Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘szürkehájas házaspár’

Grey fat (Szürke háj)

Posted by anonymanalyst - november 9, 2015

Szürke haj, szürke háj

Szürke haj, szürke háj

Szürke háj, fehér szakáll

Szürke háj, fehér szakáll

Szerző: Bányaló

Szabó Andrásné sz. Ludvig (lopott nevén: Petrőczi) Évát kihallgatta anno a rendőrség Mészáros Márton PhD csalása ügyében. Többek között feltették neki a kérdést, hogyhogy nem vette észre kijelölt hivatalos opponensként, hogy Mészáros disszertációja rövidebb, mint a nyúl farka. Mire Szabóné némi mellébeszélő felelősségáthárítási kísérlet után – ki mindenkinek kellett volna helyette ezt észrevennie – kibökte, hogy az ő szürke hályogjával nemigen tudott karaktert számolgatni. Arra már nem tért ki – és az őt kihallgató rendőrtiszt sem merte forszírozni -, hogy a disszertáció témavezetője, Szabó András, aki mellesleg Szabó Andrásné hites (????) ura és akkoriban még a Károli Egyetem dékánja, se vette észre, hogy a híres disszertáció mindössze 13 oldal. Elvégre Szabó Andrásnak nem volt se szemműtéte, se szürke hályogja, legfeljebb szürke hája. De attól még tudhatott volna karaktert számolni…

Szabó Andrásnét egyébként a szürke hályog nem akadályozta abban, hogy rendszeresen fosztogassa a környékbeli boltokat és abban sem, hogy hevesen udvaroljon Ali bácsinak, a sarki Shiraz étterem tulajdonosának. Ali bácsi szeme hályogos volt ugyan, de annyira nem, hogy ne vette volna észre Ludvig istenverte csúfságát, ami nem annyira a szürke hályogban, hanem a szürke hajban és hájban testesült meg. A Shiraz étterem végül kénytelen volt a magából kivetkőzött (tessék szó szerint érteni!) Ludvigot a termeiből kiutasítani. Ami Szabónak nagyon rosszul esett, mert ő meg éppen akkor akart volna az iráni testvérekkel megkötni egy lukratívnak látszó üzletet. Szabónak, az idegen szavakat nem ismerő professzornak (????) mondom: sok lóvé nézett ki, de aztán fuccs.

Szabóné vallomása 1

Szabóné vallomása 1

Szabóné vallomása 2

Szabóné vallomása 2

A rosszul olvasható 1. oldal szövege:

“Ea: Önt a Károli Gáspár Egyetem hivatalos bírálónak kérte fel Mészáros Márton fokozatszerzési eljárásában.

A felkérés szerint Önnek feladata volt, hogy bírálatában részletezze “az értekezés tartalmát (?), erényeit, esetleges hibáit, külön kitérve arra, hogy a jelölt által elért tudományos eredmények elfogadhatók-e”.

Mészáros Márton értekezésének értékelése során észlelte-e Ön, hogy az értekezés terjedelme meg sem közelíti a kötelezően előírt 400.000 karaktert?

Tanú: Sajnos szembetegségem miatt a dolgozatot számítógépen nem láthattam, csak papíron kaptam kézhez, ezért nem állt módomban a karakterszámot ellenőrizni.

Továbbá meg kívánom jegyezni, hogy a karakterszám ellenőrzése nem tartozik az opponens feladatai közé, ezt a disszertációt író személynek magának, valamint a doktori iskola (?) lefolytatott eljárásért felelős vezetőjének kell ellenőriznie.”

Hogy mi van??? Sem a témavezetőnek, aki a tanú férjura, sem pedig a tanú-oppenensnek nem kell észrevennie, hogy a terjedelem csak töredéke volt a doktori iskolai szabályzatban rögzített terjedelemnek? Épp a doktori iskola vezetőjének kellett volna a karakterszámot ellenőriznie, aki számolgatás nélkül, már ránézésre megállapította a nyilvános védés előtti héten tartott házivédésen, hogy a dolgozat még félig sincs kész, ezért nem járul hozzá a vitára bocsátáshoz? – A Szerkesztőség

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , | 90 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.