Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘a kétszer bukott Baranyai Katalin 3. próbálkozása Miskolcon’

Third attempt (Harmadik nekifutás)

Posted by jhnnsclvn - május 30, 2012

Bemutatjuk Kecskeméti Gábor miskolci doktori iskolájának holnap védő jelöltjét. Élünk a gyanúpörrel, hogy az 57 éves, kétszer bukott, harmadszor ugyanazzal a témával törvényellenesen próbálkozó “doktoranda” nem tudja, mi az, hogy szakmai önéletrajz, nem tudja, mi az, hogy tudományos pályafutás. – A szerk.

Szerző: Buranovszkaja Babuska

Baranyai Katalin szakmai önéletrajza
Baranyai Katalin született Encsen (Abaúj megyében) 1955. december 27-én. Szülei Vavrek Mária és Baranyai Endre, egyetlen testvére, András (1959) ma az ELTE professzora.
A sárospataki Rákóczi Gimnázium orosz tagozatán érettségizett 1974-ben és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát 1980-ban.

Diákéveiben a nagy hagyományú protestáns iskolák szellemiségébe nőtt bele: Patakon az
iskolaújság diákszerkesztője volt, az Országos Diáknapokon műfordításban és szólóénekben nyert 1973-ban, bejutott az OKTV döntőjébe Semprun Nagy utazásáról írt dolgozatával. Az egyetemen bölcsészkari TDK-felelős, az Egyetemi Tanács diákképviselője, az 1977-es OTDK-n Pécsett különdíjat kapott Bessenyei György Tariméneséről írt eszmetörténeti tanulmányáért. Szakdolgozatát Berzsenyi hellenikájából készítette Julow Viktor professzornál. Műfordítói speciálkollégiumot végzett. (Tudományos pályafutás helyett iskolai dolgozatairól számol be.)
A kezdő középiskolai tanári években még kisebb műfordítói munkákat vállalt (mi az, hogy vállalt? milyeneket, hol jelentek meg?) pályázaton nyert (milyen pályázaton? a helyi középiskolain?)

Tanárként bekapcsolódott a Beszélni nehéz! anyanyelvi mozgalomba és diákszínjátszással kezdett foglalkozni (mi köze ennek a tudományos pályafutáshoz?). Miután 1986-ban megbízást kapott Cs. Szabó László Londonból Sárospatakra telepített hagyatéki könyvtárának a feldolgozására, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának munkatársaként megismerkedett Cs. Szabó László műveivel, hazai és emigrációs pályájával. (Ki bízta meg? Ő csapott le a hagyatékra az özvegy bizalmába férkőzve!)

1991-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a KLTE – n, Debrecenben „Cs. Szabó László írói pályája és művei 1920-1949” címen írt dolgozatával. Témavezetője Fülöp László.
1997 és 2000 között elvégezte az ELTE modern magyar irodalom doktoriskoláját, szigorlati záróvizsgát tett, de a nyugati magyar irodalom londoni fejezetéről írt dolgozatát végül nem védte meg. (Nem, mert a nyilvános vitán megbukott. Pedig a végtelenül jóindulatú Rónay László professzornál nagyon nehéz megbukni.)

(2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen bukott meg ugyanezzel a dolgozattal, ld. https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/19/another-petty-error-egy-masik-piti-ugy/ . Baranyai Katalin ezt a bukást is kiretusálta az önéletrajzából!)

Munkahelyei:
…..
1997-ben a Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karán, Nagykőrösön oktat. Innen családi okok miatt távozik. (Itt volt Petrőczi kolléganője és barátnője.)
2000-ben az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont Igazgatóságán a főigazgató mellé rendelt referens … (magyarán titkárnő

2004-ben, indulásakor, a Mundus Kiadó munkatársa (A Mundust ismerjük, ez a kiadó, ahol Biernaczky és a szegedi Pál Jóska elcsalták Istvánffybácsi 2 millió forintját. Mikor is? https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/)

Rangos ösztöndíjak:

Ösztöndíjai:
Soros-ösztöndíj Cs. Szabó László hagyatéki könyvtárának a feldolgozására; 1986-1988.
Soros-ösztöndíj, egyéni 1989/90-ben; Teleki László Alapítvány ösztöndíja 1991/92-ben.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőképzőjén szerez képesítést Eibisbergben, 1990-ben. 1991-ben részt vesz a Magyar Népfőiskolai Társaság, tanulmányútján (Studieförbundet Vuxenskolan) Stockholmban,; hollandiai tanulmányúton 1994-ben.

Egyesületi tagságok:
…1994-ig aktív tagja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesületnek, 1992-ben a határontúliak szekciójában. Alapítója az Erdélyi János Cserkészcsapatnak és részt vesz Magyar Cserkészszövetség újraindításában.

Egyéb tevékenység:
A sárospataki oktatói években TIT felvételi előkészítőket tart… Sárospatakon főiskolai színjátszással, drámapedagógiával foglalkozik (Comenius Tanítóképző).
Folyamatosan előad regionális és akkreditált pedagógus továbbképzéseken. Saját, elvégzett
továbbképzései: közoktatási szakértői (Sulinova, 2000.), filmesztétikai (Faludi Akadémia, 2003.) emelt szintű érettségi vizsgáztatói (KPSZTI, 2004.), módszertani (Magyartanárok Egyesülete, Pozsony, 2005.) pályázatírói és pszichodráma képzés (2008).

Családi állapota:
férjezett (S… Péter, építész), gyermekei: Sz… (27) – jogász, Sz…
Endre (24) – közgazdász, S… Simon (14) – gimnazista.

http://www.radiusbs.hu/pdf/szakmai_oneletrajz_baranyai_katalin.pdf

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 88 hozzászólás »