Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for the ‘Károli Egyetem HTK’ Category

Official Announcement (Hivatalos közlemény)

Posted by jhnnsclvn - június 7, 2020

Szerző: HTK Illetékes

Vége a találgatásoknak. A Károli honlapjára kattintva már az új rektornő mosolyog ránk. A Károli szenátusa csütörtökön megszavazta, pénteken nyilvánosságra hozta Zsengellér leváltását és Czine megbízását. Szabó püspök a bennfentesek szerint a két rossz közül próbálta a kisebbiket választani. Meglehetősen bizalmatlan a jogászokkal szemben, és szívesebben tartotta volna a vezetést egy teológus kezében. Ám Zsengellér professzor legújabb szerelme még hallgató, és ez hangos botránnyal fenyegetett. Egy ilyen pikáns szexbotrány  világi intézményben is kínos volna, nemhogy egy egyháziban. A fundamentalista és a szó szoros értelmében dogmatikus (ez a szakterülete) Szabó püspöknek második ciklusa végén egy ilyen ügy már nem hiányzott a nyakába. Kénytelen volt leküzdeni ellenérzését a “huncut” jogászokkal szemben, és megbízást adni a jogász rektorhelyettesnek rektori teendők ellátására. Elődjének, Bölcskei püspöknek már meggyűlt a baja az egyik jogász intézményvezetővel, aki fel merte neki tenni a kérdést: hova lesz a Jogi Kar által megtermelt temérdek pénz. Másnap kirúgták. Igaz, ő nem volt rektor, csak a Jogi Kar dékánja. A jogászok nélkülözhetetlenek, olykor bűnügyek következményeitől mentik meg a Református Egyetem vezetőit, de mindig készek meglepetést okozni. Nagyon szemmel kell tartani őket…

Új rektor a Károli élén

KRE_Kozlemeny_Dr_Czine_Agnes_rektori_feladatokkal_toreno_megbizasarol

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, NER és Református Egyház | 29 hozzászólás »

Breaking News (A patkány a szemétdombon!)

Posted by jhnnsclvn - május 14, 2019

Szerző: Anonymus Anonym

Új rektor a Károli élén

Zsengellér József

Személyi változás történt a Károli Gáspár Református Egyetem vezetésében is. Balla Péter, a patkány küllemű és jellemű paprektor fenekéről leválasztották a 10 éve hozzáragadt rektori széket, és helyettesét, Zsengellér Józsefet ültették bele.

Bogárdi Szabó István püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület május 13-i közgyűlésén megköszönte Balla Péter fáradozásait, melynek köszönhetően „a Károli egyetem helyzete stabilizálódott, némely kara pedig a legjobbak közé tartozik” – legalábbis szerinte, és az egyházkerület nevében jókívánságait fejezte ki az új rektornak – derül ki a Parókia Portál tudósításából.

Balla Péter 2009 óta töltötte be a Károli-egyetem rektori tisztét. Úgy került a rektori székbe, hogy a III/I-es műveleti igazgató, nyírfás Földi László posztkommunista spiclicégével lehallgattatta és kandikameráztatta kollégáit és az egyetem diákjait a saját lakásukon, majd a bűncselekményből származó felvételeket felhasználva kirúgta őket az egyetemről. Az így generált munkaügyi pereket önkéntes hamis tanúként végighazudta. A patkányképű és -lelkű Ballának blogunk méltó emlékművet állít, folytatjuk dicstelen és mocskos ténykedésének dokumentált bemutatását.

Balla utódja, Zsengellér József korábban a Hittudományi Kar dékánja volt, utolsó tisztsége pedig rektorsága előtt stratégiai rektorhelyettes.

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 43 hozzászólás »

Ms Floozy & Co (Baszári Kati és társai)

Posted by jhnnsclvn - március 13, 2018

 

Szerző: Fotográf

Zseniális fotókat lőtt a Károli Gáspár Egyetem fényképésze jelen tanév évnyitóján. Az esemény ugyan fél évvel ezelőtt történt, azonban még senki se szentelt elég figyelmet ezeknek a művészi képeknek, melyek annyira jellemzőek ennek a legerkölcsösebb felsőoktatási intézménynek a szellemére.

Az első díjat a fenti fotó nyerte el kollégáim körében, amelynek a “Baszári Kati” címet adtam Nagymamám emlékére. Így nevezte el eredeti humorral a “bakasárikat”, piaci kofákat és házmesternéket, akik széttárt lábakkal hajolgattak, söprögettek vagy ültek a padokon, éppúgy, mint a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. Sepsi Enikő lila galléros dékáni, majdhogynem papi palástjában terpeszt az első sorban, direkt a szószékkel szemben a templomban, kezében egy a ruhája gallérjával és mandzsettájával megegyező színű bársonykötésű mappa. Hiába azonban a szenteskedő ruha, úgy áll az rajta, mint tehénen a gatya, vagy – stílszerűen – mint sarki kurván a casula. Nemcsak a lábát tárja szét a papi szószólók előtt, hanem a palástját is, kivillantva kövér combját és a gallérhoz, mandzsettához és mappához hasonló, ám egy árnyalattal világosabb, sötétvörösbe hajló színű bugyiját, zavarba hozva ezzel Balla Péter fő-fő tisztelendő urat, a szépemlékű Hegedűs Lóránd püspök vejét, a református egyetem rektorát. Persze a dékánasszony nem tehet róla, csak hozza a formáját. Ezzel az illetlen pózzal tökéletesen harmonizál közönséges arca, mely rögtön elárulja, honnan szalajtották őt egy egyházi egyetem magas méltóságába. Ő legalább nem játssza meg magát, nem vág ájtatos ábrázatot, azt adja magából a fotón is, ami a lényege.

Nem úgy galériánk második helyezettje a másik karnak, a Hittudományinak a dékánja. Ő az, aki feljelentette egyik diákját, amiért az négyszemközt bevallotta neki, hogy saját neméhez vonzódik. Van, aki ezt aljasságnak, a bizalommal való visszaélésnek, árulásnak tekinti. De az igazság az, hogy páni rémületében tette, amit tett. Előre menekült, hogy megelőzze saját lebukását. Mármint annak kiderülését, amit itt a HTK-n mindenki tud, hogy ő is saját neméhez vonzódik. Nem véletlenül választotta őt bizalmasául a homokos diák. Azt hitte, hogy holló a hollónak, homó a homónak… de tévedett. Németh Dávid – Sepsi Enikővel ellentétben – azonban minden erejével leplezni próbálja, ami a lényege. Ájtatos ábrázattal, összekulcsolt kézzel úgy pózol ott, mintha az üdvözült képű Balla főtisztelendő tükörképe akarna lenne. Pedig egyre jobban, sőt, egyre kísértetiesebben hasonlít nem Ballára, hanem Szabó Andrásra. Csak egy kicsit beesettebb az arca és kicsivel több a haja. De a frizurája, a szakálla formája, az arcvonásai – mintha csak Szabó András soványabb ikertestvérét látnánk. Igyekezett pótolni azt az alakot, akit olyan fájdalmasan hiányoltunk az eseményről. Ha ott lett volna, ő még Baszári Katit is lenyomta volna. Így be kellett érnünk Homi Domival…

Végül fotópályázatunk harmadik helyezettje a károlis évnyitók és évzárók örök tartozéka. No komment… hacsak annyi nem, hogy ideje lenne visszavonulni…

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 59 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 6. (Néha az ügyészek is korán halnak… 6.)

Posted by jhnnsclvn - október 16, 2016

Sometimes attorneys die early 6. (Néha az ügyészek is korán halnak… 6.)

Szerző: Kisjogász

A 2009. március 27-én egyhangúlag odaítélt 4 fokozat közül 3-at az EDHT 2009. szeptember 3-án ugyancsak egyhangúlag visszavont. Ugyanazok, akik szemrebbenés nélkül szavazatukkal szentesítették a 3 PhD-csalást, 5 hónappal később szemrebbenés nélkül úgy tesznek, mintha ez meg se történt volna. Egy kivétel akadt, dr. Tanka Endre professzor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az ügynek az érintett doktori iskolán messze túlmutató következményei vannak, amelyek az egész egyetemet érintik. A másik jogász, Domokos Andrea az érintett Szabó András elnök helyett skrupulus nélkül levezeti a szavazást. A legnagyobb PhD-csalást elnöklő Eisemannak (ő elnökölte Mészáros el nem készült dolgozatának nyilvános vitáját és értékelte 100%-ra! – A szerk.) már a szavazás előtt büdös lesz a levegő, sietősen távozik. De beül helyette a felsőoktatás történetének legnagyobb csalója, Pethő Sándor, aki hamis, nemlétező idegennyelvű cikkek fiktív listájával szerzett magának professzori címet, és máris ki van a létszám.

A visszavonó határozatot ugyanúgy Szabó András elnök és dr. Vanó Renáta írta alá, mint a fokozatokat odaítélő hamis tartalmú határozatokat. Vanó maga is jogász, tudhatta, hogy amit elkövet, az bűncselekmény. A csalás után ő éppúgy megdicsőült, mint Szabó. Ő ma az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztályának vezetője. A MAB-ot átverő, majd a MAB által lebuktatott Szabó pedig ma már a MAB tótumfaktuma Balog Zoltán akaratából.

Figyelemre méltó Németh Dávid HTK-s professzor farizeusi megjegyzése (EDHT-hat. 2.oldal 4. bek.). Ő ti. panaszkodik, hogy a fokozat odaítéléséhez nem állt rendelkezésre elegendő információ. Ez nettó hazugság. Mészáros kamu-védése 2009. március 26-án volt. Németh Dávid – a többiekkel együtt – már másnap megszavazta Mészáros (akkor még Márton, később Szegeden már István) részére a doktori fokozatot, abban a tudatban, hogy ez aznap, azaz március 27-én lett felterjesztve, mégpedig nem az Irodalomtudományi Doktori Iskola, hanem Demes-Kőfalusi Krisztina titkárnő által. Ha ez nem elegendő információ arra, hogy csalás történt, de minimum gyanús az ügy, akkor semmi sem az. Németh Dávid professzorról csak a szakállas vicc jut ezután majd mindig eszünkbe: Aki kurvának áll, ne csodálkozzon, hogy megb….ák.

A 2009. szeptember 3-i – fokozatokat visszavonó – EDHT-határozat itt olvasható.

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 1

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 1

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 2

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 2

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 3

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 3

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/10/16/sometimes-attorneys-die-early-6-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-6/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 44 hozzászólás »

Stinker in the poultry-yard 2. (Görény a tyúkudvarban)

Posted by karoligaspar - március 24, 2013

A naiv teológusSzabó András 2012 április

Írta: Warren Weawer

A Zsengellér-jelentés természetesen önmagáért beszél. De minden szöveg más és más jelentésrétegét tárja fel minden olvasó számára annak háttérismereteinek megfelelően. A posztot kommentelők számos momentumot elemeztek. Mi egy homályban maradt elemet kívánunk kiemelni képzettségünknek és érdeklődésünknek megfelelően.

A jelentés szerzőségének kérdését.

Ki írta a szöveget?

Három név szerepel alatta: dr. Zsengellér József, dr. Madarász Imréné és dr. Tanka Endre. Ketten – Zsengellér és Madarászné – saját kezükkel aláírták a jelentést, Tanka professzor nem. Azt fogjuk megmutatni, hogy ki közülük a szöveg valódi szerzője.

Mindhárom név előtt doktori cím. Zsengellér úr a hittudomány köréből szerezte, Madarászné a nyelvtudomány kandidátusaként viseli, Tanka Endre professzor a jogtudomány tekintélyes képviselője.

A szöveg egyértelműen egy képzett jogász műve. A kérdésfelvetés: a Károli BTK IDI tekintetében a „működészavarok és az emiatt fennálló felelősség” világosan kijelöli a célt. Ennek eléréséhez vizsgált dokumentumokat és meghallgat három érintettet, valamint számos tanút. A dokumentumokról megállapítja, hogy „részben hiányosak, részben hiteltelenek”, a megkérdezettek kijelentései pedig ellentmondóak.

A szöveg valódi szerzője elfogadja a MAB (dr. Lamm Wanda alkotmánybíró által vezetett bizottsága) megállapítását az IDI dokumentációjának meghamisításáról, majd felteszi a kérdést a szándékra vonatkozólag: „Miért és kinek a döntése alapján került sor valótlan témavezetések feltüntetésére?”.

A háttér: a MAB szabályzatának megfelelően csak az lehet valaki a DI alapító törzstagja, akinek legalább egy sikeresen doktorált témavezetettje volt, akár egy másik kollégával együttműködve. Tiszteletre méltó, nagy tudású egyetemi oktatókat fel szoktak kérni más doktori iskolákban témavezetésre. A Károlin ilyenek alig vannak. Pontokat tehát nem hoztak magukkal. A károlis IDI-re jelentkezők között ugyan komoly meggyőző munkát végeztek, hogy válasszák témavezetőnek Szabó Andrást és Petrőczi Évát, ez nem sok eredményre vezetett. Petrőczi Baranyai Katalin barátnőjét egy már két doktori iskolán elutasított disszertációjának megvédésével akarta megszerezni a maga számára az áhított törzstagsági pontot. Baranyai védését azonban az IDI vezetője szakmai okokból ellenezte.

A jelentés tárgyszerűen állapítja meg: „Amikor nyilvánvaló lett, hogy az IDI több tagja ezt a feltételt belátható időn belül szabályszerűen nem teljesítheti és emiatt az IDI tervezett akkreditációja meghiúsul(hat), megindult a névleges kettős témavezetések adminisztratív legalizálása.”

A továbbiakat röviden összefoglalva: Szabó András dékán és az EDHT vezetője folyamatosan, különböző módokon kijátszotta az IDI vezetőjét, abból a célból, hogy saját magának és feleségének, Petrőczi Évának biztosítsa a törzstagsági pontot. Ezt a tényt a jelentés így foglalja össze: „SZA – Hima Gabriella folytatott levelezésében – fenyegető jelleggel nyíltan felvállalta az IDI ügyeibe való közvetlen beavatkozást, akár HG megkerülésével és vezetői döntésével szemben is.”

A jelentés célkitűző és feltáró része egyértelműen kitűnő jogászi munka. Nem kétséges, Tanka professzoré. Ami most következik: a következtetések levonása. A jelentés megállapítja Szabó András dékán és EDHT elnök súlyos bűncselekményei. Megállapítja az adminisztrátor, Demes-Kőfalusi Krisztina társtettességét is. Ami meglepő: Hima Gabrielláét is. Felrója neki, hogy nem tartott rendet az IDI-ben, holott az előzőekben bebizonyította, hogy Szabó András dékán ebben szándékosan akadályozta, Demes-Kőfalusi pedig összejátszott vele.

A jelentésnek ez a két része – a bizonyítás és a következtetések – tehát egymással nem koherens, az utóbbi nem következik okszerűen az előzőből.

A fentiekből világos, hogy míg a szöveg bizonyítási részét a jogászprofesszor Tanka írta, a következtetéseket a két másik szerző, dr. Zsengellér József, dr. Madarász Imréné alakították ki az ő szándékával ellentétesen. Zsengellér a hittudomány professzoraként a rektori parancsot követve, azt az isteni parancs elé helyezve tette ezt. Madarász Imréné, aki kandidátusi fokozatát egy gyatra és önállótlan értekezéssel szerezte, hasonlóképpen tett.

Tanka professzor szövegének ezt a durva meghamisítását nem fogadta el. Tiltakozását azzal jelezte, hogy nem írta alá.

A szöveg valódi szerzője tehát dr. Tanka Endre – aki a meghamisítás miatt aláírásának megtagadásával tiltakozott. Meghamisítói pedig aláírói, dr. Zsengellér József és dr. Madarász Imréné.

A szöveg itt olvasható.

Posted in Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 23 hozzászólás »

Balla and Schmitt together on the Facebook (Balla-Schmitt parola a facebookon)

Posted by jhnnsclvn - február 20, 2013

Summa cum laude minősítést adott a rektor rokonának doktorijára a Károli Gáspár Református Egyetem a témavezető tudta és támogatása nélkül. A témavezető ezt nehezményezte, mire kirúgták egy titokban, jogtalanul készült videófelvétel alapján. A felvétel időpontját időpontját vélhetően manipulálták is.
http://hvg.hu/itthon/20130215_magannyomozas_karoli_rendorseg
Balla Péter rektor (a képen középen) egyébként Schmitt plágium-botrányakor összehívta a szenátust és határozatot hozatott a köztársasági elnök fenntartás nélküli támogatásáról.
Balla-Schmitt parola: "Mltó kezekből méltó kezekbe!"

Balla-Schmitt parola: “Méltó kezekből méltó kezekbe!” vagy másként: Similis simile gaudet

A latin nyelvű képaláírás szabad fordításban: “simlis a simlisnek nem vájja ki a szemét, de kezét fogva a seggét nyalja… “

http://giulio.freeblog.hu/archives/2013/02/18/HA_A_BLOGOT_BLOKKOLJAK_MASOLAT_A_TARTALEKON/

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 27 hozzászólás »

Zsengellér spoken and written (Zsengellér szóban és írásban)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 20, 2012

A Szabó András hivatali visszaélései tárgyában indult büntetőeljárás, amely kisebb-nagyobb megakasztásokkal már 3 éve folyik, új aktualitást kapott. A nyáron a BRFK-n kihallgatták Zsengellér Józsefet, aki állítólag nem az általa készített jelentéssel összhangban vallott, hanem Balla utasítására hamisan, és az egyház nevében presszionálta a rendőrséget, hogy szüntessék meg a nyomozást Szabó András ellen. A Doktori Iskolával kapcsolatos visszaélések kivizsgálásával ugyanis a Szenátus 2009 őszén Zsengellért bízta meg, aki el is készítette kőkemény jelentését 2009 novemberében, és csontig leleplezte benne Szabó András hivatali visszaéléseit.

Új olvasóink számára röviden összefoglaljuk Szabó András bűnügyét. Mészáros Márton (MM) 2009 március 26-án összesen 13 oldalas szöveggel, amelynek a felét Korner Veronika írta, 100%-os doktori fokozatot szerzett az  Eisemann György által vezetett PhD-bizottságtól a Károlin. Témavezetője Szabó András dékán, opponense Szabó dékán felesége, Petrőczi (és Bednanics) voltak.

A védésre bocsátást MM állítólag 2009 március 9-én kérte, de kérvényén nincs iktatószám. Ugyanaznapra keltezett másik nyilatkozatában viszont azt jelenti be, hogy ca 2 héttel a védés előtt még csak az ötletelésnél tart, mert épp most készül témát váltani (20. századi magyar irodalomról 15. századi németre!), és kéri, hogy “a továbbiakban” (sic!), azaz a védésig hátralévő 17 napban Szabó András lehessen a témavezetője! Ezen a kérvényen fiktív iktatószám van:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/24/by-hook-or-by-crook-a-csalot-mindenaron/

MM egyik nyilatkozatába még Szabó utasítására azt is beleírta, hogy korábbi témavezetőjétől, Hima Gabriellától semmilyen segítséget nem kapott. Erről Zsengellérék a jelentésükben kimutatták, hogy hazugság. Hima nem javasolta 2009. március 26-ára kitűzni MM védését, mert szerinte a Korner Veronikával közösen írt 13 oldalas szöveg ehhez nem elég. Hima publikálta MM és KV még 2006-ban keletkezett 13 oldalas közös írását, külföldi konferenciára is magával vitte és külföldi publikációhoz is hozzásegítette őket. MM témavezető váltásra vonatkozó kérelme sehova sem lett benyújtva, iktatószáma – mint azt Zsengellérék kiderítették – kamu.

Hima 2009 március 26-30 között külföldi konferencián tartózkodott, ezért Szabó MM védését márc. 26-ra tűzette ki, és még aznap el is fogadtatta a kari grémimokkal, az MM álvitáját követő eszem-iszom alatt. Másnap, március 27-én az EDHT elnökeként alá is írta a hamis tartalmú PhD-határozatot MM fokozatáról, és ezzel a Szabó féle hivatali hatalommal való visszaélés és közokirathamsítás befejezett, eredmény-bűncselekménnyé vált. Hogy felterjesztő (Szabó András) és elfogadó (Szabó András) azonossága ne tűnjön fel, Szabó András a titkárnőjével, Demes-Kőfalusi Krisztinával íratta alá a felterjesztést a felterjesztésre egyedül jogosult doktori iskolai elnök, Hima, helyett. Hima csak a védés után tudta meg és csak a netről, hogy Szabó mit művelt a távollétében a háta mögött. NEM AZ EGYETEM ÉRDEKÉBEN, hanem kizárólag a SAJÁTJÁBAN. Hiúságból és hatalommániából rabolt magának és feleségének témavezetéseket és döntötte be ezzel a doktori iskolát. Zsengellér mindezt kiderítette a vizsgálata során.

MM márc. 9-re datált témavezetés-váltási kérvénye csak a védés után 2 hónappal, 2009 május 25-én került elő, közvetlenül Szabó András kezéből. Valószínűleg aznap keletkezett. Hogy addig hol kallódott, Szabó megmagyarázni nem tudta. Az iktatószám, amint Zsengellér kiderítette, kamu. Egy március 4-i hivatalos e-mailből kiderül, hogy Szabó már akkor, tehát még a hamis kérvény előtt 5 nappal utasította beosztottjait, hogy az ő, Szabó András nevét töltsék fel MM és egy másik doktorandusz, Riskó Enikő neve mellé témavezetőnek, holott köze nem volt egyikhez sem. Hima Balla Péter megbízott rektortól 2009 június 2-án, magyarázatot kért a témavezetés-lopások ügyében: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-5-a-meszaros-fele-bunugy-eltussolasa/. A témavezetésnek díja van, másfélszeres minimálbér. Szabó és felesége sima köztörvényes lopásokat követtek el többszázezer Ft értékben. Szabó András Hima témavezetéseit nyúlta le, Petrőczi Éva pedig az ELTE-professzor Rónay Lászlóét, amint azt Zsengellérék megállapították. Hima írásban tiltakozott, de Szabó dékánként erőszakkal és fenyegetően lépett fel vele szemben, ezt is a Zsengellér-jelentés állapította meg. Balla minderről tudott, és mindent jóváhagyott.

Balla kamu kivizsgálást rendelt el, és Szabótól kamu írásbeli választ kért, majd pár nap múlva kirúgta Somlyó Piroska rektori titkárnőt, akivel korábban iktattatta ezt a rendelkezést, hogy ne legyen rá tanú. Majd leváltotta HG-t az IDI vezetéséről, utána a tanszékcsoportéról, aztán a tanszékéről, végül kizáratta őt az IDI-ből és az oktatásból is. Aztán jött a többi retorzió:

–          Szabó Andrással együtt Balla megvonta HG teljes szabadságát,

–          irodáját átkutatták, poloskákat és kamerákat szereltettek be

–          irodai komputerét átvitették a rektoriba bevizsgálni

–          csapdákat állítottak: hallgatókat küldtek HG lakására azzal a megbízással, hogy HG betegállománya alatt írattassanak be az indexükbe vizsgajegyet, hátha a TVSZ megsértését rá lehet húzni (nem sikerült, mert a hallgatók HG-t figyelmeztették)

–          többször berendelték őt betegen

–          feljelentették HG háziorvosát az OEP-nél táppénzcsalásban való cinkosságért,

–          kamu hirdetéseket adtak fel HG nevében, hogy zaklatásoknak legyen kitéve a lakásán

–          majd amikor semmi nem jött be, megbízták a Wistmanwoodot, hogy törjenek be HG-hez, szerezzék meg az otthoni computerét, vegyék videóra lakása berendezését, értékeit, ajtózárait, őt és családtagjait otthoni tevékenységük közben

–         végül rendkívüli felmondással megszüntették munkaviszonyát tartós betegállománya alatt (munkaügyi per zárt ajtók mögött, megfélemlített, manipulált, többször kicserélt és egyszer megmérgezett bírákkal folyamatban)

A BRFK közérdekű bejelentő üldözése, magánlaksértés és magántitok megsértése miatt 3 évig nyomozott, ám a Főváros Főügyészség, melynek néhány munkatársa károlis oktatóként Balla beosztottja, leállíttatta a nyomozást: határozatba foglalták, hogy fenti különös akciók „nem retorziók!” (sic! félkövérrel és felkiáltójellel az eredeti rendőrségi határozatban) A Fővárosi Főügyészség toleranciája a munkáltatói üldözést illetően végtelen 🙂 A fővárosi főügyészek jogismerete – tisztelet a kivételnek! – nulla, mert azt voltak képesek határozatba foglalni, hogy a rendkívüli felmondás okai már évekkel annak foganatosítása előtt fennálltak! 🙂 (Csak 15 napon belüli ok esetében lehet gyakorolni rendkívüli felmondást!)

Hogy azóta hol tart az ügy, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy Zsengellér mindent tud az ügyről. 2009-ben ő volt a nagy leleplező, ma ő a nagy kussoló. De nem ám semleges. Zsengellér jó keresztyén szíve a bűnözők felé húz. Ezt nemcsak Szabó András kimosdatásával való próbálkozása bizonyítja, hanem az is, hogy a másik csalót, Pethőt, még mindig megtűri a HTK-n: Pethő ma is egyetemi tanár, sőt, tanszékvezető.

Dolgozunk a rendőrségi és ügyészségi határozatok valamint a Zsengellér-jelentés beszerzésén, hogy mielőbb nyilvánosságra hozhassuk a teljes igazságot. Amíg azonban nincsenek lezárt, jogerős határozatok, kevés a remény megszerzésükre – A szerk.

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , , , | 26 hozzászólás »

Common dormitory (Kötelező bentlakás)

Posted by karoligaspar - szeptember 16, 2012

Az alábbi írás helyenként túlságosan szókimondó volt. Változtatni, belenyúlni nem akartunk, inkább itt-ott kimoderáltuk. A szerző megértését kérjük a csonkításokért 🙂 – A szerk.

Szerző: Thelogina

Van a parokia.hu portálon egy video-interjú kedvenc tanárommal, a cuki Zsengellér Józseffel:

http://www.parokia.hu/hir/mutat/3803/

Messze a legjobb arc az egész HTK-n. De ezt az interjút kihagyhatta volna. A riporternő megkérdezi tőle az elején, hogyan summázná egy éves dékánságát, mit sikerült megvalósítani a célkitűzésekből. Sikerült-e a közösségépítés kollégákkal és hallgatókkal, vagy valami ilyesmi. Feltűnő, hogy Zsengellér tanár úr csak a kérdés egyik felét hallja meg. A kollégákról nem beszél, csak a hallgatókról. Róluk viszont lelkesen. Azt mondja, most nagyobb volt a merítés, ezért remélhetőleg jobb lesz a minőség. Meg olyasmit is mond, hogy egyes hallgatók szemében ott lobog a túlvilági hit vagy ilyesmi. Azután rátér a bomba nagy újításra, amit idén szeptembertől vezetnek be, hogy a teológus hallgatóknak bent kell lakniuk a koliban. Nem nagy a lelkesedés a bentlakás iránt a hallgatók között, nem értik mire jó ez a bebörtönzés. Zsengellér tanár úr hablatyol valamit a gyülekezetekről és közösségről, a gyülekezetekre való rászokási kényszerről, ha jól értettem, jövő hivatásról amúgy jó paposan, ahogy ilyenkor szokás. Fellengzős szavak, nem hatnak túl őszintének még az ő szájából sem, nem is győztek meg ennek szükségességéről senkit. A riporternő kérdésére Zsengellér tanár úr el is ismeri, hogy ellenállás van a hallgatók között, a kolit a sitthez hasonlítják, ők meg szabadlábon akarnának élni. Különösen a pestiek, akiknek sokkal jobb lenne otthon . És akkor megint jön a lila szósz az emelkedett lelkiállapotokról, magasztos célokról, a „közös hitéletről” (ha-ha-ha – ha tudná a tanár úr, mi zajlik a diákszobákban, közösnek közös, csak nem épp hitélet 🙂 ).

Nagy a felbolydulás. Körbemennek az infók, amiket még a facebookra se teszünk ki, nehogy lebukjunk, csak egymás között suttogjuk el. Azt mondják a hallgatók sasoltatása miatt van szükség a kötelező bentlakásra. Köztudott, hogy Németh Dávid prof minden évfolyamon kineveli a maga kis spionjait, valóságos besúgó hálózatot épített ki. De ezeket hamar kiismerjük, ha a közelünkbe érnek témát váltunk vagy elhallgatunk. Nem sok infót gyűjthetnek. Ezér találták ki, hogy a koliszobákat kamerákkal és poloskákkal látják el, ráadásul közvetlenebb és hitelesebb lesz az info. Az sem titok, hogy az egyetem megbízásából a Wistmanwood nevű hírhedt izraeli kémszervezet szereli be és felügyeli a technikai berendezést, amiket persze profi módra elrejtenek majd a szemünk elől.

Ismerve Németh Dávid titkolt ferde hajlamait, érdeklődését az izmi fiútestek iránt, a hálószobai videofelvételeket ő nemcsak infószerzés céljából fogja tanulmányozni, hanem… (kimoderálva – a szerk.). Ha egy szexi srác közelébe kerül úgy felizgul hogy (kimoderálva – a szerk.). Ezért is reagálta túl a homokos mozgássérült fiú vallomását, mert folyton attól fél hogy őt is rajtakapják. Túlkompenzál, a másikra mutogat és jó nagy zajt csap hogy róla ne gondolják azt…

Senki sem hisz abban a lelki dumában amit Zsengellér tanár úr a parókia portálnak leadott a bentlakás okairól. Nem tudjuk, hogy Zsengellér tanár úr mennyire van benne a hallgatói személyiségi jogok megnyirbálásában, ismeri-e kollégái, Balla és Németh profok hátsó szándékait, vagy őt egyszerűen megvezették. A közös kollégium nem a hallgatók érdekét szolgálja, hanem a spiclikét és a buzikét. A Wistmanwooddal összegyógyult Balláét és a látens buzi Németh Dávidét. Vajon a cuki Zsengellér tanár úr naivan vesz részt a hallgatók személyiségi jogainak megsértésében, vagy tudatosan asszisztál ehhez az ördögi projekthez?

Posted in Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 54 hozzászólás »

The silent confession of a crook (Pethő hallgatása)

Posted by jhnnsclvn - február 25, 2011

A Károli Református egyetem szélhámosairól és csalóiról többször is írtunk, sőt, egész sorozatot szenteltünk nekik, azonban semmi következménye nem lett a lebukásuknak. Ez sehol máshol a világon nem fordulhatna elő. Bárhol másutt szégyenükben el kellene bujdokolniuk, más pályát választaniuk, ha cselekedeteik következményeit börtönbüntetés nélkül egyáltalán megúsznák. A csalás nem marad következmények nélkül, a hírnevükbe, karierjükbe kerül, mint ezt a német miniszter, zu Guttenberg esete mutatja.

A károlis csalók azonban korántsem egyformák. Míg Szabó és Mészáros püspöki rokonságát használta ki az előrehaladásra, és minden fantázia nélkül, erőből, szervezett cinkosok támogatásával látszatmunkákra szerezték meg vagy próbálták megszerezni a fokozatokat, Pethő csalása szofisztikáltabb. Pethő püspökrokonok nélkül, fantáziadús egyéni szélhámos-teljesítmánnyel jutott el a professzori címig. Egyedül Pethő emlékeztet Thomas Mann regényének szélhámoshősére, „Felix Krull”-ra, ahogy a németek nevezik az ő Guttenbergüket  („Bekenntnisse eines Hochstaplers”, klasszikusnak számító filmfeldolgozása 1957-ben, Kurt Hoffmann rendezésében, Horst Buchholz-cal a főszerepben). Pethő is, mint Felix Krull, protekció és erőszak nélkül tört magának utat a társadalmi elitbe. Fegyvere a nyelve és behízelgő beszéde, amellyel férfiakat és nőket is az ujja köré csavart. Bonyolult, tudálékos mondatszerkesztésével olyan tudományos szintet sugall, amellyel nem rendelkezik; futólag felszedett félismereteivel tesz felületes hallgatókra tudós benyomást. Az a mód, amellyel megköltött önképét eladta, azonban kvázi művészi teljesítmény, szemben a bunkó Mészáros és a tahó Szabó közönséges, primitív csalásaival. – A szerk.


Szerző: Prudens

Szélhámos a német kormányban

Németországban egyre dagad a botrány egy doktori disszertáció körül. A német kormány honvédelmi minisztere, zu Guttenberg doktori disszertációjáról kiderült, hogy a szövegben hosszabb részleteket vett át mások munkáiból, szakértői jelentésekből, azok szerzőinek feltüntetése nélkül. A disszertáció megjelent könyv formájában, s a figyelmes jogász szakemberek leleplezték a csalást. A miniszter vizsgálatot kért maga ellen és bejelentette, hogy annak lezárásáig nem viseli doktori címét.

2011 február 23-án zu Guttenberget 30 percig kérdezgette a német parlament. A miniszter nem tagadta az átvételeket, arra hivatkozott, hogy egyszerre akart megfelelni többféle feladatnak: tudományos munkát akart folytatni, miniszteri feladatainak is meg akart felelni, s derék családapaként akarta nevelni a gyermekeit. Bocsánatot kérta néptől, a választóktól, de a légkör a parlamentben nem enyhült meg.

A képviselők hazugnak (Lügner) nevezték a minisztert. Az ellenzék frakcióvezetője követelte Merkel kancellártól a miniszter azonnali leváltását, s ezt kiáltotta: „Mégsem bízhatjuk rá a hadseregünket egy Felix Krullra!” (Szabó András akadémiai doktornak és a többi károlis irodalomtudósnak elárulom, hogy így hívják Thomas Mann Egy szélhámos vallomásai című regényének hősét.)

A bayreuthi egyetem ugyanazon a napon bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszavonja zu Guttenberg báró doktori címét, mivel azt megtévesztéssel szerezte. Egy 80 milliós ország már napok óta a „doktori botrány”-tól hangos. Professzorok nyilatkoznak arról, hogy az ő doktori iskolájukban ilyesmi nem fordulhatott volna elő, de az utca embere is véleményt formál, s felveti a HITELESSÉG kérdését. Mennyire lehet bízni egy olyan emberben, aki képes mások teljesítményére alapozva doktori címet szerezni?

Megnyugtathatjuk német barátainkat, ami náluk olyan rendkívüli esemény, hogy egy miniszter veszíti el a tárcáját miatta, az nálunk a Károli Gáspár Református Egyetemen a mindennapi gyakorlat része.

Mészáros Márton (vagy István?) ugyanazzal a 24 oldalas disszertációval, melynek felét Korner Veronika írta, már kétszer próbálkozott PhD fokozatot szerezni. Elsőként a Károlin a szavazatok 100 %-ával „summa cum laude” minősítéssel sikerült is neki. Csak a MAB akadályozta ezt meg egy tárgyszerű vizsgálat után meghozott elvszerű döntésével. Mészáros Márton (vagy István?) pár hónappal azután, hogy a MAB megfosztotta csalással szerzett doktori címétől, ugyanazzal a disszertációval, de más keresztnéven próbálkozott fokozatszerzéssel a szegedi egyetemen. Témavezetője, Hansági Ágnes, aki közben állást is kapott a szegedi egyetemen, erőteljesen lobbizott Mészáros érdekében apósa, Kulcsár-Szabó Ernő támogatásával.

Mészáros lelepleződött, de a Károli továbbra is alkalmazza őt a BTK-n. A hazug szélhámos továbbra is oktatja (vajon mire is?) az ifjúságot.

A Károli Hittudományi Karán oktat, tölt be tanszékvezetőiés dékánhelyettesi pozíciót az a Pethő Sándor, akiről bebizonyosodott, hogy egyetemi tanári címét csalással szerezte. Nem létező külföldi folyóiratokban meg nem jelent tanulmányokkal turbózta fel szakmai teljesítményét.

Pethő lelepleződött, de továbbra is a helyén marad, de továbbra is oktatja (vajon mire is?) a jövendő lelkészeket.

Mindez világosan bizonyítja, hogy a Károli „keresztyén szellemisége” milyen távol áll a német közvélemény jogérzékétől.

Prudens

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 51 hozzászólás »

Advocatus Diaboli

Posted by anonymanalyst - február 15, 2011

A 168 órás cikkre reagálva VanDeer nicknéven a mai napon érkezett egy hosszabb hozzászólás, amelyet – ígéretünkhöz híven – posztként közlünk. A nicknév vadonatúj, de a retorika, a logikai argumentációt megcsúfoló mellébeszélés, a jellegzetes szókincs („mocskolódás”, „hamisság”, „pallérozottság”, „acsarkodás” – sőt: „acsarog” – stb. ) még akkor is félreismerhetetlen, ha a szerző ezúttal igen mértéktartó Isten és Jézus Krisztus nevének emlegetését illetően. VanDeer nevében néhai Horváth Jánost látjuk nemcsak feltámadni hamvaiból, hanem régi harcos kedvében újra támadni. Mivel nincs ember, aki kételkedne abban, hogy Horváth János álnéven Balla Péter rektor blogolt, most is elég egyértelmű, hogy ki rejlik VanDeer álneve mögött. Nem mindtha ezt firtatni akarnánk, csak szembeszökő. Örömmel közöljük hát a blog legnagyobb olvasottságot hozó szerzőjének, a nagy nevettető Balla Péternek legújabb írását. Mennyi humora van ennek a sokszor lenézett és méltatlan jelzőkkel illetett egyénnek! Igazi, rejtett, spontán humorézék ez, amelyről maga se tud. Akaratlanul fakaszt bennünket nevetésre, miközben ő maga komolyan, sőt, komoran, jezsuitákhoz méltó stílusban sérteget, fenyegetőzik,sötét  próféciákat zeng.

Jó szórakozást Pethő Sándor fogadatlan prókátorának írásához./Bolddal jelöltük a szerkesztőségi kommenteket./


Szerző: VanDeer (alias Horváth János)

Bűzlik ez az egész blogosdi, mint ahogyan a 168 órában megjelent igen gyengécske bulvármédia színvonalú mocskolódás is. Itt van rögtön MAB-Illetékes hozzászólása /2010. augusztus!/. Annyira elvakult a gyűlölettől, hogy azt sem veszi észre a szerencsétlen, hogy önmagát teszi hiteltelenné a belinkelt “bizonyítékaival”.

A két linken található nevek a következők /MOST, azaz 2011. februárjában! – A szerk./:

1. link

A Doktori Iskola vezetője:
Prof. Dr. Zsengellér József

A Doktori Iskola törzstagjai:
Prof. Dr. Balla Péter
Prof. Dr. Herczeg Pál
Prof. Dr. Karasszon István
Prof. Dr. Ladányi Sándor
Prof. Dr. Németh Dávid
Prof. Dr. Szűcs Ferenc
Prof. Dr. Zsengellér József

2. link

Balla Péter
Karasszon István
Kool Anne-Marie
Ladányi Sándor
Németh Dávid
Szűcs Ferenc
Zsengellér József

Egyiken sincs Pethő Sándor neve.

Tény és érv (ahogy itt megkövetelte Argumentáció) igencsak sántikálnak. Viszont az eljárás – a sok megdolgozott agyú zombi számára működik – azaz tényekként feltüntetett “dokumentumok” felhasználásával mocskolj be valakit, majd rögtön használd is fel érvként, hogy no lám milyen mocskos is az illető. (Ugyse veszik észre a csúsztatást, a szemet kiszúró hamisságot: mert nem látnak és nem gondolkoznak.)

/Aki csúsztat: a szerző maga. MAB illetékes bejegyzése 2010. augusztusi, amikor Pethő még szerepelt a KRE honlapján a törzstagok között. De a HTK honlapját a 168 óra hatására „módosították”. Ugyan továbbra sem egyezik a Doktori Tanácsnak leadott listával, de a cikk hatására Pethőt nemrég a KRE-s honlapról is törölték a törzstagok közül. A Doktori Tanács honlapjáról már rég, annyira GÁZ volt. Mire bizonyíték tehát Pethő „hiányzása” a törzstagok közül? A bűnösségére. Hogyan tudnának nélkülözni egy „igazi”, ereje teljében lévő, fiatalos professzort, ha még olyan matuzsálemeket is bevetnek, mint a minden törvényes korhatáron túli Herczeg Pál és Ladányi Sándor, hogy épp kilegyen a létszám? Muszáj nélkülözniük, mert Pethő nem kóser. A törlés Balla Péter beismerő vallomása. Öngól./
Goebbels-i munkálkodás zajlik itt egyesek részéről. És még itt-ott oda is rittyentenek a jézusi szeretet nevében önös, buta és tévedhetetlen “igazságokat”, ítéleteket a  megetetett semmire, a frusztrációjukból fakadó gyűlöletükre alapozva. Fel sem merül bennük, hogy a kíméletlenül ostorozott Pethő Sándor valóban ír, olvas, beszél, és ért több klasszikus – ha tetszik: holt – és élő nyelven.
Tudása könnyen megkülönböztethető egy pusztán olvasott vagy sznobul “kiművelt” emberétől. A különbség nála is ott van, ahol a többi tudós pallérozott elménél. Rendszerezett ismeretanyag képezi a tudását, s ezáltal a mélyebb összefüggések birtokában van. Ezek tények. És ezeket nem adták ingyen. Képes volt gyorsan és hatékonyan rengeteget tanulni. Azt a tudást, amivel rendelkezik nem lehet megvenni, sem elhazudni. Bármikor leellenőrizhető. Ez sok tehetségtelennek fájhat. A nyomorúság igazából ott van, hogy a bizonyítható értékek (tények) nem számítanak, elég szétkürtölni néhány vádat, így-úgy összefüggéstelen mondatokkal “igazolni” és máris ki lehet csinálni egy értékes embert.

/Senki se állította, hogy Pethő nem tud idegen nyelven és azt sem, hogy tud. Csupán azt, hogy nem jelent meg idegen nyelvű publikációja, pláne külföldön, holott ilyeneket feltüntetett. Ez utóbbi tény, ugyanis külföldi publikáció előfeltétele volt a professzori kinevezésnek. Hogy már nincs ilyen a listán, egyértelmű bizonyítéka a csalásnak. Ezt nagyon logikusan mutatja be a 168 órás cikk. Az idegen nyelvű publikációk szereplésére ezen kívül számos tanút is megszólaltatott, köztük Bolyki Jánost. Újabb öngól./

Fel sem merül az acsarkodókban, hogy nem minden egyetem és periodika volt képes digitalizálni a régebbi anyagokat. A “leleplező” ellenőrzések abból állnak, hogy beírják a Google-ba a ki tudja honnan szedett Pethő publikációkat. És nem találják. Például : “Iranian Roots of Mihraism, in: Religious Studies,34, 2001, 24-32.o.” A fenti publikáció nemlétezésére bizonyítékként beillesztik a cambridge-i egyetem linkjét. Senki sem állította, hogy a dolgozat ott jelent meg. “Religious Studies” nevű periodikák és kurzusok bizony szép számmal fellelhetők szerte a világban.

Az ebbe a blogba belinkelt önéletrajzban és publikációs listában sem “idegen nyelvű publikációk” c. fejezet, sem pedig a felsorolt dolgozatok nem szerepelnek. Akkor mi is a tény? mi a bizonyíték?, hogy nemlétező publikációkat jelölt meg Pethő Sándor?

/Épp ez a bizonyíték, hogy míg 39 évesen rengeteg külföldi publikációja volt, ezekre kapott annak idején professzori kinevezést – ezek 50 éves korára eltűntek. Publikációs listák bővülnek vagy stagnálnak, de nem redukálódhatnak, csak ha a szerző tételeket töröl. Vajon miért törölte ki az idegen nyelvű tételeket? 3. Öngól. /

Talán ez a mondat lenne az?
“1. Az egyetemi tanári kinevezés elnyeréséért benyújtott pályázathoz csatolt önéletrajzban megjelölt idegen nyelvű publikációk mindegyike hamis.”

Hol ez a dokumentum? Mert amit idelinkeltek ugye khm… hát az nem tartalmaz ilyesmit. Jaaaa, hogy nincs itt? Nem baj, úgysem veszik észre! Minden maszlagot meg lehet etetni és acsargókat lehet kreálni, ez a fő!

/Persze, hogy nincs, mert az adatvédelmi törvény miatt sem a MAB nem adhatja ki a pályázati anyagot, sem a Miskolci Egyetem. A bejegyzést nagy valószínűséggel író Balla Péter ezt már megkonzultálta dr. Takáccsal, és most henceg azzal, hogy ül a bizonyítékon, hogy senki se férjen hozzá, amíg Pethő anyagát ki nem cseréli, akárcsak a KRE-s honlapot. Sőt, valószínűleg már ki is cserélte, rögtön a cikk megjelenése után. Cinikus hencegés a bizonyítékok birtoklásával és eltitkolásával./

Hát nem. Ne legyen így! Miért kéne elhinni azonnal mindent, amit valaki valahol leír, kiböfög? Gondolkozzatok, mérlegeljetek, lássatok. Ne legyetek a bulvársajtó, a bulváremberek megvezetettjei.

/Balla Péter azt szeretné, ha ehelyett inkább az ő „megvezetettjei” lennénk. Mi azonban éppen azt tesszük, amire biztat: gondolkozunk. Hova lettek azok az idegen nyelvű tételek, amelyekről a szemtanúk – többek között Pesthy Mónika, Bolyki János, Darab Ágnes, Fazekas Csaba, Bazsa György és a két rejtélyes kolléga, Shaitana és Pató Pál – a 168 óra interjúiban beszélt? Tegyük fel, hogy mindnyájan hazudtak. Akkor miért nem nyilatkozott sem Pethő, sem Balla, sem Békési dékán? És főleg: hogyan nevezhették ki az alig 40 éves Pethőt egyetemi tanárnak, ha a kinevezés elemi, szabályzatokban rögzített feltétele, az idegen nyelvű, külföldi publikációk megléte eleve hiányzott? Mutassa fel Pethő Sándor és az advocatus diabolivá előlépett Van Deer /Horváth János /Balla Péter azokat a külföldi publikációkat, amelyekre Pethő az egyetemi tanári kinevezést megkapta. Szkenneljék be, és tegyék fel a honlapra! És adjanak magyarázatot, miért szégyellik ők maguk is Pethőt annyira, hogy kiveszik a törzstagok közül? Csak nem azért, mert a MAB elégtelen publikációs teljesítmény és esetleg egyetemi oktatóhoz méltatlan magatartás miatt nem fogadta őt el?

Gondolkozunk, és arra a következtetésre jutunk, hogy a szerző cinikusan és kajánul az adatvédelmi törvény mögé bújva rikoltozza: Nincs bizonyítékotok! Mi a magunkét már megsemmisítettük, és se a MAB, se Miskolc nem adhatja ki a náluk levőt. – Tévedsz VanDeer / Balla. A rendőrségi nyomozáshoz mindegyik intézménynek ki kell adnia a pályázati anyagokat, és nagyon sok tanú van a csalásra: több MAB- és egyetemi bizottság, tanács. A közvetett bűnjelek pedig így is ordítóak./

Persze az más ügy, ha valamiért haragszol Pethő Sándorra. De akkor azt írd le. Még mindig tisztességesebb elmondanod, ha sérelem ért, mint ez az értékeket lesöprő goebbelsianizmus.

/Senki se haragszik Pethőre, de a csalással szerzett előny nem jár se neki, se másnak. Az „anti-Goebbels”-szerző a tényeket, érveket és a bizonyítékokat söpri le inkább, hogy megtarthassa az általa értéknek nevezett szélhámos csalót: Pethő Sándort. – kommentek: AnonymAnalyst/

Posted in Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 33 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.