Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Twit (Balogsüti miniszter)

Posted by karoligaspar - július 24, 2017

Írta: Baráti Tűz

Találó nevet adott a Teremtő a Hold utcai papnak, majd EMMI miniszternek: balog. Ez a szó balkezest jelent, ügyetlent, esetlent, balféket jelent, hogy a kevésbé udvarias formát ne is idézzük. Balogsütinek nevezik az ilyen embert faluhelyen. Ez a szó illik a legjobban az Orbán kormány hatalmas minisztériumának első (?) emberére. Botcsinálta, de jóindulatú politikusnak tűnt a kezdetekben, ma már kiviláglott, hogy az egyik legkártékonyabb magyar főfideszesek egyike. Ebben a kemény mezőnyben, Rogán, Lázár, Fazekas mellett ez komoly teljesítmény. Balog legnagyobb teljesítménye, hogy hagyja lopni Orbánt és bűnbandáját. Egy szót sem szól, ha kivonják a pénzt az egészségügyből, a köz- és felsőoktatásból, a kultúrából. Balog a fideszes gyilkos maffia bárgyú cinkosa. Aki nem lop – állítólag – és beéri azzal, hogy a Hold utcai gyűszűnyi templomát felszerelték egy Bach korszakának technológiájával felépített orgonával. A templomba beférő pár tucat ember nyilván nagyon élvezi az isteni hangzást.

Az egyszerű nép úgy gondolja, az Orbán diktatúra emberei pedig szintén, a Teremtő akaratából kaptuk nyakunkba ezt a semmihez nem értő, állandóan szövegelő, vigyorgó, kancsal szemét forgató, aljas és cinikus figurát. Az isteni irónia, mit irónia, maró szarkazmus pedig abban nyilvánul meg, hogy süvegben, palástban küldte nekünk a Reformáció emlékévében ezt a mélységesen aljas gazembert, akinek legfőbb ambíciója, hogy egyszerre tegye tönkre a köz- és felsőoktatást, az egészségügyet és a kultúrát. Közben pedig agyforraló hülyeségeket szövegel nekünk birkapörköltről, amely megtartja az egészséget, így fölöslegessé teszi a kórházakat. A hatást fokozza, mondja, ha előtte belökünk két feles pálinkát, utána meg 2-3-4 nagy pohár kövidinkát, zabálás közben pedig ápoljuk a magyar kulturális hagyományokat. És ha a papok jól imádkoznak, még az időjárás is nekünk kedvez. Ezeket a bárdolatlan, súlyosan blaszfémikus szavakat egy – bár láthatóan erősen ittas – pap és miniszter szájából közvetíti nekünk a köztévé.

Nézzük meg, milyen ember is Balog Zoltán? Mindenekelőtt hazug. Ez megnyilvánul abban, hogy a hivatalos életrajzában azt állítja, hogy teológiai tanulmányokat folytatott az NDK-ban, pedig tudjuk – régebben ezt maga is beismerte – segédesztergályosként dolgozgatott. A hivatalos életrajz nem tér ki Balog első feleségére, a német Angelikára sem, akivel – három gyermeke anyjával – semmiféle kapcsolatot nem tart fenn. Szegény asszony Iványi Gábor könyörületéből kap egy kis silány könyvtárosi fizetést. Iványiék egyházát egyébként éppen Balog rúgta ki a “bevett egyházak” közül, megfeledkezve arról, hogy Iványi munkát adott neki is, amikor éppen nem volt benne a fideszes hajóhintában.

Mihez ért Balog Zoltán? Rövid a válasz: semmihez. Az Emberi Erőforrás – micsoda nevetséges szóalkotás – Minisztériuma foglalkozik a köz- és felsőoktatással, a kultúrával és az egészségüggyel. Mit ért Balog a közoktatáshoz? Járt ő is iskolába, sőt, a gyerekei is jártak, ennyike. A felsőoktatáshoz annyit, hogy jól-rosszul elvégezte a közismerten nagyon gagyi magyar teológiát. A saját édesapja mondta róla, hogy rossz pap. No comment. No meg a jelenlegi felesége, további két gyermekének anyja az ELTE BTK Anglisztika Tanszékén dolgozik. A kultúrához annyi köze van, hogy tévedhetetlen bizonyossággal képes kiválasztani a legbárgyúbb giccsőröket és legszemetebb lektűrírókat. Balog szellemi horizontján Wass Albert és Jókai Anna az állócsillagok. Az egészségügyhöz? Maga jó kondícióban van: egészségét birkapörkölt-zabálással és futkosással tartja karban. Egy afgán vagy orosz – de ne politizáljunk! – agár gyorsabban fut, mint ő, viszont az egészségügy felépítéséről és működéséről körülbelül annyi fogalma van, mint az EMMI miniszternek.

Balog emberismerete katasztrofális. Azt mondják, csak “derék kálomistákban” bízik. Ennek jegyében töltötte fel minisztériumát a leghitványabb úgynevezett reformátusokkal, pl. ezért bízta a közoktatást Czunyiné Bertalan Judit államtitkárra, aki a Károlin HÖK elnökként kezdte el a közpénz saját zsebébe folyatását. Becstelen életét a Károli akkori rektorának, a tolvaj és okirathamisító Tenke Sándor ágymelegítőjeként kezdte és folytatta számos fideszes hím speciális igényének gátlástalan kielégítőjeként. Államtitkári tevékenysége nem kevésbé alakult tisztességtelenül. Ennek során pl. a szülők, a pedagógusok és a helyi polgárok tiltakozása ellenére igazgatónak nevezte ki Erdőközi Orsolyát, volt HÖK-ös (cinkos)társát, aki még az igazgatói pályázatát is mástól lopta.

Czunyiné szemében a plágium egyenesen ajánlás az igazgatói székbe, Bók Szilvia is némi plagizálás alapján lett igazgató Czunyiné jóvoltából.

Súlyos korrupciós botrányai miatt Czunyinét a másodvonalba vonták vissza, most internetes tartalomért felelős (???) kormánymegbízottként dolgozik Deutsch Spermabank Tamás oldalán, e tevékenységéért dől hozzá a közpénz. Ott van még Balog minisztériumában Hoppál Péter, a pécsi énektanár, és speciális kedvencünk, a triplatokás Czibere, a szegényügyi korrupt refi hájgombóc. Ne feledkezzünk meg Baranyai Katalinról, aki Petrőczi Éva szakmai (?) irányításával készült doktorijával kétszer hasalt el. Harmadszor, súlyos korrupció alapján védett Miskolcon. Most ez a Baranyai az Oktatási Hivatal főmunkatársaként jegyzi hiteltelen nevével az összes magyar nyelvtan és irodalmi tankönyvet.

Az egész EMMI minisztérium a becstelen és  tudatlan károlis hülyék asyluma.

Balog ember(nem)ismeretének legmarkánsabb példája a károlis becstelen házaspár, Szabó András és Petrőczi Éva pátyolgatása. Szabóék 1997-ben úgy döntöttek, hogy nem a Kálvin téri templomba járnak a fenntartó Hegedűs Lóránt püspök prédikációit hallgatni, hanem a Hold utcába szegődnek, Balog kis templomába. Szabó a maga mocskos, aljas módján úgy spekulált, hogy ha Orbánnal egy gyülekezetbe jár, abból biztos haszna származik. Bár Orbán nagyon ritkán fordult elő a Hold utcában (lábhoz loholt hozzá Balog, a pap), a Mátyás utcai szörnyetegek látványosan csókolgatták lába kihűlt nyomát, és hízelegtek az értelmi fogyatékos Balognak. Petrőczi addig kunyizott meg gajdolta az úgynevezett verseit, amíg elérte, hogy – József Attila emlékének megcsúfolásával – a gyagya és rossz ízlésű miniszter elrendelte, hogy a becstelen és tehetségtelen cemende megkapja a József Attila díjat. Az egész színvonalas magyar irodalmi élet undorodik Ludvigtól, most már azok is, akik addig a létezéséről se tudtak. Az átkosban ugyanis Pozsgai Imre és Aczél György konkubinájaként érte el, hogy primitív zöngeményeit közölje az ÉS, sőt egy erzsébeti panelt is kapott a proli házaspár Ludvig nyelvtehetségének elismeréseként. (Bocsánat, a latin szót úgyse érti a káprázatosan műveletlen Petrőczi, mondjuk hát neki magyarul: qrva.)

Szabó is megkapta a maga mélységes gazságának júdáspénzét. Miután Szabó dékánként, rektorhelyettesként és EDHT-elnökként csalásaival és okirathamisításaival bedöntötte a KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskoláját, a MAB megvonta tőle az akkreditációt. Pedig Szabó tkp. csak Himát akarta kirúgni és feleségének, Petrőczinek mocskos kezeibe akarta átjátszani a Doktori Iskolát, amelynek Hima volt az elnöke. A helycsinálás eredményeképp azóta sincs irodalomtudományi doktori iskolája az ország leggagyibb “egyetemének”. Szabó viszont addig hazudozott, ármánykodott és intrikált a Hold utcában, amíg Balog viszont kinevezte őt, a bizonyítottan bűnelkövető becstelen figurát a MAB felülvizsgálati bizottságába. Szabó itt is folytatja bűncselekményeit. Legutóbbi nagy trouvaille-a az volt, hogy bár a MAB nem akkreditálta a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskoláját a többszörös szabálytalanságok miatt (a törzstagok túlnyomó része külföldi állampolgár volt, akik saját egyetemükön is betöltöttek ilyen tisztséget), Szabó azonban a fellebbezés alapján hipp-hopp akkreditáltatta a gagyi kócerájt. Döntésében nyilván közrejátszott az a tény, hogy a doktori iskola jövendőbeli vezetője N. T. EU-biztosnak a nővére.

Balog legsúlyosabb bűne az egészségügy tönkretétele. Sátáni útját hullák szegélyezik, az elmúlt évben egy kisváros népességének megfelelő számú ember, 35 ezer ember halt meg nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás miatt. EZ BALOG BŰNE! Balog úgy alakította át a mentők rendszerét, hogy a két központi diszpécser a félországért felelős. Így történt a minap, hogy a Szombathelyen vagy Miskolcon telefonáló ember Tóalmás helyett Tolmácsra küldte a mentőt. Közben valaki meghalt, de a lelkész-miniszternek ez egy rossz percet sem okozott, maximum jót somolygott rajta.

A kórházak vécéiben hullák oszladoznak, a látogatók lepedővel letakart holttesteken kénytelenek átlépni. A kórházakból százával és ezrével mennek nyugatra az orvosok és az ápolók, Balog minisztert ez nem érdekli. El se hiszi. Mint az ATV-ben kijelentette, az ellenzék álhíreket terjeszt. Az egészségügy helyzete kifogástalan, sőt világszínvonalú – hazudta az emberminiszter szemrebbenés nélkül. Lehetnek még apróbb hibák, ezek kijavításán dolgozunk – mondta Balog, Orbán kormányának penetráns pofátlanságú illetékes elvtársa, majd hozzátette: a szocik alatt minden sokkal rosszabb volt. Balog nyugalmát az sem zavarta meg, amikor a műsorvezető  elmondta neki, nyitott mellkassal vittek szívműtét közben egy kislányt a Kardiológiai Intézetből. Balog erre vigyorogva azt mondta, a szocik alatt abban a másik kórházban sem volt CT. Az interjú utáni napon meghalt a beteg, Balog “lelkész”-t és emberminisztert ez sem ösztönözte bocsánatkérésre.

Balog politikai pályafutásának elején még sokaknak szimpatikus volt, meggyőzte őket a homiletikai gyakorlatokon elsajátított folyamatos szövegelés, az állandó mosolygás. Némelyek benne látták az Orbán kormány “emberi arcát”. Mára lehullt az álarc Balogról. Fokozódó alkoholizmusa, az ezzel járó észrevehetően súlyosbodó demenciája alapján már nem képes régi tartuffe-i teljesítményét hozni. Már nem is fárasztja magát a képmutatással. Azt mondja, amit gondol, és amit gondol, az dermesztő. Tusványoson azt mondta, még nem döntötte el a kormány, tehertételnek tekinti-e a kormány a határon kívül élő, magyar nyelvű cigányokat, vagy erőforrásnak. A szegregációt mindig is helyeselte, cigánynak nem kell az iskola, gondolta-mondta a Hold utcai pap. Normális országban már régen elkergettek volna egy ilyen cinikusan rasszista politikust, itt pont ez kell.

Balog mindkét hivatását elárulta. A lelkész szó a lélekből származik, a miniszter pedig szolgát – a közösség szolgáját – jelenti. Balog Orbán lélektelen és embertelen szolgájává züllött: arca egy alkoholista zombi sátáni vigyorába dermedt.

80 hozzászólás to “Twit (Balogsüti miniszter)”

 1. Dinka, a szófosó tenyészpatkány said

  Dinka, a repedtsarkú büdös trampli Kálvint magyarázgatja és a világhírű tudóson, Dawkinson gúnyolódik.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-07-24/tukorben

 2. balog leszarja a tehetséges diákokat said

  Balog miniszter meg Orbán le se szarja a szegedi zseniosztályt.
  http://nepszava.hu/cikk/1135474

 3. Irány Etelköz said

  Orbán szombati idiotizmusa
  https://zarojel.hu/orban-beveszi-tusvanyost/

 4. orbán idióta rajongói said

  Nem orbán a hibás, a rajongói kibaszott hülyék
  http://nyugatifeny.hu/2017/07/22/orbitalis-hazugsagokat-es-palfordulasokat-nyelnek-le-orbannak-a-rajongok

 5. hücpe said

  A córesznek orbánc az oka
  http://nepszava.hu/cikk/1135485-karsai-laszlo-ha-orban-marad-ennek-sosem-lesz-vege

 6. verik a nőket orbán országában said

  Orbán országában verik a nőket!
  http://sztarklikk.hu/kozelet/ennyivel-nem-uszhatja-meg-a-tusvanyosi-novero/326762

 7. Ráhel ügyvédje nyerte a legtöbbet! said

  Rahel ügyvédje meg más orbánbarátok milliárdokat nyertek!!!
  https://444.hu/2016/06/03/orban-rahel-ugyvedje-nyerte-a-miniszterelnokseg-5-milliardos-kozbeszerzeset

 8. Faust Gyula szerint Orbán maga az Isten said

  Egy Faust Gyula nevű elmeháborodott gazember ezt firkálta Köntös undorító posztjára:
  “Orbán Viktor politikai gyakorlata az az új paradigma, amely egyben számunkra az egyetlen járható út, melyben a 2000 éves izraelita gyökerű kereszténység gyökerezik, és az a neve, hogy bűntudat és bűnbánat, é Isten….”
  Mennyit kapsz, te Faust Gyula, hogy ilyeneket firkálj, és a Teremtővel hasonlítsd össze ezt a rabló gazembert?
  Vagy magadtól teszed?
  Mert meghibbantál??
  http://reposzt.hu/comment/8499?_fb_user_fbu=100005401923063#comment-8499

  • balog konfirmálta orbánt said

   A Hold utcai balfasz meg maga keresztelő Szent János, ugye?

  • Bármilyen furcsa, létezik ez az ember, ő a vörösberényi lelkész.
   Ő a lelkész abban a kb. 60 embert befogadó, erődszerű kis templomban Almádi fölött, a veszprémi úton
   http://www.refdunantul.hu/lap/vorosbereny/cikk/mutat/rendszeres-alkalmak-2/
   Láthatóan nem a Teremtőt, hanem Orbánt szolgálja, igazi becstelen pap.
   Nem úgy, mint elődje, a kiváló Szalai Szilárd, aki becstelennek nevezte Bölcskei zsinati elnököt, és felszólította, hogy lépjen vissza.
   Bölcskei persze nem mondott le – sürgős lopnivalója akadt még, Szalai Szilárd viszont kilépett a MRE-ből, és alapított egy saját egyházat.

  • dunántúli lelkész 2. said

   Faust tekintetében még enyhe is a kifejezés, hogy elmeháborodott gazember.

 9. tőkés a szennyes gazember said

  Tőkés, az erdélyi patkány
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/tokes-veget-kell-vetni-hungarofobianak-1399917

 10. balog megzsarolja a kórházigazgatókat said

  Balog megzsarolja a kórházigazgatókat.
  A médiának szóló tiltakozó levelet kell aláírniuk, különben ki lesznek rúgva!
  http://168ora.hu/husegeskure-kenyszeritene-korhazigazgatokat-az-orban-kormany/

 11. fideszes trollok said

  Trollok a fidesz júdáspénzén
  http://index.hu/belfold/2017/06/12/facebook_fidesz_halozatok/

 12. szabó andrás a korrupt akkreditátor said

  Engem az érdekel legjobban, hogy mennyit fizetett N. T. EU-biztos Szabó Andrásnak azért, hogy akkreditálta a nővére doktori iskoláját?

  • veszprémi tanár said

   Bennünket is ez érdekel. Meg az, hogy mennyit keresnek a holland professzorok egy magyar doktori iskola törzstagjai között, amikor el se mozdulnak Groningenből???

 13. egy kis kíváncsi harcsa said

  Duda megvétózta a korrupt igazságügyi tervezetet.
  http://index.hu/kulfold/2017/07/24/lengyelorszag_duda_veto
  És mit csinál Áder?
  Példát vesz a Dudáról?

 14. deutsch spermabank tamás said

  Megint egy keresztényi stílusú szöveg egy főfideszestől
  http://sztarklikk.hu/kozelet/egymast-kurvazzak-a-fideszes-politikusok/199233

  • czunyiné a károli átkozott qrvája said

   Vajon a spermabank meghúzta már a károlis főqrvát, Czunyinét?
   Mert hogy együtt felelősek az internetes oktatásért.
   Amiről egyiknek sincs fingja se.
   De .aszni mind a kettő nagyon szeret.

 15. tarisznyarák said

  Ott a helyünk Felcsúton!
  Kilőjük Balla Pétert az űrbe, de hogy ne legyen egyedül, vele lőjük Czunyinét, Tenke qrváját is!
  http://ketfarkukutya.com/?p=5677

 16. Balog a terminátor said

  Egy orvos levele a bedrogozott alkoholista gazember balognak:
  http://sztarklikk.hu/kozelet/miniszter-ur-utazott-mar-a-detoxba-bedrogozott-beteggel/326730

 17. Balog a kolonc said

  Balog, az erőforrás-miniszter még nem döntött, minek tekintse a cigányságot: erőforrásnak vagy tehertételnek? Tehertétel? A magyar cigány lehet tehertétel? A korrupt magyar politikusról, aki magyar és magyar közé ver éket, mikor dönthet végre a nemzet, hogy nem erőforrás, hanem teherétel számára?

  Balogról és gazdájáról Orbánról már most bizonyossággal lehet tudni, hogy koloncok a magyar nemzet nyakán.

  • Holducca said

   Ebből az ostoba nyilatkozatából is látható, hogy a miniszter kimondottan hülye. Mert még ha ezt gondolja is, miniszterként ilyent akkor se mondhatna. Már csak ezért a megjegyzéséért is ki kellene őt rúgni.

   • MAB Illetékes said

    És ez az agyalágyult hülye mondja meg, ki üljön be a MAB-ba akkreditálni a felsőoktatási intézményeket: a MAB-ot átverő témavezetés-tolvaj Szabó András!

 18. németh az Auschwitzon viccelődő celli pap said

  Némethnek ma nem jutott eszébe egy zsidó vicc se, ezért egy tragédián örömködik és Krisztusnak képzeli magát.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-07-25/isten-hianya-es-jelenlete

 19. Dakota security said

  Ez a népnemzeti keresztény társaság hurcolta ki a fütyülő lányt Orbán istentiszteletéről.
  http://index.hu/belfold/2017/07/24/a_dakota_security_vezetoje_vitte_ki_a_futyulo_lanyt_tusvanyoson/

 20. balog és czunyiné a két sátán said

  Így rongálja Balog meg Czunyiné a fiatalokat.
  http://pestibulvar.hu/2017/07/25/minden-kepzeletet/

 21. Navracsics Tibor korrumpálta szabó andrást? said

  Beszéljünk érthető módon:
  Szabó András a MAB felülvizsgálati bizottságában akkreditálta Navracsics Tibor EU-biztos nővérének, Navracsics Juditnak a doktori iskoláját majdnem kizárólag külföldi törzstagokkal.
  Mivel fizette meg Navracsics Tibor Szabó Andrást ezért?
  Tud Balog Zoltán arról, hogy Szabó András PÉNZT FOGAD EL AZ AKKREDITÁCIÓÉRT?
  És mit szól mindehhez Bogárdi főpásztor, Szabó András sógora?

 22. fasiszta Magyarország said

  A magyarországi fasiszta rendszer
  https://kolozsvaros.com/2017/07/25/a-fasiszta-rendszerek-es-a-mai-magyarorszag-osszehasonlitasa/

 23. Balog rasszista said

  A Híd reagált Balog cigányellenes -RASSZISTA – megjegyzésére.
  http://www.bumm.sk/belfold/2017/07/22/ravasz-abelnek-nincsenek-ketsegei-a-magyarajku-romakkal-kapcsolatban

 24. Faust Gyula szerint Orbán maga az Isten said

  Köntös egyetért Fausttal.
  http://reposzt.hu/comment/8500#comment-8500

  • Faust Gyula temploma kb. másfél kilométerre van attól az almádi templomtól, amelyben Steinbach püspök prédikál.
   Miért hízeleg Faust Gyula ilyen nyilvánvalóan Orbánnak, amikor a püspöke olyan nyilvánvalóan visszafogott?
   Miért hízeleg Faust ilyen otrombán Köntösnek?
   Szerintem itt egy összeesküvés készülődik Steinbach püspök ellen.
   Köntös László a sátáni összeesküvés motorja. Mit ígért be Faustnak, ha együttműködik vele?

 25. Mészáros, Orbán strómanja said

  Világhírű a magyar korrupció!
  Éljen Mészáros!
  Éljen Orbán!
  Ki tud többet lopni, mint Ők?
  http://hvg.hu/gazdasag/20170725_Hirunk_a_vilagban_Meszaros_Lorincrol_ertekezik_a_Businessweek

 26. jogállam helyett fideszes korrupció said

  Azt hiszik a mocskok, hogy nyugodtan garázdálkodnak.
  Itt a hiteles ügyvédi tanács
  http://magyarugyved.blog.hu/2017/07/24/ereszd_el_a_hajam_845?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 27. nem félünk a köpcöstől! said

  Mi közük van az erdélyi bocskoros bunkóknak Magyarországhoz?
  Hát qrvára semmi!
  Maradjanak Csíkban és válasszanak maguknak helyi tolvajkirályt!
  http://nepszava.us/mi-kozuk-az-erdelyieknek-a-magyar-valasztashoz/

 28. Soós az arrogáns agyhalott said

  Soós, a hájas parazita pap arról röfög, mennyit dolgoznak az emberek.
  Hát ez a mocskos papokra nem jellemző.
  Mutasson valaki olyan papot, aki agyonimádkozta magát.
  El kéne titeket hajtani közmunkára, hogy legyen a társadalomnak valami haszna is belőletek, rohadék herék.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-07-26/kozos-szolgalat

 29. felcsúti Onassis said

  Bővítik a felcsúti kisvasutat.
  Ki nem szarja le, hogy kutya se utazik rajta!
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/bovitik-a-felcsuti-kisvasutat-1400137/

 30. Mészárosné médiamogul lett said

  Mészárosné megvette a balatoni rádiót.
  Hihetetlenül tehetséges család!
  Minden amerikai zsidrák irigyli az eszüket!
  https://444.hu/2017/07/26/balatoni-radiot-vett-meszaros-lorinc-felesege

 31. Orbán a fasiszta said

  Nagyon jó elemzés
  http://huppa.hu/konok-peter-mccain-es-orban/

 32. fideszes haramiák said

  A mocskos idióta rabló fidesz kormány
  https://kolozsvaros.com/2017/07/26/vagy-kreten-vagy-debil-vagy-idiota-mas-lehetoseg-nincs/

 33. hoffman rózsa az idióta said

  Hoffmann Rózsa azt mondta, hogy hálásak lehetünk az Istennek Orbánért.
  Ezért a hülye pi..áért meg a Sátánnak.
  De aztán jött a Czunyiné, a károlis qrva, ő aztán minden mocskok alja.
  http://24.hu/belfold/2017/07/26/hoffmann-rozsa-orbanert-halasak-lehetunk-istennek/

 34. EMMi a pénzmosó minisztérium said

  Az EMMI kinevezett iskolaigazgatónak egy bukott fideszes polgármestert.
  http://168ora.hu/fideszes-polgsrmesterkent-megbukott-jo-lesz-iskolaigazgatonak/

 35. jakab a szervilis senki said

  A giccsőr dinka férje gyomorforgató giccset rittyentett.
  Ő maga meg a csillag közelében van állítólag.
  Megdöglöttél már?
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-07-27/csillag-pont

 36. Puzsér egészségesen élte túl Szabó András aljasságát said

  Robi az Isten!
  View story at Medium.com

 37. fideszes haramiák said

  Kazah bűnöző
  https://444.hu/2017/07/26/ha-egy-gazdag-diktaturanak-kedveskedhet-a-magyar-kormany-akkor-egy-ember-sorsa-nem-tul-nagy-ar

 38. Német vélemény Orbánról said

  Ezt írja a TAZ: egoista államok Magyarország és Szlovákia önző módon kihasználják az EU-t.
  0 szolidaritás.
  http://www.taz.de/Kommentar-EU-Fluechtlingspolitik/!5437363/.

 39. kovács szóvivő said

  Kovács Zoltán kormányszóvivő ugyanazt a PhD disszertációt védte meg Debrecenben és a CEU-n!
  http://index.hu/belfold/2017/07/27/kovacs_zoltan_diploma_ceu_debrecen_ugyanaz/

 40. Tiborcz lop, mint a vöcsök said

  Az ügyészség megemberelte magát: Orbán veje ellen vizsgálatot indítottak.
  http://ellenszel.hu/2017/07/27/meglepte-az-ugyeszseg-amire-nem-gondoltunk-nyomozas-indul-egy-orban-vejehez-kotheto-ugyben/

 41. orbán gazsi hipszteregyháza said

  Orbán Gazsi Jézus útját járja
  http://www.thepost.hu/reszletek.php?id=6760

 42. Faust Gyula szerint Orbán maga az Isten said

  Faust Gyula, a vörösberényi lelkész nem hiába nyalta Köntös és Orbán lábát.
  Ebben a max. 50 fős templomban nagy (?) kiállítást meg rendezvényt szerveztek, na nem az Úrjézus, üzenem Faustnak, hanem Köntös.
  http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/18611/

  • a vörösberényi faust said

   Hát ez a bugris nem éppen fausti ember, csak egy értelmi fogyatékos moral insanity, a lábszagú tahók fajtájából.

 43. Balog a terminátor said

  Balog, az aljas gazember tönkreteszi az oktatást is, nemcsak az egészségügyet.
  És közben folyton bicskanyitogató faszságokat beszél.
  http://civilhetes.net/az-itt-szuletettek-menjenek-csak-betanitott-munkasnak-az-ertelmisegi-reteget-pedig-majd-a-hatarokon-tul-kinevelik

 44. Az osztrák kancellár orbánról said

  Ezt mondta orbánról és bűnbandájáról az osztrák kancellár.
  Tökéletesen igaza van!
  http://24.hu/kulfold/2017/07/26/az-osztrak-kancellar-az-orban-kormanyrol-gyujtogatok-vannak-a-hazunkban/

 45. fideszes haramiák said

  A büdös proli tahók mind Soros pénzét lopták
  http://pestibulvar.hu/2017/07/28/soros-gyorgy/

 46. székely Attila a töketlen fideszes ügynök said

  Székely Attila giccses faszságokat firkál Hosszú Katinkáról.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-07-29/koszonom

 47. semmi közötök a szavazáshoz, erdélyi patkányok! said

  Szavazásra uszítják Orbán mellett az erdélyi tetveket!
  He megteszitek, ráfaragtok!
  http://www.haromszekirmdsz.ro/hirek/az-a-cel-hogy-az-orban-viktor-altal-vezetett-kormany-folytathassa-munkajat/

 48. fideszes kommunikáció said

  Bugrisok!
  http://orulunkvincent.blog.hu/2017/07/29/transzok_es_stumpfok

 49. Köntös Orbán lakája said

  Köntös szerint nem az győz, aki gazdagabb, hanem akinek erősebb a hite!
  Mészáros, Orbánc azért győzött, mert nekik a legerősebb a hitük!
  Ez Köntös gondolatmenete a keresztény Orbán apológiájaként.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-07-30/keresztyenseg-es-iszlam-ki-lesz-gyoztes

 50. erünniszek said

  Egy normális vélemény orbán tusványosi röfögéséről
  http://index.hu/velemeny/2017/07/28/ha_erdelybe_jossz_tiszteletben_kell_tartanod_a_kulturankat/

 51. fideszes haramiák said

  Hegedűs Zsuzsa urizál.
  http://nepszava.hu/cikk/1136100-fektelen-urizalas-a-fidesznel/?utm_content=bufferbd89e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 52. bayer írásművészetet tanít a károlin said

  A KÉSZ elítéli bayert, a mocskosszájú orbáncsahost.
  http://hvg.hu/itthon/20170728_Megoszt_rombol_botranyt_okoz__kikeltek_a_kereszteny_ertelmisegiek_Bayer_Zsolt_ellen

  • bogárdi a református Tartuffe said

   Bogárdi egy szót sem szól Bayer trágár mocskolódásai ellen a Reformáció 500. éfordulóján

   • bogárdi a bárdolatlanul viccelődő fidesznyik said

    Mér szólna, maga is szokott alpári módon viccelődni a reposzton.

 53. orbán gazsi trónörökös said

  Orbán gazsi, a rablóvezér fia imával gyógyít.
  Ahelyett, hogy felvilágosítaná a bűnöző apját, hogy elkárhozik.
  De előbb valagba rúgjuk!
  http://sztarklikk.hu/kozelet/imaval-gyogyit-orban-viktor-fia/327024

 54. orbán pofája said

  Krisztusként festették meg orbánt, így árulják a devecseri piacon.
  A kutyának se kell.
  https://librarius.hu/2017/07/29/jezuskent-festettek-meg-a-miniszterelnokot/

 55. Németh Szilárd Orbán varacskos disznója said

  Németh izomagya:
  http://propeller.hu/itthon/3297251-nemeth-soros-hivta-ossze-kovetkezo-nemzetbiztonsagi-ulest-ezert?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: