Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘Steinbach püspök ádventi üzenete’

Advent gift (Ádventi ajándék)

Posted by karoligaspar - december 8, 2011

A magyarországi reformátusok számára csalódást és keserűséget hozó időszakban élünk. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke a Zsinattal huzakodik: még több pénzt akar elvonni az egyházkerületektől, de ezek képviselői – végre-valahára – sarkukra álltak.

A Károli Gáspár nevét és a „református” jelzőt blaszfémikusan nevében viselő egyetem a Reformáció Emléknapját egy 157 milliós sikkasztásnak a BRFK által történt bejelentésével tette mindannyiunk számára megbotránkoztató módon emlékezetessé. És még mindig a Károlin van a csalások időszakának dékánja, Szabó András és azok eltűrője, Balla Péter rektor.

Az ad reményt, hogy vannak közöttünk olyanok, akik komolyan veszik Kálvin intését, mely szerint a (munka)helyünk a világban az Úr által számunkra kijelölt őrhely. Mindjárt két ilyen emberre is rá tudunk mutatni: Steinbach József püspökre, aki egy nagyszerű könyvvel ajándékozott meg bennünket és Tóth Károly testvérünkre, aki elolvasva azt, okult belőle és itt és most hírt ad nekünk róla. (A szerk.)

Szerző: Tóth Károly

Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm

 

Szép adventi ajándékot kaptunk Steinbach Józseftől, a dunántúli egyházkerület püspökétől. Tágas tér. Üzenetek a 18. zsoltárból címmel jelent meg Pápán, a Dunántúli Református egyházkerület Tudományos Gyűjteményei kiadásában (felelős kiadó: Köntös László egyházkerületi főjegyző, gyűjteményi igazgató), elegáns szedéstükörrel és kitűnő minőségű papíron a püspök úrnak a 18. zsoltár által inspirált gondolatai és „extatikus prédikációi”.

A jelzőt Bogárdi Szabó István Ajánlásából vettem, aki Steinbach Józsefet „extatikus igehirdetőnek” nevezi (13. l.). A szó etimológiai jelentésében (‘kiáll vhova’) Steinbach püspök prédikációi csakugyan extatikusak Nem a szónak valamiféle olcsó, hatásvadász, érzelgős jelentésében, hanem egy olyan ember hiteles kiállásának jellemzéseként, akit azért állított az Úr egy kiemelkedő helyre, hogy messzebbre lásson másoknál, s adjon hírt nekik a látottakról-hallottakról.

A vizsgált szöveg –  a 18. zsoltár – olvasható a Zsoltárok Könyvében és Sámuel második könyvének végén is, rövidebb változatban pedig a 144. zsoltár első tíz versében. A királyzsoltár szövegében Dávid király élete csúcsán előre és visszatekintve fogalmazza meg hitvallását.  A szöveg kivételes szépsége és tisztasága, megragadó ereje miatt nevezte Ravasz László a „zsoltárok királyának”.

A szöveg kompozíciója is tökéletes: három elemből tevődik össze. Az első a halálos veszedelem:

„Körülvettek a halál kötelei,

pusztító áradat rettent engem.

A sír kötelei fonódtak rám,

A halálnak csapdái meredtek rám.” (5-6.)

A második elem a csodálatos megszabadítás:

„Lenyúlt a magasból, és fölvett,

a nagy vizekből kihúzott engem.” (17.)

A harmadik az ezt követő boldog állapot, „amely már eschatológiai távlatokkal túlmutat az adott királyon a végidők királyára” (21. l.)

Ebben megfogalmazódik az, miért is jutalmazta az Úr a halálos veszedelembe kerülőt:

„Igazságom szerint bánt velem az ÚR,

kezem tisztasága szerint jutalmazott engem…

A hűségeshez hűséges vagy,

a feddhetetlen emberhez feddhetetlen” (21. 25.)

Steinbach püspök igehirdetései és gondolatai ennek a történetnek egyes stációira felfűzve jelennek meg az olvasó előtt. A gondolatok követését a margóra kivetített kulcsmondatok könnyítik meg. Olvasható így ez a mű nagyobb szakaszokban és napi vigasztalásként, kisebb passzusokban is.

Az egyes prédikációk a bibliai üzenet korszerű teológiai magyarázatát úgy hozzák közel a hívő és érdeklődő olvasóhoz, hogy saját életük konkrét problémáihoz kapcsolódva szikráztatják fel annak egyes elemeit. „Rendben vannak-e az emberi kapcsolataink? Tágas teret ajándékoztál nekem, Uram! Az idő tágasságát, a lehetőségek tágasságát, az emberi kapcsolatok tágasságát.” (163. l.)

Ezek a tág ívű gondolatok a 2010-es év egyes dátumaihoz kapcsolódnak. A gondolatok megszületési helyére utalnak a kötet képei: a balatonalmádi református templomtól a tőle csak pár kilométerre levő balatonfűzfői templomig a würzburgi váron és kankalinos réteken, tágas balatoni panonárámokon keresztül vezet az út.

Fogadjuk Isten vigasztaló üzenetét egy kivételes ember ihletett tolmácsolásában. Igaztalan támadások okozta szenvedéseink közepette halljuk meg a bátorító igét:

„Megmentesz ellenségeimtől,

sőt, támadóim fölé emelsz,

és  megszabadítasz az erőszakoskodóktól”. (49.)


Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 70 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.