Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for the ‘Károli Egyetem ÁJK’ Category

Threat (Fenyegetés)

Posted by jhnnsclvn - június 19, 2017

Threat (Fenyegetés)

2017. június 15.

Szerző: Kisjogász

A Legfőbb Ügyészség nevében Garamvölgyi Balázs válaszolt 2012. szeptember 11-én Hima Gabriella panaszára, mely arról szólt, hogy 2012. június 26-án kelt fellebbezését válasz nélkül hagyva akarják neki visszaszolgáltatni a lefoglalt bizonyítékot. A Legfőbb Ügyészség az iktatás szerint még aznap továbbította a panaszt a Fővárosi Főügyészségnek, amely olyan sietve juttatta el azt a BRFK-nak, hogy utóbbinak sikerült 5 nappal korábban, azaz 2012. szeptember 6-án válaszolnia az akkor még meg se kapott levélre. A sietség szépséghibája, hogy ezt a választ csak 2012. szeptember 12-én iktatták a BRFK-n, tehát a levelet antedatálták. Okirathamisítás a BRFK magasrangú rendőrtisztjei – Mákné Portel Melinda, Balogh Róbert vagy Kiss Éva alezredesek – részéről. A levélben egyrészt mossák kezeiket, hiszen ők a fellebbezést időben továbbították a Fővárosi Főügyészségnek, majd homályos utalást tesznek arra, hogy az ott fent el lett utasítva, ez azonban nincs dokumentálva, hiába ígérik azt mellékletként. Ezzel szemben a nyomaték kedvéért csatolják az állítólag 2012. szeptember 3-án kelt lefoglalást megszüntető határozatot, melyben arra a 2012. június 14-i nyomozást megszüntető határozatra hivatkoznak, amelyet a sértett megfellebbezett. Mind a kísérőlevélből, mind a megszüntető határozat szövegezéséből kiderül, hogy a fellebbezéshez való jog, melyet egyébként kifejezetten beleírtak a megszüntető határozatba, merő formaság, maguk sem gondolták komolyan. A nyomozást már elsőfokon végérvényesen megszüntették, mindegy, fellebbez-e sértett vagy sem, mint ahogy az is, mit ír a fellebbezésébe. A lefoglalást megszüntető határozat 1. oldalán még arról tájékoztatják a sértettet, hogy csak a panasz elbírálását követő 30 napon belül vehető át a bizonyíték, a 2. oldalon viszont arról, hogy az eljárás már az I. fokú határozat napján, 2012. június 14-én megszűnt, azaz a bizonyítékot már rég át kellett volna vennie!

Alább közreadjuk mindhárom dokumentumot: a Legfőbb Ügyészség válaszát, amely a 2012.09.11-i dátum miatt érdekes, majd a két antedatált BRFK-iratot: a választ és a lefoglalást megszüntető határozatot, melyek együttesen és külön-külön is azt bizonyítják, hogy a BRFK – magától vagy a Fővárosi Főügyészséget vezető károlis beosztott oktató, Ibolya Tibor utasítására – az okirathamisítástól sem riad vissza, és a jogorvoslathoz való jogra magasról tesz. Az egyetlen tartalmi üzenete a két BRFK-iratnak a fenyegetés. Ha még erre sem veszi át sértett az általa bizonyítékként beszolgáltatott hangfelvételt, akkor súlyos pénzbírsággal kell számolnia. Vagy az őrzésért vagy a megsemmisítésért akkora összeget számolnak fel neki, amennyit csak akarnak, ezért jobb ha nem ellenkezik tovább, hanem hanyatthomlok rohan Mákvirág Melindához a CD-jéért.

Posted in BRFK, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda | Címkézve: , , , | 58 hozzászólás »

The odour of the violet 2 (Az Ibolya bűze 2)

Posted by jhnnsclvn - június 5, 2017

A főváros legkorruptabb ügyésze

Szerző: Kisjogász

Hogy Ibolya legalábbis a főváros, ha nem az egész ország legbüdösebb virága, az a károlis bűnügy fejleményeiből azonnal látható. Ibolya 2012 július 1-én kapott megbízást a Fővárosi Főügyészség vezetésére, ami azt jelenti, hogy a BRFK nyomozásait közvetlenül felügyelhette. A megbízást megkapva azonnal kérvényeznie kellett volna a Károli elleni büntetőeljárás áttételét egy másik ügyészségre, de esze ágában sem volt. Ibolyának, mint a Károli által fizetett szolgának volt pofája elvállalni saját munkahelye, a Károli elleni bűnügy irányítását. Hima fellebbezése Mákné Portel Melinda nyomozást másodszor is megszüntető határozata ellen 2012. június 26-án kelt, tehát kb egyidejűleg futhatott be a Fővárosi Főügyészségre Ibolya vezetői megbízásával. Az iratokban szeptemberig nincs fejlemény. 2012. szeptember 4-én megjelenik egy Feljegyzés egy telefonbeszélgetésről a sértett részéről, amiből kikövetkeztethető, hogyan is debütált Ibolya Tibor, a Károli címzetes docense a károlis bűnügy felügyelőjeként. Egész egyszerűen leszólt telefonon a BRFK-ra, hogy adják vissza a sértettnek a tőle lefoglalt CD-t, amelyen az hallható, hogy Szabó András dékán és Balla Péter rektor a Phd-s csalások leplezésére és a MAB átverésére utasítja a Doktori Iskola vezetőjét. Azaz válasz nélkül sunnyogják el a nyomozást saját munkahelyi főnöke, Balla Péter és a másik magasrangú károlis vezető, Szabó András ellen. A Feljegyzés arra utal, hogy Mákvirág Melinda a másik mákvirág, Ibolya utasítására 2012. szeptember 4-én felhívhatta telefonon Hima Gabriellát, hogy berendelje őt a BRFK-ra a CD átadása céljából. Hima ezen eléggé kiakadhatott, mert a telefonos incidens után azonnal elfaxolta a tiltakozását a BRFK-nak, majd tértivevénnyel még aznap fel is adta. Szerinte amíg nem bírálják el a fellebbezését, és nem válaszolnak rá, addig a nyomozást folyamatban levőnek kell tekinteni. Azt is írja, nem hiheti, hogy a BRFK még a legelemibb szabályokat sem tartja be. Idézi Mákvirágot, mely szerint a rendőrnő “felsőbb utasításra” hívta fel őt telefonon. Himának akkor még aligha lehetett fogalma arról, hogy fellebbezése Ibolya vezetői megbízásával egyenesen a Károli rektorának az asztalán landolt, azaz maga a terhelt utasította magas lóra ültetett ügyész beosztottján keresztül a rendőrséget a nyomozás ejtésére.

A Feljegyzés szövege itt olvasható (kattintásra felnagyítható):

 

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2017/06/05/the-odour-of-the-violet-2-az-ibolya-buze-2/

Posted in Balla Péter, BRFK, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Szabó András | Címkézve: , , , | 80 hozzászólás »

The odour of the violet (Az Ibolya bűze)

Posted by jhnnsclvn - május 29, 2017

Az Ibolya bűze már az égig ér

Szerző: Kisjogász

Többen versenyeznek a legkorruptabb ügyész címéért. Sokak szerint Polt Péter rá a legesélyesebb, akinek feleségét és lányát is az MNB elnöke, Matolcsy György fizeti – busásan. De tévednek. A Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, Ibolya Tibor utcahosszal nyerne Polt Péter előtt. A Poltra voksolók azzal érvelnek, nem várható el a legfőbb ügyésztől, hogy elfogulatlanul járjon el egy Matolcsy ellen esetlegesen indítandó korrupciós eljárásban az ismert családi összefonódások okán. Csakhogy Matolcsy ellen jelenleg nincs eljárás, még feljelentés sincs, így ez az érvelés csak elméleti.

Ibolya Tibort, a KároliGáspár Református Egyetem oktatóját hivatalos életrajza szerint 2012. július 1-én bízták meg a Fővárosi Főügyészség vezetésével, majd a következő évben ki is nevezték. 2012. július 1-én folyt büntető-eljárás a Károli Gáspár Református Egyetem ellen – nem is egy. Ekkor még nem zárult le a nyomozás a nagy port kavart 157 milliós ösztöndíjcsalás ügyében, melyet Györgyiné Koncz Judit egykori rektorhelyettes és Szabó András egykori dékán együttesen követtek el. A különösen nagy kárt okzó sikkasztásnak nem lett következménye, senki ellen nem emeltek vádat, noha a pénz nem lett meg. Folyt továbbá büntetőeljárás Szabó András egykori dékán ellen hivatali visszaélés ügyében és az azóta is rektor Balla Péter ellen közérdekű bejelentő üldözése okán. Ibolya Tibor, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója nem jelezte felettesének, a legfőbb ügyésznek az összeférhetetlenséget, amelyet a BRFK-n folyó károlis bűnügyek Fővárosi Főügyészség általi felügyelete jelentett, amelynek 2012 július 1-től ő volt immár egyedüli vezetője. Nem kérte, hogy helyezzék át a munkáltatója elleni bűnügyeket más ügyészség felügyelete alá, mert ő maga, mint a Károli által fizetett hivatalnok, ezekben az ügyekben súlyosan érintett, tehát elfogult. Nem! Olyan magától értetődő természetességgel állította le ezeket a folyamatban levő ügyeket, mintha neki magának köze nem lenne a Károlihoz.

A BRFK nyomozása Ibolya Tibornak a Fővárosi Főügyészség élére állításával szintet lépett, sőt, zuhant. A nyomozó tevékenység – különösen a károlis ügyek vonatkozásában – az addigi balkáni színvonalról Burundi szintjére süllyedt le, áthágott minden szabályt és előírást, és úgy mentesítette a terhelteket, hogy még az elemi törvényeket sem tartotta be. Indoklás nélkül, a dokumentáció elsunnyogásával próbálta megszüntetni az Ibolya saját kenyéradó gazdái ellen folyamatban lévő bűnügyeket.

Ibolya Tiborral szemben tehát nemcsak elvileg merül fel a korrupció lehetősége, hanem konkrétan, a gyakorlatban is. Ibolya Tibor pályafutásában a dátumokra érdemes figyelni. Hima fellebbezésének dátuma a BRFK nyomozást megszüntető határozata ellen 2012. június 26. Ibolyát 4 nappal később bízza meg Polt a BRFK felettes szervének vezetésével. A továbbiakban azt igyekszem megmutatni, mi lesz a fellebbezés és mi a károlis bűnözők sorsa Ibolya 2012. július 1-i megbízását követően.

Ibolya Tibor (Szentes, 1967. október 8. –) jogász, ügyész, címzetes egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kriminalisztika oktatója és a bűnügyi szakjogász képzés szakfelelőse. Több szakmai folyóiratban jelentek már meg írásai. 2012. július 1-től a Fővárosi Főügyészség vezetője.

Tanulmányai

1994-ben, a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. PhD dolgozatát az az 1907-ben vándorcigányok által elkövetett dánosi rablógyilkosságról írja.

2003-ban a ELTE Jogi Továbbképző Intézetben gazdasági büntetőjogi szakjogász, majd 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézetében kriminalisztikai szakjogász végzettséget szerzett.

Közéleti pályafutása

Az egyetem elvégzése után, 1994. március 1-től 2002-ig a Budapesti VI. és VII. kerületi Ügyészségen dolgozott, mint fogalmazó, majd ügyész. 2002-től kerületi vezető helyettes ügyésszé léptették elő.

2005 és 2011 között a Budapesti IV. és XV. kerületi Ügyészség vezetője volt. 2010 decemberétől a Legfőbb Ügyészség kabinetjében volt büntetőjogi referens, majd főosztályvezető-helyettes ügyész.

2012. július 1-én, Ihász Sándor távozása után Polt Péter legfőbb ügyész a Fővárosi Főügyészség vezetésével bízta meg.[1] 2013. december 1-től határozatlan időre kinevezett fővárosi főügyész.

Magánélete[szerkesztés]

Nős, felesége pedagógus. Három gyermek édesapja. Hobbija az olvasás és a rock zene, nagy AC/DC rajongó.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ibolya_Tibor

A poszt forrása: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2017/05/28/the-odour-of-the-violet-az-ibolya-buze/ 

Posted in Balla Péter, BRFK, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Szabó András | Címkézve: , , | 116 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 6. (Néha az ügyészek is korán halnak… 6.)

Posted by jhnnsclvn - október 16, 2016

Sometimes attorneys die early 6. (Néha az ügyészek is korán halnak… 6.)

Szerző: Kisjogász

A 2009. március 27-én egyhangúlag odaítélt 4 fokozat közül 3-at az EDHT 2009. szeptember 3-án ugyancsak egyhangúlag visszavont. Ugyanazok, akik szemrebbenés nélkül szavazatukkal szentesítették a 3 PhD-csalást, 5 hónappal később szemrebbenés nélkül úgy tesznek, mintha ez meg se történt volna. Egy kivétel akadt, dr. Tanka Endre professzor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az ügynek az érintett doktori iskolán messze túlmutató következményei vannak, amelyek az egész egyetemet érintik. A másik jogász, Domokos Andrea az érintett Szabó András elnök helyett skrupulus nélkül levezeti a szavazást. A legnagyobb PhD-csalást elnöklő Eisemannak (ő elnökölte Mészáros el nem készült dolgozatának nyilvános vitáját és értékelte 100%-ra! – A szerk.) már a szavazás előtt büdös lesz a levegő, sietősen távozik. De beül helyette a felsőoktatás történetének legnagyobb csalója, Pethő Sándor, aki hamis, nemlétező idegennyelvű cikkek fiktív listájával szerzett magának professzori címet, és máris ki van a létszám.

A visszavonó határozatot ugyanúgy Szabó András elnök és dr. Vanó Renáta írta alá, mint a fokozatokat odaítélő hamis tartalmú határozatokat. Vanó maga is jogász, tudhatta, hogy amit elkövet, az bűncselekmény. A csalás után ő éppúgy megdicsőült, mint Szabó. Ő ma az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztályának vezetője. A MAB-ot átverő, majd a MAB által lebuktatott Szabó pedig ma már a MAB tótumfaktuma Balog Zoltán akaratából.

Figyelemre méltó Németh Dávid HTK-s professzor farizeusi megjegyzése (EDHT-hat. 2.oldal 4. bek.). Ő ti. panaszkodik, hogy a fokozat odaítéléséhez nem állt rendelkezésre elegendő információ. Ez nettó hazugság. Mészáros kamu-védése 2009. március 26-án volt. Németh Dávid – a többiekkel együtt – már másnap megszavazta Mészáros (akkor még Márton, később Szegeden már István) részére a doktori fokozatot, abban a tudatban, hogy ez aznap, azaz március 27-én lett felterjesztve, mégpedig nem az Irodalomtudományi Doktori Iskola, hanem Demes-Kőfalusi Krisztina titkárnő által. Ha ez nem elegendő információ arra, hogy csalás történt, de minimum gyanús az ügy, akkor semmi sem az. Németh Dávid professzorról csak a szakállas vicc jut ezután majd mindig eszünkbe: Aki kurvának áll, ne csodálkozzon, hogy megb….ák.

A 2009. szeptember 3-i – fokozatokat visszavonó – EDHT-határozat itt olvasható.

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 1

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 1

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 2

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 2

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 3

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 3

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/10/16/sometimes-attorneys-die-early-6-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-6/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 44 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 1 (Néha az ügyészek is korán halnak… 1)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 15, 2016

Szerző: Kisjogász

Egyetemi hallgatóként kezdtem el kommentelgetni és posztolgatni a https://jhnnsclvn.wordpress.com blogon, mert végtelenül felháborított a református szellemiséget megcsúfoló egyházi egyetem erkölcstelensége, képmutatása, korruptsága. Az akkori fenntartó Bölcskei és hidegvérű gyilkos segédje, Tarr sorra vásárolták maguknak a Jogi Karra az államhatalomba beépült jogászokat: az azóta Snittpalival elsüllyedt Cservákot (= kis féreg, nomen est omen), az igazságügyminiszterré avanzsált Trócsányit, a Polt Péter helyettesévé kinevezett Lajtárt, az Újpesti Ügyészségről a Fővárosi Főügyészség élére betolt Ibolya Tibort, az alkotmánybíró Pokolt és a többieket. Velük végeztették el a szerecsenmosdatást. Súlyos bűncselekményeiknek soha semmilyen következménye nem lett.

A Károli Református Egyetem masszívan befolyásolja az igazságszolgáltatást ma is.

Azóta végeztem, persze nem a Károlin, hanem egy normális egyetemen (eszemben sincs megmondani, hol), “Nagyjogász” lettem, de nickemet mint márkanevet megtartottam. Nagyjogászként utánanéztem egy kicsit az 5-6 évvel ezelőtti károlis bűnügyeknek. Csak úgy, privát kíváncsiságból, nem akartam a leletekkel kezdeni semmit. De egy váratlan haláleset annyira megrendített, hogy elhatároztam, mégis nyilvánosságra hozom őket, hogy tisztára mossam egy kollégám, mesterem, ha nem is közeli, de azért mégiscsak barátom szakmai hírét és emlékét. Amikor rászignálták Szabó András hivatali visszaéléseinek és Balla Péter közérdekű bejelentő üldözésének az ügyét, úgy három éve megkeresett, hogy a károlis tapasztalataimról beszélgessünk. Láthatóan mélyen megérintették azok az információk, melyeket megosztottam vele. Megrendülten mondta, hogy teljesen egyetért fiatal kollégájával, BB-vel, aki sötét bűnözőnek tartotta ezeket, le is írta. Elmondta, hogy ő maga semmit sem tehet az igazság érvényesítéséért, semmit azért, amire felesküdött, és amit mélyen vallásos emberként a lelkiismerete diktál. (Nem református volt, mint az a poszt végén látható videóból kiderül.) A kálvinista banda szerinte politikailag túlságosan megerősödött, eltaposnák. Ráadásul az egyik érintettnek az ügyészrokona is megkereste már. Az ügyet BB-től elvették, őrá szignálták, de ő az iratokat nem is látta, mert Ibolyáék eltüntették az irattárból, és ők folytatták le az álnyomozást önmaguk ellen. Ők maguk fogalmazták meg a magukat felmentő határozatokat. Neki, mint csoportvezető ügyésznek csak egy feladata volt, hogy aláírja azt, amit elétettek. Kénytelen volt jobb meggyőződése ellenére megtenni. Féltette az állását, karrierjét, félt a bosszútól. Sok károlis iraton szerepel a neve, amihez köze nem volt, mert Ibolyáék írták.

Nem az első ilyen eset volt, és nem is az utolsó.

Aztán amikor a Questor-ügyben Polt Péter nyomás alá helyezte, betelt a pohár. Sajnos, azt már nem osztotta meg velem. Magába fojtotta, pedig egy kibeszélés talán megmenthette volna.

Ezt az indítandó sorozatot a Questor-ügybe (és más mocskos – pl. károlis – ügyekbe) belehalt kollégám, Soltész Miklós csoportvezető fővárosi főügyész és görögkatolikus alszerpap emlékének szentelem.

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/05/sometimes-attorneys-die-early-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak/

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , | 46 hozzászólás »

Comparative victimology (Összehasonlító áldozattan)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 26, 2014

Lajtár István legfőbb ügyész-helyettes

Lajtár István legfőbb ügyész-helyettes

Kovács Barnabás bábjai: Antalóczy és Domokos

Kovács Barnabás bábjai: Antalóczy és Domokos

Az alábbi szöveg hozzászólásként érkezett. Önálló posztként közöljük, mert csattanós választ ad a legszorgalmasabb hozzászólónknak, No parának, aki úgy látszik, nincs tisztában sem a károkozás, sem az “áldozat” fogalmával. Para noooormális??? egy szemléletes példán elmagyarázza neki, mi a különbség a Károli Református Egyetem és a Johannesblog ún. “áldozatai” között. A blog ún. “áldozatai”, amellett, hogy egyől egyig rászolgáltak itteni szereplésükre, vígan élik az életüket, vezető állásokat töltenek be, néha több munkahelyen is, dúskálnak a zsében. Míg az egyetem áldozatainak kálváriája nem ér véget a kirúgásukkal, esztelen gyűlölettel és olthatatlan bosszúszomjjal üldözik őket a magukat keresztyénnek nevező palástos ördögök. – A szerk.

Szerző: Para noooormális???

Mivel úgy látom, hogy No Para nagyon aggódik Johannes blogjának “áldozatai” miatt, nagyon röviden összehasonlítanám Johannes egyik “áldozatát” Kovács Barnaby egyik áldozatával.

Tudjuk Johannes egyik “áldozata” volt Domokos Andrea. A blog rendszeres olvasóinak nem kell részleteznem, hogy ő mit művelt az ÁJK-n azután, hogy dékán lett. Röviddel azt követően, hogy Domokost kirúgták, munkát kapott az ország egy másik jogi karán. Miután távozott a Károliról, nem indítottak ellene hajtóvadászatot, nem rúgatták ki több munkahelyéről is, hagyták, hogy elmenjen és a blogon sem írtak róla több cikket, sőt kérésére a régieket is kimoderálták. Domokosnak megvolt az esélye és a lehetősége arra, hogy egy új helyen teljesen új életet kezdjen és tisztességes módon felépítse a szakmai, tudományos karrierjét. Senki nem akadályozta őt ebben. Domokos azonban visszakönyörögte magát Lajtáron keresztül a Károlira, ahol Barnaby egyetemi tanárt csinált belőle annak ellenére, hogy a MAB kétszer is alkalmatlannak találta.

Barnaby egyik áldozata Kapa Mátyás volt, akinek voltak hibái, de fiatal kora ellenére a legjobb tudásához mérten, tisztességesen vezette a jogi kart egészen a kirúgásáig. Tudjuk azt is, hogy Domokossal ellentétben őt nem azért rúgták ki, mert már Barnaby sem bírta elviselni, hanem azért, mert igen kényes pénzügyi kérdéseket tett fel az egyetem vezetésének. Kapát – Domokossal ellentétben – a kirúgása után is üldözték, több munkahelyéről is kirúgatták, megpróbálták teljesen ellehetetleníteni, szakmai karrierjét ketté törni. Senki nem rehabilitálta őt a mai napig, egy nyomorult bocsánat kérést sem kapott, és a Károli közelébe sem mehet. (Nem mintha akarna.) Kapa nem kapott egyetemi tanári kinevezést és hozzá évi 4 milliós fizetést, örül, ha meg tud élni az ügyvédi munkájából.

Látod No Para, nagyjából ez a különbség Johannes áldozatai és Barnaby áldozatai között.

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 82 hozzászólás »

Hell at the Károli University (Pokol a Károlin)

Posted by jhnnsclvn - január 11, 2013

Pokoli Pokol a Károlin

Pokoli Pokol a Károlin

Szerző: Cicero

Mint tudjuk, az Alkotmánybíróság 2013. január 4-i határozatában az alapjogot korlátozónak, így alkotmányellenesnek ítélte a választási regisztrációt. A többségi határozattal szemben öt alkotmánybíró fogalmazott meg különvéleményt, de egyikük, Lenkovics Barnabás magának a regisztrációnak az eltörlésével egyetértett. A kötelező előzetes regisztráció intézményét csak a 2010-es választás után megalakult parlament, vagyis a kétharmados kormánytöbbség által megválasztott négy alkotmánybíró tartja alkotmányosnak. A három legszebb példány közülük itt látható:

Pokol, Dienes-Oehm, Balsai

A seggnyaló triász: Pokol, Dienes-Oehm, Balsai

A balszélső karunk büszkesége, Pokol Béla, aki nemcsak saját magával ajándékozta meg a Károli Jogi Karát, hanem protezsáltjával, Féreg (=cservák tótul) Csabával, Schmitt Pál egykori jobbkezével és felnyomójával. Ld. honlapunk megfelelő oldalait:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/egyhazjogi-tanszek

http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

Pokol az AB határozata után különvéleményt fogalmazott meg. Három pontba gyűjtötte kifogásait a többségi döntés ellen. Ez a három pont jogilag mélyrepülés, seggnyalásilag magasiskola. Különösen az első, amiben annyira alárendeli magát a Fidesz-vezérkarnak, mint egy óvodás az óvónéninek: Szerinte az Alkotmánybírósághoz forduló államfő nem gondolhatott a választási regisztráció vizsgálatára, mert az az alaptörvény része, így érinthetetlen. Ezért a döntés előtt újra meg kellett volna kérdezni Ádert, hogy nekiállhatnak-e a választási regisztráció vizsgálatának. Értsd: Óvónéni, kimehetek-e pisilni, mert ha nem, akkor visszatartom.  Mert a regisztráció – és ez már a második pont – nemhogy a választójog korlátozása, hanem éppenhogy a választási rendszer funkcionális működőképességének egyre fontosabb feltétele. Mégpedig a nagyszámú külföldön dolgozó magyar miatt, akiket nehéz nyilvántartani. (És akikre a regisztráció amúgy is érvényes, tehát kár aggódni miattuk.) Végül a harmadik pont: Pokol nem értett egyet azzal sem, hogy alaptörvény-ellenes a kereskedelmi tömegmédiumok kizárása a politikai kampányból. „Ez a rendelkezés a választási kampány legköltségesebb tételét képes radikálisan csökkenteni, hisz a kereskedelmi televíziók politikai reklámjai a percenkénti többmilliós költségekkel a tapasztalatok szerint az összes pártot adósságba kergetik, és a politikai korrupció egyik legfőbb oka épp a választási kampányokhoz szükséges sok százmilliós és milliárdos összegek előteremtése. Ez a szabályozás ennek kívánt gátat szabni” – írja Pokol. Amit úgy kell érteni, hogy monopóliumot a köztévének, és kizárni a kampányból a konkurenciát!

Összességében Pokol Béla jogból és emberi tartásból ismét leszerepelt, viszont a vigaszágon seggnyalásból sikerült felkapaszkadnia a dobogóra. A három érmest a fenti képen láthatjuk.

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 57 hozzászólás »

Our reputation in the world (Jóhírünk a világban)

Posted by jhnnsclvn - október 6, 2012

Szerző: Vincent fan

 

Samu Mihály két hónappal ezelőtt még megvolt a Károlin: az ÁJK-n, Cservák Csaba tanszékén. Az egyik legolvasottabb fórumon, a Vincentblogon valaki fölvetette a nevét. Ezt követően eltűnt a Károli oktatói közül, mert a Károli ad a “jóhírére”. A fórum Károlival kapcsolatos hozzászólásaiból egyébként kiderül, hogy az ún. református egyetem külső és belső megítélése élesen eltér egymástól. Úgyis mondhatnánk, hogy a Károli alaposan félreismeri magát. Míg a BTK ezüst-, az ÁJK bronzérmesként hirdeti magát a felvételi reklámban, becsapva a tájékozatlan érdeklődőket, az intézmény – a fórumozók általános véleménye szerint – minden tekintetben „lefelé lóg ki” a magyar egyetemek sorából. – A szerk.

jotunder · http://orulunkvincent.blog.hu2012.07.21. 13:39:34

@Counter: KGRE történész szak… az Kun elvtárs, Kádár kedvence. talán a legjellemzőbb figurája a mai rezsimnek.

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.21. 13:44:27

@jotunder: Ha nem tévedek, a Károli sok tekintetben lefelé lóg ki a magyar egyetemi színvonalból is.

jotunder · http://orulunkvincent.blog.hu2012.07.21. 13:54:47

@Counter: nem tudom melyik tekintetben lóg más irányba.
jhnnsclvn.wordpress.com/ van egyfajta cukisági verseny a károli vezetés és az ellenzéke között   (itt mi is megkapjuk a magunkét 🙂 – a szerk.)

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.21. 14:02:25

@jotunder: Hát, például emiatt, erről hallottam 🙂 Nem elég, hogy kamu, de még ki is derül. Ha jól tudom, valami bölcsész phd-ket vissza is kellett vonni. (Itt bizonyára Mészáros Márton dupla PhD-csalására céloz a kommentelő – a szerk.)

Meg hát igazán kiváló oktatói gárda van ott, Bogár is professzor arrafelé, egy csomó más kisgazda-miépes is.

snakekiller23 2012.07.21. 16:15:16

@jotunder:

Nos MÁ (Máthé Áron Károlin végzett történészről van szó – a szerk.) személyéről és alma materéről kialakult véleményemtől függetlenül: a reagálásával szvsz semmi baj nincs (főleg a mai viszonyok tekintetében), legfeljebb némileg tartalmatlan.

ősreformátus 2012.07.21. 21:26:32

Cservák Csabát, Schmitt Pál jogi jobbkezét ki ne felejtsétek már a kiváló oktatók közül. Ő ma is tanszékvezető a Károlin, és mi mást vezetne, mint az alkotmányjogot:

www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.21. 21:36:11

@ősreformátus: Az a Samu Mihály az az a Samu Mihály? Te jó ég…

ősreformátus 2012.07.21. 21:40:12

@Counter: Az hát!
Látom, az ELTE hallgatói értékelték: markmyprofessor.com/tanar/adatlap/7992.html

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.21. 21:54:16

@ősreformátus: Őszintén meglepnek a 2 fölötti átlagok. De hát a hogyismondjam, közismert izé… előélete is, hogyismondjam, roppant kínos kellene hogy legyen a rendszerváltást követően választott értékközegében (bár ha azt nézzük, hogy arrafelé más is…).

Hogy mekkora egy szélhámosság…!

ősreformátus 2012.07.21. 23:10:48

@Counter: Ne túlozz, nincs az 2 fölött: 1,97. Jó belátom hogy Samu Misura még ez is sok.

Mi kínos? Hegedűs püspök vejének, ifj. Hegedűs Lóránt sógorának, Balla Péter rektornak semmi se kínos. Se Kun Béla unokája, se az öreg sztalinista Samu Miska, se a nyírfás Földi László résztulajdonában lévő Wistmanwood alkalmazása arra, hogy hatoljanak be a professzorok magánlakásába és csináljanak ott titkos felvételeket, amik alapján a “Szentírás nevében” (szó szerint így van az egyik felmondólevélben) kirúghatja őket. Vastagbőr van ennek a famíliának a képén.

A szélhámosság direkt eufemizmus 🙂

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.22. 07:14:25

@ősreformátus: Az a kínos, hogy egy jó pár évvel ezelőtt közölt ÁVO/ÁVH személyzeti listán szerepel egy Samu Mihály hadnagy az ’50-es évek első feléből. Aki kb. olyan idős.
Hát ez.

Meg hogy azóta szentkoronista, kisgazda képviselő-jelölt, Leleplező-magazinos, drábikjánosos és hasonló közegben nem hogy mozog, de lubickol.
Hát ez, még.

A szélhámosság ez: a konkrét sztálinista, elnyomás-teoretikus cselédpásztor-származék döccenő nélküli megszentkoronásulása.

(Volt egyébként olyan pletyka, hogy Schmitt plágiumának a whistleblowere Cservák.)

ősreformátus 2012.07.22. 10:17:42

Hol lehet megtalálni a neten ezt az ÁVO/ÁVH listát?

A pletykát mi is hallottuk. Azt nem tudjuk megerősíteni, hogy Cservák jelentette fel Schmittet a HVG-nél, de az biztos, hogy ő volt a kiszivárogtató. Baráti körben mesélte, hogy Schmitt doktorija egy az egybe egy bolgár faszi jelentésének a fordítása, ami a NOB archívumában van. Schmitt odaadta valakiknek fordításra. Talán épp a konzulensének vagy az opponensének. Ezzel a sztorival biztatta ifjú kollégáját Schmitt, hogy ne faxnizzon annyit a PhD-val, hanem adjon be már valamit. Csabi nem is faxnizott, az ő összekapart doktorijának is kb. olyan a hivatkozástechnikája, mint Schmitté. Kicsit több forrás, ámde oldalszámok nélkül. Ki tudhatta volna, hol keresse Schmitt plágiumának eredetijét, ha nem vezetik nyomra?

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.22. 10:28:31

img0.hvg.hu/elet/20050304hivatasoslista/3
Alul lapozható.

hvg.hu/itthon/20050411tartotisztek

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.22. 10:31:33

@ősreformátus: Erre akartam válaszolni fentebb.

Hozzáfűzném, hogy ha ez igaz, akkor Schmitt és Cservák is ostoba amatőrök, akikre egy titkosszolgálati kutya sétáltatását sem szabad bízni.

Az azért elég életszerű, hogy senki sem olvas papírízű, elavult és unalmas adatkompilációt a NOB levéltárában. És aki olvas, azok közül valószínűleg igen kevesen olvasták a schmitti másolatot.

ősreformátus 2012.07.22. 10:54:06

Köszi a listát.

Hát ez az! Ki tudhatott erről a régi adathalmazról? Csak olyan valaki, aki nagyon közel állt Schmitthez. Volt a köztévében egy műsor Cservákkal, amiből az derült ki hogy ő magát alkalmasabb elnöknek tartaná, mint Schmittet, akire gyakorlatileg a kamerák előtt rálegyintett: Ja, ez, ez nem elnök, én nem erről beszélek, hanem egy igaziról. Talán azt képzelte, hogyha félreállítja a helyébe léphet? Tényleg ostoba amatőr. 😀

Cservákot egyébként azért vették fel összesen 9 hiányos bibliográfiájú publikációval és egy frissen összekapart doktorival a Károlira, hogy begyorsítsa Hegedűs püspök vejének rektori kinevezését Schmittnél. Ebből a célból még magát Schmittet is meghívták 2011 tavaszán a Károlira egy alkotmányjogi tudományos konferenciára plenáris előadónak az alkotmányjogról! Schmitt és Cservák szinte családtagoknak számítottak a Balla-Hegedűs családban. Ld. fotók. Schmitt mint tiszteletbeli nagypapa, Cservák pedig az alsó képen Hegedűs Gyöngyi mellett:

jhnnsclvn.wordpress.com/2012/07/16/translation-of-the-2nd-humboldt-letters-a-2-humboldt-level-forditasa/

……

Counter · http://goo.gl/UMHxL2012.07.22. 11:17:57

@jotunder: Az egykori, talán ’98-as képviselőjelölti önéletrajza – valasztas.hu/ve/j51/j51-iwyKvJD437kKkiwglH0dFEpQoI.htm – szerint paraszti származású Samu Mihály 1952-ben végzett a jogon, utána nem másutt, mint az Állam- és Jogelmélet Tanszéken lett azonnal tanársegéd. Ez elég egyértelmű ideológiai elkötelezettség, az a tanszék *olyan* tanszék volt.
Egyes mendemondák szerint a forradalom idején kollégái inzultálták is.

Samu Mihály hdgy. felsőoktatási elhárító volt.

@ősreformátus: Nem hiszem, hogy Cservák “félre akarta volna állítani” Schmittet, pláne hogy a helyére lépjen, utóbbira politikai vezető alatt szolgáló bürokrataként tudnia kellett, hogy semmi esélye nem lehet.
Ha így történt, arra elégséges magyarázat a hülyeség, kár többet odaképzelni.

ősreformátus 2012.07.22. 11:28:56

@jotunder: ???
A mi Samunk min. 80 éves. A kor stimmel. Nem találok róla életrajzot.

sok-sok2012.07.22. 11:39:16

@ősreformátus: samu volt a 80 evekben az utolso Sztalinista a jogi karon, konkretan visinszkij jogelmeleti vivmanyaibol vizsgaztatott…

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 70 hozzászólás »

Old Sam (Öreg Samu)

Posted by jhnnsclvn - október 2, 2012

Kun Miklósról szóló sikerposztunkban bemutattuk az 1919-es proletárdiktatúra vezérének, Kun Bélának unokáját, aki hol máshol lenne professzor, mint a Károlin, ebben a feudálkommunista, zsidó, vadkapitalista intézményben. Kun Miklós figurája a politikai konjunktúralovagok szimbóluma. Kádár János seggnyalójából egy pálfordulattal Orbán Viktor seggnyalójává vált:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/08/31/instead-of-kool-kun-kool-helyett-kun/

 Ám mégsem ő a leggázosabb név ezen az egyszerre extrém jobbos és extrém balos egyetemen. A szupersztár, persze, maga a fenntartó, Bölcskei Gusztáv, aki Bátori fedőnevű komcsi spicliből küzdötte fel magát a Zsinat lelkészi elnöki székébe, görcsösen tagadva besúgó-mivoltát, amivel mindenki tisztában van. De ha csak a szorosan vett oktatók között nézünk körül, akkor is van valaki, akinek sötét múltja még Kun Béla unokájáét is elhomályosítja. Ő pedig nem más, mint Samu Mihály, az egykori ÁVÓs, a Károli legillusztrisabb oktatója az ÁJK-n, egészen eddig a tanévig. A Károli szupercsapatában (a csapatkapitány Bölcskei-Bátori, Kun Béla unokája (Miklós), a nyugdíjas rendőr Kovács Árpád, a komcsi Pokol Béla és az operatív tiszt, Kulcsár-Szabó Ernő MENYe (HansÁgi) ) az öreg Samu, a felsőoktatási elhárítás egykori hadnagya, a hírhedt sztalinista jogász az adu ász. Öreg Samu ez év július végén bukott le, amikor a vincentblog olvasói ráharaptak a nevére a Károli oktatói között. Na vajon hol? A Schmittet lebuktató Féreg Csaba tanszékén volt a minimum 80 évével mindeddig óraadó. A lebukást követően a Károli vezetése villámgyorsan láthatatlanná tette őt. Talán tapintatosan nyugdíjazta. De a hallgatók indexe, a Neptun, a Markmyprofesszor ( http://markmyprofessor.com/tanar/adatlap/7992.html  ) és sok egyéb dokumentum, pl. a vincentblog (http://orulunkvincent.blog.hu/2012/06/30/romsics_ignac_vedelmeben#c17369599) őrzi károlis emlékét… Már nem is csodálkozunk: a Károli élén olyan rektor áll, Balla Péter, mellesleg a szélsőjobbos Hegedűs-család tagja, aki a nyírfás Földi László cégével, az izraeliek által pénzelt Wistmanwooddal paktál. Az árpádsáv és a sarló-kalapács, a sárga és a vörös csillag jól megfér egymással Balla Péter tót paraszti szívében. – A szerk.

Szerző: Operatív tiszt

A III/III. központi állománya: nevek, beosztások, rendfokozatok

2005. március 04., péntek, 10:50 • Utolsó frissítés: 2009. március 04., szerda, 16:19
Szerző: hvg.hu


Címkék: titkosszolgálatok; ügynökmúlt; állambiztonsági múlt; ügynökdosszié; III/III. csoportfőnökség;

 Kik szervezték be a hálózati személyeket? Kik működtették az állambiztonság rendszerét? A hvg.hu most azoknak az állambiztonsági tiszteknek és főtiszteknek a nevét sorolja fel, akik 1989-ben a BM III/III. Csoportfőnökség központi állományának tagjai voltak és a megyei osztályokat vezették.

BM III/III-2. Ifjúságvédelmi Osztály [korábban: az ifjúság körében tevékenykedő ellenséges elemek elhárításáért felelős osztály]

Tímár Zoltán alezredes
Temesi Gáborné főtörzsőrmester
Szekeres Péter százados

BM III/III-2-a. Alosztály [a felsőfokú oktatási intézményekkel szembeni elhárítás]

Ksenicz Tibor őrnagy
Körmendi Ernő őrnagy
Kazinczy Gusztáv százados
Mátrai György százados
Nagy László alhadnagy II.
Horváth György százados
Terényi György százados
Bálint Ferenc százados
Dr. Kaizinger Zoltán hadnagy
Tóth Mihály hadnagy
Molnár Ferenc hadnagy
Tóth Sándor százados
Branstetter Gyula százados
Samu Mihály hadnagy
Karmos Gábor hadnagy

http://img0.hvg.hu/elet/20050304hivatasoslista/3

Az egykori, talán ’98-as képviselőjelölti önéletrajza – valasztas.hu/ve/j51/j51-iwyKvJD437kKkiwglH0dFEpQoI.htm – szerint paraszti származású Samu Mihály 1952-ben végzett a jogon, utána nem másutt, mint az Állam- és Jogelmélet Tanszéken lett azonnal tanársegéd. Ez elég egyértelmű ideológiai elkötelezettség, az a tanszék *olyan* tanszék volt.
Egyes mendemondák szerint a forradalom idején kollégái inzultálták is.

Samu Mihály hdgy. felsőoktatási elhárító volt.

Counter · http://goo.gl/UMHxL 2012.07.22. 11:17:57

Samu Mihály a Károlin is az Alkotmányjogi Tanszéken volt óraadó – mostanáig.

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 58 hozzászólás »

Pótfelvételi a jogra (Second chance for the Law Schoool)

Posted by jhnnsclvn - július 30, 2012

Szerző: Elemi Logika

Másfél évvel ezelőtt, 2011. február 13-án jelent meg alábbi címen egy posztunk:

The lowest quality at the highest price (Bóvlit méregdrágán – ez a Károli)

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/02/13/the-lowest-quality-at-the-highest-price-bovlit-meregdragan-ez-a-karoli/

Szerzője, Református Lelkiismeret, az alábbiakat írta akkor:

“A legalacsonyabb színvonalú oktatás – a legmagasabb áron: ez a Károli jogi kara

Ezekben a napokban sokan latolgatják, hogy melyik felsőoktatási intézménybe jelentkezzenek, a Károli joghallgatói pedig arról gondolkodnak, hogy melyik jogi karra jelentkezzenek át. A hallgatók nyilvánvalóan a legalacsonyabb áron a legmagasabb szolgáltatást nyújtó egyetemet fogják választani. Hogy a Károli jogi karán milyen színvonalú jogi oktatás folyik Kovács Barnabás törvénytelen dékánsága alatt, arról már sokszor lehetett olvasni. Hogy az oktatók megfélemlítése, a professzorok kirúgása, a hallgatók manipulálása midennapos jelenségek a Károlin, azt is mindenki tudja.

De hogy mennyit is kell fizetni ezért a „szolgáltatásért”, arról nemigen volt szó.”

Református Lelkiismeret szavai ma, a pótfelvételire jelentkezés idején, ugyanúgy érvényesek, vagy még érvényesebbek, mint tavaly februárban. A 2012-es felvételi tájékoztató a legmézesmázosabb csaliszöveggel csábítja a diákokat, elhallgatva előlük a legfontosabbat: az árakat. Pedig azzal dicsekszik ez a kiadvány, hogy ezen az egyetemen korrektül tájékoztatják a hallgatókat. Valójában becsapják őket, mert nem világosítják fel arról, hogy itt a legmasabbak az árak – és itt a leggyatrább a színvonal. Igaz ez a Bölcsészettudományi Karra is, de most csak az ÁJK-s számokat hasonlítjuk össze a legfrissebb országos pótfelvételi tájékoztató alapján:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/Felveteli_2012P/nyomtatasi_kep_A0.pdf

Nappali

1. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 215000 Ft
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): – Ft
3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): – Ft
4. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
5. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 175000 Ft

6. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 176000 Ft
7. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 174000 Ft
8. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 185000 Ft

Levelező

1. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 210000 Ft

2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 190000 Ft
3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): – Ft
4. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 150000 Ft
5. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
6. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 150000 Ft
7. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 154000 Ft
8. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 150000 Ft

És most idézzük tovább Református Lelkiismeretet:

“A Károli jogi kara a legdrágább a jogi karok közül. (Mind a nappali, mind) a levelező tagozaton első helyezett, mert a Károlin kérik a joghallgatóktól a legtöbb tandíjat Magyarországon. Nincs még egy olyan jogi kar, amely ennél többet kérne. Nagyságrendekkel magasabb, mint az összes többié, akár a drágasági lista második helyén álló ELTÉé…, amely nála sokkal színvonalasabb… A Károli egy olyan pénzbeszedő automata, amely igencsak kétséges, hogy egyáltalán kidobja a végén az igencsak drágán árult diplomát. Itt kaphatsz a lehető legtöbb pénzért a lehető legkevesebbet.

A demokráciában nem egyedülálló, hogy átverik az embereket. Globex Holding, Pilisinvest és még sorolhatnánk a piramisjátékok sorozatát, ahol magukat úriembernek kiadó bűnözők az állami hatóságok tétlen szemlélődése mellett sok százezer embert fosztottak ki. Hogy a Károlin is így lesz-e? Ennyire átverik majd itt is a hallgatókat? … Ennyire kétszínű vezetése lenne a Károlinak? Ennyire átvernék a hallgatókat? Egy biztos: Amikor kiderül majd az igazság Kovács Barnabásról és Balla Péterről, akkor már késő lesz a pénzünk után futni, ők nem fogják visszafizetni.”

A Károlis ÁJK abban is egyedülálló az összes jogi képzés közül, hogy ennek az egynek nincs akkreditált doktori iskolája – az összes többinek van. Vö.:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=11

Azaz a Károli Jogi Karán nem is folyik igazi egyetemi képzés. Ez csak afféle méregdrága tanfolyam.

Ma már nem Kovács Barnabás az ÁJK dékánja, de ettől az átverés még nem kisebb. Ugyanis ő az egész Károli Református Egyetem árnyékrektora: ő huzigálja a Balla Péter névre hallgató bohócbáb drótjait.

Melléklet: MAB-határozat az akkreditáció megvonásáról:

 HATÁROZAT
a MAB 2009/9/IX/2/351. sz. határozata
a

Károli Gáspár Református Egyetem
159

azonosítószámú

állam- és jogtudományok

besorolással kért doktori iskolájáról:

A MAB a doktori iskola akkreditációját 2009. december 4-i hatállyal
megvonja,

mert

van 6 „megfelelt” minősítésű törzstagja1
az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel2
honlapja: megfelel3
képzési terve: nem felel meg3
működési szabályzata: nem felel meg3
minőségbiztosítási terve: megfelel3
a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel4
a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg5
mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel6
a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel7
 Budapest, 2009. december 4.
#351

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 96 hozzászólás »