Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘Szabó András sógor elleni büntetőeljárás a BRFK-n’

Brothers-in-Law (Sógorok)

Posted by anonymanalyst - december 18, 2011

Kiküldött munkatársunk jelenti az MTA székházának díszterméből

Tudósítónkat megkértük, hogy nézzen körül a hallgatóság sorai között is. Azt mondja, nem látta Szabó Andrást és Petrőczi Évát, bár a bűnöző páros mostanában elég furcsa helyeken fordul elő. A Károli részéről kizárólag Szabó András által kirúgatott és megrágalmazott tudós reformátusok vettek részt az ünnepélyen. Nevüket nem áruljuk el, mivel nem hatalmaztak fel bennünket rá. (A szerk.)


2011. december 17-én, szombaton 11 órakor kezdődött az az ünnepség, melynek keretében többek között a Pápai Református Kollégium is megkapta a Magyar Örökség díjat. A díjat „több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanítói, nevelői szolgálata” elismeréseként nyújtották át a 480 éve Huszár Gál által alapított iskolának. Huszár Gál – kinek Énekeskönyvét hasonmás kiadásban megjelentető Hubert Gabriellát Szabó András 1998 őszén valósággal kitiltott a Károliról – nemcsak főiskolát, hanem főiskolai nyomdát is alapított. Ennek betűivel jelent meg Huszár Gál Dávid fiának fordításában először magyarul hitvallásunk, a Heidelbergi Káté.

A Magyar Örökség díj Kuratóriuma – melynek dr. Kelemenné Farkas Márta nyelvtanár személyében – károlis tagja is van, nem először ismeri el a dunántúli skóla kiemelkedő tevékenységét. 2011 tavaszán A. Tóth Sándor kollégiumi tanár és festőművész kapta meg poszthumusz a Magyar Örökség díjat. A. Tóth Sándor  a híres párizsi Arc en Ciel tagja a nemzetközi elismertséget cserélte fel a pedagógiai munka robotos mindennapjaival, amikor Párizsból Pápára költözött és rajztanárként és cserkészvezetőként dolgozott évtizedekig. Művészete elismertségére jellemző, hogy 2010-ben a granadai Picasso Múzeum állította ki műveit Paul Klee és Picasso festményeivel együtt.

Amikor a szombati ünnepélyen negyedikként dr. Kelemenné Farkas Márta a laudációt tartó Bogárdi Szabó István püspököt szólította, elmondta, hogy „A Magyar Örökség kitüntető címre a Pápai Református Kollégiumot több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanító, nevelő szolgálata alapján méltónak tartják arra, hogy a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában helyet kapjon.” Ezután a Duna-melléki egyházkerület püspöke beszélt a Pápai Kollégium majd ötszáz éves szellemi örökségéről. Méltatta az alapító Huszár Gálnak és örököseinek érdemeit és az iskolában folyó protestáns erkölcsiségű értékteremtő munkát. Felszólított mindenkit, hogy „vigyázzanak az elődök hagyatékára”, mert ez az örökség „képes megvilágítani a jövőt”.

Az Istennek, hazának és tudománynak  jelszó alapján folyó oktató-nevelő munka méltatása után leszögezte: „Amíg van haza, addig van Pápa”. A szellemi örökséget a docilitas, libertas és animus gratus egységeként határozta meg. Kíváncsiak vagyunk, amikor Szabó püspök Huszár Gált, az alapítót méltatta, gondolt-e sógorára, Szabó Andrásra, aki vérszomjas dühvel rágalmazta meg, üldözte el, rúgatta ki a Károliról az iskolateremtő prédikátor leszármazottját. Még attól sem riadt vissza szennyes célja érdekében, hogy a BTK által büntetett és a kilencedik parancsolat által tiltott hamistanúzásra vetemedjen.

A jól megérdemelt díjat a Dunántúli Egyházkerület feje, a kitűnő Steinbach József püspöknek nyújtották át. A Pápai Református Kollégium tehát helyet kapott a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában”. A Károli pedig – okirathamisító, sikkasztó, hamistanúzó vezetőinek bűnös tevékenysége következtében – végleg bevéste magát a nemzet és a magyar reformátusság szégyenkönyvébe.

Szimbolikus értékű, hogy pont az a püspök mond laudációt a Pápai Református Kollégium örökségéről, akinek sógora, Szabó András, a Károlin porrá zúzta a protestáns, sőt, a keresztény értékeket, és aki ellen már nemcsak a BRFK, hanem a Fővárosi Főügyészség is nyomozást folytat hivatali hatalommal való visszaélés, okirathamisítás, csalásra való felbújtás és egyéb bűncselekmények miatt. Épp Pápa, Huszár Gál és Huszár Dávid szellemi és erkölcsi öröksége és az egész református egyház nevében és érdekében reméljük, hogy ezeket a bűncselekményeket ezúttal már nem tussolják el, hanem Szabó Andrást végre büntetőjogi felelősségre is vonják.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 63 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.