Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Sneaky old man (Csilicsala bácsi)

Posted by karoligaspar - július 31, 2017

korrupt görény a MAB-ban

Írta: Spectator

Szabó András kapcsolata a Magyar Akkreditációs Bizottsággal (MAB) hosszú és dicstelen. A történet még 2000 előtt kezdődött, amikor Szabó András azzal az ürüggyel fúrta ki tehetséges és református kollégáit a KRE BTK-ről, hogy “XY-al a MAB úgyse akkreditál bennünket”. A forrás – a MAB károlis hangja – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus akkor még PhD nélkül szűkölködő menyjelöltje, Hansági Ágnes volt, akit Szabó András – Szilágyi Ferenc dékánt megtévesztve – becsempészett a magyar tanszékre. Utána kezdődött Szabó első tömeggyilkossága: az első áldozat maga Szilágyi volt, őt követték Erdélyi István professzor, Püspöki Nagy Péter és mások.

A második ütem akkor következett be, amikor a Hima Gabriella által alapított Irodalomtudományi Doktori Iskola eljutott az első védésekig. Szabó hagyta Himát dolgozni – maga amúgy sem szeretett -, de a gyümölcsöket már maga kívánta learatni. Különben is a doktori iskola vezetését a feleségének, Petrőczi/Ludvig Évának ígérte, ahogy a jövendő kedvezményezett maga locsogta el a Kossuth Rádióban. Szabó magának a Károli rektori posztját nézte ki. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola doktoranduszai amúgy nem rajongtak sem érte, se nejéért, ezért Szabó cselhez folyamodott, hogy megszerezze a törzstagsághoz szükséges, sikeresen védett doktorandusz után kapható pontokat. Hima távollétét kihasználva néhány doktoranduszt a “nevükre vettek”, többek között Mészáros Mártont, akinek korábbi témavezetője – az iskolavezető Hima Gabriella  – azt javasolta, hogy dolgozzon még a disszertációján, korai lenne azt a félkész munkát beadni. Új patrónusai, Szabóék minőségérzék híján nem mondtak semmi ilyet, és diadalmasan le is doktoráltatták Mészárost egy 13 oldalas társszerzővel írt ócska közhelyes szövegre.

A történet további dicstelen részletei több helyen is olvashatók a magyar sajtóban, ezért rövidre fogom: a MAB kiszállt a helyszínre, vizsgálatot folytatott le a Károlin, megállapította a Szabó András és cinkosai által elkövetett bűncselekményeket, és felszólította a KRE vezetőségét, hogy korrigálja a törvénytelenségeket. Balla Péter rektor a csalók mellé állt, nem változtatott semmit, ezért a MAB megvonta az Irodalomtudományi Doktori Iskola akkreditációját. Mind a mai napig nincs a Károlin irodalomtudományi doktori iskola, ez egyértelműen Szabó András bűne.

Szabó András, az az ember, akinek egyetlen doktori képzésben értelmezhető tette egy irodalomtudományi doktori iskola bűncselekményekkel való megszüntetése volt, Balog minisztersége alatt bejutott a MAB-ba, mégpedig annak Felülvizsgálati Bizottságába. 2012. november 1-től tölti be ezt a tisztet a mindenható EMMI miniszter akarata alapján. Ide futnak be a fellebbezési kérelmek, tehát a háromtagú bizottság az utolsó instancia. Mivel pedig a másik két tag a természettudományokat képviseli, minden társadalomtudományi és bölcsészettudományi doktori iskola esetében a végső döntés Szabó András kezében van. Szabó él is a döntés jogával, joggal nevezi őt Kenesei István “A MAB Csilicsala bácsijának”. Kenesei professzor  Egyetemek a rendszerben… című cikkében (ÉS 2016. június 21.)  így foglalja össze Szabó tavaly nyári bűncselekményének lényegét: “Évekkel ezelőtt az egyik vidéki egyetem doktori képzését sok hányattatás után, más szóval jelentős minőségi problémái miatt a MAB bezáratta. (A veszprémi Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájáról van szó.) …. az egyetem mindent igyekezett megtenni, hogy újra legyen doktori iskolája e képzési területen, így hát elkezdett külföldről szerződtetni tanárokat, akiket külföldi állásuk fenntartása mellett betett az alap- és mesterképzés tanrendjébe is, csak éppen az illetők, ha egyáltalán, csupán rövid turnusokban fordultak meg a városban, hogy összevont kurzusokon tanítsák le tárgyukat – amelyekre aztán vagy voltak jelentkezők, vagy nem, hiszen az órákat angolul tartották meg. Voltak magyar anyanyelvű oktatóik is, akik viszont más országbeli intézményekben voltak teljes állással alkalmazva.”

A tanszék, amelyről szó van, s melynek bázisára a doktori képzést építették, a Pannon Egyetemen működő “Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék”. Vezetője Navracsics Judit.  (A névazonosság nem a véletlen műve! A tanszékvezetőnő Navracsics Tibor EU-biztos nővére.) Azon, hogy kizárólag orosz-angolos diplomával, magyar szakos képzettség híján lehetett egy magyar nyelvészeti tanszék vezetője, már nem is csodálkozunk, láttunk már hasonlót a Károlin Fóris Ágota esetében. Az, hogy a gyér számú magyar szakosokat – egy évfolyam létszáma többnyire a tízet sem haladta meg – zömében holland professzorok oktatták (?) komoly eurós fizetésekért, szintén nem szúrt szemet senkinek sem.

A MAB azonban – első körben – nem akkreditálta a veszprémiek nyelvtudományi doktori iskoláját. Idézzük Kenesei professzort: “…súlyos minőségi kifogások miatt a doktori iskola megalapítását elutasította…. Súlyos problémának látszik, hogy miközben egy (szak)tudományi doktori iskoláról van szó, kizárólag egy nagyon szűk részterület képviseltetik a képzési tervben.. ami a minőségbiztosítási terv elfogadhatóságát is megkérdőjelezi… Elfogadhatatlan, hogy a képzési tervben a tantárgy alapvető szintjeihez kapcsolódó tudományterületek egyszerűen nem szerepelnek… kérdéses, hogy végzettjeik tekinthetők-e a tudomány doktorának, lesznek-e alapismereteik a tudomány központi területeiről.”

Szakszerű és tárgyszerű döntés született tehát. De akkor belelépett a folyamatba a MAB Felülvizsgálati Bizottsága, elsősorban annak Csilicsala bácsija, a passzionátus bűnelkövető, Szabó András. Ő – a maga hihetetlen mélységű nyelvtudományi felkészültségével – felülbírálta a MAB döntését, és imígyen írt: “A doktori képzések között a generalista (?!) jellegű, átfogó doktori iskolák mellett helyet kaphatnak speciális, szűkebb témákat kutató doktori iskolák is.” A generalista után tett kérdő- és felkiáltójel az MTA levelező tagjának, a MTA Nyelvtudományi Intézete több, mint egy évtizedig igazgatójaként működő Keneseinek a tájékozatlanságát tükrözi. Hiszen hogyan is kételkedhetnénk a Szenci Molnár nyomait autós térképen kereső, doktori disszertációját mások munkájából összegányoló Szabó András enciklopédikus műveltségében? Ha ő azt mondja, hogy nem minden a generalista (talán bizony a generatívval tévesztette össze?), akkor az bizony úgy is van. Legalábbis a MAB döntéseiben, amelyben Szabó döntése a végleges. Kenesei akadémikus hiába értetlenkedik: “Lehet, hogy ezentúl a MAB állásfoglalásait a háromtagú FvB hozza meg? És vajon ehhez a MAB testülete nem szól semmit?” Nyilván semmit. Szabó tehát a MAB Felülvizsgálati Bizottsága nevében 2016. május 9-én akkreditálta a Pannon Egyetem Többnyelvűség Nyelvtudományi Doktori Iskoláját.

Ide tartozik, hogy a FvB élettudományban akadémikus elnöke 2016 februári hatállyal, májusban pedig az új, agrártudós akadémikus elnöke lemondott a tisztségéről – nyilván Szabó András bűncselekményei elleni tiltakozásul. Szabót, és patrónusát, az EMMI miniszter Balogot ez nem zavarta, hadd menjenek az akadémikusok a maguk etikai és jogi érveikkel a csudába, Szabó azt akkreditál – immár egyedül -, és annyiért, akit és amennyiért akar.

Kenesei cikkében nehezményezte azt, hogy a doktori iskola vezetője egy groningeni illetőségű holland professzor. “A doktori iskola vezetője lehet tehát egyidejűleg a Groningeni Egyetem oktatója és a Pannon Egyetem doktori iskolájának vezetője. Azt, hogy emiatt részvétele a magyar doktori iskolában indokolt, semmilyen konkrét érv nem támasztja alá. Legalábbis elgondolkodtató, hogyan fogja ellátni a neve alatt feltüntetett 19 hallgató témavezetését két, egymástól ilyen távol levő egyetem között ingázva.”

Örömmel jelenthetjük, hogy Kenesei akadémikus aggodalmai mára alaptalanokká váltak: jelenleg már a kétségtelenül magyar és kétségtelenül veszprémi Navracsics Judit (kétségtelenül Navracsics Tibor EU biztos nővére) a doktori iskola vezetője, ahogy az adatbázisból kiderül.

Szabó tehát akkreditálta a Pannon Egyetem Többnyelvűségi Doktori Iskoláját egy kétségkívül érdemdús holland professzor vezetésével. Ez aztán – hipp és hopp – átcsúszott Navracsics Judit kezébe. Szabó itt azt a trükköt játszotta meg, amit a Károli kapcsán már tervezett: a Hima Gabriella nevével akkreditált doktori iskolát akarta átjátszani a saját feleségének, Ludvignak. Csak Navracsis Judit nem volt annyira hülye, mint Petrőczi, hogy megvalósulás előtt elmesélje a szándékot a Kossuth Rádióban.

Két kérdésünk azért lenne:

 1. Ki korrumpálta Szabó Andrást, Navracsics Tibor EU biztos személyesen, a nővére érdekében, vagy maga az EMMI miniszter, Balog Zoltán?
 2. Mit és/vagy mennyit kapott Szabó András ezért a bűncselekményéért?

Nyomozunk tovább, ha újabb értesülések birtokába kerülünk, azonnal megosztjuk a fejleményeket kedves olvasóinkkal.

 

96 hozzászólás to “Sneaky old man (Csilicsala bácsi)”

 1. dinka, a fehérmájú liba rámászna Kálvinra said

  A büdöslábú szombathelyi pi.a meg akarja ölelni Kálvin Jánost!
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-07-31/polgari-rend-magva

 2. petrőczi a szegedi cemende said

  Aki a cikket írta, a Kenesei nem az, akiről a Petrőczi azt állította, hogy szerelmes volt bele?

  • Petrőczi a pöcegödör said

   A ragyogó külsejű, szellemes Kenesei mélyen megvetette ezt a mocskos, erkölcstelen nőstényhiénát, a Ludvigot.

 3. veszprémi tanár said

  Navracsics Tibor és Judit apja, id. Navracsics Tibor az átkosban a Veszprém megyei tanács elnökhelyettese volt.
  Navracsicsék MINDIG A JÓ OLDALON ÁLLNAK!
  Minden rendszer haszonélvezői.

  • Séd parti séta said

   A rendszerváltáskor az id. Navracsicsot kimentették a Lovasy Gimnázium igazgatói székébe.
   A Lovasyban tanított a Judit is.

  • Miért van az, hogy minden hozzászóló lényegtelen részletekre reagál? Hogy ki és mi volt a Navracsics testvérek apja stb.
   Pedig az igazi kérdés az, ahogy Spectator megfogalmazta:
   kinek a felbujtására akkreditálta ezt a gagyi miskulanciát Szabó András?
   Navracsics Tibor EU-biztos fizette le személyesen, vagy Balog miniszter gyakorolt rá nyomást?
   Persze nem biztos, hogy pénzzel vették meg, lehet, hogy egy brüsszeli állással.
   Lehet, hogy a fiának, ifj. Szabó Andrásnak nyújtottak Navracsicsék valami nagyon jó lehetőséget.
   Na, ezt kell megtudni, ez a lényeg.

 4. Lázár a derék kondás rabló unokája said

  Lázár János megrágalmazta Gyurcsány Ferenc cégét.
  Gyurcsányék megnyerték a pert!
  http://24.hu/belfold/2017/05/18/jogerosen-pert-nyert-dobrev-klara-cege-lazar-janos-ellen/

 5. orbán szétbarmolja az alkotmányt said

  Elöntötte a szar az országot.
  Nincs, aki eltakarítsa.
  http://hvg.hu/velemeny/20170731_hont_alitsuk_meg_a_szart_orban_soros_brusszel_ner

 6. orbán Putyin pincsije said

  Hiába nyalt be orbán Putyinnak, itt a fenyegetés
  http://pestibulvar.hu/2017/07/30/orosz-fenyegetes/

 7. Lombroso said

  Micsoda sátáni pofa! Süt a szeméből a gonoszság.

  • Salieri said

   Meg az irigység. A kisszerű tehetségtelen emberek gyűlölete a tehetségesek iránt…

  • Született Nímand said

   Ez a torzszülött úgy lett nagydoktor, hogy életében egyetlen eredeti mondata, eredeti gondolata nem volt.

   • Született Tolvaj said

    Mindent másoktól lopott. A Szenci napló fordítását, a kiadását mind megcsinálták már előtte. Ellopta mások munkáját és learatta a gyümölcsét.

   • Hegedűs Lóránt szelleme said

    Mindenkivel ezt csinálta. Az egyetemalapító püspökkel, Szilágyi dékánnal, a Magyar Tanszék mindenkori vezetőivel, majd Kulin dékánnal kétszer is. Hagyta, hogy dolgozzanak, megteremtsenek valamit, aztán eltette őket láb alól, hogy ellophassa a munkájuk eredményét. Hegedűs Lóránttal ugyanilyen galádul bánt el. Előbb elvette tőle a Filozófia Tanszéket, majd kitiltotta őt az egyetemről…

  • Judge said

   Addig nem áll helyre a világrend, amíg ezt a mocskot a szakma ki nem taszítja.

   • Justice for victims said

    Részemről ez kevés. Ezzel még nem bűnhődik meg azért a sok gonoszságért, amit tett. Súlyosabb büntetést érdemel.

   • Erünniszek said

    Üldözzük, amíg el nem nyeri méltó büntetését.

   • Curious said

    És mi lesz az? Amíg meg nem döglik?

   • Erünniszek said

    Akár.

   • Justice for victims said

    Nehogy már ennyivel megússza. A halál túl könnyű büntetés lenne neki. Éljen sokáig pellengéren, legyen az egész élete egy vesszőfutás, nyilvános megszégyenítés. Tudja meg mindenki, mennyire aljas féreg a Szabó András névre keresztelt undormány!

 8. Szent Orsós said

  Égő szívű szentként ábrázolta egy “művész” Orsóst. Ezt a csodálatos képet a devecseri piacon vette egy szerencsés. A cigányrokokó keret tovább emeli ennek a fantasztikus műnek az esztétikai színvonalát. Az egyetlen érthetetlen pont a történetben, hogy ettől az alkotástól valaki meg akart válni.

 9. Schmidt a kancsal szibilla said

  A kancsal qrva milliárdokat tapsolt el a közpénzből.
  http://pestibulvar.hu/2017/07/31/schmidtmaria/

 10. petrőczi de genere ludvig said

  Hogy ne felejtsük el: ő volt az az agyhűdött Petrőczi, aki a Kossuth Rádióban mondta be, hogy a férje neki szánja a Károli Irodalomtudományi Doktori Iskoláját

 11. Németh az idióta celli pap said

  Németh, a lajhár pap bámulta a tévét és irtózatos baromságokat ír a vizes világbajnokságról.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-08-01/picasso-es-szobafesto

 12. No p~ra said

  A Dallast is leadjátok majd?

  • Néha az ügyészek is korán halnak... said

   Mi az hogy majd? Már megy egy ideje megszakított folytatásokban. Méghozzá a károlis változat. Maradj rajtunk és figyelj.

   • Saca said

    Ez komoj? Fojtatásokba megtuggyukuk hogy a Bandibácsi és az Évinéni mikor hol kivel? Eszterkéröl is lessz szó? Bevették harmadiknak?

   • Curious said

    Olvashatjuk az ügyészségi és bírósági iratokat is? Engem mondjuk azok jobban érdekelnének mint Szabó és Petrőci szánalmas intrikái és magánügyei.

   • PhD hallgató said

    Szabó bűnügye engem is érdekelne. Hogy úszta meg a doktoranduszlopást, az áltémavezetést, Mészáros ledoktoráltatását szöveg nélkül? Annyi bizonyíték van már ellene felhalmozva különösen ezen a blogon, hogy kész csoda hogy a MAB-ban ül és nem a börtönben.

  • Tiszántúli said

   Dallas? Nekem inkább Nietzsche műve jut eszembe: A hatalom akarása. Erről szól a magyar kálvinisták, különösen a károlisok élete, nem a szolgálatról. Pedig Pál apostol arra tanítaná őket, hogy nem azé, aki fut és aki akarja. De úgy látszik hiába. Ezek megőrülnek a hatalomért. Különösen a Szabó sógorok.

   • cigány széchenyi said

    Inkább Széchenyi negatívja. Vagy Széchenyi roma kiadásban: Széchenyi adta a pénzét a magyaroknak, orsós ellopja a mienket.

  • Igen, azt is. Ezt a posztban szereplő mesét Kenesei István akadémikus direkt a mi kedvünkért találta ki, Kovács főszerkesztő direkt a mi kérésünkre közölte az Élet és Irodalomban, azt is mi intéztük el, hogy a Többnyelvűség… doktori iskola törvénytelen és becstelen akkreditálásáról írjon a Népszava is. Ezek a cikkek nem tartalmaztak neveket, de mivel a MAB FvB három tagú, abból kettő természettudománnyal foglalkozó tudós, nagyon könnyű azonosítani a bűncselekmény elkövetőjét, a károlis Szabó András professzort(????). Minden dokumentum nyilvános, és olvasható a MAB honlapján.
   Ezek tények. Az, hogy a jelenlegi rendszerben Balog EMMI miniszter palástol egy bűncselekményt (vagy esetleg maga adott rá utasítást), a magyar felsőoktatás szégyene. Navracsics Tibor EU biztosnak is válaszolnia kell még néhány kérdésre.
   Nota bene: sikerült már ledoktorálnia?
   Vagy maga is Szabó András és/vagy Balog segítségére vár?

   • No p~ra said

    Én egyszer beszélő ember vagyok, nem ismételgetem magam mert a végén még belegárgyulnék aztán gründolnék valami brassói aprópecsenye blogot dühöngeni.

    Köszönöm érdeklődését, jelenleg a habilitációmon dolgozom, még lamentálok, hogy a Pallasz Athénén vagy a Neumann Jánoson csináljam. Nyilván oda megyek ahova a gazdáim mondják, de jó volna okosabban csinálni mint a PhD-n, mert ott megzsarolt a kisköcsög akivel írattam, és most kénytelen vagyok kóbor macskákat meg abált szalonnát szállítani Szabóéknak. Amiket aztán befalnak az elzabrált hencidai úrasztalán és a hollandoktól lopott bundákba törlik utána a kezüket.

   • anonymanalyst said

    Nagyon el vagy tévedve a találgatásaiddal para. Gáspárnak egész biztosan nincs köze Pallaszhoz vagy Neumannhoz. Nézd át a kommentjeit és magad is rájössz. Egyébként hogy akarsz te olyan helyen habilitálni, ahol nemhogy doktori iskola de még mesterszak sincs?

   • Curious said

    És Johannesnek sincs? Nem tudom eldönteni mert ő még paránál is ritkábban szól.

   • Van para said

    No para olyan mint a viccbeli Móricka akinek mindenről “az” jut az eszébe. Vagy mint a kormány, amelynek mindenről Soros jut az eszébe. No Para pont így van Hima Gabriellával. Neki mindenről Hima jut az eszébe. Gáspár posztjaiból és kommentjeiből az derül ki, hogy ő egy igazi református, mégpedig valószínűleg lelkész, akinek magasok az erkölcsi elvárásai magával és másokkal szemben. Hima pedig még csak nem is református…

   • Seelsorger said

    Curious te is rossz nyomon járhatsz. Szerintem Johannes egyházi ember, talán a hollandiai magyar ptotestáns lelkészek egyike.

   • Curious said

    Akkor melyik blogot működteti Hima ha ehhez nincs köze?

   • Seelsorger said

    Fogalmam sincs. Nem találkoztam vele a fb-on sem. Lehet hogy a Ravasz bloghoz van köze…

   • ElemiLogika said

    Dehogy van. Örül hogy állása van. Blogolni a munkanélküliek szoktak mint a Tóth Jani, a Bodrogi Csongor vagy a lapátra tett Petrőczi. Akinek van vesztenivalója az nem blogol.

   • Kisjogász said

    A Ravaszbloghoz se lehet köze Himának. Én magam szedem össze az iratokat, amiket az ügyéről közreadok. Még csak nem is válaszolt a megkeresésemre. Lehet meg se kapta.

 13. Korunk Széchenyije said

 14. Bogárdi a világszellem said

  Bogárdi hozzászól Köntösnek ahhoz a posztjához, amiben lehülyéz egy Jared Rubin nevű világhírű embert.
  Bogárdi hozzászólásában már keresztnevén, Jaredként emlegeti a szerzőt.
  Aki nyilván elolvassa a reposztot, elkeseredik, és intéz egy levelet Bogárdihoz “Dearest Pityu” megszólítással.
  http://reposzt.hu/comment/8505#comment-8505

 15. Soós lelkész ingyen dugásról ábrándozik said

  Soós unalmában rejszol és guminőkről ábrándozik.
  Vegyen az anyaszentegyház az erotomán idiótának egy guminőt!
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-08-02/babak-robotok-osztonokhoz-18

 16. orbán a gyalázatos bűnöző said

  Orbán gyalázatos bűncselekményei az ország ellen – egy angol szempontjából
  http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ezt_tette_orban_az_orszaggal_nehany_ev_alatt_meghokkentek_kulfoldon.644701.html

 17. orbán a balfék politikai manipulátor said

  Ezt gondolják az amcsik orbáncról
  http://fuhu.hu/az-velemeny-jarja-hogy-orban-putyin-trojai-falova/

 18. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Ha tökéletesen hülye vagy, rá akarsz szokni a drogra, és pont az ilyen mocskos korrupt cukrosbácsikra vágysz, mint Szabó András, akkor menj a Károlira!
  Ha azt akarod, hogy büdös qrvák és mocskos gazemberek “tanítsanak”, iezért még sok lóvét is le akarsz perkálni, itt a helyed!
  Pótfelvételi az idióta suliba
  http://reformatus.hu/mutat/13950/

 19. hansági unortodox nemisége said

  Sajnos, a retkes vén luvnya a ludvig már nem rongálja a tanulóifjúság erkölcseit, de ott van helyette a Hansági, a tababánya-alsói qrva
  Ő leszbikus és a csajokra gerjed!
  Gyertek kis hülyék Ági néni szoknyája alá!

 20. hencidai úrasztala said

  A Mátyás utca 20-ban ínycsiklandozó lakoma várja a tudós professzort és poetessza feleségét: kövesztett szalonna és vöröshagyma. Finom úrvacsorai borocska is látható az asztalon: a ház asszonya emelte el a templomból, ahol még a szószékre is felmászott. (Ott sajnos semmi ehetőt, sem ellophatót nem talált, így némi ájtatos locsogás után visszamászott és a perselyt tette beható vizsgálódás tárgyává.)
  Petrőczi: Sajnálom: azt hiszem, Kenesei féltékenységből írta azt a cikket. Végzetesen belém szeretett Szegeden, és nem bírta elviselni, hogy nem lettem az övé.
  Szabó: Közösségi tulajdon lehettél te akkoriban, így is hívtak: MINDENKIÉ.
  Petrőczi: Hogy milyen rosszindulatúak az emberek! Ezt a féltékeny csajok találták ki, akik nem bírták elviselni, hogy mindenki belém volt szerelmes. A szépségem miatt, tiszta sor.
  Szabó: Belenéztél már egy tükörbe?
  Petrőczi: Igen, és elégedett vagyok azzal, amit látok. A vonásaim megnemesedtek és átszellemültek.
  Szabó: Vén vagy, mint az országút.
  Petrőczi: Ezzel vigasztalod magad. De most arról az időről beszélünk, amikor Pista végzetesen belém szeretett. Az angol grammatika órán történt. Pista mélyen a szemembe nézett és megkérdezte, mi a különbség az NP és a VP között.
  Szabó: És mit válaszoltál?
  Petrőczi: Egy kicsit elsietettnek találtam a közeledését, elvégre tisztességes lány voltam.
  Szabó: Ne röhögtess!
  Petrőczi: Aztán a beágyazásról érdeklődött. Ennél világosabban nem is közölhette volna, hogy ágyba akar velem menni. Megnémultam.
  Szabó: És Kenesei mit mondott?
  Petrőczi: Azt mondta, “Azt hiszem, Ludvig, te ezt sohasem fogod megérteni!” Így fejezte ki, hogy szexuális közeledése zátonyra futott keresztényi erkölcsiségem szikláján.
  Szabó: És mi lett?
  Petrőczi: Megbuktatott generatív grammatikából. Csak azért, hogy ne szakadjak el tőle. Sajnos az utóvizsgát egy irigy ringyónál kellett letennem, aki azt mondta, ne is lásson többet, és beírt egy kettest. De Kenesei Pistában tovább lobogott a szenvedély, immáron négy évtizede. És amikor megtudta, hogy szerelmemet neked ajándékoztam, a féltékenység sötét lángja töltötte el. Ezért írta ezt a cikket.
  Szabó: Tényleg?
  Petrőczi: Azért nevez téged a MAB CSILICSALA bácsijának, mert ELCSALTÁL engem tőle. Egy mindig égő seb ez számára. Valahányszor ránéz az operaénekesnő feleségére, mindig azt gondolja: Hol lehet az én örök szerelmem, Ludvig?

 21. Idelette de Bure said

  Valaki azt írja a reposzton, hogy a Károli egy liberális egyetem, ahova az igazi hitet be se engedik!
  http://reposzt.hu/comment/8506#comment-8506

 22. orbán gáspár szektát alapít said

  Gáspár atyának szólítják orbánc fiát.
  http://ellenszel.hu/2017/08/01/ezt-latnod-kell/

 23. jakab a gátlástalan fideszbérenc pap said

  Jakab, a Dinka aljas fideszpatkány férje erdélyi giccset fosik a reposztra.
  Mér nem fulladsz a Küküllőbe, te mocsok?
  Mér rontod itt a levegőt, te aljas tolvaj tetű?
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-08-03/tusvanyos-es-siculus-legend

 24. orbán az undorító görény said

  Orbán nyaral, most Habony, Rogán meg Mészáros rabol helyette
  https://444.hu/2017/08/03/iden-is-titok-hogy-hol-tolti-szabadsagat-orban

 25. vajna qrvája a Timi said

  Orbán bűntársa meg annak a büdös qrvája
  https://kolozsvaros.com/2017/08/03/vajna-timea-megdolgozott-erte/

 26. bogi a gyagya papnő said

  Bogi, be kéne látnod, hogy te ehhez buta vagy.
  Csak égeted magad, hogy olyasmihez próbálsz hozzászólni, amihez annyira nem értesz.
  Nem nagy ügy ez, nem értesz te semmihez.
  Szóval KUSS!
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2017-08-04/vitatott-valosag

 27. kövér a pszichopata gané said

  Kövér a gazember
  http://fuhu.hu/kozod/

 28. jobbról vagy balról szól a gépkarabély? said

  Begyűrűznek a nyílt fasiszták is.
  Ez a Károli hallgatóinak és oktatóinak köre.
  https://kolozsvaros.com/2017/08/03/pedig-duro-dora-is-pontosan-tudja/

 29. fideszes haramiák said

  Rohadékok
  http://www.pupublogja.hu/2017/08/a-szabadsag-hordaleka.html?spref=fb

 30. Mráz Ágoston, a tudós said

  Mráz Ágoston a Nézőpont Intézet igazgatója lett, akkor még doktori nélkül. Témavezetője: Navracsics Tibor.

 31. balog elitta a maradék eszét is said

  Balog Jézusnak tulajdonítja a tízparancsolatot.
  Vagy ZSIDÓTLANÍTJA, Mózes-teleníti a Bibliát,
  vagy olyan súlyos az ALKOHOLIZMUSA, hogy azt se tudja, mit beszélt.
  http://pestibulvar.hu/2017/08/04/olyan-oltari-nagyot-bakizott-balog-zoltan-hogy-jezus-is-migrent-kapott/

 32. székely Attila a töketlen fideszes ügynök said

  Székely kioktatja az idióta zsidó Zukerberget.
  De mi tudjuk, hogy Mészáros sokkal okosabb!
  Orbán segítségével már ellopta háromnegyed Magyarországot.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-08-05/veni-creator-facebook

 33. Ribike said

  No Para honnan tudod hogy a nagyapó a nagyanyó bundájába törölte a zsíros mancsát? Voltál nálunk vendégségbe? Bisztos nagyanyó hódolója lehecc mint az a sok tanitvány aki mind feleségül akarja venni. Nagyapó iszonyuan féltékeny lett rád mikor olvasta a kommentedet. Szerinte akkor is voltál a lakásba mikor ő pont nem volt othon és azér nagyon dühös szok lenni. Viszont amit irtál az pontosan ugy történt és engem megihletet. Irtam is erröl egy verset de álnéven mer a multkor is megvonták a zseppénzemet a lopós vers miatt. Nézd meg a fészbukon. Arany Janka a müvésznevem és Családi kör a vers cime.

  • ribike kalandjai a Mátyás utcában said

   Ribike, te egyre okosabb vagy!
   Nem is hisszük, hogy a Szabó meg a Ludvig genetikai állományából ennyire intelligens lény létrejöhet.

  • No Para said

   Most lebuktam, tényleg voltam már ott. De nem a nagyanyád miatt járok a Mátyás utcába hanem miattad. Mindig buktam az ilyen bimbózó lányokra: kár hogy még nem vettél észre “úgy”. Remélem hamarosan összejövünk mert ha kiöregszel már nem fogsz érdekelni. Minden lány elveszti a hamvas báját 10 fölött és olyan ringyó vigyorra tesz szert mint az öreganyád.

  • Arany Janka said

   Hú de izgi amit irsz Para! Kár hogy nem tudom mejik hódoló vagy. Felteszem a versemet ide hogy mégjobban rámgerjedj.

   Arany Janka:

   Családi kör

   Este van este van
   kiki nyugalomba
   kivéve a Szabó
   családi alomba.

   Szabó a konyhában abált
   paprikás szalonnát zabált.
   Ludvig az ajtóba pöröli
   amér patáját a bundába töröli:

   “Hé paraszt ez a vétek bundám ellen durva!”
   “Nem hoztál nekem szalvétát te kurva!”

   “Még vissza mersz pofázni te állat?
   Ezzel a lábassal mingyár kupán váglak!”

   S míg Szabó a szót cifrán tovább kanyaritotta,
   Ludvig az edénnyel jól pofán baszarintotta.

   • No Para said

    Zseni vagy édesem. Milyen jól megverselted amit én prózában írtam. Pont így történt. Szebb is vagy és tehetségesebb is, mint a nagyanyád. Arról nem is beszélve hogy te zsenge csibehusi vagy, míg a nagyanyád még tyúknak is vén.

   • ginger cat said

    Mi is láttuk a jelenetet az ablakpárkányról. Akkorát röhögtünk, hogy majdnem leveszekedtünk, de mégsem, mert ügyesek vagyunk.

  • Szabó család said

   Para téged itt átbasztak. Ezek nem a Dallast adják le folytatásokban hanem a Szabó családot. Tudod az egy végtelenített rádióműsor volt az átkosban (kérdezd meg a nagyszüleidet), amely ugyanúgy a Szabó családról szólt, mint ez a blog itt. Csak az egy másik Szabó család volt, nem a mi Mátyás utcaink.

 34. fideszes kommunikáció said

  Pléh professzor a kormány manipulációjáról:
  https://444.hu/2017/08/04/az-agressziv-propagandanak-nincs-titka-hazudik

 35. Köntös a refik Bayer Zsoltja said

  Köntös megint röfög.
  Nem hagyja magát befolyásolni a modern “tudatipartól”.
  Nem nagy ügy, aki ennyire bugris, tudatlan és aljas, az be van oltva eleve.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-08-06/korszellem-diktaturaja

 36. A Sátán igazgatja balog minisztériumát said

  A balfasz Balog minisztréiumát a Sátán igazgatja.
  Ő küldte a Károli retkes kurváját, a Czunyinét szétbaszni a közoktatást, Cziberét, a triplatokás gazembert, Hoppált, a pécsi cincogárt és a többi aljas, tudatlan refis mocskot.
  https://444.hu/2017/08/06/balog-zoltan-szerint-isteni-segitseggel-mukodik-a-miniszteriuma

 37. Tisztelet Fabiny püspök úrnak said

  Fabiny Tamás a legtisztességesebb protestáns püspök.
  Nem sértjük meg azzal, hogy a tolvaj, hazug refis püspökökhöz hasonlítjuk.
  Ő egy igaz ember, igazi keresztyén.
  https://444.hu/2017/08/06/fabiny-tamas-aki-bajban-van-azt-fogadnunk-kell-legyen-az-kereszteny-vagy-nem-kereszteny

  • Olvasóink egy része úgy gondolja, hogy Bogárdi püspök egy nagy tudású, tisztességes ember, akinek pechje volt, hogy sógorságba keveredett a mindenre kész Szabó Andrással. Nos, olyan dokumentumok kerültek a birtokunkba, amelyek felvetik a főpásztor személyes felelősségét bűnügyekben. Utánajárunk és ősz elején visszatérünk rá.

 38. Taxonomy said

  Szegény Fabiny prof teljes pánikban van a püspök öccse miatt. Ő közel sem olyan bátor mint a testvére. Szabó András csak úgy emlegeti a Fabinyikat mint árulókat. Fabiny Tamás elárulja a fideszt, a kereszténységet, mint ahogy a Tibor is elárulta az egyetemet, doksikat szivárogtatott ki a blognak. A Károlin fordított az értékrend. A lapítók megússzák, a gyávákat kitüntetik, a bátrakat leárulózzák.

 39. Grazi gumiszoba said

  Orbán nem árulja el hova utazott állítólag “nyaralni”. Nem csoda. Megint Grácban kezelik. A gumiszobából mégse küldhet szelfiket. 🙂

 40. Ginger Cat said

  Ma is nagy patália volt a Mátyás uccába. De most nem Szabó és Ludvig veszett össze hanem Nagyribanc és Kisribanc. Azon sivalkodtak ha jól értettem hogy melyiküket akarja No Para feleségül venni. A sodrófa most nem került elő.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: