Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Calvinist snitchers on the hook (Református ügynökök kelepcében)

Posted by jhnnsclvn - május 14, 2017

Szerző: Dunántúli lelkész

A reposzt.hu-t Köntös László, a dunántúli egyházkerület főjegyzője alapította pár éve.  Ő a vasárnapi posztok szerzője, a hétköznapokon dunántúli lelkészek és egy papfeleség osztoznak. Figyelemreméltó, hogy a Dunántúli Egyházkerület püspöke, Steinbach József soha nem publikált a blogon, sem posztot, sem kommentet nem jegyzett.  A felekezeti blogok között színvonal tekintetében a reposzt  a gyengébbek közé tartozik, össze sem lehet hasonlítani pl. az igényes írásokat közlő evangélikus kötőszóval. A tematika minimum vegyesnek nevezhető, van, amikor viccgyűjteményeket közölnek a nagytiszteletű (???) urak, még az auschwitzi tematikát is belefoglalják a szószéki humorba. Feltűnően sok poszt foglalkozik a futballal. Ezekből kiderül, hogy a posztok szerzői, a nagyra becsült lelkészek roppant elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a kormányfő kedvenc sportjáról. A magyar helyesírás és központozás szabályait jóval kevésbé tanulmányozták, némelyiküket már ötödikben megbuktathatták volna.

Köntös László vasárnapi posztjai általános útmutatásokat tartalmaznak arra nézve, milyen a világ, mit gondolnak rosszul a liberálisok, és mi az egyedül helyes keresztyén álláspont.  Nem fukarkodik ellenfelei jellemzésével, pl. “csak egy liberális lehet ennyire szűk látókörű…” Neveket is említ bőségesen. Mióta azonban néhány céltábla (Kamarás István, Balavány György) visszaszólt, Köntös főleg külföldieket (Merkelt, Obamát, Fukuyamát, Jürgen Habermast) hülyéz le, ezek biztosan nem olvasgatják a reposztot. A blogalapítás célja világos: a magát szürke eminenciásnak képzelő Köntös próbál vele-általa egyházpolitikát csinálni, a világi-fideszes hatalomhoz való sűrű törleszkedés közepette.

Most viszont kisebbfajta vihar kerekedett Köntös László 2017. május 7-i posztjára érkezett válaszok kapcsán. A posztban a szerző Lehel László lebukásán elmélkedik. Kodácsy Tamás finoman beszól neki, hogy söprögessen inkább a saját háza táján, és a saját beszervezését mesélgesse, ne a másét. A vitának van egy harmadik részvevője, Bogárdi Szabó István püspök, a Református Egyház lelkészi elnöke, aki attól való félelmében, hogy esetleg az ő amerikai ösztöndíjának a körülményei is terítékre kerülnek, durván a fiatal lelkészbe akarja fojtani a szót. Kodácsy azonban nem hagyja annyiban, tovább főzi Köntöst a saját levében.

 ADJUK  ÁT A SZÓT A SZEREPLŐKNEK!

Kodácsy Tamás kérdése

Kedves László!

Köszönöm a cikket és a bátorságodat, hogy előhoztad a témát.

Én nem lepődtem meg Lehel László leleplezésén, ez az ügynökrendszerből áthajló ügynökkérdés-rendszerének szokásos eleme. Az eddigi ismereteink alapján úgy vélem, hogy a puha diktatúra (1963-1989) beszervezései nem a besúgórendszer fenntartása miatt volt fontos, hisz mindent tudtak és kézben tartottak, hanem az egzisztenciális függés miatt, erről írtam is korábban. Aki ambiciózus volt, külföldi ösztöndíjra akart menni, vagy egyházi vezetői tisztséget töltött be, kiemelt gyülekezetbe akart kerülni, az aláírt. Ezért nem volt meglepetés LL, és nem lesz a következő leleplezés sem. Aki nem írt alá, azt elásták, megtört vagy tönkrement (erre családi példákat tudnék hozni). Hadd tegyem hozzá, ez az aláírás általában csak olyan lehetőségeket adott, amiket ma magától értetődőnek veszünk, de ennek alapján nem lehet lesöpörni testvérünk életművét és eredményeit, amit elért, azt el kell ismerni. Sőt arra hajlok, hogy a mai ügynökkérdés-korszak sutább, bár ugyanazok a mechanizmusok érvényesülnek, ugyanazokkal vagy hasonló szereplőkkel. Nem véletlenül emeli ki ezt a problémát az EJB jelentés. Akkor legalább azokat az embereket szervezték be, akik tehetségesek voltak, láttak benne „fantáziát”, bizonyos értelemben ez egy külső szempontú válogatás volt, és nem nyers kontraszelekció. Ma sajnos a rendszer fenntartása miatt sokszor fontosabb a miemberünk biztosítása az (anyagi vagy etikai) függőséggel, mint a teljesítmény vagy a tehetség. A múlttal nem a múlt miatt kellene szembenéznünk, hanem a jövőnk miatt, amikor nem lesz már műrendszer, amelyhez igazodni kell és lehet. (Az előző cikkedben leírt csalódottság és a vitánk is beleillik a képbe.)
Ezt írtad: „S mindezt nem azért mondom, hogy mentsem Lehel Lászlót, vagy azért, mert én is ügynök voltam, csak rólam még nem derült ki. Háromszor akartak beszervezni, udvariasan, nagyon diszkréten, mindenféle „jót” ajánlva, de amikor látták, hogy nem mennek velem semmire, békén hagytak.”

Kósa Lászlónak nemrég jelent meg egy remek tanulmánya (Szabadulás a hálóból, in: Felelet a mondolatra, 2016.) azokról az emberekről, akiket kinéztek, próbáltak felhasználni, de nem sikerült, mert hosszú és keserves próbálgatások után feladta az ÁEH: Papp Géza, Szigethy András, és különösen Szabó Dániel esetében. Ezekre a történetekre úgy van szükségünk mint egy falat kenyérre, hogy árnyaltabban lássuk azt a kort is, és a jövőnket is.
Szeretettel kérdezem, hogy megosztanád velünk a Tiédet? 1981-ben RefLapnál dolgoztál, majd 1985-ben Princetonban voltál ösztöndíjas, így minden ok adott volt arra, amit írtál, hogy beszervezzenek. Hogy tudtál szabadulni a hálóból? Hogyan zsaroltak, hogyan ráztad le őket (Persze, erre nem biztos, hogy a Reposzt a legalkalmasabb.)

Tisztelettel, Tamás

Kodácsy hozzászólása RETORIKAI CSÚCSTELJESÍTMÉNY. Úgy tesz, mintha komolyan venné Köntösnek a retorikai szakirodalomban “visszavonásnak” nevezett fogását (“S mindezt nem azért mondom…”), megkérdezi tőle, mégpedig “szeretettel”, hogyan húzta ki a nyakát a hurokból, hogyan sikerült tisztának maradni a RefLap élén és Princetonban.

Köntös László válasz

Kedves Tamás, engem L.L. leleplezésében az időzítés lepett meg, erre utaltam is. Nem tudom, mi van a háttérben. A mai ügynökrendszer kapcsán nem tudom, miről beszélsz. Komolyan. Az én történetemről nem szívesen beszélek se itt, se másutt. Soha nem is hoztam elő, még csak magánbeszélgetésekben sem, de most kénytelen voltam a lehető legrövidebben. Egy darabig, főként miután hazajöttem Amerikából (93), főleg az életutam (RefLap, Princeton) miatt eléggé komoly gyanakvás vett körül. De még akkor sem gondoltam, hogy “igazolnom” kellene magamat. Egyébként nincs semmi titokzatosság, nem voltam én ellenálló, nem is fenyegettek vagy zsaroltak. Azt hiszem, alkalmatlannak találtak egy ilyen szerepre. S ebben valószínűleg igazuk is volt. És az alkalmatlanságomban masszívan benne van egy nagyon erős családi hagyomány is. De ez egy másik történet. Az egész ügy – ahogy írod – valóban a jövő miatt fontos. De egy szempontot azért ne felejts, ha már véleményt formálsz az írásomról: én a Rákosi-rendszer végén, Kádár-rendszer elején voltam papgyerek egy kicsiny dunántúli faluban. Nem kívánom neked és senkinek sem azt az élményt. Oldalakat tudnék írni. Nekem a múlt is fontos. Nem könyvekből tanultam azt a korszakot. Az életem. Innen érthető a mai világnézeti (konzervatív-jobboldali) alapállásom is. Üdv., kl

Köntös első válaszában még némi tanácstalanság érződik. Ha már posztjában saját magát állította be Lehel Lászlóval szemben fényes erkölcsi sarkcsillagnak, nem térhet ki a válaszadás alól. Panaszkodik a személyét körülvevő “komoly gyanakvás”-ra, s igyekszik egy erkölcsi fárosz szerénységeként feltüntetni, hogy nem részletezi sem a vele kapcsolatos beszervezést, sem az ő heroikus ellenállását.

Bogárdi Szabó István, a MRE zsinatának lelkészi elnöke beleszól a párbeszédbe

Kedves Kodácsy Tamás – , ezt írod itt: “Akkor legalább azokat az embereket szervezték be, akik tehetségesek voltak, láttak benne „fantáziát”, bizonyos értelemben ez egy külső szempontú válogatás volt, és nem nyers kontraszelekció. Ma sajnos a rendszer…”, stb. Szóval, ma „sajnos”, akkor pedig „legalább”? Mi ez, eulogia a diktatúra mellett!? Hűha, bizony!? S mi van azokkal, akiket meg sem próbáltak beszervezni? S amúgy, tényleg, valóban mindenki aláírt, aki „ambiciózus volt, külföldi ösztöndíjra akart menni”? Csak úgy, ez kategorikus? Szóval, ez olyan magától-értetődő volt? Ennyi mindent tudsz? Miért nem osztod meg velünk apróra? Szóval, a tehetségesek figyelték a tehetségteleneket? Te ma aláírnál? Vagy aláírtál volna, mikor külföldi ösztöndíjra akartál menni? Csak úgy kérdezem. Kérdeznem kell, mert kevés ilyen arrogáns megnyilatkozást olvastam, mint itt a Tied! De persze ezek ostoba kérdések – hiszen ma sokkal rosszabb és kontra-szelektáltabb minden – a legrosszabb, hogy még alá se kell írni. Tamás, förtelem, amit itt firkálsz! Nem bánnám, ha kicsit szégyellenéd magadat…
Azok nevében, akiket nem próbáltak meg beszervezni, de attól még nagyjából tudják, micsoda förtelem volt az a világ.

(Így végződik, aláírás nélkül Bogárdi Szabó István hozzászólása.)

A főpásztor váratlan brutalitással lép be a látszólag békés párbeszédbe. “Arrogáns”, “förtelem”, “ostoba kérdések”, “szégyellenéd magad” – mélyre szaladt a nem is neki szánt kés Bogárdiban. Bár tisztában vagyunk a Magyarországi Református Egyház “alulról építkező”, hagyományosan demokratikus (???) szellemiségével, s azzal is, hogy egy református lelkésznek a zsinati elnök nem olyan értelemben a “főnöke”, mint egy plébánosnak a római pápa, de azért birkák sem vagyunk. Világosan látjuk, hogy Kodácsy sokat kockáztat ezzel a bajuszakasztással.

Kodácsy Tamás válasza a főpásztornak

Kedves Püspök Úr!

Köszönöm kritikádat. Eszem ágában sincs dicsőíteni a förtelmes diktatúrát, nem azért írtam, amit idéztél. Egyházunk szenvedett attól eleget, felmenőim is. Két dolog miatt írtam ezt:

1. Azon emberek miatt, akik attól félnek, hogy lelepleződésük után kihathat egész életpályájukra ez az árny, és ezért hallgatnak most is, vagy csinálnak mindent úgy (azzal a logikával), ahogyan vele csinálták. Félnek a lelepleződéstől, mint a kitagadástól és a megbélyegzéstől, és ez a félelem táplálja azt a bizalmatlanságot, ami a múltfeltárás hiányából fakad (EJB). Úgy gondolom, nem vagyunk se jobbak, se különbek náluk. Nem lehetünk donatisták.

2. Csak azt tudom most is kérdezni, amit Bogárdi Szabó István kérdezett 2009-ben: „Múltjában él az egyház?” (THÉMA 9.) Ez a kérdés az egész 1989 utáni korszakra vonatkozik. Talán addig kell ezt kérdezni, amíg véget nem ér az ügynökkérdés korszaka, és ezt nem fogja az idő megoldani, hiába halogatjuk. Ez az árny hordozza az újratermelődő kontraszelekciót is, lásd a mostani leleplezést, az időzítéssel, a politikai felhanggal, az életveszélyes árulás vádjával.
A puha diktatúrában tudni lehetett, hogy vannak szovjetek, egy egyházellenes államhatalom, egy szemét ÁEH. A maga kegyetlenségével ez legalább kirajzolódott.
De 28 évig kinek a fiókjában volt ez a 6-os karton, és miért most került elő, és mi a célja ennek, és akik be voltak szervezve, azok meddig féljenek, ki mit húz elő holnap?

Kérlek szépen, ne hagyd ezt a múltfeltárást a következő ciklusra. Nagyon jó, hogy 2015 végén újra indult az EJB munkája – akik a múltfeltárást nevezték meg a bizalmatlanság egyik fő okának –, és várjuk azt a „közzsinatot”, amit elhatároztatok! (http://reformatus.hu/mutat/11809/) Talán ott letehetnénk ezt a nyomasztó örökséget… meg a szégyent is, amit az én vállamra is tettél.

Üdvözlettel,
Tamás

UI. Nem tudom, hogy aláírnék-e, eddig igyekeztem tisztességesen.

Kodácsy Tamás nem ijed meg a nem is burkolt fenyegetéstől. Eléggé megedzette őt Balla Péter hihetetlen brutalitása, amellyel magyarázat nélkül kirúgta őt több év sikeres munka után a Károliról. Éppen habilitációja előtt akolbólította őt ki Balla, habilitálása már az Evangélikus Egyetemen történt.  Kodácsynak nincs miért félnie, bármikor befogadják őt derék lutheránus barátaink. Náluk professzor is lehet belőle.

 Kodácsy Tamás Köntös Lászlónak

Kedves László!

Egészen biztosan nem tartottak alkalmatlannak, főleg egy konzervatív múlttal. Ha alkalmatlannak találtak volna, nem engedtek volna 1981-ben a RefLaphoz, és 1985-ben az USA-ba ösztöndíjra, mindenkit behívtak előtte. Nem kell most sem igazolnod semmit, csak örültem volna, ha megosztod a hálóból való szabadulásodat, azt ahogyan állítod, hogy végül többszöri próbálkozás után “békén hagytak”. Simán elengedtek?

Ma nem ügynökkorszakról (1963-1989) beszélek, hanem a hozzá kapcsolódó és hosszan elnyúló ügynökkérdés-korszakról (1989- napjainkig). Amikor én mehettem volna Princetonba (1997!), engem is behívtak (persze nem az ÁEH-ba), és kértek tőlem „valamit”, ami nem a tanulmányokhoz vagy teljesítményhez kapcsolódik, a miemberünk nyilatkozatot, és legyek inkább más tanítványa. Nem álltam kötélnek, el is keveredett a jelentkezési lapom, maradtam itthon. Ma így működik, más a helyzet más a tét, de sok a hasonlóság. Erről az ügynökkérdés korszakról írtam itt: http://honlap.parokia.hu/data/kollegium/dokumentum/2015/03/06/hogyan_uzzunk-kodacsy.pdf

Üdv, Tamás

Kodácsy változatlan udvariassággal válaszol Köntösnek, de most már előjön a farbával.  Finom iróniával söpri félre az “érvet”, hogy Köntös szemmel látható konzervatív világnézete alapján alkalmatlannak látszott a beszervezésre. Aztán előjön a saját princetoni történetével. Ő 1997-ben azért nem utazhatott ki, mert nem vállalta a beszervezést. Köntös viszont a nyolcvanas évek elején, a masszív kommunista diktatúrában hótisztán igen???

Köntös László válasza Kodácsy Tamásnak

Kedves Tamás! Nagyon különös, hogy te mindent jobban tudsz. És nem osztok meg semmit sem, mert nem vagyok mesélgetős fajta. Kiráz tőle a hideg. Se erről, se másról. Se neked, se másnak. Ilyen a természetem. Nincs rá igényem, s mindenki azt gondol, amit akar. Ha meg nem hiszed el, amit mondok, akkor nem hiszed el. Ettől még igaz a történetem, de abban már nem vagyok biztos, hogy belefér-e az általad konstruált valóságba. Azért az igen figyelemre méltó, hogy te visszafele legyártod a múltamat, sőt el is magyarázod a tisztelt olvasónak, hogyan működtek akkor a dolgok, s felteszed a kétkedő kérdést: “Simán elengedtek?” Leírtam. S a kérdésedet meg nem is elemzem tovább, mert még nagyon érdekes következtetésekre találnék jutni. Veled kapcsolatban. Üdv., kl

Most már Köntös is vicsorog, felbátorította erre a főpásztor brutalitása. Ad hominem “érvel” – ki az a Kodácsy, hogy kételkedni mer az ő szavában? A végén nyíltan fenyeget: “nagyon érdekes következtetésekre találnék jutni Veled kapcsolatban”.

Kodácsy Tamás Köntös Lászlónak

Kedves László! Semmit nem tudok jobban, egy újabb generációs tanácstalan lelkész vagyok, és szeretném megérteni, hogy miért gondolkozunk úgy, ahogyan, és miért vagyunk ott, ahol. Ha a kérdéseimből velem kapcsolatban következtetni tudsz, annak is nagyon örülök, nekem az is segítség.
Ezt Te írtad: “Háromszor akartak beszervezni, udvariasan, nagyon diszkréten, mindenféle „jót” ajánlva, de amikor látták, hogy nem mennek velem semmire, békén hagytak. Isten különös kegyelme folytán „megmenekültem”, miközben a rendszer foglya, és hallgatásomnál fogva a támogatója maradtam. Nem tudom, ha nyílt erőszakkal, kínzással, zsarolással kényszerítettek volna az ügynökösködésre, mit tettem volna. Isten soha nem állított ilyen próbatétel elé, s ezért is hálával tartozom Neki.”
SDG!

Szóval ezt a történetet Te kezdted el, és pont azért kérdeztem vissza, mert Kósa László a megrendítő és kemény történetei (3 szabadulás, 1 ellenállás) után ezt írja ma: „Ahhoz, hogy az ügynökkérdés fontos oldala – a tartók ellenében szabadulni lehetett a hálóból –, súlyának megfelelő figyelmet kapjon, még sok tudományos vizsgálatra van szükség.” (473) Igen, ez egy teljesen homályos terület. S kitől tudhatnánk meg, hogy miképp lehetett megmaradni, kikerülni, szabadulni, ha nem Tőletek? Olyan történetet is ismerek, hogy külföldi ösztöndíj, persze behívták beszélgetni, kiment, visszajött és amikor be akarták szerezni kategórikusan nemet mondott, de ment is büntetésbe (vidéki elszigetelés, Tolna, Baranya, …). De ott megmaradt, tanult, és nem adta föl, le a kalappal. (Ennek ellenkezőjét is láttam, hogy beletört.)

Nem akarom tovább firtatni, elnézést, ha kellemetlen voltam.

Üdvözlettel, Tamás

Kodácsy nem veszíti el a türelmét. Továbbra is a fiatal és tanácstalan lelkész pozíciójából kérdezi a bölcs idősebbet, hogyan sikerült neki erkölcsi sarkcsillagnak maradnia és egyidejűleg főszerkesztőnek lennie, Amerikába többször is kijutnia?

Köntös László Kodácsy Tamásnak

Kedves Tamás!
Nem tudom, érzékeled-e, hogy eléggé arrogáns és agresszív módon defenzív helyzetbe hoztál. Állításaid és kérdésed alkalmasak arra, hogy azt sejtessék: nem mondok igazat. Ilyen állítást fogalmazol meg: “Egészen biztosan nem tartottak alkalmatlannak, főleg egy konzervatív múlttal. Ha alkalmatlannak találtak volna, nem engedtek volna 1981-ben a RefLaphoz, és 1985-ben az USA-ba ösztöndíjra, mindenkit behívtak előtte.” Tévedsz. Nem így volt. Kétkedően felteszed a kérdést:”Simán elengedtek?” Igen, simán elengedtek, miután nem is lettem egy percig sem a rendszer része. Azt kéred tőlem itt, meséljem el. Senkinek sem mesélek, kedves Tamás, s nem azért, mert titkolózni valóm lenne, hanem mert ilyen természet vagyok. Nem tudom, ez elképzelhető a számodra? S aztán most, hogy védjem magamat, kezdjek el mesélni? Neked? Nem tévesztesz te engem össze valakivel? Amiről Kósa László ír, az egy egészen más történet. Én soha nem voltam a hálóban, és nem ismertem olyat, hogy tartótiszt. Kísérletet tettek a beszervezésemre, de nem zsaroltak. Ennyi. Attól tartok, a rendszer működése sokkal összetettebb volt annál, hogysem fekete-fehér skatulyákba lehetne pakolni. Végül, ha megkérhetnélek, hagyd abba ezt az agresszív stílust, s ne várj tőlem olyat, ami a természetemből nem következik. Továbbá, nem kellemetlen voltál. Több. Írástudó ember vagy, képes vagy a szavak értelmezésére. Én is. Nos, hogy tudd, szerintem mit mondtál: azzal vádoltál meg burkoltan, hogy hazudok. Én a te helyedben elgondolkoznék azon, vajon miért mertem én a saját történetemmel néhány szó erejéig a nyilvánosság elé állni? Talán azért, mert tudom, hogy igazat mondok. Ugyanis, képzeld el, ez a történet nem egy könyvből vett idézet. Ma is élő emberekről beszélünk, úgyhogy vállalnom kellett a nyilvánosság minden kockázatát. És vállalom is.

Köntös a konkrét kérdésre most sem válaszol, de nyíltan csattogtatja a fogait. Parancsolgat: “hagyd ezt az agresszív stílust”! Érvelése lenyűgöző: nem hazudok, mert kiálltam a nyilvánosság elé, tudom, hogy igazat mondok.

Kodácsy Tamás Köntös Lászlónak

Kedves László!

Nem szólítottalak fel mesélésre, csak kérdeztem, és el is fogadom, ha nem akarsz írni erről. Főleg nem vádoltalak hazugsággal. Az indulatodat is megértem, és érzem, hogy fiatal „írástudó” taknyosként olyan aknamezőn ugrálok, amiről fogalmam sincs. (Ezért is írtam, hogy nem jó erre a Reposzt.)
Kérdésemet nem vádaskodás, hanem az a meglepetés vezette, amit Te osztottál meg: Téged háromszor akartak beszervezni, egyszer sem sikerült nekik, és békén hagytak.
Helyesbítenem kell azt, amit írtál: Kósa László tanulmányában nem csak beszervezés utáni szabadulásról, hanem az utolsó történetben egy sikertelen beszervezésről számol be, ami nagyon megrendítő, ott is háromszor próbálkoztak mint Nálad. Egy tehetséges teológust környékeznek meg (finoman külügyi pálya kecsegtetésével, durván megfélemlítéssel), és az elutasítás után a szállodai portási állásából (!) is kifúrták, egy ideig vályogvetésből, háztájiból kellett élnie. Írtam, tudok olyanokról is, akiket a visszautasítás után „száműztek”, és megmaradtak. Hősök ők, tisztelet nekik.
Te vagy az első, akiről azt hallom, hogy többször is megpróbálták, erőszak és zsarolás nélkül, és békén hagyták (értsd: a fentiek fényében ez a „simán elengedték”). Persze nem vagyok tájékozott, ezért elnézést, ha volt már ilyen történet. Nyilván minden eset más.
De azért különösen fontos a Tied, mert nekem így árnyalódik kicsit az ÁEH: ezek szerint nem voltak lihegő „vadállatok”, akik addig üldözték a kiszemelt áldozatot, amíg meg nem adta magát, vagy „ki nem nyírták”? Ha úgy adódott, három próbálkozás után békén hagyták az embert. De ahogyan írod, nem „fekete-fehér” a rendszer, és azt is el tudom hinni, hogy azért csinálták így, mert ezzel is demonstrálták: ők az urak, és ezt is megtehetik. Pont ezért lenne érdekesek ezek a történetek, és hiányoznak is, meg a feldolgozásuk is, ahogyan Kósa László írja.

Köszönöm a beszélgetést és a türelmedet,
Tamás

Kodácsy elegánsan zárja le a csörtét. Azért érdekelte, azért különösen fontos neki Köntös története, mert “te vagy az első….akit békén hagytak”. Belenyugszik, hogy az erkölcsi sarkcsillag magába zárja heroikus ellenállásának titkait.

A beszélgetés folytatódik a reposzton, eddig összesen 26 komment jelent meg. Érdekes Pecsuk Ottóé, aki azt írja, hogy “Sajnálom, hogy püspök úrral olyan gyorsan és könyörtelenül leoltottátok Kodácsy Tamás kollégánkat a kérdéseivel együtt.” Több türelmet kér a fiataloknak.

Köntös válaszában kifejti, hogy Kodácsy írásában nem csak szimpla kérdezést lát, hanem egy olyan valóság konstruálását, amelyben ő, Köntös, nem az a feddhetetlen erkölcsi fárosz, amelynek mutatja magát.

Bizony így van, mondja Bogárdi, majd jelzi Pecsuknak, a többit megírja neki magánlevélben. Meg is tette nyilván, mert Pecsuk vitazárónak szánt kommentjében megköszöni nekik, hogy “tisztázták a hermeneutikai/kommunikációs jellegű félreértést”. Pecsuknál tehát telibe talált a főpásztori fenyegetés.

Köntös május 14-i Ügynök vagy? című posztjában visszatér a témára. Idézi Bogárdi Szabó Istvánnak a zsinaton elhangzott szavait a vitastílus eldurvulásáról és tanácsát: “Kérem, tiszteljük a másikat, mondjuk el az ellenérveinket, de a másik ember hitét és tisztességét ne kérdőjelezzük meg.”

Köntös persze így se lehet elégedett: ezzel a posztjával bizony bakot lőtt. A saját maga fabrikálta erkölcsi piedesztálról ítélkezett Lehel felett, de volt valaki a tömegben, aki rámutatott morális pőreségére. Nem sajnálja senki a magát  kiváló filozófusnak és nagy teológusnak képzelő pápai Machiavellit, a saját maga által ásott verembe esett bele. Szívesen kérkedik angol nyelvtudásával, de most mégsem jutott eszébe az a bölcs angol mondás arról az emberről, aki üvegházban lakva dobál köveket másra.

Világosan kiderül ugyanis mindebből, hogy az Orbán kormányok által kitüntetett Köntös (Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt – 2000, Magyar Érdemrend lovagkeresztje – 2014) hősiesen ellenállt a förtelmes Kádár-rendszernek. Heroikus ellenállásának színhelye főleg az USA volt, pozíciója pedig a felekezeti hetilap főszerkesztőjéé.

69 hozzászólás to “Calvinist snitchers on the hook (Református ügynökök kelepcében)”

 1. kövi dinka said

  Dinka jól belerúg a Magyar Nemzetbe.
  Az iró és PONT.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-05-15/diktator-simogato

 2. tenke sándor tisztessége said

  Milyen alapon követeli Bogárdi, hogy a ref.papok igazmondását és hitét ne kérdőjelezzük meg????
  Ott van pl. Tenke Sándor, Czunyiné Bertalan Judit szeretője, az állami támogatás elrablója, zsinati tag, a Károli rektora?
  Akinek mocskos szájáról legendák terjedtek. Az egyik gyöngyszem: Ki nem szarja le a zsinatot?

  • Kisjogász said

   Tényleg ezt követeli? Akkor nem ismeri Balla Pétert. Átnéztem Hima munkaügyi perének az anyagát. Balla végighazudta tanúként az összes tárgyalást. Aztán rajtakapták, és utána nem járt többé a tárgyalásokra. És ez egy református pap. Közönséges halandónak is sok volna ennyit hazudni, mint ennek az álszent köcsögnek.

   • balla a lelkészi jellegű patkány said

    Balla nem egyszerű pap, hanem a zsinati elnök Hegedűs veje, maga is püspökjelölt a Károli Református (???) Egyertem (????) rektora!

 3. PERVERZ FIDESZ said

  Minden értelmes embernek elment a kedve a fidesztől
  https://mno.hu/belfold/elpartoltak-a-diplomasok-a-fidesztol-2398978

 4. Bözsi néni újratöltve said

  Bözsi néni csalódott, és a pokolba kívánja azt a percet, mikor beengedte Orbánt az életébe.

  • Bözsi néni nem hülye said

   Bözsi néni berághatott Orbánra. Hülyének nézték, pedig nem az. Rájött, hogy manipulálták és még a felvételt is meghamisították.

 5. Lombroso said

  Három arc néz ránk a posztból. Egy tiszta, becsületes, okos, kimondottan jó arc. Egy kevében fővő, dühös, görcsös, defenzív arc. És egy felháborodott, méltatlankodó, egyszerre rémült és fenyegető arc.

  • Arcismereti teszt said

   Arcismereti teszt kisiskolásoknak

   Feladat

   Gyerekek, jól nézzétek meg a három arcot, és kössétek össze a fenti leírásokkal!

 6. álkeresztény fideszbérencek said

  A MRE a legmocskosabb, legkorruptabb, legperverzebb egyház. Ez ebből a posztból is kiderül.

 7. németh az auschwitzon röhögő celli pap said

  Németh az idióta megint alulmúlta magát.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-05-16/mit-enekelne-jezus-egy-karaoke-barban-es-templomban

 8. svabra said

  Orbán befogadja a mocskos fasisztákat
  http://hvg.hu/itthon/20170516_Spiegel_Magyarorszag_a_szelsojobboldal_Eldoradoja_lett

 9. Lázár a derék kondás rabló unokája said

  Lázár a cinikus gazember
  https://kolozsvaros.com/2017/05/16/lazar-szerint-akkor-ezt-az-orszagot-kizarolag-csalo-gazemberek-lakjak/

 10. Köntös a dunántúli Kant said

  A vita folytatódik a reposzton.
  Hozzászól Ferentzi Zoltán, Bogárdi püspök brutalitását teszi szóvá:
  http://reposzt.hu/comment/8406?_fb_user_fbu=100005401923063#comment-8406
  “Nagyjából tudom, mit szabadítok magamra ezzel a gondolatommal, de nagyon úgy látom, hogy az a stílus, hangnem, amit itt és általában a megnyilvánulásaidban megengedsz magadnak, nem segíti elő a találkozás, a párbeszéd, a megértés, az egyház megerősödésének lehetőségét.
  Köntös ehhez hozzászól, kijelenti, “ha valaki itt meg lett támadva, az én voltam” és egy oroszlán bátorságával seggen nyalintja Bogárdit.

  • hermeneutikai lángész said

   Egy dolog világos: ezt a posztot nem olvasta a Köntös!!!
   Ha olvasta volna, nem merné ennyire pofátlanul folytatni a vicsorgást a kritikát gyakorlókra és a pofátlan szervilizmust bogárdival szemben.

   • Alsóörsi református said

    Dehogynem olvasta. Pont azért őrjöng mert nem akart ekkora reklámot a saját ügynökmúltjának. 🙂

 11. fideszes qrvák said

  A főfideszesek ki.aszott qrvái
  http://zsurpubi.hu/cikk/942-a-kormany-angyalai-sarka-kata-rogan-cecilia-kokeny-szalai-vivien-vajna-timea/

 12. fideszes haramiák said

  Lopnak és hazudnak.
  https://kolozsvaros.com/2017/05/16/a-fidesz-a-kuszobunkre-szart-most-pedig-becsongetett-papirert/

 13. kodácsy nem hagyja magát said

  Kodácsy beszélt Köntössel pénteken, és tisztáztak mindent, úgy gondolta.
  De Köntös tovább őrjöng a reposzton.
  http://reposzt.hu/comment/8408#comment-8408
  Gratula Kodácsynak!

 14. A debil Mészáros said

  Már a korrupció is az idióták játékszerévé vált.
  A debil Mészáros meg a többi fasz.
  http://hu.budapestbeacon.com/civil-ugyek/debil-meszaros-lorincnel-nincs-az-mint-ami-simicskanal-volt-hogy-gazdasagi-vagyont-politikai-hatalomma-konvertalja-szabadelvu-vita-maffiaallamrol/

 15. zsinati levéltár said

  Ma is a lóvéról pofáznak a zsinaton.
  http://reformatus.hu/mutat/13201/

 16. rogán a simlis csirkefogó said

  Anti lop és lopni fog, néha meg orbitálisakat hazudik.
  http://index.hu/video/2017/05/17/rogan_antal_index_interju_bohozat/

 17. fineszes said

  Már megint össze-vissza hazudoznak CEU ügyben.
  Tényleg unalmas,
  http://nepszava.hu/cikk/1129632-kormanytrukk-a-ceu-targyalas/

 18. Soós a refi spicliket mentegeti said

  Ma Soós is az ügynöktémát csócsálta a reposzton.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-05-17/meg-egyszer-az-ugynoksegrol
  Nem az a bűnös, aki jelentett, hanem aki beszervezte, aki a hálózatot működtette.
  A Princetonban üdülő és a RefLap főszerkesztői székében pompázó maszületett bárányokat senki ne merje vádolni!
  Különösen miután a fidesz is kitüntette őket, mert neki is jelentettek, igaz????

  • Ez bizony egyre szánalmasabb!
   A mentegetőzés, a hazugságáradat, a brutalitás….
   Miért nem bírnak tisztességes emberek módjára viselkedni?
   Hogy még a Teremtőt meg Jézus Krisztust és Pál apostolt is bevonják a szerecsenmosdatásba, az mutatja, hogy nemcsak erkölcsük, hanem ízlésük és műveltségük sincsen.

 19. Köntös Orbán becstelen lakája said

  Mocskos fidesz!
  Agyatlan fideszbérencek!
  Azt hiszitek, ez így marad mindig??
  https://kolozsvaros.com/2017/05/17/a-szoba-kozepen-buzlo-szarkupacot-nem-csipketeritovel-kell-letakarni/
  És te köntös, te mocskos rohadt spicli???????

 20. 7-es cikkely said

  Ezt már örökre feljegyzi a történelem Magyarországról, hogy EZ AZ ELSŐ ORSZÁG, AMELYET KI KELLETT RÚGNI AZ EU-BÓL, MERT NEM TUDOTT TISZTESSÉGESEN VISELKEDNI!

 21. Jakab az erdélyi bumburnyák said

  A rohadék erdélyi patkány dicséri magát. Rá is fér, mindenki más GYŰLÖLI, ahogy megérdemli.
  Meg a dinka feleségét, az idióta giccsgyárost.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-05-18/reformatus-kozossegi-nap

 22. köntös őrjöng és nyomoz said

  Köntös őrjöng és keresi a bűnösöket.
  Ki írta ezt a posztot?
  Ki az a “dunántúli lelkész”?
  Talán nem is dunántúli, talán nem is lelkész???

  • Attól, hogy jeligével írta alá, a poszt hiteles.
   Betű szerinti átvétel Köntös reposztjáról.
   A magyarázat pedig a szöveg intelligens értelmezése.
   Most Köntös Kodácsyt üldözi, őrá még dühösebb, mint a “dunántúli lelkész”-re.

 23. dunántúli igazmondó said

  Inkább az után nyomozna a Köntös, hogy ki az, aki becsüli és kedveli őt.
  Fölösleges, megmondom az eredmény: üres halmaz.
  Mindenki utálja és megveti köntöst, orbán undorító, becstelen és tudatlan lakáját.

  • Köntös és Bogárdi a két cselszövő said

   Még 2-3 év, és lejár köntös mandátuma.
   Nem lesz már püspökhelyettes.
   Addig még intrikál Szajuz barátjával. aki most is jár Pápára, akkor bezárkóznak egy szobába és kitalálják, hogyan tudják megbuktatni Steinbach püspököt.

 24. cseh arisztokrata said

  Egy européer másképp sorosozik, mint a kis roma diktátor.
  http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/varatlan_tamadas_orban_ellen.638001.html

 25. provokátorfigyelő said

  Nem féltek, hogy Köntös és Bogárdi letiltat benneteket?
  Nagyon rátok férne már egy kis szájzár, hülye …ák!

 26. köntös feljelent bennünket? said

  Képzeld el, nem!
  Először is csak átvettünk az ő saját blogjáról szövegrészleteket.
  Örülhet is, hiszen ingyen reklámot csináltunk annak az okádék blogjának

  • Köntös és Bogárdi a két cselszövő said

   Köntös a Magyar Református Egyház legkártékonyabb gazembere.
   Bogárdival együtt.

 27. közgazdász said

  A saját egyetemének ad külön privilégiumokat az orbánc
  http://hvg.hu/itthon/201720__orbanegyetem__kozszolgalati_kepzes__versenyelony__kivetelezettek#utm_source=hirlista&utm_medium=aggregator&utm_campaign=hvg

 28. orbán a mocskos rabló said

  Hazudik a mocskos gazember
  http://hirtv.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/orban-nem-mas-laban-allunk-1395462

 29. Mészáros, Orbán strómanja said

  Lölő ma is hozzájutott pár milliárd közpénzhez.
  Orbán kincstárnoka spájzolja a pénzt Magyarország legnagyobb banditájának.
  http://nepszava.us/kicsit-regen-irtunk-meszaros-gyarapodasarol-bocsanat/

 30. Hozz világra egy magyart! said

  “Hozz világra egy magyart!” címmel rendezvény látogatható május 20-án 14 órától a Hazatérés templomában.
  Beszédet mond: Hegedűs Lórántné, a Lóri felesége,
  Balla Péter sógornője.

 31. balog a legnagyobb barom said

  A keresztyén értékekről röfög balog a segg
  https://coub.com/view/u9ryr

 32. Lázár a derék kondás rabló unokája said

  Lázár elveszítette a pert, de rendületlenül lop tovább és HÜLYESÉGEKET BESZÉL.
  https://coub.com/view/u9ryr

 33. rossz atom a Roszatom! said

  A finnországi erőművet nem engedik a Roszatomnak!
  https://444.hu/2017/05/19/nem-kapta-meg-a-biztonsagi-igazolast-a-roszatom-finnorszagba-tervezett-atomeromuve

 34. Schmidt a kancsal szibilla said

  A vén kancsal qrva már megint hülyeséget sipákol
  https://444.hu/2017/05/19/schmidt-maria-szerint-a-nemetek-megvalositjak-hitler-tervet

 35. székely Attila a hullagyalázó pap said

  Székely a balfasz még a halála előtt meg akar hallgatni egy Ákos-számot.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-05-20/en-inkabb-elni-szeretnek
  Bugris ízléstelenségre vall.
  Minél előbb teljesüljön!!!!

 36. Köntös és Bogárdi a két cselszövő said

  Folytatódik a “vita”. Köntös őrjöng, ezt írja Kodáőcsynak: “rámszálltál és még el is akarod játszani az áldozatot.. ez nem vita, ez már háború.”
  És igazi püspökhelyettesi keresztyéni szavakkal zárja: “Nem kell beszarni, Tamás”.
  Aztán még Bogárdi is fenyegetőzik egy sort.
  http://reposzt.hu/comment/8424#comment-8424

  • anonymanalyst said

   A vita odaát tényleg izgalmas. A probléma az, hogy se Köntösnek, se Szabó püspöknek nincs fogalma a krisztusi egyértelműségről és szabadságról, amiről Tamás beszél. Egy szabad és őszinte ember vitája álszent sunnyogókkal és rabokkal: a politikai hatalomtól függőkkel.

 37. Polpot Péter ügyészsége said

  Pol Pot Péter ügyészsége elősegíti a választási csalást!
  https://444.hu/2017/05/19/az-ugyeszseg-csendben-leallitotta-a-nyomozasokat-a-18-as-valasztasokon-ujra-johetnek-a-kamupartok?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=az-ugyeszseg-csendben-leallitotta-a-nyomozasokat-a-18-as-valasztasokon-ujra-johetnek-a-kamupartok

 38. orbán és rabló családja said

  A felcsúti rablógyilkos
  http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/totalis-agyrem-a-fidesz-reakcioja-arra-hogy-a-korrupcio-ellen-tuntetnek-felcsuton-104262

 39. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös a Kodácsyval folytatott vitában már a maradék eszét is elvesztette.
  A Fidesz kormányok által kétszer kitüntetett főjegyző Orbán-párti, ezt nem tagadja (mondjuk, nem is lehetne), de fennen és büszkén hirdeti.
  A mai posztja aztán még régebbi primitív fideszcsaholásain is túltesz: “Brüsszel papjai gyűjtik a fát” a máglyához, amin aztán a dunántúli Kant víziói szerint elégetnek Magyarországot, vagy csak a cinikus rablót, Orbánt?
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-05-20/magyar-eretnekseg

  • köntös az alkoholista spicli said

   Megint vedel. Miután húsz éve impotens, más öröme nincs is orbán imádásán kívül, csak az alkohol meg a besúgás.

   • Köntös a refik Bayer Zsoltja said

    Kodácsy múlhatatlan érdeme, hogy hozzásegítette az önleleplezéshez ezt a primitív gazembert.

   • Köntös Orbán Goebbelse said

    Köntös Orbán Goebbelse.
    De nekünk még Goebbelsből is ilyen selejt jutott.
    Le se bírt doktorálni, hiába küldte a pártállam Princetonba.

   • Köntös őrült pitbullja said

    Pont olyan őrült, mint a rohadt kutyája, az egész környék gyűlöli (mind a kettőt).
    Nem csodálkoznék, ha valakinek eszébe jutna valami kreatív ötlet.

   • köntös nem nyomoz: tudja a tutit said

    Köntös nem nyomoz a blog után.
    Azt mondja a bizalmas barátainak (értsd: a pitbulljának), hogy az egész mögött Kodácsy áll.
    Nincs dunántúli lelkész, aki ne tisztelné, sőt bálványozná őt.

   • Bármennyire tiszteljük Kodácsy Tamást, meg kell mondanunk, hogy SEMMIFÉLE KAPCSOLATBAN NEM ÁLLUNK VELE.

 40. Lánczi Orbán agytrösztje said

  Ilyen ez az ország, és ezek a fő emberei.
  http://orulunkvincent.blog.hu/2017/05/19/akarunk-e_ilyen_orszagban_elni?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 41. orbán nekimegy a falnak said

  Orbán nekimegy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat, ahogy a költő mondja.
  De ez a vicsorgó idióta még döglötten is üvölteni fog.
  http://index.hu/belfold/2017/05/19/orban_kossuth/

 42. dunántúli teológus said

  Kellő tisztelettel kérdezem Köntös püspökhelyettes urat, melyik evangéliumból származik frappáns idézete: “Ne szarj be, Tamás!”?

 43. szojuz nerusimij said

  Bogárdi agresszivitásának is megvan az oka: miért mehetett ő is Amerikába?
  Csaknem?
  Decsak!!!!

 44. ukránok miért kapnak magyar nyugdíjat? said

  Kurva ukránoknak fizet nyugdíjat az idióta orbánc!
  http://kolozsvaros.com/2015/12/13/amikor-az-ukran-nyugdijas-segge-kilog-a-magyar-nyugdijas-lyukas-gatyajabol/

 45. Balla a Kossuth téren tüntet a fidesz ellen said

  Balla egy fosszínű dzsekiben és nadrágban, a kezében egy ásványvizes üveggel tüntet a Kossuth téren!
  Fél nyolckor találkoztunk vele, éppen azt üvöltötte:
  Le a fideszes diktatúrával!!!!

 46. Orbán bamba őrülete said

  Orbán mocskos pénzügyei és bűntársa
  https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/sotet_lo_orban_svajci_bankara

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: