Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2013. szeptember

Hommage a Szilagyi

Posted by jhnnsclvn - szeptember 30, 2013

Szilágyi

Szerző: Építőmester

Három éve, hogy nyolcvankét éves korában elköltözött az élők sorából a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának első dékánja: Szilágyi Ferenc. Tudós nyelvészként, filológusként tartják számon, pedig nagy formaérzékű költő is volt, akinek az 1956-os magyar forradalom csodájáról szóló kötetét lehetetlen megrendülés nélkül olvasni. Írt cselekményes ifjúsági regényeket is. Sokirányú tevékenységének közös nevezője a magyar nyelv iránti csodálata és szeretete volt. A magyar nyelvet szolgálta és kutatta a MTA Nyelvtudományi Intézetében, a Debreceni Tudományegyetemen, a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Karán, utolsó munkahelyén. Sokoldalúságára jellemző, hogy míg 1958-ban bölcsészdoktori címet, 1966-ban pedig kandidátusi fokozatot nyelvtudományból szerzett, 1994-ben irodalomtudományból lett az MTA doktora.

Legfontosabb teljesítménye Csokonai Vitéz Mihály összes műveinek kritikai kiadása volt. Kollégáival együtt évtizedekig dolgozott mind az öt kötet elkészítésében, a Csokonai-versek kritikai kiadása azonban kizárólag az ő nevéhez fűződik. Húsz évet szánt életéből erre a gigászi filológiai munkára. Ezzel fejezte ki tiszteletét és (lélek)rokoni szeretetét a nagy református költőelőd iránt. Csokonai mellett másik nagy példaképe a szintén debreceni diák Kőrösi Csoma Sándor volt. Az ő életének, munkásságának színhelyére kétszer is ellátogatott, fényes emlékét pedig ifjúsági regényben örökítette meg. Nyelvészként fontos feladatának tekintette a nyelv történetéről szóló ismeretek népszerűsítését. A magyar mondat regénye mondattani ismereteket közöl érthetően, a Fejtsünk szót! az etimológiák világába vezeti el az érdeklődőket. A magyar szókincs regénye letehetetlen olvasmány az állítólag száraz és unalmas magyar nyelvtörténetről.

1993-ban érte el életének nagy elhívása: felkérték, hogy legyen a magyar történelemben első református egyetem megalapítandó bölcsészettudományi karának dékánja. Vállalta a feladatot: úgy érezte, barátja, Hegedűs Lóránt püspök a Teremtő üzenetét tolmácsolta neki. Nem csoda, hogy így érezte, hiszen Szilágyi Ferenc életét és munkásságát is mélyen átélt református hite határozta meg. Ezt gyomai családjából és alma materéből hozta magával. Most elért élete csúcsára az a nagyszerű ember, akit egész életében háttérbe szorítottak mély nemzeti érzése és igazi keresztyén hite miatt.

Boldogan vállalta a kemény munkát: szervezett, dolgozott és ragyogó példát mutatott a fogékony lelkű ifjúságnak. Költői vénája sem hagyta cserben: írt például egy Dékán című verset önmagáról. A dékán bizonyos nyelvjárásokban harangozót jelent. Ő mint a Teremtőtől elhívott dékán, írta a versben, amíg az Úr magához nem szólítja, húzza a harangot, a magyar nemzet, a magyar jövő, mindenekelőtt pedig az Örökkévaló dicsőségére. Nem így történt. Bár haláláig kívánta szolgálni az Urat, durván kitépték erős és tiszta kezéből a szimbolikus harangkötelet.

Sátáni gonoszság akadályozta meg Istentől kapott feladatának elvégzésében. Szabó Andrásnak hívják a pokol küldöttjét, aki ezt a tiszta erkölcsű, nemesen magyar szellemiségű embert letaszította posztjáról. Szabó András, a nagyszerű vasdiplomás dr. Szabó Andor volt hencidai lelkész méltatlan fia először aljas firkálmányokkal próbálta megakadályozni a református egyetem létrehozását. Amikor az egyetem mégis létrejött, úgy döntött, befúrja magát oda és belülről rágja, rohasztja szét a történelmi esély révén létrejött intézményt. Szilágyi Ferenc tiszta lelke és mély erkölcsisége rögtön felismerte Szabóban a sátán követét és nem akarta felvenni az egyetemre és az általa vezetett Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetbe. Szabó András Barátossy Jenő főgondnokhoz fordult, őt sikerült megtévesztenie. Szabót alkalmazta az egyetem. De ő nem érte be ennyivel, magával hozta feleségét, Petrőczi Évát, és ketten folytatták aljas aknamunkájukat.

Petrőczi, a grafomán giccsgyáros sátáni cinizmussal valósággal üldözte Szilágyi Ferencet.

–        Mi van, Feri, költünk, költögetünk? – gúnyolódott rajta. A háta mögött pedig siralmas dilettánsnak, nárcisztikus hülyének nevezte.

De a sátáni páros nem érte be ennyivel: meg akarták semmisíteni a KRE legtisztább lelkű, legnagyszerűbb emberét. 1997 őszén rávették Szilágyi Ferencet, hogy alkalmazza Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó Ernő jövendőbeli menyét. Ekkor Szabó, bízva KSZE háttértámogatásában, megpuccsolta Szilágyi Ferencet. Mikor az egy három napos párizsi konferenciáról visszatért, megtudta, hogy dékáni tisztségéről leváltották és tanítani sem engedték tovább, nyugdíjba kényszerítették.

Ezek után Szabó valóságos vérengzésbe kezdett. Kirúgatta a tudományos életművel rendelkező, becsületes református oktatókat, pl. Erdélyi István professzort és KSZE köréből származó ateista csókosokkal, pl. Hermann Zoltán, Szitár Katalin, töltötte fel az oktatói helyeket.

Szilágyi Ferenc még tizenhárom Istennek szánt évet élt. Dolgozott, írt nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmányokat és verseket. A Teremtő megajándékozta egy késői házasság örömével. Eszter asszonyban megtalálta méltó szellemi és érzelmi társát.

Azt a szörnyű megalázást azonban, melyet a Károli rossz szellemétől, Szabó Andrástól kellett elszenvednie, soha nem felejtette. Még halálos ágyán is emlegette, amikor zsoltárokat énekelt barátjával, Hegedűs püspökkel, akit szintén Szabó üldözött el az általa alapított egyetemről.

Az első dékán Szabadság téri templomban tartott gyászistentiszteletén SENKI NEM KÉPISELTE a KRE BTK-t. Az egyetemet is csak Balla Péter, aki a barátjától búcsúzó Hegedűs püspök vejeként ásítozva unatkozta végig a szertartást. De ott voltak Szilágyi Ferenc régi kollégái és harcostársai, akik közül már egy sem állt munkaviszonyban a Károlival. Szabó András alapos tisztogatást végzett: sikerült megszabadulnia a kálvinista erkölcs és a magyar nemzeti örökség iránt elkötelezett oktatóktól.

Idézzük fel Szilágyi Ferenc emlékét az ő egyik kedves bibliai idézetével: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építői. Ha az Úr nem őrzi a házat, hiába vigyáz az őrző.” (Zsoltár 127:1-2)

A Károli házáról elűzték az építőket és őrzőket. A sátán és annak földi helytartói – Szabó András, Balla Péter és bűntársaik – ülik ott véres torukat.

Szilágyi Ferenc életéről és műveiről: http://www.szilagyiferenc.hu/gyoma

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | 14 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 10 (Sikkasztás Isten áldásával 10)

Posted by karoligaspar - szeptember 24, 2013

Bölcskeit feljelentik

Szerző: Zsinati illetékes

A Bölcskei-Tarr féle elszámolás nyilvánvaló és ordító csalás volt. A 115 millió forint püspöki lenyúlása már 5 évvel ezelőtt szemet szúrt valakinek: Bölcskeit feljelentették. A feljelentést az Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium 2008. 09. 04-én érkeztette. Nem tudni, milyen osztályra, mert azt a beküldő kitörölte. Csak annyit látni, hogy valaki átirányíttatta az Egyházi Kapcsolatok Főosztályára, ahol nyoma veszett…

Előzmények:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-aldasaval-8/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/22/sikkasztas-isten-aldasaval-9/

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából létrehozott alapítványunk támogatásával szereztük be – a szerk.

Vége – egyelőre

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 35 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 9 (Sikkasztás Isten áldásával 9)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 22, 2013

Bölcskei bosszúja 1Bölcskei bosszúja 2

Szerző: Zsinati illetékes

Szerző: Zsinati illetékes

Régi hagyomány a Károli Gáspár Református Egyetemen, hogy a felsőbb vezetésnek ellenállókat nemcsak leváltják és/vagy kirúgják, hanem még meg is hurcolják, lejáratják, megrágalmazzák. Méghozzá úgy, hogy maga az elkövető az, aki a saját bűnét a másik nyakába varrja. Lehetőleg azéba, aki ezek ellen a bűnök ellen tiltakozott, nem vállalt benne cinkosságot, vagy egyenesen feltárta azokat. Az első ilyen híres áldozat Kulin Ferenc dékán volt, akiről akkori helyettese, Szabó András suttogó propaganda útján elterjesztette, hogy ő lopta el az első Fidesz-kormány által a Károlinak épületfelújításra kiutalt 2 milliárd kormánytartalékot. Kulint leváltották és kirúgták, a valódi tolvaj, Szabó András maradt, és apránként felaraszolt Kulin dékáni székébe. A legutóbbi pedig Anne-Marie Kool professzor, aki nem hagyta Balla Péternek eltulajdonítani a Kelet-Európai Missziós Intézetnek átutalt holland támogatást. Kool professzort ezek után nemcsak leváltották és kirúgták, hanem még ki is tették a Károli honlapjára, hogy súlyos visszaéléseket követett el. Mindezt nemcsak magyar, hanem angol nyelven is, hogy az egész világ előtt lejárassák.  Hima Gabriella megrágalmazását, aki a PhD-csalások ellen tiltakozott, a hvg-ben is olvashattuk: http://hvg.hu/itthon/20130215_magannyomozas_karoli_rendorseg . A több tucat megrágalmazott és kirúgott oktató és dolgozó esetét nem soroljuk fel név szerint, csak egyet, a legtragikusabbat, Marosi Margóét. Őrá fogták rá a Szabó András és Györgyiné Koncz Judit által éveken át 2010-ig bezárólag együttesen elkövetett 157 milliós ösztöndíjcsalást. Marosi Margónak köze nem volt a pénzhez, egyetlen fillért sem tett el belőle. Nem is bírta ki a súlyos rágalmat, beleőrült…

A fenti levél ezt a kálvinisták által szabadalmaztatott rágalmazási módszert klasszikus működésében mutatja be. l Tarr ominózus 115 milliós elszámolásának napján Bölcskei Gusztáv gazdálkodási „hiányosságok” miatt feljelenti Manherz Károly szakállamtitkárnál plusz leváltja Böszörményi Jenő gazdasági igazgatót és Szűcs Ferenc rektort, amivel két legyet üt egy csapásra: eltávolítja a kényelmetlen tiltakozókat, és még rájuk is keni saját sikkasztását. Böszörményi és Szűcs nem működött közre a 115 millió lenyúlásában, szabotálta, amire az egyházfő utasította őket. Hogy senki se férhessen hozzá az OKM- és HEFOP-számlákhoz, Bölcskei még zsinati biztost is kinevez a Rektori Hivatalba. A levél első oldalán a rektor még állítólag maga kezdeményezi a gazdasági igazgató kirúgását, a második oldalon viszont már ezt a “kezdeményező” rektort is felállítják. Külön szépségdíjas húzás, hogy még le is besúgózza Szűcsöt a Bátori fedőnéven a komcsiknak jelentgető közismert spicli-püspök. A fenti levél pont azon a napon íródott, mikor Galik Gábor másodszor is leláttamozta Tarr Zoltán elszámolását: 2008. május 29-én

Bölcskei Gusztáv nemcsak elsikkasztotta a 115 milliót, hanem még ő vádolta meg gazdálkodási visszaéléssel a sikkasztás ellen tiltakozó rektort és gazdasági igazgatót!

Előzmények:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-aldasaval-8/

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából létrehozott alapítványunk támogatásával szereztük be – a szerk.

– folytatjuk –

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 27 hozzászólás »

100th Anniversary (100 éves jubileum)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 22, 2013

100 éve született az egyetemalapító rektor

100 éve született az egyetemalapító rektor

Szerző: Heidelbergi Káté

Az egyetemalapító rektor, Benda Kálmán századik születésnapjáról csak éppen az általa alapított, csak nevében református egyetem nem emlékezik meg.  Jól van ez így, mert az a gagyi intézmény, melynek oktatói között idióták, eszelősök és hétpróbás gazemberek vannak, nem méltó Benda akadémikushoz.  Örüljünk, hogy nem érte meg azt a gyalázatot, ahova Szabó András, Balla Péter, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes és bűntársaik züllesztették az ő egyetemét.

Requiescat in pace.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 12 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 8 (Sikkasztás Isten áldásával 8)

Posted by karoligaspar - szeptember 19, 2013

Tarr levele Zävecznekátirányítva GaliknakÉrkeztetés Egyházi TitkárságraGalik aláíratja CsepregivelCsepregi aláíratja ZáveczcelElfogadás.Melléklet_1Elfogadás.Melléklet_2Tértiv.küldésTértiv.fogadás

Szerző: Zsinati Illetékes

Tarr Zoltán gyalázatos elszámolását, amelyben a HEFOP 4.1.2. számláit nyújotta be másodszori elszámolásra az OKM-4006/2/07. szerződés teljesítéseként, az OKM-mel még el kellett fogadtatni. Egy beavatott segített: ez Galik Gábor volt, az OKM Egyházügyi Titkárságának pénzügyekért felelős főosztályvezető-helyettese. Galik Gábort jellemző módon nem rúgták ki a “szoci-ballibsi” minisztériumból a Fidesz “fülkeforradalma” után, épp ellenkezőleg: a Fidesz kinevezte államtitkárnak, majd idén nyáron már kabinetfőnöknek a KIM-be.

Csakhogy az elszámolást egy másik szakállamtitkárságra kellett küldeni, Závecz Ferencnek. Galik gondoskodott róla, hogy ne melegedjen ott meg az irat. Átirányíttatta magához az Egyházi kapcsolatok titkárságára, ahol Csepregi András volt a főosztályvezető – a jelentéktelen Csepregi, akit a fifikás Galik az orránál fogva vezetett. Galik “átnézte” helyette Tarr elszámolását, majd 2008. március 7-én aláírásra buzdította Csepregit. 2008. március 10-én már kettejük kézjegyével ment tovább a mit sem sejtő Závecznek. Závecz is aláírta, de úgy, hogy Csepregi kézjegye is rajta maradt. A felelősség látszólag hármójuké, de valójában egyedül Galik tudta mit írat alá. Ő ismerte az anyagot Bölcskei első számlák nélküli elszámolási kísérletétől kezdve (2. rész), és ő figyelmeztette Tarrt, hogy szerezzen számlákat, mert Bölcskei 2007. januári “elszámolása” enyhén szólva gáz (3. rész). Galik még 2008. május 29-én is “meózta” Tarr elszámolását és kézjegyével ellátva lezárta azt, nem sejtve, hogy ezt az aktát  valaki valaha még kinyitja. Galik Gábor elejétől végig, 2007 januárjától 2008 júniusáig falazott Bölcskei Gusztáv püspök és Tarr Zoltán zsinati tanácsos 115 milliós sikkasztásához.

1. dok. Tarr Zoltán levele Závecznek 2008. 02. 27., átirányítás az Egyházügyre, 2008. 03.03., másolat marad a Fejlesztési Szakállamtitkárságon.

2. dok. Ugyanennek a levélnek az eredetije az átirányító megjegyzéssel már érkeztetési (2008.02.29.) és iktatási (2008.03.07.) pecséttel (előbbi nyilvánvaló antedatálás, hiszen akkor még nem lehetett ott), a melléklet-csomag feltüntetésével

3. dok. Egyházi Kapcsolatok Titkárságának borítólapja: érkeztetés itt 2008.03.07 (ez a másikon az iktatás dátuma), továbbküldés (nyilván Závecznek) 2008.03.13., aláírás Laffertonné, lap alján Galik Gábor megjegyzése, aláírása és még két dátum: V.29. és VI.3

4. dok. Závecz aláírásra buzdítása, felterjesztő formálisan Csepregi, 2008. 03. 10 (utóbbi kézzel beillesztve), de Csepregi alatt Galik láttamozása és aláírása már az érkeztetés napján: III.7

5. dok. Závecz értesítése Bölcskei részére az elfogadásról, 2008. március 13 (utóbbi kézzel), alatta Csepregi kézjegye és kézzel írt dátum: 03.10.

6. dok. értesítés melléklete: 115.000.000,-Ft az OKM-4006/2/07.-re elfogadva

7. dok. kimutatás az összes egyházi elszámolásról, református és zsidó egyház leokézva (2008.03. ill. 2007.12.29.)

8. dok. Értesítés postára adva: 2008.03.14.

9. dok. Átvéve 2008.03.20.

Előzmények:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából létrehozott alapítványunk támogatásával szereztük be – a szerk.

– folytatjuk –

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 35 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 7 (Sikkasztás Isten áldásával 7)

Posted by karoligaspar - szeptember 16, 2013

Tám.összegTámSzerz_1TámSzerz_2TámSzerz_3TámSzerz_4TámSzerz_5TámSzerz_6TámSzerz_7Ép.eng_1Ép.eng_2Ép.eng_3Ép.eng_4Ép.eng_5Ép.eng_6Ép.eng_7Ép.eng_8Ép.eng_9Bölcs-Galik9_m2

Szerző: Zsinati illetékes

Az OKM és a Református Egyház között létrejött támogatási szerződés (2007.02.21.) és a Józsefvárosi Önkormányzat által kiadott építési engedély (2005.05.12.) dátumai bizonyítják, hogy az OKM által 2007-ben folyósított 115 milliós összegnek köze nem volt a Reviczky utcai beruházáshoz, amelyre elszámolták. Erre a HEFOP 4.1.2. pályázatból már 2004-ben megvolt az EU-s forrás és már 2005-ben az építési engedély!

1. dokumentum: kormányrendelet az egyházi épületek felújítására szóló támogatásáról 2006. december 23, összegekkel (1 o.)

2. dokumentum: OKM támogatási szerződés a Református Egyházzal a 115 millió felhasználásáról 2007. február 21 (7 o.)

3. dokumentum: A Józsefvárosi Önkormányzat által a Reviczky utcai épületre kiadott építési engedély 2006. március 20. Ennek a 7. oldal 3. bekezdésében még korábbi dátum olvasható: 2005. május 12. Ekkor adtak építési engedélyt kifejezetten a kommunikáció tanszék és a nyelvi lektorátus közös kép- és hangstúdiójának kialakítására, arra a tanstúdióra, amelyet Tarr Zoltán 2008. februárjában az OKM-pályázat megvalósulásaként jelentett le. Csakhogy amikor az egyetem az engedélyt a tanstúdióra beszerezte és annak építését megkezdte, még nem is tudhatott a jövőbeni OKM-összegről, sőt, még a támogatási szándékról sem. A fedezetet erre csakis a 2004. évi HEFOP 4.1.2. pályázat jelenthette, az építési engedélyek ezzel a forrással vannak összhangban.

4. dokumentum: A támogatási szerződés (ld. itt: 3. dokumentum) egyik mellékletét képezte ez az “üres”, kitöltetlen elszámolási táblázat, amelyet a számlákat követelő, zsaroló levélhez mellékelt Bölcskei Gusztáv az egyetem rektorának, Szűcs Ferencnek címezve, azzal az utasítással, hogy a hamis adatokat erre az űrlapra vezesse rá (5. rész, levél utolsó bekezdése: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/). A kitöltött változatot az előző posztban láthatjuk. Szűcs Ferenc rektor ugyanazt a megoldást választotta, mint az egyszeri okoslány a Mátyás király mesében: teljesítette is a kérést, meg nem is. Aláírta ugyan a kitöltött táblázatot, de jól látszik, hogy az OKM pályázat nevét és számát nem írta rá, azt más tintával és más kézírással utólag írta vagy íratta rá valaki (6. rész: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/), nyilvánvalóan az, aki ezt a hamisítványt anyagi haszonszerzés céljából felhasználta.

Előzmények

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából létrehozott alapítványunk támogatásával szereztük be – a szerk.

– folytatjuk –

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 48 hozzászólás »

Family Academy (Családi Akadémia)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 12, 2013

ludvig

A Bölcskei Gusztáv püspök által elkövetett 115 milliós sikkasztásos ügyet hamarosan folytatjuk. Az elszámolásban feltüntetett tanstúdióra vonatkozó építési engedély beszerzése a Józsefvárosi Önkormányzattól folyamatban van. Ugyancsak folyamatban van a Bölcskei és az OKM között létrejött támogatási szerződés előkerítése az EMMI-től. Ezen két irat dátuma döntő fontosságú abból a szempontból, hogy milyen forrásból épült az ominózus stúdió. Addig is, míg ezek az iratok megérkeznek a szerkesztőségünkbe, beszámolunk egy tudós családról. – A szerk.

Írta: Prudens

Mióta mindenki olvashatta Szabó András flörtjének dokumentumait egy Eszter nevű fiatal nővel, világossá vált, hogy a Károli volt dékánja és rektorhelyettese kész mind a tíz parancsolatot sárba tiporni, s a paráznaság tiltását sem kívánja kizárólag a jobb kezével megsérteni.

Feleségét, Petrőczit kitüntették  az idei tanévnyitón, mint Sepsi dékánasszony mondta, “20 éves áldozatos munkájáért”. Az “áldozat” jó szó,mindazokra, akik Petrőczi áldozataivá váltak annak folyamatos aljas  fúrásfaragása következtében.  Petrőczi mindent megtett, hogy pokollá tegye kollégái életét, mindenkihez mindig volt egy rossz szava, mindenkit megalázott már azzal is, hogy végig kellett hallgatnia eszement dicsekvéseit tehetségéről, költői, tudósi (?) nagyszerűségéről. Ő állt trampli Lady Machbetként Szabó rablásai és gyilkos merényletei mögött is..

Petrőczi Éva most mindent megtesz, hogy házasságának csúfos szétesését leplezze és cáfolja. A 2013. szeptember 8. erre különösen alkalmasnak látszott. Mint már többször, Petrőczi most is addig sanyargatta szegény Steinbach püspököt, amíg ő kénytelen-kelletlen meghívta a házaspárt Almádiba, a Baross Gábor u. 24-ben található gyülekezeti házba. Itt előadták a “négykezesüket”, ahogy a fűzfapoetessza az obszcén fellépést nevezte. Már vizuálisan is figyelemre méltó: Petrőczi sliccnyitogatásban és a szeretetvendégségben egész süteményes tálaknak a szatyrába öntésében oly virtuóz lapátkezei és Szabó hóttfehér pókkezei a pszoriázis vérvörös csíkjaival – ezek a performansz főszereplői.  Ez utóbbiak írták alá a hamis tanúvallomásokat, ezekkel rabolta el az első Orbán kormány 2 milliárdját és tették zsebre Erdélyi professzor kirúgatásáért cserébe Princz Gábor Postabankjának 8 millióját. Ennek a négy gusztustalan kéznek a performanszát csodálhatták az almádi reformátusok, közben még a két óriáspatkány beszédhibás röfögését is kénytelenek voltak elviselni.

De Petrőczi ezt a napot írásban is megszentségtelenítette. A RefLap amúgy is szinte mérhetetlenül alacsony színvonalát tovább mocskolja két hetente megjelenő firkálmányaival, melynek egyedüli tárgya saját maga, a saját költői (?), tudósi (?) nagyszerűsége. “Születésnapra” című firkálmányában annak ürügyén, hogy a Doktorok Kollégiuma 40 éves lett, dicséri fel Petrőczi saját magát, férjét, Szabót, akivel, mint tudjuk, mint egy gerlepár a tiszta búzában… A Doktorok Kollégiuma nem létezhetett volna nélkülük: “Mi magunk is részt vehettünk … saját szakterületünkön, az irodalom–, a nyelvtudományban “. Igen, az a Petrőczi ért el a  nyelvtudományban az eredményeket, aki azt hiszi, hogy a latinizmusok latinul vannak!  Akkora sikerrel, hogy – mint Buzás Boglárka ugyanebben a számban megjelent cikkéből tudjuk – az irodalmi szekció “nem felelt meg az önálló szekció kritériumainak”, tehát megszüntették. Ahova a rettenetes páros beteszi a lábát, az felszámolásra kerül, mint a Károli irodalomtudományi doktori iskolája.

Petrőczinek a Doktorok Kollégiumának 40 éves  évfordulója nagyon is kapóra jön, hiszen apósát éppen most tüntették ki az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetéssel. Ő volt az a hencidai lelkipásztor, aki összeadta a konyhaasztalnál saját utált fiát azzal a szegedi cemendével, akitől nemrég vette el a bíróság két kicsi lányának nevelési jogát erkölcstelen életvitele miatt.

Petrőczi most ezt “idézi” apósától: “Belőlünk is kitelik lassan egy családi Doktorok Kollégiuma”! Ezt mondta volna Szabó nagytiszteletű úr a közröhej és mélységes megvetés tárgyát képező, végtelenül kínos idióta menyéről??? Vagy akár saját fiáról, aki 43 oldalnyi felületes fecsegés alapján lett a MTA doktora? Melynek legnagyobb része Szencinek az üvegesmester lánya utáni epekedésével és véget nem érő onanizálásával foglalkozik – tegyük hozzá – nagy-nagy empátiával. Mert ez az egy dolog, amihez ért.

Petrőczi ebben a reflapos firkálmányában  egyenesen Krisztus tanítványainak sorába emeli magát: “”Mi szám szerint sokkal többen vagyunk … ama tizenkettőnél…de újraélhetjük a tanítványság… tiszta örömét, e bibliai fogalom lényegét”.

Ez az a pont, ahol az aljas és bárgyú primitívség átcsap sátáni, cinikus blaszfémiába.

Semmi kétség, Petrőczit megszállta az ördög.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 59 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 6 (Sikkasztás Isten áldásával 6)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 8, 2013

Szerző: Zsinati lletékes

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az EMMI dokumentumtárából sikerült megszereznünk a bizonyítékokat arra a 115 milliós sikkasztásra, amelyet Bölcskei Gusztáv református püspök követett el 2007-ben a ma már fideszes KIM-kabinetfőnök, Galik Gábor cinkos segédletével.  Folytathatjuk tehát a Sikkasztás Isten áldásával sorozatunkat, amelyből eddig 5 rész jelent meg:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

Az előzményeket röviden összefoglalva: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006 Karácsonya előtt egy nappal – saját államháztartási tartaléka terhére – rendkívüli támogatás kiutalásáról döntött a történelmi egyházak részére, kizárólag épületfelújítási célra, a református egyház részére 115 millió forintot. Bár a pénz csak 2007 január elején érkezhetett meg, Bölcskei Gusztáv már 2007. január 19-én “elszámolt” a teljes összeggel: köszöni szépen, elköltötte, Isten áldását küldi cserébe, de bizonylatokat nem. Tarr Zoltán egyházi főtanácsos és Galik Gábor – akkor még az OKM Egyházügyi Osztályának főosztályvezető-helyettese – e-mail-váltásából kiderül, hogy ezt az “elszámolást” nem fogadhatta el a minisztérium. Ezért Bölcskei püspök és Nagy Sándor főgondnok felszólították a Károli Egyetem akkori rektorát, Szűcs Ferencet, hogy engedjen át részükre alibi-számlákat az egyetem Reviczky utcai épületében már egy ideje folyamatban lévő felújításokról 115 milliós értékben, de a számlák pénzbeli ellenértékét nem kapja meg.

Az alábbi dokumentumokból kiderül, hogy a pénzfelhasználás leírásában szereplő tanstúdiót nem az OKM által 2006 Karácsonyán az egyházaknak megítélt 115 milliós rendkívüli támogatásból fizették, hanem az Európai Unió strukturális alapjaiból, amelyre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium még 2004-ben írta ki a HEFOP 4.1.2. pályázatot.

Az OKM 115 milliós pályázatához tehát ennek a HEFOP 4.1.2. pályázatnak a számláit használták fel másodszor, hiszen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé is elszámolták ugyanezeket!
A 2004. évi HEFOP pályázaton egyébként Vass Csaba egykori dékánhelyettes és kommunikációs tanszékvezető (Kelemenné Farkas Márta lektorátusvezetővel közösen) nyert el 200 millió forintos összeget annak a tanstúdiónak az építésére, amelynek a leírását Tarr ehhez az “elszámoláshoz” is mellékelte. A stúdió még Vass idejében meg is épült, ünnepélyesen fel is avatták. A beruházást megvalósító Gesztelyi Zrt. számlái egyébként 5 eredeti példányban készültek, amint az rajtuk olvasható, így nem volt gond ugyanazt az összeget mind a SzMM, mind az OKM felé egyidejűleg elszámolni. Vass Csaba pénzét lenyúlták, őt pedig egy évvel később kirúgták, mielőtt rájöhetett volna, hogy az általa nyert HEFOP-pénzt számolták el OKM-forrásként.

A megvalósult beruházás szöveges leírásában Tarr benne felejtette a HEFOP pályázatra való hivatkozást. De a számlák számozásán is látszik, hogy máshonnan, más elszámolási kontextusból emelték át ide azokat. A csalási szándékot egyértelműen bizonyítja, hogy a 115 millióval Bölcskei a maga módján már 2007 januárjában elszámolt! Ha az megfelelő lett volna, nem kellett volna Tarrnak még egyszer nekifutnia és máshol elszámolt számlákkal bűvészkednie. Az előlapon látszik, hogy Galik végig felügyelte a még csak nem is leplezett sikkasztást, még 2008-ban is, amikor már nem ő, hanem Laffertonné volt megbízva az ügyintézéssel. A Szűcs rektor által aláírt táblázatos költségvetést jól láthatóan utólag valaki módosította: más színű tintával és kézírással ráírta az OKM forrás számát, és az összegeket ehhez igazította.

1.Galik.Elölap2. TarrZ.elszamol3.boritek_14.boritek_25.HEFOP_bentfelejtve6.Gesztely.szamla_17.Gesztely.szamla_28.Gesztely.szamla_39.Gesztely.szamla_410.tablazat_kieg

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 57 hozzászólás »

So then it is not of him that willeth (Nem azé, aki akarja…)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 2, 2013

Mefisztó-frizura

Szerző: Testis fidelis

Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut…

(Róm. 9, 16)

Szeptember 2-án tíz órakor megtelt a Városligeti fasori templom. Évnyitót tartott a Károli Református (?) Egyetem mindhárom kara. Az eskütevő elsősök között a favorizált ruházat a fröccsöntött cipő és harmonikagatya voltak, illetve a combtőig érő műanyag szoknya vagy macskanadrág flitteres műbőr magassarkúval. Mindezek a kínai piac dizájnereinek kifinomult ízlését dícsérték. Szájukban rágó, fülükben dugó, kezükben mobil, így hallgatták a Himnuszt és a 166. dícséretet. Az előbbit néhányan zümmögték, az utóbbival nem is próbálkoztak.

Kodácsy Tamás egyetemi lelkész prédikációja a szokásosnál közhelyesebben alakult. A zsidólevél 12.1-ből indult ki: “kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.” Ezután leszögezte, hogy “nem lehet csak kézzel (?) vagy fejjel (?) futni, minden tagunkkal egyszerre kell”. Hát ezt már elképzelni sem merjük. Aztán megjegyezte, hogy a Vulgatában a cursus jelenti a futást, és itt kapcsolódott az első évesek előtt álló kurzusok jövendő erőfeszítéseihez. Amelyben a Jézussal való együtt futás (?) concursus során a gondviselés is segít a hallgatónak. A rágó megállt a szájban, a kézben a mobil.

Ezek után Németh Dávid dékánhelyettes köszöntötte fisztulás kappanhangján a megjelenteket: Huszár Pál főgondnokot, Tarr Zoltánt, Jákob János dandártábornok főlelkészt és más egyetemek részéről Friedler Ferenc rektort (Pannon Egyetem), Szakály Sándor rektorhelyettest (Közszolgálati Egyetem) Fábri György rektort (ELTE) stb. Különös tisztelettel köszöntötték Gaál Lászlót, a régi kollégát és barátot, ezúttal a minisztérium részéről.

Felvonultak a Károli nagyságai is: Balla, Miskolczi, Kovács Barnabás, Csanády Márton, Sepsi Enikő. Az augusztus huszadikán kitüntetett Hidán Csaba saját maga varrta fekete buggyos nadrágot és ümögöt viselt lovaglócsizmájához, fejét kopaszra nyíratta, csak a tetején hagyott egy cipőkefényi fekete szőrt.

Balla az évzáró óta tovább kopaszodott: mefisztófrizurát hord, egyetlen fekete tincs vezet a homlokához hóttfehér koponyája közepén.

Ő tartotta a bevezető beszédet a Károli dicsőséges huszadik tanévnyitóján. Elmondta, hogy milyen sokan jelentkeztek, a BTK-ra mintegy ezren, az ÁJK-ra 360-an, 423-an a nagykőrösi karra ás 40-en a HTK-ra. Persze ez korántsem jelenti azt, hogy ennyien beiratkoztak volna. Balla Isten gazdag áldását kérte a Károli hallgatóira, a HÖK-re külön is. Elmondta, milyen nagy tetteket hajtottak végre a Károli hallgatói. Szabó Gabriella például Duisburgban kajakozásban szerzett aranyérmet. Amikor Szilágyi Áron olimpiai érméről ejtett szót, elfulladt a hangja, másodpercekig küzdött a sírással. Mintha bizony mákszemnyi köze lett volna a sikerhez. Pedig semmi, hiszen a derék Szilágyi csak az olimpia után iratkozott be az ország legramatyabb egyetemére.

Balla kifújta az orrát, összeszedte magát és az első korintoszi levéllel buzdította a megjelenteket: “…erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”. (1 Kor 15, 58)

Ezek után Balla a tőle már megszokott szilárdsággal és buzgósággal kitüntetéseket osztott szét. Az első és legnagyobb érmet az egyházban szürke eminenciásként emlegetett Tarr Zoltán kapta. Ő Bölcskei főgazembere, tudjuk, az, aki a népszerű Sikkasztás Isten áldásával poszt-sorozatban mint Bölcskei első számú bűnsegédje szerepel. Kukorelly professzornak is adtak egy plecsnit, legyen már akadémikus is a kitüntetettek között. De kapott a Neptun-rendszer működtetője (Ferencz Zoltán, ő Tepsi férfiideálja, akit közpénzen ebédeltet és nyaraltat) és még sokan mások.  A Bölcsészkar részéről Honti László kitüntetését hosszas laudációval vezette be Balla. Kiemelte azt a kitűnő munkát, amelyet Honti tanszékvezetőként végzett. Ez csakugyan csodálnivaló, hiszen Udinéból, ahol él és ahol a főállása van, irányította a kiváló (???) magyar nyelvtudományi tanszéket. Hontit nemcsak kitüntették, hanem hosszú évekig fogják még fizetni is professzor emeritusként is. Meg a feleségét, és annak barátnőjét, a tanszékvezetőnek kinevezett Fóris Ágotát. Honti népszerűségére egyébként jellemző, hogy a markprofesszoron 1,2 %-ot kapott a hallgatóktól. Kulin Ferenc – ritka kivételként – megérdemelte a kitüntetést.

A hosszú és unalmas esemény végén a hallgatók letették az esküjüket, ezzel az ország leghitványabb felsőoktatási intézményének polgárai lettek.

Melynek sorsa baljósan fog alakulni, hiszen lehet futni, hazudozni, csalni és korrumpálni de: “Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”. (Róm.  9, 16)

Márpedig az Istent becsapni, megvezetni nem lehet, nála bűnözéssel előnyt szerezni lehetetlen. Folytassátok csak álságos, mocskos, aljas üzelmeiteket! Közeleg a harag napja. És az rettenetes lesz. Nem féltek?

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 87 hozzászólás »

Rose’s Credit and Credo (Rózsa hite és hitele)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 1, 2013

The Credit of the Credo (A hit hitele)

2013. augusztus 31.

A hit kérdése

Huszár Ágnes 2013.08.31.06:27
<i>MTI/Kovács Tamás</i>

Az idei tanévnyitó konferenciát az egri székesegyházban tartotta Hoffmann Rózsa államtitkár. Itt hirdette meg kormányzati célként: minél több gyerek részesüljön keresztény nevelésben.

A IV. Nemzeti Tanévnyitóra Debrecenben kerül sor, ezt a Duna televízió élőben sugározza. A Debreceni Református Kollégiumban megrendezett tanévnyitón az ünnepi beszédet Balog Zoltán EMMI miniszter – református lelkipásztor – mondja, de szót kapnak Hoffmann Rózsa államtitkár, Kósa Lajos polgármester és Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora is. Az ünnepélynek helyet adó épület egyébként éppen az idén májusban kapott a kormánytól tízmilliárd forintot „infrastrukturális fejlesztésre”.

Harangzúgás, orgonahang és tömjénfüst: a tanév keresztényi áhítatban indul. Ennek folytatásaként a tanulók egyik fele hittanoktatásban részesül, másik fele pedig „civil” erkölcstant tanul, mint az államtitkár mondja. Ahogy a kormányfő Bilbaóban közölte a spanyolokkal, mi magyarok csak nem „bírjuk kiverni a fejünkből a kereszténységet”.

Azt ugyan nem, de a parokia.hu megfogalmazása szerint „rejtőzködünk”. Nem sötét katakombákban, mint az őskeresztények, hanem az internet virtuális dzsungelében. Kiderült ugyanis, hogy a 2011-es népszámlálás adatai szerint kevesebb magyar vallja magát vallási felekezethez tartozónak, mint tíz évvel azelőtt. Az összes megkérdezett 27 százaléka nem válaszolt a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésre. Ez az arány 2001-ben 10 százalék volt. Csökkent a történeti egyházak tagjainak száma is, a kormányfő által favorizált református egyház tekintetében mintegy két százalékkal.

Miközben tehát az úgynevezett történelmi egyházak – közöttük is elsősorban a keresztények – kiemelt támogatást élveznek, a hívek száma a statisztikai adatok tükrében észrevehetően csökken. Pedig a Horthy-korszak óta soha nem részesültek a magyarországi keresztény egyházak kormányzati oldalról annyi szimbolikus megerősítésben, mint az elmúlt három évben. Ennek számos jelét láttuk augusztus huszadikán, többek között azt, hogy Orbánnak, ahogy Méray Tibor fogalmaz, „amire még Horthy sem gondolt – merészkedett –, volt képe reformátusként egy Szent István-körmenet élén páváskodni”.

A felekezeti felsőoktatási intézmények dolgozói nagyon közel állnak a kulturális kormányzat szívéhez. Az augusztus 20-i kitüntetettek közül például a nemzetközi presztízslistákon jegyzett Corvinus egyetlen oktatója sem szerepelt, ezzel szemben a hazai mezőnyben is legfeljebb gyengécskének tekinthető Károli két oktatója is részesült magas kitüntetésben. De nincs hiány a felekezeti intézmények financiális támogatásában sem. A hittan-erkölcstan kötelezővé tétele eleve nekik kedvez, az eddig sorvadozó hittantanári szakok helyeire az idén számos érettségizett jelentkezett.

A legnagyobb állami „jótétemény” az, hogy az egyházi intézményekre  a 2013. július 29-i kormányrendelet alapján jövő januártól nem vonatkozik a számviteli törvény. Az egyházak maguk döntik el, mire költik el a hozzájuk befolyó pénzt, és maguk ellenőrzik saját magukat. Ez még kedvezőbb nekik, mint az egyházak jogállásáról szóló 2011-es törvény. Ez megtiltotta, hogy állami szerv vizsgálja az egyházak „hitéleti célú” bevételeit és felhasználásukat. A számviteli törvény, s vele együtt az ellenőrzés joga és kötelessége tehát 2011 óta csak a meghatározott célokra adott közösségi támogatásokra vonatkozott. Januártól azokra sem. Az egyházakhoz befolyó pénzeket egységesen – perselypénz, civil adományok vagy állami támogatások – kivonták a számviteli törvény és a közösségi ellenőrzés alól.

Nem hiányzik tehát sem a szimbolikus, sem az anyagi megbecsülés, a hívek száma mégis fogyatkozik. Ennek okáról gondolkodtak az egyházakkal és a vallásosság megnyilvánulásaival foglalkozó szakemberek a Károlin idén nyáron megrendezett konferencián. És meg is találták a választ – az adatfelvétel szerintük hibás voltában. Többen felvetették, hogy az önkitöltős kérdőívek vagy az internetes válaszadás lehetősége felületes válaszadásra ösztönözte a megkérdezetteket. Nagy Gábor Dávid, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Vallástudományi Tanszékének adjunktusa szerint „a kérdezőbiztos  személye egyfajta szigorú kontrollt jelent”.

A „szigorú kontroll” hiányában aztán egyes megkérdezettek odáig vetemedtek, hogy a kérdőív internetes kitöltését játéknak fogták fel, és nemlétező felekezeteket írtak be, például a „jedi” egyházat A konferencia résztvevői az emberek felelőtlen, sőt cinikus játékosságában látták a számukra kedvezőtlen eredmények okát. Szigorúan megróttak ezzel kapcsolatban egyes egyházi reklámokat is. Pedig ezek általában nem játékosak, hanem egyszerűen bárgyúk. Mint a Heidelbergi Kátét a paplan alatt zseblámpával olvasó kislány képe a református orgánumokon.

A Játék és bújócska című cikk írójának felfogása jól kitapintható szóhasználatában. „Rejtőzködőknek” nevezi azokat, akik nem válaszoltak a vallásgyakorlást és kisebbségi csoporthoz tartozást firtató kérdésekre. Mintha bizony ateistának vagy agnosztikusnak lenni a huszonegyedik század második évtizedében valami szégyellni, titkolni való világnézet lenne. De Fekete Zsuzsa ennél is tovább megy, felveti: miért nem kötelező választ adni a vallásgyakorlásra és a nemzetiségi csoporthoz tartozásra vonatkozó kérdésekre. Csanády Márton, a Károli református egyetem kommunikációs és kutatási igazgatója a holokauszt történelmi tapasztalatára utal ezeknek az adatoknak a szenzitívvé tételével.

Akárhogy is, minden harsány kormányzati és felekezeti propagandával ellentétesek ezek az eredmények. Nagy Gábor Dávid például nem is hisz nekik. „Felelőtlenség a népszámlálás adatait elemezni, amíg nem ismerjük a módszertani hátteret… az adatok validitása megkérdőjelezhető.” Máthé-Tóth András, a SZTE Vallástudományi Tanszékének vezetője is „használhatatlanoknak” minősíti az adatokat, s felszólítja a KSH-t egy „ellenőrző közvéleménykutatás” elvégzésére.

Máthé-Tóth András a kérdőív megfogalmazásában látja az adatok „használhatatlanság”-ának okát.  A kérdés ugyanis így hangzott: „Melyik felekezethez tartozónak érzi magát?” A professzor javasolja a 2001-es szóhasználathoz való visszatérést. Ekkor ugyanis csak ez állt a kérdőíven: „Vallása, felekezete.” Javasolja, hogy a 2021-es adatfelméréskor a KSH térjen vissza ehhez.

Igaz, a két évvel ezelőtt feltett kérdés megenged egy nemleges választ, azt tudniillik, hogy valaki egyetlen felekezethez tartozónak sem érzi magát. Annak alapján, hogy nem jár templomba, nem él hitéletet, vagy ha mégis, nem a hivatalosan bejegyzett egyházak körében teszi. A 2001-es kérdőíven szereplő kettőspont poroszos drillként működik – muszáj a hiányzó helyre beírni valamit.

Lehet okoskodni, hitetlenkedni, a kérdezéstechnológiát csiszolgatni. Lehet azon morfondírozni, hogy a baloldali és liberális választók által sűrűbben lakott térségekben többen nem nyilatkoznak felekezeti hovatartozásról. Harrach Gábor történész és szociológus szerint ők „a válasz megtagadásával nem kizárólag a számukra nem szimpatikus politikai irányzatot büntetik, hanem az általuk az államhatalommal szövetségesnek tekintett egyházat is”. Lehet szörnyülködni a mai ellenzék körének „istentelenségén”.

Tény marad, hogy az uralkodó kétharmad hiába pozicionálja magát keresztényként, a hívek száma nem igazolja ezt. Körmenet és harangzúgás, felekezeti iskola és kötelező hittan – egy voluntarista politika díszletei maradnak.

A jelenlegi politikai vezetés azonban nem adja fel és tovább munkálkodik céljain, amellyel mintha Kollonich Lipót, egykori esztergomi érsek szavait kívánná beteljesíteni, aki a történelmi pletykák és az őt nagyon utáló II. Rákóczi Ferenc szerint ezt mondta: „Magyarországot először rabbá, aztán koldussá, végül katolikussá teszem.”

Az első két célhoz az alaptörvény farigcsálásával és a furfangos adóztatással már nagyon közel jutottunk. A harmadikat – a református kormányfő és a kormányba emelt házi lelkésze alapján – keresztényre módosíthatjuk.

És ha elérik ezeket a célokat, már senkinek se lesz hol elrejtőznie, és kedve sem játszadozni.

Forrás: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/323778_a_hit_kerdese

Posted in Uncategorized | Címkézve: , , , , , | 5 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.