Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Out of the Depth (A mélységből kiáltok)

Posted by karoligaspar - december 4, 2017

Írta: De profundis

Előző posztunkat sokan olvasták, és azt kérték a szerkesztőségtől, tegye számukra olvashatóvá azt a bizonyos levelet, amelyet lelkészek a zsinati elnökség számára írtak. Hárman jegyzik a levelet, Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin és Kodácsy Tamás. A blogon december 10-ig várják az aláírásokat, eddig már több, mint 900 lelkész értett egyet annak mondanivalójával. Bogárdi Szabó István állítólag nem kapta meg a levelet, de végül mégiscsak hajlandó volt a témáról beszélgetni, noha érezhető ingerültséggel. Mióta posztunkról rá lehetett klikkelni az interjúra, azóta az eltűnt a reformatus.hu-ról. Itt újabb lehetőséget adunk a főpásztorral folytatott interjú elolvasására.

Az a bizonyos levél azért született, mert szerzői és majd ezer aláírója úgy látják, hogy a MRE vezetőit nem érdeklik a lelkészeknek valódi helyzetükből adódó reális problémái. Rámutatnak arra, hogy a zsinat  már 2015-ben elfogadta a döntést Lelkészi Hivatal Támogató Szolgálatának létrehozásáról és egy lelkigyakorlatos ház felállításáról, de ezt máig nem valósították meg. Ezt a döntést a zsinat egyszerűen negligálta, nekik aztán tényleg nem fájt a vidéki papság nyomorúsága. Arról nem is beszélve – a levél udvariasan elsiklik e felett -, hogy a szegény vidékek népe a helyi szerencsétlen lelkészeken kéri számon azt a visszataszító dőzsölést, amit az egyház vezetői – lakájszerepük busás fizetségén – művelnek az Orbán kormánytól kapott rengeteg pénzből. Hogyan is érezhetné át a szegénysorban élő emberek fájdalmát az, aki a kormány által adományozott Károlyi-Csekonics palota Lotz freskói alatt emlegeti az úristent, vagy a Királyi Zálogház több ezer négyzetméterén szolgálja a Teremtő helyére állított miniszterelnököt. A futballpályát palástban megáldó Bogárdi nevetséges képe bejárta a sajtót, és nemcsak a hazait. A MRE vezetősége annyira brutálisan bárdolatlan, hogy nem is kívánja leplezni – nem is tudná egyébként – azt a sátáni cinizmust, amellyel kihasználja a Reformáció éve által nyújtott sok milliárdos adományokat, miközben mélységesen lenézi az ország népét, a valódi hívő kálvinista embereket is.

Arról nem is beszélve, hogy a magyar kormánynak és a MRE-nek ez év október 4-én aláírt szerződése a rengeteg közpénz átcsorgatását egyszerűen bebetonozta a költségvetésbe, tehát jövőre, és aztán minden évben dúskálnak mindannyiunk közpénzében a református főmuftik. Nem mellesleg a mérhetetlenül gagyi Károlit “kiemelt egyetemmé” minősítette – a törvényi szinten történő perfektuálás a kétharmad számára egy pillanatig sem kétséges.

Fekete, Sebestyén, Kodácsy, a levél aláírói hangsúlyozzák, hogy levelüket nem szánják a világi nyilvánosság számára. Ők az egyházi vezetőséget jelölték meg írásuk címzettjeként, tőlük várják problémájuk megoldását. Mi azonban nem a világi nyilvánosság, hanem az igaz magyar reformátusság fóruma vagyunk. Legfőbb célunknak a MRE, azon belül a mélységesen züllött Károli Gáspár Református Egyetem  erkölcsi megtisztítását tekintjük. A levél jobb helyen nem is lehetne tehát, mint a mi blogunkon.

A levél írói szerényen “testvéri segítséget” kérnek az egyház vezetőitől. Nem vagyunk megáldva a prófétálás adományával, de biztosak vagyunk abban, hogy nem fognak kapni semmiféle segítséget, de a személyre szóló szörnyű bosszúra biztosan számíthatnak. A MRE vezetősége menthetetlenül aljas és korrupt, Orbán kormányával együtt fog pokolra szállni. Mélységes aljasságuk megkoronázásaként még egyszer jól belerúgnak azokba az Isten szolgálatába belerokkant lelkipásztorokba, akik mérhetetlen naivitásukban éppen ezeket a moral insanitykat választották meg egyházuk élére.

Ők azok, akiket a Zsoltáros így jellemzett: “A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki az ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat.” (Zsolt 36, 2-5.)

Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsa
1146 Budapest, Abonyi u. 21.Főtiszteletű Elnökségi Tanács!

Egy héttel ezelőtt, 2017. november 20-án tettük közzé a csatolt levelet a www.melybol.hu honlapon, melyhez egy e-mailben kértük felelős egyháztagjaink, lelkészeink támogatását, hogy nagyobb súllyal adhassuk át Önöknek a levélben megfogalmazott üzenetet.

Az élet, a szolgálat és a közösségi felelősség mellett akartunk ezzel tanúságot tenni. Közzététel előtt a levelet az első hat aláíróval egyeztettük. Kezdeményezésünket és nevünket nyíltan vállaltuk Önök előtt is, többek között a zsinat.elnokseg@reformatus.hu hivatalos címre is elküldtük felhívásunkat tájékoztatásul. Eredetileg két hetet terveztünk az aláírásgyűjtésre, de a hosszú névsor miatt már most átadjuk levelünket, a további aláírás lehetőségének nyitva tartása mellett.

Tudjuk, hogy konkrét javaslatok megfogalmazása mindig megosztó lehet. Ennek a kockázatát a levélben mégis vállaltuk, hogy indítványunk előremutató legyen, de nyilvánvalóan más megoldási ötletek is lehetnek. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk mind a csendház, mind a személyi javaslattal kapcsolatban, ez bennünket is megerősített.

Ezen túl számos reakció érkezett az aláíróktól: biztatást, sürgetést, segélykiáltást, ötleteket, történeteket, kritikákat és kérdéseket kaptunk. Ezek a gondolatok alapvetően a levél utolsó mondatát hangosították fel: a lelkészek hivatásgondozásában „még közösen sok tennivalónk van”, átfogó megoldásra van szükség.

Nem először ismerjük fel egyházunkban, hogy itt sok tennivalónk van. Az EJB egymással összefüggő nyolc stratégiai célja közül a negyedik kifejezetten erre mutat rá: „Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot építünk ki a lelkészek és a gyülekezetek egészségének támogatására.” Az MRE Zsinatának 2014.11.13-i ülésén el is fogadták azt a dokumentumot (Párbeszédben a jövővel – Vitaanyag az MRE középtávú cselekvési tervéhez), amelyet a továbbiakban részletes vitára és döntéshozatalra ajánlottak a zsinati küldöttek, s ennek érdekében egy bizottságot is létrehoztak (ZS. – 375/2014.11.13.).

Elismerjük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az egyház vezetése és segítő szolgálatai eddig tettek, s amelynek problémakörét maga a dokumentum jól fogalmazza meg, miszerint a “különlegesen nehéz” lelkipásztori hivatás megfelelő támogatás nélkül szinte “elkerülhetetlenül magában hordozza az elmagányosodás, elszigetelődés veszélyét is.” (48).

Nyílt levelünk nyomán megismertük a célhoz rendelt szakértői bizottság háttéranyagát és konkrét akciótervét, akik többször is kitértek a kiégés, krízis és öngyilkosság veszélyeire. Az akcióterv szerint többek között már 2015. február 28-tól működne egy Lelkészi Hivatás Támogató Szolgálat, és 2017. március 31-tól egy református lelkigyakorlatos ház is.

Tisztelettel kérjük, hogy ezt a programot minél hamarabb indítsa útjára egyházunk vezetése. Tisztelettel javasoljuk az Elnökségi Tanácsnak a háttéranyaggal összhangban, hogy a KRE, DRHE, SOTE, GYI képzéseiben, valamint a lelkigondozói szolgálatokban részt vevő segítő szakemberekből állítsanak fel egy hatékony munkacsoportot megfelelő erőforrások biztosításával, akik

– felmérik a szakmai igényeket e téren (például nyilvános fórumbeszélgetések és országos kérdőívek segítségével), és

– frissítik a cselekvési tervet, hogy a korábbi zsinati határozatnak megfelelően minél előbb részletes vitára és döntéshozatalra bocsátható legyen.

Levelünkkel együttműködésünket szeretnénk kifejezni: a további munkában természetesen számíthatnak ránk is.

„Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.” (Zsolt 33,20)

Budapest, 2017. november 27.

Testvéri köszöntéssel,

Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin, Kodácsy Tamás

református lelkészek

Postázott levél (2017.11.28) PDF

 

55 hozzászólás to “Out of the Depth (A mélységből kiáltok)”

 1. kövesgyopárok járnak köztünk said

  Gyopár, a megveszekedett giccsgyártó megint nekilódult.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-12-04/flashmob-plazaban

 2. köntös a világszellem said

  Köntös beleesik Houllebecq csapdájába, a keresztyén értékek védelmezőkeént dicsérgeti ezt a cinikus bohócot.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-12-02/vallashaboru

 3. Tiborcz lop, mint a vöcsök said

  Orbán veje félmilliárdért vásárolt megint.
  https://24.hu/belfold/2017/12/04/tiborczek-tobb-mint-felmilliardos-hitelbol-vettek-foldet/

 4. anonymanalyst said

  Szép és tisztességes levél, de az egyház vezetés szemében ez lázadásnak számít. Természetesen nem a segítségen, hanem a büntetésen gondolkodnak Bogárdiék. Elrettentő lesz. Azt fogják vele üzenni, hogy meg ne próbáljátok ezt még egyszer!

  • lutheránus said

   Kodácsy átmehet a lutheránusokhoz. Az Evangélikus Egyetemen habilitált, miután Balla Péter kirúgta a Károliról. A felesége ott tanszékvezető. Érte nem aggódom. Fekete Ágnesért sem, évtizedek óta vezeti a református félórát, lelkész és doktorált teológus. A harmadik személyt nem ismerem

 5. németh szerint orbán az örökkévaló said

  Némethnek, a celli papnak most nem jutott eszébe zsidóvicc, de azért belecsapott a lecsóba.
  Gúnyolódik Simicskán, akit Lajos bácsinak nevez, Soroson, akit Gyuri bácsinak.
  Nocsak, együtt őriztétek a disznót, te celli böszme?
  De a legjobban azon háborodik fel, hogy Simicska azt írja: túléljük Orbánt.
  Mit? Orbánt túlélni?
  ORBÁN ÖRÖKKÉVALÓ!!!!!
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-12-05/tulelo-nemzet

 6. Orbán apja said

  Orbán apja meg bátyja már megint állami beruházásból gazdagodik
  https://www.direkt36.hu/2017/11/29/probaljak-titkolni-de-a-balatoni-gigaberuhazasnal-is-feltunik-orban-apjanak-cege/

 7. polt péter a bűnözők cinkosa said

  Áder professzorrá nevezte ki a becstelen főügyészt
  https://24.hu/belfold/2017/12/05/ader-janos-professzort-csinalt-polt-peterbol/

 8. polt professzor, a korrupció szakembere said

  Ez a történet polt professzorságának.
  Az egyetem leszavazta a gazembert, Áder kinevezte.
  https://444.hu/2017/12/05/hiaba-szavazta-le-az-elte-jogi-kara-polt-peterbol-professzor-lett

 9. bírósági korrupció said

  A fidesz tovább silányítja a bíróságokat.
  https://444.hu/2017/12/06/ujabb-torvennyel-egyengeti-a-kormany-sajat-embereinek-utjat-a-birosagokon

 10. a károli lelke said

  Vicces, hogy a károli hirdeti a saját honlapján annak a Kodácsy Tamásnak a rendezvényét, akit Balla péter rektor páros lábbal rúgott ki!
  https://www.facebook.com/Egyetemi-Lelk%C3%A9szs%C3%A9g-K%C3%A1roli-G%C3%A1sp%C3%A1r-Reform%C3%A1tus-Egyetem-715385478567390/

 11. reposztos rágalmazók said

  Bedöglött a reposzt.
  Már 12 óra és még mindig nincs új poszt.
  Nem találtak még ki új rágalmakat.

 12. soós a lajhár pap said

  Na végre, ebéd előtt Soós rottyantott egy büdöset a reposztra.
  Nem várok én adventi csodát..
  Az lenne az igazi csoda, ha ez a bugris balfasz megtanulna helyesen írni az anyanyelvén.
  De ez ki van zárva.
  Oligofrének, mint ő, csak dadogni tudnak, szóban és írásban.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-12-06/mi-van-ha-az-advent-megerkezes

 13. bírósági korrupció said

  Orbánék teljesen lezüllesztik a bíróságot.
  Amit a tündi még nem vert szét, arra most kerül sor
  https://444.hu/2017/12/06/ujabb-torvennyel-egyengeti-a-kormany-sajat-embereinek-utjat-a-birosagokon

 14. petrőczi a szennyes hazudozó giccsgyáros said

  Ludvig hazudik, amennyi a mocskos szánján kifér.
  Azon a száján, a mivel Aczél György és Pozsgai Imre sokat próbált szerszámát dédelgette a pártállamban.
  Most azt hazudja, hogy az apja ötvenhatos hős volt, ő meg vizet hordott a forradalmároknak.
  https://csaladhalo.hu/tortenetek/kisgyermekkent-56-ban-petroczi-eva-koltono-visszaemlekezese/

 15. Kun Miklós a református megerőszakoló said

  Szent Miklós napján köszöntjük a Károli legreformátusabb tanárát, Kun Miklóst, a Béla unokáját.
  Egyik kövtkező posztunkban feltárjuk Kun Béla unokájának megerőszakolási botrányait.
  Nem a mikit erőszakolták meg! Ő erőszakolt!!!!
  Személyes vallomások fényképekkel!!!

 16. Balog a terminátor said

  Balog 25 milliót ad Charlie koncertjére!
  Közben gyerekek halnak éhen!
  Nem zavar, te tetves pap????
  https://444.hu/2017/12/06/le-dupla-whiskeyvel-balog-zoltan-25-millio-forintot-adott-charlie-szuletesnapi-koncertjere

 17. Jakab az erdélyi bumburnyák said

  Jakab Bálint, az erdélyi tetű ordenáré giccset kerekített ide nekünk.
  Húzz haza a fatornyos erdélyi faludba és vidd magaddal a biológiai sxelejt kölykeidet is! Ezt üzeni mikuélásbácsi!
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-12-07/level-mikulasnak
  A dinkát se hagyd itt nekünk!

 18. Orbán a primitív kártékony állat said

  A fideszes hazugság ellenére EMELKEDIK AZ ORSZÁG ADÓSSÁGA.
  De hála istennek, orbán családja szépen gyarapszik, a lölő is Szétlopják az országot.
  https://mno.hu/gazdasag/elvesztettek-orbanek-az-allamadossag-elleni-csatat-2432143

 19. zabálás ádernél said

  A “külhoni református egyházvezetők” falatoztak Ádernél, aki sok bárgyú közhelyet is kiengedett a fogai között.
  A gusztustalan légkört tovább fokozta orbán és kövér jelenléte.
  http://reformatus.hu/mutat/koszonet-a-hittel-teli-munkaert/

 20. Földi a műveletlen titkosszolga said

  Földi a KISZ- és MSZMP titkár, kommunista hírszerző mist a fő fideszes görény.
  https://444.hu/2017/12/07/a-kommunista-titkosszolgalat-ket-volt-munkatarsa-egyszerre-kap-rovatot-a-kormany-napilapjaban

  • Nyírfás Földi said

   És ez a gané spicli mindenkit kiszolgáló titkosszolga a jámbor szenteskedő pap, Balla Péter cimborája. Ő jár be oktatók lakására titkos kép és hangfelvételeket készíteni, amiből aztán a Károlin montázzsal, vagdosással hamis bizonyítékokat gyártanak.

 21. Balog nyíltan elrabolja a cigányok pénzét said

  BALOG tovább akarja lopni a cigányok pénzét.
  http://sztarklikk.hu/kozelet/balog-a-kormany-ellenezne-a-romak-tamogatasara-szant-unios-forrasok-atcsoportositasat/331790

  • Flóri riválisa said

   Egyszer össze fognak kapni a roma a lóvén, a kancsal kalmük és a füstös cigány. Mindegyiknek enyves a keze. Nem lehet tudni, ki győz majd. Balog vagy Farkas?

 22. szijjártó a futóbolond said

  Európa előtt égett a balfasz
  http://fuhu.hu/magyarorszag-szerepeben-szijjarto-az-eu-szegyenpadjan/

 23. szelektív abortusz said

  Barom szenteskedés
  https://444.hu/2017/12/07/soltesz-allamtitkar-szerint-a-templomok-megujitasa-kulonosen-fontos-most-mikor-brusszelben-ismet-verpadra-allitjak-magyarorszagot

 24. reposztos fideszes gazemberek said

  Köntös vendéghetet vezet be. Bogárdi meg mások firkálnak egy hétig a MRE pöcegödrébe, a reposztba.
  Amire köntös, meg a többi féleszű fasiszta állat annyira ünnepel.
  Nincs egy szavunk se erre.
  Különben mi szinte naponta szemlézzük, habár mindig erős hányingerrel küzdünk.
  Nekünk is köszöntetitek, aljas bunkók, hogy olyan sokan kattintanak rátok.
  Okádni vagy röhögni.
  Mádsra nem vagytok méltók.
  http://reposzt.hu/blog/reposzt/2017-12-08/vendeghet

 25. ukránok miért kapnak magyar nyugdíjat? said

  A MI PÉNZÜNKET ADJA ODA ORBÁN ezeknek az ukrán dögöknek.
  Tényleg ezt akarjátok, fideszes szavazók? Ennyire hülyék vagytok? A saját pénzetek ellensége?
  http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/ukran-nyugdijasok-tomegesen-lepik-at-a-magyar-hatart

 26. külhonra önti a fidesz a mi pénzünket said

  Maradt még közpénzt, azt kolozsvári meg szabadkai templomokra költi
  https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szazmilliokbol-tamogatja-a-kormany-a-kolozsvari-plebania-felujitasat-2432594

 27. antilop és felesége said

  Antilop és felesége ilyen budit vett a valaga alá
  http://civilhetes.net/rogan-antal-es-andy-vajna-felesege-is-louis-vuitton-wc-t-vasarolt-informatorunk-szerint

 28. Németh Szilárd Orbán varacskos disznója said

  Németh Sziszi pert vesztett Majtényiékkal szemben!
  https://444.hu/2017/12/07/nemeth-szilard-pert-vesztett-az-eotvos-karoly-intezet-ellenmiutan-azt-mondta-sokkal-de-sokkal-nagyobb-lovet-kaptak-sorostol-mint-amennyit-feltuntettek

 29. Németh Szilárd Orbán varacskos disznója said

  fideszes gazemberek
  http://valasz.hu/itthon/kina-biznisz-oriasi-dobasra-keszul-a-habonyrogan-erdekkor-126572

 30. a károli szennybe taposta Gyökössy emlékét said

  Bagdy Emőke összenyálazta Gyökössy Endre emlékét.
  Olyan emberek emlékeztek a csakugyan nagyszerű lelkipásztorra, akiknek erkölcsisége egy maláriaszúnyogét se érték el.
  Még csak nem is a szerencsétlen futóbolond new age-es Bagdy Emőre gondolunk, hanem az áruló,n hitszegő, furcsa nemi identitású Németh Dávidra.
  Egy köpedelem vagytok így együtt!
  Jó, hogy Bandi bácsi már nem hallott benneteket.
  http://reformatus.hu/mutat/a-szeretet-teologusara-emlekeztek/

 31. bayer írásművészetet tanít a károlin said

  Bayer stílusgyakorlatai
  http://www.sztarklikk.hu/kozelet/bayer-mindegyiknek-egyenkent-a-kurva-anyjat/331799

 32. fideszfácán borúlátó said

  Fácán borúlátó. Ő csak tehetsége alapján balfácán, egyébként a fidesz alfelére röpült rá.
  Fél attól, hogy levesbe kerül?
  http://reposzt.hu/comment/8737?_fb_user_fbu=100005401923063#comment-8737

 33. Székely Attila tisztára mossa a döglött disznóval sorosozó Pócs Jánost said

  A gyalázatos Székely most a Soros-disznót a fb-ra kitevő fidesz képviselő gázszerelő Pócs János védelmére kel.
  Hogy miért értelmezték a döglött, megperzselt disznóra biggyesztett “Ez volt Soros” feliratot.
  És miért vették át a Brüsszel-bérenc mocsok amerikai fórumok ennek a derék fideszes magyar polgármester tőrölmetszett tréfáját.
  De sebaj, a világhíres és mélyen értékes refi portálon megvédi őket Székely Attila Nagytiszteletű (???) úr.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-12-09/diszno-akit-csak-halalaban-ertekelnek-avagy-akkor-most-ki-soros

  • Kiugrott pap said

   Árad a szeretet a reposzton így 3 héttel karácsony előtt.

   “a határon ólálkodó, felfegyverzett, a betörést napról-napra szervező migránsoknak és az őket támogató álcivil szervezeteknek, milyen sorsot kockáztatnak, ha nem hagyják békén Magyarországot. Kezdhet rettegni az identitását vesztett, migránssimogató, hanyatló nyugat, a hazánk ellen eljárást kezdeményező bürokraták hada, és még maga a főgonoszként kikiáltott S.GY. is.”

 34. Czibere a hazug hájas patkány said

  A hájas csatornapatkány Czibere a tripla tokájával hazudik:
  MEGSZÜNTETTÜK A SZEGÉNYSÉGET.
  http://civilhetes.net/czibere-szerint-merseklodott-a-szegenyseg-felere-csokkent-a-munkanelkuliseg

 35. Puzsér Róbert fan said

  Robinak most is igaza van!
  http://www.life.hu/sztarok/20171208-ez-puzser-velemenye-a-havas-henrik-kontra-bauko-eva-ugyrol.html

 36. fideszes haramiák said

  A rohadékok már nem is titkolják, hogy basznak visszaadni az ellopott nyugdíjpénzünket.
  http://inforadio.hu/gazdasag/2017/12/08/nem_jar_vissza_az_allamositott_magan-nyugdijpenztari_befizetes/

 37. orbán az aberrált f... said

  Nagyon jól jellemzi ezt a mocskos bandát
  https://alfahir.hu/2017/12/04/usa_frontiers_freedom_radvanyi_k_miklos_fidesz_orban_viktor_korrupcio_oktatas_egeszsegugy

 38. balog a legnagyobb barom said

  Balog, a gazember 25 milliót adott Charlinak.
  Úgy szórja a közpénzt, mintha a sajátja lenne.
  http://civilhetes.net/balog-25-millioval-dobta-meg-charlie-t

 39. fideszes hülye kurva said

  Eszelős, korrupt fideszes kurva
  http://varosikurir.hu/meghibbant-az-esztergomi-polgarmester/

 40. balog zoltán egy katasztrófa said

  Balog azt mondta, 150 millió jelképes összeg.
  Ezt adták a rohadékok egy olasz templomnak.
  Mi meg dögöljünk meg.
  NEM! Te DÖGÖLJ MEG, BALOG!
  https://444.hu/2017/12/09/balog-a-segitseg-jelkepes-magyarorszag-nem-gazdag-orszag

 41. bogárdi, orbán aljas lakája said

  Bogárdi egy posztjában gyalázza Ferenc pápát és a magyar sajtót.
  Az ÖEÖKKÉALÓ ORBÁN szolgálatában.
  http://reposzt.hu/blog/vendeg/2017-12-09/bogardi-szabo-istvan-ferenc-papa-nem-erti-miatyankot

 42. orbán a sátán said

  Iványi sátáninak nevezi Orbánt.
  http://ellenszel.hu/2017/12/07/ivanyi-gabor-leleplezte/

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: