Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Business with belief (Seftelés a hittel)

Posted by jhnnsclvn - október 31, 2016

A lázadó

Szerző: Johannes Calvin

Az akkori helyzet hasonlított a mai magyar politikai helyzethez. A 15. századi ember ugyanúgy az egyház komplett befolyása alatt állt, mint a mára teljesen elhülyített, szemellenzős magyar birka. A lelki üdvösség állt számára az első helyen, amelyért szinte mindenre hajlandó volt. A lelki üdv kiárusítása akkoriban is egyre professzionálisabb formát öltött. Johann Tetzel dominikánus szerzetes például szinte vásári kikiáltóként verbuválta a nem annyira hívő mint inkább hiszékeny híveket, ügyes kis rigmussal támogatva az egyre lukratívabb üzletet: “Wenn das Geld im Kasten klingt, / die Seele in den Himmel springt” (“Ha a pénz a perselyben csörren, a lélek máris a mennyekbe szökken” – saját fordítás – JC). A legenda szerint Tetzel még a meghalt hozzátartozók számára is bűnbocsánatot ígért – megfelelő fizetségért. Nincs adat arról, hány prédikátor berzenkedett ez ellen a praxis ellen. Csak egy lázadóról tudunk, aki továbbra is abban hitt, hogy csak az alázatban töltött, Istennek szentelt élet érdemel mennyei jutalmat, amit nem lehet olyan könnyen és egyszerűen pénzzel kiváltani. 1517-ben Martin Luther a Wittenbergi Egyetem teológiaprofesszora, egyszersmind a városi templom prédikátora és hitközösségének pásztora volt. Prédikációiban többször is hangot adott a búcsúcédulák miatti felháborodásának. A nevezetes történelmi napon, 1517 október 31-én azonban egy lépéssel tovább ment ennél. Levelet ír egyházi elöljáróinak, melyhez mellékeli 95 tézisét a búcsúcédulákról szóló diskurzus nyitányaként. A kívánt diskurzus be is indul, ám olyan mértékben, melyre Luther maga sem számított.

Hogy a wittenbergi prédikátor téziseit a vártemplom kapujára szegezte volna, és ennek támadt volna egész Európát betöltő visszhangja, inkább a legendák birodalmába tartozik. A tézisek tartalma azonban valós és ma is érvényes. Luther tézisei egy új világlátást alapoztak meg, amely a modern ember számára is példamutató marad, ám a vízválasztó nem a református hit, hanem a morális tartás, a tisztesség és a kurázsi. Ferenc pápa például Luther örökségének méltó képviselője, a magyar református egyház leköszönt vezetője, Bátori (Besúgó) Butykos Bölcskei Gusztáv és a jelenlegi Stadionavató Sárbogárdi Szabó István nem azok.

Azok a kérdések, amelyeket Luther 500 évvel ezelőtt feltett, és amelyek egy új gondolkodásmódhoz vezettek, a mai magyar (nemcsak) református egyházi vezetők számára is aktuálisak: “Ki vagyok én tulajdonképpen és mi a szerepem a világban?” “Mit tehetek és miben kell hinnem?” Mi is naponta feltesszük magunknak a kérdést, és gyökeresen más válaszokhoz jutunk, mint a besúgó alkesz bölcs(kei) volt főpap és a politikai hatalmat éppoly buzgón kiszolgáló törtető utódja: Nem a Fideszben és főképp nem annak egyre patologikusabb jeleket produkáló vezetőjében.

Hanem Istenben és a tőle kapott feladatunkban, melyeket megpróbáltatásainkon keresztül kapott üzenetekből következtetünk ki: folytatnunk kell tényfeltáró munkánkat, a mai református “búcsúcédula-árusok”, a naiv és megtévesztett emberek hitével seftelő református főpapok és főmahinátorok leleplezését, a református egyház cinkos fedezékében, mindenekelőtt a Károli Gáspár úgynevezett “református” úgynevezett “egyetemen” megbúvó bűnözők és gazemberek ténykedéseinek dokumentált bemutatását és áldozataik nyilvánosság előtti rehabilitációját. Méltó program ez a mai nappal kezdődő reformáció egész évére vonatkozóan!

(Az amerikai-német-brit koprodukcióban készült Luther-film főszerepét egyébként nem Ralph Fiennes játssza, mint az a filmjelenetből vett kép aláírásában tévesen szerepel, hanem Joseph Fiennes – JC.)

58 hozzászólás to “Business with belief (Seftelés a hittel)”

 1. Wittenbergi Saga said

  Valóban Joseph Fiennes a főszereplő. Egyébként magyarul is megnézhető a teljes film: https://www.youtube.com/watch?v=kxhg6QX7L7M

  • Para Bola said

   Belerondított az üzletükbe aztán csodálkozik hogy üldözik. Egy óriási bizniszt tett tönkre.

  • anonymanalyst said

   Joseph egyébként Ralph egyik öccse. Az újság összetévesztette őket 😊

   • tudományos kutató said

    Én láttam a filmet, kommersz trágya, nem méltó Lutherhez.
    Ha meg akarjátok őt ismerni, olvassátok az ő műveit, vagy Erik Erikson Luther-könyvét.

 2. petrőczi a botránykő said

  Luther a téziseket latinul írta!
  Hányan tudtak olvasni az akkori Európában (az anyanyelvükön)?
  Max. 5-10%. ÉS latinul?
  Akkor még petrőczi se élt, a latinizmusul kiválóan beszélő fűzfapoetessza.

 3. fineszes said

  Agyatlanék imádkoznak orbánért.
  http://gepnarancs.hu/2016/10/kiert-is-kellene-imadkozni/
  Inkább ördögűző kéne neki.
  Vagy kivinni a pusztába és otthagyni.

 4. Kósa a sámántámogató said

  Kósa a debreceni magyar csoda.
  Lábon hordta ki az agyhalált
  http://kolozsvaros.com/2016/10/30/csak-te-meg-a-fajtad-lajos/

 5. Református halottakra emlékezünk said

  Református szokás szerint ma a temetőkben megemlékeznek a református halottakról.
  Mi is ezt tesszük, megemlékezünk mindazokról, akiket a gátlástalan gyilkos, szabó andrás kergetett a föld alá:
  EMLÉKEZÜNK
  Szilágyi Ferencre,
  Király Gyulára,
  Bolyki Jánosra,
  Szigeti Lajosra
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/22/suicide-note-szigeti-lajos-bucsulevele/
  és a többiekre.

  • Ne feledkezzünk meg a hullarabló Petrőczi Éváról sem, akinek barátai csak a temetőben vannak. Pl. Rab Zsuzsa, akitől pénzt kunyerált, amit sose adott meg neki. Jékely Zoltán, akiről azt állította – annak halála után természetesen, mikor már nem tudott visszaszólni -, hogy őt tehetségesnek tartotta. Lázár Ervin, akit hasonlóval vádolt. És ne feledkezzünk meg a Nobel-díjas Joszif Brodszkijról, akinek életművébe egyenesen belerondított ez a gátlástalan, műveletlen cemende.

  • Gyakran gondolok Ildikóra said

   Én Szabó András első halálos áldozatára, Györke Ildikóra emlékezem, akit kifelejtettél. Igaz református volt. Dékánná választották a címért teperő és intrikáló Szabó András helyett. Ezt a görény nem bírta elviselni. Ott ártott Ildikónak, ahol csak tudott. Mikor a sok stresszbe Ildikó belebetegedett, Szabó fokozta ellene a támadást. Az volt a célja, hogy mielőbb végezzen vele. Ez rekordidő alatt sikerült neki. A rendkívül jóhiszemű és becsületes Ildikó 3 hónap alatt belehalt Szabó sötét furkálásaiba…

   • Ich denke oft an Isabella said

    Und ich meinerseits denke oft an Isabella, an die ehrliche deutsche Calvinistin, deren Wahlheimat Ungarn war. Sie hat an Karoli Universität laut Ildikos Testament ihr Erbe angetreten. Offiziell war sie nur Vize-Dekanin, aber praktisch hat sie die ganze Philologische Fakultät jahrelang alleine und erfolgreich geleitet. Dafür hat sie alles aufgeoopfert: Ihre Heimat, ihre Eltern, die langsam und stille hintereinander gestorben waren. Nachdem sie nicht mehr drüben hatte, Andras Szabo hat sie brutal attakiert und nach Deutschland zurückgejagt… Sie ist zwar nicht gestorben, noch nicht, aber ihre Karriere war damit zu Ende. Nie konnte sie sich dan wieder aufbauen. Sie siecht langsam dahin.

   • Zsinóros Bocskai said

    Szerencsétlen német csaj. Először beleszeretett a magyar néptáncba, aztán a magyar nyelvbe, aztán Magyarországba. Bocskaiban járt az évzárókra és évnyitókra, Hegedűs Zsu volt a barátnője a táncházban. Ez emelte őt a majdnem dékáni székbe. Először meghalt az anyja… aztán az apja… Tán 1 év különbséggel. Isabella senkinek se szólt, kivett 1-1 hét szabadságot, és elutazott a temetésre. Aztán ahogy Hegedűsék felemelték, az áruló vő Balla úgy is ejtette Szabó András sátáni sugallatára. Szabó gyűlölte őt. Nem tudta megbocsátani neki, hogy Györke a magyarul se tudó németet tette meg helyettesének, majd utódjának. Megüzenték neki, hogy tűnjön el innen örökre, különben megbánja. Úgy kergették vissza Németorstágba, hogy már nem volt ott hova mennie és főképp nem volt kihez…

    Kesselheim Isabellát is Szabó András áldozatai közé lehet sorolni.

 6. Bagdy nyanya said

  Bagdy banya csúcsra jár.
  A vén boszorkány a lelki egészségről visítozik.
  http://reformatus.hu/mutat/12893/

 7. Tiborcz törököt fogott said

  Tiborcz, Orbán veje egyre nagyobb gazember.
  A Récsöllel együtt.
  Volt kitől tanulnia, az apósa a világ egyik legkorruptabb hazug gazembere.
  http://24.hu/kozelet/2016/10/27/sotet-ugyek-kornyeken-emlegetik-tiborcz-istvant/

 8. Puzsér Róbert fan said

  Éljen a Robi!
  http://www.thepost.hu/reszletek.php?id=4431

 9. halottak napja a mátyás utcában said

  Különös sereg jelent meg szabó és petrőczi 140 négyzetméteres egyetemi pénzen vett, összezabrált képekkel, bútorokkal feldíszített mocskos lakásán.
  Az enyészet szagát árasztják, a húst, bőrt lemarta róluk a halál. Üres szemgödrükből szemrehányás árad.
  Nézzük csak, kik is ők?
  Szilágyi Ferenc, Bolyki János, Szigeti Lajos, Györki Ildikó, Király Gyula……
  De nem látni a sor végét, árnyak, csontvázak kapaszkodnak az első emeletre….
  A Szabó és Petrőczi által megalázott, meggyilkolt lelkek ők, akik felették még egyszer földi testük maradványait, hogy magukkal VIGYÉK A TEMETŐBE A GYALÁZATOS GYILKOSOKAT, SZABÓT ÉS PETRŐCZIT…….

 10. orbán a tolvaj gazember said

  ORbánék szőlejébe a brüsszeli milliárdokat!
  http://mno.hu/belfold/tudta-dol-a-brusszeli-penz-sarazsadanyba-1369213

 11. fideszes haramiák said

  Így lopnak orbánék!
  http://www.korrupcioinfo.hu/korrupcioinfo/korrupcio-nem-kozepiskolas-fokon/

 12. Károli a pénzmosoda said

  Bugrisék művészettörténet is oktatnak.
  Felbéreltek egy múmiát, szabó a MAB-ot úgyis lenyúlta, ezt is elinézi a mocskos görény
  http://www.kre.hu/btk/index.php/702-muveszettortenet-mesterkepzes-a-karolin.html

 13. Balog a terminátor said

  Balogék szétrombolják a felsőoktatást.
  http://eduline.hu/felsooktatas/2016/11/2/Ujabb_atalakitas_megszunnek_az_anglisztika__7LLGYV

 14. matolcsy bűnbandája said

  Matolcsy pofátlansága
  http://kolozsvaros.com/2016/11/02/amikor-a-bulvarszabi-ujsagiroja-elol-menekultel-nem-volt-ekkora-arcod-te-erkolcsi-tragyadomb/

 15. Schmidt a kancsal szibilla said

  Történelemhamisítás
  http://kolozsvaros.com/2016/11/02/gyalazatosan-szexi-lett-ez-az-emlekev-tortenelemhamisito-mariska-neni/

 16. Jakab az erdélyi bumburnyák said

  A balfasz jakab húzzon vissza a tetves falujába!
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2016-11-03/halottak-nelkuli-tortenelem
  Ki hívott ide, te mocsok?

 17. Mészáros disznói said

  Mészáros, a félkanalfabéta gazember, orbán pajtása Debrecenben is gazdagodik.
  http://24per7.info/meszaros-lorinc-mar-debrecenben-avagy-mennyi-penzt-kaszal-fidesz-az-uj-fopalyaudvaron/

 18. károlis bugrisok said

  Bugrisék úgynevezett könyvei
  RÖF-RÖF-RÖF!
  http://www.kre.hu/btk/index.php/691-konyvbemutatok-a-treningheten.html

 19. reposztos barmok said

  Boglárka MINDENT TUD!
  Azt is kit ábrázol a kép!
  Papi csalhatatlanság!
  A kisgömböc külsejű papnő Schmidt Máriát dicsőíti
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2016-11-04/1956-te-kie-vagy

 20. Petrőczi a pöcegödör said

  Bulimiás és ludvigrajongó olvasóink újabb képekért zaklatnak bennünket. Sajnos, a fűzfapoetessza utoljára szept. 20-án rondított a blogjára. Így egy régi felvétellel vigasztalódunk. BÓNUSZ, HOGY ezen jól látható a vénasszony ripacsos, májfoltos bőre és üres zacskóként lógó tőgye.

 21. szabó professzorságot szerzett Pharaonnak said

  Szabó András, a mocskos bűnöző, a MAB rákfenéje professzori címet adományozott Ghaith Pharaonnak. Az cserébe meghívta őt a szaúdi háremébe. Ingyen lesz a mulatság, Szabónak má negyedszázada nem áll fel. A derék szaúdi professzor kukkolós jegyeket adott el: nagy mulatság lesz, ahogy Szabó bűvöli a hangyafasznyi bögyörőjét.

  • Ginger Cat said

   Áll a bál a Mátyás utcában. Ludvig kergeti a sodrófával a Szabót: “Mész ám te az arab ribancokhoz, majd adok én neked. Legfejjeb a sodrofától megdagatt bögyörődet mutogathatod nekik!” És pont azt célozta meg nagy lendülettel. Szabó fejhangon visít kinjában két marokra fogva védelmezve a lába közét.

 22. Seftelés a hazával said

  Aki fizet, jöhet: már Irakban is árulják a letelepedési kötvényt – bármilyen “erkölcsi bizonyítvány” megteszi. Épp mdegszüntetik, mi?

 23. Bátori Butykos Bölcs(kei) said

  A Fidesz csak látszatra hazafi, egyébként pedig ugyanazt teszi, mint az MSZP, egymással karöltve bojkottálják 26 éve az állambiztonsági múlt feltárását.
  Az csak akkor lesz feltárva ha a Jobbik fogja irányítani az országot.

 24. kovácsbélázás said

  A Fidesz most Gyöngyösi Mártonból akar Kovács Bélát faragni, és nem átallotta a titkosszolgálatot lesifotósokkal ráuszítani. De ilyet mi is tudunk, és még titkosszolgálat és lesifotós se kell hozzá. Íme. Putyin előre megbeszélte Orbán Viktorral a Krím bekebelezését, de a magyar miniszterelnök nyíltan nem merte támogásáról biztosítani.

  Ez a fotó is van akkora bizonyíték, mint a Népszava fotója. 😀

 25. orbán mocskos gaztettei said

  Leleplezték az Orbán kormányt.
  http://www.atv.hu/belfold/20161104-fidh-magyarorszagon-2010-ota-allando-tamadas-eri-a-jogallamisagot/hirkereso

 26. vajna a kétkarú rabló said

  Vajna meg a qrvája
  http://kolozsvaros.com/2016/11/04/baszki-izaura/

 27. az orosz kapcsolat said

  Az orosz példakép, Szurkov.
  http://index.hu/kulfold/2016/11/02/vlagyiszlav_szurkov_putyin_orban_habony/

 28. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  Székely nyitott kapuról és szívről röfög, miközben migránsok ellen uszít.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2016-11-05/tanacsok-templomepitoknek

 29. Orbán a baltás gyilkos jótevője és az örmény keresztények árulója said

  Orbán beszéde: tudatosan aljas, cinikus gazember.
  http://civilhetes.net/sajat-aljassagaval-henceg-orban-a-kiszivarogtatott-beszedeben

 30. Áder becsülete said

  Az Áder, a csornai szervilis idióta.
  http://kolozsvaros.com/2016/11/04/ezt-nem-fogja-meguszni-az-orszag-sem-ader-janos-sem/

 31. köntös az alkoholista spicli said

  Köntös kiábrándult a demokráciából.
  Trump és Clinton vitája miatt.
  Mondja ezt az a figura – embernek nem nevezhető – akit azért küldtek ki Amerikába, hogy onnan jelentgessen az MSZMP titkosszolgálatának.
  Ez az alkoholista moral insanity meg is tette, éppolyan buzgalommal, mint amilyennel most a fidesz szekerét tolja.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2016-11-05/clinton-es-trump-egy-illuzio-vege

 32. orbán a balfék politikai manipulátor said

  A csehek meg a szlovákok nem állnak be Orbán mögé.
  A lengyelek is csak addig, amíg a futóbolond Kacynski hatalmon van, ill. rá nem jönnek, hogy Orbán bennüket is becsapja és Putyin ügynöke.
  http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ujabb_pofont_kapott_orban_alma.623440.html

 33. antilop és felesége said

  Mocskos gazember
  http://kolozsvaros.com/2016/11/05/meg-mennyi-tragyat-kell-lenyelnunk-amig-ez-az-erkolcsileg-hulla-minden-mozdulataban-korrupt-celeb-eltakarodik-a-verbe/

 34. orbán és pharaon said

  Orbán szomszédja és üzlettársa
  http://magyarnarancs.hu/belpol/a-szaudi-szomszed-101257

 35. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Kitüntették Kalász Mártont, ezt a mákszemnyi tehetségű senkit, aki német nemzetiségi költőként sokra vitte, pl. a stuttgarti Magyar Ház igazgatóságáig.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/704-karolis-oktato-a-nemzet-muveszei-kozott.html
  A károlinak is oktatója, utalják neki a lóvét, tanítani ugyan nem tanít, de ennek mindenki csak örülhet.
  Itt van Sepsi dékánasszonnyal, aki az ünnep tiszteletére kültelki ribancnak öltözve lógatja ki ernyedt tőgyeit a piros ruhából. A harmadik múmia Keserű művészettörténész, akot 80 felé áron alul vásárolt a károli, hogy a gazember szabó andrás segítségével akkreditáltasson mindenféle szart.

 36. kalász márton a láthatatlan károlis said

  A markprofesszron egyetlen bejegyzés sincs Kalász Mártonról
  http://www.markmyprofessor.com/tanar/kereses.html
  Ez bizonyítja, hogy a vénember NEM TANÍT A KÁROLIN!!!!!!!!!!!!
  Csak a lóvé megy neki, meg a pirosruhás cemende, sepsi dékánnő fényképezkedik vele

 37. refis gazemberek said

  A generális konvent NAGY PÉNZEKET RABOL
  Erről pusmognak kedden és szerdán.
  http://reformatus.hu/mutat/12558/

 38. Orbán bamba őrülete said

  Hazudnak és rabolnak továbbra is.
  http://index.hu/kulfold/2016/11/05/letelepedesikotveny-biznisz_vagy_minket_vagy_az_ugynokeit_szivatja_a_kormany/

 39. Mészáros disznói said

  A félanalfabéta rohadék ösztöndíjakat osztogat
  http://nepszava.hu/cikk/1110940-meszaros-lorinc-mar-magarol-elnevezett-dijakat-is-oszt-amirol-az-mti-is-beszamol

 40. Lázár lovag said

  Lázár a kígyósimasági machiavellista:
  http://444.hu/2016/11/05/hihetetlen-interjut-kozolt-lazar-janossal-a-nepszava-ami-olyan-mint-egy-konnyes-olelkezessel-veget-ero-csaladi-veszekedes

 41. orbán az undorító görény said

  Ez vár a birkákra:
  http://kolozsvaros.com/2016/11/06/mert-beled-fogjak-torolni-a-szaros-csizmajukat/

 42. Bölcs Bátor Butykos said

  Gusztink is benne lett volna eredetileg a koreai delegációban de kiitta magát onnan. Olyan részeg volt hogy le kellett szállitani a repülőről.
  http://www.reformatus.hu/mutat/egyhaz-es-allam–koreaban-es-magyarorszagon/

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: