Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘hivatali hatalommal való visszaélés’

The thief couple (A tolvajszarka páros)

Posted by karoligaspar - december 1, 2011

Szerző: Repülős Gizi

A 2009 május 11-i EDHT-ülés Ravaszblogon hallható hangfelvételén Szabó András a témavezetések körüli feszültségekről és egy MAB által összeállított táblázatról beszél, amellyel az IDI-ben a témavezetések körüli csalások kivizsgálása 2009 áprilisában, egy hónappal a 4 gyanús védés után megkezdődött. Szabó nem vitte magával az ülésre a táblázatot, nem akarta mutogatni, inkább csak a maga módján „elmesélni”. Hima ekkor közbeszól, hogy ő lemásolta és  körbeadja az ülés részvevőinek. Szabó hallhatóan nem örül ennek, nem véletlenül. A táblázatban fehéren-feketén az áll, hogy Szabó András és Petrőczi Éva egyetlen témát sem vezetett – mindent loptak. Az EDHT-ülés egész célja, hallhatóan, hogy Szabó András a saját és felesége lopásait legalizáltassa az EDHT-val. Ez Hima ellenállásába ütközik. Többször elmondja, hogy nem fogja Szabó és Petrőczi kedvéért égetni magát, de felnyomni sem fogja őket. Dumálják ki magukat a MAB előtt, ahogy tudják, őt ne keverjék ebbe bele. Szabó András ekkor Balla Péter füle hallatára parancsba adja Himának, hogy falazzon nekik. Hima erre kerekperec nemet mond. Azt ajánlja Szabónak, hazudjon ő a saját nevében. Balla ekkor burkoltan megfenyegeti Himát, hogy a Kari Tanáccsal leváltatja. Hima erre azt válaszolja, hogy nem bánja, mert a funkció csak munkával jár, pénzzel nem. De nem ajánlja, hogy olyan valakit válasszanak elnöknek helyette épp az IDI akkreditációja előtt, akit nem fogad el a MAB. (Hima ezzel Petrőczire célzott, aki akkor már úton-útfélen terjesztette, sőt, a Kossuth rádióba is bemondta, hogy ősztől ő lesz a doktori iskola vezetője. Az a Petrőczi, akit utóbb a MAB valóban kétszer is leminősített.)

Az EDHT-ülés hanganyaga itt hallható: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/koncepcios-per-hanganyag/

Az ülés hivatalos jegyzőkönyve  pedig itt olvasható: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2010/10/17/record-edht-jegyzokonyv-2009-majus-11/

Időközben sikerült megszereznünk azt a táblázatot, amelyet a MAB készített a manipulált témavezetésekről, és amelyet Szabó András semmiképp sem akart megmutatni az EDHT-nak. A táblázat is bizonyítja, hogy Szabó és Petrőczi egyszerűen, válogatás nélkül, mindent lop. Nemcsak a református hagyatéki lerakatot fosztották ki, lakásukat a lopott szajréból rendezve be, mások őseinek olajfestményét saját grófi ősükként mutogatva, nemcsak a hencidai templomot rabolták ki, ahonnan még az úrasztalát is hazavitték, nemcsak a képzésre kiutalt állami támogatást és a hallgatók befizetéseit nyúlták le nemlétező ösztöndíj címén, hanem szellemi termékeket is gátlástalanul eltulajdonítottak, mások több éves munkájának eredményét. Szabó András a beosztottjai témavezetéseit egyszerűen átírta a saját és felesége nevére, és még ő beszélt feszültséggerjesztésről.

Íme a MAB-táblázat, amelyet 3 paraméter alapján készítettek: a jelölt témája, az állítólagos témavezető kutatási területe és a köszönetnyilvánítás. (Objektívebb, ezért információkinyerésre is alkalmasabb mutatóknak tűnnek ezek, mint Fóris vektorai, mátrixai, lemmái és koszinuszai. 🙂 )

Bizonyíték a lopásra


Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , | 91 hozzászólás »

White collar crime (Intellektuális bűnözés)

Posted by jhnnsclvn - március 1, 2011

Szerző: Anthony

Az USA egyes egyetemein a végzős jogászok ellátogatnak a börtönbe, ahol találkozhatnak az ún. „fehér galláros” bűnözőkkel (angolszász területen így nevezik az intellektuális bűnözőket, szemben a kék munkazubbonyos, azaz „blue collar”, kétkezi bűnözőkkel). A praktikum bevallott célja a tanulmányok gyakorlati kiegészítése, a be nem vallott pedig az elrettentés: hova vezet a törvényszegés? A Károlin az egész képzés – képletesen szólva – börtönben folyik, bűnözők irányításával, szintén abból a célból: hova vezet a törvényszegés? A válasz itt: jóléthez, hatalomhoz, presztízshez, pénzhez.

Az USÁ-ban a gazdasági bűnözést is nagyon szigorúan büntetik, mint ahogy a büntetési tételek is jóval magasabbak, mint Európában és főleg Magyarországon. Ott nem fordulhatna elő, hogy olyan fehérgalléros bűnözők, mint Mészáros, Pethő, Hansági és Balla, akik együttesen úgyszólván az egész Btk-t kimerítik, szabadon grasszálhassanak. A károlis fehérgallérosok bűnözési repertoárja megdöbbentően széles: csalás, okirathamisítás, név- és identitáshamisítás, hivatali kötelességszegés, hivatali hatalommal való visszaélés, korrupció, pénzmosás, hűtlen kezelés, szubvenciós csalás (állami támogatás nem oktatási célra való fordítása), adócsalás (nullszaldós gazdálkodási mérleg adófizetés elkerülése céljából), sikkasztás. Eddig ennyi. De ha a rendőrség vizsgálódni kezd, többet is találhat.

Egy bűncselekményt még a fentieken kívül a Károli vezetői bizonyosan elkövettek, és ez a közérdekű bejelentő üldözése. Nagyon sok oktató szólalt már fel a bűncselekmények gyanúja miatt, és volt, aki tenni is próbált azért, hogy megakadályozza azokat. Mindnyájan rövid úton repültek az egyetemről.

Elsők között Varga Attila adjunktus a Neveléstudományi Tanszékről, aki a HÖKös csalásokról a kárvallott hallgatóktól értesült. Először csak asszertív magatartásra buzdította őket, majd látva, hogy falakba ütköznek, ő maga is a tettek mezejére lépett. Panaszt tett a BTK akkori vezetőinél, Szabó Andrásnál, Kulcsár-Szabó Ágnesnél és Györgyiné Koncz Juditnál a becsapott hallgatók nevében. Elmondta, hogy a hallgatók nem kapják meg az ösztöndíjukat, ám a listákon kedvezményezettként szerepelnek, és olyan is előfordult, hogy valamelyiküknek véletlenül a számlájára érkezett egy nagyobb összeg, amelyet a HÖK vezetősége azonnal visszakövetelt, mondván, téves utalás volt. Különösképp László Márton (HÖK-elnök), Szénási Károly (gazdasági elnök) és Szabó Andrea (tanulmányi elnök) visszaéléseit tárta fel. Varga Attila bejelentése nyomán a HÖK-vezetők és egyéb tagok ellen soha nem indult vizsgálat, ellenkezőleg, László Mártont a Kálvin téri templomban kitüntették, Varga Attilának pedig azonnali hatállyal fölmondtak.

A Varga Attilával szemben alkalmazott szankciót később vezető oktatókra is kirejesztették. Kapa Mátyásnak, az ÁJK dékánjának is azonnali hatállyal felmondtak, mert meg merte kérdezni, hová lett a jogi kar negyedmilliárdos tiszta bevétele. Hima Gabriella professzornak pedig betegállománya alatt visszamenőleges hatállyal mondtak fel, mert nem legalizálta a MAB előtt Mészáros Márton és Baranyai Katalin PhD-csalását. Hármójuk közül csak Kapa tudott magának – munkajogászként – végkielégítést kialkudni. Varga Attilát egy fillér nélkül rakták ki, Himának meg még visszamenőleges hatállyal az utolsó havi táppénzét is levonták, és kórházi kezelés alatt az egészségügyi biztosítását is megszakították, hogy példát statuáljanak: hiszen ő nem akárki PhD fokozatát kérdőjelezte meg, hanem Balla Péter rokonáét és Kulcsár-Szabó Ágnes intim barátjáét, Mészáros Mártonét. 

Lehetetlen, hogy Bölcskei Gusztáv ne tudott volna a bűncselekményekről, hiszen a retorzióként alkalmazott kirúgásokat fenntartóként neki is jóvá kellett hagynia, és fenti oktatók, meg mások is, többször próbálták őt közvetlenül informálni a törvénytelenségekről, de a püspök elzárkózott a meghallgatásuktól.

A hallgatók lelkében azonban a sikeresen és következmények nélkül végrehajtott bűncselekmények termékeny talajra hullottak. Míg az amerikai diákokat csak tanulmányaik végén, elrettentő célzattal ismertetik meg a bűnözőkkel, a károlisok nevelését a képzés teljes időtartamára válogatott és sikeres, az életben jól boldoguló bűnözőkre bízzák. Nem csoda, hogy a munka és erőfeszítés nélküli siker útja vonzó számukra. Mi kell egy PhD-hoz? Nem kemény munka, csak egy pár oldalas fogalmazás, amit lehetőleg mással kell elvégeztetni. Mi kell egy MTA doktorihoz? 44 oldalas üres locsogás, és 3 db jelentéktelen, egyenként 3-4 oldalas publikáció. Mi kell egy professzori kinevezéshez? Néhány blickfangos idegen nyelvű, fiktív tanulmánycím.

A károlisok csaló és szélhámos oktatóiktól, bűnöző vezetőiktől ezt tanulták. Nem csoda, hogy már zsenge és harmatos korukban maguk is a bűnözés útjára léptek. Mert nemcsak azt tapasztalták meg, hogy bűnt elkövetni érdemes, hanem azt is – Varga Attila, Kapa Mátyás, Hima Gabriella és a többi, névtelen, áldozat példáján – , hogy becsületesnek lenni nem érdemes. Sőt, a Károlin halálos vétek, amiért nyilvános kivégzés jár.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , , , , , , , , , , | 59 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.