Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘az operatív tiszt KSZE’

The apple does not fall far from its tree (Nem esik messze az alma a fájától)

Posted by anonymanalyst - december 11, 2011

Prudens az ÉS-t olvasgatva rátalált Kulcsár Szabó Zoltán interjújára egy német filosszal, és déjà vu élménye támadt. Gyorsan papírra is vetette, hogy el ne illanjon. – A szerk.


Szerző: Prudens

A vérciki Jauß még vércikibb magyar tanítványai

Az ÉS LV/49. 2011. december 9-i számában olvashatjuk A jelenléttől a látenciáig címmel Kulcsár-Szabó Zoltán interjúját Hans Ulrich Gumbrechttel. (Idén jelent meg magyarul a professzornak a Ráció Kiadónál A jelenlét előállítása című könyve.) A német irodalomtudós, a Stanford Egyetem professzora TÁMOP-pénzzel segített két hetes vendégprofesszúrája végén válaszolgatott KSZZ alázatos és fontoskodó kérdéseire, pl. „Milyen benyomásokat szerzett a szakmai munkája során, mennyiben igazolódtak előzetes várakozásai, amelyeket nyilván a világ számos egyetemén szerzett tapasztalatai is meghatároztak.”

Gumbrecht udvariasan válaszolgat. Dícséri az ELTÉ-s hallgatók okosságát és felkészültségét. Sokatmondó módon egyetlen szót sem ejt a magyar kollégákról. Nem csodáljuk, hiszen KSZZ ilyeneket bír neki mondani: „felmerülhet a kérdés, hogy az, ami egy vers esetében egy ilyen ingaszerű jelenléthez jut, talán nem is a nyelv anyagisága, vagy akár a nyelvet hordozó médium.” Zoli nem árulja el, mire gondol anyagiságról ill. médiumról beszélve, a beszédet hordozó levegőhullámokra vagy a nyelvi rendszer agyi implementációjára. Annyi világos, hogy  Kulcsár-Szabó Zoltán annyit ért a nyelv tudományához, mint felesége, Hansági Ágnes, aki az illokúció beszédaktusának feltalálásával örökre beírta nevét a magyar tudomány szégyenkönyvébe.

KSZZ észrevételezi, hogy Gumbrecht „a szellemtudományok történetének szentelt előadásában alig említette a hermeneutika szót.” A világhírű tudós csattanós válasza: „sose értettem, mi olyan vonzó vagy érdekes a hermeneutikában. Azt, hogy mindig értelmezünk, és nem tudunk mást, mint értelmezni, legkésőbb a Lét és idő óta tudjuk, de valójában jóval korábbról is…kevés olyan dolgot találok a hermeneutikában, ami filozófiailag érdekelne.”

Magyarul: a szent tehén hermeneutika, amelynek celebrálásában Kulcsár-Szabó Zoltán apja akadémikusságig vitte és a magyar irodalomtudomány diktátorságáig, a nemzetközi tudományos életben érdektelen tegnapi szenzáció, levetett gönc.

KSZZ szóba hozza Gumbrecht hajdani témavezetőjének, Hans Robert Jaußnak a nevét is.  Élénken emlékezünk Kulcsár-Szabó Ernő Jauß-interjújára, melynek során KSZE arcpirító alázatoskodással celebrált hálaadó istentiszteletet annak az embernek, akiről újabban nemcsak Waffen SS múltja vált közismertté, hanem az is, hogy egyike volt annak a 25 Waffen SS-tisztnek, akik az utolsó pillanatig védték Hitler bunkerét.

Gumbrecht professzor ezt mondja a Kulcsár-Szabó klán aranyborjújáról: „Egszerűen nem írom le a nevét, nem akarom, hogy a név megelevenedjen.”

Sajnos, ez már megtörtént, méghozzá Magarországon.  Mégpedig beszélgetőtársának, a Kulcsár-Szabó klán trónörökösének környezetében. KSZE akadémikus százmilliókat kap állami pénzből hermeneutikai kutatásokra  Jauß szellemében. Akihez nyilván személyesen is vonzódott a „hasonló a hasonlónak örül” értelmében. Kevés különbség látszik SS tiszt és pártállami operatív tiszt között. Krónikus hazudozók és árulók félszóból is felismerik egymást.


Posted in ELTE | Címkézve: , , , , , | 100 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.