Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2011. május

Pethő’s victim (Pethő áldozata)

Posted by jhnnsclvn - május 30, 2011

Bolyki János professzor emeritus igaz keresztyén ember volt. Tisztessége és tudása példa mindnyájunk számára. Nemcsak a Hittudományi Kar hírnevéhez járult hozzá, hanem Szabó István dunamelléki püspökkel és Hima Gabriella professzorral együtt döntő szerepe volt a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának akkreditációjában. Amikor Mészáros Márton, Szabó András és Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes közös csalása bedöntötte a doktori iskolát, megrendült a bizalma az egyetemben, főleg Balla Péterben, aki hazudott és alakoskodott az ügyben, hogy fedezze a bűnösöket. Pethő Sándor csalása pedig halálos döfés volt számára. Bolyki professzor az illetékes MAB-bizottság elnökeként jóhiszeműen támogatta Pethő egyetemi tanári kinevezését. Majd amikor rádöbbent, hogy Pethő megvezette, Balla Péterhez fordult segítségért. Balla Péter azonban – saját aljas lényegéhez híven – ugyanúgy járt el Pethő csalása ügyében, mint a rokona, Mészáros Márton csalása esetén. A csalókat megerősítette, a leleplezőket eltiporta. Ebbe halt bele a végtelenül becsületes és tisztességes Bolyki János.

Bolyki professzorra az alábbi írás átvételével emlékezünk. – A szerk.

2011. május 30., hétfő – Fekete Zsuzsa

Elhunyt Bolyki János professzor

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
Jób könyve 19,25

 

Május 29-én vasárnap elhunyt Bolyki János, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott professzora. Bolyki János 80 éves volt.
Temetésének időpontját kedden közli a család.

Bolyki János a Budapesti Református Lónyay utcai Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult. Nyolc évig teljesített szolgálatot Gyöngyösön, Sárbogárdon és Budapesten. 1962-1970 között Etyeken, majd 1970-1982 között Szentendrén szolgált lelkipásztorként. Ezután 14 éven át az Újszövetség professzoraként oktatott a Budapesti Református Teológián, majd annak jogutódján, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, és emellett nyolc évig tanított a Komáromi Calvin Teológián. 1996-ban vonult nyugdíjba, két évvel később pedig emeritus professzornak választották.

Bolyki János 1978-ban szerzett teológiai doktorátust. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémián szerzett doktori címet.

A Kolozsvári teológia és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara is tiszteletbeli doktorává fogadta. Magyar teológiai folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben 1995 óta mintegy ötven ókortudományi tárgyú (Újszövetség, görög nyelvű, kánonon kívüli bibliai irodalom) cikkét és tanulmányát közölték. Három traktátusa és hat terjedelmesebb könyve jelent meg, köztük az „Igaz tanúvallomás” című, János evangéliumához írt kommentárja. Jézus asztalközösségeiről írt munkáját németül is kiadták. Külföldön tíz tanulmánya jelent meg.

Több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövő teológusnemzedékének pásztorolása terén végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként Bolyki Jánost tavaly októberben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével. A Magyarországi Református Egyház tudományos testületétől, a Doktorok Kollégiumától „aranygyűrűs teológiai doktor” oklevelet és a testület címerével ékesített aranygyűrűt kapott. Kitüntették Károli Gáspár Díjjal, Pázmány Péter díjjal, valamint az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő emlékérmével.

Bolyki Jánosra egy korábbi beszélgetésünk részletével emlékezünk:

“Próbáld mindennap kérni, hogy legyen Jézus valóság az életedben…”

http://parokia.hu/hir/mutat/2353/

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , , | 65 hozzászólás »

Disabled business (Fogyatékos biznisz)

Posted by jhnnsclvn - május 28, 2011

Bölcskei Gusztáv felhívása a magyar adófizetőkhöz

1 %! Adakozzatok a szeretetotthonainkra!

A Magyar Narancsban Bölcskei Gusztáv valósággal dicsekszik azzal, hogy milyen sikeresen veri vissza az önkormányzatok iskolaátadási kísérleteit. Úgy 16-18 évvel ezelőtt pont az ellenkezőjéért harcolt: az iskolák fölötti fenntartási jog visszaszerzéséért. Mára azonban már kiderült, hogy ez nem biznisz, mert a „normális” gyerekekre utalt fenntartási összeget nem nagyon lehet elrabolni.  A Zsinati Tanács most szerdai ülésén határozatot is hozott az önkormányzati oktatási intézmények átvételétől való tartózkodásról. Ugyanakkor megszerezte a zalaegerszegi fogyatékos intézmény üzemeltetési jogát. Vagyis „normális” református gyerekek nevelését és oktatását elhárítják, romák felzárkóztatására és fogyatékkal élők ellátására viszont rávetik magukat. Nem ellentmondás ez? Korántsem, ha nem lelki-karitatív, hanem gazdasági oldalról nézzük a kérdést. A normális gyerekeket a református egyház a pokolba kívánja, mert pénzbe kerülnek. A romák és a fogyatékosok azonban pénzt hoznak. Kálvinista kapitalistáink nem a feladatra ugranak, hanem a pénzre.

De vajon alkalmas-e a bombabiznisszel összekapcsolt feladatok elvégzésére a  református egyház? Pásztory Ádám 5 perces kampányfilmje Ötvös Andrással és a két mentálisan retardált fiúval arról próbálja győzködni a nézőt, hogy de még mennyire! A fogyatékosok nem is lehetnek jobb kezekben, mint a református szeretetotthonokban.

Egy dolog a kampányfilm. És egy másik dolog a valóság. Ítéljék meg az olvasók, hogy a kettő közül melyik a hiteles.

Egyik olvasónk ellátogatott a Dunaalmási Református Szeretetotthonba, majd interjút készített a hozzátartozókkal. Tapasztalatait alább olvashatjuk. – A szerk.


 Szerző: Sister

Egy nagyon kedves baráti házaspárral történt meg a tragédia: elsőszülött fiuk súlyos agykárosodással született. Nemcsak – szinte fejleszthetetlen – értelmi fogyatékos, hanem súyos mozgássérült is. Drága barátaim viselték az Úrtól rájuk mért szenvedést, táplálták, gondozták  a kisfiút, de egy szörnyű pillanatban tudták,  nem tehetik ezt tovább.

A szörnyű pillanat akkor következett be, amikor a kisfiú – aki szellemi retardáltsága és testi fogyatékossága ellenére jó  erőben van – inzultálni kezdte a házaspár egészséges csecsemőjét. Tudták, nem tarthatják tovább maguknál a szerencsétlen fiút, hiszen akár meg is ölheti ép testvérét. Barátaim hitben járó emberek, sokat tépelődtek, megtanácskozták a helyzetet a nagytiszteletű úrral is, aki azt a tanácsot adta nekik, hogy forduljanak a Dunaalmási Református Szeretetotthonhoz, amely vállalja fiú és férfi értelmi fogyatékosok ápolását és gondozását keresztyéni szellemben.

A Dunaalmás Jókai u. 16. sz. alatti, 1951-ben alapított otthon 130 férőhellyel működik. Az intézményvezető – Marton Józsefné – mindent megígért barátaimnak: szakképzett konduktorok által vezetett gyógytornát, állandó neurológiai és pszichiátriai felügyeletet, lelkészi ellenőrzést. Az intézménynek Gárdonyban van egy pihenőháza, még azt is megígérték, hogy az intézmény saját autóján szállítják oda a gondozottakat.

Barátaimat szörnyű csalódás érte: a szeretetteljes gondozás helyett rideg és türelmetlen kaszárnyaszellem, elégtelen  táplálkozás, a nyugtalan ápoltakat egyszerűen az ágyhoz kötözik, mint 200 évvel ezelőtt.

Egyetlen gondozott sem ülhetett be az ő ellátásuk érdekében igényelt és megkapott gépkocsik egyikébe sem. A gárdonyi pihenőházban sem ők tartózkodnak, hanem az intézményvezető családja és barátai.

Barátaim kétségbe esve, könnyes szemmel kérdezték: mitévők legyenek? A fiút nem vehetik ki, hiszen állandó felügyeletre van szüksége, ezt ők nem képesek megadni.

Így pedig azt kell látniuk, hogy minden látogatásuk alkalmából soványabb, agresszívabb, leépültebb.

Ez a „református szeretetotthon”? Nem félnek ezek a Teremtőtől? – kérdezik barátaim. S kérdem velük együtt én is.

Sister

 

Mi pedig azt kérdezzük: mire is fordítja a Fenntartó az 1%-ból, állami finanszírozásból, adományokból, EU-s projektekből befolyt összegeket? Merthogy nem a gondozottakra, az nagyon sok visszajelzésből, saját tapasztalatból, nyilvánosságra került dokumentációból kiderül. Mint ahogy az is, hogy a „Legyetek felkiáltójellé” című film – enyhén szólva – megtévesztés. – A szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , | 48 hozzászólás »

Degradation (Lefokozás)

Posted by jhnnsclvn - május 27, 2011

A Károli egyetem honlapján rövid hír tudatja Balla Péter, jelenlegi rektorpótlék rektorjelöltté választását:

http://www.kre.hu/portal/index.php/index.php

Mint tudjuk, azóta már Bölcskei is rábólintott (még szép: ő rendeztette meg ezt a cirkuszt).

Az ún. “választás” a Károli eddigi megszokott antidemokratikus hagyományaihoz hűen zajlott: egyetlen, a Zsinat által előre kiszemelt jelölt pályázott és – ellenfél nélkül – győzött. Akárcsak Szabó András a BTK dékánválasztásán 2008-ban, Domokos Andrea az ÁJK-s dékánválasztáson 2009-ben és Sepsi Enikő a BTK-s dékánválasztáson 2010-ben – minden esetben megfélemlített, megzsarolt testülettel, manipulált hallgatói szavazatokkal.

Nyilvánvaló, hogy csak a tavaly őszi MAB-határozat miatt íratott ki Bölcskei rektori páyázatot. Ez ugyanis az akkreditáció elsődleges feltétele 3 éves interregnum után. Idén július a határidő. Bölcskei szíve szerint a mandátumának lejártáig nem választott volna rektort. Neki megfelelt a rektornélküliség a Kovács-banda uralmával és a karakter- és gerincnélküli Balla bólogatásával.

Jellemzőek a szavazatarányok: a szenátus egyhangúan szavazta meg Balla rektorrá választását. A Szenátust a Szűcs félreállításától kezdődő 3 év alatt már minden ízében lecserélték bólogató idiótákra. Vélemény, kérdés, ellenszavazat éppúgy nem fordulhat elő, mint ahogy nem fordulhatott elő Rákosi vagy Sztálin parlamentjében.

Bölcskei a primitív és erőszakos Kovácsok uralomra juttatása  és uralmon tartása érdekében ócska trükkök sorát alkalmazta. Az első trükk a 2005. évi ún. „református életútvizsgálat”, ami azt jelentette, hogy Csanády, a Kovácsok és Bölcskei más hasonló tanácsadói (a zsinatra hivatkozva) belepofázhattak a személyi döntésekbe. De a karakteres Szűcs tiltakozott az egyetemi autonómia megsértése ellen. Erre a volt komcsi besúgó Bölcskei Szűcsöt „lebesúgózva” félreállította, és kinevezte a Hegedűs-vő Balla Pétert rektorpótlékká.  Hogy éjjel-nappal kontrollálja, a nyakára ültette Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatót, a Bölcskeit pénzügyileg sakkban tartó Kovács familyből. És hogy Ballát még jobban megalázza, még a fejére is ráültetett egy további Kovácsot, ugyanebből a familyből, Kovács Barnabás stratégiai igazgatót.  A két Kovács pedig síbolta az egyetem pénzét a harmadik Kovács, Kovács Levente KDB alelnök koreai bankjába. Bölcskei eléldegélt volna így az idők végezetéig, igazi rektor nélkül.

Amikor azonban a MAB közelgő látogatása miatt már nem odázhatta tovább a rektori pályázat kiírását, egyszerűen átíratta a Szervezeti és Működési Rendet úgy, hogy Ballától elvonta a rektor jogkörét, amit Kovács Barnabás stratégiai igazgatóra ruházott át. A Húsvétkor életbeléptetett „Foglalkoztatási követelményrendszer” értelmében Ballának kinevezett rektorként kevesebb joga lesz, mint rektorhelyettesként volt:

http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html (II. Foglalkoztatási követelményrendszer 51. §)

Mit jelent tehát Balla kinevezése? Visszalépést, még nagyobb megaláztatást, további eljelentéktelenítést. Nem emelkedést, hanem lefokozást. Magyarán: Balla kinevezett rektorként még kevesebb és jelentéktelenebb lesz, mint amúgy is jelentéktelen rektorpótklékként volt.

Nevetséges komédia tehát ez a cirkusz a Kovácsok uralmának megerősítésére, nem pedig rektorválasztás. Választásról nem is lehet szó ott, ahol nincs választék. Balla egyedüli pályázóként demonstrálta a püspök és a Kovácsok egybefolyt akaratát – ezt a szellemileg retardált zombit aláíróautomataként megtartani, és felmutatni a MABnak:

Itt a rektorunk. Nesze, semmi, fogd meg jól!

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , , , | 21 hozzászólás »

Breaking News (Balla versus Barna)

Posted by jhnnsclvn - május 26, 2011

Most kaptuk Zsinati Illetékestől a hírt:

Isten megszólította Balla Pétert, és most ellentétes parancsot adott neki, mint fél évvel ezelőtt, amikor a református portálon úgy nyilatkozott, hogy nem akar rektor lenni, ez Isten elé vitt tudatos döntés a részéről. Ő teológus, tudományos munkát akar végezni, és ebben akadályozná a rektorság: http://www.evangelikus.hu/okumene/karoli-egyetem-szukules-vagy-bovules. A Ravasz László baráti kör honlapján hallható hangfelvételen is úgy nyilatkozott Balla, hogy csak rövid időre vállalta el a rektorságot, nincs szándéka pályázni. Idén azonban Balla új sugallatot kapott, mert mindenkinek azt nyilatkozta, hogy akar rektor lenni. Ezért kiíratta magának a pályázatot, és meg is pályázta.

Bölcskei Gusztáv roppant elégedett lehet azzal, amit Balla Péter művelt két év alatt az egyetemmel, mert máris megerősítette Balla Péter rektorságát. Schmidt aláírása már csak formaság.

Balla ugyanakkor érzi, hogy az egyetemi közvélemény nem ennyire elégedett vele. De ennek javításán is dolgozik. Balla eddig kétfelé fogadkozott: Bölcskeinek szentül megígérte, hogy továbbra is a Kovácsok kapcarongya lesz, minden utasításukat végrehajtja; másokat viszont ennek épp az ellenkezőjével hitegetett, ti. azzal, hogyha ő lesz a rektor, akkor, majd megmutatja Kovács Barnabynak, hogy ki az úr a háznál. Annak a Kovács Barnabynak, akihez alázatos hangú, meghunyászkodó leveleket ír, és akit behízelgő módon “Barná”-nak szólítgat.

Indul az új “Patkány-derby” (egy Petrőczi-vers címéből kölcsönözve az elnevezést): Balla versus Barna, Barna versus Balla!

Lehet fogadni arra, van-e vér Balla Péter pucájában. 🙂

A szerkesztőség szavazata: NINCS. 🙂

(Úgy tudjuk, hogy a püspök is Barnabyra tett.)

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 17 hozzászólás »

Boozy greedy pussy fan (Pia, pina, pecunia)

Posted by jhnnsclvn - május 25, 2011

Az alábbi posztot pár napja kaptuk Czapp-Czapptól, de egy trágár szó miatt vonakodtunk közölni. Ma azonban kaptunk egy másik írást: Sister beszámolóját egy református egészségügyi intézményről, és szerkesztőségünk úgy döntött, hogy Czapp-Czapp írását csonkítás nélkül közölnünk kell, mert a trágár szó nem öncélú: jogos felháborodást fejez ki.

Szerző : Czapp-Czapp 

Bölcskei életfilozófiája egyszerű, a fenti 3 “p” betűs szóban összefoglalható. Az első kettő alapja a harmadik. Ha van zsé, van pia és pina, jutott még nőknek bérelt lakásra is, ahol a felszarvazott püspök összeverhette szeretőjének a szeretőjét:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/26/bishops-chess-3-puspoki-sakkjatszma-3/

De most Bölcskei pénz- és – következésképpen –  p..- és p..-szűkében lehet, mert szűköl. Már a vízcsapból is az folyik, hogy adakozzunk neki. A szükség találékonnyá tesz. Bölcskei legújabb találmánya a kolduló filmkampány. Pásztory Ádám kommunikációs igazgató azt a feladatot kapta Bölcskeitől, hogy csináljon olyan filmeket, amiktől a nézőknek magától megnyílik a pénztárcája. Továbbá hogy zúdítsa ezeket a neten lógó, teljesen mindegy milyen vallású ifjúságra.

Bölcskei kb. úgy gondolkodik, mint a magyar bankok menedzserei. Akit már megszereztünk, az már megvan. A bankok is csak új betétekre ígérnek jobb kondíciókat, Bölcskei is csak új balekokra hajt. Hogy Szabónak és Köntösnek nem tetszik az 1%-os film? Annyi baj legyen, nem is nekik készült, és nem az amúgy is adakozó híveknek. Hanem az újaknak, a naivaknak, akik még elhiszik Bölcskei meséit. Ti. hogy a koldult pénz jótékony célra kell.

Pásztory kétszer is nekirugaszkodott. Mindkétszer ugyanazzal a színésszel, a vidékies arcú, keletmagyar, egyébként rokonszenves Ötvös Andrással. Az első film félresikerült, arról már lehúzta a saját egyháza a keresztvizet. Ezen a blogon is volt már egy poszt róla, úgyhogy most beszéljünk a másodikról, a Szeretethíd felvezetőjének szánt “Legyetek felkiáltójellé!” címűről:

http://www.youtube.com/all_comments?v=wKeKKBNmUbA

Miről szól a mindössze 5 perces film?

Csigalépcső, hivatal, ugyanaz a színész, mint az elfuserált 1%-ban. De most nem az 1%-os borítékkal rohangál, hanem önkéntes munkára jelentkezik a református szeretetszolgálatnál. A feladat: tegyen boldoggá 1 napra egy fogyatékos fiút. Eredetileg csak egyről volt szó, de kettő lett belőle, mert a kiszemelt fiú a down-kóros, de ehhez képest igen fifikás barátját is magával hozza. A főszereplő focizik, fagyizik, horgászik, gokartozik, trambulinozik a két fogyatékossal, hagyja magát összefagylaltozni, megalázni általuk és miattuk, aztán helikoptereznek, végül közös vezetésel együtt törik össze a főszereplő kocsiját. Az önkéntes 5 perc múlva sebekkel, ragtapaszokkal borítva, megrongált autóval, de boldogan köszön el védenceitől. Mielőtt azonban jó érzéssel hátradőlhetnénk, hogy igen, így kell, ez egy sikerült nap nekünk, épeknek és egészségeseknek is, jön a slusszpoén, Bölcskei kilógó lólába: Adakozzatok! Adjatok pénzt a református egyháznak! És persze lóbetűkkel, memóriába vésően, mindjárt ott a számlaszám is. Ezzel az anyagias üzenettel ér véget az egyébként ügyesen összerakott filmecske.

De nem ez a baj a filmmel, hanem a mögöttes hazugság, amire az egész épül: a néző megtévesztése, becsapása aljas célból. Mert mi, akik ismerjük ezeket a református fenntartású szociális intézeteket, tudjuk, hogy az adományok nem jutnak el az érintettekhez. Ez az élménynap egy mese. A fogyatékosok kihasználása, felhasználása, a velük és a nevükben való visszaélés. Az adományokból nem az ápoltak körülményeit és életminőségét javítják, hanem Bölcskei és haverjai anyagi helyzetét.

Sister ma érkezett beszámolója után, amit hamarosan közlünk, megértettük Czapp-Czapp indulatát: a fogyatékosokkal való konkrét kálvinista bánásmódot megismerve a fenti filmtől nekünk sem a pénztárcánk nyílt ki, hanem a bicska a zsebünkben. – A szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , , | 14 hozzászólás »

Peter Balla’s legitimacy (Balla Péter legitimációja)

Posted by jhnnsclvn - május 24, 2011

A Károli Gáspár Református Egyetemnek lassan 3 éve nincs rektora. Szűcs Ferencet, az utolsó törvényes rektort, 2008 nyarán állították félre. Helyettesét, Vargha Andrást, kétszer megbuktatták a rektori pályázaton. Balla Péter, aki több mint két éve bitorolja a rektori széket, nem adott be semmiféle pályázatot. És nem is választotta meg senki. Nem volt demokratikus szavazás. Bölcskei Gusztáv, az egyetemi autonómiát magasról leköpve, önkényesen ültette be a rektori székbe Balla Pétert. Ezzel olyasmit cselekedett, amihez sem a felsőoktatási törvény, sem az egyetemi szabályzat szerint nincs joga. A Szabályzatok II. része, a Foglalkoztatási követelményrendszer (http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html) tartalmazza a rektori kinevezés szabályait. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy a fenntartó nem nevezhet ki rektort, csak javaslatot tehet az oktatási miniszter útján a köztársasági elnöknek a rektor személyére. A rektor személyéről való döntés, a rektor kinevezése nem tartozik a zsinati elnök hatáskörébe. Amikor Bölcskei több mint két évvel ezelőtt megbízta Balla Pétert a rektori teendők ellátásával, majd éveken át nem íratott ki rektori pályázatot, súlyosan megsértette a Felsőoktatási törvényt. Erre többször is figyelmeztették, ám a püspöknek megfelelt Balla Péter szalmabáb, és a füle botját sem billegette, hogy törvényesen járjon el. Most is csak azért írta ki a pályázatot, mert a szeptemberi MAB-látogatáskor az egyetemnek már törvényes rektorral kell rendelkeznie. Ez az akkreditáció egyik alapfeltétele.

Fentiekből az következik, hogy Bölcskei Gusztáv nem törvénytisztelő állampolgár. Őt kifejezetten kényszeríteni kell a törvény betartására. Annál elképesztőbb, hogy ő viszont jogokra hivatkozik, sőt, kritizálja a fennálló törvényeket, ha úgy érzi, azok nem kifejezetten előnyösek számára. Hogy ő mások elemi és alanyi jogait milyen módon sérti meg, hogy lábbal tiporja a törvényeket és az egyetemi autonómiát, az nem érdekli. Bölcskei Gusztáv kettős mércével mér, vagy hogy stílszerűek legyünk, ismét „vizet prédikál és bort iszik” (a szó szoros értelmében).

Balla Péter eddigi működése érthetővé tette, miért rá esett a választás. Balla kifejezetten gyengeelméjű, mondhatni, értelmi fogyatékos. A püspökök szeretik az ilyen dróton rángatható rektorokat. Volt már ilyen próbálkozás, amikor az ostoba és idegbeteg Kovács Esztert tette meg strómannak éppen Balla apósa, Hegedűs püspök. Az ő számítása nem vált be. Az a báb egyszercsak megelevenedett, önálló akaratot fejlesztett ki. A Balla-báb ideális: mégcsak törekvés sincs benne az önállóságra. Bár Kovács Barnabás érezhetően már neki is az idegeire megy néha, de kenyértörésig Balla nem fogja vinni a dolgot. Alapvetően szolgalélek, már a családban hozzászokott a megaláztatásokhoz és a parancsokhoz. Bölcskei és a Kovácsok is nagyon elégedettek vele.

Balla személyiségéhez hozzátartozik a belső bizonytalanság, kisebbrendűségi érzés. „Pszichiáter” nevű olvasónk többször kielemezte ezt a személyiséget Balla exhibicionista fotoalbumai alapján. De talán még a fotóknál is többet árulnak el azok a dokumentumok, amiket Balla saját magáról feltesz mindenféle honlapra: a sajátjára és a hivatalosakra is. Visszadátumozott átvilágítási certifikátját is többen elemezték ezen a blogon. Fölösleges volt kitennie. Enélkül sem gondoljuk, hogy besúgó lett volna. Nem ezért, mintha becsületes képe lenne. Hanem mert ehhez egyrészt későn született, másrészt idiótákat a titkosrendőrség sem alkalmaz. Balla csak egyvalamire használható: strómanságra.

 A belső bizonytalanságból fakad, hogy Balla mindent dokumentál, lepapíroz. Így a rektorságának „hivatalos” okiratát is kibiggyesztette a honlapokra. Ha nem lenne értelmi fogyatékos, nem tette volna. Az alábbi dokumentumból ugyanis az derül ki, hogy Ballának nincs semmiféle legitimációja:

Balla_P_Zsinati_Megbizas

http://www.kre.hu/htk/cv/Balla_P_Zsinati_Megbizas.pdf

Ebből a levélből látható, hogy két olyan személy csinált Ballából rektort, akik erre nem voltak és nincsenek felhatalmazva: Bölcskei Gusztáv lelkész és Huszár Pál gondnok. Egyikük sem a köztársasági elnök, de még csak nem is az oktatási miniszter. Még árulkodóbb azonban a másolatot kapók listája. Kit értesített Bölcskei és Huszár arról, hogy kinevezték rektornak Ballát? Az érintettet, azaz Balla Pétert. Aztán az egyetemet, azaz még egyszer Balla Pétert. Ezen kívül még az egyházkerületeket, azaz Bölcskei saját magát és a három másik püspöktársát. (Amúgy az iktatószám jól láthatóan meg lett hamisítva. Aligha véletlenül. Akkor került a Rektori Hivatalba a mindenre képes Kovács Barnabás 🙂 )

Összefoglalva: A két évvel ezelőtti rektori megbízásba Bölcskei nemcsak nem vonta be az állami szerveket, de még csak nem is értesítette őket.

Mit üzen Bölcskei ezzel a gesztussal a magyar államnak? Kb. ezt: magasról teszek a törvényeitekre, azt csinálok az egyetememen, aminek a fenntartását ti fizetitek, amit akarok, gyakorlom a miniszterek és a köztársasági elnök jogát, nektek pedig mégcsak nem is szólok róla. Magyarán: ti csak tejeljetek és kussoljatok.

Balla honlapokra kibiggyesztett rektori megbízólevele olyan fokú visszaélés, hogy a kormány akár azt is megtehetné, hogy visszaköveteli a rektori pótlékot arra az időre, amíg a Károlinak nem volt törvényes rektora. Azaz 3 évre visszamenőleg. Kiskirályi önkény (magyarán: POFÁTLANSÁG) esetén ugyanis a visszamenőlegesség teljes mértékben indokolt.

 

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Uncategorized | Címkézve: , , , , , | 39 hozzászólás »

Penal procedures (Büntetőeljárások Bölcskei bábrektorai ellen)

Posted by jhnnsclvn - május 20, 2011

Valami nagyon nincs rendben Bölcskei házatáján. Egy közmondás szerint amilyen a pásztor, olyan a nyáj. És fordítva.

Debreceni” nicknevű olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy nemcsak Balla Péter megbízott és hamarosan kinevezendő rektor ellen folyik többrendbeli büntetőeljárás, hanem Bölcskei másik bábja, a szintén megbízott rektorként fungáló debreceni Völgyesi Zoltán ellen is. Völgyesi is túlórapénzekkel manipulált, akárcsak Balla és a rektori hivatal két kovácsa, a Barnabás meg a Zsolt Csaba. A KRE honlapjáról törvénytelenül eltüntetett szenátusi határozatok egyikében, nevezetesen a 11 /2010. (I.13.) sz. Szenátusi határozatban túlórapénzek fizetését írták elő mind a négy karon, kötelező óraszámon felüli órák tartására. Nem véletlenül foglalkoznak a Kovácsok olyan behatóan az óraterheléssel. Azt vizslatják, hol lehetne megemelt óradíjas túlórapénzt elszámolni valós nevekre, amely összegek az e célra felhasznált oktatók zsebébe természetesen nem érkeznek meg, sőt, az effektív túlórát végzők nem is tudnak róla. Ugyanúgy fiktív utalások folynak túlóra-elszámolás címén, mint a BTK HÖK sikkasztásai esetében, amikor álösztöndíjakat és ál szociális segélyeket folyósítottak valós nevekre és címekre, majd a kedvezményezettet „téves utalás” címén felszólították a „tévedésből” átutalt összeg visszaszolgáltatására. Idő kérdése, mikor jut el a Balla ellen nyomozó rendőrség a túlórapénzek ügyéhez. A debreceni rendőrség valószínűleg gyorsabb, mint a budapesti, és főleg határozottabb.

 

A  Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola megbízott rektorának pénzügyeivel több sajtótermék is foglalkozik. – A szerk.

 

Szerző: Debreceni

 

Feljelentést tettek a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola megbízott rektora, Völgyesi Zoltán ellen a debreceni rendőrkapitányságon – írja a hajdupress.hu. A feljelentés szerint a rektor hamisan számlázott – áll a hvg.hu oldalán. Míg a rendőrség csalás és okirat-hamisítás gyanúja miatt nyomoz, addig Völgyesi Zoltán szerint csak rosszindulatú híresztelésről van szó.

Sajtóinformációk szerint az állítólagos bűncselekménynek egy óraadásról kiállított, hamis számlázási ügy az alapja. A feljelentés konkrétan arra utal, hogy Völgyesi Zoltán a főiskola kommunikációs és médiatudományi intézetének volt vezetőjeként megemelt óradíjas szerződést kötött egy külsős oktató betéti társaságával. Az órákat azonban nem a külsős oktató tartotta meg a főiskolán, hanem Völgyesi, így a megemelt óradíj összegét ő kapta meg. A betéti társaság közbeiktatására a gyanú szerint azért volt szükség, hogy Völgyesi Zoltán órát tarthasson az oktatóként számára meghatározott óraszámon felül is. Az így kifizetett összeg az elmúlt években megközelíti a másfél millió forintot.

Völgyesi Zoltán úgy nyilatkozott, nem történt csalás és okirat hamisítás, külön óradíjat sem rektorként, sem korábban intézetvezetőként nem vett fel. A rektor szerint csakis rosszindulatú híresztelésről vagy rágalmazásról lehet szó.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség szóvivője, Jónáné Pocsai Edit elmondta: a napokban csalás és okirat-hamisítás gyanúja miatt megindult a nyomozás, az eljárásnak egyelőre nincs gyanúsítottja.
(Forrás: hajdupress.hu, hvg.hu)

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 28 hozzászólás »

I would be wind if you were a sail (Lennék én hátszél, ha lennél vitorla)

Posted by jhnnsclvn - május 17, 2011

Szerző: Zores

A cím akár egy népdal-idézet is lehetne. De nem az. Műdal. Ugyanis van ismert, néven nevezett szerzője. A költőt úgy hívják, hogy Bölcskei Gusztáv. Nemrég költötte: a múlt héten, vagy akörül. Műfaját tekintve udvarló-ének. A főhős maga a trubadúr: Bölcskei Gusztáv.  Az ara: a Fidesz. Virágének, mert az üzenet virágnyelven van kódolva. A hátszél jelentése: nyalás, a vitorla jelentése: lóvé. Vagyis a megkapó költői metafora köznyelvre lefordítva kiábrándítóan obszcén jelentésű. Kb. ennyit tesz: kinyalnálak továbbra is hátulról, ha látnám már a lóvét.

Annyit siránkozott Bölcskei pénzért és külön az 1 %-ért a médiában, hogy már a Magyar Narancsnak is feltűnt az agresszív tarhálás. Vári Györgynek sikerült mikrofonvégre kapnia a Főpásztort, aki neki is elsírta legfőbb problémáját: a kálvinista OV semmivel sem ad neki több pénzt, mint az istentelen GyF. A cikk a múlt hét csütörtöki Magyar Narancsban jelent meg.

Vári fifkásan alákérdezett, Bölcskei pedig nem látott át a szitán, és nem fogta vissza magát. Ahogy Luther mondja, „wes das Herz voll is, des geht der Mund über”. Vagyis Bölcskeinek óvatlanul és szűretlenül ömlött ki a száján mindaz a keserűség, ami a szívét már egy éve nyomja.

Bölcskei kimondatlanul renegátsággal vádolja OV-t. Bár a miniszterelnök maga is kálomista, és a kormánytagok között a kálomisták túlreprezentáltak, a kormány párbeszéde mégis a pápistákkal intenzívebb. OV kivételez a pápistákkal – panaszolja a féltékeny trubadúr. Így a kapcsolat a kormányzó pártokkal a választások előtti és alatti heves udvarlás ellenére nem felhőtlen. Pedig a választások idején Bölcskei igazán odatette magát, szó nem érheti a háza táját:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/22/bolcskei-and-the-jobbik-bolcskei-es-jobbikos-gardaja/

Azóta eltelt több mint egy éve, és most Bölcskei a csalódott szerelmes hangján panaszolja:

„A különben szintén református miniszterelnökkel lévő ’szövetség’ is fontos, de az még jobb volna, ha sikerülne úgy szeretni minket, hogy közben sűrűbben hallgassanak meg – mondta a Zsinat lelkészi elnöke a téma kapcsán, és nehézségeket is említett. – Szeretnénk ennek a kormánynak hátszelet biztosítani, de néha nem találjuk a vitorlát.”

Íme Bölcskei ország-világ előtt panaszolja el, amit másfél éve csak baráti és zsinati köröknek árult el, hogy kegyvesztett a miniszterelnöknél, OV nemhogy nem szereti, hanem kifejezetten utálja, nem akarja őt fogadni (erre vonatkozik az ima, hogy bárcsak „sűrűbben” hallgattathatna meg). Ha OV mégsem tudja a ragadáncs kullancsot lerázni, akkor hosszan előszobáztatja, fagyosan bánik vele, érzékelteti vele, hogy szeretné, ha már lemondana, és nem ad neki egy árva vasat sem (vagyis még a távolban sem látszik a „vitorla”, amit Bölcskei a szószékéről teli tüdővel továbbra is fújni akar). Bölcskeinek jó fél évvel ezelőtt sikerült végre bejutnia a miniszterelnökhöz, de akkor is csak a református egyetem ideiglenes akkreditációját sikerült kisírnia, pluszpénzt, amiért elsősorban ment, azt nem.

A hátszél- és a vitorla-metafora költőileg és tartalmilag is telitalálat. A szerelmes fél udvarolna tovább, ajánlgatja magát, sőt, felajánlkozik a másik félnek, mint egy rossz k….a, de hiába várja a viszonzást – az nem jön. A szándék a hátszél fúvására még megvan, de motiváltság híján a kitartás csökken, a vitorlának pedig nincs szüksége Bölcskei hátszelére, száguld az enélkül is, annyira, hogy már el is tűnt a teli tüdőből erőlködő Bölcskei látóteréből.

Ez a szép népdalszerű sor a bánatos hátszélről és a hűtlen, kacér vitorláról akár Petőfi „Felhő”-ciklusából is származhatna, vagy a mi költőnk, az izraleita származású Heinrich Heine fiatalkori románcaiból: a viszonzatlan szerelem kínjairól szól, amelynek reménytelenségét az elkeseredett szerelmes még nem akarja belátni. Még próbálkozik a visszahódítással.

Vári azonban nem érzékeny a szerelmi gondokra. Épp ellenkezőleg, ő csak a szociális gondokra érzékeny, és ennek hiányát hányja Bölcskei szemére. Ha a Főlelkésznek fáj az adócsökkenésből következő 1%-os egyházi bevételcsökkenés, akkor miért nem emelte fel a szavát az új adótörvény ellen?Bölcskei valami olyasmit válaszol, hogy az egyház külön bérkompenzációban reménykedett, a szegények tömegeinek problémájára meg magasról tesz (ezt nem így mondja ki, hanem valahogy úgy, hogy ki akar előbb várni, mi lesz belőle). Neki csak az fáj, amit a saját bőrén érez. Nem őrzője ő az atyafiainak, csak pásztora. (Vagy ez nem ugyanaz? Pláne, ha az illető a pásztorok közt a numero 1, a fő-főpásztor?)

A Magyar Narancs cikkének végére kirajzolódik „a politika körül sündörgő, pénz miatt síró és a magát az igazság önjelölt birtokosának tartó” Főpásztor, Bölcskei Gusztáv lelkészi elnök megnyerő profilja, aki fájdalmas nosztalgiával telitüdőből fújja a ködbevesző vitorláshajó után hiábavaló nótáját:

„Lennék én hátszél, ha lennél vitorla …”

(Forrás: http://www.evangelikus.hu/lapszemle/a-reformatus-egyhazrol-cikkez-a-magyar-narancs/?searchterm=V%C3%A1ri%20Gy%C3%B6rgy%20magyar%20narancs )

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , | 60 hozzászólás »

Who will bury the Calvinist University? (Ki fogja eltemetni a Károlit?)

Posted by jhnnsclvn - május 16, 2011

Holnap jár le a Károli Gáspár Református Egyetem rektorságára kiírt pályázat határideje. Balla Péter több mint 2 éve, 2009. május 1-től, kinevezés és szenátusi választás nélkül, egyedül Bölcskei kegyéből játssza a rektort. Most végre szeretne köztársasági elnök által kinevezett igazi rektor lenni. Nevetséges ambíció. Igazi rektorrá őt Schmidt Pál parolája se teszi. Inkább azt tűzhetné reális célként maga elé, hogy utolsó rektorként ő temesse el a szörnyszülött Károlit.

A Károli igazi irányítói jelenleg a Kovácsok.Teljhatalmukat Bölcskeitől kapják. Addig kell megszedniük maukat, míg annak mandátuma le nem jár.

A legértelmesebb Kovács a koreai KDB bank aligazgatója, Kovács Levente, aki az ÁJK Közgazdasági Tanszékén úgy mellékesen oktatgat is.

A legbutább és legbunkóbb Kovács-címért ketten is versenyeznek: Kovács Barnabás és Kovács Zsolt Csaba.

Kovács Barnabás stratégiai igazgató 2009 novemberi érkezésével kezdetét vette a Károli mélyrepülése. Azóta tombol az önkény és a törvénytelenség, holott Kovács Barnabás azzal dicsekszik, hogy jogi diplomája van. Ez az állítólagos diploma semelyik másik felsőokatási intézménybe nem lehetne belépő. A legendásan gyenge Wekerle Sándor Üzleti Főiskoláról – ahol első ízben próbálta magát a felsőoktatásba befészkelni Barnaby – páros lábbal rúgták ki elégtelen oktatói teljesítmény miatt. A Károlin viszont ő a fő bábjátékos, aki egy egész kart (ÁKJ) és a Rektori Hivatalt is dróton rángatja. Az ÁJK-n pedig jogászként is érvényesítette magát: kinevezte saját magát a Kar dékánjává, biztosítva saját magának a szskmai elismerést – ha már mástól nem kapja meg. Az ÁJK azóta lényegében lepusztult, az oktatók és a hallgatók egymással versenyezve menekülnek.

A harmadik Kovács, a bajuszversenyekre járó és a félszemével hátborzongatóan tikkelő Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató, a borzalom maga. A rektoriból elüldözött titkárnők esküsznek rá, hogy KZSCS szemének nincs semmi baja, csak azért tűnik úgy, mintha lenne, mert minden nőformájú lény látványára kacsintgat. A rektoriban egy év leforgása alatt négyszer-ötször cserélődött komplett titkárnőcsapat hosszan tudna mesélni róla: szexuális zaklatások, üvöltözések, sértegetések, alázások, durvaságok, bunkóságok stb. A titkárnők repülnek, de KZSCS állása rendületlen: őt nem Balla, hanem Bölcskei mandátumának lejártáig szerződtették, ráadásul pénzügyi kulcspozícióba. Csak Kozma Fruzsina rektori titkárnő bírja a strapát. Állítólag azért, mert ő szerelmes a töketlen Ballába, és nem bírja ki, hogy ne csüngjön rajta egész nap. Ezért kénytelen a sátáni, eszelős KZSCS-t is elviselni.

A címben feltett kérdésre válaszolva: a Károlit valószínűleg a Kovács-triász fogja eltemetni. Nem is olyan sokára. Ők egyöntetűen a szalmabáb Balla rektorságát támogatják, mert bár néha már úgy látszik, hogy már ez a legalja szolgalélek is fel-felemelgeti a fejét, de sem Bölcskeinek, sem a Kovácsoknak nem kell komolyan tartaniuk attól, hogy Balla valaha is meg meri tagadni az engedelmességet. Ez sem pszichésen, sem biológiailag nem lehetséges. Ballába az erősebbekkel szembeni félelem és a hajbókolás genetikusan be van építve, családjában nemzedékről nemzedékre öröklődik.

Balla megbízott rektorként azt is simán elviseli, hogy a Kovácsoknak jóval magasabb a fizetésük, mint az övé: nem véletlen, hogy azt nem teszik közzé, pedig azt is kérték a blogon olvasható levelek tanúsága szerint, mert az is közérdekű adat, annak eltitkolása is bűncselekmény. Szeretnénk látni fehéren-feketén, mennyit lopnak és sikkasztanak a Kovácsok. És kinek? Csak maguknak, vagy Bölcskeinek is jut belőle? Mivel zsarolják Bölcskeit? Tartozik nekik? A többszázmilliós rektori hivatali költségvetés rejtélyes módon felemésztődik. Nem Balla fizetésére, mert az csak havi 1,2 – 1,3 millió lehet.

Summázva: a Kovácsok véghezviszik a Károlin azt a pusztítást, amit a BTK-n Szabó András, Petrőczi, Hansági hatalomra jutva – és a Kulcsár-Szabó Ernő által biztosított hátszéllel – két és fél évvel ezelőtt elkezdett. A Károli sírját sokan ásták és ássák. A temetési szertartást azonban alighanem mégis – stílszerűen – a lelkész Balla fogja levezényelni, hiúságból, gyávaságból és kapzsiságból asszisztálva a Kovácsok Károlit gyilkoló tevékenységéhez.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , | 24 hozzászólás »

Balla’s personal allowance (Balla pótléka)

Posted by jhnnsclvn - május 14, 2011

Balla Péter igazi rektor akar lenni. Erre utal az a tény, hogy amióta megjelent a rektori pályázat a közlönyben, amire már 2 teljes éve gyúr, elkezdett rettegni a büntetőfeljelentésektől.

Többszöri hivatalos felszólítás, majd az azokat követő több büntetőfeljelentés után ugyanis Balla Péter végre hajlandó volt feltetetni a honlapra azt, hogy mennyi a rektori pótléka. Legalábbis amennyit bevall belőle – ez a honlap szerint  havi 600.000 Ft plusz juttatás a rektori feladatokért:

http://www.kre.hu/portal/index.php/rektori-hivatal.html

Ez vagy igaz, vagy nem. De semmiképpen sem az, amit mi kértünk tőle. Mi ugyanis arra szólítottuk fel őt, hogy a jövedelmét igazoló eredeti dokumentumot – pl. munkabérjegyzéket a személyes adatok letakarásával – tegye közzé, hiszen honnan tudjuk, hogy most éppen igazat mond. (Nem szokott.) Továbbá nemcsak a rektori pótlék összegére kérdeztünk rá, hanem valamennyi anyagi – pénzbeni és természetbeni – juttatására. Sem az eredeti dokumentumot, sem a teljes juttatást nem hozta nyilvánosságra. Ez az egyetlen – semmivel sem alátámasztott – adat is csak jóval a feljelentéseket követő 15. nap után került nyilvánosságra. Ez annyit jelent, hogy a Btk. értelmében Balla Péter a közérdekű adat eltitkolását mindenképpen elkövette, amelyért büntetőjogi felelősséggel tartozik, még akkor is, ha utólag valamiféle adatot ímmel-ámmal mégiscsak nyilvánosságra hozott.

A Balla Péternek tavaly szeptemberben és idén márciusban küldött felszólító levelek erre a blogra is felkerültek:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/09/01/mennyit-keres-balla-peter/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/03/12/miskolczi-bodnars-salary-mennyit-keres-miskolczi-bodnar-peter/

A mostani részleges adatközlés az első jel, hogy Balla Pétert zavarják a körülötte csapkodó rendőrségi ügyek. Ha ez nem is az, amit kértünk, de már valami. Dr. Keszthelyi Gyulát idézem:

“Nos, az első kaput betörtük, pár adat megérkezett a rejtélyes MOK pénzfelhasználásról.

Messze nem olyan részletességgel, mint amilyet a jogszabály előír, de azért több a semminél.”

http://giulio.freeblog.hu/archives/2011/04/07/MOK_FIZETESEK_ES_A_KOLTSEGTERITESEK_EGYEB_JUTTATASOK/

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , , , | 14 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.