Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2010. október

Reformation Day (A Reformáció Emléknapja)

Posted by jhnnsclvn - október 31, 2010

Ma a Reformáció emléknapján minden reformált hitben élő magyar ember megtisztítja lelkét a mindennapok mocskától és Istenhez emeli azt. Mi, akik méltatlanul bár, de buzgó szívvel olvassuk a Szentírást, útmutatást lelünk benne. Pál apostol szavait az egyetem névadójának tiszteletére a Károli bibliából, annak veretes, archaikus nyelvén idézzük: “Mert bár az Istent megismerték, mindazonáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak: hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett.” (Róm. 1, 21)
Ezt kell látnunk: megsötétedett szívű testvéreinket a Károli élén. Ők az Isten ellen vétkeznek, de vétkeznek az Anyaszentegyház ellen is azáltal, hogy rossz hírét költik a világban.
Vétkeznek a Károli Református Egyetem alapítóinak szellemisége, mindenekelőtt Károli Gáspár ellen, akinek nevét csúfságra említik a magyar felsőoktatás berkeiben.
Vétkeznek az egyetem alapítói, a fájdalmasan korán eltávozott Benda Kálmán rektor és Szilágyi Ferenc dékán fényes emlékezete ellen.
Vétkeznek az Anyaszentegyház minden tagja, a hívők közössége ellen, amikor sárba rántják a református nevezetet, amelyet gályarab őseink életük árán is megvédtek.
És vétkeznek a rájuk bízott fiatalok és szüleik ellen, akik azt gondolják, hogy a Károli Református Egyetemen keresztyén szellemiségben élve korszerű tudományos ismereteket sajátíthatnak el a fiatalok.
De, fáj ezt mondanom: az ellenkezőjét kell tapasztalnunk napról napra, hónapról hónapra és évről évre.

Korán reggel Heidelbergi Káté köszöntötte a blog olvasóit. Animus csatlakozott hozzá Szabó István főtiszteletű dunamelléki püspök úr ünnepi köszöntőjére reflektálva, végül Újnautilus Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök úrhoz, a Zsinat lelkészi elnökéhez írt köszöntője zárja a sort.

Áldás, békesség, testvérek – A szerkesztőség

Heidelbergi Káté said

október 31, 2010 at 2:27 am

Ma van a Reformáció Emléknapja.

Hogyan ünnepli a Károli?

Bukással. Az elmúlt hónapokban a Károli három doktori iskolájából kettőnek megvonta a MAB az akkreditációját: a jogtudományiét és az irodalomtudományiét. Ezzel csak egy maradt meg, a Hittudományi Karé, de az is egy bizonyítottan csaló törzstaggal, Pethő Sándorral.
Kinek a bűne ez???
SZABÓ ANDRÁSÉ, aki zsarolással, csalással, okirathamisítással vitte ORSZÁGOS SZÉGYENBE az IDI-t.
PETRŐCZI/LUDVIG ÉVÁÉ, akinek “tudományos” teljesítményén igazi tudományos körökben még bágyadtan mosolyogni sem tudnak.
HANSÁGI-KULCSÁR-SZABÓ ÁGNESÉ, aki semmilyen bűncselekményt NEM SZÉGYELLT elkövetni: a Károli pénzén doktoranduszokat VÁSÁROLT! magának. Hansági azt hiszi, hogy Kulcsár-Szabó Ernő menyeként minden törvényen felül áll. ERKÖLCSE PEDIG éppoly kevéssé van neki, mint KOGNITÍV TELJESÍTMÉNYE.
S leginkább BALLA PÉTER MB. REKTORÉ, aki nem hagyott ki zsarolást, okirathamisítást, bűnpártolást, hatalommal való visszaélést, hazudozást, hamis tanúzást (ezt egy külön posztban részletesen bizonyítjuk). A teológia tanáraként élen járt a bűnelkövetésben. Elsősorban az ő bűne, hogy a református egyetem ma bűnözők tanyája lett; többek között a saját csaló sógorunokaöccsét, Mészáros Mártont bujtatja itt.
A Károli református egyetemet HITVÁNY BŰNELKÖVETŐK, CINIKUS AKARNOKOK VEZETIK A CSŐDBE.
Becsapják a hozzájuk jövő hallgatókat, a hallgatók szüleit. Mert mit is adnak nekik az állami fejkvótáért, a pénzükért???
Hiteles tudást?
Annak ezek a felkészületlen személyek maguk sincsenek birtokában!
Keresztyén szellemiséget?
A minden erkölcsöt cinikusan meggyalázó istentagadó bűnelkövetők?
A KÁROLI vezetői a TEREMTŐ előtt felelnek tetteikért.
De persze csak akkor, ha a világi hatóságok kiszabták rájuk megfelelő büntetésüket.

Áldás, békesség a jóakaratú református testvéreknek. Ballát és társait pedig várja a Gyehenna tüze.

animus said

október 31, 2010 at 7:00 am e

Ma reggel Bogárdi Szabó István méltó szavakat mondott a Reformáció Emléknapjáról.
Vajon eszébe jut Szabó püspöknek, mekkora erkölcsi kárt okozott hazudozó, rágalmazó, hamistanúzó, rabló, fosztogató, okirathamisító sógora, SZABÓ ANDRÁS, és betért/kitért felesége, PETRŐCZI/LUDVIG ÉVA a magyarországi református egyháznak?
Az ő illegális mesterkedéseik miatt nem akkreditálta a MAB a KRE BTK IDI-jét.
És ahhoz vajon mit szól Szabó püspök úr, hogy ugyanennek az egyetemnek a jogi DI-je is bedőlt az égbekiáltó törvénytelenségek és rablások következményeként, amelyeknek a jogi kar nem elkövetője, hanem áldozata (ti. kirabolták őket)?
És ahhoz mit szól Szabó Püspök úr – az ünnepi elcsöndesedésben -, hogy a Hittudományi Kar doktori iskolájának egyik törzstagja, a dékánhelyettes Pethő Sándor okirathamisítással, csalással jutott egyetemi tanári címéhez???
Ezt már az egész ország tudja: nem kéne állást foglalni, Szabó püspök úr?
És arról mi a véleménye, Szabó püspök úr, hogy a KRE mb. rektoraként Hegedűs püspök veje, Balla Péter a Jobbiknak játssza át az egyetem pénzét, már ami megmarad, miután a fenntartó képviselőjeként Bölcskei/Bátori könyékig belenyúlt a kasszába?
Mit szól ehhez Szabó püspök?
Nem kéne megakadályozni a bűncselekményeket a Duna-melléki püspöknek?
Vagy játssza tovább a nem látok-nem hallok-nem tudok semmit játékot?
Méltó ez egy református püspökhöz?

ÚjNautilus said

október 31, 2010 at 11:13 am e

Nem illik, hogy kihagyjuk a köszöntésből egyházunk fejét, főtiszteletű Bölcskei Püspök urat.

Neki ajánlom ma, a Reformáció napján, szeretettel a 80-as évek végének egyik (számomra) legjelentősebb popszövegét.

Szeretettel küldöm továbbá Bölcskei Gusztáv püspök úr mindazon sorstársának is, akik a „Püspöki sakkjátszma 5.” részében valamint „Az ügynökök és püspökök titkos paktuma” c. posztban név szerint szerepelnek, ill. azoknak is, akik véletlenül kimaradtak belőle.

Besúgó-dal:

Besúgók és provokátorok
koncert közben sose gondolok
rátok.

Kedves, csupa kedves, csupa kedves arcot látok
de azért jobb, ha tudjátok
hogy a magunk módján mi is figyeltetünk
aki előttetek áll az a mi emberünk
elpirultatok
lebuktatok
besúgók és provokátorok

Tudjuk vidékről kerültetek fel
és még ez volt a legjobb munkahely
egy program, amit választottatok
besúgók és provokátorok
Koncert közben sose gondolok
rátok.

Csak forogjatok, lebuktatok
besúgók és provokátorok.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 32 hozzászólás »

Mercenaries of Ágnes Kulcsár-Szabó (Kulcsár-Szabó Ágnes zsoldoshadserege)

Posted by jhnnsclvn - október 27, 2010

Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnek két hatékony eszköze van a nyomulásra: az egyik APÓSa neve, a másik pedig a manipulált hallgatók tömege.

A kollégákat sakkban tartó katolikus (vagy inkább ateista) Kulcsár-Szabó-MENY a Károli Gáspár Református Egyetemen a MAB önkéntes helyi szerveként tetszés szerint rúgat ki és vetet föl oktatókat. Megsúgja dékánnak, rektornak, püspöknek, hogy apósa szerint ki kell a MAB-nak és ki nem. Mint autentikus forrásra – azaz, mint magára az APÓSra – hallgatott rá Szabó András, majd Balla Péter és Bölcskei Gusztáv, újabban pedig Sepsi Enikő. Kulcsár Szabó Ágnes a Károlin való megjelenése óta nagyhatalom. Ő a BTK-nak előbb a háttérből, majd egyre inkább az előtérből irányító szürke eminenciása.

1997-ben hozta be őt jelentéktelennek látszó tanársegédként Szabó András, akivel szoros érdekszövetségben törtettek előre. Szabó András 44 oldalas alacsony színvonalú, vagy inkább röhejes irományával sohasem lett volna MTA doktora, ha csereszívességként nem biztosított volna meredek karriert Kulcsár-Szabó Ágnesnek. Nem véletlenül töltötték be ketten együtt a BTK vezető posztjait, noha az SzMR tiltja, hogy vezető és helyettes azonos intézetből kerüljenek ki. (Formailag Szabó az első, Kulcsár-Szabó a második volt a Karon, lényegileg fordítva.) Ezen a tilalmon éppoly könnyen túltették magukat, mint a törvényeken. Ketten együtt minden bűncselekményt elkövettek már, kivéve talán a gyilkosságot, bár ez sem olyan biztos, mert Szilágyi Ferenc, Györke Ildikó, Szigeti Lajos Sándor halálához intrikáikkal és méregkeveréseikkel bizonyosan hozzájárultak, és minden vágyuk, hogy Hima Gabriellát is megöljék – már egy éve ezen dolgoznak.

Kulcsár-Szabó (a továbbiakban a rövidség kedvéért inkább Hansági) Ágnes igazi terepe a hallgatók manipulálása.  A „Zsarolás és vesztegetés” c. posztunkban már megírtuk, hogyan rabolnak maguknak Szabó Andrással és Hermann Zoltánnal doktoranduszokat beosztottjaiktól.  De megírta ezt már a 168 óra (2009. december 5.) és a HVG (2010. szeptember 1.) is. Gátlástalanul visszaélnek hivatali és szimbolikus hatalmukkal. Amiben azonban Hansági Ágnes sokkal jobb Szabónál és az összes hasonszőrű kollégájánál, az a hallgatók megfélemlítése, kényszerítése, befolyásolása, csábítása.

Hansági Ágnes óráinak felét kollégái kibeszélésével tölti. Elvesztegetett időnek tűnik ez az oktatás szempontjából (na de ki akar itt oktatni?), viszont kitűnően befektetett időnek a hatalom építése szempontjából. Hansági Ágnesnek hatásos eszközei vannak a hallgatók befolyásolására. Míg egy átlagos tanár csak osztályzatokkal, durvábban buktatással tudja zsarolni  hallgatóit, Hansági, mint a másik poszt alatt feltett dokumentációból látjuk, megvásárolja őket. Valós használati értékkel fizet. Beveszi őket a buliba: pl. beveszi őket egy APÓS által menedzselt szakmai műhelybe, elhelyezi gyengécske írásaikat APÓS egyik kiadványában (a többi gyenge írás közé, így fel sem tűnik), felveteti a nevüket egy APÓS által szervezett konferenciára, OTDK-alelnökként (ahová APÓS legnagyobb s…nyalója, Fried István nyomta be saját – méltó – utódjának) díjat osztogat nekik, doktori ösztöndíjat biztosít az első számú kedvenceknek, szerepelteti őket a Szász László beosztott docens kollégától lenyúlt Újnautilusban, vagy egy másik internetes fórumot kreáltat nekik, órákat ad nekik. A hallgatók őrjöngve tülekednek, hogy felkerüljenek a Hansági-udvaroncok 10-es toplistájára, ahol az első helyet Mészáros Márton foglalja el, a másodikat a volt ELTÉ-s APÓS-tanítvány, a Károlisok doktori ösztöndíját élvező és Hanságinak megszolgáló Bodrogi Csongor, a harmadikat Nemeh Diana, a negyediket Maszárovics Ágnes, az ötödiket Borbély András, aztán mögöttük megindul a taposás a túlkoros Kondor Péter, Lang Ádám, Fülöp Éva stb. stb. között a maradék helyekért. Ők alkotják a Hansági-féle zsoldoshadsereg egyik szárnyának tiszti karát sok Hansági által agymosott mezei BA-s hallgatóval, akik élvezik, hogy Hansági óráin nem szakmát, hanem intrikálást tanulnak. (Ez könnyebbnek látszik, mint a szakmát elsajátítani, és a tanárnőjük példájából ítélve, kifizetődőbbnek is.)

Hansági zsoldoshadseregének másik felét a HÖK teszi ki. Kulin Ferenc dékán volt az utolsó, aki azt hitte, hogy a HÖK a hallgatók érdekképviselete. (Hogy mekkora tévedésben volt, erről lásd: http://velemenyvezer.blog.hu/2010/10/27/felsooktatas_vege_a_hok_mutyiknak#comment-form). Talán csak akkor kapott észbe, mikor a HÖK a BTK Kari Tanácsában megfúrta, és a Duplaszabó párost (Szabó Andrást és Kulcsár-Szabó Ágnest) ültette a helyébe.  Ugyanebben a tévedésben volt Szűcs Ferenc rektor is, akit ugyanezek fúrtak meg ugyanakkor az egyetemi Szenátusban (bár ott Ágnes asszonyt a másik hallgató-manipulátor, Györgyiné Koncz Judit, a triumvirátus harmadik tagja helyettesítette Szabó András oldalán). Dékánok jönnek-mennek, befolyásuk a hallgatókra a jövés vagy menés szerint nő vagy szűnik meg, míg Hansági befolyása állandó. Hogy miért? Mert másik neve, a Kulcsár-Szabó, (egyelőre még) értékét úgy-ahogy őrző szimbolikus tőke és fizetőeszköz számára. Amíg ezt a nevet birtokolja, addig képes hatalmat is gyakorolni. (Ezt megtanulta APÓSától, jobban, mint annak fia.)

Kulcsár-Szabó-Hansági azonban nemcsak szavazásra és közvéleményformálásra használja a hallgatókat, hanem valósággal kényszeríti őket, hogy ne csak szolgálják őt, hanem árulják el, és szolgáltassák ki Hanságinak az általa gyűlölt kollégákat. Sokáig Nyilasy Balázsnak iparkodott csapdát állítani, tanúkat próbálva felbérelni a hallgatónők között a szexuális zaklatásra. Ez azonban nem jött be, mert a tanár úrnak fölébe jutott a terv, és nagyon óvatos volt, másrészt meg, aki igazán vonzódott hozzá, az nem vonzódott Hanságihoz, és épp ezért nem is árulta be őt.

A hosszas betegállományokból alig-alig kilábaló Szász László ellen folyamatosan uszítja a hallgatókat, hogy tegyenek gúnyos, lesajnáló megjegyzéseket az óráin, hátha bedobja a tanár a törülközőt, és rokkantnyugdíjaztatja magát, helyet csinálva egy újabb APÓS-protezsáltnak (hiszen annyian várnak odaát az itteni koncra). Még a tanár következő félévi óraredjét is előbb beszéli meg „beavatott” hallgatóival, mint a betegeskedő tanárral, akivel a „beavatottak” fölényeskedve közlik az utolsó órán, amikor a tanár épp a következő félévi folytatást tervezi, hogy nem lesz folytatás, Hansági tanárnő már megígérte nekik, hogy kiiktatja a tanár úr tárgyait – tanár urastól – az órarendből…

Még hallgatók között is közfelháborodást váltott ki azonban egy idén nyáron történt precedens, amikor egy Hansági által hisztérikusan üldözött és szintén betegségbe kergetett kolléga a nyáron táppénzpapírját jött leadni a magyar irodalmi tanszék irodájába. Hansági azonnal összetoborozta a folyosókon vizsgára készülő ill. különböző tanári szobákban vizsgázó hallgatókat, és jegyzőkönyvet vetetett fel velük arról, hogy az állítólag beteg kolléga tökéletesen egészségesnek látszott, amikor betegpapírjait leadta. A hallgatókat rákényszerítette, hogy tanáruk ellen valljanak, továbbá, hogy írják alá az általa sugallt förmedvényt (nem mindenki volt erre hajlandó, de az meg is nézhette magát), és a jegyzőkönyvet csatolta ahhoz a feljelentéshez, amit az OEP-nek íratott Balla Péter rektorhelyettessel a beteg kolléga kezelőorvosa ellen, hogy indokolatlanul tartja a kollégát betegállományban. Alig várta ugyanis, hogy a kolléga ismét keresőképes legyen, és kirúgathassa az általa dróton rángatott Balla Péter rektorhelyettessel, aki úgyszintén ugrásra készen várta ugyanezen okból a kolléga keresőképessé nyilvánítását (aztán mégsem tudta kivárni, de ez egy másik történet). Ez a gyűlöletakció azonban megintcsak visszafelé sült el. A beteg kolléga ettől a feljelentéstől még betegebb lett, annyira, hogy a sorozatos felülvizsgálatokon, amelyeket ez a feljelentés váltott ki, egyre rosszabb eredményeket produkált. Még az OEP-ellenőrök is elszörnyedtek ennyi munkáltatói rosszindulaton, már attól féltek, hogy a beteg belehal a sok ellenőrzésbe…

A fenti esetek csak kiragadott példák Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes módszereinek illusztrálására. A módszerek lényege egyrészt a hivatali (dékánhelyettesi és tanszékvezetői), másrészt a szimbolikus (APÓS neve) hatalommal való gátlástalan, bűnös visszaélés, a hallgatók korrumpálása és eszközként való mindennapos és természetes használata.

És ennek a valóban „sátáni némbernek” (ahogy az egyik hozzászóló találóan minősítette a magát hol Kulcsár-Szabó, hol Hansági Ágnesnek nevező beteg személyiséget) helye lehet a magyar oktatásrendszerben, büntetlenül ronthatja meg erkölcsileg és szellemileg a magyar ifjúságot (– ha nem még másképp is).

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: , , | 57 hozzászólás »

The End of the Dans Macabre (A haláltánc vége)

Posted by jhnnsclvn - október 27, 2010

A két doktori iskolát tönkretevő és két kar akkreditációját veszélybe sodró, minden idők legsikertelenebb rektorpótlékának, Balla Péternek a rektori napjai meg vannak számlálva. Hiába reménykedett, hogy még sokáig maradhat, mert a rektori pályázat még legalább a tanév végéig nem lesz kiírva, reményei nem váltak valóra. Úgy tűnik, a Fenntartó már arra sem vette a fáradságot, hogy informálja őt közeli menesztéséről, hiszen Balla erről a református.hu portálon adott interjújában maga sem tudott. Bölcskei helyette Sepsi Enikővel és Kovács Barnabással egyeztetett mb. rektor menesztéséről, aki igazi rektor sohasem lesz.

Balla Péter leszerepelt. A Fenntartó leírta, akárcsak cimboráját, Szabó Andrást. Egyikük sem vált be. Túl nagy volt nekik a díszes talár…

A Szenátus szeptember 29-i ülésén foglalkozott a rektori pályázat kiírásának előkészítésével. Ehhez át kellett dolgozni az SzMR 31.§ (1) és a 45.§ (6) valamint a 46.§ (1) bekezdését, ami az ülésen megtörtént. Az átdolgozás lényegét az áthúzott részek tartalmazzák. A határozat már közel 1 hónapja hatályba lépett.

„114/2010 (IX. 29.) sz. szenátusi határozat:

A Szenátus elfogadja a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Rend 31.§ (1) bekezdése, valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ II. sz. melléklete) 45.§ (6) bekezdése és 46.§ (1) bekezdése alábbiak szerinti módosítását:

Szervezeti és Működési Rend

31. §

(1) Az Egyetem vezetője és törvényes képviselője a rektor. E jogkörében eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A rektor egyetemi tanár lehet. A rektort az Egyetem egyetemi tanárai közül, a Szenátus választása alapján – egyetértése esetén – a Fenntartó terjeszti elő az oktatási miniszter útján a köztársasági elnök általi megbízásra. A rektor megbízatása legfeljebb négy évre szól, amely Szenátus döntése alapján korlátlan számban megismételhető. A rektor nem lehet egyidejűleg dékán.

Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ II. sz. melléklete)

45. §

(6) A rektor kivételével Magasabb vezetői, illetve vezetői megbízásra szóló pályázatot az Egyetemmel munkajogi jogviszonyban nem álló személyek is benyújthatnak.

46. §

(1) A rektor egyetemi tanár lehet. A rektort az Egyetem egyetemi tanárai közül a Szenátus választása alapján – egyetértése esetén – a Fenntartó elnöksége terjeszti elő az oktatási miniszter útján a köztársasági elnök általi megbízásra. A megbízás legfeljebb négy évre szól, amely a Szenátus döntése alapján korlátlanul megismételhető.

A határozat 2010. október 1-jével lép hatályba.”

http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szenatusi-hatarozatok

Az új szabályzat szerint külsősök is pályázhatnak rektori posztra. Eddig csak az Egyetem egyetemi tanárai közül lehetett rektort választani. Az átdolgozással az egyetem vezetése és a Zsinat beismeri, hogy az egyetemen nincs a pozíció betöltésére alkalmas egyetemi tanár.

Már nincs… És ez Balla Péter érdeme, aki jogon kívüli és jogellenes eszközökkel már mindenkit eltávolított vagy ellehetetlenített, aki a vetélytársa lehett volna. Bizonyára úgy gondolkodott, hogy ha a nála rátermettebb kollégákat kiiktatja a versenyből, akkor egyedüli jelöltként győzhet. Az ellenfél nélküli jelölések és győzelmek a diktatúrák repertoárjába tartoznak, így a Károli Gáspár Református Egyetemébe is, ahol a diktatúra legalább 2 éve tombol. Az SzMR-t Balla Péter eszetlen vérengzése miatt kellett átdolgozni: most már sokkal több kiváló protestáns oktató van az egyetem falain kívül, mint belül, köztük egyetemi tanárok is.

(Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes és csapata lázasan keresi a nekik megfelelő utódot, akit ugyanúgy dróton rángathatnak majd, mint Balla Pétert. Ágnes asszony favoritja a szóbeszéd szerint a kiváló HTK-s dékánhelyettes, Pethő Sándor, aki kb. 20 éven át volt ”külföldön vendégprofesszor” és számos idegen nyelvű tanulmány és könyv szerzője, amit legújabb szakmai önéletrajzában példamutató szerénységgel elrejtett, láthatatlanná tett. DE – megesküdött rá – ezek léteznek!)

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 37 hozzászólás »

Blueberry mountain (Balla Péter az Áfonyahegyen)

Posted by jhnnsclvn - október 26, 2010

Szerző: Pszichiáter

Áfonyahegy nemcsak Szabóné Petrőczi-Ludwig Évát ihlette meg, hanem Balla Pétert is, de ő más műfajban keresi az önkifejezést. Neki nem kenyere a szó. Az Igét lelkész létére rosszul forgatja, ezért ő inkább fényképez.

Balla Péter nem fotogén, de szívesen pózol a kamera előtt. Ebből arra következtetünk, hogy félreismeri magát, és híjával van minden önkritikának. Egyetlen képen sem felszabadult, egyetlen képen sem természetes. Úgy néz ki, mint ükapáink a fényképezés feltalálásának idején. Mereven és görcsösen bámul a gépbe. Még a mosolya is torz. Tulajdonképpen szakmai szempontból nagyon jók ezek a felvételek. Mármint az én szakmám szempontjából. Bennük van Balla Péter egész jelleme, személyisége, személyiségének története, amely alig mutat változást, fejlődést. Balla Péter güzü kis stréber volt gyerekkorában és buzgómócsing hivatalnok lett felnőttkorára. Meg is maradt volna annak, ha a Gondviselés – Bölcskei Gusztáv végzetes tévedésének formájában – nem veti őt a rektorhelyettesi székbe. A szürke hivatalnokból véreslábú hóhér lett, egy paraszt Haynau.

Balla pszichéje voltaképpen unalmas, és a kamera által megörökített személyiséglenyomatról korábban már eleget írtunk. Sokkal érdekesebb az a szenvedéstörténet, amit felesége fotói közvetítenek.

Az első, ami feltűnik Hegedűs Gyöngyi portréja láttán, hogy ez a kedves, jóságos, szimpatikus, szép arc szomorú. Még a mosolya is fájdalmas, olyan, mint akinek sok visszanyelt könny fojtogatja a torkát. Megható, ahogy gyerekeit öleli, szinte kapaszkodik beléjük: kislányába és a ballagó Balla-fiúba. Mind a négy gyermek arca szomorú. Talán csak a második (fiú)gyermek mosolyában van egy kis kópéság. Jólétben él ez a család – de boldogságban is …?

A legmegrázóbb kép Hegedűs Gyöngyiről az, amelyik Heidelberg környékén – vagyis Petrőczi szavával: az Áfonyahegyen, idei nyaralásuk alkalmából – a schwetzingeni kastélymúzeumban készült. Gyöngyi egy szárnyas kőkútnak támaszkodva, egyedül, kék sállal a vállán, a harmadik fiúgyermek, messze a háttérben, nem jelent most kapaszkodót. Gyöngyi megpróbál „boldog családanya”-arcot ölteni. De ez nem sikerül. Az, amit látunk ezen az arcon: „reine Disziplin”. Azaz, nagy önuralommal viselt, visszafogott fájdalom:

http://www.peterballa.eoldal.hu/fotoalbum/in-heidelberg/hd10/206

Igen, pontosan ilyennek képzeljük annak a nőnek a fegyelmezett, magára erőltetett mosolyát, akinek esténként ezzel a véreslábú halálfejjel kell ágyba bújnia – stílszerűen, háromemeletnyi kolumbárium fölött.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 13 hozzászólás »

Extortion and bribery at the Károli University (Zsarolás és vesztegetés a Károlin)

Posted by jhnnsclvn - október 23, 2010

Október 23-át ünnepeljük Bonnie és Clyde 2-vel a Károlin! Bemutatjuk eddigi legsikeresebb rablási akciójukat. A Károli még mindig egy “Raeubernest”, csak a dékáni névtábla változott. Így marad ez a Reformáció ünnepére is?

Íme, így tett szert 2009. augusztusában Hansági-Bonnie és Hermann-Clyde a SEMMIből egyszerre 12 ill. 6 doktoranduszra. Egyes újdonsült doktoranduszaik már abszolutóriummal, mások szigorlattal, legtöbben már félkész disszertációval a zsebükben születtek.

From: Kőfalusi Krisztina <Kofalusi.Krisztina@kre.hu>
Date: 2009/8/6
Subject: nyilatkozat
To: Széll Szilvia <szell_szilvia@yahoo.co.uk>, Ságodi Ildikó <ildisagodi@gmail.com>, Péter Petra <peterpetra.pp@gmail.com>, Pereszlényi Erika <peroera@gmail.com>, Tímár András <antimor@freemail.hu>, Niklosz Krisztina <kniklosz@gmail.com>, Németh Mónika <nemethmonika85@gmail.com>, Móra Gabriella <morag@a38.hu>, Koczka Ferenc <koczkaferenc@gmail.com>, Adorján Viktor <adorjanviktor@gmail.com>, Váradi Ábel <abel.varadi@gmail.com>, Ács Zsuzsanna <acs_zsufreemail@hu>, Baráth Csilla <bcsillacska@hotmail.com>, Bognár Sarolt <tloras@freemail.hu>, Borbély András <andrasborbely82@gmail.com>, Crisan Renáta <crenataalice@gmail.com>, Diószegi Nóra <dioszegin@freemail.hu>, Feltizi-Veress András <feltizi@gmail.com>, Kovács Ferenc Dávid <kovacsfd@gmail.com>, Kuhn Gabriella Szilvia <edelweiss18@freemail.hu>, Merklin Orsolya <merklinorsi@freemail.hu>, Püspöki Nikolett <kubu27@gmail.com>, Retfalvi Arpad <arpad1984@hotmail.com>, Szabó Andrea <v.szabo.andrea@gmail.com>, Szalontai Anna <nuskotaly@gmail.com>, Vadas János <vadijani@gmail.com>, Wolf Zita <zitty@freemail.hu>, Virágh András <andredefleur@freemail.hu>, Viktoria Varga <pegazii@gmail.com>, Venásch Eszter <venszter@gmail.com>, Varga Zoltán <zavarga@citromail.hu>, Váradi Ferenc <varadiferi@freemail.hu>, Suhajda Péter <suhajda.peter@freemail.hu>, Sípos Dávid <davesip@freemail.hu>, Simó Szabolcs <simosz@gmail.com>, Schultz Adrienn <s.dri@freemail.hu>, Sárai Szabó Linda <lindasarai5@yahoo.de>, Pető Katalin <petoe.katalin@freemail.hu>, Péterfy Orsolya <peterfyorsi@gmail.com>, Pénzes Szabolcs <penzes.szabolcs@gmail.com>, Pataki Attila <dottore.faustus@gmail.com>, “P. Tóth Tamás” <ptothtamas@gmail.com>, “P. Nagy Ildikó” <olive83@gmail.com>, Oláh Olívia <olaholivia@hotmail.com>, Nemeh Diana <nemehd@freemail.hu>, Nagy Márta <nagyzsombor@axelero.hu>, More Annamária <amore_0306@yahoo.com>, Molnár Illés <molnar.illes@gmail.com>, Molnár Bernadett <molnaber@yahoo.de>, Meszaros Marton <marton.meszaros@gmail.com>, maszárovics Ágnes <maszcsi@freemail.hu>, Marta Vass <martavass79@yahoo.co.uk>, Majoros Szidónia <mszidi@freemail.hu>, Lukács Zsuzsanna <zsuzsalukacs@hotmail.com>, Lövey Gábor <gabo1976@freemail.hu>, Liktor Katalin <liktor.katalin@gmail.com>, Kusztos Györgyi <kgy@ajrg.hu>, Kurdi Péter <wolfthroat@gmail.com>, Kránicz Gábor <kraniczgabor@citromail.hu>, Kovács Tibor <nagyvarad@gmail.com>, Kovács Nikolett <nikolett07@freemail.hu>, Korner Veronika <v3ronik4@gmail.com>, Fülöp Éva <fulop.eva@gmail.com>, fargok@t-online.hu, Cziotka Vanda <cziotkavanda@citromail.hu>, Cziczka Katalin <cziczka.katalin@freemail.hu>, Budaházi Anikó <nyelvmento@freemail.hu>, Bodrogi Csongor <csongor_bodrogi@yahoo.de>, Berkó Helga <berkohelga@vipmail.hu>, Beniczky Klára <beniczky.klara@freemail.hu>, Barkóczi Balázs <balazs.barkoczi80@gmail.com>, Baráth Gabriella <barathgabriella@gmail.com>, Dóra Kolta <koltadora@gmail.com>, merei.janos@yahoo.com, ajkay@chello.hu

Kedves Doktoranduszok!

Mellékelten küldöm Kovács Árpád professzor úr levelét és a témavezetői nyilatkozatot.

üdvözlettel:

Fehér Eszter

2 melléklet — Az összes melléklet letöltése (tömörítve:nMagyar)

témavezetői nyilatkozat.doc
199 KB   Megtekintés Letöltés
Nyilatkozat kísérő.doc
205 KB   Megtekintés Letöltés
Válasz Továbbítás

Tisztelt  Doktorandusz!

Melléklelten küldöm Önnek azt a Nyilatkozatot, melyben a doktori kutatásának címét és a témavezetőjének a nevét adhatja meg. Kérem, hogy az aláírt nyilatkozatot postafordultával, de legfeljebb augusztus 19-ig juttassa vissza a Doktori Iskola titkárságára (Budapest, 1088 Reviczky utca 4. II/212.).

A témavezetőjével személyesen nem szükséges emiatt konzultálnia, az ellenjegyzést a Doktori Iskola is intézheti, de kérem, hogy e-mailben mindenképpen vegye föl választott témavezetőjével a kapcsolatot, mert a doktori szabályzat szerint egy témavezető csak hat doktoranduszt fogadhat!

Amennyiben témavezetőt szeretne váltani, a nyilatkozat kitöltésével ezt is megteheti. Abban az esetben, ha az új témavezetővel korábban mint konzulenssel együtt dolgozott kérjük ezt jelezze. Amennyiben témavezetőt szeretne váltani, vagy megjelölni, de nem biztos a személyében akkor kérheti a KDHT javaslatát, ezt kérjük, jelezze a lapon.

Munkájához sok sikert kívánva üdvözlettel:

Budapest, 2009. augusztus 5.

Prof. Dr. Kovács Árpád sk.

DI vezetője

Vessük össze ezt a levelet az előző posztban idézett Doktori Szabályzat 49.§-ával (http://kreirtudphd.weboldala.net/downloads/KRE_IDI_MSZ.pdf) .

A levél szerint mindenkinek egységesen 2009. augusztusában kell témavezetőt választani – ez lehet a régi, lehet új – akár frissen vették fel, akár már évekkel azelőtt végzett. Miért szerepel akkor a 3. félév mint elvileg lehetséges utolsó időpont a témaváltásra? Csak azért, mert minden doktori iskolában addig gondolhatja meg magát a doktorandusz, csak a Károli tesz kivételt? Bár a téma- és témavezetőválasztás a Károlin is  még a felvételi előtt történik, annak szükségszerű feltétele, a levél azt sugallja, hogy ez mellékes, egyébként is bármikor megtehető, akár téma-és témavezető nélkül is be lehet kerülni, ill. nincs jelentősége, mert bármikor módosítható. A témát ugyan az egyes témavezetők hirdetik, de a levél nem arra szólít fel, hogy új témát válasszanak a delikvensek új témavezetővel, hanem hogy a más által meghirdetett témával és az addigi munka eredményével menjenek át új témavezetőikhez, akik nem mások, mint Bonnie2 (Kulcsár-Szabó-Hansági) és Clyde2 (Hermann). Így keletkeznek a teljesen inkompatibilis párosítások, amikre előző posztunkban hoztunk néhány példát, ill. amin Bonnie1 és Clyde1 nemrégiben lebuktak, de ez klónjaikat csöppet sem zavarja. Végül Kovács Árpád, aki úgy csöppent veszprémi bukása után a károlis IDI-be, mint Pilátus a Credoba, kedvesen felajánlja a bizonytalankodóknak, hogy majd ő ajánl témavezetőket (mármint itt, a Károlin, ahol akkor még ki sem ismerte magát). Nos, ha a doktorandusznak fogalma sincs, kihez és miről írjon, de már felvették, netán felsőbb éves vagy már végzett is, akkor el lehet képzelni, mennyire komoly és működőképes ez az intézmény. Sem témavezetői ellenjegyzés, sem a régi témavezető lemondó nyilatkozata nem szükséges, mert mindent pótol az IDI vezetése, majd a KDHT és az EDHT (vagyis Kovács Árpád kétszer, Németh Dávid egyszer). Bonnie mohóságában a levélben 6-ra maximált számot alapból megduplázta, de a Doktori Tanács honlapján csak 10 hely volt, így ott nem dicsekedhetett az összes átcsábítottal és átkényszerítettel.

A levelet Kovács Árpád az IDI vezetőjeként jegyezte és a KDHT elnökeként az így végrehajtott teljesen törvénytelen témavezetőváltásokat jóváhagyta. Az EDHT elnökeként előbb Szabó András, majd Németh Dávid is megerősítette az eltulajdonításokat. Szakmai indoklás, persze, nincs sehol. Sőt, semmilyen indoklás, noha azt még ez a gumiszabályzat is előírja.

Vajon melyik Doktori Iskola vállalja be ezek után Bonnie 2-t és Clyde 2-t 2010/2011-ben zsarolással, fenyegetéssel, vesztegetéssel és ígéretekkel elorzott doktoranduszaikkal együtt? És mit tesznek akkor ezek a doktori iskolák, ha jelentkezik  az eredeti témavezető a közös munkát alátámasztó dokumentumokkal, és bíróság előtt támadja meg az eltulajdonítást? Vágyik-e arra a többi doktori iskola, hogy belekeveredjék a károlis botrányba?

Hol fog akkor az APÓSa nevével nyomuló, a hallgatókat manipuláló és megvásárló vérciki MENY 2010/2011-ben habilitálni, ahogy azt a doktori tanács honlapján hirdeti (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323) ? Az ELTÉ-n a Maedchen für alles Eisemann segédletével, vagy Szegeden a „nyalogány nyalogányával”, Páljóskával? Esetleg kiviszi magával APÓS már nem létező berlini, vagy a FÉRJ még létező konstanzi kapcsolataihoz, hogy kikunyeráljanak egy habilitációt a németül mekegő, magyarul kattogó női terminátornak?

Nyilatkozat kísérő

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: , , | 61 hozzászólás »

University of thiefs 2. The atheist Bonnie & Clyde (Tolvajok egyeteme 2. Az ateista Bonnie & Clyde)

Posted by jhnnsclvn - október 21, 2010

Balla Péter rektorhelyettes csak magát okolhatja két doktori iskola bedöntéséért. Ő mégis másokat szid, széltében-hosszában átkozódik, ígérget, fellebbezéssel fenyegeti a MAB-ot. Ám ha az ÁJK doktori iskola fellebbezése elbukott, akkor mit remél az IDI-étől? Hiszen itt a kegyelemből megfeleltnek minősített törzstagok még védéseket sem hoztak össze. De próbálkoznak. Persze, ismét csak nem becsületes módszerekkel, hanem rájuk jellemző simlis trükkökkel. Hermann és Hansági folytatják a Szabó és Petrőczi által teremtett hagyományt. De mi mást is várna az ember a károlis csalóktól?

A kálvinista tolvajpáros, Petrőczi-Bonnie és Szabó-Clyde praxisát – ti. doktoranduszok lenyúlását a védés előtt – az ateista tolvajpáros, Hansági-Bonnie és Hermann-Clyde intézményesítette és szabállyá emelte. Hansági-Bonnienak a 2009. évi 0-hoz képest 2010-re egytucat doktorandusza lett, a szerényebb Hermann-Clyde-nak pedig féltucat. Alapvetően két módon tettek szert doktoranduszokra. Vesztegetéssel és lopással. Bonnie and Clyde először is 2009 júniusában puccsot hajtott végre a doktori iskola vezetésében, majd a bamba stróman, Kovács rendőr szeme előtt lenyúlta az összes állami ösztöndíjat, és szétosztotta az őket választó elsőéveseknek (Borbély András, Vadas János és Szabó Andrea). A többi 30 felvételiző odacsődítése átverés volt, mint azt a felvételizők beszámolóiból megtudjuk, esélyük sem volt. Második lépésként Bonnie és Clyde 2 hónappal később szervezett egy nagyszabású közös témavezetőlopási akciót, amelynek keretében az addig mások által vezetett felsőbbéveseket, sőt, a végzetteket is, szétosztották egymás között. Témát nem váltattak velük, csak témavezetőt. Témástul és elvégzett munkástul csábították őket magukhoz és töltötték fel a www.doktori.hu oldalra már mint sajátjaikat, akik hamarosan védhetnek – már az ő neveik alatt. Ehhez harmadik lépésként újra és újra át kellett gyúrni a doktori szabályzat téma- és témavezetőváltásra vonatkozó passzusát, mígnem az teljesen értelmetlen lett. Csak arra alkalmas, hogy a témavezetéslopásokat legalizálja:

49.§ (1) A képzés megkezdésétől számított három féléven túl, szakmailag indokolt esetben

kérheti a doktorandusz, hogy a doktori oktatási alprogramon belül más témával vagy

témavezetővel folytathassa tanulmányait

a téma kutathatóságának objektív nehézségei,

a témavezető tartós akadályoztatása vagy halála,

a kutatás során felmerült szakmai okok esetén.

(2) A témaváltoztatást, illetve új témavezető kijelölését legkésőbb az abszolutórium

kiállításának napjáig kérheti a doktorandusz. Az abszolválás utáni téma-, illetve

témaváltoztatásról csak különösen indokolt esetben és méltányossági alapon dönthet a KDHT.

(3) A téma- és a témavezető váltás iránti kérelmet a doktori oktatási alprogram vezetőjének

kell benyújtani, a kérelemhez mellékelve a lemondó és befogadó nyilatkozatot. A témaváltás

kérdésében az oktatási alprogram vezetője dönt, a témavezető-váltás iránti kérelmet pedig

továbbítja a KDHT elnökének.

Vagyis miről szól ez a pont? Az (1) pont arról, hogy minden normális doktori iskolában csak a 3. félévig lehetne témát és témavezetőt cserélni. Ez az –ig ebben a szabályzatban –tól-lá változott át, mintha csak a 3. féléven túl lehetne váltani, vagyis pont az ellenkezője annak, aminek lennie kellene. A (2) először szintén egy –ig-ről szól: abszolválásig. De a bekezdés második mondata ezt is átváltoztatja -tól-lá, vagyis akár abszolválás után is, -ig nélkül. A méltányossági alap gumiparagrafus. Minden méltányos, amire a stróman rábólint. Vagyis ez a 49.§ saját értelmét vesztettségéről szól, ti. arról, hogy bármelyik doktorandusz bármikor leválthatja a témavezetőjét, akár a védés napján is, mint azt Mészáros tette, akinek „egyedi” megoldását  ez a szabályzat törvényre emeli.

A szakmai indoklás csak elvi feltétel, a gyakorlatban nem követelik meg, hiszen mivel indokolható, hogy Bónáné Sárai Szabó Linda a mai osztrák irodalmat nem Hima Gabriellával, hanem a magyar felvilágosodást oktató Hermann Zoltánnal, a 20. századi családregényt Fülöp Éva nem Bertha Zoltánnal, hanem a 19. százados Hansági Ágnessel kutatja, és még 10 hasonló példát lehetne sorolni. A szakmai indoklást a stróman KDHT-elnök, Kovács rendőr bólintása helyettesíti, a szabályzat (3) pontjában előírt lemondó nyilatkozatot úgyszintén. Hermann és Hansági ugyan bepróbálkozott egy okirathamisítással (a régi témavezetőktől két évre visszadátumozott lemondó nyilatkozatokat akartak a maguk javára kicsikarni), de mikor ez nem jött be, előkerült Kovács rendőr értékes feje, amelynek bólintása ismét pótolta a hiányt.

A Doktori Tanács honlapján Bonnie és Clyde neve alatt egyetlen védést sem találunk, viszont számos védéstervet – kollégáktól ellopott, vesztegetéssel átcsábított doktoranduszokkal (2009-ben még nem volt PhD-hallgatójuk, de 2010-re és 2011-re már terveznek védéseket).

Bonnie (Kulcsár-Szabó avagy Hansági Ágnes) http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323

Témavezetés:

Témavezetés
abszolutóriumot szerzettek száma 3
témavezetettjei közül fokozatot szereztek: 0
témavezetettjei várható védéssel:
Fülöp Éva PhD (2011)
Maszárovics Ágnes PhD (2012)
Mészáros Márton PhD (2010)
jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:
Borbély András PhD (2012)
Feltizi Veres András PhD (2012)
Váradi Ábel PhD (2012)
Nemeh Diána PhD (2011)
P. Nagy Ildikó PhD (2011)
Bodrogi Csongor PhD (2010)
Lövey Gábor PhD (2010)

Clyde (Hermann Zoltán) http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1338

abszolutóriumot szerzettek száma                               1

témavezetettjei közül fokozatot szereztek:                 0

témavezetettjei várható védéssel:

Bónáné Sárai-Szabó Linda PhD (2012)

jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:

Szabó Andrea PhD (2012)
Vadas János PhD (2012)
Kurdi Péter PhD (2011)
Némethné Budaházi Anikó PhD (2011)
Wolf Zita PhD (2011)

Az egyetemi honlapon pedig még több doktorandusz:

http://kreirtudphd.weboldala.net/?Hallgat%F3k

Bonnie 10 feltüntetett témavezetése közül 7 (végzős ill. végzett) doktorandusz lopással került a birtokába. Közülük 3-nak már megvolt az abszolutóriuma, mikor eltulajdonította őket.

Clyde a 6 doktoranduszából 3-at vesztegetéssel (ösztöndíjosztogatással) szerzett (Vadas János, Szabó Andrea, Wolf Zita), a másik hármat kollegáitól orozta el, egyet már az abszolutórium megszerzése után (Bónáné Sárai Sabó Linda).

A csatolt dokumentumokkal egyrészt a lopás, másrészt a vesztegetés tényét kívánjuk dokumentálni.

  1. Az első csoportba tartozó dokumentumok azt bizonyítják, ki volt az egyes elorozott doktoranduszok eredeti témavezetője, kivel vannak közös publikációik, konferenciaszerepléseik, ki menedzselte, publikáltatta, utaztatta őket külföldi konferenciára.
  2. A vesztegetést két megbízási (Fülöp Éva, Mészáros Márton) ill. egy munkaszerződésmódosítási szerződéssel (Török Lajos) dokumentáljuk. Emlékeztetőül: Török Lajos felesége, Maszárovics Ágnes, még Erasmusos diákokon is kereshetett, tehát duplán zsarolható volt. Nemeh Diana szerződése itt nem szerepel, de köztudott, hogy állást kapott a Duplaszabó-bandától, ma is ő a tanszéki titkárnő. Bodrogi Csongor az ELTÉ-n fizetős doktorandusz volt, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes áthozta ide ösztöndíjasnak, elvéve ezzel egy helyet a károlisoktól. Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, úgy tűnik, vásárolja a hallgatóit.

A doktoranduszlopás dokumentumai

20100924152333416

20100924152404073

SKMBT_C35110092118010

A vesztegetés dokumentumai

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: , | 15 hozzászólás »

Peter Balla went mad (Balla Péter megtébolyodott)

Posted by jhnnsclvn - október 20, 2010

Amikor a BTK-n szeptemberben Tarr Zoltán zsinati tanácsos megválasztatta az energikus és kétségtelenül református, de tudományosan nulla és embernek is nagyon középszerű Sepsi Enikőt, akkor azt gondoltuk, ennél lejjebb már nem lehet süllyedni.

És amikor Domokos Andrea lemondott az ÁJK dékáni posztjáról, amit kifejezetten neki írtak ki, azt hittük, nem fogjuk megsiratni.

Mindkét esetben tévedtünk. A magyarázat az ÁJK nyitólapján található. Az itt szereplő információból csak arra lehet következtetni, hogy az üldözési mániás, veleszületett bialmatlanságban szenvedő, munkatársait feljelentő, hallgatóit üldöző és a Rektori Hivatalt lepusztító és kiürítő Balla Péter rektorszubsztitútum teljesen megőrült.

KRE – Állam- és Jogtudományi Kar

KÖZLEMÉNY

Személyi változás az Állam- és Jogtudományi Kar élén
Budapest, 2010. október 19.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai nappal saját kérésére – egészségügyi okokból – Dr. Domokos Andrea asszony dékáni megbízatását Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr visszavonta.

Köszönjük Dékán Asszony eddig végzett értékes munkáját, további munkájára Isten áldását kérve.

Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr egyúttal megbízta Dr. Kovács Barnabás Stratégiai Igazgatót, valamint Dr. Kovács Zsolt Csaba Gazdasági Igazgatót az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja munkaköri feladatainak ellátásával.

http://www.kre.hu/ajk

Halász Krisztina
PR munkatárs

Ballának, úgy látszik, elfogytak a karokon a bizalmi emberei (ha egyáltalán voltak), most már a Rektori Hivatal munkatársait közvetíti ki a karok élére. Az újdonsült főtitkár, Sepsi Enikő néhány hónappalmegjelenése után áttelepült a BTK-ra dékánnak, most pedig az újdonsült stratégiai igazgató, Kovács Barnabás az ÁJK-ra. Tulajdonképpen realizálódott az a koncepció, ami eddig látensen érvényesült: Sepsi – megjelenése óta – a Bölcsészkart kontrollálta, Kovács Barnabás pedig a jogi kart, Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatóval együtt. PhD-t hárman együtt is nehezen tudnak felmutatni. (Sepsinek állítólag van, amit még senki sem látott, és ami 8 éve minden évben meg akar jelenni, aztán mégse. A jogi kart átvették a Kovácsok. Kovács Barnabás testvére, Kovács Levente KDB-s bank alelnök már szintén bent van a jogi karon. Igaz, neki nemcsak PhD-ja, hanem jogi diplomája sincs, dehát a Károli amúgyis a szakos diploma nélküliek egyeteme (ld. Kovács Árpád, Petrőczi, Csoma, Koncz, Szilasi a BTK-n). Kovács Levente ott, a Pulay féle tanszéken, már fel se tűnik. Az egész tanszék – észrevétlenül – átmegy jogiból közgazdaságiba. A lényeg, hogy Bölcskei Kovácsai jól be legyenek ágyazva, és a zsebük jól ki legyen tömve.

De mitől egyetem ez a pénznyelő förmedvény?


Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 30 hozzászólás »

Censorship (Cenzúra)

Posted by jhnnsclvn - október 17, 2010

Ha egy hatalom cenzúrát alkalmaz, saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt. Ezt a bizonyítványt a Károli BTK-ja a Duplaszabó Diktatúra fennállása alatt kiállította magáról. A két Szabó alatt megszűnt minden kommunikáció. Ennek eredménye ez a blog, ahol élénk kommunikáció folyik.

Blogunk változatlan intenzitással működik, de a google keresőben az elérése az utóbbi napok óta akadályozott. A leggyakoribb keresőszavak “jogi kérésre” letiltásra kerültek. Vagyis akinek az nem áll érdekében, az akadályozza a https://jhnnsclvn.wordpress.com oldalon már majdnem egy éve folyó tényfeltáró munkát. Balla Péter és Szabó András bizonyára nagyon megijedtek, amikor meghallották saját hangjukat a neten, ahogy épp egy bűncselekményre adnak utasítást az egyik beosztottjuknak. Mivel még számos dokumentum áll rendelkezésünkre, amely a Balla Péter – Szabó András – Kulcsár-Szabó-(Hansági) Ágnes bűnszövetkezet viselt dolgait tárja fel, kénytelenek vagyunk újabb blogokat is indítani, hogy könnyebben ránk találjanak olvasóink ill. biztosan ránk találjanak, ha úgy tűnik, sikerült elnémítani bennünket. Ezeken az újabb blogokon a https://jhnnsclvn.wordpress.com legfontosabb posztjait ismételjük meg, a kommentekkel együtt, hogy egy esetleges újabb korlátozó vagy letiltó akciónak elejét vegyük. Ez a hisztérikus buzgalom, amellyel a Károli Református Egyetem régóta regnáló ideiglenes vezetője, Balla Péter rektorhelyettes Takács János ügyvéddel megpróbálja belénk fojtatni a szót illetőleg elzárni bennünket az olvasóktól, azt bizonyítja, hogy helyes úton járunk: kritikánk hatékony, és a hatalomnak ismét nincsenek érvei ennek cáfolatára, újra meg újra erőből próbál bennünket elhallgattatni, mint egy évvel ezelőtt a karolisbotrany.blog.hu és még néhány társának letiltása esetében. Elhallgatni nem fogunk, és reméljük, hogy olvasóink továbbra is ránk találnak. Minden korlátozó és letiltó akció egy újabb blogot eredményez, ugyanezzel a tartalommal. És természetesen mi is megtesszük a jogi lépéseket a letiltások feloldására, vállalva egy esetleges pert az egyetemmel, amelynek során bebizonyíthatjuk, hogy állításaink nem rágalmak, hanem dokumentált tények. Egy ilyen pert szinte remélünk, hiszen ennek menetéről „élőben” tudósíthatjuk a blog olvasóit, akik meggyőződhetnek róla, hogy Balla Péternek nincsenek érvei, élőben is olyan ostoba, mint a könyvében, amelyről okos recenziót olvashatnak blogunkon. És élőben is ugyanolyan korlátolt, mint szerencsétlen, idiotisztikus alteregója, Horváth János a blogon. Nem csoda, hogy Balla/Horváth csődbe vitte az egyetemet. Hova máshová vezethetné ilyen szellemi kapacitással?

Ha blogunk körül nagy csönd lenne a google-on, de az interneten barangolva eljutnának valamelyik újabb keletkezésű blogunkra, akkor kattintsanak onnan át  a https://jhnnsclvn.wordpress.com oldalra, hogy ismét visszatalálhassanak hozzánk. És ha végképp nem találnak bennünket, írjanak nekünk: jhnnsclvn059@gmail.com. – Johannes és a szerkesztőség

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 32 hozzászólás »

Against corruption (Harc a korrupció ellen)

Posted by jhnnsclvn - október 15, 2010

Új dékánhelyettes a Történettudományi Intézetből

2010.10.14. 09:00

Új Dékánhelyettes a Történettudományi Intézetből

Új dékánhelyettes a Történeti Intézetből

A KRE BTK Kari Tanácsa 2010. október 13-i ülésén Dr. Sepsi Enikő dékán előterjesztésében a személyi ügyek c. pont alatt két Történeti Intézetben dolgozó kolléga megbízatását szavazta meg:
Dr. habil Kurucz György docenst a BTK  Kari Tanácsa 26 igen 6 nem szavazattal javasolta a BTK dékánhelyettesi posztjára,
Mészáros Márta tanársegédet a BTK Kari Tanácsa 32 igen 1 nem szavazattal javasolta a Kari Fegyelmi Testület tagjává választani.
Mindkét kolléga munkájához sok sikert kívánunk, segítve munkájukat.
Csoma Zsigmond DSc. mb. intézetvezető

http://kretortenelem.gportal.hu/gindex.php?pg=33441266&nid=5741290

Új nevek a Károli Bölcsészettudományi Karának élén: Sepsi Enikő és Kurucz György

A tegnapelőtti Kari Tanács és a tegnapi összoktatói értekezlet eseményei alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az új dékán harcot hirdetett a korrupció ellen. A Magyar Irodalmi Intézet hírhedt vezetői, Szabó András, Kulcsár-Szabó Ágnes, Hermann Zoltán és Kovács Árpád, akik sorozats bűncselekményeikkel, csalásaikkal, okirathamisításaikkal bedöntötték a BTK egyetlen doktori iskoláját és majdnem az egész kart is, végre kikerültek a hatalomból. Ha ezt még a felelősségre vonásuk és áldozataik rehabilitációja is követi, akkor talán elképzelhető, hogy mégis új szelek fújnak a Károlin. Ennek azonban óriási akadálya a korrupt, erkölcstelen, bűnpártoló rektorhelyettes, Balla Péter, aki a Duplaszabó diktatúra legfőbb támogatója volt. Őt nem elég leváltani, hanem büntetőjogilag is felelősségre kell vonni. – A szerkesztőség

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 44 hozzászólás »

Rehabilitation (Az IDI 2. doktora: Riskó Enikő!)

Posted by jhnnsclvn - október 14, 2010

Balla Péter Bazsa Györgynek szóló 2010 április 30-i cinikus levelében ez olvasható:

„A KRE BTK KDHT 2009. október 9-én tartott ülésén elhatározottak értelmében az IDI vezetője 2009. október 9-én kelt 150/2009/DI, 151/2009/DI, 152/2009/DI iktatási számú leveleiben felajánlotta szakmai segítségét annak a három személynek, akiknek más doktori iskolában kell új doktori eljárást kezdeményezniük. Míg Baranyai Katalin és Mészáros Márton élt ezzel a MAB-határozat 8. pontjában szorgalmazott lehetőséggel, addig Riskó Enikő 2010. xx.xx-én kelt levelében az EDHT elnökéhez, Németh Dávid professzor úrhoz fordult, azzal a kéréssel, hogy az EDHT helyezze hatályon kívül a fokozat visszavonásáról szóló döntést, és ítélje meg a PhD-fokozatot. Az EDHT elnöke az IDI-vel való egyeztetés után Riskó Enikő kérését terjedelmi okra hivatkozva elutasította, és erről a kérelmezőt levélben tájékoztatta (iktatószám). A kérelmező kifogásolta, hogy az ok nem valós, de mi ezt a MAB-határozat 2. pontja értelmében ignoráltuk.”

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/24/cynical-reply-to-the-accreditation-board-balla-peter-cinikus-valasza-bazsa-gyorgynek/

Riskó Enikő másfél éve próbálja meggyőzni a KDHT-t és az EDHT-t, hogy az ő disszertációja nem rövid, kétszer annyi, mint Mészárosé, 397,839 karakter, csak 2,5%-kal tér el a terjedelmi sáv alsó határától. Valamivel még hosszabb is, mint Váradi Ferencé, akinél a terjedelem nem volt akadály. De sem a KDHT, sem az EDHT nem számolt utána. Azért sem. Ha Szabó András neve lekerült a témavezetésről, Riskó Enikő érdektelenné vált. Nehogy már megkapja a fokozatot Hima Gabriella témavezetésével!

Riskó Enikő ezután panaszt tett valahol. Olyan helyen, ahol tudnak számolni, és akiket a Károli EDHT-ja nem mer szembeköpni. Most már Németh Dávidnak is kijött a 397,839 karakter. Szabó András még ette a kefét. De többet nem tudott tenni, mint a Riskó-ügyről való szavazáskor tegnap, azaz október 13-án délután, egy érvénytelen voksot produkálni. Váradi Ferenc mellett így végül már Riskó Enikő is megkapta a doktori fokozatot!

Szeretettel gratulálunk dr. Riskó Enikőnek, a kitartásáért és a bátorságáért, azért, hogy merte nem elfogadni Kovács rendőr „nagyvonalú” ajánlatát, hogy próbálkozhat újra Mészárossal és Baranyaival, új dolgozattal, egy másik iskolában, mindent elölről kezdve, mint csaló a csalók közt. Riskó Enikő 4 évig dolgozott Hima Gabriellával az IDI-ben Hermann-Hesse-disszertációján. Az ő védésén az egyetlen szabálytalanságot Szabó András idézte elő azzal, hogy beíratta a saját nevét Hima Gabrielláé mellé, mint társtémavezető. Minden egyéb rendben volt. Sőt, ez is rendben lehetett volna. Mind az EDHT jegyzőkönyv, mind a hanganyag szerint ugyanis Hima keresztyén testvériességgel megosztozott Szabó Andrással Riskó Enikőn. Nem buktatta le, mint illetéktelent. Ám a MAB-vizsgálat lebuktatta őt. A MAB-táblázat nem találta helyénvalónak a Szenci-kutató nevét Hermann Hesse mint téma mellett. Szabó neve a MAB-vizsgálat következtében kikerült a dolgozatból, olyan terjedelmi csökkenést okozva ezzel, hogy Riskó műve a Mészáros-féle fél-disszertációval került egy kalap alá. Tegnap délutánig tartott, míg Németh Dávid megtalálta mind a 397,839 karaktert.

A már történelemmé vált károlis Irodalomtudományi Doktori Iskolának immár két sikeres doktora lett:

VÁRADI  FERENC és RISKÓ ENIKŐ. Mindkettőjük témavezetője: HIMA GABRIELLA.

Lehet, hogy Mészáros Márton is jobban járt volna, ha megmarad eredeti témavezetője, Hima Gabriella mellett? Lehet, hogy most már ő is doktor lenne?

Riskó Enikő rehabilitációja tehát másfél év után megtörtént.

És mi lesz Hima Gabriellával, aki két doktoranduszt is sikeresen eljuttatott a védésig, ahogy rajta kívül senki az IDI-ben? Tekintettel Balla Péter súlyos pszichózisára vele szemben és arra, hogy ő mint megbízott rektor egyszersmind a legnagyobbat bukott doktorandusz, Mészáros Márton rokona, Riskó Enikő sikere nagy valószínűséggel Hima Gabriellának az állásába kerül. Jézus Krisztus különös követője, a bosszúszomjas, vérengző Balla ezt aligha fogja ép ésszel elviselni.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 9 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.