Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2010. február

Let’s take action! (Mentsük meg Katkát és Rékát Szabó Andrástól!)

Posted by jhnnsclvn - február 26, 2010

K-Monitor nevű olvasónk küldte be az alábbi két e-mailt. Az egyik szerzője Szabó András dékán, aki az Anglisztika Intézet két adminisztrátorát fenyegeti azért, mert a BTK Dékáni Hivatalának ill. a KRE Rektori Hivatalának iratkezelési hiányosságait feltárták és nyilvánosságra hozták. A másik szerzője pedig épp az egyik érintett adminisztrátor, aki a szabálytalanságokat feltárta. Inkognitója megőrzését kérő olvasónk rosszallja, hogy a dékán nem az iratkezelési szabálysértések elkövetését, hanem feltárását kívánja szankcionálni. A két adminisztratív munkatárs védelmében kéri, hogy vigyük fel blogunkra ezeket a dokumentumokat, mert a nyilvánosság jelenti a két fenyegetett munkatárs kizárólagos védelmét a kilátásba helyezett retorziókkal szemben. Kérésének szívesen teszünk eleget. (- A szerk.)

1. dokumentum: Fenyegetés

From: Szabó András <szabo.andras@hungarnet.hu>
Date: 2010/2/19
Subject: [kredept] Katka levele
To: Kredept <kredept@yahoogroups.com>, Kiss Réka <kiss.reka@kre.hu>, Balla Péter <balla.peter@kre.hu>, sepsi.eniko@kre.hu, Gál László <Gal.Laszlo@kre.hu>, “\”‘Dr. Takács János’\”” <dr.takacsj@mail.datanet.hu>

Tisztelt Kollégák!

Súlyos hibának tartom, hogy Kiss Réka kolléganő változatlan formában
körbeküldte az Anglisztika Intézet munkatársainak Máthé Dénesné levelét.
Nemcsak valótlanságokat tartalmaz (mint az egyik legrégebb ideje itt
dolgozó volt alkalmazott, nem tudta, hogy az egyetemnek van iratkezelési
szabályzata! – pedig a honlapon is fenn van), de törvénytelenséggel, s a
Nexonnal kapcsolatban anyagi visszaéléssel vádolja az egyetem vezetőit,
s közokirat-hamisítással a Rektori Hivatalt
. Ilyen alaptalan vádak
terjesztése kimeríti a rágalmazás fogalmát, s nyilván nem marad
következmények nélkül
.

Prof. Dr. Szabó András DSc
dékán

Alább pedig közöljük a dékán urat önmagából kivetkőztető levelet. Az ebben felsorolt konkrét esetek, amelyeket levélírónk is megerősít, nyilvánvalóvá teszik, hogy iratkezelési hanyagságok, hiányosságok, közokirathamisítások mindennaposak mind a BTK Dékáni, mind a KRE Rektori Hivatalában. Mert hiába létezik iratkezelési szabályzat, ha épp a dékáni és rektori  munkakörök gyakorlói nem ahhoz tartják magukat.

2. dokumentum: Tények

Tisztelt Főnökök, kedves Dóra, Tibor, Judit és valamennyi Munkatárs!

Még egyszer megköszönöm sok-sok kedvességüket! Igazán nem érdemlem. (Egy üveg pezsgő várja az Anglisztika Intézet dolgozóit Nyergesné hűtőjében, mert a mienk ahhoz kicsi, EGÉSZSÉGÜKRE! Hiszen úgyis szerettek volna a félév végén egyszer összejönni, hátha jómagam is eljutok erre a murira.)

Viszont, most az alábbi kérdéseket ill. komolyan gyötrő gondokat vázolom röviden:

1.)               A számviteli törvénnyel ELLENTÉTBEN itt NINCS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, vagy, ha van, soha nem függesztették ki sehol és sohasem tették közzé. Nem könnyű egy ilyet megcsinálni (először végre pontosan és nyilvánosan hierarchizálni is kellene az ügyeket vagy ügymenetet), de bizonyos, hogy még a mindenféle akkreditációkhoz is jól jönne, ez így ráadásul törvénytelen is.

Tehát, minden itt előforduló iratra vonatkozólag tudnunk kellene, hogy ki felelős érte és milyen szinten, mi a teendője vele, stb.

Pl., mai napon szegény Kiss Réka hosszasan nyomozta telefonon jelenléti íveinket, melyeket már írásban átvettek tőle a dékáni hivatalban, hogy majd ők tovább adják. Ezután a rektori hivatalban azt mondták, hogy az egyik nincs meg. Végül kisült, hogy itt Nyerges Marika a pszichológia szak iratai között megtalálta. Jelenleg Rékát Nyerges M. javaslatára átrendelték Harmados Évához a rektori hivatalba, hogy minden tanár neve után naponként írja oda, hogy az illető minden nap 8h – 4h30’-ig itt volt. Ez szerintem közokirat- hamisítás. Hát én eddig csak a neveket soroltam fel, ill. a szabadságokat, egyéb távolléteket tartottam nyilván és elfogadták. A felsőoktatási törvény szerint a „kontaktórák” mennyisége nem kell, hogy meghaladja a 30%-ot, többet az oktató nem is köteles itt lenni, az ilyesmi szerződésfüggő. (Kivéve, ha túlórát rendelnek el neki, de azt általában fizetni szokták, hétvégén duplán, stb.) Ezért írják le végre a kar vezetői és főleg tegyék közzé ezen formaságokat is pontosan. Ha pedig külsős a munkaügyesünk miért az a cég kap magas százalékot a megbízások elkészítése után, amikor itt azokat dékáni rendeletre régóta az adminisztrátorok készítik el és főleg ők kérik be a mellékleteket?

2.)               Különböző holland, japán és egyéb szakos bölcsészkari hallgatók gyakran jönnek az Angol Intézet titkárnőjéhez általuk angolra fordított DIPLOMÁKKAL valamint tantárgyaik és indexük angol nyelvű fordításával. Azt kívánják, hogy a titkár(nő) pecsételje le az angol szak pecsétjével és szignálja ezen iratokat. Sajnos, fordításaik többnyire hibásak. Eddig mindezek ellenére én hitelesítettem nekik így is és jól érezték magukat külföldön, de nem tudjuk, hányan mulattak a mi szövegeink hibáin. Ez az igazi ELLENREKLÁM.

Célszerű volna mintaszöveget kapni minden szaknak, végre hibátlan angol nyelvű diplomaszöveggel és mellékletekkel. Nagyon jó lenne, ha a lektorátus is be tudna szállni legalább abba, hogy félévente frissítse az alapszövegek fordítását, vagy, hogy bizonyos számú oldal fordításait angoltanárai elvállalnának.

Egyébként is szokott néha a Tanulmányi Osztály időnként is nagyon hirtelen magyarról angolra fordítást kérni tantárgyak, szakok, intézmények, stb. neveivel kapcsolatban, én ugyan azt élveztem, és mindig megkérdeztem egy-egy oktatót is, de ha Rékától a hallgatók is érdeklődnek, akkor erre nemigen fog ráérni, pláne egyedül.

3.)               Még egy apróság, de sokszor bosszantó (mármint, ha egy kulcs nincsen meg): kulcsokat Rékánál itthagytam, de jó lenne, ha mindenki használat után visszajuttatná neki.

4.)               Kávé- és teapénzt Mézes Magdika és Réka vállvetve gyűjtik majd.

5.)               Kérjük szépen, (Réka, Magdika és én is), hogy a szakdolgozatok helyretevésére majd buzdítsák fel a diákságot! -700 db már ott van a raktárban névsorrendben, de a többit is (80 db kb.) el kellene ott helyezni.

Minden jót kívánva kedves Mindannyiuknak (lám,kissé archaikus stílusban), sok szeretettel:  Katka.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 18 hozzászólás »

What is the truth? (Ösztöndíj! Mi az igazság?)

Posted by jhnnsclvn - február 25, 2010

Pár órával ezelőtt jelent meg a 168 óra legfrissebb száma, benne a 46. oldalon Tóth Károly testvérünktől a “Fizet a Károli” című írás. Ez a február 13-i Magyar Nemzetben megjelent hirdetésre reflektál, mely szerint minden doktori iskolába jelentkező egyházi ösztöndíjban részesül a tandíjmentességen felül. Közben Dr. habil. Bíró  Mária dékánhelyettes asszonytól ellentmondásos üzenetek érkeznek hallgatókhoz és oktatókhoz e-mailben ill. a Neptun-rendszeren keresztül. Tekintettel dékánhelyettes asszony különleges levélírói aktivitására az utóbbi hetekben, szeretnénk tudni, mi az igazság. Annál is inkább, mert az újsághirdetést a Magyar Nemzetben a másik dékánhelyettes, Kulcsár-Szabó Ágnes adta fel. Jó lenne, ha legalább a két dékánhelyettes egymás között megállapodna, hogy milyen információt juttasson el a hallgatókhoz. Úgy tűnik, hogy komoly kommunikációs nehézségeik támadhattak, mert információik az egyházi doktori ösztöndíjról gyökeresen ellentmondanak egymásnak.

Íme a mai 168 órás cikk:

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 22 hozzászólás »

Funeral (Tetemrehívás)

Posted by jhnnsclvn - február 22, 2010

Elhunyt Szilágyi Ferenc.

2010-02-19 09:28:27

Elhunyt Dr. Szilágyi Ferenc (1928-2010), az irodalomtudományok doktora, nyelvész és költő, a Bölcsészettudományi Kar alapító dékánja (1993-1997), a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet egykori vezetője. Két évvel ezelőtt, 80. születésnapján Pusztai Ferenc így méltatta őt: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/09-1/szilagyif.pdf

Temetéséről később intézkednek. (http://www.kre.hu/kre_btk/)

Arany János nagy református költő és nagy látnok volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy előre látta Szabó András balladai szerepét a Református Egyetem megrontásában. A minap már idéztük Aranyt, Ágnes asszonnyal kapcsolatban, aki ateista és katolikus létére szintén felsejlik több Arany-műben (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/15/bishops-blessing-aldaskeres-a-karolira/: “Ágnes asszony”, “Cimbalom” kommentek). De az igazi aranyi balladahős a kálvinista Szabó András. Őhozzá nemcsak fragmentumok rendelhetők, hanem egész, kerek balladák. A hamis tanú Szabó Andrásra átírt változatát ezen a blogon már publikáltuk ( https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/). A tudós macskájához való hasonlatosságát folytatásokban fejtettük ki (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/07/chink-and-art-of-andras-szabo-1-part-szabo-andras-dohanya-es-tudomanya-1-resz/ (Szabó András: A tudós macskája 1.), https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/07/stinky-chink-and-art-2-szabo-andras-dohanya-es-tudomanya-2/ (Szabó András: A tudós macskája 2.).

Néhány nap múlva, a Református Egyetem első dékánjának temetésén a kálvinista Szabó András egy másik Arany-ballada, a Tetemrehívás kulcsszerepében lép fel: ő lesz Kund Abigél.

És tömegek várják már, hogy a Vörös Rébék címszerepét is eljátssza.


Az alábbi írást Prudens küldte be hozzászólásként abból az alkalomból, hogy meghalt Szilágyi Ferenc, a Károli bölcsészkarának első dékánja, egyszersmind Szabó András első áldozata (Szilágyi Ferenc dékán és intézetigazgató kinyírásáról ld.: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/06/the-unseccessefull-takeover-a-meghiusult-puccs/, 1. bekezdés). Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy a kommentet önálló posztként közli.


Szabó András dékán már megint egy Arany-balladát juttatott eszünkbe. Volt már ő A hamis tanú is (vö. Szabó András, A hamis tanú c. posztot a fenti linken). Most a Tetemrehívást idézte eszünkbe, ahogy első áldozatának, Szilágyi Ferencnek, a KRE BTK első dékánjának halálhíre elért bennünket. (Ahhoz, hogy Szabó minden áldozatának helyet adjon, a Kerepesi munkásmozgalmi parcellája is kicsinek bizonyulna.)
Idézzük fel a legfontosabbakat! 1993. októberében létrejött a Károli Gáspár Református Egyetem: a százötven éves teológia a Bölcsészettudományi Kar megalapításával egyetemmé bővült. Első dékánjának Szilágyi Ferencet választotta a fenntartó Duna-melléki püspök, Hegedüs. Ekkor Szabó András még kártékony cikkeket írt a református egyetem ellen, de miután létrejött, ő is részt kért belőle. Szilágyi jogosan gyanakodott Szabóra, nem akarta odavenni (csak óraadóként), de Szabó Barátossy Jenő főtitkár segítségével a dékán háta mögött kötött szerződést az egyetemmel, így főállású oktató lett. Fél évvel később ugyanezzel a trükkel behozta feleségét, Petrőczi Évát is. Szilágyi utálta őket aljasságukért és mohóságukért, Petrőczit meg külön is giccses verseiért, lompos külsejéért, meg azért, mert őt, minden felhatalmazás nélkül bizalmaskodva “Ferinek” kezdte szólítani.
1998 tavaszán Szabó puccsal eltávolíttatta Szilágyit a kar éléről. Külföldi konferenciáról hazatérve Szilágyi csak azt vette észre, hogy már nem dékán. Szabó vele szemben is, mint későbbi áldozataival szemben a suttogó, rágalmazó propaganda módszerét alkalmazta.
Aztán átrendezte a magyar intézetet (felmondatott Huszár Ágnesnek, az intézetvezető-helyettesnek, nem köttetett szerződést Beke Alberttel, Hubert Gabriellával és Hubert Ildikóval), odahozta viszont Nádor Orsolyát, Szitár Katalint.
Szilágyi sose heverte ki ezt az alattomos támadást, mindig panaszkodott Szabó végtelen aljasságára. Családjában nem volt ritka a 100 éves életkor, ehhez képest ő korán halt meg: megalázva, megszégyenítve Szabó által.
Kíváncsiak vagyunk, lesz-e annyi arcátlanság Szabóban, hogy elmegy a temetésére. (Gyanítjuk, hogy lesz.) Tetemrehívás lesz ez Arany értelmében. Képes lesz arra, hogy hazug szavakkal búcsúzzon áldozatától. Ilyen balladai pillanatokban szokta kinyújtania a halott a koporsóból jéghideg kezét, hogy gyilkosát maga mellé rántsa a sírgödörbe. De, mint tudjuk, Szabó jó református (???), így, a Zsoltárossal mondja: “Nincsen szívem félelmére nézni sírom fenekére.”
Még egy Arany ballada címszereplőjeként szeretnénk látni Szabó Andrást. A Vörös Rébék címszereplője, miután sok “bajt és kárt” okozott (Hess, madár!), a vers végén ELREPÜL. Szeretnénk végre látni repülni Szabó András dékánt, s biztosak vagyunk benne, meg is látjuk.
Nem tűri MÁR SOKÁ A TEREMTŐ EZT A BLASZFÉMIÁT!

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 20 hozzászólás »

Public enquiry 4. Forgery by the rector Peter Balla (Nyilvános nyomozás 4. Antedatált leváltás)

Posted by jhnnsclvn - február 20, 2010

A 2009. június 18-i Irodalomtudományi Doktori Iskolai felvételin sérelmet szenvedett hallgatók panaszaikat még aznap továbbították Hima Gabriellának – a Doktori Iskola hivatalban lévő elnökének – , aki azokat még szintén aznap, június 18-án 23:12:32-kor továbbította Balla Péter rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettesnek.

Balla Péter intézkedése nem késlekedett: másnap reggel, azaz június 19-én 9:00:57-kor azonnali hatállyal és minden indoklás nélkül leváltotta a Doktori Iskola vezetőjét azért, mert az a becsapott hallgatók érdekében szót emelt. Balla Péter e-mailjén jól látható a dátum, június 19., a csatolmányon pedig az antedatálás június 18-ra, azt a látszatot keltve, mintha Hima Gabriella már előző nap sem lett volna illetékes doktori iskolai ügyekben (okirathamisítás!). Miután a becsapott hallgatók panaszt tettek a MAB-nál , és a MAB-vizsgálat az IDI-ben épp a felvételi színjáték előtti napon kezdődött meg, a hallgatókat ért újabb jogsértés, valamint a rektorhelyettes jogsértéskezelése végzetes hatással volt az IDI sorsára.

A 2009. október 2-i MAB-határozatban (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/04/the-official-version-about-the-phd-program-mab-hatarozat-a-doktori-iskolarol/) viszont azt olvashatjuk, hogy Balla Péter személy szerint elhatárolja magát az IDI-ben történtektől. Skizofrén gesztus: Balla Péter saját magától, saját tettétől határolódik el…

A hallgatói panaszok valamint a leváltás ügyében keletkezett terjedelmes levelezésből csak 3 db-ot sikerült beszereznünk, mert kérésünkre sem Balla Péter, sem Hima Gabriella nem válaszolt. Ezt a hármat most közreadjuk.

Hima levele Ballának, 2009. június 18. 23:12:32

Balla válasza Himának, 2009. június 19. 9:00:57

A csatolt, antedatált felmentés:

Balla.felm

(A hivatkozott szabályzat kamu, erre vonatkozóan nem tartalmazott semmit, az állítólagos június 2-i határozatot pedig senki sem látta, sehova se lett feltöltve, valószínűleg nem is létezik, erre utal az alábbi szeptemberi levél:)

Hima levele Ballának, 2009. szeptember 17.

Ehhez a poszthoz ajánlott linkek:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/06/messed-around-students-atvert-hallgatok/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/08/students-complaint-1-hallgatoi-panasz-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/09/students-complaint-2-hallgatoi-panasz-2/

és

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/ , különös tekintettel a cikk végén található jegyzőkönyvre:

DIT Jkv 2009.04.06.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 19 hozzászólás »

Invitation (Meghívó a nemlétező károlis doktori iskola ülésére)

Posted by jhnnsclvn - február 19, 2010

Actualissimo!

2010. február 19-én, azaz ma!

Beküldő: Irigytégla

004/2010/KDHT

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!

A KRE BTK KDHT 2010. február 19-én tartja soron következő ülését.

Az ülés időpontja: 13 óra

Helyszíne: a Bölcsészettudományi Kar dékáni szobája

Az ülés napirendje:

I. Elnöki bejelentések

II. Beszámoló a MAB által kifogásolt adminisztrációs hibák orvoslása céljából tartott belső vizsgálatról (indexek)

Előterjesztő: Dr. Hermann Zoltán, az IDI titkára

III. Beszámoló a MAB-által kifogásolt és folyamatban lévő védések állapotáról

Előterjesztők: Prof. Dr. Szabó András, Dr. Hansági Ágnes

IV. Döntés a függőben levő témavezetésekről

Előterjesztő: Dr. Hermann Zoltán, az IDI titkára

V. A DI költségvetése, IDI-kiadó problémaköre

VI. Hallgatói kérvények

VII. Az év végi doktorandusz-konferencia

VIII. Egyebek

Részvételükre feltétlenül számítok.

Állandó tagok: Prof. Dr. Csoma Zsigmond, Prof. Dr. Dobos István, Prof. Dr. Eisemann György, Prof. Dr. Fabiny Tibor, Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna, Prof. Dr. Kovács Árpád, Prof. Dr. Szabó András

Meghívottak: Dr. Hermann Zoltán, Dr. Kiss Gabriella, Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes, Dr. Horváth Tímea, Dr. Vidra Béláné, László Márton (HÖK)

Jegyzőkönyv-vezető: Fehér Eszter

Budapest, 2010. február 10.

Üdvözlettel

Prof. Dr. Kovács Árpád

Az eredetit megtekintheted itt:

KDHTmegh


Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 16 hozzászólás »

Maszcsi and Meszcsi (Maszárovics és Mészáros, a két kegyenc)

Posted by jhnnsclvn - február 17, 2010

Az alábbi cikk dokumentációkkal együtt -drs.- kommentelőtől jött.  Ebből kiderül, hogy a Duplaszabó Diktatúra két haszonélvezője, Maszárovics Ágnes és Mészáros Márton nemcsak anyagilag járnak jól társaikhoz képest, hanem társaik szellemi termékeit és munkáját is eltulajdonítják – patrónusaik, Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes és Hermann Zoltán egyetértésével és aktív támogatásával. – A szerk.

Kötetszerkesztés Mészáros és Maszárovics módra, avagy a kegyencek egyéb csínytevései

Osvát Ernő szigorú főszerkesztő volt, sokat követelt, de a szerkesztés etikájával bizonyára tisztában volt s következetesen alkalmazta is azt. Nem így Mészáros Márton és Maszárovics Ágnes, akik patrónusaik (az egyetem fura ura és annak kattogó szárnysegédje) kegyelméből lehettek a Jelenlét konferencia tanulmánykötetének főszerkesztői.

Egy olyan tudományos eseményről van szó, amelyet Hima Gabriella és Kulin Ferenc nagyvonalú szakmai támogatása mellett kizárólag doktoranduszok szerveztek: az akkori elsős évfolyam, szinte kivétel nélkül, áldozatos munkával. Az azóta leváltott dékán és DI vezető segítségének köszönhetően a konferencián elhangzott előadások anyaga könyv alakban is megjelenhetett, melynek szerkesztésében továbbra is a szervezők vettek részt. Ám hogy, hogy nem, a főszerkesztői feladatokat Maszárovics Ágnes és a konferencián részt sem vevő Mészáros Márton láthatták el, akik azután osváti szigorral, de meglehetősen etikátlanul lenyúlták maguknak a szerkesztésért kijáró dicsőséget.

Az itt bemutatott dokumentumok bizonyítják, hogy ki mindenki vett részt a szerkesztésben, amit azután MM és MÁ összekacsintva ignoráltak, megcsúfolva ezzel a kötet szellemiségét, mert így csak az ő jelenlétük látszik, a többiek mintha ott se lettek volna.

A kérdés költői, s a későbbiek igazolták is létjogosultságát: aki így kezdi tudományos pályáját, attól vajon mit várhatunk később?

-drs.-

A költői kérdésre a választ már megkaptuk, Mészáros nemlétező diszertációját, amely a jól megszervezett Duplaszabó bizottságtól 100%-ot kapott. Méltó folytatása ennek a kezdésnek.


tel

(Fenti dokumentációból világosan látszik, hogy a kötetet csak Maszárovics és Mészáros jegyezte szerkesztőként, miközben a szerkesztői munkát valójában nem ők, hanem 8 másik ember végezte. Maszárovicson és Mészároson kívül a címlapra került még másik két kegyenc, az ösztöndíjas Bodrogi Csongor és az órákkal elhalmozott Fülöp Éva. )

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton | Címkézve: | 16 hozzászólás »

False disproof (Hamis cáfolat – Szabó Andrástól)

Posted by jhnnsclvn - február 16, 2010

A Károli BTK honlapján (http://www.kre.hu/kre_btk/) tegnap este az alábbi rövid hír jelent meg, azzal a hátsószándékkal, hogy aláássa a püspöki levél hitelét:

Hamis emailcímek

2010-02-15 19:05:36


Az utóbbi időben megszaporodtak a hamis, többnyire gmailes emailcímről érkező körlevelek, amellyel ismeretlen elkövető zaklatja az kar oktatóit és hallgatóit. Kérem, hogy az ilyen levelekre semmiképpen se válaszoljanak. Az egyetem minden hivatalos ügyben a kre.hu végződésű címeket használja (tehát: szabo.andras (at) kre.hu), a hamis címek felépítése viszont többnyire a következő: szabo.andras.kre (at) gmail.com. Gmail-es címet az egyetemet fenntartó Magyarországi Református Egyház sem használ.

Prof. Dr. Szabó András
dékán

Ez újabb félrevezetés a dékán részéről. A BTK oktatóinak többsége, köztük a tudományos dékánhelyettes, ugyanis nem a hivatalos kre-s címet használja egyetemi levelezésre, hanem gmail-es, freemail-es, hotmail-es stb. címeket. Íme néhány példa:

eva.banki@gmail.com, berthazoltan5@gmail.com,  hansagiagnes@gmail.com>, <kissgabi99@freemail.hu>,  kulinferenc@gmail.com>, <marton.meszaros@gmail.com>, nyilasyb@freemail.hu, <penzes.szabolcs@gmail.com>, <szaszlaszlo1@freemail.hu>, <toroklaj@freemail.hu>, <zsinorka@freemail.hu>, tomasov@vipmail.hu, fari.marton@vipmail.hu, nyitraierika@vipmail.hu, andrea.dull@gmail.com, dr.vass.zoltan@gmail.com, kovai.melinda@gmail.com, tretarkhon@gmail.com, nemeseva3@gmail.com, palijudit@gmail.com, wiesner.szupervizor@gmail.com, mirnics.zsuzsa@gmail.com, balogh.d.eszter@gmail.com, szondymate@gmail.com, fabiny.tibor@gmail.com, korpics@gmail.com, zhorvathz@gmail.com, bodoky@gmail.com, kendeanna@gmail.com, tothannajudit@gmail.com, vassanyi.miklos@gmail.com, simonfizsuzsanna@gmail.com, molnar.pal.viktor@gmail.com; kiricsi@gmail.com; kreholland@gmail.com; albert.julia@gmail.com; sarosdy.judit@gmail.com; anikodaroczi@gmail.com; adri.diossi@hotmail.com; miklosne.tothsara@gmail.com; st.storm@gmail.com; veronika.mathe@gmail.com; zelenka.eszter@gmail.com; czegledy@gmail.com; kendeffygabor@gmail.com; nejola@gmail.com; galffy@gmail.com; raffayerno@gmail.com; k.horeszt@gmail.com; dusnokijozsef@gmail.com; fabianzoltanimre@gmail.com; toth.zsuzsa@gmail.com; csontosnora@gmail.com; csillader@gmail.com; hegedus.zita@gmail.com; keressi.agnes@gmail.com

Az a tény, hogy a püspöki levél gmail-es címről érkezett, önmagában még nem teszi azt hamissá. Annál kevésbé, mert ez nyilvánvalóan nem hivatalos, hanem baráti, testvéri magánlevél, amelynek megírásában a szerzőt a megbékélés és szeretet vágya vezérelte. Ennek a nagyon átgondolt és mind tartalmileg, mind stilisztikailag magas fokon, ihletett pátosszal megfogalmazott szövegnek az lehetett az intenciója, hogy a dékánházaspár és a kari vezetés megrendült hitelét az egyetem polgárai és a világ szemében helyreállítsa. Szabó Andrásnak azonban ezzel a rövid hírrel, amely – a fenti címlistával összevetve – újabb valótlan kijelentést tartalmaz, sikerült 24 órán belül meghiúsítania a legnemesebb törekvéseket az egyetemen belüli béke, szeretet, testvériesség és kölcsönös megbecsülés újbóli megteremtésére. És ami még rosszabb, talán elvette az Egyház kedvét is attól, hogy további lépéseket tegyen, hiszen azok e mellett a vezetés mellett hiábalóaknak látszanak. Pedig a doktori iskolák hallgatóinak ígért tandíjmentesség és minden egyes hallgatónak biztosítandó egyházi ösztöndíj mellett a testvéri hangú, mély keresztyén érzelmekre rezonáló levél a legnagyobb reményeket keltette mindnyájunkban a megújulásra. Már a legjobb úton voltunk – hála Püspök úrnak, hála a Zsinatnak.

Ezzel a hamis hírrel, amit Szabó András dékán az egyetem hivatalos honlapján közzétett, odalett ez a remény.

A dékán hitele azonban  nem most lett oda, hanem már nagyon-nagyon régen (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/)

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 15 hozzászólás »

Bishop’s Blessing (Áldáskérés a Károlira)

Posted by jhnnsclvn - február 15, 2010

Úgy tűnik, hogy az egyetemet fenntartó Zsinat és annak lelkészi elnöke minden áldozatra kész, hogy megmentse a története legválságosabb időszakát élő református egyetemet. Az erkölcsi kiállás szép példáját nyújtja a Magyarországi Református Egyház feje, Bölcskei Gusztáv, aki nemcsak tandíjmentességet és ezen felül még egyházi ösztödíjat ajánlott fel minden, a Károli doktori iskoláit választó jelentkezőnek (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/13/fantastic-turn-the-bishop-stepped-in-fordulat-a-karoli-ugyeben-lepett-a-zsinat), hanem – a hírek szerint – körlevélben utasítja vissza a református egyetem vezetőit, elsősorban a Bölcsészkar dékánházaspárját, Szabó Andrást és Szabó Andrásné Petrőczi Ludwig Évát érintő kritikákat. Véleménye szerint mindaz, amit a blogokban Szabó Andrásról és környezetéről, valamint a nepotizmus vádjáról olvashatnak, merő rágalom. A Zsinati Elnök körlevelét egyik hozzászólónk küldte át nekünk. (A címeket töröltük.) A szerk.

From: “Zsinati Elnök” <zsinatielnok@gmail.com>

To:
Date: Sun, 14 Feb 2010 21:40:15 +0100
Subject: áldáskérés a református egyetemre

2010.02.14. 21:40 keltezéssel, Zsinati Elnök írta:

A Károli Gáspár Református Egyetem

Hallgatóinak és Oktatóinak

Kedves Hallgatók és Oktatók, Testvérek!

Nagy megütközéssel és mély fájdalommal olvasom a JhnnClvn blog bejegyzéseit. Különösen azokat, amelyek méltatlan rágalmakkal kezdik ki drága testvéreink erkölcsiségét, elsősorban Szabó Andrásnak, a KRE BTK dékánjának, és nagy tudású professzorának oktatói tevékenységét és magánéletét.

Mélységesen méltatlannak érzem azokat a szavakat, amelyek beszennyezik Szabó András feleségének, Petrőczi Éva áldozatos lelkű asszonytestvérünknek példamutatóan tiszta életét és Istennek tetsző költészetét, amely a keresztyén erkölcsiség legtisztább hangjait visszhangozzák lelkünkben.

A leghatározottabban tiltakozom azon hazug állítások ellen, amelyek nepotizmust emlegetnek gyakori családnevű személyek (Szabó, Kovács) alkalmazásával kapcsolatban. Mivel tudnák bizonyítani a névtelenségbe burkolózók azon rágalmazó állításukat, hogy ezen személyek egymás rokonai, és hogy ilyen alapon megengedhetetlen előnyöket élveznek? A Balla rektor és a Hegedűs, valamint Mészáros család állítólagos összefonódására kár is szót vesztegetni, annyira méltatlanok az őket érintő hazug állítások.

Szabó András dékán és munkatársai évek óta áldozatosan munkálkodnak azon, hogy a fiatal generációnak közvetítsék az Ige üzenetét. Aki őket ebben a Teremtőnek tetsző cselekvésükben gátolja: a Teremtő akaratát kérdőjelezi meg.

Kérlek ezért Benneteket, Testvérek, hogy fogadjátok meg az apostol intését, amelyet az Egyetem névadójának fordításában idézek: „És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára.” (Fil. I, 9, 10.)

Debrecen, 2010. február 12.

Áldáskéréssel,

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök

A Magyarországi Reformátusok Zsinatának lelkészi elnöke

A körlevél visszautasítja a Family business c. posztunk (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/10/family-business-only-for-relatives-csaladi-vallalkozas-csak-rokonoknak/ valamint https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/25/one-more-relative-egy-ujabb-rokon/) állításait. A zsinati elnök szerint nem vérrokonságról, hanem csupán névrokonságról van ezekben az esetekben szó.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 13 hozzászólás »

Fantastic turn: the Bishop stepped in! (Fordulat a Károli ügyében! Lépett a Zsinat!)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2010

Váratlan fordulat a Károlin! Főtiszteletű Püspök úr és a Zsinat végre úgy döntött, hogy megmenti a Károli Doktori Iskoláit. Nagyvonalúan a zsebébe nyúl, hogy jutalmazza azokat, akik az utóbbi idők botrányai ellenére mégis bizalmat szavaznak az akkreditáción elbukott Károlis doktori iskoláknak. Dicséretes, hogy a hír szerint a kedvezmény felekezeti különbség nélkül jár mindenkinek. Ez a segítség a 24. órában jött, és nagy megnyugvással s bizakodással tölt el bennünket. A Fenntartó nem hagyja veszni az egyetemet, minden rágalmazás ellenére fontos neki az egyetem és az Irodalomtudományi Doktori Iskola sorsa!

Az alábbi újsághirdetésre az egyik kommentelőnk hívta fel a figyelmet, amelyet a Hallgatói panasz 2.részéhez küldött be ma délelőtt:

A Magyar Nemzet mai számában a Károli Egyetem Doktori Iskoláinak hirdetésére bukkantam. Ebben azt olvasom, hogy az egyház ösztöndíjat ígér minden jelentkezőnek, sőt, a tandíjat is elengedi. Bevallom őszintén, azok után, amiket az egyetemről és főleg az IDI-ről hallottam, eszem ágában sem volt ide jelentkezni. De ha itt fizetnem sem kell, és még pénzt is kapok, akkor mégis ide fogok jelentkezni. Sőt, szerintem más egyetemekről is át fognak jönni ide felvételizni. Úgy látszik, az egyház mélyen a zsebébe nyúl, hogy megmentse a doktori iskolát.

Ahogy elolvastuk, rögtön rohantunk az újságárushoz, hogy saját szemünkkel győződjünk meg róla. A hír igaz. Azonnal megvettük a Magyar Nemzet mai számát, amelyből a Károli Egyetem doktori iskoláinak hirdetését itt közöljük:

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 21 hozzászólás »

Broadcast message: Call (Szolgálati közlemény: Felhívás)

Posted by jhnnsclvn - február 12, 2010

Tisztelt Olvasóink!

Tudomásunk van arról, hogy a 2009. június 18-i IDI-felvételi körüli panaszokat többen jelezték a Doktori Iskola akkor még hivatalban lévő vezetőjének, Hima Gabriellának, aki azokat a hallgatók nevében még aznap este továbbította e-mailben Balla Péter rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettesnek. Tudomásunk szerint Balla Péter sajátos módon reagált a panaszokra: másnap, 2009. június 19-én Hima Gabriellát egy előző napra antedatált, de csak 19-én iktatott, és csak 19-én továbbított e-mailben visszamenőlegesen leváltotta a Doktori Iskola vezetéséről, válaszul az IDI vezetőjének intervenciójára.

Hima Gabriella állítólag jogszerűtlennek tartotta az indoklás nélküli antedatált leváltást, és az ezzel kapcsolatos levelezést – értesüléseink szerint – tájékoztatás céljából elküldte a doktorandusz-címlistára és valószínűleg még a Kari Tanács tagjainak is. (Egyéb címzettek is lehetségesek.) Kérjük, hogy aki ennek a levélváltásnak birtokában van, küldje el nekünk bescannelve, hogy feltehessük a blogra.

A levélváltást szerettük volna az érintettektől közvetlenül beszerezni, de e-mailünkre még választ sem kaptunk, nemhogy anyagot.

Az alábbiakban olvashatják azt az e-mailt, amelyet 2 nappal ezelőtt, 2010. február 10-én, 21:29-kor küldtünk el a Balla.peter@kre.hu és a hima.gabriella@kre.hu címekre.

Tisztelt Rektorhelyettes Úr, tisztelt Professzor Asszony!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, szíveskedjenek blogunk rendelkezésére bocsátani azt a levelezést, amelyet a hallgatói panaszok ügyében folytattak egymás között 2009. június 18-án, a felvételi napján, és másnap, június 19-én, amely közvetlenül a Doktori Iskola vezetőjének leváltásához vezetett. Olvasóinkat autentikus dokumentumokkal szeretnénk tájékoztatni a történtekről.

Szíves segítségüket előre is köszönjük,

a Ravasz László Baráti Kör nevében

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 12 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.