Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Witch of the Károli University (A Károli boszorkánya)

Posted by karoligaspar - december 7, 2015

szigetszentmiklósi boszorkány

a szigetszentmiklósi boszorkány

 

Írta: Lúdvérc

Advent második vasárnapján a Duna tévé csatornáján keresztül az egész Kárpát-medencei reformátusság a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnökének szavaiból meríthetett erkölcsi megerősítést és erős hitet.

Bogárdi Szabó István már a felcsúti futballpálya megáldásával bizonyította karizmatikus erejét, ez azóta dús füvű szavannaként simul a kormányfő csapatának református talpaihoz. Itt a Pozsonyi úti istenházában az úrasztala fája sarjadt bele egyenesen a földbe az aranyszájú Bogárdi szavainak hatására. Felszólítására fel is emeltük szíveinket mennyei édesatyánkhoz és legott eszünkbe jutott áldott püspök urunk még áldottabb sógora, Szabó András, aki nem bízta az ügyintézést a mennyei atyára, hanem saját kezébe vette a dolgokat, mind a 2 milliárdos kormánytámogatásnak, mind a 150 milliós ösztöndíjnak a megfelelő helyre – az ő saját zsebébe – való juttatása tekintetében. A KRE BTK egyetemi szintűvé maradása érdekében doktori iskolát kellett alapítani. Ezt viszont – mivel kemény munkát és magas szintű kompetenciákat kívánt meg -, Szabó Hima Gabriella professzorra bízta. Úgy döntött, hagyja gályázni Himát, ő aztán az utolsó pillanatban teszi rá a kezét, s ül be a készbe, illetve ülteti be a doktori iskola vezetői székébe Petrőczi Évát, a feleségét, aki a maga végtelen primitívségében ezt a nagy ívű tervet a Kossuth Rádió stúdiójából kiabálta bele az éterbe.

Szabó nem volt egyedül az IDI megkaparintásának ügyében. Mellette állt a doktori iskola titkárnője, Demes-Kőfalusi Krisztina, no nem ingyen, hanem megfelelő honorárium ellenében: ifjú titkárnőként többet keresett, mint az idős, habilitált docens, Nyilasy Balázs. Szabótól ugyanis 2 fizetést kapott: egyet a titkárnősködésre, a másikat a doktori iskolán belüli adminisztratív teendőkre. Kőfalusi, akinek lustaságát hiába ismerte fel főnökeként Kulin Ferenc akkori dékán és Prekker Judit akkori főtitkár, nem repült, legalábbis nem kifelé, hanem  fölfelé Szabó András jóvoltából, aki Kőfalusi orális képességeit (intrika, besúgás, hamis tanúzás, felláció) nagyra értékelte. Kőfalusi kifigyelt és besúgott, információkkal üzletelt, okiratokat semmisített meg és hamisított, néha szexuális szolgáltatásokat nyújtott – ahogy a főnök parancsolta.

Az IDI átvételére tett akciókkal Szabó elszámította magát, a MAB leleplezte a csalást. Bár a Zsengellér-jelentés feltárta a tényeket, és rámutatott Szabó és Kőfalusi Krisztina bűneire, Balla, a KRE rektora nem tett semmit a bűnösök megbüntetésére. Szabó feleségével, Petrőczivel együtt Kőfalusi sem riadt vissza attól, hogy a rendőrséget  megvezesse, magát hülyének téve ordas hazugságokat mondjon. A Károli Egyetem vezetősége nyilvánvalóan szereti a moral insanityket: Szabó munka nélkül élvezheti professzori fizetését, Demes-Kőfalusi pedig a magához hasonló szörnyeteg külsejű morális toprongyok szaporítása érdekében GYED-re vonult. Miközben munkaviszonyban áll a Károlival, főállású osztályfőnökként munkálkodik a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 9/a osztályában.

Demes-Kőfalusinak az IDI titkárnőjeként kedve támadt egy saját PhD-ra. Semmi kétség, ha egy kicsit tovább életben hagyják az IDI-t, hamisít egyet magának is, nemcsak Baranyai Katalinnak és Mészáros Mártonnak. Így viszont  – alapképzettség nélkül – beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Doktori Iskolájába. Itt kutatja a szigetszentmiklósi bolgárokat, különös tekintettel a boszorkányokkal kapcsolatos hiedelmekre.

Egyetemi diplomája sincs, mert az ehhez szükséges nyelvvizsgákat nem tudta letenni. Sebaj, hamisított egyet. (Olcsóbb volt, mintha a Károli saját hamisítójához fordult volna, az angol tanszéken docensként működő nyelvizsga-bizonyítványokat 300-500 ezerért előállító Sárosdy Judithoz.) A töri tanszék titkárságáról Sántha Teréz 1-es számú titkárnő elől a Tanulmányi Osztályra menekülve kilopta onnan saját záróvizsga-bizonyítványát, mely tanúsította, hogy nyelvvizsga híján nem kaphat egyetemi diplomát. Ezt a dokumentumot megsemmisítette, és kiállított magának egy “szabályos” diplomát, amit Szabó Andrással aláíratott. A kiállítás dátumakor még biztosan nem volt meg a két nyelvvizsgája, szerintünk azóta sem.

Anyagilag egyébként a mi Krisztinánk nem szorul rá a Kardos Iskola által folyósított fizetésre. GYED-en levő kismamaként folytatta titkárnői melléktevékenységét: szakdolgozatok hamisítását történelem és magyar szakos hallgatóknak. Kapóra jött neki, hogy az állami egyetemektől eltérően a Károli nem futtatja át plágiumfeltáró szoftveren a szakdolgozatokat. Nyilván azért nem, mert a tanárok közül is többen – Pethőre, Szabóra, Mészáros Mártonra gondolunk első sorban –  bátran átemeltek “vendégszövegeket” a saját úgynevezett értekezéseikbe.

Szóval Demes-Kőfalusi szaporán gyártja Szigetszentmiklóson a wikipédiából és internetes szövegekből összemixelt szakdolgozatokat – darabját 100 ezer forintért. Bátran, habár álnéven hirdeti szolgáltatásait mindenféle közösségi fórumokon.

Biztosan készül a bolgár boszorkányokról szóló patch -work doktori disszertáció is, amely felteszi a koronát Demes-Kőfalusi doktori iskolák körüli munkálkodásaira. (És azóta nyilván elkészült az a két nyelvvizsga-bizonyítvány is, amely a Pécsi Tudományegyetemen szükséges az abszolutóriumhoz.) Ebben bizonyosak vagyunk, főleg mivel nem ismerünk olyan doktoranduszt, akinek olyan szoros, személyes kapcsolata lenne a tárgyával, mint Demes-Kőfalusinak a boszorkányokkal. Mondhatni: belülről ismeri a tematikát.

Ha elkészül a disszertáció és Demes-Kőfalusi tehénfejére helyezik a doktori kalapot, a Károli büszkén emelheti tanárai sorába a rabló, csaló, okirathamisító némbert. Akkor pedig Szabó is visszajön Mátyás utcai száműzetéséből és beteljesíti legnagyobb vágyát: Kőfalusi boszorkányos segítségével megalázza, megfúrja és kirúgatja a dékáni székből Tepsi Enikőt. (Aki egyelőre botor módon bízik Bogárdi erkölcsi integritásában. Abban tudniillik, hogy visszafogja vérszomjas sógorát a karaktergyilkosságoktól. Hát ebben mi nem bíznánk annyira.)

131 hozzászólás to “The Witch of the Károli University (A Károli boszorkánya)”

 1. bűnelkövetők a Károlin said

  Most már tudjuk, mi az a keresztyén szellemiség a Károli esetében. Világos: a csalás. Demes-Kőfalusi egy hivatásos bűnöző hidegérével csalt, akárcsak Szabó András, Pethő Sándor és Mészáros Márton. Sárosdy Judit egy ország számára bemutatta, micsoda hidegvérrel bűnöznek a károlisok. Ezeket a gazembereket a Károli ráereszti a fiatalságra, akárcsak azt a drogterjesztőt, akit most nem kívánunk megnevezni.

  • Károli a pénzmosoda said

   Mit tanítanak a Károlin?
   OKIRATHAMISÍTÁST
   HAMISTANÚZÁST
   RABLÁST
   DROGKERESKEDÉST!
   Kémkedést.
   Előadók: az IMO-s Hermann és Kun Miklós, a Béla unokája

   • Wistman Woody said

    A gyakorlati oktatást pedig a Wistmanwood adja:
    behatolás magánlakásokba
    hang- és képfelvétel készítése

   • szamuely tibor said

    Megkésve kérem Isten gazdag áldását a Károli Református Egyetem professzora, Kun Miklós (Kun elvtárs unokája) valódi kálvinista fejére!!!
    Mezsdu procsem: bugy gotov, vszegda gotov!

  • andrew said

   Azért nem volt semmi amikor a Kriszta előadta hogy szopta le a szabót. Legtöbbször le se tudta mer annyira lekonyult a vén pöcse.

   • Ludvig a valag said

    Petrőczi nem is sejtette, hogy a Kőfalusi leszopja a Szabót?

   • cinikus barom said

    Akkoriban a Petrőczi a Ráday utcában üldözött egy sánta könyvtárost, aki úgy menekült előle, mint a baknyúl a vadász elől.

   • szkizo dad said

    A Ludvig most se veszi észre hogy a férje a komáromi zsebipapát ..ssza.

   • PhD jelölt said

    Nem, nem sejtette. Annyira nem, hogy naponta beült hozzá a doktori irodákba órákra panaszkodni. Hol a Hanságit szidta, hogy az apósával együtt fúrják az ő professzori kinevezését, hol a tehetetlen pipogya férjét, aki nemcsak az ágyban impotens, hanem a Kulcsárszabókkal szemben is, és még egy ilyen csekélységet se tud keresztülverni, mint az ő bőven kiérdemelt professzorságát.

   • Csicsóné Linda said

    Ja, én is láttam. Ott pityergett Petrőczi tanárnő a Kriszta vállán, az meg úgy tett mintha vigasztalná, közben röhögve kacsintgatott és integetett nekünk a tanárnő háta mögött.

   • Sophiane said

    Azért a Pécsi Egyetem is megéri a pénzét. Befogad egy ilyen hírhedt csalót a Néprajzi Doktori Iskolájába, és még csak az se érdekli, hogy nincs néprajz diplomája, sőt, semmilyen sincs. A nyelvvizsgabizonyítványait el lehetett volna tőle kérni, nem? És akkor rögtön kiderül, hogy hamis a diplomája.

   • Sáros Judit said

    Má hogy a fenébe derült vóna ki? Szabó és Petrőczi megkérték a nyelvvizsgabizonyítvány hamisitási ügyekben sáros barátnéjukat a Sárosdi Juditot hogy állitson ki mán eggyet a Kőfalusi luvnyának csak ugy baráti alapon szivességböl.

   • Csaló páros said

    Lehet, hogy Sárosdyné hamisította a nyelvvizsgabizonyítványt, de a diploma hamisítását Szabó András végezte el. Övé a nagyobb felelősség. Kőfalusi és Szabó okirathamisításban minden szinten együttműködtek. Nemcsak Kőfalusi segített Szabónak doktoranduszokat a nevére iratni, hanem Szabó is Kőfalusinak, nemcsak pénzzel, hanem hamis diploma kiadásával. Ezért fonódtak annyira össze, kölcsönösen ki voltak szolgáltatva egymásnak.

   • T.O. said

    Kőfalusi bejátszotta magát a Tanulmányi Osztályra, ahol Vidráné orra elől kilopta a saját abszolutóriumát. Aztán Szabóval aláíratta a hamis diplomáját, és ettől kezdve a kezében volt. Szabó tudta, hogy Kofának nincs nyelvvizsgája, nem jár neki a diploma, ezért minden utasítását vakon végrehajtja. Zsarolható volt. Ezért nem vallott a Zsengellér bizottságnak sem Szabó ellen, mert ugrott volna a trükkel megszerzett diploma. Kőfalusit rászabadítani a TO irattárára kb annyit jelentett, mint kecskét a veteményeskertre. Szabadon garázdálkodott, tüntette el és hamisította meg az okiratokat. Főleg a saját érdekében, de haverjainak is tett ott kisebb-nagyobb szívességeket…

   • Cinkosok said

    Dehogy volt Kőfalusi a Szabó kezében! Szabó nem tudta volna zsarolni Kőfalusit, mert az visszazsarolta volna őt. Legalább annyi adu ász volt Demes-Kofa kezében Szabó ellen, mint fordítva. Bűntársak voltak mindenben. Az okirathamisításokban, az ösztöndíjak lenyúlásában, csalásban és lopásban.

  • pikovaja dama said

   German, moj dorogoj!
   Prihodi ko mne po skoree!
   Udivitelnie novoszti!

  • pirko666 said

   Demes-Kőfalusi anyai nagymamája édes testvére dr.Tóth Károly püspöknek. Családban marad!!!

   • Keresztyén erkölcs said

    Lehet hogy csak névrokon. A rendőrségen azt vallotta semmi köze a reformátusokhoz. Persze az erkölcse és a módszerei pont olyanok mint Szabó Andrásé vagy Balláé…

   • Rokonok said

    Lehet hogy mégis van ebben a rokonságban valami? Igaz, hogy nem annyira a tisztességes Tóth Károlypüspökkel látszik rokonságban lenni, mint inkább a Szabó András és a Ludvig fajtájával. Valahogy megtalálták egymást, mint zsák a foltját. 🙂

   • Hamvas ártatlanság said

    Ki lehet nyomozni. Kőfalusi anyját Hamvay Hajnalkának hívják. Ezek szerint az anyai nagymama egy bizonyos Hamvayhoz ment férjhez. Ezen a szálon már elindulhatnak a kálvinista családfakutatók…

   • Szkeptikus said

    Nem valószínű. Demes-Kofa azt se tudta mi az a református, eszik-e vagy isszák. 🙂

 2. hermeneutikai lángész said

  A pápa szerint az Úr a menekültekkel van.
  Hát nem is a károlis bűnözőkkel
  http://hvg.hu/vilag/20151206_A_papa_szerint_az_Ur_a_migransokkal_van#utm_source=hirlista&utm_medium=aggregator&utm_campaign=hvg

 3. jakab a pap said

  Jakab a pap egy ordenáré giccset fosott a reposztra.
  Megirigyelte felesége, a gyopár dicsőségét
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-12-07/jojj-el-kedves-mikulas-mert-en-megbirsagollak

 4. A Fidesz Szlovákiában said

  Folyik a fideszes oligarchiaépítés Szlovákiában. Rengeteg magyar közpénzt öntenek ki a tótoknak
  http://atlatszo.hu/2015/12/04/tobb-szaz-millio-forintbol-duborog-a-fideszes-klienturaepites-szlovakiaban/

 5. Szabó a vérfertőző said

  A Fidesz bedobta csodafegyverét, Szabó Andrást Szlovákiában. A Sellyére telepített ügynökre fontos diverzáns és összekötő feladatokat bíztak. Cserébe még legújabb szeretőjét, a mikrokefál Andreát is tömik pénzzel a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül.
  A Szabó meg másként tömi.

 6. Polonius said

  A kormányfő hosszú ideig az ülésterembe vezető függöny mögött ácsorgott a Parlamentben, pedig hozzá intéztek többen is azonnali kérdéseket. Minta a hallgatózó és bujkáló Polonius a Hamletben. Kár, hogy nem akadt a Parlamentben egy igazi Hamlet, aki a függöny mögött hallgatózó gyáva férget leszúrta volna!

 7. Németh Orbán legbutább propagandistája said

  Némethnek tényleg elment az esze
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2015-12-08/white-out

 8. poltpéteri ügyészség said

  Polt Péter havi 5 milliót kereső felesége egy 12 milliárdos közpénzből gründolt valamit is felügyel.
  http://444.hu/2015/12/07/12-milliardbol-alapitottak-oktatasi-ceguket-az-mnb-alapitvanyai
  Mitől, kitől független Polt Péter ügyészsége????

 9. Árpi betépve said

  Így mulat Ibizán a miniszterelnök főtanácsadója, a bútorrestaurátor végzettségű Habony.
  http://444.hu/2015/12/08/veletlenul-lefilmeztek-hogy-bulizik-habony-arpad-ibizan

  • Igazságot Árpinak! said

   Nem értem pontosan, hogy miért éppen Habony Árpira szállt rá a sajtó, amiért bedrogozva kurvázott egy külföldi luxus mulatóban. Hiszen a teljes fideszes vezérkar is ezt csinálja folyamatosan, a szerencsétlen magyar adófizetők pénzén.

  • Betépve okosabb vagyok said

   Nagy pislogások, hunyorgás, orrszívogatás, szétesett kinézet – szerintünk is így kell festenie a “nemzeti kormány” vezetője tanácsadójának. Arról meg, hogy honnan van ennyi pénze ilyen helyeken drogozgatni, inkább ne is beszéljünk.

   • Habony a Fidesz arca said

    A Habony Árpádról nyilvánosságra került videó megmutatja a Fidesz igazi arcát: közpénzből felhizlalt barátok, urizálás, hedonista életmód.

 10. református hírmondó said

  A refik vonzódnak az ótvaros giccsőrökhöz.
  Most itt egy pápista vén p..a osztja az erkölcsöt.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6904/
  Nincs nekünk saját giccsőrünk?
  Hol van Ludvig és Kövi Dinka?

  • Petrőczi a pöcegödör said

   Aggódunk Ludvigért.
   November 1-én fosott utoljára a blogjára.
   Talán csak nem alkotói válságba került?

   • anonymanalyst said

    Állítólag személyes válságba. Emészti a féltékenység a komáromi kisleány miatt. Akik mostanában látták, azt mondják, komolyan beteg. Tán még fogyott is.

 11. károlis bugrisok said

  Retrospektív folyóiratbemutató – ez megint egy agyhalott károlis szülemény pénteken.
  Aki szeretné látni a károlis zombikat, uccu neki!

 12. czunyiné a károli üdvöskéje said

  Elemi erejű felháborodás bontakozott ki a korrupt, aljas, tudatlan Bertalan ellen. Hiába, a Károli neveltje a qrva, Tenke p..én kapaszkodott fel a parasztpicsa

  • violenza sessuale said

   Bertalan Szabó Andrástól tanult tisztességet, Tenkétől kegyességet, a tudásnak bátran ellenállt, radikálisan lecsökkentette a tanulnivalót. A HÖK-ben tanult lopni, a kecskeméti jogi karon (is) kurválkodni.
   A Károli igazi jelképe Czunyiné Bertalan Judit.

   • Károli a bűnözők képzőhelye said

    Czunyiné nemcsak hallgatója volt a Károlinak, hanem oktatója is. A szeretője, Tenke kinevezte a nagykőrösi karra, ahol olyan tárgyakat oktatott, amikhez semmit se értett. Pardon, semmihez se ért az alteste fideszes hasznosításán kívül.

   • Czunyiné hűséges régi, károlis barátaihoz. Ezért nevezte ki Erdőközi Orsolyát a Budai Nagy Antal igazgatójának “szakmai döntéssel”, akivel annak idején a jó erkölcsöt szolgálták a Károli BTK HÖK-jében.

 13. reposztos barmok said

  Soós arról fantáziál, hogy mások mennyire hülyék. A legbutábbak pedig még azt se bírják belátni, mennyire. Hát erre éppen ezek a lusta féleszű gőgös papok mutatják a legjobb példát.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2015-12-09/butasagunk-tundoklese

 14. fideszes haramiák said

  Az EU figyel, a Fidesz vígan rabol tovább.
  http://javorbenedek.hu/ki-orzi-az-orzoket-avagy-fejetol-buzlik-a-hal/

 15. meshugga beach party said

  Lévai Anikó segít Ilan Mornak meggyújtani a hanukai gyertyatartót, Szijjártó kipa alá rejtve taraját smúzol a zsidókkal.
  A hiány: Orbán maga, aki közben egy arab üzletemberrel árulta a hazát.
  http://magyarnarancs.hu/belpol/ez-maga-a-csoda-egyutt-unnepelt-levai-aniko-hajdu-janos-es-tobias-jozsef-97517

 16. bölcskei a bátor(i) spicli said

  Gyűjtés a szegényeknek.
  http://reformatus.hu/mutat/11715/
  Szemforgatás: ha KEVESEBBET RABOLNÁTOK, TÖBB JUTNA A SZEGÉNYEKNEK.
  Minden debreceni szegényt évekig el lehetne abból tartani amit Butykos Guszti lopott

 17. zsuzsa néni said

  Mi volt ma a zsinaton????

 18. Birkanép said

  Orbánék aljas, felelőtlen és gátlástalan rablásai és sikkasztásai miatt közel 900 ezer rendőr, tanár, tűzoltó, orvos és ápoló maradt fizetés nélkül Magyarországon. Szóval a felcsúti kisvasútra vagy a magánstadionokra azonnal jut pénz, de a dolgozó emberek bérére nem. Értem. De egy dolgot viszont tényleg nem értek. Miért nincs úgy 1 millió dühös tüntető már a magyar parlament körül? Miért tűrnek és hallgatnak bénultan még mindig a megalázott és kirabolt magyar állampolgárok?!?

  • Csőbe húzott Mikulás said

   Magyarországon az teljesen rendben van, hogy a miniszterelnök egy zakkant tolvaj. Azzal sincsen semmi gond, hogy a külügyminiszter egy ócska, hazug adócsaló, a miniszterelnök tanácsadója pedig egy érettségi nélküli, pofátlan, drogos tolvaj. A NAV nem csapott még le egyik fideszes adócsalóra sem, bár a vagyonuk úgy százszor annyi, mint amennyi a törvényes fizetésükből lehetne. De bezzeg arra a gyanús, puttonyos, piros ruhás Mikulásra, aki évente csak egyetlen napra öltözik be Mkulásnak, azonnal lecsapott az a szemfüles magyar adóhatóság…

 19. Panglos mester said

  A halálozási arány is csúcson van, mert a kórházak inkább halálgyárak, mint gyógyintézmények. Az államadósság is történelmi csúcson van az orbáni diktatúrában. Eddig úgy egymillió jól képzett, fiatal magyar állampolgár menekült külföldre. Ennek ellenére 20% felett van a munkanélküliség, amit az újkori rabszolgaságot jelentő közmunka rendszerrel akarnak leplezni az aljas fideszes oligarchák. De a közmédia azt nyomja, hogy Magyarország a lehetséges világok legjobbika.

  • Magyarország jobban teljesít said

   Az Orbán-kormány kirabolta a magyar népet, elsikkasztotta a magánnyugdíj vagyont, lenyúlta az állami földeket, az uniós pénzeket, de még a trafikokat is. A magyar társadalom fele már a létminimum alatt nyomorog, a nyugdíjasok nem tudják megvenni legalapvetőbb gyógyszereiket sem, a rokkantakat pedig tudatosan ítélték halálra Orbánék.

 20. jakab a pap said

  Jakab a pap feleségét, Dinkát alulmúló ordenáré giccses szart kavargat
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-12-10/advent-vonaton

 21. Tiborcz törvény said

  Az USA kifogásolja a Tiborczra szabott törvényt.
  http://444.hu/2015/12/09/a-tiborcz-istvanra-szabott-kozbeszerzesi-torvenyt-kritizalta-az-amerikai-nagykovet
  A féleszű orbán az ótvaros prolibunkó családjával elrabolja mindannyiunk pénzét

 22. beteg lelkű nő said

  Bedros főorvos a Fidesz embere.
  Ő tette lehetetlenné a Szent Imre Kórházban a munkát
  http://egyenlito.blog.hu/2015/12/09/egy_takarito_miatt_indult_a_tomeges_felmondas_a_szent_imre_korhazban?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 23. ohranka said

  Tőkés, a hitvány kutya belekapott Orbán lábszárába
  http://nol.hu/belfold/mindenki-elott-kinos-helyzetbe-hozta-orbant-tokes-laszlo-1579213

 24. Irány Etelköz said

  Az EU megbüntet bennünket az Orbán kormány törvénysértései miatt
  http://hvg.hu/itthon/20151210_Habony_azt_csinal_szabadidejeben_amit_aka

 25. fideszes haramiák said

  Így lopják szét az EU-s pénzeket
  http://444.hu/2015/07/20/csak-a-nemet-adofizetok-meg-ne-lassak-soha-mire-koltotte-az-eu-s-penzt-a-nemzetgazdasagi-miniszterium/

 26. Bogi a nevetős papnő said

  Bogi arról ír, együtt aludjunk-e a cicánkkal, kutyánkkal, hörcsögünkkel.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2015-12-11/animal-szundi
  Bogi nem igazít el bennünket, mi a helyes kálvinista szemlélet.

 27. kaganovics said

  A minisztériumból szervezi a fidesz a lopást.
  De ezúttal vádat emeltek.
  http://atlatszo.hu/2015/12/10/az-ugyeszseg-szerint-megcsapoltak-az-agrarkasszat-a-videkfejlesztesi-hivatalbol-szerveztek-a-milliardos-csalast/

 28. kálomista brigantik said

  Refikéim elfogadták a 2016-os költségvetést.
  Már világos, mennyit lophatnak a testvérek!!!
  http://reformatus.hu/mutat/11720/

 29. felcsúti Onassis said

  A felcsúti bugrisok gennyesre rabolják magukat!
  http://444.hu/2015/12/10/mar-11-milliard-forintot-kapott-a-felcsuti-focialapitvany-a-tao-penzekbol

 30. Lázár lovag said

  Mocskos gazemberek! Lázár hazudik, mint a vöcsök!
  http://mszp.hu/hir/a_fidesz_ma_is_folytatta_a_mezohegyessel_kapcsolatos_hazudozast_-_reagalas_lazar_janos_nyilatkozatara

 31. bayer megmondja said

  Bayer Zsolt leleplezi a pápát: őt is Soros meg a mocskos liberálbolsilibsik irányítják!!!!
  http://magyarnarancs.hu/feketelyuk/szuret-extra-bayer-zsolt-mar-ott-tart-hogy-a-papat-is-a-tudjukkik-iranyitjak-97557

 32. Remete boszi said

  Megtaláltam a neten a hirdetést. Diplomamunkák írása magyarból és töriből, BA 100, MA 150 ezer. Cím: Szigetszentmiklós, Remete utca 6. Mobil: 202228585

  Persze nem ezen a néven, hanem valami Szabina…

  • PhD jelölt said

   Igen, ez az! Talán a húga nevén hirdet. Azt hívták valahogy úgy.

  • Zsiga király said

   Elég nagy médiakampányt folytat, mondhatni közismert szolgáltató. Már nem fixálódik a károlisokra. Bővítette az ügyfélkörét, más fősulisok is vele iratják a szakdolijukat.

   • ohranka said

    És mi van, ha valahol egy némileg is becsületes tanár nem fogadja el a Demes-Kőfalusi által gányolt lószart?
    Visszaadja a luvnya a pénzt?

   • régi magyaros said

    Én úgy tudom, már drágábbak a szakdolik, és egy károlis is le van fizetve az elfogadásban.

 33. The witch of Komarno said

  Már láttam ezt a tehénpofájú vizeskékszemű boszorkát itt Komáromban is. Szabó prof kocsijából szállt ki, rajta lógott egész nap, le se lehetett róla vakarni.

  • Curious said

   Mit keresett ott ez a csaló, tolvaj, hamisító méregkeverő bűnöző?

   • Faszállító said

    Gondolom Szabó lankadt pöcsét ment maszirozni. Odaát mégis kisseb a Petrőci-veszély. Hihihi 😀

   • Dunajszka szreda said

    Azt is nyilván de csak mellesleg. Azér vitte le Kofát mint Petrőcit anno. Hogy rásózza szerencsétlen komáromiakra mint a feleségét. Aztán alig tudtak szegény tótok a futóbolondtól megszabadulni. Állást akart Kofának is a hamis diplomájával…

   • The witch of Komarno said

    Nem mondod! Állást szexért? A szlovákokkal akarja Szabó megfizettetni a pöcsmasszázst?

   • Party nylonszatyor said

    Most mit csodálkozol? Ezek a smucig potyalesők mindig mindent ingyér akarnak. Azér járkálnak üres nylonszatyrokkal állófogadásokra és térnek onnan haza tele szatyrokkal. Mér pont a szexér fizetnének?

   • Andrew said

    Ha rám halgatnak a tótok, nem veszik fel a tehénpofát. Szabó impotenciáját nem szlovák közpénzen kéne kezelni és különben is minek? Erre a fonnyadt mócsingra kár lenne egyetlen centet vagy fillért költeni. Ugyse fog az fölálni soha bármennyit szopják vagy maszirozzák!

   • Zsiga Király said

    Szabó nyilván azér vitte Kőfalusit Komáromba hogy eladja vagy oktatónak vagy szakdolgozatírónak. Beajánlotta őt a rektornak is és a hallgatóknak is. Gondolta valamelyik csak bejön és a luvnya nem megy üres kézzel haza. És ő is ki lesz szolgálva visszafelé a kocsiba ha értitek…

   • Szabó Ludvig said

    Még hogy ingyér akarjuk a szexet? Azaz közpénzen? A szex alanyi jog. Nekünk is jár bármilyen ocsmányak vagyunk. Úgy szerezzük meg ahogy tudjuk. Ami jár az jár. A szex éppúgy alapvető szükséglet mint a kaja. Szatyorba söpörjük partikon az ingyenkaját és tanárként tapogatjuk lányokat-fiúkat, kinek mi ell. Egy tanár ígérhet jó jegyet, diplomát szexér és egy olyan nagy ember mint egy professzor állást is. Nem értem min akadtatok ki. Ez a természetes, nem?

 34. Grazi gumiszoba said

  Orbán Viktor titkos tervei szerint Áder ENSZ főtitkár-helyettes lenne, Semjén a pápa, Vida Ildikó az USA következő elnöke (ha beengedik végre), Szijjártó Peti a FIFA főtitkára, Pintér Sanyi a Cosa Nostra feje, Mészáros Lőrinc megkapná a McDonald’s hálózatot, Habony Árpi pedig átvehetné végre gebinbe a teljes kolumbiai drog kartelt. A felcsúti kisvasút megkerülhetné a Földet… a függöny mögött settenkedő, zakkant zsebdiktátor pedig megint ellátogathatna a grazi idegklinikára, mert egyre aggasztóbb a mentális állapota.

  • Orbán a csodatevő said

   Némely primitív népek szentként tisztelik az elmeháborodottakat. Az idióta magyar birkák is csodálják a gazember rabló Orbánt.

 35. károlis bugrisok said

  Nyílt nap a Károlin.

  Click to access BTK_nyilt_napok_2015-2016.pdf


  Nyílt titok, mér megy olyan sok idióta barom a Károlira:
  NEM ELLENŐRZIK PLÁGIUMSZŰRŐ SZOFTVERREL A SZAKDOLGOZATOKAT
  HELYBEN LEHET VÁSÁROLNI NYELVVIZSGABIZONYÍTVÁNYT
  Sárosdy Judit kedvezményt ad a károlisoknak a hamis bizonyítványok árából

 36. Sárosdyné a nyelvvizsgacsaló said

  Sárosdy Eszternek, az ATV műsorvezetőjének nagyon kínos, hogy állandóan a jogerősen elítélt anyjának a csalásairól kérdezik.
  Különben Eszternek is károlis diplomája van = szart se ér.

 37. Orbán a primitív kártékony állat said

  Orbánnak elment a maradék esze is.
  http://hvg.hu/itthon/20151212_Orban_problemaja_A_bevandorlok_baloldali

 38. Petrőczi a pöcegödör said

  Petrőczi ismét megörvendeztette bulimiás híveit egy poszttal. Óriási siker volt a vénqrva költői estje, voltak ott talán tizen is, mivel a portás egész népes családja is behúzódott a melegre.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2015/12/adventi-iro-olvaso-talalkozo-goncon.html

 39. Ludvig a babiloni parázna said

  Petrőczi böröndben hozta fel az ott zsákmányolt sütit és mézeskalácsot.
  Jut belőle mind a tíz idióta klónnak, akiket ő szart a világra.

  • Szabó a vérfertőző said

   Ludvig egyre jobban elférfiasodik, Olyan széles a háta, mint egy mestergerenda.
   De mintHa a szabó nem lett volna ott.
   A komáromi kisleánnyal etyepetyézik talán?

   • Szabó az impotens ökör said

    Inkább etyézik mint petyézik, de semmiképpen sem petézik.
    Szabó olyan impotens, mint egy kappan és egy ökör együttvéve

 40. refis gazember ötösfogat said

  Refi testvéreink helyettünk is zabáltak a csornai bunkó meghívására a Sándor palotában.
  http://reformatus.hu/mutat/11717/

 41. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  A balfasz székely benyal a fidesznek
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2015-12-12/lazada
  Uszító barom, a “Notre Damme” meg hasonló primitív helyesírással.
  Mit kapsz, te hitvány pap, ezért a bayerzsolti faszságodért?
  Na nem az istentől, ti az alcsúti cigánynak szolgáltok.

 42. Károli a pénzmosoda said

  Becstelenség teteje, ami a Károliban történik.
  Éopják a közpénzt, csalnak, okiratot hamisítanak.
  Az egyetlen célja az egésznek, hogy itt mossák át a pénzt a jobbik számára. A pénz az oroszoktól és az irániaktól jön.

 43. Bulimiásoknak Petrőczi said

  Na egy okádnivaló kép a fűzfapoetesszáról az eszelős szemeivel meg a bagzó csótányokkal.
  Vajon a szabó viseltes öltönyeit hordja.
  De a haját nyilván szürkehájas korában vagdosta ilyen szépre

  • Szabó a vérfertőző said

   Szabó mér nincs a képeken?
   Otthon maradt egy kicsit vérfertőzni!

  • Tranvesztita said

   Ludvig úgy néz ki mint akit nemrég operáltak át férfivé. 🙂

  • Irgalom said

   Ne bántsátok már szegényt. Nem látjátok, hogy süt a szeméből a téboly?

  • Férfiszabó said

   Igen, ez egy férfiöltöny. Lehet hogy Szabó hízta ki, Ludvig meg épp belenőtt. Biztos a nemet változtató műtét előtt kapott egy csomó férfihomont és attól nőtt meg ekkorára széltébe hosszába. 🙂

   • Klepto said

    Szerintem a sarki turkálóban vette vagy inkább lopta. Felpróbálta aztán kisétált benne mintha abba jött volna be. A női rongyait pedig ott hagyta a próbafülkében. A műtét óta már gáz lenne nőnek öltözni. Még buzinak néznék. 🙂

   • Identitásszavar said

    De a férfiöltöny alatt egy tunkává átalakított otthonkát hord. Ez nyilván még nosztalgia a női identitás után. A felemás öltözködés – öltöny alatt otthonka – tükrözi a belső bizonytalanságot. Ludvig még nem döntötte el minek érzi magát: férfinak vagy nőnek.

   • Látszik hogy ő szabta said

    Tunikává átalakított? Na ne! A konyhaollóval egyszerűen lenyisszantotta az otthonkája alját, és a felsőrészt felvette a férfiöltöny alá. 🙂

  • de ugye szeretsz - kérdezte Ludvig said

   Ludvig kedvenc szavajárása, ezt szokta kérdezni a kollégáitól, miközben kést vágott a hátukba.
   Nem szeretünk ludvig te becstelen hülye, FOS ZÖNGEMÉNYEK SZERZŐJE.
   Senki nem szeret, nem is tisztel.
   A saját férjed, a büdös szabó eszterkékkel ingerkedik, komáromi kisleányokat hajkurász
   Kösd már föl magad te fos énqurva akkor se lennél rondább mint ezen a képen.

 44. petrőczi a botránykő said

  Összehasonlításként itt van fiatalabb qrva korából az aczélt és pozsgayt is leszopó maca a tolvaj gazember férjével, a szabóval, aki úgy néz ki mint egy zsidó vándorköszörűs.
  Ülnek a vörös csillag meg a sarlókalapács alatt.
  Akkor nem zavarta őket, akkor az volt a divat, igaz?

 45. lézer jani gógyija said

  Lázár megint nagy bunkó volt, dehát az az egész fidesz.
  http://nepszava.hu/cikk/1079333-tevedesbol-felesel

 46. Wistman Woody said

  A titkos adatszerzésről Lagzi Lajcsi ügyédei.
  http://jog-asz.blog.hu/2015/12/12/hamis_profetak_203
  Balla egészen másként gondolkodik erről.
  Közpénzből finanszírozza a titkos adatszerzést a kollégák lakásában.

 47. ulan bátor said

  Romániában már elkobozzák a bűnös módon szerzett vagyonokat.
  http://nol.hu/kulfold/elkobozzak-a-bunozesbol-szarmazo-vagyonokat-romaniaban-1579665

  • Mészáros disznói said

   Magyarországon meg most vett földet 1,3 milliárdért Mészáros Lőrinc. Ő Orbán strómanja.
   Csak ha a felcsúti Orsósnak menekülnie kell, mennyit ad át neki a hájas tapló???

 48. Bogárdi a világszellem said

  Vendéghét van a reposzton, így dinka, bogi, jakab meg a többi észlénytől megmenekülünk.
  Van viszont Bogárdi zsinati elnök.
  Aki hihetetlenül öntelt, viszont humorérzéke, intelligenciája nulla.
  Így felült egy médiagegnek és ott ostorozza az ostobaságot, ahol éppen egy nagyon intelligens hoax zajlik.
  Megvezették Bogárdit, ő hagyja magát és még valami kivételes zseninek is képzeli magát.
  http://reposzt.hu/blog/vendeg/2015-12-12/bogardi-szabo-istvan-mellenezes

  • bogárdi a református Tartuffe said

   Jobb lenne, ha Bogárdi a saját ocsmány családjával foglalkozna, az okirathamisító tolvaj és liliomtipró sógorával, Szabó Andrással!

 49. tőkés kést vág Orbán hátába said

  Tőkés püspök az aljas gazember.
  http://nol.hu/belfold/magara-boritotta-a-kormany-a-tokes-botranyt-1579579

 50. zelóta said

  A mocskos fidesz tovább gyötri a MET-et
  http://nepszava.hu/cikk/1079380-nem-hagyjak-beken-ivanyiekat

 51. Goodfriend's Love Story said

  Mindenkit ki kell ábrándítanom, aki azt hitte, Goodfriend megijedt a TEK-től, Lázártól vagy Orbántól. Hazarendelték, mert válik. Magyarországról nősül újra, a csinos és okos V. Zs. K-át veszi feleségül.

 52. ELTÉ-s kolléga said

  Goodfriend az ELTE BTK-ról nősül.

 53. tóratartó said

  A hölgy csakugyan az ELTÉ-n dolgozik.
  Az ismerkedés azonban nálunk történt.

 54. pressburger said

  A báál tsuvá jelenségről írt egy kitűnő monográfiát.
  A L’Harmattan jelentette meg, a sok károlis moslék között néha jó könyveket is a piacra dob.

 55. Tiszta Észak-Korea said

  Megvolt a Fideszben az elnökválasztás is, az 1221 regisztrált küldöttből 1177 fő szavazott, közülük 1174-en az egyetlen jelöltre, Orbán Viktorra adták le voksukat. Vagyis kapott három ellenszavazatot.

 56. Tarajos Peti tarsolya said

  A fosagyú szijjártó megint röfögött egyet
  http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szijjarto_magyarorszaggal_nem_lehet_szorakozni.607380.html

 57. Remete utca 6. said

  A szigetszentmiklósi Remete u. 6. sz. alatti szakdolgozatbolt mostanában zárva van. Mintha a tehénpofájú luvnya bujkálna a megrendelői elől. Csak nem a hülye posztotok miatt? Most aztán kivel fogom megiratni a diplomamunkámat?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: