Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Moral insanity/Erkölcsi züllöttség/

Posted by karoligaspar - július 7, 2017

Írta: Károli Gáspár
Közbe kell szólnom: az újabb kommenteknek sem a témája, sem a hangvétele nem illik a Bogárdi püspökről szóló két poszt erkölcsi komolyságához. A szerzőnek és a szerkesztőségnek az volt a célja ennek az eszmefuttatásnak a közlésével, hogy felhívja a figyelmet a Magyarországi Református Egyházban uralkodó erkölcsi züllésre, melynek egyik oka Bogárdi Szabó István zsinati lelkészi vezető gyengesége. Ez a gyengeség nyilvánul meg abban, hogy a reformáció fél évezredes évfordulójára nem képesek másra, mint hogy a blaszfémikus giccs csimborasszójaként megalkotott “két pulikutya” nyomában járnak egyik hittanos táborból a másikba.

Tökéletesen igaza van Kodácsy Tamásnak, amikor hozzászól Köntösnek egy posztjához, amelynek keretében a Második Helvét Hitvallás zsinati megerősítését a reformáció emlékéve legnagyobb jelentőségi eseményének nevezi.

Joggal teszi fel a kérdéseket Kodácsy: “Elhangzott-e égető hitvallási kérdés?” Szónoki kérdésnek szánta, természetesen nem hangzott el ilyesmi, még kevésbé méltó válasz. Ehelyett a “múltban maradás álbiztonságát” választotta a MRE vezetősége, zsinata, ahogy Kodácsy udvariasan fogalmaz, tehát a semmittevés, ájtatoskodó, képmutató, semmitmondó álcselekvés mellett döntött.

De mi várható attól a zsinattól, amelynek lelkészi elnöke – Bogárdi Szabó István püspök és professzor – legfőbb hivatásának azt tekinti, hogy palástban, süvegben megáldja a felcsúti futballpályát, és nevetséges módon körbehízelegje Orbánt, Magyarország legkártékonyabb miniszterelnökét? Mit kap érte? Egyházának milliárdokat a közpénzből, magának pedig Széchenyi díjat. Talán bizony Bogárdi is elhitte magáról, hogy nagy tudós és igazi erkölcsi példakép? Ha ezt elhiszi, akkor a helyzet rosszabb nem is lehetne.

A négy és fél évszázados Helvét Hitvallás kapcsán szembenézhettek volna magukkal a püspökök, a zsinati tagok, leginkább pedig a főpásztor Bogárdi az egyház hitelességét illető néhány sorskérdéssel. Nem tették. Ahogy Kodácsy fogalmaz: “Mi megköszönve elengedtünk minden hitvallási helyzetet, és maradunk abban, ahol vagyunk. És kínunkban még kitalálunk ilyeneket, hogy processus confessionis. Ó!” A többes számot udvariasságból használja Kodácsy – nem őrajta múlt, hogy az egyház erkölcsi züllöttsége a zsinati döntések által legitimálódott és állandósult. És Köntös, a dunántúli püspökhelyettes  – két fideszes propagandacikk között – még képes a maga primitív stílusában hozsánnát zengeni róla. (Köntösön a legkevésbé sem látszik a princetoni képzés. Talán nem tanulással töltötte ott az időt püspökhelyettes testvérünk?)

Mi most segítségként felteszünk néhány csakugyan releváns kérdést Bogárdi püspök úrnak:

 1. Miért akadályozza tűzzel-vassal az egyház megtisztulását, a múlt feltárását? Csak nem azért, mert attól fél, a saját bűnei is napvilágra kerülnek?
 2. Miért hagyja, hogy a MRE fenntartásában levő, csak nevében református Károli Egyetem a bűn fészke legyen?
 3. Miért hagyja, hogy Balla Péter rektorként üldözze az egyetem tisztességes és nagy tudású oktatóit? Miért használja fel a KRE ÁJK-ján levő korrupt jogászokat a bíróság félrevezetésére?
 4. Miért nem tett semmit saját sógora, Szabó András bűncselekményeinek megtorlására? Csak egy példa: az Irodalomtudományi Doktori Iskola megbuktatása. Miért maradhatott Szabó András a helyén, miután dékánként, rektorhelyettesként és EDHT elnökként köztörvényes bűncselekmények sorát követte el?
 5. Megnézte már a Károli oktatói karának felekezetbeli megoszlását? És a kirúgottakét? Akkor megtudhatná, hogy a jelenleg ajnározottak között több más vallású, hencegő ateista és rosszéletű senkiházi van, míg a kirúgottak között több patinás kálvinista családból származó kiváló ember? Nem zavarja püspök urat, hogy egyházi és fideszes csókosok züllött és ostoba szeretőit alkalmazza a KRE vezető oktatókként?

Folytathatnám, de nem teszem. Bogárdi püspök is jól tudja, ami a Károlin és a Károlival történik, az az aljas bűncselekmények sorozata. És az ő személyes felelőssége! A Zsoltárossal mondom:

“Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.”

Márpedig a MRE vezetői és a Károli irányítói aljas cinizmussal fordítottak hátat a Teremtőnek, és szolgálják a világi hatalmasságokat. Ők már nem az Örökkévaló katonái, hanem Orbán hitvány, júdáspénzzel honorált zsoldosai.

Nem féltek majd az Úr színe elé járulni, ti, a magyar reformátusság megcsúfolói, züllött tartuffe-jei?

19 hozzászólás to “Moral insanity/Erkölcsi züllöttség/”

 1. igazi kereszténység said

  Ötmilliárd újabb júdáspénz a refiknek az EMMI-től.
  http://reformatus.hu/mutat/13878/

 2. ulan bátor said

  Nem akarom mentegetni sem a MRE-t, sem Bogárdit, de az ő züllöttségük része a magyarországi mocsoknak, kegyetlenségnek és burutalitásnak..
  https://444.hu/2017/07/07/a-49-es-villamoson-mar-taposhat-is-a-vigyorgo-soros-gyorgyon

 3. tudományos kutató said

  Milyen alapon kapott Bogárdi Széchenyi díjat?
  A fölösleges, locsogó, hazug firkálmányaiért?
  És egy ilyen lett professzor?

  • filológus said

   És a Balla?
   Az mitől professzor?
   Az ostoba gazember?

   • Rector said

    Balla nemcsak ostoba, hanem kimondottan retardált. Azért választotta ki Bölcskei és Tarr anno. Szabó püspök is rájött erre, ezért nem váltotta le.

  • Csodával határos módon, ugyanazon a napon, 2017. július 7-én jelent meg ez a posztom és Fabiny Tamás püspök cikke a Kötőszón.
   http://kotoszo.blog.hu/2017/07/s7/fabiny_tamas_puspok?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare
   Mindkettőnek tárgya az erkölcsi züllöttség miatti aggódás.
   A Teremtő a magyarországi evangélikusokat ilyen erkölcsi (ön)reflexióra képes püspökkel ajándékozta meg, nekünk pedig be kell (????) érnünk a felcsúti futballpályát megáldó korrupt bohóccal.
   Az ember vágyik egy tiszta erkölcsű felekezetbe. Lehet, hogy át is lépek a lutheránus testvérekhez.
   Hiszen annak idején egy tőröl fakadt ez a két és még több ág.
   Magyarországi példával élve: Huszár Gált evangélikus testvéreink a magukénak vallják, fia, Dávid, a Heidelbergi Káté fordítója egyértelműen a hazai kálvinista egyházhoz kötődik.
   Huszár Gált Bogárdi püspök sógora, Szabó András tette csúffá egy aljas feltételezéseket tartalmazó, hitvány irománnyal.
   Tényleg visszatérek a lutheri forráshoz, és kilépek ebből a menthetetlenül züllött, korrupt, hitvány és nevetséges magyarországi református egyházból.

 4. unortodox lelkipásztor said

  Nő lett a REV elnöke.
  http://www.reformatus.hu/mutat/13896/
  Miközben a magyar avatag hülyék rikácsolnak a női lelkészek ellen.

 5. fideszbérenc refi egyház said

  Refi fiatalokat képeznek fideszbérencnek.
  http://reformatus.hu/mutat/13899/

 6. orbán a református megváltó said

  A MRE vezetése csak az ország bűnöző vezetését képezi le.
  https://kolozsvaros.com/2017/07/07/ebben-az-orszagban-minden-egyes-nap-egy-rohadt-eroproba/

 7. Bogi a nevetős papnő said

  El.olvastuk Bogi tegnapi posztját és próbáltuk túlélni a kultúrsokkot.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2017-07-07/pihi-nyugi-csigaver
  Halkan mondjuk: Bogi, amit a Ford tulajdonnévből -s képzővel létrehozunk, az MELLÉKNÉV!!!
  Ki mondta neked, hogy a mellékneveket nagy kezdőbetűvel kell írni, ahogy te teszed: Fordos.
  Milyen tekintélye lehet egy olyan papnak, aki harmadikos szinten sem képes helyesen írni?
  Húzz innen, Bogi és NE ÍRJÁL! Hacsak nem akarod szénné blamálni magadat.
  Te a közoktatás szégyene vagy, hülye liba, már röhögni se tudunk rajtad.

 8. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  A gyagya Székely a dunántúli vezetőséget meneszti az égbe, hogy együttlehetnek az agyhiányos kölykeikkel a Balaton partján.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-07-08/mondd-batran-amen

 9. Balog a gyermekgyilkos said

  A gyerekeket nyitott mellkassal hurcolják műtét közben más kórházakba CT-re.
  Balog szerint rendben van az egészségügy, csak hisztiznek.
  Közben mennek a milliárdok a “külhoniaknak”, hogy jövőre is ezt a mocsok tetűfészek bandát válasszák a mi nyakunkba!
  https://kolozsvaros.com/2017/07/08/igen-demagog-vagyok-es-ott-rohadjon-meg-az-osszes-barom-ahol-van/

 10. Schmidt a kancsal szibilla said

  A dúsgazdag kancsal szörnyeteg legújabb hülyeségei és orbánnyalásai.
  HARD PORNÓ!
  http://sztarklikk.hu/kozelet/schmidt-maria-szerint-europat-orban-viktor-fogja-megmenteni/326248

 11. orbán nemzetvesztő külpolitikája said

  Orbán végzetesen elrontotta viszonyunkat az USÁ-val.
  https://arakovacs.wixsite.com/jegyzet/single-post/2017/07/07/A-varsoi-uzenet

 12. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös a melegházasság és a liberalizmus ellen uszít
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-07-09/liberalis-deformacio

 13. Bülbülszavú Bogárdi said

  Ma, július 9-én reggel a Kossuth Rádióban hat órakor Fabiny Tamás püspök köszöntötte a keresztény hallgatókat, hét óra előtt pedig Bogárdi szavait hallgathatták.
  Soha ekkora különbséget nem hallottunk két beszéd között: Fabinyé hiteles krisztuskövető üzenetet közvetített, Bogárdié hazug, álszent, becstelen rabulisztika volt.
  Szondi drégelyi hőstettét idézte: Szondi a krisztusi kegyelmet választotta.
  Bogárdi is döntött: Krisztus helyett minden idők legmocskosabb, legaljasabb világi hatalmát, Orbánt szolgálja, lábaihoz kuporodva a felcsúti futballpályán.

 14. Tarajos hadat üzen Izraelnek said

  A tarajos hülye orbán szellemében kioktatta az izraeli nagykövetet.
  http://hvg.hu/itthon/20170708_izrael_nagykovet_soros_kampany_kkm_valasz?s=hk

 15. orbán a balfék politikai manipulátor said

  Ez az igazság, orbán annyira alacsony színvonalon áll, hogy még antiszemitának sem mondható.
  Ahhoz némi konzisztens, koherens gondolkodásra, meg érzelmi kötődési képességre – legyen az bár negatív – lenne szükség.
  http://orulunkvincent.blog.hu/2017/07/08/orban_viktor_esete_az_antiszemitizmussal_megjegyzesposzt?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 16. tóratartó said

  Orbán megzsarolta a MAZSIHISZ-t. Nem távolíttatja ugyan el a Soros-plakátokat, ahogy kérték, de bejelentette, hogy “az Önök közösségétől jól jönne egy kis segítség”.
  Mire gondol minden reformátusok élő Krisztusa?
  Csak nem pénzre????

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: