Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Moral insanity/Erkölcsi züllöttség/

Posted by karoligaspar - július 7, 2017

Írta: Károli Gáspár
Közbe kell szólnom: az újabb kommenteknek sem a témája, sem a hangvétele nem illik a Bogárdi püspökről szóló két poszt erkölcsi komolyságához. A szerzőnek és a szerkesztőségnek az volt a célja ennek az eszmefuttatásnak a közlésével, hogy felhívja a figyelmet a Magyarországi Református Egyházban uralkodó erkölcsi züllésre, melynek egyik oka Bogárdi Szabó István zsinati lelkészi vezető gyengesége. Ez a gyengeség nyilvánul meg abban, hogy a reformáció fél évezredes évfordulójára nem képesek másra, mint hogy a blaszfémikus giccs csimborasszójaként megalkotott “két pulikutya” nyomában járnak egyik hittanos táborból a másikba.

Tökéletesen igaza van Kodácsy Tamásnak, amikor hozzászól Köntösnek egy posztjához, amelynek keretében a Második Helvét Hitvallás zsinati megerősítését a reformáció emlékéve legnagyobb jelentőségi eseményének nevezi.

Joggal teszi fel a kérdéseket Kodácsy: “Elhangzott-e égető hitvallási kérdés?” Szónoki kérdésnek szánta, természetesen nem hangzott el ilyesmi, még kevésbé méltó válasz. Ehelyett a “múltban maradás álbiztonságát” választotta a MRE vezetősége, zsinata, ahogy Kodácsy udvariasan fogalmaz, tehát a semmittevés, ájtatoskodó, képmutató, semmitmondó álcselekvés mellett döntött.

De mi várható attól a zsinattól, amelynek lelkészi elnöke – Bogárdi Szabó István püspök és professzor – legfőbb hivatásának azt tekinti, hogy palástban, süvegben megáldja a felcsúti futballpályát, és nevetséges módon körbehízelegje Orbánt, Magyarország legkártékonyabb miniszterelnökét? Mit kap érte? Egyházának milliárdokat a közpénzből, magának pedig Széchenyi díjat. Talán bizony Bogárdi is elhitte magáról, hogy nagy tudós és igazi erkölcsi példakép? Ha ezt elhiszi, akkor a helyzet rosszabb nem is lehetne.

A négy és fél évszázados Helvét Hitvallás kapcsán szembenézhettek volna magukkal a püspökök, a zsinati tagok, leginkább pedig a főpásztor Bogárdi az egyház hitelességét illető néhány sorskérdéssel. Nem tették. Ahogy Kodácsy fogalmaz: “Mi megköszönve elengedtünk minden hitvallási helyzetet, és maradunk abban, ahol vagyunk. És kínunkban még kitalálunk ilyeneket, hogy processus confessionis. Ó!” A többes számot udvariasságból használja Kodácsy – nem őrajta múlt, hogy az egyház erkölcsi züllöttsége a zsinati döntések által legitimálódott és állandósult. És Köntös, a dunántúli püspökhelyettes  – két fideszes propagandacikk között – még képes a maga primitív stílusában hozsánnát zengeni róla. (Köntösön a legkevésbé sem látszik a princetoni képzés. Talán nem tanulással töltötte ott az időt püspökhelyettes testvérünk?)

Mi most segítségként felteszünk néhány csakugyan releváns kérdést Bogárdi püspök úrnak:

 1. Miért akadályozza tűzzel-vassal az egyház megtisztulását, a múlt feltárását? Csak nem azért, mert attól fél, a saját bűnei is napvilágra kerülnek?
 2. Miért hagyja, hogy a MRE fenntartásában levő, csak nevében református Károli Egyetem a bűn fészke legyen?
 3. Miért hagyja, hogy Balla Péter rektorként üldözze az egyetem tisztességes és nagy tudású oktatóit? Miért használja fel a KRE ÁJK-ján levő korrupt jogászokat a bíróság félrevezetésére?
 4. Miért nem tett semmit saját sógora, Szabó András bűncselekményeinek megtorlására? Csak egy példa: az Irodalomtudományi Doktori Iskola megbuktatása. Miért maradhatott Szabó András a helyén, miután dékánként, rektorhelyettesként és EDHT elnökként köztörvényes bűncselekmények sorát követte el?
 5. Megnézte már a Károli oktatói karának felekezetbeli megoszlását? És a kirúgottakét? Akkor megtudhatná, hogy a jelenleg ajnározottak között több más vallású, hencegő ateista és rosszéletű senkiházi van, míg a kirúgottak között több patinás kálvinista családból származó kiváló ember? Nem zavarja püspök urat, hogy egyházi és fideszes csókosok züllött és ostoba szeretőit alkalmazza a KRE vezető oktatókként?

Folytathatnám, de nem teszem. Bogárdi püspök is jól tudja, ami a Károlin és a Károlival történik, az az aljas bűncselekmények sorozata. És az ő személyes felelőssége! A Zsoltárossal mondom:

“Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.”

Márpedig a MRE vezetői és a Károli irányítói aljas cinizmussal fordítottak hátat a Teremtőnek, és szolgálják a világi hatalmasságokat. Ők már nem az Örökkévaló katonái, hanem Orbán hitvány, júdáspénzzel honorált zsoldosai.

Nem féltek majd az Úr színe elé járulni, ti, a magyar reformátusság megcsúfolói, züllött tartuffe-jei?

19 hozzászólás to “Moral insanity/Erkölcsi züllöttség/”

 1. igazi kereszténység said

  Ötmilliárd újabb júdáspénz a refiknek az EMMI-től.
  http://reformatus.hu/mutat/13878/

 2. ulan bátor said

  Nem akarom mentegetni sem a MRE-t, sem Bogárdit, de az ő züllöttségük része a magyarországi mocsoknak, kegyetlenségnek és burutalitásnak..
  https://444.hu/2017/07/07/a-49-es-villamoson-mar-taposhat-is-a-vigyorgo-soros-gyorgyon

 3. tudományos kutató said

  Milyen alapon kapott Bogárdi Széchenyi díjat?
  A fölösleges, locsogó, hazug firkálmányaiért?
  És egy ilyen lett professzor?

  • filológus said

   És a Balla?
   Az mitől professzor?
   Az ostoba gazember?

   • Rector said

    Balla nemcsak ostoba, hanem kimondottan retardált. Azért választotta ki Bölcskei és Tarr anno. Szabó püspök is rájött erre, ezért nem váltotta le.

  • Csodával határos módon, ugyanazon a napon, 2017. július 7-én jelent meg ez a posztom és Fabiny Tamás püspök cikke a Kötőszón.
   http://kotoszo.blog.hu/2017/07/s7/fabiny_tamas_puspok?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare
   Mindkettőnek tárgya az erkölcsi züllöttség miatti aggódás.
   A Teremtő a magyarországi evangélikusokat ilyen erkölcsi (ön)reflexióra képes püspökkel ajándékozta meg, nekünk pedig be kell (????) érnünk a felcsúti futballpályát megáldó korrupt bohóccal.
   Az ember vágyik egy tiszta erkölcsű felekezetbe. Lehet, hogy át is lépek a lutheránus testvérekhez.
   Hiszen annak idején egy tőröl fakadt ez a két és még több ág.
   Magyarországi példával élve: Huszár Gált evangélikus testvéreink a magukénak vallják, fia, Dávid, a Heidelbergi Káté fordítója egyértelműen a hazai kálvinista egyházhoz kötődik.
   Huszár Gált Bogárdi püspök sógora, Szabó András tette csúffá egy aljas feltételezéseket tartalmazó, hitvány irománnyal.
   Tényleg visszatérek a lutheri forráshoz, és kilépek ebből a menthetetlenül züllött, korrupt, hitvány és nevetséges magyarországi református egyházból.

 4. unortodox lelkipásztor said

  Nő lett a REV elnöke.
  http://www.reformatus.hu/mutat/13896/
  Miközben a magyar avatag hülyék rikácsolnak a női lelkészek ellen.

 5. fideszbérenc refi egyház said

  Refi fiatalokat képeznek fideszbérencnek.
  http://reformatus.hu/mutat/13899/

 6. orbán a református megváltó said

  A MRE vezetése csak az ország bűnöző vezetését képezi le.
  https://kolozsvaros.com/2017/07/07/ebben-az-orszagban-minden-egyes-nap-egy-rohadt-eroproba/

 7. Bogi a nevetős papnő said

  El.olvastuk Bogi tegnapi posztját és próbáltuk túlélni a kultúrsokkot.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2017-07-07/pihi-nyugi-csigaver
  Halkan mondjuk: Bogi, amit a Ford tulajdonnévből -s képzővel létrehozunk, az MELLÉKNÉV!!!
  Ki mondta neked, hogy a mellékneveket nagy kezdőbetűvel kell írni, ahogy te teszed: Fordos.
  Milyen tekintélye lehet egy olyan papnak, aki harmadikos szinten sem képes helyesen írni?
  Húzz innen, Bogi és NE ÍRJÁL! Hacsak nem akarod szénné blamálni magadat.
  Te a közoktatás szégyene vagy, hülye liba, már röhögni se tudunk rajtad.

 8. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  A gyagya Székely a dunántúli vezetőséget meneszti az égbe, hogy együttlehetnek az agyhiányos kölykeikkel a Balaton partján.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-07-08/mondd-batran-amen

 9. Balog a gyermekgyilkos said

  A gyerekeket nyitott mellkassal hurcolják műtét közben más kórházakba CT-re.
  Balog szerint rendben van az egészségügy, csak hisztiznek.
  Közben mennek a milliárdok a “külhoniaknak”, hogy jövőre is ezt a mocsok tetűfészek bandát válasszák a mi nyakunkba!
  https://kolozsvaros.com/2017/07/08/igen-demagog-vagyok-es-ott-rohadjon-meg-az-osszes-barom-ahol-van/

 10. Schmidt a kancsal szibilla said

  A dúsgazdag kancsal szörnyeteg legújabb hülyeségei és orbánnyalásai.
  HARD PORNÓ!
  http://sztarklikk.hu/kozelet/schmidt-maria-szerint-europat-orban-viktor-fogja-megmenteni/326248

 11. orbán nemzetvesztő külpolitikája said

  Orbán végzetesen elrontotta viszonyunkat az USÁ-val.
  https://arakovacs.wixsite.com/jegyzet/single-post/2017/07/07/A-varsoi-uzenet

 12. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös a melegházasság és a liberalizmus ellen uszít
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-07-09/liberalis-deformacio

 13. Bülbülszavú Bogárdi said

  Ma, július 9-én reggel a Kossuth Rádióban hat órakor Fabiny Tamás püspök köszöntötte a keresztény hallgatókat, hét óra előtt pedig Bogárdi szavait hallgathatták.
  Soha ekkora különbséget nem hallottunk két beszéd között: Fabinyé hiteles krisztuskövető üzenetet közvetített, Bogárdié hazug, álszent, becstelen rabulisztika volt.
  Szondi drégelyi hőstettét idézte: Szondi a krisztusi kegyelmet választotta.
  Bogárdi is döntött: Krisztus helyett minden idők legmocskosabb, legaljasabb világi hatalmát, Orbánt szolgálja, lábaihoz kuporodva a felcsúti futballpályán.

 14. Tarajos hadat üzen Izraelnek said

  A tarajos hülye orbán szellemében kioktatta az izraeli nagykövetet.
  http://hvg.hu/itthon/20170708_izrael_nagykovet_soros_kampany_kkm_valasz?s=hk

 15. orbán a balfék politikai manipulátor said

  Ez az igazság, orbán annyira alacsony színvonalon áll, hogy még antiszemitának sem mondható.
  Ahhoz némi konzisztens, koherens gondolkodásra, meg érzelmi kötődési képességre – legyen az bár negatív – lenne szükség.
  http://orulunkvincent.blog.hu/2017/07/08/orban_viktor_esete_az_antiszemitizmussal_megjegyzesposzt?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 16. tóratartó said

  Orbán megzsarolta a MAZSIHISZ-t. Nem távolíttatja ugyan el a Soros-plakátokat, ahogy kérték, de bejelentette, hogy “az Önök közösségétől jól jönne egy kis segítség”.
  Mire gondol minden reformátusok élő Krisztusa?
  Csak nem pénzre????

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: