Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Bishop’s secrets 1. Sentimental journey (Bogárdi püspök titkai. 1. Érzelmi utazás)

Posted by karoligaspar - június 25, 2017

Írta: Sola Scriptura

Amikor Köntös vasárnapi posztja kapcsán Kodácsy feltette roppant jogos kérdéseit, nemcsak a megszólított válaszolt indignálódva, majd egyre haragosabban. Nagyon hamar bekapcsolódott a vitába Bogárdi Szabó István, a MRE zsinatának lelkészi elnöke, mégpedig érzelmileg rendkívül fűtött hangon, roppant dühösen. Ez meglehetősen különösnek tűnik, hiszen nem őt támadták személyesen, hanem a Dunántúli Egyházkerület főjegyzőjét, Köntös Lászlót. Még munkatársaknak sem mondhatók ők, habár jó barátságban vannak, amikor Bogárdi megérkezik Pápára, ahol teológiai tanárként működik, nagyon szívélyesen üdvözlik egymást, aztán pedig zárt ajtók mögött folytatják a beszélgetést. Tehát barátoknak nevezhetnénk őket, ha ez az önzetlenségen alapuló interperszonális viszony egyáltalán előfordulna a MRE rideg, ellenséges és machiavellisztikus kizsákmányolásoktól és zsarolásoktól hangos berkeiben.

Bogárdi első szavaiból mintha az derülne ki, hogy Kodácsy válaszában az zavarja legjobban, hogy “akkor legalább azokat az embereket szervezték be, akik tehetségesek voltak”. Mintha ezzel Kodácsy őt a tehetségtelenek táborába osztotta volna. Így folytatja: “Mi ez, eulogia a diktatúra mellett?” A cérna hamar elszakad és kitör a fékezhetetlen gyűlölet: “Ennyi mindent tudsz? Hűha, bizony?” És ezután a személyes sértegetések következnek: “Te ma aláírnál?… Kérdeznem kell, mert kevés ilyen arrogáns megnyilatkozást olvastam, mint a tiéd. Tamás, förtelem, amit itt firkálsz. Nem bánnám, ha kicsit szégyellenéd magad.”

Két alapvető kérdés vetődik fel:

 1. Mitől jött ennyire dühbe Bogárdi püspök? Még ha el is fogadjuk azt a feltételezést – amit a szöveg egyébként nem tartalmaz explicit módon -, hogy Kodácsy azzal vádolja Köntöst, beszervezettként jelentett másokról, elegendő ok mindez a főpásztor fékezhetetlen haragjára?
 2. Van-e joga a MRE zsinati elnökének arra, hogy ilyen szavakkal illessen (sértegessen) egy lelkipásztort? Egy protestáns egyháztól idegen a szigorú hierarchia, a zsinati elnök nem olyan módon “főnöke” a papoknak, mint a katolikus egyházban. Milyen alapon utasítgatja, hogy “szégyellje magát”?

Kodácsy nyugodtan és asszertívan válaszol. Fegyelmezetten megköszöni a püspök kritikáját, majd emlékezteti őt saját 2009-es állásfoglalására, mondván, ő most ugyanazt kérdezi, mint annak idején a még csak dunamelléki püspökséget betöltő Bogárdi: “Múltjában él az egyház?” Ezzel kapcsolatban fel is szólítja Bogárdit: “Kérlek szépen, ne hagyd a múltfeltárást a következő ciklusra. Talán ott letehetnénk a nyomasztó örökséget, meg a szégyent is, amit az én vállamra is tettél.”

Ezzel a zseniális húzással Bogárdit egy kommunikációs csapdahelyzetbe navigálta. Ha a főpásztor nem akarja megtagadni régi önmagát, nem akadályozhatja nyíltan a múltfeltárást.

Bogárdi egyelőre háttérbe vonul, a beszélgetés Kodácsy és Köntös között folytatódik, az utóbbi  egyre sértődöttebb és dühösebb.

De Bogárdi nem bírja sokáig, hogy nem ő van vezető helyzetben, ezért visszatér, de ügyesen csak Köntöshöz fordul, hogy megbeszéljék annak nagyon is érdemi posztját, “csak hát olykor sok erőt és időt vesz el, amikor (szánom-bánom!) elfogy az ember trolleranciája”. Ebből megint kiderül Bogárdi vonzódása a bárgyú szójátékokhoz, és nem múló bosszúvágya. Miután letrollozta Kodácsyt, látszólag visszatér a kiinduló témához, Lehel lelepleződéséhez, és a “könnyű ítélkezés” ellen emeli fel a szavát. Amivel persze megint Kodácsyt kívánja pellengérre állítani.

Ekkor kívülállók kapcsolódnak be a  beszélgetésbe, köztük egyedül Pecsuk Ottó az, aki bár bizonytalanul, de mégis Kodácsy pártját fogja: “Sajnálom – írja Köntösnek -, hogy püspök úrral olyan gyorsan és könyörtelenül leoltottátok Kodácsy Tamás kollégánkat a kérdéseivel együtt.”  Köntös válaszol erre: “a stílust nem választanám el az elvtől”, lényegében  provokációval és rágalmazással vádolja Kodácsyt.

Bogárdi ezen a ponton lép be a beszélgetésbe: “Hát ez bizony ilyen. A többit megírom neked levélben. Üdv.” Nyilván meg is teszi, a püspöki orrbavágás ezúttal hatásos, Pecsuk befogja a száját.

De Bogárdi nem éri be ezzel. A május 10-i dunamelléki közgyűlésen ezt deklarálta: “Úgy vélem, hogy a nyugati civilizációban eluralkodó villifikáció (rágalmazás és becsmérlés) régi ügy. Nincsenek érvek, heves viták, csupán a mások megsemmisítése, tisztességének, emberi méltóságának és szavainak megkérdőjelezése.” Hozzáteszi, sajnos “egyházunkban” is előfordul ilyesmi. Igaz, egyetértünk: éppen ezt tette maga Bogárdi (és a háta mögé bújva Köntös is) Kodácsyval. Így saját bűnét az ellenfélre kenve tartuffe-i fordulattal fejezi be, az egyházon belüli diskurzusok során: “a másik ember hitelét és őszinteségét ne kérdőjelezzük meg”.

Miért is ne? Attól, hogy pap, már szeplőtelen is? Emlékezzünk például Tenke Sándorra, aki mocskos, trágár beszédével, szeretői egyházi fizetési listára helyezésével (pl. Czunyiné Bertalan Juditnak a hallgatókra eresztésével), egyházi pénzek gátlástalan ellopásával igazán példát mutatott a református erkölcsiségre! Bölcskei volt zsinati elnök erkölcstelenségével köteteket lehetne megtölteni. De maradjunk csak a családnál és gondoljunk Bogárdi sógorára, professzor (???) Szabó Andrásra, aki a KRE BTK dékánjaként és rektorhelyetteseként passzionátus hévvel követett el okirathamisítást, sikkasztást, rágalmazást stb. Felesége, Petrőczi/Ludvig Éva a maga szennyes életével egy folytatásos pornófilmet tudna megtölteni.

Az alapvető kérdés persze az, miért ez a fékezhetetlen dühkitörés, miért nem képes a MRE zsinatának lelkészi elnöke úrrá lenni zsigeri indulatain? Honnan táplálkozik az olthatatlan, a közösségre nézve romboló, de végső soron önveszélyes bosszúvágy a szeretet egyházának kiemelkedő képviselőjében?

Szombaton beszélt a rádióban Fekete Károly a reformáció 500. évfordulója kapcsán a személyes példamutatás erejéről. Milyen személyes példát mutat a MRE zsinatának lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István ezekkel a gyűlölettől sistergő, otromba fenyegetéseket tartalmazó nyilvános üzeneteivel? (Szónoki kérdés volt, nem várok választ.) De a püspök úr szavait kölcsön véve, mégis válaszolok a saját kérdésemre: förtelmeset. És szégyellhetné is magát, ha lenne benne némi készség az önreflexióra. De nincs egy szemernyi sem. Ennyire rossz a helyzet a MRE vezetőségében a reformáció 500-adik emlékévében..

 

 

 

61 hozzászólás to “Bishop’s secrets 1. Sentimental journey (Bogárdi püspök titkai. 1. Érzelmi utazás)”

 1. tóratartó said

  Olvassátok!
  http://orulunkvincent.blog.hu/2017/06/24/orban_viktor_esete_az_orokkevaloval?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 2. Lázár lovag said

  Nincs pénz egészségügyi béremelésre.
  Kell a stadionokra.
  http://helyivalasz.hu/orszagos-hirek/lazar-nincs-penz-egeszsegugyi-beremelesre

 3. Mészáros, Orbán strómanja said

  Lórinc gazdagodik
  http://magyarnarancs.hu/belpol/gigatendert-nyert-meszaros-lorinc-75-milliardert-epithetnek-ki-egy-32-kilometeres-vasuti-szakaszt-104929/

 4. Charlie said

  Polt Péter professzor akar lenni az eltén, de ott nem kérnek belőle. Balla Péter máris lecsapott a lehetőségre. Nem elég neki Lajtár és Ibolya, Polt is kéne neki. Akkor aztán s.k. is legyilkolhatná az ellenfeleit, nem lenne következménye.

 5. szex a paplan alatt said

  A püspök Tepsivel való intim barátságának van köze a szentfazék szexuális coming outjához? Tepsi is egy ronda trampli de egy fokkal még mindig jobb mint a sógornője. Annyival amennyivel fiatalabb.

 6. köntös az erkölcsi hulla said

  Musz anyag Köntöstől Szenteskedés a Helvét Hitvallás kapcsán.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-06-25/hitvallas-hitvallasrol
  Mit ér a semmit nem érő gazfickók “hitvallása”?
  A szarnál is kevesebbet.

 7. dinka, az ellési szakember said

  Dinka, az ellési szakértő most megint megosztja dologtalan, parazita és kártékony életének tanulságait: elleni tudni kell. És most a fideszes görények csúcsra járatták az osztályokat is. A liberális pichákkal van hiba,akik nem hallgatnak a dinka mérhetetlen bölcsességére.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-06-26/kezdet

 8. cibereleves said

  Cibere, a triplatokás szegényügyi gazember hazudik, ahogy a mocskos száján kifér.
  https://kolozsvaros.com/2017/06/24/tudatlan-tajekozatlan-hazug-vagy-cinikus/

 9. orbán Magyarország dögvésze said

  Orbán nem is titkolja, ha megnyeri a választásokat, tovább folytatja a letelepedési bizniszt, a nyakunkra hozza a köztörvényes bűnözőket Ázsiából és Oroszországból, de Afrikából is jöhetnek.ű
  https://444.hu/2017/06/25/orban-viktor-szemelyesen-gyozkodott-egy-letelepedesi-kotvenyeket-kozvetito-ugynokot-hogy-jovore-ujraindul-a-program

 10. Szamarat Balog helyére! said

  Balog a birkapörköltről mint a magyar kultúra esszenciájáról
  https://kolozsvaros.com/2017/06/24/a-kulturatok-csucsa-az-birkaporkoltet-zabalni-38-fokban/

 11. németh az auschwitzon röhögő celli pap said

  Németh a fafejű a fákról öklendezik.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-06-27/e-fa-es-i-fa

 12. balla a lelkészi jellegű patkány said

  Zabáltak a szemetetek, és kitüntették egymást
  http://www.kre.hu/portal/index.php/957-tanevzaro-vacsora-2017.html

 13. orbán a fasiszta said

  Orbán tényleg fasiszta.
  http://nepszava.us/kertesz-akos-a-kiveteles-magyar-allamferfi-horthy-miklos/

 14. Orbán, a varangykirály said

  Orbán már nyíltan zsidózik.
  https://444.hu/2017/06/28/orban-mar-zsidozik

 15. Jakab az erdélyi bumburnyák said

  Jakab a feleségével, a dinkával konkurál a förtelmes giccsek gyártásában.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-06-29/uborkaszezon
  Ki a franc hívott ide, te parazita gané?
  Mér nem maradtál a fatornyos, tyúkszaros faludban????
  Kinek kellesz, te mocsok?
  Mindenki undorodik tőled.
  Ja, hogy az orbánc valagát nyalod?

 16. kleptománia said

  Klinghammer nem veszett el, sőt!!!!
  http://eduline.hu/felsooktatas/2017/6/29/Klinghammer_uj_pozicio_09SWZ1#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2017_6_29

 17. ulan bátor said

  A visegrádiaknak is elegük van Orbánból.
  https://vilagterkep.atlatszo.hu/2017/06/28/visegrad-halott-orban-ellenes-szovetseg-alakul-kozep-europaban-is/#disqus_thread

 18. Bagdy nyanya said

  Balog támogatta Bagdy banyát és a lányát, akik a magyar pszichológus szakmát akarták leuralni.
  A szakma nem hagyta magát.
  https://mno.hu/belfold/pszichologusok-szedtek-izekre-balog-zoltan-javaslatat-2405470

 19. Bogárdi sógornője, a becstelen fűzfapoetessza said

  Ludvig őrült tekintete.

 20. fideszes haramiák said

  Önbetöréssel tüntették el a bizonyítékokat, a félmilliárdot meg zsebre rakták.
  http://nepszava.hu/cikk/1133230-onbetores-tortent-a-kotvenyeket-forgalmazo-cegnel

 21. Ludvig a babiloni parázna said

  Itt a vén qrva csótánymintás rékliben, éppen egy gyereket molesztál.

 22. Bogárdi és Szabó lyuksógorok said

  Kiderült, hogy Ludvig és Bogárdi nagyon is közel állnak egymáshoz, közelebb, mint az illem és az erkölcs engedné.
  Így a sógorságból lyuksógorság lett.

 23. matolcsy bűnbandája said

  Matolcsy Ádám, a rablókirály MNB-s kuszaszemű mocskos kölyke és bandatagja.
  https://kolozsvaros.com/2017/06/29/nem-eleg-hogy-ezt-a-nepet-a-sajat-penzen-nezik-hulyenek-a-nyakan-taposo-hatalmasok-de-mar-kapaszkodik-a-kovetkezo-generacio-is-vadul/

 24. törököt fogtunk said

  Az egész qrva kormány megy Erdogánhoz.
  http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/erdoganhoz_megy_orban_viszi_nagyjabol_az_egesz_kormanyt_is.642684.html

 25. kósa az idióta gazember said

  Kósa megvédte mészárost.
  http://sztarklikk.hu/kozelet/kosa-lajos-olyat-mondott-meszaros-lorincrol-hogy-meg-mindig-szedelgunk/325897

 26. L. Simon a hájas patkány said

  L. Simon kavar Fehérváron-
  https://mno.hu/grund/l-simon-laszlo-keze-lehet-a-fehervari-muzeumbotranyban-2405527

 27. Áder becsülete said

  Áder a gerinctelen véglény megint aláírt.
  http://nyugatifeny.hu/2017/06/30/a-fidesz-bajszos-kesztyubabja-alairta-az-alkotmanyellenes-plakattorvenyt

 28. Demeter Márton, a károlis professzor said

  Demeter Mártont professzornak nevezik az ATV-ben.
  Telerinyálta a fb-ot, hogy az ő tudásával kevesebbet keres, mint egy ALSI raktáros.
  Nem tetszik a Károli, professzor úr?
  És mit szól ehhez a fürdős rinyáláshoz Balla főprofesszor rektor úr????

 29. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Itt az interjú. Demeter nyíltan kimondja, hogy szarnak tartja a maga egyetemét.
  Meg hát attól is tele van a töke, hogy bugrisok a hallgatók, bűnözők az egyetem vezetői, pl. a Balla.
  A jobbaknak azt javasolja, hogy húzzanak nyugatra.
  http://24.hu/kozelet/2017/06/27/nem-olyan-jo-masok-utan-szemetet-szedni-mint-miniszteri-fizetesert-hulyesegeket-beszelni/

 30. Handó Tünde a fideszes Justitia said

  Handó a bíróságot lezüllesztő fideszes banya.
  http://index.hu/belfold/2017/06/29/belso_haboru_miatt_inog_hando_kritikusainak_szeke/

 31. zimmezum said

  Önbetörés fideszéknél
  https://blog.atlatszo.hu/2017/06/kulfoldi-titkosszolgalatok-akciozhattak-vagy-onbetores-tortenhetett-az-arton-capital-nel-volt-rendorok-szerint/

 32. lyuksógorság szabóéknál said

  Van normális ösztönű férfi, aki kedvet kap erre a vén pichára?
  Miközben pedofil tekintettel bámulja a kisleányt?

 33. orbán az undorító görény said

  Drága orbáncunk!
  https://kolozsvaros.com/2017/06/29/a-draga-miniszterelnok-ur-a-sajatjabol-is-ad-csak-hogy-nekunk-mindenunk-meglegyen/

 34. tóratartó said

  Orbán dicsőíti a zsidógyilkos Horthyt
  https://444.hu/2017/06/28/magyarazatot-var-izrael-hogy-miert-nevezte-orban-horthyt-kiveteles-vezetonek

 35. törököt fogtunk said

  Orbánc az imádott barátjával
  http://168ora.hu/erdogan-el-sem-akarta-engedni-orbant-annyira-megszerette/

 36. balog a legnagyobb barom said

  Balog aláírt a törökökkel egy egyezményt ifjúsági és sportügyekben.
  Miről szólhat?
  http://www.trt.net.tr/deutsch/turkei/2017/06/30/abkommen-zwischen-turkei-und-ungarn-762116

 37. Áder a csornai gazember said

  A csornai gazember ezt is aláírta:
  http://24.hu/belfold/2017/06/30/ader-janos-alairta-a-plakattorvenyt/
  Hogy vinné el a cápa!!!!

 38. székely Attila a töketlen fideszes ügynök said

  Székely a Pride-ot átkozó Szilvay (ki a tököm is ez?) “nagyszerű írásáról” röfög.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-07-01/alapok
  Fideszes csahosként most buzizik a tetű pap.
  Ezért menjünk templomba?
  Rohadj meg, székely a fidesz és orbán valagában!

 39. tarlós a büdöslábú bunkó said

  Tarlós a vadbarom
  https://kolozsvaros.com/2017/07/01/bunko/

 40. kövér a pszichopata gané said

  Laca most a gyüliseknek nyilatkozik az ő Teremtő Istenéről.
  Nagyon maga mellett lehetett szegény, amikor ezt a faszkalapot megalkotta.
  https://kolozsvaros.com/2017/06/30/eleg-volt-mar-abbol-hogy-haszonallatnak-nezitek-az-orszag-nagyobbik-reszet/

 41. orbán járja a bolondját said

  Orbán járja a bolondját Kohl temetésén.
  http://magyarnarancs.hu/kulpol/orbannak-helmut-kohl-bucsuztatasan-is-az-volt-a-legfontosabb-hogy-alaposan-beolvasson-az-eu-nak-105063

 42. Köntös, a kulturálatlan fideszbérenc said

  Köntös elidegenedett Európától, mert az elvesztette a kultúráját.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-07-01/idegenek
  Ez a kulturálatlan aljas hülye röfög kultúráról.
  Egy normális egyházban templomsöprögető se lehetne belőle, itt meg püspökhelyettes.

 43. szilvay gergely, a buziszakértő said

  A Szilvay buzizik keményen. A reposztosok meg nyálzó szájjal imádják.
  http://orulunkvincent.blog.hu/2017/06/26/szilvay_gergely_egy_homofob_nullajuli_megjegyzesposzt#c33325493

 44. Orbán a primitív kártékony állat said

  Orbán, a rabló gazember keményen zsidózik.
  http://szeka.blog.hu/2017/06/30/orban_viktor_azt_szeretne_ha_kozte_es_soros_gyorgy_kozul_kene_valasztania_a_magyaroknak

 45. törököt fogtunk said

  Orbán és új szerelme

 46. dunántúli teológus said

  Végre egy jó hír:
  Megnyitották a pápai ótemplomot, Steinbach püspök szolgálatával.
  http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/18566/

 47. evangélikus jó példa said

  Egy színvonalas megnyilatkozás spicliügyben.
  Egy evangélikus teológiai tanár.
  Mekkora különbség van közte és a Bogárdi között?
  Elmondhatatlan. Szégyellhetjük ezt a Bogárdit.
  http://kotoszo.blog.hu/2017/06/28/beres_tamas_ugynokkerdes

 48. korrupt fidesz said

  Chikán professzor a mélységesen korrupt magyarországi gazdaságról.
  http://nepszava.hu/cikk/1133531

 49. Balog a terminátor said

  Megdöglünk, mert a kurva fidesz ellopja az egészségügy pénzét.
  A mocskos balfasz balog meg röhög ezen.
  Dögöljön meg ő!
  http://valasz.hu/itthon/kis-penz-nagy-halal-leszamoltak-egy-magyar-legendaval-113691

 50. fideszes haramiák said

  Orbánék gyilkos garázdálkodása
  https://kolozsvaros.com/2017/06/30/akinek-esze-van-az-latja-a-kormany-hulyesegeit-aki-nem-latja-az-hulyebb-mint-maga-a-kormany/

 51. orbán az aberrált f... said

  Mocskos orbán és balog ott hörög Kohl koporsója mellett!
  Hogy nem rúgott ki a vénember a ládából.
  https://kolozsvaros.com/2017/07/02/moralis-hulladekok-kereszteny-deruje/

 52. fideszes gyilkosok said

  Fideszes diliház moral insanityknek
  http://zsurpubi.hu/cikk/1390-keri-laszlo-a-fonokot-idegesiti-hogy-orszagszerte-tolvajkent-latja-magat-es-a-haverjait/

 53. Mészáros, Orbán strómanja said

  Mészáros ellopta a Balatont.
  Bele kéne lökni a tihanyi kútba, biztos nem tud úszni a hájas mocsok disznó.
  http://sztarklikk.hu/kozelet/orban-es-meszaros-lassan-megveszik-az-egesz-balatont/326018

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: