Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Murderous Calvinist Church (A gyilkos anya(szentegyház))

Posted by karoligaspar - november 27, 2017

 

Írta: Sola Scriptura

Öngyilkos lett nemrégiben egy tiszántúli lelkész. Minden jel szerint elviselhetetlennek érezte a helyzetét, ezért vetett véget önkezével az életének. Aki csak a MRE hivatalos közleményeit olvasgatja, azt akár meglepetésként is érheti ez a tett. Hiszen azokban  csupa Orbán-dicsőítő szövegeket olvashat, aki, mint maga mondta, Isten különös kegyelméből uralkodik rajtunk és még fog is, ha rajta és agyatlan megválasztóan múlik. A MRE-nek pedig ömlik a lóvé, a Károli, az ország leggagyibb egyeteme nemsokára a szerződés alapján kiemelt egyetem lesz, a pápai és sárospataki kántorképzők pedig Orbán kivételes kegyelméből az “alkalmazott tudomány (????) egyetemei”. Az orbánhívő lelkipásztorok alig férnek a bőrükben, Nyírbátoron egy hálaadási focimeccsen rúgják a bőrt 500 percig Orbán dicsőségére, akit a Teremtő Luther és Kálvin helyettesítésére küldött a magyar ugarra.

A tiszántúli lelkipásztor nem örömködött, hanem öngyilkos lett, valami oka csak lehetett rá. Nem ő az első, a nyáron kötötte fel magát egy Szilágy megyei református pap.

Nagy megdöbbenést és együttérzést váltott ki a tiszántúli pap tette papi körökben. Három lelkész levelet fogalmazott meg a Zsinat elnökségének. Ebben többek között szakmai (pszichológiai) segítséget kértek az egyházi vezetéstől. A levelet közben már 900-an írták alá. Akkora a hír hatása, hogy már az amúgy szembeötlően szervilis reposzt.hu is foglalkozott egy poszt erejéig a kérdéssel.

Kutasiné jó szándékú, szentimentális felvetésére Székely Attila is megszólalt, azt javasolta, hogy “szeressük egymást, gyerekek”.

Végül Köntös sem kerülhette meg a témát. A maga perverz rabulisztikájával a nyugati kereszténység hanyatlásával, a (neo)liberálisok támadásával hozza összefüggésbe a szegény pap öngyilkosságát. Tehát világos: Soros és Gyurcsány a hibás. Ők sodorták a kötelet, ők beszélték rá a tettére szegény megtévedt papot. Jellemző végtelen szervilizmusára, hogy Köntös egy saját régi cikkét csak azután merte feltenni a a reposztra, miután Bogárdi főpásztor is megszólalt az ügyben.

Bár Bogárdi Szabó István állítólag még nem kapta meg a három lelkész által írt és 900 által aláírt levelet, Fekete Zsuzsa kérdéseire mégiscsak válaszolt a református-hu blogon.

Először is megállapítja – Hafenscher Károlyra hivatkozva -, hogy a lelkész a legveszélyeztetettebb foglalkozás. Nem csodálkozom, 500 percig focizni tényleg megerőltető lehet, a fideszt és Orbánt orrvérzésig dicsérni, ahogy reposztos testvéreink teszik, az aztán embert próbáló munka. Mindenek ellenére nem hasonlítanám össze egy lelkész munkáját se egy kazánkovácséval, se egy uránbányászéval. Ha úgy gondolják, annyira megterhelő a szószékről öblögető hanghordozással osztani az ígét, és emlegetni “mennyei édesatyánkat”, akkor menjenek el a földekre vagy a gyárakba dolgozni, és keressék a kenyerüket a homlokuk verítékével, ahogy a Bibliában áll.

Komolyra fordítva a szót, azt készséggel elhiszem, hogy lelkileg megterhelő lehet temetéseket tartani, haldoklókat látogatni. Köszönet érte annak, aki megteszi. Se Bogárdi, se Köntös, se Balla Péter, se a többi cinikusan aljas fideszlakáj nem tenne ilyet soha, ők Orbánnak és Kövérnek hajbókolnak, és liberálisokat rágalmaznak a teljesen elbutult és mélységesen züllött Balog társaságában. Ők nem lesznek öngyilkosok, nincs lelkiismeretük, ahogy hitük sem.

Ha egyébként minimálisan komolyan vennék a lelki megterhelést, erről Gyökössy Endrétől is megtudhatnának egyetmást, dehát őt nem olvassák, (mást sem), hacsak nem Bagdy Emőke new age-es felvizezésében.

Bogárdi utal rá, hogy már több mint egy évtizede felvetették a lelkészek mentális gondozásának lehetőségét a Zsinatban, de az elvetette. Nem csodáljuk, a zsinati tagok istenien érzik magukat a mindenkori kormány hátsó részének szolgálata közben.  A főpásztor azt is felvetette, hogy az extra terhelést lehetne csökkenteni az ún. szombatfélévvel, amikor a kifáradt pap helyett mások prédikálnak, így csinálják ezt a Dunamelléken.

Bogárdi együttérzést színlel, bár jó tudjuk, az ő kőkemény karrierista lelkében nincs más, mint határtalan nagyravágyás és feneketlen önzés. Ezért képes megáldani a felcsúti stadion gyöpét és a Papp László Stadionban Luther reinkarnációjaként ünnepelni a szotyolázó potrohos felcsúti maffiavezért.

A reposzt – amelyben néha kommentelnek becsületes emberek is Bogárdi és Köntös minden gorombasága ellenére – egyik hozzászólója azt írja, a szegény vidékeken élő lelkipásztorokon néha számon kérik az egyház vezetőinek bűneit. Hát az bizony meglehet. Miközben a püspökök Orbántól kapják a közpénz milliárdjait, melynek élvezetében nem zavarja őket a maffiacsalád fejének dögletes bűze sem, a szegényekkel napi érintkezésben álló szerencsétlen lelkipásztoroktól kérdezi meg az egyszerű ember, hogy miért él olyan nyomorultul, éppen most, mikor Isten kegyelméből – maga Bogárdi is mondta ezt – keresztyén kormánya van a népnek.

A csekély javadalmazásból, megkeseredett emberek között élő református papok NEM HAZUDHATNAK olyan arcátlanul, mint Bogárdi vagy Köntös. És nem is dézsmálhatják a közpénzeket úgy, ahogy a zsinat züllött tagjai. És ők – szembenézve a saját és környezetük nyomorával – már nem látják az isteni kegyelmet, csak elöljáróik feneketlen farizeus aljasságát és romlottságát. És bizony akkor meghurkolják azt a bizonyos kötelet, ahogyan azt a református főméltóság Kövér ajánlgatta azoknak, akik nem elégedettek az ő uralkodásukkal.

Egyszerűen szólva: a MRE urainak mérhetetlen aljassága és züllöttsége okozza a lelkészek kétségbeesését és önkéntes halálát. Az a bizonyos levél címzése téves: a hóhéroknak szól, nem a testvéreknek.

Árad a gazság a zsinatból lefele és igazi bűzös televényre lelt a MRE által fenntartott Károli Gáspár Református (???) Egyetemen. Itt többen is pályázhatnak a főgonosz címre, mindenekelőtt a fasiszta Hegedűs püspök veje és az újfasiszta Lóri sógora, Balla Péter rektor. Ő attól sem riad vissza, hogy spicliket küldjön kollégáinak lakására, és felvételeket hamisíttasson velük.

A sátán másik megtestesülése Bogárdi Szabó főpásztor sógora, Szabó András. Ő gyakorlott okirathamisító, ezt már az Irodalomtudományi Doktori Iskola kézbe kaparintása során megmutatta. Szívesen jár bíróságra hamis tanúvallomásokat tenni, és lehallgatja kollégái telefonbeszélgetéseit, behatol e mail fiókjaikba is. Miután az IDI-t megbuktatta, mivel az akkor még tisztességes MAB nem engedélyezte a bűncselekményeket – lásd Mészáros Márton doktoráltatását stb. -, bekönyörögte magát a Magyar Akkreditációs Bizottság felülvizsgálati bizottságába. Itt működik mind a mai napig MAB “Csilicsala bácsijaként”, ahogy Kenesei István akadémikus elnevezte. Egyik legnevezetesebb tette, hogy fű alatt akkreditáltatta Navracsics Tibor EU-biztos nővérének, Navracsics Juditnak a doktori iskoláját a pimf Pannon Egyetemen, melynek a törzstagjait Hollandiából importálták. Kiváncsiak vagyunk, mennyit fizetett vérdíjként Navracsics EU-biztos Szabó Andrásnak ezért a korrupt bűncselekményért.

Szabó András azonban nem éri be ennyivel, ő a bűnelkövetés igazi sznobja. A bűnök királynőjére, a gyilkosságra szakosodott leginkább. Feleségével, Petrőczi Évával együtt gyilkos, mocskos rágalomhadjáratot indítottak a Károli több becsületes református dolgozója ellen. Csak azt sajnálják, hogy nem mindenki fordult agressziójával önnönmaga ellen, és követte szegény Szigeti Lajos példáját, akit bizonyíthatóan Szabó üldözött az öngyilkosságba.

De betegségek, kiújult rákbetegségek és súlyos stroke-ok kísérik a halálosztó Szabó András sírkövekkel kikövezett útját. Szilágyi Ferencet, Király Gyulát, Bolyki Jánost, Györke Ildikót és másokat is ő üldözött a halálba. A temetőben külön parcella viseli a “Szabó András áldozatai” nevet.

Szabó András persze kőkemény ateista, akárcsak sógora, Bogárdi, főnöke, Balla, és a MRE többi aljas bűnelkövetője. Ha nem lenne az, félne a Mindenható igazságot osztó kezétől. De nem fél, aljasságainak sorát most is napról napra gyarapítja.

De tényleg nincsen isteni igazságszolgáltatás?  Honnan tudjátok ti ezt, akik napról napra aljas képmutatással lopjátok az emberek hitét, bizalmát és pénzét?

Isten nem ver bottal – ahogy az egyszerű emberek mondják. És ezt megtapasztaljátok majd ti is. Alig várjuk.

 

68 hozzászólás to “Murderous Calvinist Church (A gyilkos anya(szentegyház))”

 1. Kövesgyopár a környezetszennyező rohadék said

  A Petrőczi díjas tehetségtelen szombathelyi lotyó újabb regényt bocsátott az emberiségre. Bal nyolcas a címe.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-11-27/de-profundistol-kegyelemig?_fb_user_fbu=100005401923063

 2. igazi kereszténység said

  Mindig is sejtettem, hogy a MRE vezetéségében szörnyű züllöttség uralkodik. Ahogy Orbánt az élő Isten helyére állítják, az mindent elmond.
  Nagyon jó poszt!

 3. kovács szóvivő said

  A MRE végtelen elzüllése leképezi a kormány és a szóvivő “filozófiáját”.
  http://pestibulvar.hu/2017/11/27/breking-kovacs-zoltan/

 4. Polpot Péter küzd a korrupció ellen said

  Polt péter a korrupció elleni harcról beszélt.
  Az ő és a kormány harcáról a korrupció ellen.
  https://444.hu/2017/11/27/polt-peter-atadta-tapasztalatait-egy-korrupciorol-szolo-konferencian

 5. bene sanyi tisztessége said

  Sanyicseket kitüntették! Megkapta a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkárjaként a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc díját.

 6. Németh az idióta celli pap said

  Némethnek, a celli papnak mindenről az élő Isten jut eszébe. Vagy az auschwitzi gyors.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-11-28/bartervilag?_fb_user_fbu=100005401923063

 7. Mészáros, Orbán strómanja said

  Mészáros azt se tudja, mennyi a vagyona. Csak egyet tud: NEM VAGYOK ORBÁN STRÓMANJA!

 8. ökogagyi a károlin said

  Beépítik az ökogyülekezeteket a Károliba Bogárdi főpap javaslatára.
  Újabb indok közpénzek lenyúlására.
  http://reformatus.hu/mutat/14447/

 9. Anonym Anonymus said

  Olvasni való:

  http://www.hazankert.hu/blog/2017/11/07/a-semper-reformandi-mozgalom-alaptetelei/

  • hegedűsék szervezkednek said

   Balla Péter is benne van ebben?
   Vagy csak a sógora?
   Bogárdit akarja megbuktatni a Hegedűs klán, az világos!
   Reszkess, Bogárdi!
   Mögötted állnak a takarók, a hegedűsök, a ballák éles tőrrel a kezükben!

  • anonymanalyst said

   Én ezt másképp látom. Lóri bácsi Balla és Szabó András áldozata volt. Még az egyetemről is kitiltották.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Ez igaz. Szabó már a 90-es évek végén bejelentette, hogy nem fognak a Mátyás utcai lakásukból a Kálvin térre jnrni, mert Hegedűs püspök egy fasiszta idióta.
    Azért átszoktak a Hold utcába, hogy Balog templomában imádhassa Orbánt.

 10. traktort ad orbán az ukránoknak said

  Ontja orbán a mi pénzünket a kárpátalji ganéknak!
  https://444.hu/2016/11/26/traktort-vesz-a-magyar-allam-a-karpataljai-magyar-termeloknek

 11. Erdőközi a kártékony károlis kurva said

  Erdőközi Orsolya, károlis kurva havernőjénak, Czunyiné volt államtitkár förtelemnek a segítségével igazgató lett a budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban.
  Nem akarták
  se a gyerekek,
  se a szülők,
  se a többi tanár.
  De Czunyiné rájuk erőszakolta a ribancot, akivel annak idején együtt fosztogatták a közpénzt a Károli HÖK-jében.
  Most már fűtés sincs az iskolában, amit ez a Manolovicsné Erdőközi nevű tetű szétrombolt.
  http://nepszava.hu/cikk/1146704-nincs-futes-a-fovarosi-gimiben-hazakuldtek-a-fagyoskodo-diakokat

 12. refis giccsgyártó némberek said

  Újabb refis giccsgyártó ribanc: Záborszky Zsófia
  Javasoljuk a Petrőczi pöcegödör díjra:
  http://www.parokia.hu/v/a-rohanas-hangzavara-es-a-megerkezes-csendje/

 13. fideszes gyilkosok said

  Ezeket választjátok újra? Mekkora idióták is vagytok!!!
  https://kolozsvaros.com/2017/11/27/sugarban-kell-okadni-toletek-megint/

 14. refis Tartuffe-ök said

  Azt írja egy reposztos, hogy KRE-sek írták a nyílt levelet.
  Mélységeseb elítéli őket-
  http://reposzt.hu/comment/8724#comment-8724

 15. tolvaj orbán rezsim said

  Elege van az EU-nak orbán és bandája rablásaiból.
  http://hvg.hu/itthon/20171128_A_magyar_kormany_kiiktatasat_keri_a_volt_nemet_penzugyminiszter_az_unios_penzek_koltesebol

 16. Szabó András a vérszomjas GYILKOS said

  Szabó a mocskos gazember a kollégáit gyilkolta már több mint húsz éve
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/11/15/andras-szabos-secret-passion-szabo-andras-titkos-szenvedelye/

 17. Balog a seggmagyar said

  A tetves rohadék Balog, a magyar refik címerállata
  https://24.hu/belfold/2017/11/27/cinikusan-tert-ki-a-valaszadas-elol-balog-zoltan/

 18. a rendőrség nem paríroz orbánnak said

  A rendőrség ellentmond porbán mocskos kampányának
  http://magyarnarancs.hu/belpol/a-rendorseg-szerint-soros-gyorgynek-nincs-is-veszelyes-terve-magyarorszag-ellen-107887

 19. Soós az arrogáns agyhalott said

  Soós a globális tőkéről huhog.
  Mészáros 100 milliárdja a jóistentől van, te mocskos fideszbérenc féreg????
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-11-29/valtoztassuk-meg-szabalyokat?_fb_user_fbu=100005401923063

 20. Európa megveti a bűnöző orbánt said

  Nem fogják már soká finanszírozni orbánék rablásait:
  http://hu.euronews.com/2017/11/28/nyilt-levelben-szolitotta-fel-junckert-a-volt-penzugyminiszter-ne-adjon-tobb-penzt-magyarorszagnak

 21. simicska újra ereje teljében said

  Simicska mafiaállamnak nevezi az országot, Mészárost meg tehetségtelen senkinek.
  http://hvg.hu/itthon/20171128_simicska_orban_maffiaallamot_epitett

 22. Petrőczi a pöcegödör said

  Bulimiás barátaink követelésére petrőczi pöcegödör éva portréja.
  Külön felhívjuk a figyelmet a löttyewdt zacskómellei között lógó csótányra, a giccsfosó vén qrva totemállatára.
  Kellemes okádást!

  • Kövesgyopár a környezetszennyező rohadék said

   Ludvig példáját követve a szombathelyi papné, az agymosott pökhendi retkes picsa, Kövi dinka is.

  • petrőczi a tolvaj, hazug proli ribanc said

   Petrőczi bekerült a, na nem az ÉS-be, hanem szellemi színvonalához méltó Nők Lapjába.
   Itt hazudozik V. Kulcsár Ildikónak.
   Az meg elég hülye, hogy higgyen neki.
   http://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2017/03/05/elettortenet-petroczi-eva-kolto-iro-publicista-mufordito-irodalomtortenesz/
   Az interjúhoz korrekcióként, Ludvig hazugságaihoz az IGAZSÁG:
   “tágas, polgári lakás” – 1998-ban vették Princz Gábor alamizsnájából, a vissza nem térítendő 20 millióból. Előtte egy erzsébeti panelban darvadoztak, amit Pozsgai Imre utaltatott ki nekik Ludvig orális kényeztetéséért cserébe.
   “szépséges, öreg bútorok” – Szabó és Ludvig zabrálta 1998-ban a református hagyatéki leltárból.
   “A falakon magyar arisztokrata és német nagypolgári ősök képei” – ugyanott tulajdonította el őket a moral insanity büdös kurva.
   Valódi eredete a luványának: parasztproli, zsidó beütéssel.
   “Erős, vaskos asztal” – na itt kivételesen igazat mond, ez a hencidai úrasztala. Apósának templomát is kifosztotta a mocskos házaspár.

   • hencidai úrasztala avagy gasztrohorror a Mátyás utcában said

    Igen, a hencidai úrasztalára borogatja a Ludvig a szeretetvendégségekről lopott szajrét.
    Itt böfög és fingik a rohadt szabó is.
    És e mellett tervezik legújabb (karakter)gyilkosságaikat és rágalmaikat is.

   • petrőczi de genere ludvig said

    A szegedi nembeteggondozó nagybani beszállítója, akit rendőrség penderített ki a koleszból, mert kuplerájt működtetett, Petrőúczi Ludvig Éva mindig talán olyan hülyéket, akik elhiszik ordas hazugságait.

 23. pápai böszmék said

  Jelentkezzetek pápára katekétának, nemsokára egyetem lesz ez a gagyi suli is!
  http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/18915/

 24. antilop rendületlenül said

  Egy jordániai milliárdosnak játszotta át rogán rablókirály az ötödik kerület legértékesebb telkét
  https://24.hu/belfold/2017/11/29/jordan-hotelkiralynal-landolt-a-telek-amit-meg-rogan-adott-el/

 25. szabó a sátán said

  Itt részletesen olvashattok Szabó András gaztetteiről a MAB-ban és a Navracsics-féle csaló doktori iskola akkreditációjában
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2016/10/08/breaking-news-the-accreditation-board-in-andras-szabos-hands-szabo-andras-lenyulta-a-mab-ot/

 26. bokros a jövendőmondó said

  Bokrosnak igaza van:
  http://civilhetes.net/bokros-fasiszta-csocseleknek-nevezte-az-orban-kormanyt

 27. simonfi sándor bogárdi talpnyalója said

  Simonfi Sándor az egyház vezetését védi.
  Leszarja az öngyilkos papokat.
  Szerinte a Károli túl liberális.
  http://reposzt.hu/comment/8724?_fb_user_fbu=100005401923063#comment-8724

 28. Orbán a primitív kártékony állat said

  A népet nem lehet letiltani
  https://zsurpubi.hu/cikk/3144-transzparens-az-erkelyen-orban-egy-geci-/

 29. jobbról vagy balról szól a gépkarabély? said

  Ilyen figurák vannak a Jobbikban.
  https://ripost.hu/cikk-kamudiplomas-adocsalo-es-simicska-jobbkeze-a-jobbik-uj-plakatjan

 30. unortodox lelkipásztor said

  Itt van a levél. Hárman írták: Fekete Ágnes, Sebestyén Kataloin, Kodácsy Tamás.
  http://melybol.hu/

 31. minden rosszat szabó andrásnak! said

  Szabó Andrásnak minden rosszat kívánunk a névnapján!
  Van valaki, aki szereti ezt a rohadt gazembert?
  NINCS! SZABÓ ANDRÁST MINDENKI GYŰLÖLI!
  Örömmel látjuk őt kín és szenvedés közepette!!!!!

 32. jakab a gátlástalan fideszbérenc pap said

  Jakab Bálint történelemfilozófiai (HA-HA-HA!) fejtegetéseket ereszt ki a segg fejéből
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-11-30/hosok-nelkuli-tortenelem

 33. Károli a bűnözők képzőhelye said

  A Károli beszipkázza az ökogyülekezetet.
  Kodácsy Tamás vezeti a tárgyalásokat.
  http://www.reformatus.hu/mutat/14447/

 34. koreai református said

  Koreai teológiát ad ki a Kálvin Kiadó.
  Bát(o(r)i)an bemutatja a kiérdemesült alkoholista spicli.
  http://www.kalvinkiado.hu/

 35. pápista gazemberek said

  A pápisták vegzálják a becsületes, nem fideszbérenc papot.
  A katolikusok egyértelműen orbán kezében vannak.
  http://szemlelek.blog.hu/2017/11/23/kormend_celldomolk

 36. fideszes kommunikáció said

  Fidesz az egyetemen, Habony szennylapja az ELTÉ-n.
  http://pestibulvar.hu/2017/11/29/betort-az-egyetemre/

 37. Handó Tünde a fideszes Justitia said

  Vesztett a rohadt Szájerné!
  http://www.sztarklikk.hu/kozelet/nyert-a-hando-tundet-perbe-fogo-biro/331509

 38. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó andrás régi bűnei:
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2017/04/24/holding-back-andras-szabos-criminal-case-szabo-andras-bunugyenek-elsikalasa/

 39. polt péter a bűnözők cinkosa said

  Polpot péter hazugságaira a kutya se volt kiváncsi
  https://444.hu/2017/11/30/polt-peter-megtartotta-az-eves-beszamolojat-a-tok-ures-ulesteremben

 40. Czibere a hazug hájas patkány said

  Czibere, a triplatokás mocskos refi gazember hazudik, mint a vöcsök
  https://merce.hu/2017/11/30/czibere-karoly-szerinte-alig-maradt-szegeny-ember-magyarorszagon/

 41. fideszes haramiák said

  Megfeszített munkával a hazáért és a nemzetért.
  Éljen a fidesz!
  https://444.hu/2017/11/30/hat-azaz-6-kepviselo-vesz-reszt-az-orszaggyules-munkajaban

 42. orbán a kommunisták táskahordozója said

  Megírta a Die Zeit, hogy orbán a kommunisták táskahordozója.
  És a mi kirablónk.
  http://m.mandiner.hu/cikk/20171130_a_kommunistak_taskahordozoja_orban_viktor_a_die_zeit_szerint

 43. dumb and dumber said

  Bogi tudja, ki volt Schliemann!
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2017-12-01/fix-bizonytalan-tenyezo
  Alleluja!!!!

 44. Éljen Soros! Vesszen a fidesz! said

  Soros gondol a magyar szegényekre,
  Orbánék kirabolják és megalázzák őket.
  https://kolozsvaros.com/2017/11/30/orban-plakatokra-kolti-a-mi-penzunket-soros-a-szegenyekre-kolti-a-sajat-penzet/

 45. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Akinek teljesen elment az esze, az jöjjön a Károlra!
  Seggbuta marad!
  Rászokik a drogra!
  Összeismerkedik az ország legmocskosabb, legaljasabb gazembereivel!!!!
  Elkezdheti bűnözői karrierjét!
  Ne hagyja ki!
  http://reformatus.hu/mutat/14389/

  • drpara said

   Ha pedig nyer egy szépkiejtés-versenyt, akkor a johannesblog másnap lehozza róla, hogy egy ordas kurva, aki lefeküdt szabóval (és különben is büdös a szája).

 46. Navracsics megbukott said

  Navracsics összeállt Junckerrel Orbán ellen.
  Ezzel kihúzta a gyufát itthon
  http://sztarklikk.hu/kozelet/navracsics-junckerrel-kozos-cikkben-biralja-az-orban-kormany-politikajat/331508

  • szabó a sátán said

   És most mi lesz a szabóval, aki akkreditáltatta TÖRVÉNYTELENÜL, JOGTALANUL, KORRUPT MÓDON Navracsics nővérének doktori iskoláját

   • Ha Navracsics tényleg kiesik a pikszisből, akkor felülvizsgálhatják Navracsics Judit (Pannon Egyetem) doktori iskolájának akkreditációját is.
    Akkor pedig rátalálnak Szabó Csilicsala bácsira.
    Balog ki fogja szolgáltatni Szabót, ne legyenek kétségeitek.
    És szerintem Bogárdiu se húzza ki a lekvárból a kedvenc (?) sógorát.

 47. Czibere a hazug hájas patkány said

  Czibere, a triplatokás aljas refi barom megint gúnyolódik:
  https://merce.hu/2017/11/30/czibere-karoly-szerinte-alig-maradt-szegeny-ember-magyarorszagon/

 48. Balog a terminátor said

  Balog a rohadék hazug aljas sátán már megint hazudik:
  http://propeller.hu/itthon/3319590-balog-10-szazalekkal-emelkedett-nyugdijak-vasarloerteke-de-meg?utm_source=mm-2017-12-01&utm_medium=email&utm_campaign=Balog%3A+9-10+sz%C3%A1zal%C3%A9kkal+emelkedett+a+nyugd%C3%ADjak+v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3%C3%A9rt%C3%A9ke%2C+de+ez+m%C3%A9g+nem+el%C3%A9g

 49. orbán az undorító görény said

  Ukránoknak fizet irtózatos magas nyugdíjat orbán a mi pénzünkből!
  http://168ora.hu/itthon/kell-a-sok-uj-szavazo-a-fidesznek-az-ukran-hataron-akar-havi-300-ezres-nyugdijjal-veszik-meg-oket-13372

 50. bogárdi a református Tartuffe said

  Bogárdi szenteskedik.
  Ki hisz neki, a mindenre kész orbánlakájnak,
  aki nyalogatja a felcsúti stadiont és orbán hátsóját?
  http://reformatus.hu/mutat/koraszulott-karacsonyfak/

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: