Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2016. november

Garbled minutes (Meghamisított tanúvallomás)

Posted by jhnnsclvn - november 28, 2016

Garbled minutes (Meghamisított tanúvallomás)

2016. november 27.

Szerző: Kisjogász

A dr. Györei Péter által a VIII. kerületi Rendőrkapitányságon felvett jegyzőkönyv már első blikkre is különbözik a Budapesti Rendőrfőkapitányságon Mákné Portel Melinda alezredes asszony által felvett jegyzőkönyvtől ugyanazon tanú kihallgatásakor. Utóbbi ugyanis tele van a tanú által az aláírás előtt eszközölt és szignóval hitelesített javításokkal. Ezek a javítások nem stilisztikaiak, hanem tartalmiak. Mákné Portel Melinda kétszer is pontosan az ellenkezőjét írta le annak, amit a tanú mondott (5.oldal 2. fele).

Az 5. oldal aljától kezdve pedig az összes erőfeszítése arra irányul, hogy a tanúra rákenjen valamilyen szabálysértést a Doktori Iskolával kapcsolatban. A tanú ez ellen határozottan és következetesen tiltakozik. A kérdés ostoba, mert a doktori szabályzat elkészítése biztosan nem bölcsész vagy teológus feladata, hanem jogászé. Az egyetem egységes egyetemi doktori szabályzatokat készíttetett kari mellékletekkel, ami megfelelt a MAB-előírásoknak, erre Balla Péter maga hivatkozott fellebbezéseiben (6.o.9.bek.). Ha nem volt szabályszerű, az a rektor felelőssége, nem pedig a doktori iskolák vezetőié. A tanúnak semmiben sem lehetett kizárólagos felelőssége, hiszen a Karon 2007 óta mindent Szabó András dékán kontrollált, a Doktori Iskolát is (6.o.3.bek.). Szabó dékán Demes-Kőfalusi Krisztinának – aki egyúttal a saját házi használatú titkárnője is volt – a DI vezetőjével ellentétes utasításokat adott, amit a Zsengellér-Jelentés is megállapított. A Zsengellér féle vizsgálat során az is kiderült, hogy Demes-Kőfalusi Szabó Andrástól nyújtott különleges szolgálataiért dupla fizetést kapott – többet vitt haza havonta, mint egy professzor. Nem kétséges, hogy kinek az utasításait hajtotta végre ellentmondás esetén. De Mákné hajthatatlan, még a 6. oldal alján is a Szabályzatnak való megfelelés felelősségét firtatja egy olyan szöveg esetében (Mészáros Mártoné), amelyet a Doktori Iskola vezetőjének meg se mutattak, amelyet a házi vita időpontjában még Szabó Andrásné “opponens” sem ismert, és amelynek nyilvános vitára bocsátása ellen a Doktori Iskola vezetője hevesen és dokumentáltan tiltakozott. Mákné azon mesterkedik, hogy a tanú szájába adja, ő engedélyezte a vitát, miközben minden eszközzel megakadályozni próbálta. A tanú azt is előadta, hogy Mészáros vitáját Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes szándékosan a távollétére időzítették, ami tény: a Brassói Egyetem germanisztikai konferenciája, amelyen a doktori iskola vezetője személyesen szekciót vezetett és előadást tartott, Mészáros vitájának napjára esett. Mákné arra akar kilyukadni, hogy a tanú nem állította meg a folyamatot, abban a reményben, hogy a tanú a tiltakozásait nem tudja dokumentálni. Erre azonban nagyon rábaszott ráfázott, mert a tanú több száz oldalas dokumentumra hivatkozik, melyet 2009 szeptemberében Balla Péternek átadott (6.o.5.bek.). Mákné összes próbálkozását csípőből verte le a tanú.

Mákné Portel Melinda alezredes asszony ostoba, rosszindulatú kérdéseiből és jegyzőkönyv-hamisítási kísérleteiből nyilvánvaló, hogy a BRFK-n a nyomozást már nem a rendőrség vezette, hanem a Károli magas pozícióban levő és egyre magasabbra törő ügyészei (Lajtár és Ibolya).

Íme a jegyzőkönyv:

hg-tanuv_1hg-tanuv_2hg-tanuv_3hg-tanuv_4hg-tanuv_5hg-tanuv_6hg-tanuv_7

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 41 hozzászólás »

A fair investigation (Tisztességes nyomozás)

Posted by jhnnsclvn - november 21, 2016

A fair investigation (Tisztességes nyomozás)

Szerző: Kisjogász

Szabó András közokirat-hamisítása bűnügyében a nyomozást először a Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozója folytatta le. Mivel neki még nem szóltak, szakszerű kérdéseket tett fel, és annak rendje-módja szerint tisztességesen és jogszerűen vezette a nyomozást, melynek végén – a gyanút hivatali visszaéléssel súlyosbítva – áttette az ügyet a BRFK-ra. Ott viszont a Károlin pozícióban lévő fővárosi főügyészek már felkészültek a fogadására, ami abból látszik, hogy az illetékes Főosztály legbutább és legkorruptabb nyomozóját, Mákné Portel Melinda alezredes asszonyt jelölték ki a feladatra. A két nyomozás különbségét a koronatanúval felvett két kihallgatási jegyzőkönyv jól szemlélteti. …… ……… 2010 március 8-án tett feljelentést Szabó András ellen. Kihallgatására fél évvel később, 2010 szeptember 7-én kerített sort dr. Györei Péter őrnagy. Először ezt a dokumentumot hozom nyilvánosságra:

08ker_tanuv108ker_tanuv208ker_tanuv308ker_tanuv408ker_tanuv5

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/11/20/a-fair-investigation-tisztesseges-nyomozas/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 65 hozzászólás »

Anne-Marie Kool is O.K. (Anne-Marie Kool köszöni, jól van…)

Posted by jhnnsclvn - november 13, 2016

Szerző: Frans Hellenbroek

Anne-Marie Kool, a Károliról kirúgott és durván meghurcolt holland származású professzor köszöni, már jól van. Anne-Marie Koolt 2012-ben a Károliról nemcsak kirúgták, hanem lekaraktergyilkolták. A lejárató kampány különösen durva volt, mert angol nyelven is közzétették a professzor asszonyt megszégyenítő kommunikét, hogy Anne-Marie külföldi hívei is értsék. Anne-Marie bűne az volt, hogy próbálta megvédeni az általa alapított és jórészt a személyének szóló külföldi támogatásokkal általa finanszírozott Közép- és Kelet- Európai Missziói Tanulmányi Intézetet, amelynek – főleg holland – forrásaira az akkori alkesz besúgó püspök, Bölcskei Gusztáv és hóhérsegédje, a gátlástalan hideg gyilkos Tarr Zoltán szemet vetett. Anne-Marie egyszerűen nem volt hajlandó nekik adni az általa szerzett és a 100%-ban az intézete fenntartására fordított összeget. Makacs ellenállásával ugyanúgy kiváltotta a két tolvaj éktelen haragját, mint Szűcs Ferenc rektor és Böszörményi Jenő gazdasági igazgató, akik nem voltak hajlandók az egy másik pályázatból kapott és már elköltött összeg hamisított számláival falazni az Oktatási Minisztérium által épületfelújításra később folyósított 115 millió forint lenyúlásához.

Anne-Marie Koolt a botrányos kirúgás után a horvátországi Eszéki Evangélikus Teológiai Szeminárium fogadta be, ahol nagy népszerűségnek örvend, és igen sok barátja, tisztelője van. A professzor asszony facebook-oldaláról – érthető módon – a rosszemlékű Károlin töltött hosszú ténykedésének még a nyomait is eltörölte. Itt csak a texasi Bakke Egyetem, a prágai Károly Egyetem Protestáns Teológiai Missziója és a budapesti Baptista Teológiai Akadémia szerepel korábbi munkahelyei közül.

A professzor asszony a napokban kapta meg második csípőprotézisét az Uzsoki Kórházban, ebből az alkalomból posztolta az alábbi bejegyzést:

Day 1. Feeling grateful that surgery went well. I am in very good hands, very skillful and committed doctors and medical staff of the Orthopedic department of the Uzsoki hospital. So thankful for my dear friend Ica, who accompanied me this morning. Painkillers are a blessing… Thankful for you all, a worldwide circle of friends, who uplift me in your prayers around the clock. Day 2. The start of rehab this morning was tough. I have to take it serious what I tell my students: one step at a time. The first step was not yet possible….😦, Day 3. First ten steps. Feels like quite an accomplishment especially after a sleepless night with a concert of five snooring roommates – average age 83 – one of them constantly sharing her concern at a loud voice that her bags were stolen during the night.

Image may contain: 1 person , eyeglasses, bedroom and indoor
Mivel a Károli már eltávolította honlapjáról mind a magyar, mind az angol nyelvű kommunikét, itt most még egyszer közöljük a szövegeket az eredeti linkkel együtt, hogy szemléltessük, milyen aljas módon bánnak el ezen a “jámbor”, “vallásos” egyetemen a tisztességes oktatókkal, akik többszöri nyomatékos felszólításra, fenyegetésre és zsarolásra sem teljesítik a törvénysértő és erkölcstelen parancsokat:

COMMUNIQUE – KÖZLEMÉNY

C O M M U N I Q U E
The Senate of the Gáspár Károli University of the Reformed Church in Hungary in its Resolution No 95/2012, dated 22nd of June, 2012 dissolved the Central and Eastern European Institute for Mission Studies (CIMS) and entrusted the Faculty of Theology to take over and close down its duties. The resolution entered in force on 1st of July, 2012.However, the Faculty of Theology sees no possibilities of taking over the CIMS’s programs for the time being, therefore the Rector’s Office took charge of the continuous and uninterrupted operation of the CIMS’s programs and CIMS’s public relations.By right of the Senate Resolution the University management initiated and conducted discussions with Dr. Anne-Marie Kool, Director of CIMS on the conditions of the upcoming handover of CIMS.
The handover has been decided to take place 29th of June, 2012. At this time, the University management attempted the takeover of CIMS’s organization and ongoing affairs, but – having faced grave deficiencies in the course of the procedure – was unable to realise the task. The process of the takeover shall reach completion until 31th of August, 2012.The administrative matters of CIMS shall be governed by Mrs. Adrienne Kapitány, operative administrator ( kapitany.adrienne@kre.hu ) and dr. Gergely Bohátka, general secretary ( bohatka.gergely@kre.hu ).

Budapest, 6th of July, 2012

dr. Gergely Bohátka
General Secretary

K Ö Z L E M É N Y
A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa  95/2012. (VI.22.) számú határozatával 2012. július hó 01. napi hatállyal megszüntette a Közép- és Kelet- Európai Missziói Tanulmányi Intézetet (KMTI).
A Szenátus a KMTI feladatainak átvételével, illetve lezárásával a Hittudományi Kart bízta meg. A Kar azonban egyelőre nem lát lehetőséget a feladatok átvételére, ezért 2012. július 1-jétől az Egyetem Rektori Hivatala vette át a folyó ügyek intézését és a kapcsolattartást. A szenátusi határozat alapján az egyetemi vezetőség egyeztetést kezdeményezett és folytatott Dr. Anne-Marie Kool KMTI intézetvezetővel az átadás-átvétel feltételeiről. Az átadás-átvétel lebonyolítására 2012. június hó 29-én került sor. Ekkor az Egyetem megkísérelte a KMTI szervezetének és ügyeinek átvételét, azonban az eljárás során tapasztalt komoly hiányosságokra tekintettel az átvétel nem zárult le. A folyamat lezárására 2012. augusztus 31. napjáig kerül sor.A KMTI ügyeivel kapcsolatosan a továbbiakban Kapitány Adrienne ügyvivő (kapitany.adrienne@kre.hu), illetve dr. Bohátka Gergely főtitkár (bohatka.gergely@kre.hu) foglalkoznak.

Budapest, 2012. július hó 06. napján

dr. Bohátka Gergely
főtitkár

http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=298:communique-koezlemeny&catid=1:friss-hirek (a linkre kattintva más hír jön fel)

(Frans Hellenbroek írását hollandból fordította: ….. …..)

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 69 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 7. (Néha az ügyészek is korán halnak 7.)

Posted by jhnnsclvn - november 7, 2016

Sometimes attorneys die early 7. (Néha az ügyészek is korán halnak 7.)

2016. november 6.

Szerző: Kisjogász

Szabó András hivatali hatalommal való visszaélése és intellektuális közokirat-hamisítása ügyében 2010.10.29-én egy lefoglalási határozat keletkezett a BRFK-n arról a CD-ről, melyen Szabó András maga ismeri el az általa elkövetett bűncselekményeket. A hivatali visszaélés gyanúját a BRFK Szabó András esetében megalapozottnak találta, amint ez a dokumentumból kiderül.

Lefoglaló határozat

Lefoglaló határozat

 

Ugyanezen a napon az Irodalomtudományi Doktori Iskola volt vezetője közérdekű bejelentő üldözése miatt is panaszt tett, mint a szövegből kitűnik azért, mert a feljelentését a munkáltató a lehető legdurvábban bosszulta meg. Nem egyszerű felmondással, hanem rendkívülivel távolította el a munkahelyéről, megfosztva a felmondási időtől, a végkielégítéstől, sőt, 3 hónap időtartamra őt és egész családját minden ellátásból kizárta. Ezen túlmenően még a járandóságát sem fizette ki, mert olyan módon hamisította meg a jelenléti íveket, hogy még a kirúgott dolgozó éves szabadságát se kelljen kiadnia. Balla Péter ezek szerint nemcsak a közérdekű bejelentő üldözésének bűntettét (akkor még a Btk. szerint az volt!) követte el, hanem aljas indokból közokirat-hamisítást is, hogy még a rendes járandóságától is megfossza a dolgozót.

közérdekű bejelentő üldözése

közérdekű bejelentő üldözése

A posztot az érintett tiltakozására néhány órára eltávolítottuk, ám a Szerkesztőség – Kisjogásszal is konzultálva – úgy döntött, hogy a dokumentumok nélkülözhetetlenek a történet rekonstruálásához, ezért azt ismét helyreállítottuk. Sajnos, nem lehetünk minden kérésre tekintettel, mert annak tényfeltáró munkánk látná kárát. Az érintett megértését kérjük. – A Szerkesztőség

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 34 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.