Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Betrayal’s Payment (Az árulás bére)

Posted by jhnnsclvn - október 13, 2017

A cikket egy református felekezeti oldalon találtuk. Azt mindig is tudtuk, hogy a Református Egyház Orbán “kiemelt” ideológiai szövetségese, így csak egy kicsit döbbentünk meg azon, milyen “kiemelt” bánásmódban és juttatásokban lesz a jövőben még inkább része. Azon már inkább, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem, amely csak belvárosi fekvésének és alacsony színvonalú, magyarán “gagyi” képzésének köszönheti népszerűségét, “kiemelt egyetem” lesz. Viszont ezek után érthetőbb, hogy a munkaügyi perekben is “kiemelten” kezelik a Károlit – különösen Handó Tünde kinevezése óta – ti. “kiemelik” a törvények alól. Ha a református oktatást a kormány a közjó letéteményeseként és ápolójaként akarja láttatni a nemzet szemében, akkor aligha szabad kimondani, hogy az egyházi egyetem vezetése minden bűncselekményre képes: csalnak, lopnak, okiratokat hamisítanak, karaktergyilkolnak, hamistanúznak és hamistanúzásra kényszerítik az oktatóikat és hallgatóikat. És mindennek tetejébe még a volt III/I-es “nyírfás” Földi László titkosszolgálati cégével figyeltetik őket otthonaikban is, akár a többhónapos nyári szünet alatt, videofelvételeket készíttetve róluk. Ha szorul a hurok a rektor nyaka körül, csak odaszól főügyész vagy főbíró beosztottjának, hogy sikálja el. Ez a velejéig romlott, erkölcstelen, bűnöző egyházi és egyetemi vezetés szinte már Orbán pereputtyának státuszát élvezi. Ellenük harcolni pont annyira esélyes, mint Ferenczi Krisztinának volt az Orbán-család vagy Váradi Andrásnak a Mészáros-oligarcha ellen. Már jó ideje mindketten halottak. Mi a brutális üldözések ellenére próbálunk életben maradni, és folytatni leleplező munkánkat, hogy felnyissuk protestáns testvéreink és az ország szemét. Bízunk abban, hogy munkánkon továbbra is marad Isten áldása, a bűnösökre pedig lesújt a keze. – Johannes Calvin

Kufárkodás a hittel: Püspöki áldásosztás Felcsúton

Az alábbi írás az ÉS legfrissebb számában (2017. okt. 13.) jelent meg, mely mától már megvásárolható. A szerzőt nem sikerült elérnünk, de mivel a cikk már megjelent, átvételéhez nem is szükséges a hozzájárulása. – A Reformátusok Lapjának szerkesztősége

Szerző: Huszár Ágnes

Kiemelt egyház – kiemelt egyetem

Már nyomdában volt Gábor György és Vásárhelyi Mária adatokkal bőségesen alátámasztott kitűnő elemzése (Fogyatkozó lelkek, politikai játszmák ÉS 2017. okt. 6.), amikor 2017. október 4-én sor került a kormány és Magyar Református Egyház együttműködési megállapodásának aláírására.

Az eddig érvényes, 1998-as szerződés megújítását a társadalmi és jogi környezet megváltozásával indokolták. A törvény praeambulumát dicséretek (“a kormány nagyra értékeli…. örömmel veszi tudomásul… üdvözli” a Református Egyház szerteágazó tevékenységét), illetve magától értetődő közhelyek patetikus kinyilvánításai töltik ki. Ez utóbbira egy példa:  a Református Egyház “kinyilvánítja, hogy hitelveiből fakadó küldetésének tekinti az általános közjó szolgálatát Magyarországon”.

A legfontosabb újdonsága a szerződésnek az egyházi tevékenységi kör szinte határtalanná tágítása: “A Református Egyház hitelveiből fakadóan diakóniai és missziói feladatának tekinti olyan karitatív, felzárkózási, diakóniai, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, és sporttevékenységet folytató, illetve környezetvédelemmel foglalkozó intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez.” (8. cikkely) A szerződés alapján a kormány vállalja mindezen intézmények közpénzből való finanszírozását.

A legnagyobb meglepetéssel a 21. cikkely a felekezeti fenntartású felsőoktatási intézményekkel foglalkozó 7. pontja szolgál. Ebben a kormány vállalja “a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény módosítására vonatkozó javaslat benyújtásával a Károli Gáspár Református Egyetem mint a Református Egyház hitéleti és világi képzést is nyújtó egyetemének kiemelt egyetemként történő elismerését”.

Ugyanebben a pontban olvasható az is, hogy a kormány “egyetért azzal, hogy a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki  Református Teológiai Akadémia kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál az alkalmazott tudományok egyetemeként történő elismerésére vonatkozó vizsgálatot.”

A 21. cikkely 4. pontja rögzíti azt is, hogy a Református Egyház felsőoktatási intézményeinek juttatott évi támogatás nem lehet kevesebb 8,5 milliárd forintnál. Az egyes pontok rögzítik az állami támogatott felvehető hallgatók számát – ezek alapján behozhatatlan előnybe kerülnek a református oktatási intézmények a magyarországi piacon.

A MRE törvényileg rögzített kiemelt támogatása talán fel sem tűnik a “reformáció hónapjában”, mikor a propaganda amúgy is minden módon azt sugallja, hogy az ország jelenlegi kormánya, s annak e felekezethez tartozó vezetője a lutheri és kálvini tradíció legméltóbb örököse.

A református fenntartású intézmények több közpénzhez való juttatását megkönnyíti egyébként a kiemelt egyetem és az alkalmazott tudományok egyetemének fogalmi tisztázatlansága. Az előbbire még pályázni sem lehet, így az sem derül ki, hogy mely intézmény, mennyi ideig, és főleg milyen alapon kapja a kiemelt támogatást a közös kasszából. Mennyei mannaként vagy aranyesőként hull az alá a legfőbb döntési fórum kifürkészhetetlen akaratából és kegyelméből.

Történik ez egy olyan időszakban, amikor, ahogy  Gábor György és Vásárhelyi Mária megbízható adatok alapján bizonyítja, a magyar lakosság egyre kisebb része tekinthető vallásosnak abban az értelemben, hogy életvezetésének iránytűjévé tenné valamely felekezet tanítását. Ami az egyházak presztízsét illeti: “az emberek többsége jobban bízik a tűzoltóságban, a honvédségben, a rendőrségben, sőt még a postában is, mint az egyházakban”. A magyar polgárok többsége ennélfogva azt sem helyesli, hogy a “kiemelt” keresztény egyházak az eddigieknél is többet kapjanak közpénzekből hitéleti és egyéb tevékenységeikre.

A jelenlegi magyar kormány a polgárok akarata ellenére juttat bőséges adományokat az általa kedvelt, “kiemelt” felekezeknek. Ők ezt boldogan fogadják, cserébe pedig spirituális legitimációt próbálnak nyújtani a kormánypolitikának. Nem félnek a “politikai kereszténység” elfogadásától, amelyben, ahogy Fabiny Tamás evangélikus püspökfigyelmeztet, “összefonódik a politikai és a vélt egyházi érdek”.

Az egyre üresebb templomokban fogyatkozó gyülekezetek hallgatják a kormány zsoldjában hízó, tartuffi hitelességű lelkipásztoraikat. És itt fordul ellentétébe a kormányzati szándék: minél többet juttatnak az őket buzgón szolgáló egyházaknak, azok valódi befolyásolási képessége – hitelességükkel arányban – annál drasztikusabban csökken.

Jó lenne egyszer csakugyan elolvasni a lutheri téziseket, nemcsak üres szónoki pátosszal emlegetni őket. És azok társadalmi következményeibe is érdemes lenne belegondolni, még mielőtt az Orbán Viktor által büszkén emlegetett ötszáz éves tölgy korhadtan dől a magyar puszta porába.

35 hozzászólás to “Betrayal’s Payment (Az árulás bére)”

 1. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 2. Seelsorger said

  „Fáradozzatok azon, hogy az elkövetett hibákat jóvátegyétek, s mindenekelőtt a tolvajlástól, rablástól álljatok el… Ha az útonállók büntetendők, akkor kettős bűncselekmény a közjó elrablása. Ha nem akarjátok, hogy minden becsületes ember gyűlöljön benneteket, s iszonyodjék tőletek, gondoskodjatok róla, hogy a botrány jóvátétessék.”
  1562. május 13-án kelt levelében írta ezt ennek a blognak a névadója, Jean Calvin.

  • bogárdi a református Tartuffe said

   Na pont ezt nem teszik a MRE fő emberei.
   Azt gondoltuk, Bölcskei után egy tiszta és okos ember lesz a főpásztor.
   Hát: lopni csakugyan nem lop, csak elfogadja a milliárdos ajándékokat és inni sem iszik, megrészegül ő Orbán látványától.
   Mélyebbre süllyesztette a MRE-t, mint a spicli tolvaj, besügó Bölcskei.

 3. reposztos barmok said

  Újabb hülye pi..a van a reposzton, se helyesen írni nem bír, gondolata meg semmi, csak óbégat egy piaci kofa szintjén.
  http://reposzt.hu/blog/sz-toth-ildiko/2017-10-12/boldogsag-egy-dontes

 4. Mészáros disznói said

  Ennyit rabolt a félanalfabéta balfasz, a Mészáros.
  http://nyugatifeny.hu/2017/10/13/szedulni-fogsz-oroszi-babett-lerajzolta-meszaros-lorinc-teljes-cegbirodalmat-abra

 5. gulyáscinizmus said

  Gulyás Gergely: nem az a lényeg, hogy mit írt Soros, hanem amit rá lehet fogni és lehet vele kampányolni.

  • őrült nők ketrece said

   Csak a hülyék dőlnek be ennek a kampánynak. Csak az a kár, johy sok az istenverte hülye ebben az országban.

   • anonymanalyst said

    Sajnos, a hülyék is szavazhatnak, és ők vannak többségben. A Jobbik már felvetette, hogy legyen bizonyos műveltségi minimum a szavazás feltétele, de a többiek lehurrogták.

 6. Partnerhilfe said

  Ausztria beperel minket Paks 2 miatt
  http://hvg.hu/gazdasag/20171013_Ausztria_beperli_Magyarorszagot_Paks_2_miatt

 7. dunántúli igazmondó said

  A közös református-evangélikus megemlékezésen refi részről Huszár Pál és a végtelenül szervilis és aljas Köntös beszélt.
  http://www.reformatus.hu/mutat/nincs-artatlan-emlekezes/

 8. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Zsengellér, a gyáva nyavalyás a disputáról.
  Nagy orbánnyalás a Rádayban
  http://reformatus.hu/mutat/14235/

 9. bogárdi a bárdolatlanul viccelődő fidesznyik said

  Bogárdi szerint igaza volt Orbánnak az Öcsényre vonatkozó mondataiban.
  BOGÁRDIT MEGVETTE A FIDESZ KÖZPÉPNZEK MILLIÁRDJAIÉRT.
  http://nepszava.hu/cikk/1143065-bogardi-szabo-istvan-nem-tudom-mi-tortent-ocsenyben

  • református hírmondó said

   Világos: Bogárdit megvették kilóra.
   Ennyire mélyre talán még Bátori/Bölcskei spicli és alkoholista sem taszította a magyarországi református egyházat. Direkt írtam kisbetűvel!

 10. székely Attila a hullagyalázó pap said

  Az idióta reposzt egy mocskos, aljas tetűje Öcsényről és imádott Orbánjáról, akitől dőlnek hozzá a közpénzek:
  Nektek az is minden volna, ha MIGRÁNSOKAT ÖLNÉNEK ÖCSÉNYBEN, ugaz, te rohadék?
  Úgy szeressen téged az Isten, ahogy te a felebarátaidat.
  A pokolra jutsz, aljas, sátánista csirkefogó
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-10-14/ne-hagyjuk-egyedul-orbant

 11. Balog a terminátor said

  Balog mér maradt volna ki a mocsokokádásból?
  http://hvg.hu/itthon/20171014_Kirekeszto_szavakkal_migransozott_a_reformatus_teologus_Balog_miniszter?s=hk

 12. Aranyosi a vén idióta said

  Aranyos bácsi, a mocskos vén idióta kimondta a refisek igazi véleményét:
  ORBÁNNAK IGAZA VOLT!
  Annak a valagát nyalom, akitől a lóvé jön, igaz, én állat?
  Még akkor is, ha neked nem sok jut belőled.
  Annál több a Szojuznak meg a Köntösnek, meg a többi főaljasnak.
  Nem félnek ezek a pokoltól.
  Ennek csak egy oka lehet: NEM HISZNEK ISTENBEN.
  Igaz, aranyos elmeháborodott vén fasz?
  http://reposzt.hu/comment/8611#comment-8611

 13. Flóri titka said

  Vannak ilyen véletlenek: “valahogy elkeveredett” a Farkas Flórián kegyelmi ügyét firtató adatigénylés a minisztériumban. Jávor Benedek azt akarta megtudni, hogy miért titkosították 30 évre Farkas Flórián hűtlen kezelési ügyét, amely miatt börtönbe kellett volna vonulnia, végül azonban államfői amnesztiát kapott. Csakhogy az adatigénylés valahogy elkeveredett (Jávor Facebook-oldala).

 14. fideszes kommunikáció said

  Kun Bélának is kiküldték a nemzeti konzultációs levelet.
  http://index.hu/belfold/2017/10/14/kun_belanak_is_kikuldtek_a_nemzeti_konzultaciot/

  • kunbéla református unokája said

   Mér nem vette át az unokája? Kun Miklós, a Béla unokája a Károli professzora, beállt a fideszes aranyeső alá, a refi kurvák lábmosójának.

 15. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös megvédi Erdőt és kioktatja filozófiából (!!!!!!) Béndek Pétert. Leliberálisozza.
  Köntös szerint az a bibliai üzenet, hogy NE FOGADJUNK BE, LOPJUNK, HAZUDJUNK STB.
  Nos, Köntös éppen ezt teszi, a mocskos alkoholista spicli.
  Köntös Orbán udvari bolondja.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-10-15/szeretet-keresztyen-fogalmanak-liberalis-kisajatitasarol-nehany?_fb_user_fbu=100005401923063

 16. dunántúli teológus said

  Steinbach püspök ma reggeli imájában Pál apostol szavaival buzdított a “befogadásra”!
  Ne felejtsük el, Steinbach Köntös főnöke, ő az a püspök, akinek a Köntös a helyettese.
  Vannak tisztességes emberek a MRE-n belül is!

 17. vajna a kétkarú rabló said

  Vajnának ajándékoz a fidesz 1,7 milliárdot.
  http://hvg.hu/gazdasag/20171012_Az_allam_nagyvonaluan_lemondott_Andy_Vajna_17_milliard_adoforintjarol

 18. Balog a seggmagyar said

  Balog igér az erdélyieknek mindenfélét A MI PÉNZÜNKBŐL!!!
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/ovodakat-es-iskolat-igert-erdelyben-balog-ha-a-fideszre-szavaznak-1405430

 19. Bogárdi a sötét ló said

  Hát bizony füllenteni méltóztatott Bogárdi főpüspök úrnak!
  http://sztarklikk.hu/kozelet/orban-viktor-vedelmeben-hazudott-a-reformatus-puspok/329820

 20. hermeneutikai lángész said

  Halász, aki a keresztény erény bajnokaként nyílt szinen üzekedett egy qrvával egy bárban, most ezt közölte:
  https://zarojel.hu/a-idesz-szerint-aki-ellenzeki-az-nem-magyar/

 21. qrva Orbán rendszer said

  Még Mészáros lapjában is bírálták a magyar focit.
  EZ MÁR A VÉG KEZDETE!
  https://444.hu/2017/10/15/nem-indulhatott-ma-jol-orban-viktor-napja

 22. Irány Etelköz said

  Handó tünde férjecskéje, a kis hamis.
  http://24.hu/belfold/2017/10/13/ha-szajer-csendben-marad-az-rosszat-jelent-a-fidesznek/

 23. pápista gazemberek said

  A pápisták meg 20 milliárdot kapnak a szörnyű kongresszusukra.
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/kozel-huszmilliardbol-szervezhet-hazank-egyhazi-kongresszust-1405431

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: