Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2016. szeptember

András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 25, 2016

András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

még csak osztályvezetőként...

itt még csak osztályvezetőként, de azóta már…

Szerző: Kisjogász

A poszt része a dr. Soltész Miklós tragikusan elhunyt főügyésznek szentelt sorozatunknak, de az eddig háttérbe húzódott címszereplő cselekményének súlya és a mai oktatáspolitikában betöltött pozíciójának fontossága indokolja a külön címben való kiemelését.

A nyomozás adatai és az egyetemi közvélemény szerint Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális közokirat-hamisítást Demes-Kőfalusi Krisztinával cinkosságban követte el. Pedig a kapzsi és korlátolt titkárnő csak a végrehajtó balek szerepét játszotta. A valódi bűntárs dr. Vanó Renáta jogász, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője.

Vanó volt az, aki Szabó András mellett a két csaló, Baranyai Katalin és Mészáros Márton doktori fokozatának odaítéléséről a hamis tartalmú határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet – még a Károli alkalmazottjaként mint minőségbiztosítási referens – aláírta.

Vanónak mint jogásznak von haus aus tudnia kellett, hogy egy titkárnő nem írhat alá hivatalos dokumentumot. Azt is tudnia kellett, hogy egy aznapi védésről (2009. március 26.) nem lehet ugyanaznap, gyakorlatilag a védés ünneplése közben határozatot hozni. Még kevésbé lehet azt a titkárnővel aláíratni és felterjesztetni, és még a felterjesztés napján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanáccsal elfogadtatni. Márpedig a dátumok ezt bizonyítják: 2009. március 27. a titkárnői felterjesztés és az EDHT általi elfogadás dátuma is egyben.

Dr. Vanó Renáta egészen biztosan nem naivitásból működött együtt Szabó Andrással a  bűncselekményben. Ő volt annak az e-mailnek a címzettje, melyet Kőfalusi Krisztina küldött az Országos Doktori Adatbázisba való hamis tartalmú adatok feltöltéséről. Ez arról szól, hogy Szabó András a saját nevére íratta kollégái témavezetéseit, melyet Vanó aggály nélkül végrehajtott. Hogy az adatok hamisak, azt már az egyetemi belső levelezésből tudnia kellett, de legkésőbb a 2009. május 11-i EDHT ülésen elhangzottakból, amelyen részt vett, hangja rögzítésre került a nyomozati anyaghoz csatolt CD-n, és az ülés jegyzőkönyvét, melyben a megtervezett csalásokat az egyetem vezetése gyakorlatilag beismerte, is ő hitelesítette.

A nyomozati iratok 849. és 851. sorszáma alatt rögzített 205/09/RH számon a Károli Rektori Hivatalában iktatott és lepecsételt jegyzőkönyv bizonyítja az intellektuális okirat-hamisítás befejezett bűncselekmény voltát, azaz Szabó András bűnös voltát és ebben dr. Vanó Renáta cinkosságát (a ceruzás kiemelések a nyomozóhatóságtól, a pirosak tőlem származnak – Kj.)

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009. március 27_2

EDHT határozat 2009.03. 27_2

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/andras-szabos-accomplice-szabo-andras-cinkosa/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 55 hozzászólás »

Breaking News: One millionth! (Egymilliomodik kattintás!)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 22, 2016

bukarest-universitaet

 

Köszöntjük az egymilliomodik kattintót!

Ma reggel 9 órakor Bukarestből érkezett az egymilliomodik kattintás a blog fennállásának 6 éve és 11 hónapja óta. Bár olvasóink zöme magyarországi, naponta 10-15 országból fogadunk érdeklődőket. Örülünk, hogy tényfeltáró munkánkat ekkora folyamatos érdeklődés kíséri közel hét éve.

Az olvasói igényeket továbbra is igyekszünk magas színvonalon és hitelesen, minél több eddig feltáratlan dokumentum publikálásával kielégíteni. Célunk továbbra is a Károli Gáspár Református Egyetemen történt jogsértések, bűncselekmények, brutális üldözések és megtorlások feltárása és annak bizonyítása, hogy a Református Egyház a jelenlegi politikai hatalommal összefonódva eltussolta ezeket. A Károli Egyetem Állami és Jogtudományi Karán alkalmazott magas rangú jogászok (igazságügyminiszter, legfőbb ügyész helyettese, Fővárosi Főügyészség vezetője, alkotmánybíró és számos más bíró és ügyész) révén a Református Egyház és konkrétan a Károli Gáspár Egyetem masszívan befolyásolja az igazságszolgáltatást, hogy tisztára mosdassák az intézményben bujtatott köztörvényes bűnözőiket, elsősorban Szabó Andrást, aki többszöri leleplezései ellenére még ma is az egyetem professzora.

Kívánunk olvasóinknak további izgalmas olvasmányokat, magunknak pedig továbbra is ilyen sok és még több olvasót!

Boldog jubileumot!

A Szerkesztőség

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 36 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 5 (Néha az ügyészek is korán halnak… 5)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 18, 2016

Szerző: Kisjogász

A két feljelentés beérkezése után a Legfőbb Ügyészség az abban foglaltakat megalapozottnak találva az illetékes kerületi rendőrkapitányságnak továbbította az ügyet, amely meg is indította a nyomozást.

A feljelentések címzéséből korábban már kiderült, hogy akkor még nem Polt Bűnpártoló Péter volt a legfőbb ügyész és nem a károlis Lajtár István volt a legfőbb ügyész helyettese, így a nyomozást még 2010. április 19-én elrendelték:

Fővárosi Főügyészség értesítése

Fővárosi Főügyészség értesítése

Balla Pétert szinte már a nyomozás elrendelésével egyidőben, 2010. április 25-én értesítette a rendőrség a feljelentésről, adatszolgáltatást kérve Szabó András és Mészáros Márton magánokirat-hamisítási bűnügyében.

A rendőrség levele Balla Péternek_1

A rendőrség levele Balla Péternek_1

A rendőrség levele Balla Péternek_2

A rendőrség levele Balla Péternek_2

Balla ügyvédi meghatalmazott útján közölt válasza nem győzhette meg az akkor még függetlennek mondható nyomozó hatóságot, mert a nyomozást meghosszabbították:

Határozat a nyomozási határidő meghosszabbításáról

Határozat a hosszabbításról

A nyomozás lefolytatása során Szabó András bűnügyét a rendőrség súlyosabbnak találta az eredeti minősítésnél. Már nemcsak a magánokirat-hamisítás, hanem a hivatali visszaélés gyanúja is felmerült, ami miatt az ügyet a kerületi rendőrkapitányságról felterjesztették a BRFK-ra:

A hivatali visszaélési ügy felterjesztése a BRFK-ra

A hivatali visszaélési ügy felterjesztése a BRFK-ra

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/15/sometimes-attorneys-die-early-5-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-5/ 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 47 hozzászólás »

Documents to both accusations (A két feljelentés dokumentációja)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 11, 2016

Documents to both accusations (A két feljelentés dokumentumentációja)

2016. szeptember 7.

Szerző: Kisjogász

Bár az 1. feljelentés esetén hivatkoztam néhány már publikált dokumentumra, itt most egybegyűjtöm a mellékletek közül a legfontosabbakat: Mészáros Márton azonos dátumú, két egymásnak ellentmondó nyilatkozatát. A Zsengellér-jelentés óta tudjuk, hogy az egyiken feltüntetett iktatószám hamis, nemlétező, a másikon pedig nincs iktatószám.

Alább olvasható Kőfalusi e-mailje Vanó Renátának, mely szerint már napokkal Mészáros kérvénye előtt utasítást adott a doktori adatbázis meghamisítására Szabó András érdekében. Látható, hogy a kérvény utáni napon a Kőfalusi által kiküldött meghívókon Szabó András még nem szerepel Mészáros témavezetőjeként, továbbá az is, hogy a doktori fokozatokat nem hivatalos személy, hanem a titkárnő, Kőfalusi Krisztina terjesztette fel az Egyetemi Doktori Habilitációs Tanácsnak – ráadásul Baranyai Katalin esetében meghamisított pontszámmal -, amit annak elnöke, Szabó András jóvá is hagyott. Nem kifogásolta, hogy a titkárnő döntött a felterjesztésről a Doktori Iskola elnöke helyett!

(A piros színű kiemelések tőlem származnak, az egyéb színűek a nyomozó hatóságtól – Kisjogász.)

MMnyilatkozat

2009.03.09. után Szabó folytassa!

2009.03.09. után Szabó folytassa!

Kőfalusi utasítása Vanónak

Kőfalusi utasítása Vanónak

Meghívón témavezető nem Szabó

Meghívón témavezető nem Szabó

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 1.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 1.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 2.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 2.oldal

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/07/documents-to-both-accusations-a-ket-feljelentes-dokumentumentacioja/

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , | 77 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 4 (Néha az ügyészek is korán halnak… 4)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 5, 2016

Szerző: Kisjogász

Feljelentés 2.

RLBK Feljelentés 1. o.

RLBK Feljelentés 1. oldal

RLBK Feljelentés 2. o.

RLBK Feljelentés 2. oldal

Mivel az oldalak elmosódottak, a szöveget alább olvasóbarát formában is közöljük. – A RLBK szerkesztősége:

Dr. Kovács Tamás

Legfőbb Ügyészség vezetője

1055 Budapest

Markó u. 16.

Bejelentés Demes-Kőfalusi Krisztina ellen többrendbeli közokirathamisítás miatt

 Demes-Kőfalusi Krisztina (D-KK) a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dolgozója az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátoraként 2008. október 30. és 2009. márciusa között több fiktív okirat előállításában vett részt, továbbá okiratokat dátumozott át, tartalmukat megváltoztatta. A Doktori Iskola (DI) elnöke illetve a Doktori Iskola Tanácsa (DIT v. KDT: Kari Doktori Tanács) részére benyújtott nyilatkozatokat, kérvényeket vagy nem iktatta, vagy iktatta, de nem továbbította, ezekről – hatáskörét messze túllépve – látszólag önállóan intézkedett, pl. téma- és témavezetésváltásról, PhD-disszertációk védésre bocsátásáról, házi védéseket vezetett le, vagy ilyenekről fiktív dokumentumokat állított ki – ellentmondó dátumokkal. A doktori iskola vezetőjének tudta és beleegyzése nélkül annak távollétében Doktori Iskolai Tanácsüléseket hívott össze, azokról fiktív jegyzőkönyvet készített – jelenléti ív nélkül –, továbbá határozatokat tartalmazó mellékletekre tett utalást, ám mellékleteket nem készített, mintegy bianco csekket állítva ki a témavezetések későbbi manipulálására. Mindezeken túl a témavezetésekről hamis adatokat küldött az országos doktori adatbázisba. A PhD-védések jegyzőkönyveit utólagosan átírta, a bizottsági tagok létszámát és pontozását megváltoztatva. Az opponensi felkérőleveleket átdátumozta, azokból többféle „hivatalos” változatot készített.

A bejelentésben foglaltak alátámasztása céljából az alábbi dokumentumokat mellékeljük illetve elérhetőségüket megadjuk:

  1. KDT-kivonat-2008. október 30, törvénysértő tartalommal (kettős témavezetést nem írt kötelezően elő a MAB), jelenléti ív hiányzik, feltehetően azért, mert csak a két aláíró, D-KK és a „Hansági Ágnes” álnevet használó Kulcsár-Szabó Ágnes volt jelen; hiányzik a melléklet, amelynek a határozatokat kellene tartalmaznia, feltehetően azért, mert ezeket utólag akarták meghozni. Ezt az ún. ülést D-KK nem felettese, a DI vezetője utasítására hívta össze, mert az nem is tudott róla.
  2. Mészáros Márton 2009.március 9-én kelt nyilatkozata, melyet D-KK se nem iktatott, se nem továbbított a felettesének, a DI vezetőjének.
  3. Mészáros Márton 2009.március 9-i kérvénye, 011/2009/DIT, melynek D-KK a címzettje és végállomása, nem továbbította felettesének; lehetséges az összefüggés a 2008.október 30-i fiktív jegyzőkönyv hiányzó mellékletével: ez lehetett az „utólagos” döntés.
  4. Hima Gabriella DI-vezető kérése DIT-ülés összehívásáról, tárgymegjelöléssel, 3 időpont-opcióval.
  5. Április 6-i DIT-ülés jegyzőkönyve, mely bizonyítja, hogy D-KK nem a megjelölt időpontokra hívta össze az ülést, ráadásul szabálytalanul rövid határidővel (szombat este hétfőn délre) és szelektív értesítésekkel (pl. felettesét nem értesítette az időpont önhatalmú megváltoztatásáról).
  6. D-KK 2009.március 4-i e-mailes utasítása Szabó András nevének feltöltéséről az országos adatbázisba Mészáros Márton neve mellé témavezetőként (www.doktori.hu . (MM a 3.pont szerint ezt csak 5 nappal később, március 9-én kérvényezte!)
  7. D-KK meghívója PhD-védésekre, 2009.március 10. (MM témavezetőjeként ezen nem Szabó neve szerepel, hanem Himáé és Kulcsár-Szabóé.)
  8. EDHT-határozatra előterjesztés a védések eredményeiről: Baranyai Kataliné meghamisítva (88% a ténylegesen elért 75% helyett; 4 tagú bizottság esetén 88% elvileg sem lehetséges, ehhez utólag a bizottság létszámát is meg kellett változtatni, azaz a jegyzőkönyvet átírni).
  9. Házi védések jegyzőkönyveinek átdátumozása, fiktív jelenléti ívek előállítása („…az ad hoc bizottság kapott egy jegyzőkönyvet febr. 25-i dátumozással, de jelenléti ívet nem, illetve a szóbeli meghallgatás helyszínén kapott egy olyan lapot, amely e házivédés jelenléti íve lett volna, azon márc. 25-i dátum szerepel – a jelölt dossziéjában pedig le volt fűzve egy aláírásokkal ellátott jelenléti ív erről a házivédésről, amin szintén márc. 25-i dátum szerepel (ha ez így van, akkor a házivédés egy nappal a márc. 26-i védés előtt volt!, a febr. 25-i jegyzőkönyv pedig legalábbis félrevezetés) – nincs dokumentálva az sem, mikor adta le MM a dolgozatot házivédésre, mennyi idejük volt a háziopponenseknek a dolgozat megismerésére” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).
  10. Opponensi felkérések átdátumozása, több „hivatalos” változat készítése különböző dátumokkal („…(amennyiben ez a dátum megáll) a febr. 25-i házivédés és a márc. 26-i védés közötti egy hónap racionálisan nehezen elegendő a felkérésekre, az opponensi bírálatok elkészítésére, a jelölt válaszára és a meghirdetésre – az ad hoc bizottságnak átadott illetve a jelölt dossziéjában található dokumentumok megintcsak ellentmondóak: a helyszínen (kérésre) megkapott opponensi felkérő levél/levelek dátuma febr. 26., tehát a házivédés „hivatalos” időpontja utáni nap, a dossziéban viszont ugyanazzal a szöveggel és ugyanúgy az EDHT elnöke (Szabó András) jegyzésével és (itt) pecséttel ellátott felkérő levél dátuma febr. 19. – nem beszélve arról, hogy ebben az esetben még a házivédés előtt megtörtént a felkérés, a helyszínen ily módon prezentált dokumentációval kapcsolatban felmerül a tudatos félrevezetés gyanúja” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).

A MAB ad hoc bizottságának 2009. június 16-i jelentése a MAB 2009.évi 6. Ülésének X/2b sz.mellékletét képezi, amely határozat olvasható a neten: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70 (nem felel meg-re kattintva).

Demes-Kőfalusi Krisztina bűncselekményeiről tudott mind a kari, mind az egyetemi vezetés. A fenti MAB-határozat kifejezetten követeli felelősségre vonását, valamint a bűncselekményekre utasítást adók felelősségre vonását is. Ez a mai napig nem történt meg. Nem véletlenül. Qui prodest? Ezek a bűncselekmények elsősorban MészárosMárton teljesítmény nélkül fokozatot szerezni kívánó tanársegédnek, valamint fiktív témavezetőinek, a Bölcsészettudományi Kar dékánjának, Szabó Andrásnak, helyetteséek, Kulcsár-Szabó Ágnesnek álltak érdekében. Baranyai Katalin teljesítményének utólagos felpontozása pedig Szabó András dékán feleségének. Ennek következtében Demes-Kőfalusi Krisztina megbüntetésére nem került sor, ellenkezőleg, a Dékáni Hivatal vezetőjévé, Szabó András dékán személyi titkárnőjévé lépett elő. Fizetése – fiatal kora és nyelvvizsga hiánya miatt a diplomája visszatartása ellenére – már a DI titkárnőjeként is kiemelkedő volt, 2008/2009-ben nettó 240.000 (180000 + tisztázatlan jogcímen további 60.000). Professzori fizetés – professzori időbeosztással és szabadsággal: ez lehetett az ő motivációja.

Budapest, 2010-03-25

 A Ravasz László Baráti Kör

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/01/sometimes-attorneys-die-early-4-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-4/

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 129 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.