Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. szeptember

The Liar’s Diary/ Szabó András hazug posztjai

Posted by karoligaspar - szeptember 28, 2012

Szerző:  Scientist

Kedves olvasóink nagyon érdeklődnek Szabó András iránt. Ezért súlyos hányingerrohamokkal küzdve utánamentünk a kérdésnek. Jelentjük: Szabó bárgyú szívóssággal folytatja blogját. Nem azzal a gátlástalan szájdiaréval, mint Ludvig a magáét , aki még magát is megmutatja mellig érő tokával, amint beszédhibásan sipítja förtelmes verseit http://petroczieva.blogspot.hu/2012/09/varos-ajendekozo-rigmusok-2008.html

és attól sem riad vissza, hogy saját magát József Attilához hasonlítsa. http://petroczieva.blogspot.hu/2012/09/az-isten-kereso-jozsef-attila-2005.html

Szabó nehezen ír, kifejezőkészsége párszázas szókincsének megfelelően silány. Azonkívül észrevehető módon fázik annak az időszaknak a tárgyalásától, amelyet a Károlin töltött rablással, rágalmazással, hamistanúzással és okirathamisítással. Image-ének polírozása érdekében blogját  azoknak a homályos időknek a terjengős idézgetésével tölti ki, amikor, úgymond “kutatott”. Úgynevezett kutatásainak “eredményét” olvashattuk nagydoktorijában, úgyhogy erre most nem is térünk ki.

2012. szept. 14-én a véletlen a témaszegény Szabó kezére játszott: váratlanul meghalt egyik áldozata, Uray Piroska. http://szaboandras54.blogspot.hu/2012/09/egy-evfolyamtars-es-kollega-halalara.html

Uray Piroska Szabó évfolyamtársa volt.  Kitűnő latinos lévén ő volt az, aki a Szenczi-napló fordításának oroszlánrészét elvégezte. Szabó ezt a teljesítményt KIZÁRÓLAG A MAGÁÉNAK TÜNTETVE FEL elrabolta, aztán beadta MTA doktori értekezésként “önálló tudományos eredményként”. Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus elvtelen segítségével Szabó András hullarablóként – Tolnai Gábor és a most elhalálozott Uray Piroska szellemi termékének eltulajdonításával – lett “nagydoktor”. Nagynak persze Szabóban a hihetetlen aljasság tekinthető, amellyel rabol – koncepciót (mert kigondolására hiányzik az agykapacitása), fordítást (mert latinul is silányul tud) és minden mást, ami mozdítható, az Orbán-kormány 1999-es kétmilliárdos adományától a hallgatók ösztöndíjpénzén keresztül egészen a hencidai úrasztaláig.

Szeptember 22-én Szabó aztán folytatja “hol kutattam” sorozatát. http://szaboandras54.blogspot.hu/2012/09/pozsony-1992-szeptember.html

Itt is világosan megmutatkozik kicsinyes, szűk agyú, mélységesen anális lénye: precízen leírja úgynevezett kutatóútja tárgyi környezetét. Fanyalog a pozsonyi szálláson. De azért tanult valamit. Az NDK-ról szólva ugyanis a “Bauhaus” szót használta a házgyári épületekre. Mivel azonban a blogon felvilágosítottuk, hogy az egy építészeti, lakberendezési irányzat, amely jóval megelőzte az NDK létrejöttét, most már “szocreált” ír. Nyilván ezzel akarja mutatni, hogy kifinomult lényét mennyire zavarja a méltatlan környezet. Szabó nemcsak diszlexiás – ez magyarázza fantasztikus műveletlenségét és a játékkonzolok iránti vonzódását -, hanem diszgráfiás is, keveset ír, helyette tökéletesen érdektelen fotókkal “színesíti” bejegyzéseit. Ezúttal pl. egy pozsonyi buszbérlettel. Fiatalkori arcképeinek beszkennelése nyilván szimpátiakeltésre szolgál: akkor még nem nézett ki úgy, mint egy hájas pedofil vénember. A fotózkodáshoz még könyvet is hajlandó volt halottfehér, hosszú fekete szőrökkel és a pikkelysömör vérvörös csíkjaival borított kezébe venni. Ezúttal kezét nem, csak fekete műbőr aktatáskáját látjuk egy mocskos bevetetlen ágy tetején, a kép másik diszítőeleme a rendetlen asztal félig tele bambisüveggel. Na ennyit az esztétikai érzékről.

A rövid szöveghez 10 (!!!) kép csatlakozik, valamint egy négy és fél perces video a Slovan Pozsony – Ferencváros BEK mérkőzésről, amelyet Szabó magyar nemzeti küzdelemmé stilizál fel. Ő ugyan nem ment el – mert félt a gyáva kutya.  Látható továbbá egy kép a romos nagyszombati zsinagógáról. Mindent megtesz, hogy álcázza vérengző antiszemitizmusát, amelyet még Horváth Ivánnal és Kálmán C. Györggyel kapcsolatban sem átallt habzó gyűlölettel kiélni.

Egy valamiről nem esik szó az egész blogon: tudományról, szellemi kalandról, kultúráról, művészetről. Szabó ólomlábon járó gondolkodása csak az élet legmateriálisabb tényei körül forog, ennek hű lenyomata a blog. Megtudjuk belőle, hogy Szabó utálja az egytálételt, “izzadt, mint a ló”, mit vett Petrőczinek és gyerekeinek a VEB áruházban, mennyibe került a benzin és a buszbérlet.

És hát persze a fékezhetetlen gyűlölet a nála különbek iránt. Milyen önelégülten jelenti ki, hogy Uray Piroska halálával “eggyel megint kevesebben lettünk”. Tudjuk, Uray Piroska halálába belejátszott  a mélységes megbántottság, hogy Szabó nagydoktorijaként elrabolta az ő szellemi termékét. Persze Szabó igazán a Szigethy Lajos féle nyílt öngyilkosságokat szereti, mikor valaki az ő szavai hatására vet véget életének. De ha már nem folyhat vér, a karaktergyilkossággal is beéri. Szabó áldozatai: Szilágyi, Király Gyula, Bolyki János, Szigethy Lajos, Györke Judit, Uray Piroska – megtöltenek egy kisebb temetői parcellát.

Ő pedig játékkonzolon játszik, pedofil videokat nézve szerez magányos örömet magának és tervezi az újabb (karakter)gyilkosságokat. Aztán majd megírja a blogjában, micsoda krisztusi szelídségű ember is ő, milyen nagy tudós és professzor.

Mi pedig olvassuk végtelen csodálkozással: ennyire ostoba, primitív szellem lenne a magyarországi református egyház egyik legnagyobb bűnözője? Ennyire. Nekünk még bűnözőből is ez a selejt jutott.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 99 hozzászólás »

Ethical Choice (Etikus választás)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 25, 2012

Szerző: Dunántúli teológus

Kivételesen szerencsés helyzetben vagyunk most mi, magyar kálvinisták. Az ország három főméltósága közül ketten, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az országgyűlés elnöke is felekezetünkhöz tartozik. S nemcsak egyszerűen tartoznak, hanem hitben járó, keresztyén lelkülettel és erkölcsiséggel élő férfiak ők, kiknek példamutatása messzire látszó fényként világít a botladozóknak.

Kövér László gyakran ellátogat a pápai Március 15. téren álló református templomba. Itt, a Heidelbergi Káté első magyarra fordítójának és kiadójának, Huszár Dávidnak márványtáblája előtt álló keresztelőmedence felett keresztelték meg őt 1959-ben. Az országgyűlés elnöke, ha teheti, most is ellátogat ebbe a templomba, mert, mint mondja, számára a kálvinizmus alaptörvénye, a Heidelbergi Káté életének minden döntését meghatározó, soha el nem avuló erkölcsi norma.

Kövér László ott állt Körmenden a dunántúli püspök, Steinbach József oldalán a dunántúli egyházkerület 400. évfordulójának megünneplésén. És egymás mellett álltak szeptember 2-án is Litéren, amikor a református általános iskolában együtt nyitották meg az új tanévet. Az országgyűlés elnökének fontos üzenete volt, nemcsak a litéri gyerekeknek, hanem mindannyiunknak:

„Olyan otthont, közös magyar hazát szeretnénk felépíteni, ahol kíméletlen létharc helyett tisztességes, becsületes verseny folyik, amely nemcsak a gazdaságból, hanem belőlünk, emberekből is a legjobbat hozza ki.”

Az országgyűlés elnöke kitűnik a politikusok közül finom és ugyanakkor metszően pontos stílusával. A kanti etika parancsát fogalmazza meg a mai kor embere számára ekképpen:

„Fontos tulajdonsága az erkölcsös népnek a választás, a döntés képessége. Erkölcsösnek lenni nem egyszerűen azt jelenti, hogy igyekszünk jók lenni, hanem azt a képességet, hogy újra és újra választani, dönteni tudunk a jó és a rossz, az igaz és a hamis között.”

Az iskolában a fő szerep a pedagógusoké, mondta Kövér László. A tanárok, „szíve, embersége, a jóról és a rosszról alkotott véleménye nélkül az oktatási intézmények legfeljebb csak közüzemek lesznek.”

Steinbach József püspök pedig így köszöntötte az iskolásokat. „Hit, remény, szeretet: az egyházi iskolának eme fogalmak mentén kell működnie, szelíd szeretetre van szükség az egyházi iskolában, ahol örökkévaló értékeket kell teremteni.”

Feltesszük a kérdést: reformátusnak tekinthető-e a Károli Egyetem, melynek tanárainak sem szíve, sem embersége, sem jóról és rosszról alkotott véleménye nincsen?

Reformátusnak tekinthető-e a Károli Egyetem, ahol a megbízott vezetők okirathamisítással, az állami pénzek elrablásával, zsarolással és csalással mutatnak infernális példát a rájuk bízott ifjúságnak?

Reformátusnak tekinthető-e a Károli Egyetem, ahol a tudós református oktatókat titkosszolgálati módszerekkel üldözik, rágalmazzák, ellenük hamis tanúvallomásokat tesznek, s helyettük alapképzettség nélküli haverokat, szeretőket, kommunistákat és zsidókat alkalmaznak?

Reformátusnak tekinthető-e Hansági Ágnes, Kulcsár-Szabó menye, a reformátusokat egy pitbull szívósságával üldöző felekezeten és erkölcsiségen kívüli némber?

Reformátusnak tekinthető-e Szabó András, a lelkészgyerek és püspök sógor, aki nem riad vissza a kormánytartalék és a hallgatói ösztöndíjpénz elrablásától, a közokirathamisítástól és hamistanúzástól, a református hagyatéki leltár kirablásától?

És reformátusnak tekinthető-e Balla Péter, a csak nevében református egyetem rektora, aki protestáns oktatóit az izraeli illetékességű Wistmanwooddal figyelteti, megrágalmazza és kirúgja, helyükre pedig kiérdemesült komcsikat vesz fel Kun Béla unokájával az élen?

Az apostollal mondhatjuk: “Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.. Nyitott sír az ő torkuk: nyelvükkel álnokságot szólnak: áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájok tele átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. A békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.” (Róm. 3: 12-18.)

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , | 51 hozzászólás »

Breaking News

Posted by jhnnsclvn - szeptember 24, 2012

A blog vezérlőpultjának elérhetősége akadozott, ezért biztonság kedvéért a kommenteket leállítottuk. Erős a gyanúnk, hogy blogunk sztárjai, a Kulcsár-Szabó klán tagjai vezettek be valamilyen akciót ellenünk, netán hatósági (???) segédlettel.

Olvasóink és állandó szerzőink aggódását és leveleit köszönjük.

Szeptember 24-én hajnalra azonban helyreállt az üzemeltetés, így blogunk folytatja munkáját, nemsokára új posztot teszünk fel.

Posted in Károli University of the Reformed Church | 13 hozzászólás »

Zsengellér spoken and written (Zsengellér szóban és írásban)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 20, 2012

A Szabó András hivatali visszaélései tárgyában indult büntetőeljárás, amely kisebb-nagyobb megakasztásokkal már 3 éve folyik, új aktualitást kapott. A nyáron a BRFK-n kihallgatták Zsengellér Józsefet, aki állítólag nem az általa készített jelentéssel összhangban vallott, hanem Balla utasítására hamisan, és az egyház nevében presszionálta a rendőrséget, hogy szüntessék meg a nyomozást Szabó András ellen. A Doktori Iskolával kapcsolatos visszaélések kivizsgálásával ugyanis a Szenátus 2009 őszén Zsengellért bízta meg, aki el is készítette kőkemény jelentését 2009 novemberében, és csontig leleplezte benne Szabó András hivatali visszaéléseit.

Új olvasóink számára röviden összefoglaljuk Szabó András bűnügyét. Mészáros Márton (MM) 2009 március 26-án összesen 13 oldalas szöveggel, amelynek a felét Korner Veronika írta, 100%-os doktori fokozatot szerzett az  Eisemann György által vezetett PhD-bizottságtól a Károlin. Témavezetője Szabó András dékán, opponense Szabó dékán felesége, Petrőczi (és Bednanics) voltak.

A védésre bocsátást MM állítólag 2009 március 9-én kérte, de kérvényén nincs iktatószám. Ugyanaznapra keltezett másik nyilatkozatában viszont azt jelenti be, hogy ca 2 héttel a védés előtt még csak az ötletelésnél tart, mert épp most készül témát váltani (20. századi magyar irodalomról 15. századi németre!), és kéri, hogy “a továbbiakban” (sic!), azaz a védésig hátralévő 17 napban Szabó András lehessen a témavezetője! Ezen a kérvényen fiktív iktatószám van:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/24/by-hook-or-by-crook-a-csalot-mindenaron/

MM egyik nyilatkozatába még Szabó utasítására azt is beleírta, hogy korábbi témavezetőjétől, Hima Gabriellától semmilyen segítséget nem kapott. Erről Zsengellérék a jelentésükben kimutatták, hogy hazugság. Hima nem javasolta 2009. március 26-ára kitűzni MM védését, mert szerinte a Korner Veronikával közösen írt 13 oldalas szöveg ehhez nem elég. Hima publikálta MM és KV még 2006-ban keletkezett 13 oldalas közös írását, külföldi konferenciára is magával vitte és külföldi publikációhoz is hozzásegítette őket. MM témavezető váltásra vonatkozó kérelme sehova sem lett benyújtva, iktatószáma – mint azt Zsengellérék kiderítették – kamu.

Hima 2009 március 26-30 között külföldi konferencián tartózkodott, ezért Szabó MM védését márc. 26-ra tűzette ki, és még aznap el is fogadtatta a kari grémimokkal, az MM álvitáját követő eszem-iszom alatt. Másnap, március 27-én az EDHT elnökeként alá is írta a hamis tartalmú PhD-határozatot MM fokozatáról, és ezzel a Szabó féle hivatali hatalommal való visszaélés és közokirathamsítás befejezett, eredmény-bűncselekménnyé vált. Hogy felterjesztő (Szabó András) és elfogadó (Szabó András) azonossága ne tűnjön fel, Szabó András a titkárnőjével, Demes-Kőfalusi Krisztinával íratta alá a felterjesztést a felterjesztésre egyedül jogosult doktori iskolai elnök, Hima, helyett. Hima csak a védés után tudta meg és csak a netről, hogy Szabó mit művelt a távollétében a háta mögött. NEM AZ EGYETEM ÉRDEKÉBEN, hanem kizárólag a SAJÁTJÁBAN. Hiúságból és hatalommániából rabolt magának és feleségének témavezetéseket és döntötte be ezzel a doktori iskolát. Zsengellér mindezt kiderítette a vizsgálata során.

MM márc. 9-re datált témavezetés-váltási kérvénye csak a védés után 2 hónappal, 2009 május 25-én került elő, közvetlenül Szabó András kezéből. Valószínűleg aznap keletkezett. Hogy addig hol kallódott, Szabó megmagyarázni nem tudta. Az iktatószám, amint Zsengellér kiderítette, kamu. Egy március 4-i hivatalos e-mailből kiderül, hogy Szabó már akkor, tehát még a hamis kérvény előtt 5 nappal utasította beosztottjait, hogy az ő, Szabó András nevét töltsék fel MM és egy másik doktorandusz, Riskó Enikő neve mellé témavezetőnek, holott köze nem volt egyikhez sem. Hima Balla Péter megbízott rektortól 2009 június 2-án, magyarázatot kért a témavezetés-lopások ügyében: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-5-a-meszaros-fele-bunugy-eltussolasa/. A témavezetésnek díja van, másfélszeres minimálbér. Szabó és felesége sima köztörvényes lopásokat követtek el többszázezer Ft értékben. Szabó András Hima témavezetéseit nyúlta le, Petrőczi Éva pedig az ELTE-professzor Rónay Lászlóét, amint azt Zsengellérék megállapították. Hima írásban tiltakozott, de Szabó dékánként erőszakkal és fenyegetően lépett fel vele szemben, ezt is a Zsengellér-jelentés állapította meg. Balla minderről tudott, és mindent jóváhagyott.

Balla kamu kivizsgálást rendelt el, és Szabótól kamu írásbeli választ kért, majd pár nap múlva kirúgta Somlyó Piroska rektori titkárnőt, akivel korábban iktattatta ezt a rendelkezést, hogy ne legyen rá tanú. Majd leváltotta HG-t az IDI vezetéséről, utána a tanszékcsoportéról, aztán a tanszékéről, végül kizáratta őt az IDI-ből és az oktatásból is. Aztán jött a többi retorzió:

–          Szabó Andrással együtt Balla megvonta HG teljes szabadságát,

–          irodáját átkutatták, poloskákat és kamerákat szereltettek be

–          irodai komputerét átvitették a rektoriba bevizsgálni

–          csapdákat állítottak: hallgatókat küldtek HG lakására azzal a megbízással, hogy HG betegállománya alatt írattassanak be az indexükbe vizsgajegyet, hátha a TVSZ megsértését rá lehet húzni (nem sikerült, mert a hallgatók HG-t figyelmeztették)

–          többször berendelték őt betegen

–          feljelentették HG háziorvosát az OEP-nél táppénzcsalásban való cinkosságért,

–          kamu hirdetéseket adtak fel HG nevében, hogy zaklatásoknak legyen kitéve a lakásán

–          majd amikor semmi nem jött be, megbízták a Wistmanwoodot, hogy törjenek be HG-hez, szerezzék meg az otthoni computerét, vegyék videóra lakása berendezését, értékeit, ajtózárait, őt és családtagjait otthoni tevékenységük közben

–         végül rendkívüli felmondással megszüntették munkaviszonyát tartós betegállománya alatt (munkaügyi per zárt ajtók mögött, megfélemlített, manipulált, többször kicserélt és egyszer megmérgezett bírákkal folyamatban)

A BRFK közérdekű bejelentő üldözése, magánlaksértés és magántitok megsértése miatt 3 évig nyomozott, ám a Főváros Főügyészség, melynek néhány munkatársa károlis oktatóként Balla beosztottja, leállíttatta a nyomozást: határozatba foglalták, hogy fenti különös akciók „nem retorziók!” (sic! félkövérrel és felkiáltójellel az eredeti rendőrségi határozatban) A Fővárosi Főügyészség toleranciája a munkáltatói üldözést illetően végtelen 🙂 A fővárosi főügyészek jogismerete – tisztelet a kivételnek! – nulla, mert azt voltak képesek határozatba foglalni, hogy a rendkívüli felmondás okai már évekkel annak foganatosítása előtt fennálltak! 🙂 (Csak 15 napon belüli ok esetében lehet gyakorolni rendkívüli felmondást!)

Hogy azóta hol tart az ügy, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy Zsengellér mindent tud az ügyről. 2009-ben ő volt a nagy leleplező, ma ő a nagy kussoló. De nem ám semleges. Zsengellér jó keresztyén szíve a bűnözők felé húz. Ezt nemcsak Szabó András kimosdatásával való próbálkozása bizonyítja, hanem az is, hogy a másik csalót, Pethőt, még mindig megtűri a HTK-n: Pethő ma is egyetemi tanár, sőt, tanszékvezető.

Dolgozunk a rendőrségi és ügyészségi határozatok valamint a Zsengellér-jelentés beszerzésén, hogy mielőbb nyilvánosságra hozhassuk a teljes igazságot. Amíg azonban nincsenek lezárt, jogerős határozatok, kevés a remény megszerzésükre – A szerk.

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , , , | 26 hozzászólás »

Common dormitory (Kötelező bentlakás)

Posted by karoligaspar - szeptember 16, 2012

Az alábbi írás helyenként túlságosan szókimondó volt. Változtatni, belenyúlni nem akartunk, inkább itt-ott kimoderáltuk. A szerző megértését kérjük a csonkításokért 🙂 – A szerk.

Szerző: Thelogina

Van a parokia.hu portálon egy video-interjú kedvenc tanárommal, a cuki Zsengellér Józseffel:

http://www.parokia.hu/hir/mutat/3803/

Messze a legjobb arc az egész HTK-n. De ezt az interjút kihagyhatta volna. A riporternő megkérdezi tőle az elején, hogyan summázná egy éves dékánságát, mit sikerült megvalósítani a célkitűzésekből. Sikerült-e a közösségépítés kollégákkal és hallgatókkal, vagy valami ilyesmi. Feltűnő, hogy Zsengellér tanár úr csak a kérdés egyik felét hallja meg. A kollégákról nem beszél, csak a hallgatókról. Róluk viszont lelkesen. Azt mondja, most nagyobb volt a merítés, ezért remélhetőleg jobb lesz a minőség. Meg olyasmit is mond, hogy egyes hallgatók szemében ott lobog a túlvilági hit vagy ilyesmi. Azután rátér a bomba nagy újításra, amit idén szeptembertől vezetnek be, hogy a teológus hallgatóknak bent kell lakniuk a koliban. Nem nagy a lelkesedés a bentlakás iránt a hallgatók között, nem értik mire jó ez a bebörtönzés. Zsengellér tanár úr hablatyol valamit a gyülekezetekről és közösségről, a gyülekezetekre való rászokási kényszerről, ha jól értettem, jövő hivatásról amúgy jó paposan, ahogy ilyenkor szokás. Fellengzős szavak, nem hatnak túl őszintének még az ő szájából sem, nem is győztek meg ennek szükségességéről senkit. A riporternő kérdésére Zsengellér tanár úr el is ismeri, hogy ellenállás van a hallgatók között, a kolit a sitthez hasonlítják, ők meg szabadlábon akarnának élni. Különösen a pestiek, akiknek sokkal jobb lenne otthon . És akkor megint jön a lila szósz az emelkedett lelkiállapotokról, magasztos célokról, a „közös hitéletről” (ha-ha-ha – ha tudná a tanár úr, mi zajlik a diákszobákban, közösnek közös, csak nem épp hitélet 🙂 ).

Nagy a felbolydulás. Körbemennek az infók, amiket még a facebookra se teszünk ki, nehogy lebukjunk, csak egymás között suttogjuk el. Azt mondják a hallgatók sasoltatása miatt van szükség a kötelező bentlakásra. Köztudott, hogy Németh Dávid prof minden évfolyamon kineveli a maga kis spionjait, valóságos besúgó hálózatot épített ki. De ezeket hamar kiismerjük, ha a közelünkbe érnek témát váltunk vagy elhallgatunk. Nem sok infót gyűjthetnek. Ezér találták ki, hogy a koliszobákat kamerákkal és poloskákkal látják el, ráadásul közvetlenebb és hitelesebb lesz az info. Az sem titok, hogy az egyetem megbízásából a Wistmanwood nevű hírhedt izraeli kémszervezet szereli be és felügyeli a technikai berendezést, amiket persze profi módra elrejtenek majd a szemünk elől.

Ismerve Németh Dávid titkolt ferde hajlamait, érdeklődését az izmi fiútestek iránt, a hálószobai videofelvételeket ő nemcsak infószerzés céljából fogja tanulmányozni, hanem… (kimoderálva – a szerk.). Ha egy szexi srác közelébe kerül úgy felizgul hogy (kimoderálva – a szerk.). Ezért is reagálta túl a homokos mozgássérült fiú vallomását, mert folyton attól fél hogy őt is rajtakapják. Túlkompenzál, a másikra mutogat és jó nagy zajt csap hogy róla ne gondolják azt…

Senki sem hisz abban a lelki dumában amit Zsengellér tanár úr a parókia portálnak leadott a bentlakás okairól. Nem tudjuk, hogy Zsengellér tanár úr mennyire van benne a hallgatói személyiségi jogok megnyirbálásában, ismeri-e kollégái, Balla és Németh profok hátsó szándékait, vagy őt egyszerűen megvezették. A közös kollégium nem a hallgatók érdekét szolgálja, hanem a spiclikét és a buzikét. A Wistmanwooddal összegyógyult Balláét és a látens buzi Németh Dávidét. Vajon a cuki Zsengellér tanár úr naivan vesz részt a hallgatók személyiségi jogainak megsértésében, vagy tudatosan asszisztál ehhez az ördögi projekthez?

Posted in Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 54 hozzászólás »

12 years of debauchery (Tizenkét év züll(eszt)és)

Posted by karoligaspar - szeptember 12, 2012

Szerző: Kocsi Csergő Bálint

Kezünkbe került egy tizenkét éves dokumentum. Cime: Tájékoztató a MRE Zsinatának a Károli Gáspár Református Egyetem Alapítójának az egyetem helyzetéről.
Azért figyelemre méltó ez a dokumentum még ma is, mert – bár keletkezése óta tizenkét év telt el – ma még megírásának idejéhez képest is aktuálisabb.

Most csak ennek az okiratnak II. mellékletéből idézünk. Ennek címe: “Tájékoztató a Magyarországi Református Egyház Zsinata részére a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának helyzetéről”. Ezt a dokumentumot kilencen írták alá. Közülük csak az akadémikusokat soroljuk: Ritoók Zsigmond, Kósa László, Szegedy-Maszák Mihály valamint a sajnálatosan elhunyt Cseh-Szombathy László és Borzsák István.

Kósa László akadémikus azonban ma is él. Nemrég ünnepelte a hetvenedik születésnapját. A RefLapban is megjelent interjúban – sub rosa persze, de jól érthetően – a református egyházzal kapcsolatban két kudarcára  utal.  Az egyik az, hogy bár leleplezte Bölcskei besúgói múltját, se maga az illetékes, sem az egyház nem tett semmit, hogy megszüntesse ezt az állapotot. A Magyarországi Református Egyház élén most is egy spicli áll, akinek pénzügyi stiklijeitől, szennyes nőügyeitől és alkoholizmusától minden tisztességes ember undorodik.

A másik kudarca Kósa akadémikusnak éppen a mellékelt dokumentumra vonatkozik. Nem tudták elérni ezek a nagy tudományú és hitben járó emberek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem egy kicsit is méltó legyen a református és az egyetem névhez. Mindkét kudarc mechanizmusa: a SZENNY A FELSZÍNEN ÚSZIK. Mind az egyházén, mint Bölcskei Gusztáv, mind az egyetemén: Balla Péter, Szabó András, Hansági Ágnes, Petrőczi Éva, Kun Miklós.

Néhány idézet: “A rossz légkör, amitől a MAB határozat óvott, állandósulni fog. Stagnálás, vegetálás, sőt reménytelen leépülési folyamat következhet. Az elbocsátások, rögtönzött átszervezések riasztóan hatnak, s tovább nehezítik komoly tudósok, alkalmas tanárok, nagy egyéniségek megnyerését. Ki meri ezután egzisztenciáját kockára tenni egy ilyen kiszámíthatatlan intézményben?”

“…meg kell fontolni, hogy a kar valóban alternativát nyújt-e a magyar egyetemi ifjúságnak, Többségében nem egyszerűen a jobb karokról kiszorulók kerülnek-e ide?  A kar betölti missziós küldetését? Mennyire gyarapítja a korszerű kálvinista életeszmény kiformálására, megélésére, továbbadására képes református értelmiséget?”

A válasz tizenkét év után egyértelmű NEM. A hallgatók színvonala alacsony, de még így sem tudják alulmúlni úgynevezett tanáraikét. A kálvinista életeszmény Balla Péter, Szabó András és Hansági Ágnes számára a rablás, okirathamisítás, hamistanúzás, magánlakásokba való betörés, kényszerítés, rágalmazás.

Olvassuk újra a 12 éves iratokat! Amit ezek a tudós emberek akkor láttak és megállapítottak, az ma VALÓSÁGOSABB, mint akkor. Közben azonban a Károli vezetői a legszennyesebb bűnügyekbe keveredtek. Ma a Károli nem egyszerűen egy GAGYI SULI, hanem az ország LEGSZÉGYENTELJESEBB FEDŐISKOLÁJA, melynek hátterében nemzetközi titkosszolgálatok, ázsiai bankok és szélsőjobb politikai szervezetek már nem is rejtőzködnek, hanem nyíltan kimutatják igazi lényegüket.

Bölcskei levele 1Bölcskei levele

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , | 102 hozzászólás »

Catch-22 (A 22-es csapdája)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 6, 2012

Szerző: Police007

Bodoky Tamás, a Károli Kommunikáció és Média Tanszékének adjunktusa nevében néhány hónapja megjelent egy hirdetés a kuruc.infón, amely szerint Bodoky saját könyvét árulná zsebre, számla és áfa nélkül, tehát adót csalva. Még aznap ment egy feljelentő levél a Károli rektorához, Ballához, hogy rúgja ki Bodokyt a hirdetés miatt. Bodoky feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, ám a rendőrség úgy gondolta, hogy van bűncselekmény, de nincs tettes, nem nyomoz. Erre Bodoky kezdett nyomozni a rendőrség helyett, és megtalálta a kuruc.info blog gazdáját, a címét, összes elérhetőségét. Aztán az adatokkal büszkén visszament a rendőrségre, hogy most aztán már van minden, nincs akadálya a büntetőeljárásnak, de megint lepattintották. A magyar rendőrség egy igazi 22-es csapdája. Ha van bűncselekmény, de nincs tettes, azért nem nyomoz, ha van tettes, akkor a bűncselekményből eltűnik a “bűn”, és azért nem. Lustaságból? Nem csak. Az előző poszt alatti kommentek egyike idéz egy rendőr alezredes asszonyt, aki úgy nyilatkozott, hogy akkor nyomoz, ha erre utasítják, és akkor áll le a nyomozással, ha arra utasítják, függetlenül attól, hogy van-e bűncselekmény vagy sem. Bodoky azt hitte, ha szállít mindent – bűncselekményt, tettest, bűnjelet, bizonyítékot – , nincs ok őt elhajtani. Naivitás. Ahhoz, hogy a rendőrség elhajtsa a sértettet, nem kell ok. Csak. Vagy ezért, vagy azért, vagy a nagy büdös semmiért. A sértett szinte mindig a 22-es csapdájában találja magát… – A szerk.

Garamvölgyi Bodoky “zseniális kuruc.infós leleplezéséről”: “Ez az égvilágon semmin nem változtat”

Jogi szempontból sajnos irreleváns Bodoky Tamás tevékenysége – jelentette ki Drágabolgárúr műsorában Garamvölgyi László, az ORFK szóvivője (és ez ugyanúgy érvényes lenne abban az esetben is, ha az indexes firkász portálunk valódi tulajdonosát találta volna meg).

Bodoky, akiről mindent elmond, hogy sokáig az Index főmunkatársa volt

Garamvölgyi  azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban tíz alkalommal keresték meg az amerikai hatóságokat a Kuruc.info felszámolása ügyében, és jelenleg is folyamatban van a kilincselés, eddig azonban nem voltak hajlandók teljesíteni a kéréseiket, az amerikai jog ugyanis erre nem ad alapot. A reményt azonban nem adták fel az OFRK-n, mert úgy gondolják, arra van esély, hogy legalább információátadással segítsék “magyar rendőrség” eljárását.
A beszélgetés lényegének tökéletes összefoglalója Bolgár terjedelmes kérdése, és a kérdezett válaszának első része:
Drágabolgárúr: – Egy oknyomozó és tényfeltáró hírportál, az átlátszó.hu tegnap fölfedte annak a férfinak a személyazonosságát, aki az ő állításuk szerint a Kuruc.info nevű szélsőséges portál valódi tulajdonosa, és ezért úgy gondolják, hogy ha megvan az illető neve, megvan az amerikai címe, elérhetősége, akkor a magyar rendőrség, illetve ügyészség végre elindíthatja azokat a nyomozásokat, amelyeket korábban kénytelen volt abbahagyni, vagy talán el se kezdeni ez ellen a szélségséges portál ellen. Így van-e ez, vagy az a tény vagy az a feltételezett tény, hogy az illető megvan, az égvilágon semmin nem változtat?
Garamvölgyi válasza: – Az utóbbit mondom.
Aki többre kíváncsi a “szenzációs felfedezés” fölöttébb hasznos voltáról, annak itt a teljes beszélgetés:

További részletek: http://kuruc.info/r/6/100938/#ixzz25i8bDq3k

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 120 hozzászólás »

The embarrassed back wind (A zavarba esett hátszél)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 3, 2012

A Károli évnyitóján semmi érdemleges esemény nem történt. Kereszteső után és aranyeső előtt kevesebb siránkozást hallhattunk a pénz miatt, viszont elegendő öntömjénezést a hallgatói létszám megtartásáról (a vonzerő köztudottan: Budapest, Palotanegyed!) Az évnyitót semmilyen díszvendég nem tisztelte meg. A lelkészi elnök Kunhegyesen tartotta meg hegyi beszédét (ld. kép), és szimultán megírta levelét – az örményeknek. Kénytelen volt. A kormány, amelynek kereszt- és aranyesőért tele pofával fújja immár két éve a hátszelet, most hatalmasat rúgott a keresztény értékekbe: szabadon bocsátott egy muzulmánt, aki egy alvó – tehát védekezésre képtelen – ifjú kereszténynek 16 baltacsapással levágta a fejét… – A szerk.

Közlemény – Protestáns levél az örmény egyház vezetőjéhez

2012. szeptember 02., vasárnap

Levélben fejezték ki együttérzésüket a Magyarországi Református és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetői az örmény egyház vezetőjének a napokban az Azerbajdzsánnak kiadott baltás gyilkos szabadon bocsátása miatt.

Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke levélben fordult II. Karekin pátriárkához, az Örmény Orthodox Egyház Katholikoszához. A levélben együttérzésükről biztosították az egyházi vezetőt amiatt, hogy az azeri elnök kegyelemben részesítette és szabadon bocsátotta a Magyarországon törvényesen börtönbüntetésre ítélt azeri gyilkost, akit néhány nappal ezelőtt adtak ki hazájának. Az egyházi vezetők nem kételkednek a magyar hatóságok intézkedésének törvényességében, de annak következményeit elítélik.

A protestáns egyházi vezetők közös levelükben emlékeztetnek, hogy mindannyiunk fölött Isten ítél majd egy napon. Ugyanakkor az állam felelőssége polgárai védelme és a rend fenntartása. Levelük végén a két püspök igazságtételért és a két nép közötti békesség és megértés megmaradásáért fohászkodnak.

Hozzászólások

Gábor Widder · Számalk

No, ha tényleg együtt éreznek, sürgősen írjanak még két levelet. Az egyiket II. Karekin pátriárkához, amiben elismerik az Önök által folyamatosan támogatott magyar kormány felelősségét, és ezért bocsánatot kérnek. A másikat Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, amiben azonnali lemondásra kérik. Ennél kevesebb nem csak az együttérzés komolyan vételéhez, hanem a magyar nép becsületének megőrzéséhez sem elég.

Válasz · 4 · Tetszik · Bejegyzés követése · Tegnap, 14:26

Erwin Gall · Itt dolgozik: “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology

http://reflektorium.wordpress.com/2012/09/02/az-azeri-balta/

Válasz · Tetszik · Tegnap, 16:58

György Marosi · Feliratkozás · Kiemelt hozzászóló · (műszaki, gazdasági és műszaki-jogi)

Erdő Péter bíboros azért ennél kevesebbet írt, többet mondott.

Válasz · 2 · Tetszik · Bejegyzés követése · Tegnap, 12:36

http://www.reformatus.hu/mutat/kozlemeny—protestans-level-az-ormeny-egyhaz-vezetojehez/

A kommentek történelmi értékűek, épp sikerült lementenünk, mert néhány másodperccel később törölték a honlapról, már csak itt olvashatók. – A szerk.

Mit mondott a harmadik kommentben hivatkozott Erdő Péter? Idézzük őt is!

“Értesülve az elmúlt napok eseményeiről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia teljes szolidaritásáról biztosítja az örmény keresztényeket és a sokat szenvedett örmény népet. A leghatározottabban elutasítunk minden etnikai erőszakot és gyűlölködést.

Kérjük a Mindenhatót, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására kísérje pártfogásával az egész örmény népet és részesítsen bennünket az igazságosság és a béke ajándékában.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

In the light of the latest events the Hungarian Catholic Bishops’ Conference wishes to express full solidarity with the Armenian Christians and with the Armenian people that has so much suffered in the past. We firmly condemn all ethnic violence and hatred.

We ask the Almighty that through the intercession of the Blessed Virgin Mary He might lead and protect the whole Armenian people and bless them with the gift of justice and peace.

Péter Card. Erdő
Archbishop of Esztergom-Budapest
Primate of Hungary
President of the Hungarian Catholic Bishops’ Conference”

http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1845

(Olyan sokat azért ő sem mondott, de egyértelműbben állt a kereszténység és az örmény nép mellé. – A szerk.)

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 108 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.