Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘Kulcsár Szabó Zoltánnak’

20th August (Augusztus 20.)

Posted by anonymanalyst - augusztus 20, 2011

Szerző: ELTÉ-s Kolléga

Ma, Szent István ünnepén az első magyar törvénytár születését is ünnepeljük. A Corpus Iuris Hungarici első része 1000-től, azaz István király idejéből származó törvényeket is tartalmaz. Szent István ünnepe a törvényesség ünnepe is. A Károli Gáspár Református Egyetem és annak fő akadémiai “patrónusa”, azaz inkább gyarmatosítója és lerombolója, Kulcsár Szabó Ernő a törvények semmibevételével, lábbal tiprásával ünnepli első királyunk törvényalkotásait, kétségbevonva a törvényesség értelmét” – olvasom egy Augusztus 20. nicknevű blogger mai hozzászólását.

Ennek illusztrálására idézzük fel a Legátus blog másik posztját, az “Afriká”t. A cím szimbolikus. Ahogy Augusztus 20. a törvényesség szimbóluma, Afrika nem is a törvénytelenségé, hanem még a törvény előtti, Szent István előtti, civilizáció előtti, primitív állapotoké, ahol a törzsfőnök utódai ott vannak apjuk közelében, zsíros posztokon. Hiába hívta fel a Legátus csoport a MAB elnökének figyelmét a Kulcsár Szabó Ernő és fia, Kulcsár Szabó Zoltán által évek óta elkövetett törvénytelenségre, és az hiába továbbította a Legátus csoport bejelentését az ELTE rektorának, az nem tett semmit a törvénytelen helyzet felszámolására. Sőt, a Szenátus sem. Csak Dezső dékán kényszerült kínos magyarázkodásra a BTK egyik Kari Tanács ülésén, mielőtt elmaszatolta volna az ügyet. Az ELTE Magyar Iodalom- és Kultúratudományi Intézetében máig Szent István előtti, azaz törvényesség előtti állapotok uralkodnak. Ez nem Balkán, hiszen a Balkán differenciált térség, még legelmaradottabb részei is Európához tartoznak, legrosszabb esetben Európa pereméhez. A Kulcsár Szabó Ernő vezette nepotista Magyar Irodalomtudományi Intézet azonban nem európai jelenség: ez itt “Afrika”.

Afrika

March 23, 2010 by legatus123

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szenátusának
Budapest

Tisztelt Szenátus!

Csoportunk úgy döntött, hogy névtelenségéhez mindaddig ragaszkodik, ameddig az ELTE vezetősége nem állítja helyre a törvényes állapotot.

A tényállás:

2009. december 12-én összeférhetetlenségi panaszt intéztünk a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnökéhez.

Kifogásoltuk, hogy Kulcsár Szabó Ernő akadémikus a MAB képzési ági bizottságának élén akkreditálta az ELTE Kulcsár Szabó Ernő akadémikus vezetése alatt működő Irodalomtudományi Doktoriskoláját, annak ellenére, hogy abban ő a saját fiának, Kulcsár Szabó Zoltánnak főnöke.
A MAB elnöke ebben nem látott összeférhetetlenséget, a panaszt elhárította.

Súlyosbító körülményként említettük levelünkben az ELTÉ-n kialakult összeférhetetlenséget. Az 1992. évi XXXIII. (közalkalmazotti) törvény 41. § (2) bekezdése kimondja, hogy a „magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen […], ha közeli hozzátartozójával […] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”.
Kulcsár Szabó Ernő akadémikus 2006. január 1. óta igazgatója annak az egyetemi intézetnek, amelyben a fia, Kulcsár Szabó Zoltán dolgozik. Az intézet szabályzatának értelmében Kulcsár Szabó Ernő akadémikus már négy esztendeje „gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt […] megillető jogokat” a saját fia felett.
A MAB elnöke a panaszt illetékesség okán az ELTE rektorának továbbította.

A rektor az azóta eltelt két hónap alatt nem mentette fel Kulcsár Szabó Ernő akadémikust intézetigazgatói feladata alól, tehát szánt szándékkal szembeszegült a közalkalmazotti törvénnyel. Ahelyett, hogy érvényt szereztek volna a törvénynek, az időt az ELTE vezetői láthatólag arra használták fel, hogy az összeférhetetlenség valóságos tényét elleplezzék. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus az irányítása alatt álló egyik, szintén Kulcsár Szabó Ernő akadémikus vezette intézeti tanszékről áthelyezte fiát, Kulcsár Szabó Zoltánt egy másik tanszékre, de ez a másik tanszék még mindig Kulcsár Szabó Ernő akadémikus intézetéhez tartozik. Az intézeti Szervezeti-működési Szabályzat (SZMSZ) szövege alapján megállapítható, hogy egy ilyen intézkedés csupán fügefalevél lehetett. Az összeférhetetlenség nem csökkent, hiszen a munkáltatói jogkör gyakorlása intézeti tanszék dolgozójának esetében nem a tanszékvezetőt, hanem közvetlenül az intézet vezetőjét illeti meg. Az intézeti SZMSZ 9.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „Az intézet igazgatója irányítja az intézet személyzeti munkáját, ennek megfelelően gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt a jelen Szabályzatban (Foglalkoztatási Követelményrendszer) megillető jogokat, ennek keretében a) az Intézeti Tanács véleményének ismeretében dönt az Intézet oktatóinak Intézeti Tanszékekre beosztásáról”. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus azzal, hogy Kulcsár Szabó Zoltánt áthelyezte, munkáltatói jogot gyakorolt.

Követeljük a törvénytelen állapot, az összeférhetetlenség haladéktalan megszüntetését.
Követeljük Kulcsár Szabó Ernő akadémikus haladéktalan leváltását intézetigazgatói munkaköréből.
Követeljük az ELTE rektorának haladéktalan felelősségre vonását. Felszólítjuk az ELTE Szenátusát, hogy a közalkalmazotti törvény szándékos megsértésének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezzen fegyelmi eljárást a rektor ellen.

Magyarország, 2010. március 8.

Legátus csoport

Melléklet: 2009. december 12-én kelt levelünk.

Ld. itt:

http://legatus123.wordpress.com/2009/12/21/mab/

forrás:

http://legatus123.wordpress.com/2010/03/23/afrika/

Posted in ELTE | Címkézve: , , , , | 33 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.