Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘a kétszer bukott Baranyai Katalin 3. próbálkozása Miskolcon’

Third attempt (Harmadik nekifutás)

Posted by jhnnsclvn - május 30, 2012

Bemutatjuk Kecskeméti Gábor miskolci doktori iskolájának holnap védő jelöltjét. Élünk a gyanúpörrel, hogy az 57 éves, kétszer bukott, harmadszor ugyanazzal a témával törvényellenesen próbálkozó “doktoranda” nem tudja, mi az, hogy szakmai önéletrajz, nem tudja, mi az, hogy tudományos pályafutás. – A szerk.

Szerző: Buranovszkaja Babuska

Baranyai Katalin szakmai önéletrajza
Baranyai Katalin született Encsen (Abaúj megyében) 1955. december 27-én. Szülei Vavrek Mária és Baranyai Endre, egyetlen testvére, András (1959) ma az ELTE professzora.
A sárospataki Rákóczi Gimnázium orosz tagozatán érettségizett 1974-ben és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát 1980-ban.

Diákéveiben a nagy hagyományú protestáns iskolák szellemiségébe nőtt bele: Patakon az
iskolaújság diákszerkesztője volt, az Országos Diáknapokon műfordításban és szólóénekben nyert 1973-ban, bejutott az OKTV döntőjébe Semprun Nagy utazásáról írt dolgozatával. Az egyetemen bölcsészkari TDK-felelős, az Egyetemi Tanács diákképviselője, az 1977-es OTDK-n Pécsett különdíjat kapott Bessenyei György Tariméneséről írt eszmetörténeti tanulmányáért. Szakdolgozatát Berzsenyi hellenikájából készítette Julow Viktor professzornál. Műfordítói speciálkollégiumot végzett. (Tudományos pályafutás helyett iskolai dolgozatairól számol be.)
A kezdő középiskolai tanári években még kisebb műfordítói munkákat vállalt (mi az, hogy vállalt? milyeneket, hol jelentek meg?) pályázaton nyert (milyen pályázaton? a helyi középiskolain?)

Tanárként bekapcsolódott a Beszélni nehéz! anyanyelvi mozgalomba és diákszínjátszással kezdett foglalkozni (mi köze ennek a tudományos pályafutáshoz?). Miután 1986-ban megbízást kapott Cs. Szabó László Londonból Sárospatakra telepített hagyatéki könyvtárának a feldolgozására, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának munkatársaként megismerkedett Cs. Szabó László műveivel, hazai és emigrációs pályájával. (Ki bízta meg? Ő csapott le a hagyatékra az özvegy bizalmába férkőzve!)

1991-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a KLTE – n, Debrecenben „Cs. Szabó László írói pályája és művei 1920-1949” címen írt dolgozatával. Témavezetője Fülöp László.
1997 és 2000 között elvégezte az ELTE modern magyar irodalom doktoriskoláját, szigorlati záróvizsgát tett, de a nyugati magyar irodalom londoni fejezetéről írt dolgozatát végül nem védte meg. (Nem, mert a nyilvános vitán megbukott. Pedig a végtelenül jóindulatú Rónay László professzornál nagyon nehéz megbukni.)

(2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen bukott meg ugyanezzel a dolgozattal, ld. https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/19/another-petty-error-egy-masik-piti-ugy/ . Baranyai Katalin ezt a bukást is kiretusálta az önéletrajzából!)

Munkahelyei:
…..
1997-ben a Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karán, Nagykőrösön oktat. Innen családi okok miatt távozik. (Itt volt Petrőczi kolléganője és barátnője.)
2000-ben az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont Igazgatóságán a főigazgató mellé rendelt referens … (magyarán titkárnő

2004-ben, indulásakor, a Mundus Kiadó munkatársa (A Mundust ismerjük, ez a kiadó, ahol Biernaczky és a szegedi Pál Jóska elcsalták Istvánffybácsi 2 millió forintját. Mikor is? https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/)

Rangos ösztöndíjak:

Ösztöndíjai:
Soros-ösztöndíj Cs. Szabó László hagyatéki könyvtárának a feldolgozására; 1986-1988.
Soros-ösztöndíj, egyéni 1989/90-ben; Teleki László Alapítvány ösztöndíja 1991/92-ben.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőképzőjén szerez képesítést Eibisbergben, 1990-ben. 1991-ben részt vesz a Magyar Népfőiskolai Társaság, tanulmányútján (Studieförbundet Vuxenskolan) Stockholmban,; hollandiai tanulmányúton 1994-ben.

Egyesületi tagságok:
…1994-ig aktív tagja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesületnek, 1992-ben a határontúliak szekciójában. Alapítója az Erdélyi János Cserkészcsapatnak és részt vesz Magyar Cserkészszövetség újraindításában.

Egyéb tevékenység:
A sárospataki oktatói években TIT felvételi előkészítőket tart… Sárospatakon főiskolai színjátszással, drámapedagógiával foglalkozik (Comenius Tanítóképző).
Folyamatosan előad regionális és akkreditált pedagógus továbbképzéseken. Saját, elvégzett
továbbképzései: közoktatási szakértői (Sulinova, 2000.), filmesztétikai (Faludi Akadémia, 2003.) emelt szintű érettségi vizsgáztatói (KPSZTI, 2004.), módszertani (Magyartanárok Egyesülete, Pozsony, 2005.) pályázatírói és pszichodráma képzés (2008).

Családi állapota:
férjezett (S… Péter, építész), gyermekei: Sz… (27) – jogász, Sz…
Endre (24) – közgazdász, S… Simon (14) – gimnazista.

http://www.radiusbs.hu/pdf/szakmai_oneletrajz_baranyai_katalin.pdf

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 88 hozzászólás »

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.