Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

A matronal job (Öreg hölgy kerestetik)

Posted by anonymanalyst - július 15, 2011

A Károli rektorjelöltje

 

Forrás: http://www.ujpest.hu/hir/1056/Kinyilt_a_vilag_elottuk

Szerző: Lombroso

Balla Petra várva várja azt a napot, amikor őt, mint a Károli egyetlen rektorjelöltjét , a Köztársasági Elnök igazi rektorrá nevezi ki. Igazi rektornak, persze, majd csak ő képzeli magát. Valójában kevesebb lesz, mint eddig volt, rektorhelyettesként. Valójában semmi sem lesz. Már amikor a rektori pályázatot az ő testére szabva kiírták, a leendő rektort minden jogától megfosztották. Előre átfogalmazták a szabályzatot is, amennyiben a majdani rektort  egy puszta címmé fokozták le, a rektori funkciókat a stratégiai igazgatóra ruházva át. Ahol a rektor valamiféle funkciója formálisan említve van, ott a valódi döntéshozó a szöveg szerint a fenntartó. Ld. http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html , itt a II. Foglalkoztatási követelményrendszer (2011.06.16), 51.§.

A Károli kinevezendő rektora tehát nem hord majd se nadrágot, se kalapot, és sem országalma, sem jogar nem lesz a kezében. Amit hordhat, az egy öregasszonyos, bő köpönyeg, egy asszonyos piros sál, egy asszonyos arany nyaklánc. Nem is törekedett ezt a címet megkaparintani senki, csak Balla Petra. Ő volt az egyetlen pályázó. Komolyan készül erre a szerepre. Ehhez igazítja már január óta az outfitjét, amely egyre femininebb: alacsony, asszonyos termet (ez nem tudatos design, hanem veleszületett), sajtszínű, felpuffadt, bibircsókos arc, egyszerre táskás és karikás szem, dupla toka. Ez az assony azonban szeretne férfinak látszani, ezért rövid pacifrizurát hord a fején, kopasz homlokbúbján seprűszerű pamaccsal, mely szimmetrikus tükörképe az orr és a felső ajak között található gyér szőrzetnek. Azonban ez sem a férfiasság jele, inkább az öregedő női szervezet csökkent ösztrogén termelése által okozott szőrösödés az arcon. Amit ezen a januári fotón látunk, az egy ödémás arcú, beteg öregasszony: http://www.ujpest.hu/hir/1056/Kinyilt_a_vilag_elottuk/ .

Ennek a szenteskedő, képmutató, hiú asszonyságnak nem hiányzik sem a kalap, sem a nadrág, sem az országpálca, elég neki a puszta cím, és az az oklevél, amit (egy másik puszta cím-birtokostól) hamarosan átvehet. Bizonyára azonnal kibiggyeszti majd a honlapjára, a Balla Péter personal homepage-re (http://www.peterballa.eoldal.hu), a sok giccses családi fotó közé, valahová az antedatált átvilágítási dokumentum mellé, helyettesítve vele az amúgy sem érvényes, semmire sem jó püspöki megbízólevelet, amit rajta és Bölcskein kívül csak Huszár Pál gondnok látott, egyetlen állami szerv sem, holott azok pengetik ki a rektori pótlékát:  http://www.kre.hu/htk/cv/Balla_P_Zsinati_Megbizas.pdf .

Megjegyezzük, hogy az egyik blogger, „Suspect”, hozzászólásában pozitívabban recipiálta a szerintünk öregasszonyos fenomént, ő majdnem a Dracula grófot alakító Lugosi Bélát látta benne, aki „fekete köpenyében, halálsápadt arcával, fenyegető fekete szemével olyan volt, mint Balla, csak daliás termete különbözteti meg tőle”. Vagyis csak majdnem olyan, mert Balla termete Suspect szerint sem férfias. De azért sem, mert Suspect Ballát nem szuverén lénynek tartja, inkább zombinak: „A Szabadság téri templom alatti három emeletnyi kolumbáriumból megharapta egy csintalan női “Untote”, ezzel Balla belépett a zombik birodalmába” – elemzi a kómában lévő figurát Suspect. Ez a zombi-állapot sem véletlen, hanem felkészülés arra a sajátos rektori szerepre, amelyet a fentebb hivatkozott Foglalkoztatási követelményrendszer 51. §-a jelöl ki a számára: elvégre nem aktív, cselekvő személynek írták ki a rektorságot, hanem egy zombinak, egy szellemileg retardáltnak, értelmi fogyastékosnak, egyszóval egy fáradt, beteg, kiérdemesült matrónának. A hiperaktív stratégiai igazgató majd cselekszik helyette.

Ez a rektorság tehát egy nagy átverés. Cinikus válasz a MAB felhívására, hogy legyen augusztusig kinevezett rektora a Károlinak. Ki lesz tehát nevezve egy zombi, egy stróman, akinek még pro forma sem lesz semmilyen joga a beleszólásra. Mivel Balláról van szó, azt kell mondanunk: szerencsére.

63 hozzászólás to “A matronal job (Öreg hölgy kerestetik)”

 1. animus said

  Schmitt Pál mindent aláír, amit elé tesznek. Ballát már ismeri is, hiszen a haldokló ÁJK konferenciájára meghívták és nagy reverenciával körüludvarolták.
  Schmitt aláírásából pedig Balla azt a hatalmat fogja “forrásoztatni” – hogy átvegyük Schmitt pápista szóhasználatát az említett konferenciáról -, melynek birtokában Balla vérszomjas dühvel irtja azt a néhány tisztességes, felkészült embert, aki még megmaradt a Károlin.
  A többit pedig elintézi a stratégiai igazgató, beleértve az állami pénzeknek a koreai bankba való irányítását.

  • Judge said

   Ó,nemcsak onnan ismeri. Balla egyfolytában, szinte nap mint nap koptatja az Elnöki Hivatal (és a minisztérium) lépcsőit, az akkreditációért könyörögve. Ebből a célból megvásárolja a politikai döntéshozókat, egy alkotmánybírót, a köztársasági elnöki hivatal jogi osztályának vezetőjét stb. Utóbbi az, aki végül az elnök nevében dönteni fog. Hozhat-e objektív döntést olyan személy, akit egzisztenciálisan érdekeltté tettek a Károli akkreditálásában? Hol érvényesül tt a függetlenség, az összeférhetetlenség elve? Bevállalhat-e ilyen pozícióban levő személy ilyen látványos korrupciót?

   • ancilla said

    Remélem, igazságos döntés fog születni. Én bízom benne, hogy az illetékes nem fogja eladni a szakmai és emberi becsületét pár ezüstpénzért, hanem áttekinti az egész ügyet annak dokumentumaival együtt és tisztességes döntést fog hozni.

   • KEH said

    A jogi kar természetesen akkreditálhatatlan. A személyi feltételek egyre távolabb jerülnek a követelmémyektől. Ezt az illetékes is látja, undorodik, hányingere van az egésztől. Másrészt azért, hogy becsukja a szemét, kap csak úgy egy docensi fizetést – egyéb fizetései mellé -, amit újabban még egy tanszékvezetői pótlékkal is megtoldottak. Sajnos, nem biztos, hogy ennyi pénzről hajlandó lesz lemondani. Úgyhogy lehet, hogy inkább becsukja a szemét. – Mások viszont ki fogják nyitni, mégozzá nagyon!

 2. law and order said

  Érdekes és hosszú a Károli rektorainak sora.
  Mindössze két ember viselte méltó módon , ezt a tisztet, az alapító rektor, Benda Kálmán, és a kitűnő matematikus és erkölcsös keresztyén Vargha András.
  Ballánál már nincs is lejjebb. (Őt is a három emeletnyi kolumbárium küldte!)
  Balla lesz a Károli utolsó rektora.
  Amit az após megalapított, azt a vő lerombolja.
  Ballával együtt száll pokolra z első és utolsó magyar református egyetem

  • Rector said

   Kifelejtetted Szűcs Ferencet. Ő volt a legjobb és legalkalmasabb rektor mindmáig. Ő az egyetem érdekeit nézte, és nem volt hajlandó a koreai bankba irányítani a bevételt. Ezért mennie kellett.

 3. hochstapler said

  Ha Ballát hivatalosan kinevezik rektorrá, akkor szentesítik mindazt, amit az elmúlt években művelt.
  1. a Károli HÁROM karán KÉT DOKTORI ISKOLA BEBUKTATÁSÁBAN vett részt tevőlegesen.
  2. A Hittudományi Karon filozófiaprofesszorként alkalmazta azt a Pethő Sándort, aki brutális csalással jutott professzori címhez.
  3. Amikor a 168 óra leleplezte Pethőt, ő megvédte és zaklatásával halálba kergette Bolyki János professzort.
  4. A Károlinak az államtól jövő pénzeit koreai bankokba és az újfasiszta Jobbiknak játszotta át.
  Ezt és ennek folytatását szentesíti Schmitt Pál, ha aláírja Balla rektori kinevezését.

 4. Matróna said

  Valamire való férfi tényleg nem vállal be olyan hivatalt, ahol előre megmondják: neked kuss. Érd be a címmel (és persze a pótlékkal). Dönteni mások fognak a nevedben. Ez tényleg beteg öregasszonyoknak való állás.

 5. hajnalka said

  Ez egy értelmi fogyatékos moral insanityknak való állás. Aki nem képes felfogni saját tetteinek erkölcsi súlyát és jogi következményeit.
  Balla szintjén: aki lop (a Jobbiknak), zsarol, hazudozik és okirathamisításban vesz részt bűnpártolóként, az nemcsak az Örökkévaló ellen vét, hanem a hatályos BTK ellen is.
  Fogsz te még ülni a Nagy Ignác utcában!!!

 6. Doctor of Law said

  A felhívott 51.§ korábban így nézett ki:
  51.§76
  Munkáltatói jogok
  (1) Az Egyetemen a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja, mely jogokat a jelen szakaszban
  rögzítettek szerint részben átruházza.
  ……
  (6) A rektornak joga van az átruházott hatásköröket az átruházott jogkör gyakorlójától, bármikor indoklás nélkül visszavonni. Joga van továbbá a jelen szabályzatban felsoroltakon kívül további jogköröket átadni, valamint más személyekre is jogköröket ruházni.
  (7) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
  (8) A rektor valamennyi munkáltatói jog gyakorlásához kikérheti a Fenntartó véleményét.

  A rektori pályázat kiírása óta pedig ugyanez a paragrafus így néz ki:

  (1) A fenntartó kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
  (2) A fenntartó … bízza meg a gazdasági igazgatót. A fenntartó a gazdasági igazgató megbízását … saját kezdeményezésére visszavonhatja.
  A stratégiai igazgatót … a fenntartó nevezi ki és menti fel.

  (3) A rektor kizárólagos hatáskörébe tartozik a stratégiai igazgató, a gazdasági igazgató, a rektorhelyettesek, a dékánok, valamint a főtitkár feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a (2) bekezdés kivételével vezetői megbízásuk kiadása és visszavonása. Ezen személyek vonatkozásában a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a vezetıi megbízások kiadása és visszavonása tekintetében – vezetői megbízások kiadása és visszavonása vonatkozásában a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a rektor a fenntartó álláspontja szerint jár el.

  (5) Az Egyetemen a munkáltatói jogokat – jelen paragrafus (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak kivételével – amennyiben jogszabály kötelezı érvénnyel másképp nem rendelkezik, a stratégiai igazgató gyakorolja.
  (6) A stratégiai igazgató a munkáltatói jogokat, illetve azoknak egy részét átruházhatja. Az átruházott munkáltatói jogokat az átruházott jogkör gyakorlójától bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. Az átruházott munkáltatói jogkör tovább nem ruházható.
  (7) A rektor és a stratégiai igazgató a (3) bekezdésben meghatározottakon túl valamennyi munkáltatói jog gyakorlásához kikérheti a fenntartó véleményét.

  Az új változatban a (3) ellentmondásos. Először elismeri a rektor jogát a stratégiai igazgató stb. kinevezésére és felmentésére, majd az utolsó mondatban visszavonja: a rektor csakis azt csinálhatja, amit a fenntartó parancsol neki.

  Az új változat szerint a rektornak nulla hatásköre, nulla joga, nulla hatalma van.

  http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html

  • Kaszab said

   Erre lehet mondani, hogy Balla Petruskát kiherélte Barnaby. Úgy is néz ki… 🙂

  • petruska said

   Ez a leírás szerintem ellentétes a Munka Törvénykönyvével. Mit szólnak ehhez jogász barátaink?

   • Cicero said

    Teljesen ellentétes a felsőoktatási törvénnyel. A rektor azért rektor, hogy legyen hatásköre és irányítson. Mondjuk, Balla erre tényleg nem alkalmas. De az már a felsőoktatási törvény kifejezett kijátszása, hogy a fokozat nélküli, tudományosan abszolút nulla Barnaby rektorkodjon.

   • hajnalka said

    Persze illik az egész majomparádéhoz, a “mintha-egyetemhez” az okirathamisító Pethőhőz mint filozófiaprofesszorhoz, Mészároshoz, a kétszeresen trükköző PhD-shoz és az egész Kulcsár-Szabó klánhoz.

   • Monkey said

    Ez egy olyan szabályzat, ami alapján akár egy láncos majmot is beültethetnének a rektori székbe. 🙂

   • Retardált said

    Mi a különbség egy láncos majom, egy vinnyogó vénasszony és egy értelmi fogyatékos között? Mert én csak a hasonlóságot látom: egyik sem rektor, viszont mindhárom olyan, mint Balla Petra. 🙂

  • KDB said

   Ez az új szabályzat az egyetemi autonómiának már minimális teret sem hagy. Úgy van megcsinálva, hogy minden szál a fenntartó lezében legyen. A fenntartó viszont a Kovácsok kezében van, így a bevétel akadálytalanul folyhat Kovács Levente bankjába, a KDBbe.

  • Bloggerjogász said

   Megnéztem néhány egyetemi szabályzatot, a Károliéhoz még csak hasonló sincs. Szemfényvesztés a rektori kinevezés. Nincs olyan szabályzat, ami a rektori hatáskört szétosztaná a fenntartó és a stratégiai igazgató között. Ez a szabályzat arról szól, hogy Ballát beöltöztetik maskarába és kilökik a szószékre. A színfalak mögött meg Barnaby huzigálja a szálakat. Kész bábszínház.

   • Monkey said

    A Károlin minden csalás, ezt már megszoktuk. Miért pont a rektor lenne igazi? Már azt a szemernyi őszinteséget is értékelni kell, hogy ezt a csalást deklarálják. Kiteszik a honlapra: eltöröltük a rektori funkciókat, utána kiírtuk a rektori pályázatot az idióta Ballának, aki még büszke is rá, hogy parádés majom lehet – Bibliával a kezében.

   • Retardált said

    Balla “rektori” működéséről már folytatásos regényt lehetne írni. Címvariánsok: Majom – Bibliával ill. Bűnöző – Bibliával. A bűnlajstroma hosszú. Viszont az idiótasága is legendás.

  • Autonomy said

   Ez az új szabályzat az egyetemi autonómia lábbal tiprása és megcsúfolása. Mindenről a fenntartó dönt, ill. károlis helytartója: Kovács Barnabás. Eltörölték a rektori funkciókat. Kíváncsi vagyok, hogy reagál erre a MAB. Hiszen pont az egyetemi autonómia fenntartói megszüntetése volt az egyik nagy probléma. Ezt nemhogy nem korrigálták, hanem az autonómia megszüntetését még kodfikálták is. Egy pofon a MAB-nak: igazi rektort akartok? Nesztek, itt van nektek ez a láncos majom.

   • prudens said

    Az, hogy ki osztja és ki kapja a pofont, még korántsem biztos.
    Szerintem Bazsa György, a MAB vezetője és László János, az ODT elnöke tisztában van azzal, hogy a Mészáros üggyel és az SZMSZ megváltoztatásával megpróbálják megvezetni őket.
    Én ismerem ezt a két embert, mindegyikének nagyobb a kognitív teljesítménye, mint a Károli egész bölcskaráé összeadva.
    Csak még nem léptek, de fognak.
    A bőgőmajmok pedig visíthatnak, a hiénák és sakálok üvölthetnek.
    Egész állatkert ez a Károli.

  • Matróna said

   Egy ilyen herélt posztot csak heréltek pályáznak meg, olyanok, akiknek nincs vér a “pucájukban”, valamre való férfi nem. Mert mire is szerződik a “hivatalos” rektor? “Hivatalos” kussolásra. Sőt, arra, hogy nem sűrűn mutatkozik majd a rektori hivatal környékén. Kerüli a munkahelyét havi 600.000 pótllékért. A másik 600.000-et a HTK-n kapja, oda bejárhat, ott tárt karokkal várja a cinkosa: Pethő.

  • ElemiLogika said

   Ez az új szabályzat úgy hülyeség, ahogy van. Az 51.§ (2) szerint közvetlenül a fentartó nevezi ki / bízza meg és menti fel mind a gazdasági igazgatót (Kovács Zsolt Csaba), mind a stratégiai igazgatót (Kovács Barnabás). Majd a (3) szerint mégsem a fenntartó, hanem a rektor gyakorolja fölöttük a munkáltatói jogot, méghozzá “kizárólagosan”. Majd ugyanezen (3) bekezdés utolsó mondata szerint “ezen személyek vonatkozásában a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a vezetői megbízások kiadása és visszavonása tekintetében” stb.”a rektor a fenntartó álláspontja szerint jár el“. Akkor mit gyakorol kizárólagosan a rektor, a fenntartó akaratát? És minek ide a rektor, ha egyrészt a (2) szerint ez amúgy is a fenntartó hatásköre, és ha a rektoré, akkor előbb azonosulnia kell a fenntartóval? Vagyis csak akkor gyakorolhat rektori jogot, ha előbb rektorként megszűnik, és beleolvad a fenntartóba!

   Óriási. Pláne az, hogy ezek után akadt egy idióta, aki ezt vállalta.

  • MAB-ha-ha-ha said

   Ez a szabályzat teljesen törvénytelen. A rektor az egyetem vezetője volna, vagy mi? Itt viszont a stratégiai igazgató dönt mindenről, de még a gazdasági igazgató is önállóbb. A rektor ebben a szabályzatban puszta cím – hatalom nélkül, azaz minta – érték nélkül. Ha ezt a MAB beszopja?

 7. Matróna said

  Petra-Matróna bemuatásából kifelejtettétek a vénasszonys vinnyogó fejhangját. Pedig az is szervesen hozzátartozik a “beteg vénasszony” -leíráshoz. 🙂

 8. Rector said

  Mindez már a szabályzatmódosítás előtt is nyilvánvaló volt, meg is írtuk még májusban:

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/05/27/degradation-lefokozas/

 9. Retardált said

  Bölcskeinek nagyon megfelelt Balla, mint rektorhelyettes. Sose írta volna ki a pályázatot a rektorságra, ha a MAB ezt konkrétan nem követelte volna meg. Szeptemberben visszajönnek ellenőrizni az intézményt. Addigra fel kel mutatni egy rektort. Persze csak olyan jhet szóba, aki nem zavarja a Kovácsok KDB-vel való üzletelését. Ilyen pedig csak egy van: ez az álszent, hiú, agyalágyult pojáca, akinek bőven elég, hogy rektornak hívják, és hogy havi 1,2 millát szakít ezért mindenestül, meg még egy csomó dolgot elszámolhat, azaz gyakorlatilag ingyenélő. Midenki más megkérdezné a rektori székben, hogy miért is kell olyan iratokat aláírnia, amiket Kovács Barnabás és Sepsi Enikő fogalmaznak. Nem véletlen, hogy egyetlen professzor sem pályázott erre az állásra, csak ez az értelmi fogyatékos.

 10. Petruska said

  Fel van adva a lecke az illetékeseknek. Kíváncsi vagyok a MAB véleményére: lehet, hogy Mészáros trükközése elkerülte a figyelmüket???

  • Szegedi Kolléga said

   Biztosan nem. Ha felfigyeltek arra, hogy a Károlin fiktív témavezetések folytak, arra is fel kellett figyelniük, hogy a szegedi védés előtt fél évig Fried szerepelt témavezetőként, a védés után pedig Hansági. De fel kellett figyelniük Mészáros keresztnevének átalakulására is. Végül fel kellett figíyelniük arra, hogy Mészáros ugyanazt a dolgozatot nyújtotta be, amivel a Károlin megbukott. Ezt nemcsak törvény és a szegedi szabályzat tiltja, hanem a MAB-határozat is kifejezetten ÚJ DOLGOZAT benyújtását írta elő. Ha következetesek, akkor a szegedi IDI akkreditációját is vissza kell vonniuk csalás miatt.

   • MAB-illetékes said

    A Szegedi Tudományegyetem több súlyos magánokirathamisítást és törvénysértést követett el, amikor Mészárost új eljárásra fogadta, de nem vette figyelembe a MAB 2009. október 2-i határozatát sem, amely kifejezetten ÚJ disszertáció benyújtását követeli meg, nem pedig a bukott szöveg kijavítgatását. Íme a MAB-határozat pontos szövge:

    8. A DI keressen kapcsolatot más irodalomtudományi doktori iskolákkal, akik vállalják, hogy a 3 fent nevezett jelöltet fokozatszerzésre fogadják, új disszertációjuk védését lebonyolítják, és sikeres védés esetén a fokozatot kiadják. A témavezetők természetesen a KRE IDI témavezetői maradnak.

    http://web.mab.hu/tir/index.php?pid=713&pop=200&sid=e1w9S,ZNorB-5LVVokV8GetffQf

    Ha ezek után kiadta Mészárosnak a doktori fokozatot, akkor az oklevél aláírója közokirathamisítást követett el.

   • MathInst said

    A szegedi doktori tanács tagjai nem tudnak olvasni? Klukovits matematikus, ő nem ismeri a betűket, csak a számokat. Meg a bankjegyeket, amiket ennek az ügyletnek a lebonyolításáért kaphatott. Az irodalmárok nem akarnak olvasni, mert ők a guru parancsát mindenáron végre akarják hajtani. Na de a jogászok? Jakab Éva és Nagy Ferenc sem vette a fáradságot, hogy elolvassa a MAB-határozatot? Ebben nagyon világosan le van írva, hogy nem az eljárást semmisítették meg, hanem csak a fokozatot vonták vissza, ennélfogva a bukott jelölteknek az új eljárásra új disszertációval kell jelentkezniük. Hogy lehetett ezt félreérteni? Csakis úgy, hogy el se olvasták a határozat szövegét, hanem meghallgatták a zsebrevágott Klukovits Lajos matematikus sajátos “jogértelmezését”.

    Föl kell jelenteni a SZTE doktori tanácsának elnökét hivatali visszaélésért, a jogászkodó matematikus titkárt pedig felbujtásért.

 11. Petruska said

  Igen, fel kell jelenteni. A Károli bukott IDI-jének rvallottjait pedig arra biztatom, hogy forduljanak László Jánoshoz (PTE BTK Pszichológiai Tnaszék)m az ODT elnökéhez segítségért. A levélben részletesen írják le a saját sérelmüket és a Mészáros ügyet is.

 12. hajnalka said

  Miért nem nyilatkozik meg dr. Huszár Pál főgondnok úr a Károli ügyeiről?
  Azt gondolnánk, hogy tiszteletreméltó nyugdíjas tanárként és vezető szakfelügyelőként több ismerete van az oktatásügyről, mint Bölcskeinek.
  Hogy Bölcskeinek semmi fogalma sincs a közoktatásról, azt jól bizonyította az e heti rádióadásban, amikor annak kapcsán, hogy szeptembertől 17 közoktatási intézményt vesz át a református egyház az önkormányzatoktól. A riporternek a finanszírozásra vonatkozó kérdésére a katolikus püspök egyszerűsítve, de lényegében korrektül válaszolt. Bölcskei benyalt neki: “Püspök úrnál jobban nem is tudnám elmagyarázni…” majd, hogy erről részletesebben is beszélnek a püspök úrral, ha meghívják a gyulai futballiskolába.
  Bölcskei nem adja fel a “távolban” feltűnő “fehér vitorla” utáni epekedést. Ez a futballrajongó OV felé irányuló nyelvcsapás nizonyítja, hogy főtiszteletű (???) úr nem riad vissza semmitől. Még megérhetjük, hogy püspök úr palástját feltűrve egy futballpályán rohangászik, hogy közel kerüljön a Fidesz fehér…mondjuk így, vitorlájához.
  Csak azt nem tudjuk, milyen helyet foglal el a politikai pályán, csatár lesz vagy fedezet-
  Leginkább söprögető, söprögeti a lóvét.
  Bölcskei együgyű ember, a szónak minden létező jelentésében. Ostoba, műveletlen, értelmező képessége és empátiája nulla, erről bárki meggyőződhet, ha belehallgat egy vasárnapi “igehirdetésébe”, vagy elolvassa, hogyan hagyta magát megvezetni a gúnyos másvallási Vári Györgytől (MANCS-interjú.)
  Együgyű, mert egy ügye van: IDE NEKEM A LÓVÉT.
  Ez püspök úr üzenete.
  Egy, a három P bűvöletében élő primitív ember üzenete.

  • Újreformátus said

   Futballiskola! Bölcskei tényleg nagyon leleményes a fehér…. (mondjuk így) vitorla kergetésében. Még megérjük, hogy beáll labdaszedőnek Felcsútra – hátha így felkúszik a “söprögető” posztig. Püspökünk nem ismer lehetetlent. Még minket, reformátusokat is meglep a pénzvadász ötleteivel. Pl. az 1%-os akcióin is alaposan meglepődtünk. Most erről nagy a csönd. Nem tudjátok, azzal mennyit söprögetett be? Vagy bebukta?

 13. Netfigyelő said

  Balla Petra öreg matróna tegnap éjszaka már a 3. legolvasottabb poszt volt a magyar wordpressen. 🙂

 14. hajnalka said

  Johannes, nézd meg a postádat

 15. certitudo salutis said

  Micsoda feneketlen butaság kell ahhoz, hogy azt gondolja valaki – a Károli kinevezendő rektora, Balla -, hogy el tudja rejteni a világi hatóságok: MAB, rendőrség, bíróság tekintete elől primitív bűncselekményeit, a Károlihoz juttatott állami források eltulajdonítását, részben a Hegedűs rokonságon keresztül a Jobbiknak, részben pedig Bölcskei püspök mohó kezeihez.
  Mekkora cinikus, istentelen aljasság kell ahhoz, hogy mindezt talárban, kezét a Biblián nyugtatva tegye! Balla, az együgyű a maga infernális primitívségében csakugyan azt hiszi, hogy megvezetheti az Örökkévalót???
  Az Újszövetség professzoraként rendszeresen, szakmányban árulja el Jézust, s teszi hamisan csengő pátosszal, őrá hivatkozva!
  Megfizetsz ezért Balla, nemsokára ott állsz Teremtőd előtt, s el kell számolnod bűneiddel.

  • Pharisée said

   Hát épp ez az! Ezért Balla a legaljasabb az egész bandából. Mert a Biblián nyugtatva a kezét, folyton Jézust híva tanújának követi el a gazságokat. A többiek is elkövetik, de legalább szemüket nem forgatják az égre, és nem kompromittálják közben Jézust.

 16. Shakespeare in love said

  Én ebben a fotóban legpoénosabbnak a szcenáriót tartom: ez a transszexuális, hermafrodita figura, bő köpenyével és piros gallérjával egy Rómeó és Júlia darabba illő sarokerkélyen az ISTENNEK DICSŐSÉG felirat alá, de az “ETEK ÉNHOZZÁM MINDN” felirat fölé helyezve épp egyszerre játssza Rómeót és Júliát: halálsápadtan, félig nyitott ajkakkal, komolyan, tragikusan, a közeli jövőt vizionálva – halálra válva és készülve… Biztosan a színháztudományi szak valamelyik hallgatójának diplomamunkája volt ez a rendezés. Nagy tehetség, fogunk még hallani róla. 🙂

  • Immaculata said

   Te még azt se tudod, hogy ez nem erkély, hanem szószék, a jelenet pedig nem színpadon játszódik, hanerm templomban. Te mindenben csak szcenáriót látsz. A színháztudományi szakon be kellene vezetni valamilyen felvételit vallástudományi alapismeretekből, különben elárasztják az egyetemünket az ilyen istentelenek, mint ez a Shakespeare.

   • dark side said

    Miért, remek ötlet és pénztakarékos Rómeót és Júliát egy személlyel játszatni Lőrinc barát csuhájában. Tézis – antitézis – szintézis. Ahogy Hansági Ágnes professzorasszony abban a két fő tanulmányában – még ma is ott virít a doktori adatbázisban – egy személybe helyezi az illokúciót és a perlokúciót.
    Megijesztem magamat (illokúció) és rettenetesen megrémülök (perlokúció).
    Az, hogy valaki egy személyben alkot egy szerelmespárt, már Szabó Andrástól tudjuk, aki hihetetlen filológiai buzgalommal és egy autóstérképpel eredt Szenczi Molnár nyomába és feltárta az utálkozó olvasközönség előtt, mit is művelt Szenczi (a szerelem ágense)sajátmagával (a szerelem tárgyával), ha eszébe jutott az üvegesmester lánya.
    Ezt az önboldogítást ítélte MTA doktori fokozatára méltónak az elfogulatlan bizottság és a három nagytudású opponens valahonnan a Tisza partjáról.
    Szabó azóta meg is maradt a szerelemnek ennél a magányban is kivitelezhető módjánál. Tekintettel Petrőczire, ezt nem is csodáljuk.

   • Teatron said

    Szerintem is. A fotó szerintem épp azt a pillanatot ábrázolja, amikor Balla kappanhangján épp Júlia monológját szavalja tragikus, kétségbeesett ábrázattal. Szinte hallani vélem, amint félig nyílt ajkai közt magas fejhangján Júliaként épp ezt visítja: “Ó Rómeó, mért Vagy te Rómeó?” Arannyaklánca fityegője előtt pedig ott virít a sötétvörös rózsacsokor, a lobogó vágy jelképe, amit Rómeóként, felkúszva a balkonra, ő helyezett el saját magának akkorra, amikor majd átalakul Júliává. Ez a kettős szerep Oscar díjas alakítás. 🙂

 17. woman in love said

  Nekem bejön ez a Balla! Egész belebizsergek, ha értitek, mire gondolok.
  Még elképzelni is….
  I want that man! Dead or alive!

 18. Historiker said

  Kicsit off-topic, de nem bírom megállni, hogy ne adjam közre. Tavaly volt egy történész-konferencia a Károlin egy nagyhorderejű kérdésről, nevezetesen a répacukorról. A Studia Caroliensiában megjelent az ún. “konferencia-kiadvány”: egy szakácskönyv. Ez a nagy durranás, amivel a történészek doktori iskoláját akkreditáltatni akarják. Ez a Károli egyre nevetségesebb.

  A rezümék olvashatók itt:

  http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=187:megjelenes-studia-caroliensia&catid=1:friss-hirek

  • hajnalka said

   Vannak teljesítmények azért: engem pl. az Orpheus Noster legutóbbi száma meggyőzött arról, hogy az ókortudománnyal foglalkozók komolyan vehető emberek. Az angol tanszéken és a magyar irodalmárok között is van néhány, akit tisztelünk, a nevüket nem írjuk ide, hogy ne tegyük ki őket zaklatásnak azok részéről, akiket viszont MÉLYSÉGESEN MEGVETÜNK:
   1.Hansági Ágnes, az intrikus agyatlan, aki a szeretőjének, Mészárosnak már másodszor intézi el a törvénytelen PhD-t,
   2. Szabó András, a kormánytartalékrabló, hamistanúzó moral insanity, akinek MTA doktori értekezését bulimiások látogatják: kedvencük az a jelenet, amikor Szenczi őrjöngve magához nyúl az üvegesmester lányára gondolva. Belőlünk Szabó puszta megjelenése vált ki heves hányingert, valamint
   3. feleségéé, Petrőczi Éváé, akit a MAB már háromszor utasított el, kétszer IDI törzstagként, egyszer professzorként. Petrőczi azóta is így vartyog magáról: Én mint tudós, én mint költő…
   4. a KSZE-horda, a rendőrspicli Kovács meg a fia, az obszcén fantáziájú Hermann, Mészáros és a többiek.

 19. dark side said

  Hát ez igazán fantasztikus! Mint egy keleti bazáré, olyan a Károli BTK kínálata: gulágkutatás Kun Béla unokájától, strudlireceptek és édes borok a nem is tudom, minek tiszteljem ezeket a személyeket: Bortörténész? Csoma Gyula, a történelemtanszék kinevezett professzora BÖLCSÉSZ ALAPKÉPZETTSÉGGEL SEM RENDELKEZIK. De nem baj, Szilasi Alex, a zongorista se. A magyar nyelvtudományi (????) tanszék veuzetője, Fóris Ágota most végzi a magyar szakos BA-ját, jellemzően másvallású, öklömnyi arany menórával a nyakában flangál.
  Mit csinál a német tanszék? Néhány szavatosságát már elvesztett ELTÉ-s oktató képezi a fokozatokat, az itteniek legfeljebb nyelvtanárok!
  Nem adok tanácsot, de ha valaki esetleg megnézi mégis egy lexikonban, mit is jelent a bölcsészettudomány és megtalálja benne a répacukor alkalmazási területeit: küldök neki egy TIROLER STRUDELT!

 20. animus said

  Vasárnap van, a talárosok feltámolyognak a szószékre, a többi a padokban foglal helyet, s míg Petrőczi gyíkszemeivel keresei a Hold utcában OV-t, vagy legalább a balogzolit, harsányan és hamisan fújják a zsoltárokat szennyes lelkük egész mélységéből. És egyiknek sem jutnak eszébe az apostol szavai:
  “Annakokáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz.—Vagy azt gondolod…hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?” (Róm. 2,1…3)
  Csak te gondolod, Balla, te bűnpártoló és bűnre felbújtó, Szabó András, te hamistanúzó sírrabló, Petrőczi, te babiloni parázna, hogy megússzátok a büntetéseteket.
  A Teremtő lát benneteket, és büntetésetek rettenetes lesz.

  • Judge said

   Balla Péter megbízott rektorként azzal kezdte bemutatkozását, hogy ő nem akar ítélkezni, “ki tett engem bírává köztetek”? Majd ezt meghazudtolva, mást se csinált, csak ítélkezett, méghozzá sátáni bíróként: abszolút következetességgel mentette fel az összes bűnöst, és ítélte el az összes ártatlant. A legártatlanabb halálraítéltje Bolyki volt.

   • heidelbergi káté said

    Ezzel megsértette a hatodik parancsolatot.
    “De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van-e szó ebben a parancsolatban?
    A gyilkosság megtiltása azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy Ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgymint az irígységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti.” (106.)

   • Cicero said

    A hatodik parancsolatot Balla többször is súlyosan megsértette. Nem is értjük, hogy viselhet még talárt? Bibliával a kezében üldözi az ártatlanokat. Emlékeztek még, amikor Horváth Jánosként az egész országon át üldözött egy volt károlis hallgatót, Kovács Tibit? Az ÁJK dékánjából, K….M…-ból kicsikart egy közös megegyezéses munkaviszonymegszüntetést, aztán alattomos módon följelentette a rendőrségen. A kirúgás után K.M. 5 beosztottját üldözte és rúgatta ki D.A. új dékánnal és Horváth Tímeával, a rektori munkatársával. Majd kirúgta Horváth Tímeát is. Majd visszavette, de nem a rektori hivatalba, hanem spicliként beültette az ÁJK-ra, hogy kirúgathassa D.A-t az úőj dékánt is. Majd D.A-t is följelentette a rendőrségen. A Bölcsészkaron is hasonló véfrengzést csapott, a leglátványosabbat H.G. ellen, aki nem volt hajlandó fedezni az unokaöccse, Mészáros csalását. Ezért a dolgozószobáját telepoloskáztatta és bekameráztatta sőt többször is átkutattatta. Majd amikor sikerült betegségbe kergetnie, följelentette az OEP-nél a háziorvosát, hogy táppénzcsalásban segédkezik. De a koronát Bolyki János üldözésével tette fel üldözői életművére: visszavonatta vele a 168 órának tett nyilatkozatát, és megfenyegette, hogy megfosztja professzor emeritusi címétől és kidobatja a szolgálati lakásából feleségestül, mert eljárt a szája Pethő-ügyben. Szegény öreg ebbe halt bele.

    Balla mindhárom karon masszívan és szenvedélyesen üldözte a bűncselekmények feltáróit. Egy fordított rendőrkopó – csuhában, a Szentírással a kezében!

    Normális ez az ember? És normálisak azok, akik pont ezt teszik meg a Károli cégérévé? És normális a püspök, aki Ballát ezek után nem fosztja meg a lelkészi hivatalától?

   • Nyomolvasó said

    Cicero, kifelejtetted Balla legnagyobb disznóságát, amit a Fabiny-család ellen követett el. Magándetektívvel heteken át figyeltette őket, és amikor tudták, mikor van egyedül a fia, bementek hozzá egy mesével, hogy átvizsgálják a gépét. Olyan profi módon csinálták, hogy Fabiny Félixnek fel se tűnt ez a látogatás.

   • erünnisz said

    Cicero barátom, nyilván szarkasztikus gúnynak kell értelmeznem kérdésedet, hogy “normális-e az a püspök, aki Ballát nem fosztja meg a lelkészi hivatalától?”
    Ez ugyanis egyházjogi értelemben nem a püspök feladata, hanem az egyházon belüli jogi fórumoké. Amelyek nagyon lassan és ellentmondásosan működnek többnyire.
    Leszámítva olyan vicces eseteket, mint amikor egy lelkész feljelentett egy másikat, hogy az “felcsinálta a feleségét”, mát ti. a feljelentőjét, inkább egyéni bosszúvágy ill. politikai motiváció van az ügyek hátterében.
    A leghosszabb ideig tartó eset éppen Balla sógoráé, ifj. Hegedűs Lóránté. Őt még MIÉP-es országgyűlési képviselő korában jelentették fel, mert egy kerületi újságban “galíciai betolakodóknak” nevezte a zsidókat. Még mindig tart az ügy, ide-oda, fel-le tologatják. Bölcskei ugyan szívesen kitörné ifj. Hegedüs nyakát, de nem meri.
    Így Balla sógora nyugodtan lógatta az árpádsávos lobogót a Szabadság téri templomon meg mellette a fekete zászlót nyolc éven keresztzül a ballib kormányok alatt, senki sem mert neki szólni. (Mondjuk a dunamelléki püspöknek, Szabó Istvánnak lenne a dolga). Akkor se szólt, amikor Kislóri beindította a haranggépet annak tiszteletére, hogy a felesége meg a többi jobbikos bevonultak a parlamentbe.
    Ezt a pillanatot ugyanis “Magyarország feltámadásaként” értelmezte a derék nagytiszteletű úr.
    Aki vígan kerepel, dobol a múzeumkertben, tüntet az izraeli filmhét ellen és annyiszor áldja meg a jobbikosokat a rovásírásos Himnusz és Szózat alatt, ahányszor akarja, mégse veszik le róla a palástot.

   • Rector said

    Valójában örülhetünk neki, hogy Balla lesz a kinevezett rektor. Sokkal nagyobb esemény egy kinevezett rektor ellen büntetőeljárást folytatn, mint egy rektorpótlék ellen. Balla azt hiszi, hogy a parlamenti sógornője majd minden csávából kihúzza őt. De Balla dicső keresztyéni cslekedeteinek, amelyeknek csak egy kis részét sorolta fel Cicero és Nyomolvasó, széles nemzetközi visszhangja lesz, ami kissé megnehezíti az agyonhallgatásukat.

    Egy reverends taláros törpe Drakulát a vádlottak padján látni, olyan esemény lesz, amelyre külföldi újságírók is kíváncsiak lesznek. Nehéz lesz akkor majd zárt tárgyalást kérni…

   • Rokonok said

    Erünnisznek: Szerintem Balla megirigyelte a sógorát, és most vetélkedik vele, melyikük tud több bűncselekményt büntetlenül elkövetni. 2 éves pótrektorságát a Károlin már annyi bűncselekmény kíséri, hogy már a mi törpe Drakulánk beelőzte Lórikát, az irigyelt sógort.

   • erünnisz said

    Igaz, nem felejtjük persze Mészáros Marcipistát, aki Hegedűs Zsuzsa révén került be a nagytiszteletű családba. Lóri bácsi annak idején fillérekért vette meg a 330 négyzetméteres lakást a gyülekezettől (kis színpad korinthoszi oszlopokkal az ebédlóben), aztán megvették a többit is, elvégre nagy a család. Aztán kialakították a három emeletnyi kolumbáriumot a pincében és lássatok csodát: meggazdagodnak a halottakon!

 21. ancilla said

  Szabó püspök ma reggel Jób könyvéről beszélt, a szenvedésről. Van-e reménye az embernek? – kérdezte. Bátorított bennünket a kérdezésre. Mert akivel Isten szóba áll, annak van reménysége.
  “Vajon a halandó igaz-é Istennél,
  az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?” (Jób 4,17)
  A Károli vezetői bűnös, mocskos emberek.
  Ők azok, akik “Istenről elfeledkeznek”, s csak haladnak a maguk görbe útjain.
  De nincs az ilyenek számára remény, mert:
  “Felnövekedik-e a káka mocsár nélkül,
  felnyúlik-e a sás víz nélkül?” (Jób 8, 11)

 22. erünnisz said

  Balla “üzleti titkai” az égig bűzlenek. Pedig megfenyegette a szegedi rektort is, nehogy elárulja ezeket. Legutóbb pedig a munkaügyi bíróságon kért zárt tárgyalást a Károli “üzleti érdekeire” hivatkozva.
  Balla megfenyegette az IDI vezetőjét, zsarolással rá akarta venni törvénysértő cselekményekre.
  Amikor pedig az nem állt kötélnek, kirúgatta.
  A munkaügyi tárgyalás során Ballának jó esélye van arra, hogy kiderüljön: köztörvényes bűncselekményeket követett el.
  Akkor pedig már büntető bíróság fog vele foglalkozni, s zárt tárgyalást sem kérhet. Nem véletlen, hogy dr. Takács nem akarja őt képviselni. Ez még neki is sok.

  • Rokonok said

   Az egész botrányt a püspökrokonok generálták. Nem a vérszerintiek, hanem a beházasodottak:

   A nagyszerű Hegedűs-püspök korcs beházasodottjai, Balla és a Zsuzsa férjének az unokaöccse.

   A rendkívül intelligens Szabó püspök ostoba de hataloméhes sógora és sógornője, Szabó András és Petrőczi Éva.

   Az egyetlen nem-püspökrokon ebben a bandában Hansági, de ő másvalakinek a rokona: a nagyhatalmú Kulcsár-Szabó akadémikusnak.

   Pszichológiai szempontból tanulmányozni kellene a híres családokba proli-paraszti sorból beházasodottak kisebbendűségi komplexusát és torz akcióit a megfelelésre, mert a Károlin minden baj forrását ezek okozták: Mészáros, Balla, Szabó András és Kulcsár-Szabó-Hansági. Az egyetem jóhírének visszaállításáról ne is álmodjon senki addig, amíg ezeket ki nem rúgják és felelősségre nem vonják azért, amit csináltak.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: