Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2016. december

New Year wishes 2017 (Újévi jókívánság a Kedves Vezetőnek 2017)

Posted by jhnnsclvn - december 31, 2016

ujevijokivansag

Ugyanezt kívánjuk az új évre cimboráinak is, nemcsak Mészáros Lőrincet és társait értve ez alatt, hanem a Református Egyház és a Károli Református Egyetem vezetőit, akiket a Kedves Vezető így év vége táján több tíz milliárdos adományokkal buzdít kormánypropagandára. – A Szerkesztőség

Jókívánságunkat Janisch Attila Lopj, amennyi csak beléd fér című, Magyar Narancsban megjelent írásából vett részlettel egészítjük ki:

S miközben egyre hosszabb sorokban kígyózik a szegénység,

ők – e kultúrálatlan, együttérzésre, felelősségvállalásra képtelen gazemberek: politikusok, hazatelepült maffiózók, csalásból és korrupcióból gazdagodók – a mellékelt lista szerint osztogatják egymás közt mindannyiunk pénzét.

A Fidesz-kormány karácsonyi pénzosztó listája:

* 12,45 milliárd a Károli Gáspár Református Egyetemnek szánt Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felújítására;

* 3,62 milliárd a Ludovika főépülete, illetve a főépületet a szárnyépületekkel összekötő folyosók bevilágítására;

* 3,45 milliárd a kecskeméti katonai reptér helyén kialakítandó állami reptérre;

* 2,08 milliárd a mellette kialakítandó polgári reptérre;

* újabb 1,47 milliárd az úszó-vébére;

* 7 milliárd a Makovecz Imre Alapra;

* 3,25 milliárd a miniszterelnök dolgozójának belsőépítészeti kialakítására;

* 1,9 milliárd a siófoki sportcsarnokra;

* 5,57 milliárd a Red Bull Air Race-re;

* 1,95 milliárd, és ezt most szó szerint kell idézni: „a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program megvalósítására”;

* de jut 600 millió Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai című sorozatának újrakiadására is, 774 millió pedig 11 fővárosi sportlétesítmény fejlesztésére, bizonyítván, hogy a stadionépítésen túl is van élet.

(forrás Magyar Közlöny)

 

A felsoroltak közt is az egyik legarcátlanabb költség a miniszterelnök nevéhez kapcsolódik.

A kormány – a felcsúti magánstadionra és a miniszterelnöki hobbivasútra már korábban kiszórt milliárdok után – most 3,25 milliárd forintot költ a magát egyre inkább mindenki felett állónak képzelő – és a személyes hatalmi mániáit megkoronázni készülve a Budai Várba költöző – Orbán Viktor új rezidenciájának belsőépítészeti kialakítására!

A másik legarcátlanabb pedig a kollégáit és hallgatóit a titkosszolgálattal figyeltető, wistmanwoodos Ballának szánt 12 és fél milliárd, amivel a hazug, sunyi kis patkány messze megelőz minden Orbán-kedvencet…

Forrás: http://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-lopj-amennyi-csak-beled-fer-102042

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 86 hozzászólás »

Christmas message 2016 (Áldott Karácsonyt 2016)

Posted by jhnnsclvn - december 24, 2016

christmas_message-fw

Nem tudunk ehhez a kis katolikus felhíváshoz keresztyénibb, mélyebb teológiai üzenetet kapcsolni, mint Fabiny Tamás evangélikus püspök tavaszi szavait. Ez a beszéde kormánykörökben dühöt és pénzcsapelzárást váltott ki. Refis körökben pedig sanda célzásokat és hízelgő farkcsóválást Orbán irányába. Saját felekezetünk vezetőitől nem tudunk semmi példa értékűt idézni Szentestén.

Ezért két verssel és egy gyermekrajzzal kívánunk Áldott Karácsonyt a blog olvasóinak – a Szerkesztőség.

HC3

(Tandori Dezső: A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz)

karacsony_udvozlolap

 

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

 

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

 

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

 

(Szilágyi Domokos: Karácsony)

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 46 hozzászólás »

The brainless inspector (Gyagya felügyelő)

Posted by jhnnsclvn - december 19, 2016

Szerző: Kisjogász

Mákné Portel Melinda alezredes asszony nyomozást megszüntető határozatának indoklása még a nagyszámú ostoba és elfogult rendőrségi iratok között is egy gyöngyszem. A MAB-vizsgálat okirathamisítások tömkelegét tárta fel, amelynek következtében bezárták a Károli Irodalomtudományi Doktori Iskoláját, de Gyagya felügyelő asszony egyetlen hamis okiratot sem bírt felfedezni. Ennélfogva olyan hivatalos személyt sem, aki hamis tartalmú közokiratot aláírt volna. Szerinte csak Balla Péter rektor hivatalos személy, Szabó András dékán, aki a doktori fokozatokat odaítélő hamis tartalmú határozatokat s.k. aláírta, nem az (4.o. 1.bek).

A Határozat tele van önellentmondással. Pl. felsorolja Hima folyamatos tiltakozásait Mészáros félig se kész szövegének vitára bocsátása ellen, majd leszögezi, hogy Hima nem tett semmit a folyamat megállításáért (2.o., 2., 4.bek). Hogy Mészáros dolgozata a Szabályzatban előírt minimális terjedelem felét sem érte el, Mákné szerint nem számít, mert ezt sem (a szürkehályogja miatt olvasni sem tudó) Szabó Andrásné, sem a Kulcsár-Szabó banda pribékjei, Bednanics és Eisemann “nem vették észre”.

Az agyatlan és hazudós rendőrnő az egyetem rendkívüli felmondásában sem lát retorziót Hima Mészáros-ügyben tett feljelentésére. Bár Balla konkrétan Bednanics 2010 szeptember 8-i kihallgatását jelöli meg rendkívüli felmondási okként, Mákvirág Melinda sehogy sem képes látni az összefüggést. Hima a 168 órában már a felmondás előtt egy évvel ország-világ előtt bejelentette, hogy feljelentette a károlis csalókat, ám a Határozat szerint nincs bizonyíték arra, hogy Balla tudott erről. Gyagya felügyelő asszonyt még Balla nyílt beismerése sem győzte meg.

Az intencióból és a szófordulatokból kiderül, hogy  az alább olvasható nyomozást megszüntető határozatot nem a BRFK-n, hanem a Károlin írhatták. A korrupt és ostoba rendőrnő odaszólhatott a terhelteknek, hogy ugyan már, legyenek szívesek indokolják meg helyette, miért nem bűncselekmény, ami az. Ez az egész irat egy nagy hatósági okirathamisítás, amit a Károli politikailag potens jogászai fogalmaztak, és aláíratták a rendőrséggel.

makne_hat_1makne_hat_2makne_hat_3makne_hat_4

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/12/17/the-brainless-inspector-gyagya-felugyelo/

Posted in BRFK, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 69 hozzászólás »

Wanna be a prostitute (A református egyház elqrvulása)

Posted by karoligaspar - december 12, 2016

 

orban-palfordulasaOrbán Viktor 1992. február 14-én a Fidesz pécsi kongresszusán még elítélte az egyház politikai szerepvállalásra kényszerítését. Mint utóbb kiderült, csak azért, mert (akkor még) nem ő prostituálta az egyházakat. Azóta már messzebb ment ezen az úton, mint bármelyik elődje. De nem minden esetben beszélhetünk kényszerről vagy nyomásról. A Magyar Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem vezetői, amint az az alábbi posztból kiderül, önként és dalolva választották az elkurvulás útját Orbán alatt…

Írta: Tóth Károly

Tiszteletem jeléül írom ezt mindazoknak a lelkészeknek, teológusoknak és híveknek a magyarországi református egyházon belül, akikre az alábbi kritikus sorok NEM VONATKOZNAK. Tudom, hogy ők nem töltenék meg a SYMA Csarnokot, talán még a Zsinat Abonyi utcai házát sem. De ők azok, akiknek tevékenységétől remélhető, hogy a magyarországi református egyház eróziója és erkölcsi-intellektuális züllése nem erősödik tovább.
2011-ben második kiadásban jelent meg Friedrich Wilhelm Graf teológus Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen [Egyházak alkonya, Hogyan játsszák el egyházak a bizalmunkat] című könyve Münchenben, a Beck Verlagnál.
Ez a nagyon figyelemreméltó könyve sorra veszi azokat a hibákat, sőt bűnöket, amelyek a mai egyházakra jellemzőek, s végső soron felelősek azért, hogy a lakosság jó része elidegenedik a keresztény felekezetektől, és vagy a konzumidiotizmusba süllyed, vagy pedig spirituális szomjúságát NEW AGE szekták tisztának éppen nem nevezhető forrásaiból csillapítja.
Graf teológusként nagyon jól ismeri a protestáns egyházak belső életét. Saját tapasztalatai alapján hét főbűnre vezeti vissza a német protestáns egyházak diszfunkcionális működését. Én ezek mentén haladva reflektálok a magyar református egyház működésére.
1. A (hiteles) nyelv elvesztése A protestantizmus minden országban szoros kapcsolatban állt a nemzeti nyelv és nemzeti kultúra fejlődésével, elég a bibliafordításokra és a nemzeti nyelven történő igehirdetésre utalni.
A mai egyházak azonban nem méltók Luther és Kálvin szellemi örökségére. Ha meghallgatunk egy átlagos templomban egy igehirdetést, magunk is meggyőződhetünk róla, hogy a magyar református lelkészek homiletikai felkészültsége siralmas. De nincs ez másként a magasabb szinteken sem. Az utóbbi években, mióta Bölcskei Gusztáv professzorként (???) osztja az észt, javult a helyzet. Bogárdi Szabó felkészültebb retorikailag és exegézis szempontjából is. Ügyes kis prédikációkat hallani tőle, csak éppen a lélek hiányzik belőlük. Kitűnik belőlük viszont a keresztyéni szellemtől mélyen idegen önhittség és fennhéjázás. Az ő elkötelezettsége nem a Teremtőt, hanem Orbánt szolgálja, jól érezhető volt ez, amikor süvegben, palástban megáldotta a felcsúti stadiont.
2. Eltávolodás a tudománytól A teológiai karok nem állnak a mai kor színvonalán sem az oktatók felkészültsége, sem a tananyag tartalma alapján. Melanchthon 1518-ban a Wittenbergi Egyetemen a görög tanszék vezetését ezekkel a szavakkal vette át: „A tudomány iránti szeretet éa hivatali kötelességem ösztönöznek arra, hogy a tudományok újraéledése ás a múzsák újjászületése jegyében vezessek benneteket a barbárok elleni harcban…”
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának barbár tudománytalanságát alig kell sokáig bizonygatni. Elég, ha Pethő Sándor professzor – a HTK doktori iskolájának törzstagja – okirathamisítással és csalással szerzett professzori címére utalunk. A KRE rektorának – Balla Péternek – tudományos hiteltelenségét tudományos kritikák bizonyítják. E helyt Jakab Attila szakszerű bírálatára utalunk csak.
3. Moralizmus Az egyházaknak erkölcsi hitelességre lenne szüksége, hogy támaszul szolgáljanak híveik számára. Mindenki ismeri Max Weber tézisét a protestáns munkaerkölcs és a polgári fejlődés összefüggéséről. Napjainkban a magyarországi református egyház semmilyen érdemleges üzenettel nem fordul híveihez az általános értékvesztés és a konzumidiotizmus világában.
4. Antidemokratizmus Az egyházi szervezet felépítését a nepotizmus jellemzi, a kölcsönös – elvtelen – kompromisszumok jegyében. Erre megint kitűnő példa a Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek kiválasztása, amelynek semmi köze nincs a tudományos hitelességhez, sem az emberi kvalitásokhoz. A döntéshozatalokban a hallgatói képviselők cinikus korrumpálása is megengedhető eszköznek tűnik a KRE vezetői számára.
5. Önelégültség Az igazi hit hiánya és az erkölcstelen életvitel logikusan vezet ahhoz, hogy a református egyház vezetői saját magukat – minden erkölcsi alap nélkül – felfuvalkodottan a nemzet legkiválóbb képviselőinek gondolják. Ebből következik Bogárdi Szabó püspök törleszkedése a jelenlegi és mindenkori politikai hatalomhoz. Egyértelmű, hogy “áldott Orbán testvér szolgálatával” pénzt és hatalmat akar.
6. A jövőkép hiánya Fentiekből logikusan következik, hogy egy egyház, amelynek olyan kevés köze van a tudományossághoz, nem tud szembenézni a kor kihívásaival. A modern társadalomban elszigetelődnek az emberek egymástól, a hagyományos testvéri közösségek megtartó ereje eltűnik. Ezzel kéne konfrontálódnia a mai teológiának, de csak nagyon kevés képviselője képes rá. Az egyénileg megélt vallásosságot a mai papság képtelen támogatni.
7. Szociálpaternalizmus Az egyházak karitatív feladatvállalása feltételezné, hogy a segítségre szoruló emberben a testvért, az autonóm lényt lássa. A magyar reformátusság által fenntartott otthonokban, például a dunaalmásiban is embertelen módon bánnak a bentlakókkal, nem az Isten képmását látják bennük, hanem önálló érdekérvényesítésre alkalmatlan lényt, az „idiótát”, a „rokkantat”, akiknek a pénzét gátlástalanul le lehet nyúlni. A fuvarozásukra EU-pénzen vásárolt járműveken csak a vezetők száguldoznak,  a célközönség, azaz a fogyatékos azokba még be nem tehette az ülepét. A MRE VEZETŐSÉGE a cigányok megsegítésében is cinikus módon pénzforrást, az EU-pénzek megcsapolásának lehetőség látja csupán.

Hát ezért siralmas a magyarországi református egyház helyzete és kilátástalan a jövője, mert mindenkori vezetői belsőleg azonosultak az ország hatalomtól megzakkant vezérével.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 49 hozzászólás »

Business Church (Bizniszegyház bizniszegyeteme)

Posted by karoligaspar - december 5, 2016

Írta: Bizniszmen

2016 őszén új szakirányú posztdiplomás képzések indultak a Károlin. Az, hogy a Károlin bűnügyi szakjogászokat képeznek, nem lep meg senkit. Az ÁJK-n oktató és tanuló jogászok briliánsan teljesítenek bűnelkövetésben és a bűnösök tisztára mosdatásában csakúgy, mint az ártatlanok befeketítésében. Erről szól Kisjogász sorozata a http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com blogon, amelyet itt is közreadunk.

A jogi bűnözőképzést a Károli most bővíteni kívánja gazdasági bűnözőképzéssel.

Jól jön a gazdaságdiplomáciai szakember és a versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadói képzettség ott, ahol – Orbán után szabadon – már a “mi nyerjük a legtöbbet” a kitűzött cél. A Károli ezekből a szakirányú képzésekből egy gazdasági kart kíván kifejleszteni magának. Az intézménybe amúgy is ömlik a közpénz. A református diákok az állam által helyreállított Károlyi-Csekonics palotában, Lotz freskók alatt kapják meg amúgy semmit sem érő diplomáikat. A fröccsöntött szandálos bárdolatlan vidéki gyerekek egy dolgot megtanulnak a Károlin: a becstelenséget, hiszen tanáraik, Balla Péter rektor, Szabó András volt dékán és rektorhelyettes mocskos példáiból mi mást is tanulnának?

A gazdasági képzésre azért van szükség, hogy tökéletesítsék a református egyházban amúgy régóta működő korrupt gyakorlatot. Hadházy Ákos LMP-s képviselő már idén májusban feltárta, hogyan fejik tiszántúli református közösségek az uniós támogatásokat. A Nagyerdei Református Közösség pl. 30 milliót vett fel párkeresési tanácsadási tréningekre, a hajdúböszörményi közösség 45 milliót rabolt le szabadidős programok, tematikus klubok szervezésére. Hadházy beszámolt milliós kiszervezett bibliaórákról és református szociális szervezetekbe betolt EU-s pénzekről is.

A gazdasági képzést a 3-as metró megállóiban öles plakátok hirdetik. Egy vízfejű, savószínű, bagolyszemüveges nyomi figura, feje fölött glória vagy egy doktorkalap kontúrjai, testesíti meg a fiatalok álmait – legalábbis a Károli vezetői szerint. Ha testi és lelki gnóm akarsz lenni, ne habozz, jelentkezz már most a Károli Református Egyetemre! Pár év alatt te is ilyenné válhatsz!

károlis output

károlis output

(Az inputot nézd meg a 3-as metró megállóinak plakátjain!)

 

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 23 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.