Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Sometimes attorneys die early 4 (Néha az ügyészek is korán halnak… 4)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 5, 2016

Szerző: Kisjogász

Feljelentés 2.

RLBK Feljelentés 1. o.

RLBK Feljelentés 1. oldal

RLBK Feljelentés 2. o.

RLBK Feljelentés 2. oldal

Mivel az oldalak elmosódottak, a szöveget alább olvasóbarát formában is közöljük. – A RLBK szerkesztősége:

Dr. Kovács Tamás

Legfőbb Ügyészség vezetője

1055 Budapest

Markó u. 16.

Bejelentés Demes-Kőfalusi Krisztina ellen többrendbeli közokirathamisítás miatt

 Demes-Kőfalusi Krisztina (D-KK) a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dolgozója az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátoraként 2008. október 30. és 2009. márciusa között több fiktív okirat előállításában vett részt, továbbá okiratokat dátumozott át, tartalmukat megváltoztatta. A Doktori Iskola (DI) elnöke illetve a Doktori Iskola Tanácsa (DIT v. KDT: Kari Doktori Tanács) részére benyújtott nyilatkozatokat, kérvényeket vagy nem iktatta, vagy iktatta, de nem továbbította, ezekről – hatáskörét messze túllépve – látszólag önállóan intézkedett, pl. téma- és témavezetésváltásról, PhD-disszertációk védésre bocsátásáról, házi védéseket vezetett le, vagy ilyenekről fiktív dokumentumokat állított ki – ellentmondó dátumokkal. A doktori iskola vezetőjének tudta és beleegyzése nélkül annak távollétében Doktori Iskolai Tanácsüléseket hívott össze, azokról fiktív jegyzőkönyvet készített – jelenléti ív nélkül –, továbbá határozatokat tartalmazó mellékletekre tett utalást, ám mellékleteket nem készített, mintegy bianco csekket állítva ki a témavezetések későbbi manipulálására. Mindezeken túl a témavezetésekről hamis adatokat küldött az országos doktori adatbázisba. A PhD-védések jegyzőkönyveit utólagosan átírta, a bizottsági tagok létszámát és pontozását megváltoztatva. Az opponensi felkérőleveleket átdátumozta, azokból többféle „hivatalos” változatot készített.

A bejelentésben foglaltak alátámasztása céljából az alábbi dokumentumokat mellékeljük illetve elérhetőségüket megadjuk:

 1. KDT-kivonat-2008. október 30, törvénysértő tartalommal (kettős témavezetést nem írt kötelezően elő a MAB), jelenléti ív hiányzik, feltehetően azért, mert csak a két aláíró, D-KK és a „Hansági Ágnes” álnevet használó Kulcsár-Szabó Ágnes volt jelen; hiányzik a melléklet, amelynek a határozatokat kellene tartalmaznia, feltehetően azért, mert ezeket utólag akarták meghozni. Ezt az ún. ülést D-KK nem felettese, a DI vezetője utasítására hívta össze, mert az nem is tudott róla.
 2. Mészáros Márton 2009.március 9-én kelt nyilatkozata, melyet D-KK se nem iktatott, se nem továbbított a felettesének, a DI vezetőjének.
 3. Mészáros Márton 2009.március 9-i kérvénye, 011/2009/DIT, melynek D-KK a címzettje és végállomása, nem továbbította felettesének; lehetséges az összefüggés a 2008.október 30-i fiktív jegyzőkönyv hiányzó mellékletével: ez lehetett az „utólagos” döntés.
 4. Hima Gabriella DI-vezető kérése DIT-ülés összehívásáról, tárgymegjelöléssel, 3 időpont-opcióval.
 5. Április 6-i DIT-ülés jegyzőkönyve, mely bizonyítja, hogy D-KK nem a megjelölt időpontokra hívta össze az ülést, ráadásul szabálytalanul rövid határidővel (szombat este hétfőn délre) és szelektív értesítésekkel (pl. felettesét nem értesítette az időpont önhatalmú megváltoztatásáról).
 6. D-KK 2009.március 4-i e-mailes utasítása Szabó András nevének feltöltéséről az országos adatbázisba Mészáros Márton neve mellé témavezetőként (www.doktori.hu . (MM a 3.pont szerint ezt csak 5 nappal később, március 9-én kérvényezte!)
 7. D-KK meghívója PhD-védésekre, 2009.március 10. (MM témavezetőjeként ezen nem Szabó neve szerepel, hanem Himáé és Kulcsár-Szabóé.)
 8. EDHT-határozatra előterjesztés a védések eredményeiről: Baranyai Kataliné meghamisítva (88% a ténylegesen elért 75% helyett; 4 tagú bizottság esetén 88% elvileg sem lehetséges, ehhez utólag a bizottság létszámát is meg kellett változtatni, azaz a jegyzőkönyvet átírni).
 9. Házi védések jegyzőkönyveinek átdátumozása, fiktív jelenléti ívek előállítása („…az ad hoc bizottság kapott egy jegyzőkönyvet febr. 25-i dátumozással, de jelenléti ívet nem, illetve a szóbeli meghallgatás helyszínén kapott egy olyan lapot, amely e házivédés jelenléti íve lett volna, azon márc. 25-i dátum szerepel – a jelölt dossziéjában pedig le volt fűzve egy aláírásokkal ellátott jelenléti ív erről a házivédésről, amin szintén márc. 25-i dátum szerepel (ha ez így van, akkor a házivédés egy nappal a márc. 26-i védés előtt volt!, a febr. 25-i jegyzőkönyv pedig legalábbis félrevezetés) – nincs dokumentálva az sem, mikor adta le MM a dolgozatot házivédésre, mennyi idejük volt a háziopponenseknek a dolgozat megismerésére” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).
 10. Opponensi felkérések átdátumozása, több „hivatalos” változat készítése különböző dátumokkal („…(amennyiben ez a dátum megáll) a febr. 25-i házivédés és a márc. 26-i védés közötti egy hónap racionálisan nehezen elegendő a felkérésekre, az opponensi bírálatok elkészítésére, a jelölt válaszára és a meghirdetésre – az ad hoc bizottságnak átadott illetve a jelölt dossziéjában található dokumentumok megintcsak ellentmondóak: a helyszínen (kérésre) megkapott opponensi felkérő levél/levelek dátuma febr. 26., tehát a házivédés „hivatalos” időpontja utáni nap, a dossziéban viszont ugyanazzal a szöveggel és ugyanúgy az EDHT elnöke (Szabó András) jegyzésével és (itt) pecséttel ellátott felkérő levél dátuma febr. 19. – nem beszélve arról, hogy ebben az esetben még a házivédés előtt megtörtént a felkérés, a helyszínen ily módon prezentált dokumentációval kapcsolatban felmerül a tudatos félrevezetés gyanúja” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).

A MAB ad hoc bizottságának 2009. június 16-i jelentése a MAB 2009.évi 6. Ülésének X/2b sz.mellékletét képezi, amely határozat olvasható a neten: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70 (nem felel meg-re kattintva).

Demes-Kőfalusi Krisztina bűncselekményeiről tudott mind a kari, mind az egyetemi vezetés. A fenti MAB-határozat kifejezetten követeli felelősségre vonását, valamint a bűncselekményekre utasítást adók felelősségre vonását is. Ez a mai napig nem történt meg. Nem véletlenül. Qui prodest? Ezek a bűncselekmények elsősorban MészárosMárton teljesítmény nélkül fokozatot szerezni kívánó tanársegédnek, valamint fiktív témavezetőinek, a Bölcsészettudományi Kar dékánjának, Szabó Andrásnak, helyetteséek, Kulcsár-Szabó Ágnesnek álltak érdekében. Baranyai Katalin teljesítményének utólagos felpontozása pedig Szabó András dékán feleségének. Ennek következtében Demes-Kőfalusi Krisztina megbüntetésére nem került sor, ellenkezőleg, a Dékáni Hivatal vezetőjévé, Szabó András dékán személyi titkárnőjévé lépett elő. Fizetése – fiatal kora és nyelvvizsga hiánya miatt a diplomája visszatartása ellenére – már a DI titkárnőjeként is kiemelkedő volt, 2008/2009-ben nettó 240.000 (180000 + tisztázatlan jogcímen további 60.000). Professzori fizetés – professzori időbeosztással és szabadsággal: ez lehetett az ő motivációja.

Budapest, 2010-03-25

 A Ravasz László Baráti Kör

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/01/sometimes-attorneys-die-early-4-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-4/

 

129 hozzászólás to “Sometimes attorneys die early 4 (Néha az ügyészek is korán halnak… 4)”

 1. Baranyai Katalin Cs. Szabó síri férge said

  Baranyai Katalinnak visszavonta a MAB a doktori címét, sebaj! Becstelen barátnője, Petrőczi beprotezsálta Miskolcra, ahol át is engedték ezt a színonaltalan fércművet. Ma Baranyai az Oktatási Hivatal magas állású tisztviselője, MINDEN MAGYAR NYELVTAN ÉS IRODALOM TANKÖNYVÖN AZ Ő NEVE OLVASHATÓ.
  Kinevezéséhez hozzájárult, hogy együtt dolgozott Nagykőrösön Czunyiné Bertalan Judittal, Tenke akkori szeretőjével, a későbbi közoktatási államtitkárral.

 2. Köntös köntöse alatt said

  Túra Frigyes nagyon okosan bírálja Köntös demagógiáját. Köntös a rá jellemző orcátlan cinizmussal rugalmasan elszakad a fidesztől válaszában. Köntös túl akarja élni Orbánt, ez világos.
  http://reposzt.hu/comment/7785#comment-7785

 3. Kövi Dinka said

  Dinka, az Erdélyből szalajtott korrupt pap primitív liba felesége most az afrikaiaknak ad kertészeti tanácsokat.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2016-09-05/erdo-sivatag-helyen

 4. dunántúli igazmondó said

  Brutálisan halálra késeltek egy nőt Pápán a Március 15. téren, a református templom és Köntös László munkahelye előtt.
  http://www.kisalfold.hu/dunantul/brutalis_gyilkossag_-_harmincotszor_szurt_az_orizetbe_vett_gyanusitott_-_fotok_video/2431874/
  Nyilván brutális migránsok voltak a tettesek!!!
  De nem, egy derék magyar keresztény férfiú volt a gyilkos!

 5. dubonnet said

  Még egy gyilkosság Pápán, ezúttal egy középiskolai kollégiumban:
  http://mno.hu/migr_1834/gyilkossag-a-papai-kollegiumban-849102
  Gyilkos migráncsok?
  NEM, DERÉK MAGYAR KERESZTÉNY EMBER A GYILKOS!!!!

  • Köntös Orbán lakája said

   Ezek a DERÉK MAGYAR KERESZTÉNYEK ÁLTAL ELKÖVETETT GYILKOSSÁGOK NEM INGATJÁK MEG KÖNTÖST.
   Köntös rendületlenül a fidesz uszályában!
   A MIGRÁNSOK A BŰNÖSÖK!

 6. Secretary said

  És a ribancnak még volt pofája rinyálni, hogy nincs pénze, szinte ingyen dolgozik. Minimum kétszer annyit vitt haza mint a többi titkárnő.

 7. tőkéczki az aljas gazember said

  Tőkéczki, Bogárdi és Balog tanácsadója MEGMONDTA:
  http://hvg.hu/itthon/20160905_Sorosozas_az_EU_az_uj_Szovjetunio_romakartya_menekultugyben__nagyot_ment_a_Kozepkereszttulajdonos_tortenesz

 8. orbán az undorító görény said

  Áldott Orbán testérünk (a RefLap szóhasználata), a tisztalelkű maszületett bárány imigyen nyilatkoza:
  http://444.hu/2016/09/05/megvalaszoltak-a-miniszterelnok-semmilyen-viszonyban-nem-all-vagyontargyakkal-igy-meszaros-lorinc-vagyontargyaival-sem

 9. balog a legnagyobb barom said

  Balog adja a lóvét a kancsal qrvának. A mi pénzünk, emberek!
  http://444.hu/2016/09/05/balog-zoltan-nem-arulja-el-hogyan-koltik-el-az-56-os-emlekevre-szant-penzeket-mert-az-csak-megzavarna-a-lebonyolitast

 10. A 6 muskétás said

  A levitézlett irodalomtudományi doktori iskola egykori törzstagjai, némelyik ráadásul fényképpel: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=142&lang=HU&num=161

  Jákfalvit nem számítom, mert ő elég hamar elhagyta a süllyedő hajót.

  És a 6 között ott virít Ludvig (Petrőczi álnéven), aki miatt bebukták a doktori képzést. Ezt a semmire se jó futóbolondot képesek voltak beírni törzstagnak közröhejjé válva!

  • Couple said

   A szintén közröhej férje mellett – ahogy egy jó házasságben Szabó szerint természetes. És még csodálkoztak hogy nem akreditálták őket!

   • anonymanalyst said

    Az lett volna csoda, ha akkreditálják. Bár az sem kisebb csoda, hogy a közokirat hamisító, csaló, doktorandusz-tolvaj férj bekerült a MAB Felügyeleti Bizottságába.

   • szabó és petrőczi, a Mátyás utcai Bonnie és Clyde said

    Az nem csoda, csak ennek a végtelenül hülye Balognak a megvezetése.
    Megvezetésben bajnokok a rablógyilkos szabó még a vén p..a Ludvig.

  • Volt PhD hallgató said

   Nagyon vicces ez a névsor: a rabló-csaló-tolvaj-okirathamisító házaspár mellett ott virít Kovács rendőr neve aki amellett hogy vagy 100 éves, merev alkoholista. Szitár Kati halála óta pedig már ki se józanodik. Fabiny angolos és medievista, amire gyakorlatilag senki se jelentkezett. Bertha az egyetlen modern magyaros, amit a jelentkezők 90%-a választott. Namármost hogy akkart ebbe Szabó, Petrőczi, a csak orosz szakos Kovácsrendőr és a csak angol szakos Fabiny részt venni?

   http://www.doktori.hu/index.php?menuid=142&lang=HU&num=161

   • anonymanalyst said

    És a kulcsárszabó meny, aki azonkívül hogy egyfolytában halandzsázik, néha jókaizik? Ő se ért semmit a modern magyarhoz, mégis magához akarta happolni a hallgatók többségét. Tagságot ígért nekik cserébe az Após kutatócsoportjában. Ez a doktori iskola nem a szakmaiságról szólt.

 11. németh az Auschwitzon viccelődő celli pap said

  Németh mindig képes meglepni bennünket.
  Ordenáré rossz ízlésével, műveletlenségével, elbizakodottságával, auschwitzi vicceivel.
  Most megtalálta egy kutyaütő banda nótájában az evangéliumot:
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2016-09-06/mit-mondjak-meg

 12. a Hold utcai rablás said

  A Hold utcai gyülekezetben bibliodráma csoport indul. Igazán jutányosan: 20 alkalom, egyesével 1000 Ft (gyülekezeti tagoknak), 1200 Ft (nem gyülekezeti tagoknak).
  http://reformatus.hu/mutat/12561/
  Nem túl drága ez, testvérkék?

 13. ulan bátor said

  Kersztényüldözés elleni államtitkárság
  https://nepszava.us/blogs/news/para-kovacs-imre-keresztenyuldozes-elleni-allamtitkarsag
  Feljelentést teszünk ennél az államtitkárságnál:
  Szabó András KERESZTÉNYEKET ÜLDÖZÖTT, ELLENÜK TETT HAZUG TANÚVALLOMÁSOKAT.
  VÉDJE MEG ŐKET AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG.

 14. Tarajos Sül begyorsul said

  Szijjártó jól beszólt az ENSZ-.nek.
  http://444.hu/2016/09/06/egy-lepesre-vagyunk-attol-hogy-szijjarto-hadat-uzenjen-az-ensz-nek

 15. orbán és rabló családja said

  Orbán testvére 291 milliót zabrált az EU-tól.
  http://gepnarancs.hu/2016/09/291-milliot-kapott-brusszeltol-orban-viktor-testvere/

 16. a bíróságok fideszes kisajátítása said

  Bárándy leleplezi orbánék bírósági csalását
  http://168ora.hu/kilog-lolab-barandy-peter-csokosok-birosagarol/

 17. Csák Szilárd leleplezi köntös aljas rabulisztikáját said

  Csák Szilárd leleplezi Köntös hülyeségét és fidesznyaló korrupt aljasságát.
  http://reposzt.hu/comment/7790#comment-7790

 18. Soós az arrogáns agyhalott said

  Soós dicsérgeti Schiffert.
  Mit szól ehhez az orbán? Meg a köntös?
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2016-09-07/schiffer-meg-torzsek

 19. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Tanévnyitó az ország leggagyibb egyetemén.
  http://reformatus.hu/mutat/12746/
  Sepsi marad, az új egyetemi lelkész Márkus Tamás András, tehát a volt dunántúli püspök egyik fia.

  • szabó a gyilkos fasiszta said

   Vargha Andrást, a kiváló matematikust és nagyszerű embert tüntették ki a Pro Universitate díjjal.
   Ő volt az, akit szabóandrás a szennyes gazember megrágalmazott és megbuktatott.

   • anonymanalyst said

    Megakadályozta, hogy rektor legyen, mert ő maga akart az lenni. 2009-ben kétszer egymás után leszavaztatta a HÖKkel a Szenátusban. Utána azt terjesztette róla, hogy nem bíznak benne. Pedig Vargha a legbecsületesebb károlis oktató. Ezért volt méltatlan a gazember Bolcskei és hóhérsegédje, Tarr Zoltán bizalmára.

   • szabó a sátán said

    És igazi református családból származik. Az édesapja írta a Kutyafülűeket, András a legnagyobb kutyafülű, testvérei, rokonai is kiváló emberek.
    Nem olyan mocskos gazemberek mint a szabóék.

   • anonymanalyst said

    Ha ő lehetett volna a rektor, nem történtek volna sem bűncselekmények, sem méltánytalanságok. De a gazember Bölcskeinek és hóhérsegédjének, Tarrnak, a retardált kesztyűsbáb Balla kellett.

 20. Orbán az uszító terrorista said

  Orbán további rablásokat tervez, ezt elröfögte a lengyel barátainak.
  http://444.hu/2016/09/07/orban-a-penznek-nincs-szaga-de-a-birtokloinak-igen

 21. bayer írásművészetet tanít a károlin said

  Bayer a nagy magyar stiliszta.
  A Károlin vezeti be a népnemzeti, keresztény ifjakat az antiszemita és anticiganista uszítás legsötétebb bugyraiba.
  Íme erdélyi rajongói:
  http://magyarhirlap.hu/cikk/65491/Az_Erdelyi_Magyar_Ifjak_EMI_kozlemenye

 22. unortodox lelkipásztor said

  A becsületes makói pap és szegedi egyetemi lelkész aggódik a katolikus egyház kormányközeli viselkedéséért:
  http://szemlelek.blog.hu/2016/09/05/palfai_zoltan

 23. Jakab az erdélyi bumburnyák said

  Bőséges nyálzás a rémes Jakabtól.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2016-09-08/otthoniak-3-batyaim
  Mi a fasznak jöttél te ide, ki hívott?
  Men vissza az undorító fatornyos faludba!
  És vidd a ringyó feéleségedet is!

 24. Polpot Péter ügyészsége said

  A fasiszta ringyót majdnem habtisztára mosta polpot péter korrupt ügyészsége
  http://index.hu/belfold/2016/09/07/vademeles_laszlo_petra_menekult_felrugott_fociedzo/

 25. Unterdog said

  Tomor meg Heim, a fideszes rablóbanda mocskos alvezérei
  http://hvg.hu/gazdasag/20160908_Akik_ellopjak_a_jovot_tombor_andras_heim_peter

 26. aranyoss a lepénzelt idióta said

  Aranyosi alulmúlta saját unintelligenciáját.
  Schiffer “afféle megkövezése van folyamatban”.
  Csak a “p.c.” vélemények jöhetnek szóba kérdezi felháborodottan a vén hülye.
  Tudja, hogy a pc-ben a c a correctness rövidítése?
  Aranyos nagytiszteletű (???) úr kivont karddal harcol a korrektség ellen.
  http://reposzt.hu/comment/7795#comment-7795

 27. zsófi hóhérleányka said

  Milliókat pocsékolnak a fideszes gyülevész hordára
  http://hvg.hu/itthon/20160908_A_magyar_nep_ajandeka_a_Fidesznek_legiparade_a_frakcioulesre

 28. dunántúli teológus said

  Boglárkának igaza van.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2016-09-09/egy-eleve-letforma
  Nem állami feladat a kereszténység demonstratív és fölösleges “megvédése”.
  Ez egy álkeresztény kormányzat közpénzpazarló reklámfogása.

 29. fideszes haramiák said

  Így lopnak a fideszesek.
  https://blog.atlatszo.hu/2016/09/a-valoszinusegszamitas-szabalyai-szerint-is-nagy-a-korrupcio-magyarorszagon/

 30. bayer írásművészetet tanít a károlin said

  Bayer kitüntetése sokat ártott Magyarországnak.
  http://nol.hu/belfold/antiszemitizmusa-miatt-tamadja-a-magyar-kormanyt-az-amerikai-ensz-nagykovet-1630935

 31. orbán a legnagyobb gazember Európában said

  Orbán a legnagyobb gazember díjat kapta az agyhalott lengyelektől:
  http://kolozsvaros.com/2016/09/08/akkor-on-ezert-buzlik-messzirol-miniszterelnok-ur/

 32. matolcsy félrekúr said

  Matolcsy és a qrvája
  http://444.hu/2016/09/09/matolcsy-gyorgy-otthagyta-a-feleseget

  • anonymanalyst said

   Nem tehet róla a veleszületett látáshibája okán: Arra kúr, amerre néz. 🙂

   • Matolcsy Orbán pénzszórója said

    Vajda Zitának hívják, jógaoktató, feleannyi idős, mint Matolcsy, 32. 1 700 000 bruttót keres az MNB-ben.
    Osztályvezetői fizetéssel, osztálya nincs, de a Kuszaszemű belerakta néhány kurvatóriumba is.
    http://444.hu/2016/09/10/matolcsy-az-egyik-pallas-alapitvany-kuratoriumaba-is-berakta-uj-jogaoktato-baratnojet

   • esztéta said

    Nyilván arra néz, amerre szebb a látvány. Ezért nem hibáztatható. És hogy a szebbiket kúrja azért meg pláne nem.

   • matolcsy félrekúr said

    A jógaoktató anyja is kap annyit, hogy szinte beledöglik.
    http://444.hu/2016/09/10/matolcsy-uj-baratnojenek-anyja-negy-pallas-alapitvannyal-is-szerzodesben-allt

   • Szerető közpénzből said

    Amellett, hogy Vajda Zita minden hónapban felvette – a jegybanki tájékoztatás szerint – nettó bő 1,1 millió forintos bérét, 2014 végén bekerült a Pallas Athéné Domus Innovationis (PADI) Alapítvány kuratóriumába, továbbá 2015 szeptemberétől a PADI által akkor létrehozott Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósági tagja. A lap megkereste az alapítványt és az alapítvány cégét, hogy ténylegesen mennyi jövedelmet kap Vajda Zita, erre egyelőre nem kaptak választ. A PADI kuratóriumi tagságáért az alapító okirat szerint a minimálbér ötszöröse (idén havi bruttó 555 ezer forint) illeti meg. Emellé a kuratóriumi tag a tevékenységével összefüggő, igazolt költségei megtérítésért jogosult, és a kuratórium döntésétől függően béren kívüli juttatást is kaphat.

   • Ász Ana said

    Élelmes nőszemély. Nem csekély fizetését azzal egészíti ki, hogy hetente kétszer jógatanfolyamot tart banki alkalmazottaknak – na nem baráti, hanem borsos piaci áron.

   • Házi Asszony said

    Szorgalmas fiatalasszony, ennyi minden mellett fárasztó lehet a házimunka, takarítás, befőzés, stb..

   • Relaxa reluxa said

    Érthető, hogy elfárad, nem? Pihenésképp ráül Matolcsy kütyüjére, és jógázik…

   • Oboakurzus said

    Zita bérpótlékot igényelt oboa oktakás címén is, ha már egyszer jógázni is tanította a kollégákat. Multitalentum!

  • Dohányzó jógi said

   Egyébként a családnak van Nemzeti Dohánybolt érdekeltsége is…..micsoda meglepetés. Lazít-ok Bt. néven fut. A dohányzás hogy fér össze a jógával? Vagy van az a pénz?

  • Flexi Bili said

   Gyuri szereti ha a nő hajlékony. Mivel gerince neki sincs így jól kiegészítik egymást.

   • Cidagép said

    Matolcsy ábrázata mindig is alkalmas volt arra, hogy a jóérzésű emberekben természetes hányingert generáljon és most, hogy a 61 éves kéjelgő kiegészült egy 32 éves cidagéppel, teljes lett a kis magyar unortodoxia.

   • Faszánkó said

    A Munkahelyi Ziták vérszopók, akik rohadt almaként csüngenek a gazdagabb főnökök faszán. Fene a belüket, hogy az országban már csak ilyen VIP 3,14csák élnek. Matolcsy és fiatal “kedvese” hányingert keltően undorító viszonya egyszersmind szomorú látlelet az országban uralkodó morális közállapotokról.

  • Keresztény konzervatív értékrend said

   Összefekszik a bandzsa nagypapival ez a 32 éves nő? Vajna és Vajnáné 2. Nem semmi, hová züllöttek az erkölcsök. Miért kapar annyira a pénz után, ha egyszer buddhista?

   • dr. Bates said

    Kapcsolatuk tisztán terápiás jellegű. A nő szemjóga oktató. Lazító gyakorlatokkal oldja Matolcsy mentális feszültségeit, ami a rossz nézési szokásait kialakította.

   • Káma szútra said

    Azok a lazító gyakorlatok a Kámaszutra pózai. Hogy a szemre milyen hatással vannak azt nem tudom, mert Matolcsy tekintete még kusza. De a farka állítólag már egyenesebb…

   • a vajda nem vajna said

    Ennek a matolcsynak nemcsak a látása rossz hanem az ízlése is. Ez a nő kimondottan ronda:

    Ennyi lóvéért nem akadt volna valami szemrevalóbb hanyattfekvenc?

   • Kuszaszem said

    Gyuri hova tetted a szemedet? Mer hogy a farkadat hova tetted azt már tuggyuk.

   • Ász Ana said

    Azt a farkat se olyan könnyű beakasztani már ebbe a korba. Ha a nő nem jógázna a Gyuri meg se tudná hágni. Szorgalmas gyakorlással találtak olyan pózt, amelyikben még ennek a vén gecinek is sikerült.

   • Fejlövés said

    Mi az a véres folt a két szeme között? Fejlövése van?

   • károlis qrvák said

    Ennél a Rákóczi téren különbet találhatott volna, hát még a károlin.

   • Esztéta said

    Miután láttam a jóginő képét, a megjegyzést visszavonom. A nő ronda, ennél még a feleség is szebb. Csak a rossz szemével tudom magyarázni a dolgot.

   • Káma Szútra said

    Viszont a Munkahelyi Zita jóval fiatalabb és jógázik. Legalábbis a Káma szutra pózainak gyakorlását nevezi annak. 🙂

 33. székely trónfosztja a norvég királyt said

  Székely Attila a kukutyini idióta pap kioktatja a norvég királyt.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2016-09-10/mindenben-es-semmiben

 34. Balog a terminátor said

  Persányi segít Balognak szétrombolni a Városligetet
  http://index.hu/belfold/2016/09/09/persanyi_miklos_gyurcsany_egykori_szdsz-es_minisztere_balog_zoltan_miniszteri_biztosa_lett/

  • Szurikáta Szabolcs said

   Tiltakozunk!
   Ránk hivatkozik, de qrvára nem kérdezett meg bennünket.
   A gyűrűsfarkú makik is fel vannak háborodva!
   Hüllő barátaink még haboznak, lassan forr fe a vérük.

 35. orbán a hazug gazember said

  A jezsuiták leleplezték Orbán hazugságát.
  http://hvg.hu/itthon/20160909_ferenc_papa_orban_jezsuitak_menekultek

 36. petrőczi a bűzölgő élőhalott said

  Protestáns újságírók Berekfürdőn.
  http://reformatus.hu/mutat/12713/
  Meghallgatják az ótvaros vénqrva Ludvig nyefegését 1956 gyerekszemmel címmel.
  Ez a tetű már akkor is kiszaladt az óvodából és a katonabácsik tökét markolászta.
  Mer a LUDVIG QRVÁNAK SZÜLETETT,
  és agyhalottként éli életét.
  Mikor temetik el petrőczit, a zombit?

 37. Balog a seggmagyar said

  Balog istenverte hülyeségeket pofázik.
  Folyik a szájából a szar
  http://magyaridok.hu/belfold/balog-zoltan-az-uldozott-keresztenyek-a-felebarataink-986857/

 38. köntös a világszellem said

  Köntös egy szánandóan BUTA EMBER.
  Azon hőbörög, hogy politikailag nem korrekt Sorrentino filmsorozata, mert nevetségessé teszi a pápát.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2016-09-10/politikailag-korrekt-krisztofobia
  Kár itt megállni, Köntös!
  Mit szólsz ahhoz, hogy Jeremy Irons egy olyan Medici pápát játszott, aki a lányával szexel,és egyébként is egy becstelen gazember.
  Köntösnek fogalma sincs a művészetről, ha a politikai korrektséget kéri egy Oscar díjas rendezőn számon.

 39. orbán vajda said

  Orbán a legstílusosabb vajdai öltözékben.
  http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/09/10/orban_viktor_nagyon_hanyag_eleganciaval_erkezett_meg_a_kotcsei_polgari_piknikre/

 40. károlis bugrisok said

  Kereszténynek próbálja mutatni magát a gagyi kupleráj, itt egy filmsorozattal.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/622-ars-sacra-filmfesztival-a-volt-vorosmarty-moziban.html

 41. Orbán Ráhelt királynőnek! said

  Récsöl lop, hazudik és nem szégyelli:
  http://hvg.hu/itthon/201637_keleties_tulzas

 42. Demes-Kofa said

  Demes-Kőfalusi is ilyen Munkahelyi Zita volt Szabónak. Olyan nagyot nem tudott szakítani persze de károlis viszonylatokban egy plusz 60 ezer forint nettó kiemelte őt a titkárnők közül. Plusz a rengeteg lógás. Gyakorlatilag professzori szabadsággal és jövedelemmel rendelkezett, ahogy ez az RLBK feljelentésében olvasható. Egy huszonéves diploma nélküli rüfkének ez ott az elérhető legnagyobb karrier volt.

  • Sáros Diné said

   Diplomája most se lenne, ha nem vásárolt volna magának Sárodinétól kedvezményes baráti áron angol nyelvvizsgát. Angolul még most se tud. Ennek a csaló okirathamisító bűnözőnek még a diplomája is hamis.

  • Szopósszájú Kriszta said

   Demes-Kofa is próbálta Szabó Andrásét felállitani minden lehetséges modszerrel, de elbukta. Oszt a pénzét mégis megkapta érte minden hónapban. Állitolagos tulóráért, amikor még a rendes munkaidöben is lógott.

   • Tote Hose said

    Szabóéval kár próbálkozni, ezt már Petrőczi tanárnő is megmondta: “Szegény Andrisomnak már régóta nem áll fel, kénytelen vagyok máshol keresni a boldogságot. Othon nálunk a németajku családban azt monták az ilyen férfiakra hogy tóte hóze.”

   • Saca said

    A tóte hózét ténleg szokta emlegetni az Évike néni a Bandibácsival kapcsolatba de én nem értetem mer nem tudok németül. Ez ténleg aszt jelenti?

   • Andrew said

    Saca hogy te milyen buta vagy! Nem kellett ahhoz németül tudni hogy megértsd! Ludvig folyton a házasságáról beszélt és állandóan lecikizte a férjét amit az mondjuk megérdemelt. Nem a nyilvánvaló impotenciája hanem a még nyilvánvalóbb aljassága miatt. Az hogy Ludvig ezt pont németül mondta nem volt annyira burkolt hogy rajtad kívül ne értette volna meg mindenki. Én se tudok németül de azt azért értettem hogy ez felhivás egy jkeringőre. Így akart magának pasit fogni a halgatók közül. Hogy ajánljuk fel ifjúi duzzadó erőnket az ő boldoggá tevésére.

 43. journalist said

  Bayer a kitüntetett össze-vissza hazudozik és gyűlölködik.
  http://kolozsvaros.com/2016/09/10/aki-sajat-gyereket-is-kepes-maga-elott-tolni-es-szennyes-erdekei-szerint-felhasznalni/

  • Bogárdi kiáll Bayer kitüntetése mellett said

   Bogárdi kijelentette múlt vasárnap 3/4 7-.kor a Vasárnapi Újság reggeli áhítatában, hogy nem érti, mi ez a nagy rajongás és zajongás “egy kitüntetés” körül és mér adja vissza egy csomó, egymással szóba sem álló ember.

   • Szajuz szégyellje magát said

    Csúnya önleleplezés egy pap részéről. Ráadásul főpap. Persze nincs mit csodálkozni, a Református Egyház képviselője, méghozzá a number one. Kifejezi egyháza lényegét, a nácizmust, Orbán seggének nyalását, a legrosszabbat, ami a mai magyar politikai és közéletben jelen van.

 44. matolcsy félrekúr said

  Ezt is mi fizetjük meg!
  http://kolozsvaros.com/2016/09/11/ez-az-orszag-minden-egyes-lecserelt-felesegen-es-szepremenyu-szereton-sulyos-penzeket-bukik/

 45. Balog a kegyes arcú pofátlan said

  Remek összefoglalás az agylövés utáni balogról
  http://gepnarancs.hu/2016/09/a-kegyes-arcu-pofatlan/

 46. Bikádi, a hajmáskéri uszító refi pap said

  A hajmáskéri vérnősző barom, a helyi refi lelkész
  https://nepszava.us/blogs/news/hajmaskeren-a-menekult-a-szamaritanus

 47. orbán a szarszagú senki said

  Orbán teljesen megbuggyant.
  Már nem is titkolja, hogy Európa élére tör.
  Ahelyett, hogy kitörölné a szart a seggéből.
  http://kolozsvaros.com/2016/09/11/nehogy-becsampazzon-valami-proli-es-belezabaljon-rogan-cecilia-sajat-kezuleg-nyujtott-makos-cvekedlijebe/

 48. Filozófus said

  Csodálkozom azon, hogy a KRE-BTK Történettudományi Intézetének vezetését átvette Kurucz György Hermanntól. Igazából Gyurival sincsen semmi probléma, a szakma elismeri. Viszont nem értem, kiknek lehetett útban Robi, aki hatalmas tekintély a szakmában, ráadásul professzor, míg György docens. A választ talán ott találjuk, hogy György Sepsi kebelbarátja. Igazából nekem se Hermannal, se a Gyurival sincsen problémám, csak furcsálom ezt a cserét…

  • HZ árnyeka said

   Talán az, hogy a “Hermann” a Károli BTK-n egy rosszcsengésű név a magyaros Hájas Hermann miatt, kompromittálja a történész Hermannt is. 🙂

   • anonymanalyst said

    Viccen kívül Sepsinél mikor számított a szakmaiság? Az ő szemében Hidán Csaba a legnagyobb történész. Még jó hogy nem vele váltatta le Hermann Róbertet!

   • Válasz said

    A legjobb forgatókönyv az lett volna, ha Sepsi helyére Kurucz került volna, Robi pedig a helyén marad. Kurucz azonban sokkal normálisabb, sose törtetett a hatalomért, nem úgy, mint a nyelvészeti tanszék vezetője…

   • historiker said

    Én viszont úgy tudom, hogy Hermann Róbert történész – ha róla van szó – neve nagyon jól cseng Fidesz-körökben. Az úr szobatársa volt Orbánnak a székesfehérvári koliban.
    Persze ha Sepsi ennyire gerinces, hogy ilyen szempontok nem befolyásolják, csak tisztelni tudjuk!

   • Jurtalakó said

    Nem az a baj, hogy Tepsit a politikai szempontok nem befolyásolják, hanem az, hogy a szakmaiak sem. Valójában azt se tudja, mi az hogy szakmaiság. Debütálásakor vagy 6 évvel ezelőtt is volt egy nagyszabású konferencia a Károlin, ahol Hidán Csabáét tartotta a legjobb előadásnak.

   • Örökös dékán said

    Válasznak igaza van. Tepsi alkalmatlan dékánnak.Ő egy hostess, egy házmester és egy titkárnő keveréke. Kétségtelen érdeme, hogy eltakarította a Szabó bandát, de azt még mindig nem tudja, hogy az egyetem tudományos intézmény is és mint ilyent hogy kellene menedzselni. Kurucz a helyében tudná.

   • Szajuz' choice said

    Válasznak persze hogy igaza van, és ezért is teljesen érthetetlen, miért ragaszkodik Szajuz Tepsihez még a második ciklus lejárta után is. Ahelyett hogy örült volna, hogy törvényesen megszabadulhat tőle. Szajuznak tudnia kéne, hogy működik egy egyetem, és hogy egy kar vezetésére egyetemi formátumú személyt kellene kinevezni. Nem pedig egy öregedő félvilági hostesst.

 49. fideszes kommunikáció said

  A zsi9nat 13-án kiadott egy közleményt, amelyben szavazásra biztat, és kormánypárti uszítást folytat.
  http://reformatus.hu/mutat/12779/

  • Irány Etelköz said

   Állítólag vizsgálat van a hajmáskéri lelkész ellen.
   Egy szó sincs errő a reformatus.hun.
   Viszont a fenti közleményt sürgősen kiadták.
   http://nol.hu/belfold/reformatus-egyhaz-lelkesz-menekultek-rasszizmus-gyuloletkeltes-1632005

   • Szószéki szócső said

    Huszár Pál és Szajuz szavazásra buzdít mértéktartónak látszó módon, meggyőződés szerint, de azért az utolsó előtti bekezdésben mégiscsak kimondja, hogy kell szavazni:

    Tisztelettel kérjük gyülekezeteink tagjait és minden magyar állampolgárt, hogy a 2016. október 2-án tartandó népszavazáson vegyenek részt, és legjobb meggyőződésük szerint adják le szavazatukat. Csodálkozunk, hogy némelyek távolmaradásra szólítják fel országunk polgárait, és ezzel lényegében a népszavazás intézményét kérdőjelezik meg, és szabadságjogunk önkéntes feladására biztatnak. Arra kérünk mindenkit, hogy a népszavazásról feltett kérdésről tájékozódjon, fontolja meg, hogy nem pillanatnyi helyzetéről, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéről, országunk sorsáról, a keresztyén értékrendről is állást foglal. Isten gazdag áldását kívánva: Budapest, 2016. szeptember 13. A MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa nevében: Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke (Református.hu)

   • Migráncs takaroggy said

    Az egyház nem politizálhat, nem lehet a kormány szócsöve. Erre mit csinál a kálvinista egyház? Úgy tesz, mintha rábízná a szavazást az emberek lelkiismeretére, miközben világos parancsot ad: menj el szavazni, és szavazz nemmel a betelepítendő hordákra.

   • Áldás békesség said

    Ez nagyon roszhiszemű elferditese a felhivásnak, elöljároink méltó módon buzditanak bennünket egyáltalán nem kivánnak befojásolni.

   • Szószéki szócső said

    Mi? Hogy ez nem egyértelmű befolyásolás? “fontolja meg, hogy nem pillanatnyi helyzetéről, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéről, országunk sorsáról, a keresztyén értékrendről is állást foglal”

   • Sorvezető said

    Nem, tényleg nem egyértelmű. A református egyház hitbéli dolgokban soha nem készteti gondolkodásra a birkákat, itt pedig elvárja a hívektől, hogy kikövetkeztessék a helyes magatartást.

   • Birkanép said

    Milyenek a református birkák főleg a Tiszántúlon? Az e világi dolgokban bizonytalanok, ezek csak a túlvilágban és hasonló agyszüleményekben járatosak, ott mernek kinyilatkoztatni, amit soha senki nem tud leellenőrizni…
    A református egyház szavazásra buzdít – hogy milyenre, nem egyértelmű, de épeszű ember nemet olvas ki belőle

    Igen ám, csak az a gond, hogy a református egyházban sok a hülye!

   • Birkaiskola said

    De még mennyi! Ez látszik az egyetemnek csúfolt Károli szinvonalán. A református birkák oda küldik a szintén birka kölkeiket kupálódni de ott nemcsak hogy még hülyébbek lesznek, hanem el is aljasulnak.

   • Idelette de Bure said

    A hajmáskéri lelkész lefordította a birkák nyelvére a főpapi üzenetet: sáskáknak és bűnözőknek nevezte a migráncsokat.

 50. ulan bátor said

  A Fidesz az egyetemeken ketresztül is lop.
  http://nepszava.hu/cikk/1105957

 51. dunántúli teológus said

  Az egyetlen keresztyéni szellemiségű posztoló a reposzton Kutasiné Molnár Boglárka.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2016-09-16/totalimpia2016

 52. Nógrádi rablások said

  Így lop a fidesz Nógrádban
  https://atlatszo.hu/2016/09/15/fantomberuhazasok-kihalt-uzemcsarnokok-unios-penzbol-nogradban/

 53. petrőczi az alzheimeres vénasszony said

  Petrőczi második gyerekkorát éli, agya még a korábbinál is selejtesebb, itt dödörészik a médiaműhelyben.
  http://reformatus.hu/mutat/12713/

 54. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  Székely halált megvető bátorsággal KIÁLL A ZSINAT ÁLLÁSFOGLALÁSA MELLETT!
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2016-09-17/kozlemeny
  Sírunk a meghatzottságtól.

 55. Rétvári keresztényietlen gané said

  Rétvári a keresztény(?)demokrata(????) államtitkár szerint a rokkantaknak kevesebb lóvé is elépg.
  http://24.hu/sport/palyan-kivul/2016/09/16/retvari-szerint-nincs-gond-azzal-hogy-a-paralimpikonok-feleannyi-penzt-kapnak-mint-az-epek/
  Mondja ezt azzal a selejtes fejével a dupla lóvéért.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: