Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Two professors (Két professzor)

Posted by karoligaspar - augusztus 1, 2016

Szegedy-Maszák Mihály akadémikus

“fehérek közt egy európai…”

 

KuSza prof

KUSZA

Írta: Filológus

73 éves korában meghalt Szegedy-Maszák Mihály. Nemes vonású arca, karcsú eleganciája jól illett a MTA  testületének és épületének  szellemiségéhez. Úgy nézett ki, ahogy egy tudóst elképzel az ember, és az is volt csakugyan: tudós, mély erudícióval, szilárd ízléssel, biztos stílusérzékkel és megvesztegethetetlen kritikusi vénával. 1966-ban  végzett magyar-angol szakon, utána Cambridge-ben folytatta tanulmányait. Kitűnően beszélt angolul, franciául, egészen jól németül, méltón képviselte a magyar tudományosságot nemzetközi konferenciákon és vendégprofesszorként az USA-ban, Tanítványok hosszú sorát hagyva magára. Egy volt tanítványa ezt mondta róla: “Mindenhez értett, és soha nem erőszakolta az ízlését senkire – nyitott volt, érdeklődő, kultúrahabzsoló, nagyon eredeti gondolkodó. Kedves volt, jó volt, ironikus és emberi.” Joggal tartozott a MTA tagjai, az akadémikusok sorába. Dobos István azt írta róla nekrológjában: “Nyelvteremtő irodalmár volt. Tárgyszerű értekező beszédmódja kivételesen gazdag a feltételesség árnyalatainak kifejezésében…. Emberi nagyságáról, akik közelről láttuk betegségének az elhatalmasodását, ismételten meggyőződhettünk”.

A címben szereplő másik professzor, Kulcsár-Szabó Ernő még él. Ő is akadémikus, mégpedig Szegedy-Maszák kegyéből, szintén irodalomtudományból, és mindketten reformátusok, de ezzel a hasonlóságokat a két ember között ki is merítettük.

A két ember különbözőbb nem is lehetne. Szegedy-Maszák nemes hagyományokkal rendelkező protestáns családból származik. Nagybátyja, Szegedy-Maszák Aladár a második világháború előtt magas rangú külügyminisztériumi képviselő. Kivételes erkölcsiségét a dachaui koncentrációs tábor is megedzette. A végsőkig kitartott nagy szerelme, a zsidó nagypolgári származású Kornfeld Hanna mellett.  A második világháború után washingtoni nagykövet lett, de a kommunista hatalomátvétel végleg megakasztotta diplomáciai karrierjét. A washingtoni magyar rádióadások munkatársaként élte életét a depresszió  fogságában. Lánya, Szegedy-Maszák Marianne írta meg a történetét, ez két éve magyarul is megjelent, ez irányította az emberek figyelmét a családra.

Szegedy-Maszák nem volt hős ellenálló, de mint minden magára adó értelmiségi, nem állt be az Orbán-tapsoncok közé. Nem úgy mint Kulcsár-Szabó, aki folyton ott forgott körülötte, lesve kegyeit. KUSZA nem válogat, erkölcse és intelligenciája nem lévén, BÁRMILYEN HATALMAT KISZOLGÁL.

Kulcsár-Szabó családi hátteréről nem tudunk szinte semmit. Brutális arcvonásai, a rikító és gagyi ruhadarabok iránti vonzódása, primitív szokásai, pl. látványos berúgásai alacsony születést sejtetnek. Még az akadémiai forrásokban megadott 1950-es születési dátum is gyanús. (Barátai és volt évfolyamtársai szerint már 1947-ben megszületett.) Magyar-német szakon végzett, és járt a bayreuthi és a berlini Humboldt egyetemen, habár nem az irodalomtudományi tanszékeken dolgozott, hanem valami hungarológia-tanszéken, afféle nyelvi lektorátusfélén. Ennek ellenére állandóan úgy mutatja be magát, mint akit a német kollégák egyértelmű tisztelete és nagyrabecsülése övezett. Ennek éppen az ellentéte az igaz. Kulcsár-Szabó nem a németországi irodalomtudományban, hanem a STASI-ban végzett jól megbecsült és megfizetett munkát. Idegen nyelveken, pl. angolul nem beszél, mindent németül olvas. Német nyelvtudásáról csak annyit, hogy  azt gondolja,  mint ezt a MTA-n elmondott előadásában hallottuk tőle, az einzig jelentése: ‘egységes’. A hazai irodalomtudományban igazi hóhérként funkcionált. Nemcsak a most elhunyt Szegedy-Maszákot fúrta meg, hanem a legocsmányabb módon megrágalmazta Horváth Ivánt is. Hogy milyen szellemi szinten áll az akadémikus úr, arról meggyőződhettünk az év áprilisában, amikor a MTA Felolvasó Termében elhangzott előadásában a Semmiért egészen Szabó Lőrinc-verset Kosztolányinak tulajdonította.

Miután mészárszéket rendezett az ELTE BTK-n, megszerezte Kenyeres tanszékét és az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetését, dinasztiát alapított, rossz arcú és tehetségtelen fiát tette meg tanszékvezetői örökösének. De nem volt elég neki az ELTE, kiterjesztette hatalmát a Károlira is. A végtelenül aljas Szabó András segítségével még Szilágyi dékánsága alatt becsempészte későbbi menyét, Hansági Ágnest, aki ott átrendezte a terepasztalt, a tisztességes és nagy tudású református oktatókat kirúgatta – Czunyiné Bertalan Judit becstelen szeretőjének, Tenke rektornak nagyon buzgó segítségével -, és telerakta a Károlit KUSZA embereivel, Mészárossal, az IMO-s Hermannal stb.

KUSZA végtelen tudatlanságával csak becstelensége áll arányban. Úgy lett akadémikus, hogy hosszan könyörgött Szegedy-Maszáknak, vigye őt be valahogy az akadémiára, meghálálja, szövetségese lesz a vén begyöpösödött komcsik ellen. Szegedy-Maszák elegánsan megoldotta KUSZA felvételét. Provokálta az öregeket, főleg Nagy Pétert, aki olyan népszerűtlen volt, hogy az akadémikusok mindig másképp szavaztak, mint ahogy ő javasolta.  Annyira felheccelte őt Kulcsár-Szabó ellen, hogy Nagy Péter kifakadása elegendő szimpátiát keltett a kókler beszavazásához. KUSZA persze, sötét jelleméhez méltón azonnal szembe fordult jótevőjével. Tanítványait fúrta, doktoranduszait lepontozta, majd amikor Kenyeres professzor nyugdíjba vonult, és így az ELTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének trónja megüresedett, életre-halálra összeveszett vele Kenyeres örökségén. Megkaparintotta az intézetet, elfoglalta a bandájával, és Maszákot száműzte onnan. Így került a Művelődéstörténeti Tanszékre, noha a Magyar Irodalomtudományi Intézet nála lett volna a legjobb kezekben. Onnan KUSZA erőszakos bandája végérvényesen száműzte. Maszákot elszigetelték, a Mädchen für alles Eisemann, Szilágyi Márton, a Zsófia bátyja és Hermann sógora a legelsők közt feküdt KUSZA alá. Ők lettek Woland mester szárnysegédei. A kis doktoranduszok, mint Bengi Laci és később Mona pedig ott sündörögtek, kávét főztek és törték ki a többiek nyakát. Az ELTE egykor híres magyar irodalmi tanszéke ebek harmincadjára jutott: ellepte a csőcselék. Így hálálta meg KUSZA az akadémikusi címet Maszáknak, így váltotta be a neki tett ígéretet.

Ezek után őszintén reméljük, nem KUSZA kívánja mondani a búcsúztatót a kollégák nevében – mint barát és pályatárs – , mert ha ez volna a szándéka, Mihály szelleme meg fog neki jelenni és ki fogja őt ebrudalni a temetésről.

Ezt – lapzártakor – még nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy az Élet és Irodalom július 29-i számában a KUSZÁ-hoz rokoni és üzleti kapcsolatokkal is kötődő Szilágyi Zsófia írt nekrológot Szegedy-Maszákról. Szilágyi Zsófia úajbban nagyon belejött a nekrológírásba, emlékszünk Szigethy Lajostól búcsúzó beszédére, amelyben nyílt gúnnyal célozgatott a megboldogult alkoholizmusára. Nem sokkal több jóindulat vezette akkor sem, amikor Szitár Katalintól búcsúzott. Szilágyi Zsófia, akár egy kövér dögkeselyű, a friss hullák fölött köröz, beléjük csíp, harap, és dögszagként dől belőle az aljasság. Azt nem tudja titkolni, hogy az ellenséges tábor prominenseként Szegedy-Maszákhoz semmi köze nem volt, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy “megrendültségről”, “meghatottságról” és “szellemi örökségről” rikácsoljon. KUSZA környezete most sem tagadta meg saját magát: cinikus pofátlanságuknak még a halál sem szab gátat.

Ld. még: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/07/27/szegedy-maszak-mihaly-1943-2016/

81 hozzászólás to “Two professors (Két professzor)”

 1. köntös a világszellem said

  Balavány visszaszólt Köntösnek, aki ismét meghamisította az írását.
  Köntös RÁGALMAZÓ, USZÍTÓ ORBÁN-FAN.
  http://reposzt.hu/comment/7726

 2. szabó és petrőczi, a Mátyás utcai Bonnie és Clyde said

  Itt van az okmányhamisító, csaló, tolvaj, antiszemita gazember, Szabó András, meg felesége, lopott nevén Petrőczi, a féleszű fűzfapoetessza.

 3. állatvédő hatóság said

  Bodoky Tamás a HIR TV-ben beszélt a Fidesz-kormány korrupciójáról.
  http://hirtv.hu/magyarorszageloben/sotet-ero-1354172

 4. koreai református said

  Köntös azt állítja, hogy a nemzetközi keresztény szervezetek nem tiltakiztak, Kodácsy Tamás idéz néhányat. Köntös visszarúg: Ez lenne a tiltakozás?
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2016-07-30/arctalan-terrorizmus

  • Köntös Orbán lakája said

   Jól belerúgott Balaványba is, l. a kommenteknél ugyanott.
   Köntös a brutális fideszkutya vicsorog: ezt csinálja főnökként is.

 5. Kövi Dinka said

  Dinka, a szombathelyi bunkó pap repedtsarkú parazita qrva felesége megint Merkelt gyapálja.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2016-08-01/muszlimok-kereszteny-partban

 6. Orbán az őslakos indián said

  Miért rajong a mi orbánunk Trumpért?
  https://www.facebook.com/groups/412118755606558/permalink/667187413433023/

 7. a károli a down kórosok egyeteme said

  Várja a károli, az ország leggagyibb egyeteme az ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKAT, A BUNKÓKAT!
  Itt jól fogja érezni magát!
  Oktatóink is gárgyultak!
  PÓTFELVÉTELI A DOWN KÓROSOK EGYETEMÉN

 8. Balla a fasiszta said

  Kodácsy válaszolt Köntösnek. Kulturáltan, bölcsen, keresztyén módon.
  http://reposzt.hu/comment/7729#comment-7729
  Nem csoda, hogy ezt a nagyszerű embert kirúgta Balla a Károiliról.
  Nagyon nem illett a sok becstelen hülye közé.

 9. Orbán az uszító terrorista said

  Orbán a bugris gazember.
  Az USÁ-ban nem fogadják.
  http://nepszava.hu/cikk/1101568-orbant-mar-reg-leirta-az-usa

 10. fideszes haramiák said

  Hazudtak, hazudnak és hazudni is fognak.
  agy értelmi fogyatékos vagy tele zsebű gengszter van mellettök.
  Orbán becsapta a fél országot.
  http://nepszava.hu/cikk/1101556-az-atveres-programja-volt

 11. fineszes said

  Hatalmas rablás, becsapás Fidesz körökben
  http://gepnarancs.hu/2016/08/tisztessegbol-embersegbol-elegtelen/#.V581CEh4aFo.facebook

 12. Brüsszelnek üzenjük: ne küldjön több lóvét Orbánnak! said

  Állítsuk meg Brüsszelt, NE KÜLDJÖN TÖBB LÓVÉT ORBÁNNAK ÉS RABLÓBANDÁJÁNAK!
  http://gepnarancs.hu/2016/08/brusszelt-meg-kell-allitani-hogy-ne-adjon-tobb-penzt-magyarorszagnak/

 13. psychopathologia christiana said

  Kifogyott Orbán gyógyszere: zöld denevéreket lát a stelázsin:
  http://24per7.info/remalmok/

 14. red rat said

  Szétbarmolják az Orczy-kertet, megszüntetik a ZTermészettudományi Múzeumot.
  http://mno.hu/belfold/semmi-sem-allithatja-meg-a-ludovika-terjeszkedeset-1348609

 15. law and order said

  Strasbourg 100 ezer euró kártérítést ítélt meg Baka Istánnak.
  http://444.hu/2016/06/23/baka-andras-eltavolitasa-torvenytelen-volt-31-milliot-fizet-neki-a-magyar-allam

  • anonymanalyst said

   Ő még Sajó András kiküldése előtt adta be a keresetét. A derék fideszes debreceni járásbíró azóta lepattint mindent.

 16. németh az Auschwitzon viccelődő celli pap said

  Németh a celli idióta pap nagyon elfáradt a szószékről való röfögésben és az auschwitzi gyorsról szóló polkorrekt viccek mesélésében.
  Azon gondolkodik, hogy fáradtságát az Atlanti-óceánban pihenje ki, vagy a Balcsiban.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2016-08-02/madarszigetek
  Húzz a víz alá, fideszcsahos szemét!

 17. Petrőczi a francstatti Kocsma Jenny said

  Nagy az öröm a Mátyás utcában: 11-kor temetik Esterházy Pétert!
  Ludvig már bejelentette, a Nobel díjra gyúr.

 18. Tiborcz lop, mint a vöcsök said

  Orbán veje ezt a gyönyörű palotát zabrálta magának.
  https://blog.atlatszo.hu/2016/08/tiborcz-istvan-ismerose-kerult-az-amx-hs-real-estate-kft-elere/

 19. A Die Presse leleplezi Orbánt said

  Az osztrák Die Presse leleplezi Orbánék mocskos boltolását az arab és orosz bűnözőkkel.
  Lóvéért jöhet bárki, igaz, Orbán?
  http://diepresse.com/home/politik/eu/5061390/Wie-Orban-mit-Tickets-in-die-EU-Geld-macht?from=rss
  És azt hiszed, hogy nem látnak át rajtad, te értelmi fogyatékos gazember?
  Tévedsz. De mivel se erkölcsöd, se eszed nincsen, ezen nem is lehet csodálkozni.

 20. rogán a simlis csirkefogó said

  Jön még a kutyára dér, Rogán!
  És akkor repül a macskakő!!!
  http://kolozsvaros.com/2016/07/30/remenykedj-hogy-nem-sokan-vannak-akik-gyumolcs-helyett-macskakovel-eszik-a-joghurtot/

 21. martin incestuosus said

  A magát kereszténynek nevező bűnbanda kormány éhhalálra ítélte a határ mellett vegetáló menekülteket.
  Orbán barátja, Bayer Zsolt, a mocskos szájú briganti demens vénembernek nevezi a pápát.
  Magyarország a testet öltött sátán országa.
  http://gepnarancs.hu/2016/08/irgalmazzatok/

 22. szijjártó a futóbolond said

  Tarajost megkergették a buzik Brüsszelben.
  Nem csodáljuk: szép kis husi!
  http://nepszava.hu/cikk/1101722-szijjarto-szerint-az-eleteert-futott-brusszelben/

 23. kifosztanak bennünket a mocskok said

  Szórakoznak a pénzünkön.
  Miért mi fizetjük a kógazdag Orbán olimpiai kiruccanását?
  http://hvg.hu/gazdasag/20160802_Kulongeppel_mennek_Orbanek_az_olimipara

  • Miért megy Balog EMMI miniszter az olimpiára vajon?

   • balog a legnagyobb barom said

    Kárpótlásul. Ma ő képviselte Gannán, az Esterházy temetésén a kormányt.
    Idióta módon bámult, nem csoda. Soha nem olvasott semmit Esterházytól.
    Neki Petrőczi a költészet csúcsa, azért adatott neki József Attila díjat.

 24. vintage clothing said

  Besúgó volt Vizoviczki, nem csoda, hogy eklengedték.
  http://nepszava.hu/cikk/1101754-besugo-volt-vizoviczki

 25. orbán fekete lyuka said

  Orbán feleségének vagyona.
  Miből vette? A gyesből?
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/csaladtagjaik-nevere-rejtegetik-a-vagyonukat-1354250

 26. logikai bukfenc said

  Ki a büdös franc az a Szeneczey Balázs, aki közfeladatként, közpénzből utazik az olimpiára????
  http://gepnarancs.hu/2016/08/fejenkent-atlag-700-ezer-forintbol-utaztatunk-politikusokat-a-rioi-olimpiara/

 27. pikovaja dama said

  Azt mondják, az IMO-snak már nem áll fel.
  Azért kárpótolja magát a felesége, Szilágyi Zsófi némi nekrofiliával.
  Mindenekelőtt nekrológok írásával.

  • anonymanalyst said

   Az egy dögkeselyű. Köze nincs a halottakhoz akiket kárörvendő és képmutató módon “elbúcsúztat”.

  • Mädchen für alles said

   Ez nem sokkal jobb, mintha KUSZA maga írná. Mert Zsófia asszonyság az egyik samesze, akárcsak a kedves bátyó, Szilágyi Márton, aki KUSZA valagának nyalásáért kapott nagydoktorit. Nem jobbak, mint a csicska Eisemann.

 28. Butykos beteg said

  Butykos megszentségtelenítette Esterházy temetését. Balog társaságában kóborolt a faluszélen. Szemmel láthatóan részeg volt.

 29. Idelette de Bure said

  Miközben a reposzt.hun azon őrjöng Köntös, hogy a keresztények nem nyilvánítottak véleményt a meggyilkolt atya ügyében, a CEC (Európai Egyházak Szövetsége) már a múlt csütörtökön állásfoglalást bocsátott ki:
  http://reformatus.hu/mutat/12636/

  • dunántúli igazmondó said

   Köntös orbánt szolgálja a gyűszűnyi agyával és az óriási becstelenségével.
   Ahogy annak idején az MSZMP államának jelentett Amerikából.
   Ha megéri, fogja ő még a testet öltött sátánt is szolgálni.
   Ezt tudjuk.

   • Köntös Orbán lakája said

    Köntös lehülyézi a Frankfurti Iskolát.
    http://reposzt.hu/comment/7737#comment-7737
    A becstelen alkoholista, a tolvaj azt hiszi, orbán megvédi őt.
    Persze amíg a másik részeges van a NAV élén, nem lesz nála vizsgálat, nyugodtan lophatja az egyházkerület pénzét.
    De nem lesz mindig így!
    Gyűlnek a bizonyítékok!

 30. reposztos barmok said

  Szilárd csak nem képes megtanulni a helyesírás szabályait, de atombombáról át akar ülni a hintaszékre
  http://reposzt.hu/comment/7738#comment-7738
  A reposzt írói a Dunántúl leghülyébb és legbecstelenebb papjai

 31. soós a lajhár pap said

  Soós Szilárd most egy egész lapnyit fosott a zöldségről meg a jólelkű milliomosról.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2016-08-03/egy-kozulunk-modern-zakeus
  Szenteskedő hülye!

 32. Schmidt a kancsal szibilla said

  A gazdag qrva szórja a közpénzt.
  http://444.hu/2016/08/02/eddig-erre-ment-a-56-os-emlekev-135-milliardja

 33. journalist said

  Ez az igazság:
  http://huppa.hu/lang-alex-a-nagy-bloff/

 34. fineszes said

  20 milliárdért költözik Orbán a karmelita kolostorba.
  http://hvg.hu/gazdasag/20160803_Mar_20_milliardnal_jar_Orban_es_Lazar_varbeli_irodainak_kialakitasa

 35. anonymanalyst said

  KUSZÁról is írnak egyszer nekrológot. És azt még a seggnyalói sem bírják majd megakadályozni h legkésőbb akkor helyére tegyék. Az a hely pedig nem a tudományban lesz, hanem a kóklerek, szélhámosok és kártevők között.

  • KSZE Workshop said

   KUSZÁn nincs mit dicsérni, még a legjobb barátai sem találnak benne semmi pozitívumot. Ferenczi László, a nemrég elhunyt művelt, kulturált, sok nyelven beszélő irodalomtörténész, aki mély barátságot ápolt KUSZÁval, sajnálkozott azon, hogy KUSZÁt halála után senki sem fogja olvasni. Azt mondta róla, hogy szórakoztató előadó (ez F.L. véleménye, nem a miénk!), de a szövegei rettenetesek. Márcsak a nyelve miatt sem fogja senki a kezébe venni, de tartalmilag sincs benne olyasmi, ami miatt érdemes volna kínlódni a nyelvvel. Ha ez a barátai véleménye, hogyan vélekedhetnek a vele szemben elfogulatlan, kritikus irodalomtörténészek?

   • Senki a Senkiföldjén said

    KUSZA nekrológját már rég megírta Bezeczky Gábor. Tényekkel és adatokkal bizonyította, hogy KUSZA állításai vagy 1. valótlanok, vagy 2. közhelyek, vagy 3. félrefordításból eredő baromságok. Tudományos teljesítménye zéró.

   • Senki a Senkiföldjén said

    Bezeczkyt soha senkinek nem sikerült megcáfolnia. Mint ahogy Horváth Ivánt sem, aki szintén leszedte KUSZÁról a keresztvizet. Mindkét kritikából az derül ki, hogy KUSZA egy nagy paraszt, akinek semmi keresnivalója nincs az irodalomtudományban.

   • Magyar Zhdanov said

    Viszont társadalmi hatása óriási. Persze negatív értelemben. Számtalan tudóst kinyírt fizikailag vagy egzisztenciálisan. Szegedy-Maszákot is megpróbálta. De ő már akkora tekintély volt, hogy őt csak elszigetelni tudta. Ezt viszont sikeresen.

 36. jakab a ringó farú menyecskék nyomában said

  Jakab meg a grafomán felesége, a dinka elment taljándörögdre.
  És ott a hájas valagak bűvölték el leginkább, erről olvashat, aki még nem okádik ettől az undorító családtól…
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2016-08-04/muveszetek-volgyeben

 37. Zoltay Mátyás said

  Az igencsak szégyenteljes életutat bejárt Zoltai Gusztáv kinevezése után újabb megmagyarázhatatlan lépésre készül az Orbán-kormány. Szijjártó Péter külügyminiszter az Indexnek a következőket mondta: „Itt járt nálam Eörsi Mátyás, aki Varsóban él, a Demokráciák Közössége nevű nemzetközi szervezetnél dolgozik mint főtitkár-helyettes. Ennek a szervezetnek 18 tagja van, köztük Magyarország, és ő szeretne főtitkárnak indulni, amire viszont csak kormányok jelölhetnek. Kérdezte, szerintem reális-e, hogy őt jelöljük, én meg mondtam, hogy persze. Elmentem a miniszterelnökhöz, mondtam, hogy szerintem ez jó ötlet, ő meg mondta, hogy a rendszerváltoztatásban szerzett érdemeket akkor is tiszteletben kell tartani, ha azóta sok mindenben nem értünk egyet.”

  • Traitor said

   A szar arról ismerszik meg,hogy a víz felszinén úszik!A gengszterváltás összes fekáliája a víz felszinén úszik,mert nincs az országban senki,aki a trágyát eltakarítsa!

  • Szadesz-Zsidesz said

   A zsidesz a szadesz ificsapata, volt , van es lesz.

   • Puzsér fan said

    Ahogy Puzsér megállapította nemrég, ma már a választóvonal nem politikai oldalak közt húzódik, hanem “BRANCSBELIEK ÉS BRANCSON KÍVÜLIEK KÖZT” Eörsi ezek szerint felvételt nyert a brancsba.

   • Őrsi kérdés said

    Miért él Lengyelo.-ban, miért nem akadályozta meg a vérszélsőjobb hatalomrajutását? Ha ott él, megbízása van. Ha magasabbra jut, többet tehet a NAGYCÉLÉRT, aminek Orbánék nagyon is részének tünnek.
    Miért nem írják ki pályázatra? Mi az hogy épp ráérek és van lakásom Varsóban?

   • Őrsi érdem said

    Azon kívül, hogy a süllyedő kommunista hajóról lemászva átevickélt a kapitalista hajóra miben voltak ennek a módszerváltásban érdemei? Nem mintha érdekelne milyen gittegylet titkára, de kár rá a gatya.

  • A Rosszabbik Gárda said

   A volt szdsz valamennyi vezető politikusát legkésőbb 2011-ben lusztrációs törvény alapján mindennemű közhatalmi és közfunkciótól véglegesen el kellett volna tiltani, az szdsz-t pedig betiltani – természetesen függetlenül az ellenük folyó büntetőeljárásoktól.
   Ha a Magyar Gárdát mondvacsinált ürüggyel be lehetett tiltani, a modern magyar történelem legkártékonyabb és leginkább magyarellenes, nemzetellenes, keresztényellenes szervezetét ugyan, miért nem lehet?

   • Szadesz-Zsidesz said

    a történelem szemétdombjára lökték magukat, de látható, hogy ott is kapálóznak…

   • Zoltay Mátyás said

    Mit kapálóznak? Élnek, mint Marci hevesen, vigyorognak, mint szar a fűben, semmi bajuk – érinthetetlenek. Ha rendszerváltás volna, én személyesen verném ki P… Ivánból (apuka, anyuka el tudta neki mondani, hogy megy ez…) az 1990-es taxipuccskísérlet minden részletét, ami elég lenne számára egy, a demokratikus államrend megdöntésének kísérlete miatt kiszabandó életfogytiglanhoz.

   • KUSZA Matyi said

    Eörsi ugyanaz a politikában, mint KUSZA az irodalomtudományban, az utóbbi húsz év legvisszataszítóbb, legkártékonyabb figurái.

  • Hátulról lesből támadó said

   Én Eörsit inkább Szabó Andráshoz hasonlítanám. A hátulról lesből támadásnak ő nem kevésbé kifinomult művésze. Hogy mennyire aljas, azt mutatja Mécs Imre melletti ún. “kiállása”, amelyben azzal gyanúsítja ezt a nagyon tiszta embert, hogy 56-ban az életét ki tudja milyen árulással mentette, majd azzal tetézi, hogy azért nem árult el senkit, mert már nem volt kit, mert közben mindenkit felakasztottak. Íme a sunyi rágalmazó saját szavai:

   „Kevesen vannak, akik 1956-ban olyan bátran és markánsan álltak ki kőkeményen meggyőződésük mellett, mint Mécs Imre. Rendkívül lehangoló most ismét hallani azokat a hangokat, hogy ki tudja, Imre valóban milyen áron menekült meg a kötéltől. (…) Bár igaz, hogy Mécs Imre most elárulta pártját, igaz, hogy az élet összehasonlíthatatlanul nagyobb érték, mint az országgyűlési képviselőség, ám mégis szögezzük le, hogy Mécs Imre az 1956 utáni fogságban nem árult el senkit. Történelmi tény, hogy amikor Mécs Imrét kiengedték a siralomházból, már nem volt kit feladni – akiket fel lehetett volna adni, azokat már felakasztották…” (Népszava, 2006. január 3. és Magyar Nemzet, 2006. január 4.)

 38. Párhuzamos vonalak said

  Ez olyannyira igaz, hogy Eörsi jellemrajza egy az egyben ráhúzható KUSZÁra. Mégpedig nem az, amit az ellenségei írtak róla, hanem amit a saját elvbarátai:

  „Eörsi a párt egyik legkellemetlenebb modorú, kifejezetten arrogáns, ráadásul saját eszmetársait is rendszeresen hátba támadó, belső körben megbízhatatlannak tartott politikusa volt. Mindig ódzkodott a magyar nemzeti ügyek képviseletétől, ideje jó részét karrierépítéssel töltötte.”

  Ezt az SZDSZ utolsó elnöke, Retkes Attila írta Eörsiről.

  KUSZA ugyanez. Hiszen nemcsak az ellenségeit támadta, hanem a szövetségeseit is, ld. Szegedy-Maszák…

 39. Erdogan pincsije said

  Ördögan szultán leszólt a pincsijének, hogy zárasson be pár magyar alapítványi iskolát. Orsóscigány választás előtt áll: vagy behódol vagy elveszti a szultán kegyeit.

  • Rogán a problémamegoldó said

   rogán tóni elintézi! Csak egy jó vastag boríték kell neki! Tele 500 eurós bankjegyekkel…

  • Muzulmán Orbán said

   Ördögán tényleg leszólt Budapestre, hogy be kell tiltani a “puccsista” török iskolákat nálunk is, továbbá hogy jön Szigetvárra megünnepelni nagy Szulejmánt. A mohácsi csata évfordulóját is Orbánnal és Szíjjártóval akarja a helyszínen ünnepelni török lobogókkal és AllahuAkbarozással. Ezek után higgyük el, hogy Orbán népszavazást akar a muszlimok ellen?

 40. Vizo Viczky said

  Honnan van 250 milliója Vizoviczkinek óvadékra? Kubatov adta kölcsön? Vagy van mivel zsarolnia Rogánt?

  • Naive said

   Zsarolhatják a politikai elitet az el nem számoltatható maffiózók?

  • Politikai szótár said

   politikai “elit” = maffiózók
   Magyarországon: állam = maffia
   amíg az olaszoknál a kettő külön-külön létezik
   ezt csak radikálisan lehet felszámolni, akasztással
   cukulós besimulás = árulás
   egy kurvához járnak, egy tálból cseresznyéznek
   lyuksógorok, jóban-rosszban

 41. Végre nem foci said

  Máris megvan az első magyar arany: Szász Emese a párbajtőrdöntőben diadalmaskodott a világ felett A párbajtőröző Szász Emese aranyérmet nyert a riói olimpia első, szombati versenynapján, miután a döntőben 15-13-ra legyőzte a világbajnok olasz Rossella Fiamingót.

 42. reposzt.fan said

  Ma kivételesen egyetértek Köntössel.

 43. Valaki hazudik said

  Osztrák védelmi miniszter: tárgyalások folynak Magyarországgal a “menekültek” visszafogadásáról. Nálunk mást mondanak: “Egyetlen migránst sem fogadunk vissza” – ígérte Kovács Zoltán 3 hete egy brüsszeli sajtótájékoztatón…

  • Kurz und Gut said

   Migránsbuszoztatás helyett most éppen a török EU-csatlakozás vétójára készülnek a sógorok, legalábbis ezt ígérte az osztrák külügyminiszter.

   • Resistence said

    Akkor mától Magyarországnak támogatni kell Törökország csatlakozását. Sok értelme nincs, de legalább basztathassák a ném… izé osztrákokat.

   • Török áfium said

    A két héttel ezelőtti puccs után a Bécsben élő törökök felvonultak. Félelmetes volt, pedig örömünnepet ültek.
    Mi lesz, ha bedühödnek?

   • Aranyszájú Kuzu said

    “Baszódj meg, hitetlen!” – üzente Christian Kern osztrák kancellárnak Erdogan főtanácsadója a Twitteren. A viszony egyre durvul Ankara és Bécs között. A törökök leheletfinom diplomáciával üzengetnek az osztrákoknak. Ez az elegáns stílus a követendő Orbán és Szíjjártó számára.

 44. Keresztyén erkölcs said

  Igaz, hogy nem most történt, de az ügy miatt kirúgtak egy református lelkészt, aki feljelentést tett kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. Mert 13-14 éves református általános iskolás fiúkkal nyalatták le a tejszínhabot felnőtt meztelen táncosnők testéről. Megint egy veretes szarelkenés történt a rendőrség és az ügyészség részéről, mint a református egyházon belül elkövetett minden bűncselekmény esetén, mert a rendőrség még a sliccét is felsőbb politikai utasításra húzza le és fel.
  http://kolozsvaros.com/2016/08/07/es-ha-13-14-eves-gyereklanyok-ferfi-tancosok-nemiszerverol-nyalogattak-volna-a-tejszinhabot-az-is-rendben-lenne/

 45. Halál rád, Maszák! Ja várj... said

  maszák ugyanolyan rémes alak volt, mint azok, akiket általában szidtok.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: