Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘Acreditation Board’

Counter-Report 1. (A Károli oktatóinak akkreditációs jelentése 1.)

Posted by jhnnsclvn - november 14, 2010

A 2010. október 1-i MAB-határozata a MAB Látogató Bizottságának 2010. márciusi és áprilisi jelentésein alapul. Ezek a jelentések számos jogos kritikát tartalmaznak, azonban nem tárják fel az intézmény és az egyes karok működésének törvénytelenségeit. Ennek oka, hogy a Látogató Bizottság csak az intézmény vezetőivel illetve az általuk kijelölt oktatókkal és hallgatókkal (HÖK-képviselők) találkozott, így egyoldalú, sőt, egyenesen félrevezető, hamis információkat szerzett be. A LB alapvető dokumentumok vizsgálatát mulasztotta el: költségvetés, szenátusi határozatok, órarendek, az akkor még felfüggesztés alatt álló IDI-vel kapcsolatban a Lamm-Orosz-Kecskeméti féle MAB-jelentés illetve a Zsengellér-Tanka-Madarászné féle KRE-jelentés. Fontosnak tartjuk, hogy a MAB illetve a magyar felsőoktatás az ezen dokumentumokra figyelemmel készült belső jelentést is megismerje.

A szerzők nem járultak hozzá szövegük közléséhez, ezért az egyes bekezdések tartalmát röviden összefoglaljuk – a szerk.

Jelentés a Károli Gáspár Református Egyetem
akkreditációs helyzetéről

I. rész: Egyetemi autonómia


Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karának dolgozói fontosnak tartják, hogy a MAB tagjai ne csak a fenntartó, Magyar Református Egyház Zsinati Elnökségének (lelkészi elnök: Bölcskei Gusztáv) álláspontját ismerjék meg döntésükkor, hanem ennél teljesebb képet tudjanak alkotni az egyetemről, és ismerjék meg az intézmény dolgozóinak a véleményét is. Ennek érdekében állítottuk össze jelentésünket, amelyben tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló költségvetési adatok alapján mutatjuk be az intézmény helyzetét.

I. Az egyetemi autonómia hiánya

A Felsőoktatási törvény az alábbiak szerint határozza meg az egyetemi autonómiát:
1. § (3) A felsőoktatási intézmény – oktatási, kutatási, szervezeti és működési, gazdálkodási – autonómiája
b) magában foglalja azt a jogot, hogy a felsőoktatási intézmény meghatározza képzési rendszerét, kialakítsa szervezetét, továbbá megalkossa szabályzatait, valamint döntsön a hallgatói ügyekben, a foglalkoztatás kérdéseiben és a feladatai ellátásához kapcsolódó gazdasági kérdésekben,

Az egyetemi autonómia a Károlin nem érvényesül. A Szenátusban a volt főtitkár, Sepsi, és a stratégiai igazgató, Kovács Barnabás, a dékánoknál, sőt, a mb. rektornál is nagyobb hatalmat képviselt. Azóta annyit változott a helyzet, hogy Kovács Barnabás stratégiai igazgató az ÁJK megbízott, Sepsi Enikő főtitkár pedig a BTK kinevezett dékánja lett, vagyis tényleges hatáskörüknek új hivatalos pozíciójuk megfelel. Gyakorlatilag ők ketten irányítják az egyetemet Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatóval, azaz egy látszatminősített és két minősítés nélküli.

d) magában foglalja az intézményben alkalmazottak szabad megválasztását, munkaköri feladatainak meghatározását az intézményi követelményrendszer, a teljesítmény és minőségelv alapján

A pályázati rendszer sem érvényesül a Károlin. Nemcsak a tanársegédi és adjunktusi státuszok esetében mellőzik a pályázatokat, hanem a docensi és egyetemi tanári állásokat is, az Ftv. előírásait megszegve, pályázat nélkül töltik be. Ha van pályázat, abban sincs köszönet. A BTK-n például teljesen törvénytelenül létrehoztak egy csúcsszervezetet, amely előre eldönti, kit vesznek fel, és a pályázati anyag már nem is kerül a Kari Tanács elé. Sem Kovács Árpádnak, sem a Színháztudományi Tanszék oktatóinak nem írtak ki pályázatot, egyszerűen kézfeltartással szavazták meg alkalmazásukat, ami törvénytelen, mert személyi kérdésekben titkos szavazás szüséges.

Az előléptetési rendszer szintén szabálytalanul működik. A foglalkoztatási követelményrendszerben ugyan meg van határozva, hogy milyen tudományos fokozat alapján van helye előléptetésnek, de ezt nem tartják be. Így lehetséges, hogy azonos korú, teljesítményű, és ugyanolyan tudományos fokozattal rendelkező személyek közül egyesek tanársegédi beosztásban, mások pedig docensi beosztásban vannak. Az egyetemi tanárok is teljesen kiszolgáltatottak, ezt bizonyítja a két DI-vezető leváltása.

A munkaszerződések megkötése, meghosszabbítása diszkriminatív és jogellenes, mert ha akadályokat akarnak támasztani, ún. református életútvizsgálathoz kötik, míg a magyar irodalmi tanszéket uraló csontateistáknál, mint az álláshalmozó nyugdíjas Kovács Árpád, Hermann és Kulcsár-Szabó-Hansági nem számít a felekezethez nem tartozás, bőven elég a fenntartóval szemben buzgón kinyilvánított verbális lojalitás, egyszóval talpnyalás, azaz a munkavégzéssel, tudományos teljesítménnyel nem kapcsolatos tényezők.

f) kiterjed az intézmény vezetőinek pályázati rendszerben történő kiválasztására, demokratikus megválasztására,

A Károli Gáspár Református Egyetemen Szűcs Ferenc megpuccsolása óta demokratikusan választott rektor nincs, az intézményt a Bölcskei Gusztáv által kijelölt, teljesen alkalmatlan Balla Péter rektorhelyettes vezeti. Az Állam- és Jogtudományi Kar irányítása nevetséges: Kovács Barnabás stratégiai igazgató és Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató együttesen vezetik, a Fenntartó megbízásából. A Bölcsészettudományi Karon pedig Sepsi Enikőt nem demokratikusan választották meg, akárcsak elődjét, Szabó Andrást, ugyanis nem volt egyetlen ellenjelöltjük sem, és megválasztásukat a fenntartó demonstratívan támogatta, Sepsi jelölésénél Tarr Zoltán személyesen jelen volt. A túlreprezentált HÖK a felülről jövő akaratnak minen szvazáskor érvényt szerez. A különösen megbízható HÖK-tagok két grémiumban is részt vesznek, a Kari Tanácsban és a Szenátusban, de ha olyan használhatók, mint pl. Szénási Károly, akkor háromban is, mert egyszerre két karra is beíratják őket.

g) biztosítja az önálló gazdálkodás lehetőségét a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal,

A Károli Gáspár Református Egyetemen a fenntartói befolyás miatt a gazdasági autonómia nem érvényesül, erről ld. bővebben a következő részt.

Következtetés: A Károli Gáspár Református Egyetem Szűcs Ferenc rektor lemondatása (2008) óta nem autonóm intézmény… A fenntartó beavatkozása sérti a Felsőoktatási törvény rendelkezéseit…..


Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 8 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.