Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The bought Church (A megvett egyház)

Posted by karoligaspar - november 6, 2017

Balavány György

Köntös László

Írta: Soli deo gloria

Köntös dunántúli püspökhelyettest vasárnap reggel, alig egy héttel a reformáció 500-adik évfordulója után dühroham fogta el Balavány György kitűnő cikkétől. Balavány keresztyénségét, sőt emberségét is kétségbe vonja. A HVG-t, ahol Balavány cikke megjelent, csak falmelléki kis lapocskának nevezi, amely már csak keresztyéngyűlölettel bír olvasókat szerezni magának. Köntös állítása szerint a gyűlölet, a düh összeegyeztethetetlen a keresztyénséggel, éppúgy, mint pl. a zsidóság az antiszemitizmussal. Már ez utóbbi sem igaz, nézzük csak meg Gajdács Ottó milyen pónemmel gyűlölködik a zsidók ellen a keresztény Echo TV-ben. A keresztyénség és a düh, a gyűlölet összeegyeztethető voltára mégcsak nem is Krisztus urunkat hozzuk fel, aki ostorral kergette ki a kufárokat a templomból, hanem magát Köntös Lászlót, aki Merkel, Obama, Habermas gyalázásával tündöklő példát szolgáltat számunkra a gyűlölet keresztyénségére.

Most Balavány Györgyöt vette célkeresztbe, aki tökéletesen írja le azt a züllöttséget, amely a Magyar Református Egyházat mostanában jellemzi. Nem véletlenül, hiszen megvette őket a fideszes kormány. Bogárdi Szabó Istvánt, a főpásztort a tavaszi Széchenyi díjjal, amelyet állítólagos fordítói és filológiai munkásságával nyert el. A MRE egészét pedig az október 4-én aláírt egyezménnyel vették meg, amelynek alapján a kormány rengeteg közpénzt juttat a hazai refiknek, és a végtelenül gagyi Károlit kiemelt egyetemmé tette. Köntöst is megjutalmazták, ugyanazt a kitüntetést kapta, mint Bayer Zsolt. Méltán, hiszen Köntös ugyanazt a kútmérgező szerepet tölti be a MRE-ben, mint Bayer a közmédiában.

Olvassuk el Balavány György cikkét, és megértjük, mi hozta dühbe a MRE fő csahosát. (A szerkesztőség)

Hol vannak a mai reformátorok?

Ha ezek a megváltottak megváltottabban élnének, talán hinnék a Megváltójukban.
(Nietzsche)

Nagyon nézett volna Wittenbergában a várkapunál Márton doktor, ha mellé lép egy angyal, és megjövendöli, hogy a kalapácsütései évszázadokra elhallatszanak. Nem gondolta, mikor kiszögezte a hirdetőtáblaként is üzemelő kapura a téziseit, hogy akkora mozgalmat indít, ami átrendezi a teljes nyugati civilizációt. Luther egyszerűen egy teológiai traktátust fogalmazott, amelyben a Biblia alapján elítéli az akkori gyakorlatot. A legradikálisabb talán a 36. tétel, így hangzik: „Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is.” Hát, ez mai szemmel már nem tűnik túl forradalminak.

De akkor, 1517. október 31-én Európában még senki nem ismerte azt a szót, hogy szekularizáció. Az „egy, örök és igaz” római katolikus anyaszentegyház uralta a politikát, a gazdaságot és a kultúrát. Övé volt a kor embere, a pór, a nemes és császár egyaránt, testestől-lelkestől. Luther, az ágostonrendi szerzetes sem akart egyházszakadást, csak belső változást. Egyszerűen elege lett abból, hogy az egyháza korrupt, nepotista, vagyoni kiváltságokra törekszik, és pénzért árulja az üdvösséget, akár éppen búcsúcédulák formájában.

Az egyenlőség forradalma

Szerzői vallomás: hitelvek tekintetében református vagyok, ami azt jelenti, hogy ha létezne a keresztyén teológiai hagyományok közt „legjobb”, az számomra a kálvini kegyelemtan volna. De hát Kálvin is Luther nyomában járt, ahogy Zwingli, és persze a dallamos nevű magyar reformátorok mind, Szenczi Molnár Albert, Dévai Bíró Mátyás, Méliusz Juhász Péter és mások. A szent és igaz Isten – mondták – olyannyira szereti a bűnös és gyarló embert, hogy emberré lett érte, és a bűnért járó ítéletet mintegy önmaga szenvedte el; Krisztus áldozatáért teljes és ingyenes kegyelemben, örök életben részesülünk.

Az egyetemes bűnösségből pedig nem az következik, amit Róma akkoriban képviselt, hogy mindenkinek sírni, alázkodni és harag napjától rettegni kell, hanem az, hogy valahol mélyen egyformák és egyenlők vagyunk, tehát nincs okunk és jogunk semmiféle ítélkezéshez. „Mert nincs különbség: mindenki vétkezett és híján van az Isten dicsőségének”, sóhajt Pál apostol. (Róm. 3, 23.) A kegyelemből pedig az következik, hogy az Isten mégis-szeretetét, vagyis a feltétel nélküli, elfogadó szeretetet adjuk tovább másoknak.

Mármint úgy értem, ez következne elvileg.

Mert ha nagyon őszinték akarunk lenni (és akarjunk), a reformáció korai és későbbi hullámainak is voltak igen sötét fejezetei, amikor egyes reformátorok, az ige lánglelkű hirdetői bizonyultak vérszomjas fenevadaknak.

Ha megállsz, meghalsz

A legjobb teológia is emberi és gyarló. Nem szabad túlságosan hinni benne, mert az doktrinerré, hideggé és radikálissá tesz, a radikális embernél pedig nincs félelmetesebb. Senki sem veszélyesebb, mint az „elvek embere”, aki nem látja a merev téziseitől az élet dinamikáját, nem érzi az Isten lélegzését. „Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.” (1Kor. 8, 1.) És: a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. (2 Kor.3,6.) Az egyik legfontosabb tanulsága a reformációnak az, hogy a teológia lényegileg progresszív valami, hiszen soha nincs teljesen készen. Ha megállsz, meghalsz.

Ezért mindig, de mindig csak úgy szabadna a hívőknek saját istenismeretükre tekinteni, mint ami nagyon töredékes, kiegészítésre szorul, de amiben előre jutni csak az igazság iránti szomjúsággal és alázattal lehet. Ezért mondja Barth, hogy a teológia a térdeinken kezdődik. Ebben az értelemben mondja Kálvin, hogy „be kell érnünk a tükörrel és annak homályosságával, amíg színről színre meg nem látjuk az Urat.”

A reformáció valójában nem újítást jelent. Nem hagyományok felforgatását és lerombolását, épp ellenkezőleg. A reformáció eredeti jelentése és szándéka szerint a deformáció ellentéte: visszaformálás, visszatérés az eredetihez, az evangéliumhoz. Megtérés a bűnből, ha úgy tetszik. Az elhajlások, torzulások fel- és beismerése, megbánása és elhagyása.

A hideg kiráz a megemlékezésektől, de komolyan. A megemlékezések azt üzenik, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy reformáció, és az milyen szép dolog volt. A reformátorok dühösen ráznák az öklöket a megemlékezések, szoborállítások (Úristen, egy reformátornak szobrot állítani!) és koszorúzások láttán, amivel igyekszünk az egészet valami rég letudott dolognak láttatni. Pedig az egyik legfontosabb jelmondata a reformációnak, hogy az egyházat szüntelenül reformálni kell (Ecclesia semper reformari debet).

Új békepapság

Most, 2017. október 31-én az egyház, beleértve mindegyik keresztény felekezetet, világszerte rettenetes állapotban van. (Adjunk a tisztességnek: akadnak kivételek, de itt most a nagy képről beszélek.) A szekuláris világ hétköznapi tapasztalata az egyházzal kapcsolatban a következőképp foglalható össze: képmutatás, széthúzás, gyűlölködés, korrupció, harc a hatalomért, a képmutatást már mondtam, más vallások gyalázása, kárhozattal való fenyegetőzés, kirekesztés, megbélyegzés, műveletlenség, maradiság, ítélkezés, szexuális és gazdasági visszaélések, gyermekek megrontása, és persze képmutatás. Egy hitében megújult, vagyis megreformált egyház ellenben a következő tulajdonságokat hordozná a Biblia szerint: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5, 22.)

Ma, paradox módon, a legnagyobb reformátor a pápa. (Ettől aztán tényleg dobna egy hátast Márton doktor.) Ferenc igazi evangéliumi ember, aki bevállalja, sőt magára veszi az egyháza bűneit, és küzd azért, hogy ezek korrigálhatók legyenek. A pápa saját elmondása szerint is nagyra tartja Luther és a reformátorok tanítását; ha a katolikusok ilyenek lettek volna a XVI században, nincs egyházszakadás. De hol vannak a protestáns reformátorok? Nézzük csak Magyarországot! Miért a politikai prostitúció, az új békepapság az egyház lételeme, évtizedekkel a komcsik után? Miért a gyűlölködés és kirekesztés melegágya a Magyar Református Egyház? És meddig maradhat ez így?

Isten tudja, feleli erre a bennem élő optimista. Valaki mindenesetre megdöngethetné már újra azt a várkaput.

52 hozzászólás to “The bought Church (A megvett egyház)”

 1. Kövi Dinka said

  Dinka, a retkes prolipicsa “nagy szellemi-lelki értékeikről” beszél.
  Büdös nősténybunkó!
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-11-06/labainkat-megvessuk

  • kövesgyopárok járnak köztünk said

   Fosott a luvnya 500 oldalt Konokok címmel.
   Konokul próbál “írónak” látszani a …, … vidéki idióta …

 2. Balavány igazi református said

  Balaványnak természetesen igaza van.
  Ő jogos kétségeit osztja meg az olvasónkkal.
  Köntös pedig üvöltve tiltakozik.
  Kiváncsiak lennénk Köntös beszervezési aktáira.
  Mert ugye, senki nem gondolja, hogy nyugodtan szolgálta az Istent Amerikában a pártállam mkegyelméből?

 3. Köntös az egyházkerületi pénzeket saját zsebébe irányító gazember said

  Köntös tovább gyalázza Balaványt.
  http://reposzt.hu/comment/8663#comment-8663
  Ő, az alkoholista impotens spicli az igazi református.

 4. Lakatos Czunyiné ellen said

  Lakatos Bélát, a sikeres ácsi cigány polgármestert indítja a Momentum az Oroszlány-Ács stb. kerületben. Vele szemben a Fidesz a károlis kiszolgált rosszhírű Czunyiné Bertalan Juditot.
  Itt van kettejük konfliktusainak története, ahogy Lakatos Béla elmondta.
  http://magyarnarancs.hu/belpol/kicsinaljak-mert-kilepett-97337
  Na, ki győz vajon?

  • Ignác said

   Segítsünk Lakatos Bélának! Meséljük el mindenkinek, ki is az a Czunyiné, aki a Károli egyetemre járt és már a beiratkozáskor összejött annak szoknyapecér rektorával!

 5. fideszes korrupció said

  Uganda felé nyit a velejéig korrupt Orbán kormány
  http://sztarklikk.hu/kozelet/orban-viktorek-a-vilag-egyik-legkorruptabb-orszagaban-nyitnak-nagykovetseget/330555

 6. kövér a téboly sűrűjében said

  A strasborgi bíróság kövér ellen döntött.
  Kiváncsi vagyok, mit tesz az eszelős.
  http://www.serfozoistvan.hu/szemtolszembe/kover-ellen-dontott-strasbourgi-birosag/

 7. Lombroso said

  Micsoda különbség a két arc között!Balaványé egy nyílt, becsületes magyar arc. Köntös pedig… Csak rá kell nézni. Nem kérdés, hogy kinek higgyünk!

 8. orbán és balog Luther sírjánál said

  Orbánnak és a mocskos Balognak volt pofája odaállni Wittenbergben Luther sírja elé!
  https://444.hu/2017/11/06/orban-es-a-fel-kormany-felkereste-luther-marton-sirjat

 9. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös bevallja, hogy a reposzt “kifelé” szól, ezért soha nem fog kritikai megjegyzést tenni az egyházra.
  http://reposzt.hu/comment/8666#comment-8666
  Hát hazudsz, te mocsok, te is bevallod!
  Szart se érsz!

 10. németh az Auschwitzon viccelődő celli pap said

  A bárgyúságban verhetetlen celli pap ordas giccset eresztett maga alá.
  Nem jutott eszébe zsidóvicc.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-11-07/bojte-csaba-reformacio-es-pasztorlany

 11. orbán gazsi hipszteregyháza said

  Orbán fia
  https://nepszava.us/orban-herceg-miert-nem-teszi-probara-az-apjat-gyulekezetalapitassal/

 12. orbán gazsi trónörökös said

  Gazsi a messiás!
  http://zsurpubi.hu/cikk/2893-mi-a-fene-tortenhetett-orban-fiaval-o-az-uj-messias/

 13. Mészáros, Orbán strómanja said

  Dögöljön meg mészáros és szegényedjen le!
  http://24.hu/fn/gazdasag/2017/11/07/bezuhantak-meszaros-papirjai-a-tozsden/

 14. ELTÉ-s lány said

  Kirúgták Mikonya Györgyöt. Őt hozhatták szexuális zaklató hírébe. Bár nem világos, hogy lehetett esélyes professzor emeritusi címre, amikor még csak professzor se volt, mindössze docens.
  http://24.hu/belfold/2017/11/07/menesztettek-az-elte-tanitokepzo-karanak-dekanjat/

 15. Soós a bugris pap said

  A vérbugris Soós Szilárd örül, hogy nem az intelligencia a fontos.
  Jogos, a reposztosok ennek nagyon is híján vannak.
  De érzelmi intelligenciájuk sincsen, mint ahogy a soós sugallni akarja.
  Ha kiemelnétek a fejeteket a fidesz valagából, ezt talán még magatok is felismernétej.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-11-08/eq-es-8-boldogsag

 16. Lázár a derék kondás rabló unokája said

  Lázár és a vő tiborcz.
  https://kolozsvaros.com/2017/11/08/a-miniszterelnok-vejenek-nevet-szadra-ne-vedd/

 17. aranyosi gyalázatosan rágalmazza Balaványt said

  A vén barom fideszhívő Aranyos RÁGALMAZZA Balaványt.
  http://reposzt.hu/comment/8669#comment-8669

 18. Handó Tünde a fideszes Justitia said

  Szájer kultúrsokk alibineje, a vérbíró!
  http://zsurpubi.hu/cikk/2900-felelemre-epitik-a-rendszert-letiltatta-a-kritikus-birot-az-rtl-klub-musorabol-hando-tunde/

 19. orbán az undorító görény said

  Orbán a mocskos gazember
  https://zarojel.hu/farkashazy-tivadar-bedurvultattak/

 20. Az EU megelégelte orbán lopásait és uszítását. said

  Lebukott a mocsok.
  http://168ora.hu/kulfold/kitort-a-botrany-az-europai-parlament-elnoke-orban-viktortol-kovetel-magyarazatot-a-nemzeti-konzultaciora-12286

 21. A Questor csaló luxusnyaraláson van said

  Tarsoly dőzsöl, a megkárosítottak szenvednek.
  https://hirtv.hu/ahirtvhirei/hazi-orizet-helyett-tihanyi-luxus-242557Tarsoly

 22. Nigéria fontosabb orbánnak és balognak - miért nem húznak el oda? said

  A mi pénzünket adják nigériai hülyéknek.
  https://kolozsvaros.com/2017/11/08/rohadjak-meg-ha-van-epeszu-ember-aki-erre-is-azt-mondja-hogy-rendben-van/

 23. Köntös bayeri mélységekben said

  Köntös megüzente Csák Szilárdnak, hogy kinyalhatja.
  Csak.
  Ilyen a dunántúli püspökhelyettes.
  http://reposzt.hu/comment/8671#comment-8671

 24. deutsch spermabank tamás said

  Dobrev Klára pert nyert a mocskosszájú erotomán idióta Deutsch ellen.
  https://hirtv.hu/egyenesen/pereskedes-2426379

 25. Handó Tünde a fideszes Justitia said

  A Handó féle bíróságon nem igazságot osztanak.
  http://www.serfozoistvan.hu/szemtolszembe/hando-naccsaga/

 26. lázár és tiborcz said

  Lázár és orbánc veje titkos megbeszélésen
  http://pestibulvar.hu/2017/11/08/leleplezo-fotot-tettek-kozze-orban-vejerol/

 27. lézer jani gógyija said

  Már kiderült, miről vartyogtak.
  https://444.hu/2017/11/08/lazar-janos-azert-talalkozott-tiborcz-istvannal-hogy-tudjon-valaszolni-a-miniszterelnok-csaladjat-ero-korrupcios-vadakra

 28. jakab a gátlástalan fideszbérenc pap said

  A mocskos tetű jakab bálint megszentelte a szombathelyi stadiont.
  Az undorító fideszes tetű!
  Rohadj meg és húzz a Hargitába, te mocsok!
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-11-09/stadion-avatas?_fb_user_fbu=100005401923063

 29. Schmidt meg balog meggyalázta Kertész Imre emlékét said

  A kancsal kurva meg a félhülye balog röhögve avatták az általuk mérhetetlenül megvetett zsidó Kertész Imre emléktábláját.
  https://nepszava.us/schmidt-mariaval-meggyalaztak-kertesz-imre-emleket/

 30. Petrőczi Leokádia és a leszarnivaló szabó said

  Okádni kívánó kedves olvasóinknak egy háromnegyed órás video Ludviggal és Szabó Andrással!

 31. Gyilkos fidesz! said

  Már eddig heten haltak meg kihűlésben.
  http://www.amiidonk.hu/hirek/belfold/a-fagyhalal-mar-szedi-aldozatait/

 32. Orbán bamba őrülete said

  Rohadék orbán banda!
  https://kolozsvaros.com/2017/11/09/nem-baj-mi-ezt-is-beszopjuk/

 33. ulan bátor said

  Lézer hazudik, mint a vöcsök!
  http://sztarklikk.hu/kozelet/lazar-teljesen-vilagos-hogy-tiborcz-nem-nyer-kozbeszerzeseket/330665

 34. orbán gazsi hipszteregyháza said

  Orbán Gazsi a Jézus Krisztus!!!!
  http://24.hu/belfold/2017/11/06/ha-dj-knek-van-joguk-az-akvariumban-lenni-jezus-krisztusnak-hogy-ne-lenne/

 35. bogi a gyagya papnő said

  Most meg az értelmi fogyatékos nősténypap pofázik a robotikáról.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2017-11-10/robotika-robot-stika

 36. reposztos büdös bunkók said

  Bárgyú nyálzás székely attilától
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-11-11/otszazegy

 37. deutsch a fidesz végbele said

  Fossa a hülyeséget!
  http://magyarnarancs.hu/belpol/deutsch-tamas-szerint-sok-europai-orszag-kozossege-cserelne-a-magyarokkal-107574

 38. károlis bugrisok said

  Bárgyú konferenciázás a bunkó károlin
  http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-12-43-04/2015-10-20-12-43-22/luther-und-die-reformation-im-spiegel-der-deutschsprachigen-literatur.html

 39. Orbán az uszító terrorista said

  Mocskos orbán és rohadék bandája
  https://kolozsvaros.com/2017/11/09/nem-az-en-erdemem-es-nem-az-en-bunom/

 40. aranyosi gyalázatosan rágalmazza Balaványt said

  Aranyosi a mocskos szaros vénember tovább gyalázza Balaványt, a legmocskosabb módon rágalmazza és védi a Vityát, hadd raboljon mindnyájunk legreformátusabb miniszterelnöke, meg az egész hangyaboly módra szaporodó rohadt családja!
  http://reposzt.hu/comment/8694#comment-8694
  Ki rúgja szét a valagát ennek a vén gazember aranyosnak?????

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: