Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2010. január

Student pow-wows (OTDK-csalások)

Posted by jhnnsclvn - január 28, 2010

Az új honlapra vonatkozó hozzászólások jelentős része az állítólagos „keresztyén mentalitásra“, „értéktudatosságra“ és „magas-színvonalú tudományos-oktatási tevékenységre“ (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=felvetel) reflektál. Általános megütközést kelt, hogy a sok leleplezett csalás, közokirathamisítás, sikkasztás, lopás, gátlástalan nepotizmus, korrupció és egyéb törvényszegések után az új honlap készítői még az 1993.évi Alapító Okirat sárba tiport elveire és eszményeire mernek hivatkozni.

OTDK nicknevű hozzászólónk felhívja a figyelmet, hogy a csalások nem az idei doktori védésparódiákkal kezdődtek, ez már csak a jéghegy csúcsa. Az a banda, amelyik kezébe kaparintotta a Károlit, már jóval előbb praktizálta a védéseknél alkalmazott módszert: a jólszervezett csalással produkált látszatteljesítményt – elsősorban az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon megkaparintott helyezéseket.- A szerk.

A továbbiakban OTDK nevű kommentelőnk hozzászólását idézzük.

A dicsekvést a pályázatokkal és az OTDK-s helyezésekkel az új honlapon jobb lenne mellőzni. Még utánanéz valaki, kik ültek ezekben a bizottságokban. Pl. kik diszponáltak a pályázati milliók fölött, amelyeket véletlenül éppen akkor kapnak meg a volt veszprémi színházasok, amikor Kulcsár-Szabó Ernő és Kulcsár-Szabó (alias Hansági) Ágnes együttes erővel átlopták őket a veszprémi egyetemről a Károlira (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=hirek&id=10) . Vagy kik ülnek az OTDK-s bizottságokban, amikor Nyuszi (=KSzE) rokonainak és üzletfeleinek tanítványai a sokkal jobb, sokkal tehetségesebb hallgatók elől hazaviszik a díjakat? Természetesen Nyuszi rokonai és üzletfelei. Csak néhány példa. 2003-ban a Fried István – Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes féle bizottságban kizárólag Fried- és Kulcsár-Szabó Zoltán-tanítványok bírtak nyerni. Más egyetemekről maximális írásbeli pontszámmal érkező kiváló hallgatók üres kézzel mentek haza. Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes 2 évvel később, 2005-ben már az egyik szekció elnökeként Nyuszi lekötelezettjeivel az oldalán – többek között éppen a Mészáros-opponens Bednaniccsal – nem tudta fékezni mohóságát: a 7 lehetséges 1. díjból 3-at, továbbá még egy 2. díjat osztott ki saját és Hermann Zoltán hallgatóinak (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=otdk&sub=otdk_oeredm) – joggal magára haragítva a többi egyetem és főiskola oktatóit és hallgatóit.  Ezek közül a díjazott hallgatók közül ma már Korner Veronika kívülről, Maszárovics Ágnes pedig belülről (a magyar tanszékről, feleségként is) támogatja a károlis Duplaszabó Diktatúrát.

Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes a sok manipulációval „mestertanári” oklevelet szerzett, majd ezzel és APÓSa kapcsolataival elérte, hogy 2009-re az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnökévé nevezzék ki. Ezzel megnyílt az út a még gátlástalanabb manipuláció előtt. Most már az írásbeli bírálók célirányos felkérésével az előzetes pontszámokat is befolyásolni tudja, a bizottságok összetételéhez pedig szabad kezet kap. Ezt a pozíciót pedig tanítványai nyeretésére használja.

Egészen konkréten 2009-ben olyan bizottságot szervezett, melyben csicskása és legfőbb vazallusa, a troll Hermann Zoltán saját sógorával, Szilágyi Mártonnal ült együtt (aki mellesleg Kulcsár-Szabó Ágnes apósának, Kulcsár-Szabó Ernő intézetigazgatónak a másik helyettese a hírhedt „Maedchen für alles”-Eisemann mellett), és családi körben zavartalanul osztották el a díjakat. Egyikük sem jelezte az összeférhetetlenséget az OTDK szervezőinek, és nem tette ezt az OTDT alelnökeként Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes sem. Ez aztán ismét szép eredményeket hozott neki (egy II. és egy III. díj http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=otdk&sub=otdk_oeredm). Vagyis, amíg a Károli bölcsészkara az ország egyetemi bölcsészkarai közül csak a 9., addig az OTDK-k ezt a gyatra tudományos és oktatói színvonalat nem tükrözik, mert a károlis bölcsészhallgatókat Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes és csatlósa, a troll Hermann Zoltán 2005-ben és 2009-ben az OTDK-kon gátlástalanul nyerették. Ezek a hallgatók a doktori iskolai ösztöndíjak várományosai. Egy OTDK-helyezés olyan tromf, amit nem lehet überolni.

Az ország különböző egyetemeire és főiskoláira járó tehetséges hallgatóknak így aztán az OTDK kellemes emlék helyett életük első nagy csalódása lesz a szakmában. Szegények, nem tudják, hogy eleve nem volt esélyük.

A Károlisok szép családi érzése és rokoni szeretete tehát nemcsak a Károli egyetemet hálózza be, hanem az ország „humán” tudományos életét. Hogy eközben a szakma tönkremegy, kit érdekel. A Duplaszabó-családot biztosan nem. Belterjes vállalkozásuk szépen prosperál, a hálózat lefedi a hatalmi apparátust minden szinten – titulusok, akkreditációk, pályázati pénzek és diákköri elismerések országos elosztását is beleértve.

Ágnes asszony a hatalom kiépítését megtanulta APÓSától. A szakmát még nem.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , | 44 hozzászólás »

Daughter-in-law constructed (MENY feltöltve)

Posted by jhnnsclvn - január 26, 2010

A Károli új honlapjával kapcsolatos hozzászólások túlnyomó többsége Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettes (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=intezm&sub=rolunk_dekanh) és tanszékvezető (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=intezm&sub=oiit) asszony eltűnésével foglalkozik. Több levélírónk kitörő örömmel gratulált harcunk sikeréhez: Lám, mégsem volt hiábavaló a lelkes blogolás, a leleplezés, a tiltakozás, a bírálat – a Fenntartó végre intézkedett, kihúzta a problémák méregfogát, elhárította az akadályt a megújulás útjából, és kivágta a református oktatási intézmény testéből a leggennyesebb tályogot. Végre a hosszú ideje rohadó egyetem egyik üszkösödő végtagját levágva megmenekülhet a végveszélyből. Ha a másik gangrénás végtagot – Szabó Andrást – is amputálják (magától értetődően feleségestül), akkor talán már a gyógyulás folyamata is megkezdődhet.

Sajnos, korai az öröm. Kulcsár-Szabó Ágnes esete igazolja az anyagmegmaradás fizikai törvényét: Kulcsár-Szabó nem veszett ki a református egyetemről, csak átalakult. Mostantól Hansági álnéven bujkál, ugyanazokon a posztokon. Csak a név tűnt el, sajnos, a személy maradt. – A szerk.

A továbbiaban Nyetocska Nyezvanova hozzászólását közöljük:

No-name Ágnes, vagy másképp Nyetocska Nyezvanova (az orosz irodalomban és nyelvben kevésbé járatos olvasóink kedvéért: Dosztojevszkij-regény hőse, szabad fordításban kb. Sehogysehívják Senkise), választott magának nevet: a most egyelőre fellelhető linkeken „Hansági“-ként szerepel, lemondva a büszke Kulcsár-Szabó névről (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/30/identity-complex-of-the-daughter-in-law-a-meny-identitaszavara/). Önként? Aligha. A Kulcsár-Szabó család megunhatta, hogy a családjukba belekeveredett parvenü miatt túlságosan gyakran forog a nevük. Így rábeszélhették Uborkafára Felkapaszkodottat, hogy használja csak az apjától örökölt – vagy saját maga által magyarosított – nevét, az övékére már épp elég szégyent hozott. A Kulcsár-Szabók amúgy is eleve megduplázva léteznek, az ELTE Magyar stb. Intézetében, ugyanazon a tanszéken, ugyanabban a doktori iskolában, mint Ernő és Zoltán, (http://legatus123.wordpress.com/), nem hiányzik nekik még egy névbitorló is balkézről. Javítanak tehát az optikán, nem triplázzák a nevet. Családi konferenciákon, amilyeneket brancsbelieknek gyakran rendeznek, eddig is csak 2 Kulcsár-Szabó szerepelt, a család 3. tagját Hansági álnéven bujtatták el maguk között. Így a családi kupaktanács úgy döntött, hogy Ágnes asszony egyelőre használja csak a Kulcsár-Szabó-család privát egyetemén (amelyet egyelőre még Károli Gáspárnak hívnak) a művésznevét. Majd ha átkeresztelik az egyetemet annak, ami, vagyis „Kulcsár-Szabó Business School”-nak (ami persze csak a Szabó és K. Szabó családnak biznisz, a hallgatóknak és a nem rokon oktatóknak nincs ebben semmi bznisz), akkor bizonyos feltételekkel esetleg újra viselheti a Kulcsár-Szabó nevet, ha… Ha addig erre más, ifjabb és produktívabb hölgy nem szerez közben jogosultságot. A névkérdés eldőlt, de a probléma nem oldódott meg. Sőt, problémák sokasága keletkezett. Ágnes asszony személyijében ugyanis férjezett neve szerepel, így a Hansági csak a „művészneve”. A művésznéven meghirdetett tárgyfelvételek és a művésznéven aláírt hivatalos okmányok érvénytelenek. Mivel Összevisszanevű Ágnes nem húzta meg magát valami szerény poszton, hanem midenhova odatolakodott (tanszéki, kari vezetésbe, OTDT-elnökségbe stb.), el lehet képzelni, hány hamis, érvénytelen okmány létezik ilyen-olyan nem hivatalos néven, hány szerződés, engedély, körlevél, tárgyfelvétel, indexaláírás érvénytelen. Ebből még komoly problémája lesz hallgatónak, egyetemnek és főleg magának az identitászavaros Beházasodottnak. Vajon hogy képzelik ezt megoldani? 10 évre visszamenőleg felkutatnak minden iratot, amire ez az exhibicionista, mindenhol szerepelni vágyó pszichopata rátette a kézjegyét? Hol a jobbkézét, hol a balkézét. Most, hogy kiderült, hogy csak a jobbkéz a hivatalos (=Kulcsár-Szabó, ez van ugyanis a személyijében), richtig az illegális „balkézjegy” mellett döntött, ami nem a hivatalos neve.

Mi a megoldás? Engedélyt kér hivatalosan a névváltoztatásra? És a hosszú hónapok alatt, amíg ez a procedúra lezajlik, vagyis az átmeneti időszakban milyen néven fog szerepelni? És főleg, milyen néven bocsátja ki addig a hivatalos okmányokat, milyen néven ír alá mint dékánhelyettes, tanszékvezető és oktató? (És milyen néven ír alá mint magánember?)

A Hanságivá való visszavedlésnek komoly kockázata van. Ez az első lépés a válás útján. Pedig Ágnes asszony aligha engedheti meg magának, hogy leválassza magát arról a családról, amely – ő maga híjával lévén minden belső és külső értéknek – az ő egyetlen tőkéje. Mint ahogy az ő egyetlen és kizárólagos tehetsége, hogy ezt a tőkét jól kamatoztatja. Nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a tőkét, mert akkor odavesznek a nehezen kivívott kamatok is.

Vagyis ennek a névvisszaváltoztatásnak a hivatalos kezdeményezését az Anyakönyvi Hivatalnál alaposan meg kellene fontolni. Ha meg nem változtat, akkor azt, hogy milyen neveken gyártja a jövőben a hivatalos okmányokat. A múltban gyártottak ugyanis már épp elég problémát okoznak.

Mi pedig tömegek nevében kérjük a Fenntartót, Dr. Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök urat, hogy a Károli Egyetem erkölcsi rombadöntéséért elsősorban felelős személyeknek ne csak a nevét cseréltesse ki a honlapon, hanem magukat a személyeket. Vagyis ne a honlap cseréjére adjon utasítást, hanem a bölcsészkari vezetők személyi állományának lecserélésére – a szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: | 14 hozzászólás »

One more relative (Egy újabb rokon)

Posted by jhnnsclvn - január 25, 2010

Blogunk legszorgalmasabb olvasói a  Károli egyetem – és azon belül is a bölcsészkar – vezetői. Miután feltettük az azonos fejhez és keresztnévhez tartozó különböző vezetéknevek linkjeit (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/30/identity-complex-of-the-daughter-in-law-a-meny-identitaszavara/), azonnal eltüntették a BTK honlapját. (Erre egyébként fogadtunk is a szerkesztőségben.) Amikor ezt is szóvá tettük (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/21/daughter-in-law-under-construction-meny-feltoltes-alatt/), máris megjelent a megújult honlap. (Azt a fogadást, hogy ez mikor történik, mindnyájan elvesztettük – ilyen sebességre egyikünk sem számított.) Nem akármilyen befolyásunk van az eseményekre, hiszen mindez egy hétvégén történt, péntek-szombat folyamán. Véresen komolyan veszi az egyetemi vezetés a kritikánkat – persze, csak a maga módján: inkább változtatnak személynevet, mint személyt.

Az új honlapnak sok figyelemreméltó újdonsága van, és több hozzászólás érkezett ezzel kapcsolatban. Elsőként Nagykovács és Kiskovács hozzászólását tesszük közzé. Kommentelőnk arra figyelt fel, hogy a régi honlap levétele és az új honlap feltöltése közötti igen rövid idő alatt szaporodtak a rokonok . – A szerk.

Szerző: Nagykovács és Kiskovács

A Károli egyetem vezetése olvashatta a Family Business című posztotokat (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/10/family-business-only-for-relatives-csaladi-vallalkozas-csak-rokonoknak/), és úgy tűnik, kevesellte a rokont: Szabó és Szabóné a Régi magyaron, majd megfordítva, Szabóné és Szabó a Puritanizmusintézetben, Kun és Kunné a Kremlinológián, Honti és Hontiné a Nyelvészeten… Török Lajos és Maszárovics Ágnes a Magyar Intézetben. Csupa-csupa kedves házaspár egy szervezeti egységen belül. A többiekről, a jelentős emberek rokonairól nem is beszélve, akiket hivatkozott cikketekben említetek. Ennyi még tényleg nem elég az otthonos atmoszférához, amit olyan nagyon dícsérnek a Kar vezetői az új honlapon, mint az egyetem fő vonzerejét. Ezzel csábítják ide a gyanútlan felvételizőket: gyertek a Károlira, itt intim, otthonos légkör vár benneteket!

Ez kétségtelen. A légkör nemcsak otthonos, hanem családias. Szerintünk már túlságosan is, de az egyetem vezetőinek, úgy látszik, még több rokonra van szükségük a komfortérzethez. Nemcsak a házastársi szeretetre kell tekintettel lenni, és nemcsak a testvérire (Géher István és Kállayné Géher Kata). Ezen az egyetemen teljesen elhanyagolták a szülői szeretetet a gyermek iránt, és a gyermeki szeretetet a szülő iránt. Erre a hiányosságra figyelt fel az új honlap. És mint sokmindent – például a kaotikus névhasználatot az egyik oktató esetében – egy füst alatt ezt is korrigálta. A Magyar Intézetben, amely a családi érzések munkahelyen történő kimutatásában élen jár (az összes példánk innen van, Kunt és Kunnét kivéve), végre valakinek eszébe jutott, hogy az apai és fiúi szeretetre is példát mutasson. Talán épp Legátus blogja (http://legatus123.wordpress.com) juttatta egy apának és fiának eszébe ezt a szép gondolatot. És az új honlap megalkotói pótolták ezt a hiányosságot is – a sok egyéb között.

Ezért fölvették a Magyar Irodalmi Intézetbe Kovács Árpád fiát, Kovács Gábort. Nehéz volt neki helyet találni, mert Kiskovács, bár ösztöndíjból ösztöndíjba csöppen, valójában semmihez sem ért, teljesen életképtelen: mint egy maszületett kakukkfióka várja, hogy Nagykovács a szárnya alá nyúljon.

Apuka, Kovács Árpád, az apai szeretet szép példáját mutatva, meg is tesz a fiáért mindent, etikai aggályok nem gátolják ebben sem, mint ahogy másban sem szokták (ld. Mészáros-ügy). Tessék csak egy kicsit böngészni Apa és Fiú életrajzában (http://magyarweb.uni-pannon.hu/). Nagykovács nappali PhD-ösztöndíjat szerzett Kiskovácsnak eredeti munkahelyén a ELTÉn, OTDK-dolgozatokat írt helyette, amelyeket aztán díjazott ill. díjaztatott is, hogy Kiskovácsnak legyen önbizalma az életre. Kiskovács nem váltotta be a reményeket, már évek óta letelt az ösztöndíja, de nem írt értekezést. Nagykovács odavette Kiskovácsot maga mellé saját tanszékére, a veszprémi egyetemre (az 1992. Évi XXXIII. törvény 41. § (2) megsértése ott is). Kiskovács OTKA-pályázati támogatásban is részesül, amelynek vezetője Nagykovács. És most, hogy Nagykovácsot kipenderítették Veszprémből, és a Kulcsár-Szabó Ernő féle MAB-os bizottságból egyenesen a Károlira startolt, hogy Kulcsár-Szabó Ágnesnél kopogtasson állásért, továbbá Szabó András dékánnál és feleségénél, akik évekig párosával Nagykovács tanszékén hakniztak Veszprémben, Nagykovács joggal gondolhatta, hogy ő sem egymaga jön a Károlira. Ha Szabóék párosával kerestek a veszprémi egyetemen, akkor ő is két fizetést akar kasszírozni – nemcsak Magának, hanem családtagjának is, mint Szabóék anno. Végülis itt elég sok lekötelezettje van. Nemcsak Szabó András, hanem Hermann Zoltán is feleségestül dolgozott Nagykovács veszprémi tanszékén, mi sem természetesebb, hogy befogadja Kiskovácsot két tanszéke közül az egyikre. Hermann amúgy is troll, nem sokat kérdez, hanem teljesíti a parancsot.

Így Stan és Panból 3 testőr let. Hogy kinek a testőrei? Természetesen a Duplaszabó vezetésé. Eddig csak ketten összekapaszkodva „koptatták a szent lépcsőket“ – hogy világhírű Poetesszánk verséből idézzünk – a „Krisztus-vér-“ és mellesleg okirat-„hamisítók“, azaz Hermann és Kovács, most már hárman fogják:  Hermann, Kiskovács és Nagykovács. Lásd az új honlapot: (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=intezm&sub=kmit) .

Újabb megsértése az összeférhetetlenségi, 1992. Évi XXXIII. Tv. 41.§ (2) bekezdésének, továbbá az egyetemi SzMSz-nek. Ezt a felvételt a Szenátus nem hagyhatta jóvá, nem is tárgyalhattata, sőt, erre még az egyébként mindenre rábólintó Kari Tanács sem bólinthatott rá, olyan villámgyorsan történt. A régi honlap január 21-én, csütörtökön tűnt el a világhálóról. Azon még híre-hamva sem volt Kiskovácsnak. Az új honlap pedig január 23-án, két nappal később jelent meg – immár Kiskováccsal együtt. A Duplaszabó vezetés a törvények és testületek fölé helyezte magát. A Kari Tanács ugyan Szabó András zsebében van (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/03/how-many-votes-has-got-the-dean-hany-szavazata-van-szabo-andras-dekannak-a-kari-tanacsban/), de lassú. Mennyivel egyszerűbb Szabó Andrásnak, Kulcsár-Szabó Ágnesnek és Kovács Árpádnak (a troll Hermann Zoltán néma jelenlétében) egymás között elintézni Kovács Gábor felvételét a Magyar Irodalmi Intézet Klasszikus Magyar irodalmi tanszékére.

A Kari Tanács és a Szenátus kihagyásával csak a fölösleges bürokráciát iktatták ki. A döntéseket úgy is a két Szabó (szimpla és kulcsár) hozza. Ezzel a leegyszerűsítéssel csak a formát sértették meg – nem a lényeget.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 31 hozzászólás »

The firing of the rector Vargha and the dean Kapa (Vargha rektor és Kapa dékán menesztése)

Posted by jhnnsclvn - január 24, 2010

Több érdekes hozzászólás érkezett. A torlódás miatt döntenünk kellett a közlések sorrendjéről. Elsőként Rabbi és Admin véleményét közöljük Vargha András rektor és Kapa Mátyás dékán menesztésének lehetséges okairól – a szerk.

Rabbi:

Érdemes elemeznünk Vargha András rektorhelyettessé kinevezésének és leváltásának történetét is. Őt ugyanis egyetlen cél érdekében alkalmazták: alá kellett írnia pár együttműködési nyilatkozatot az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem vezetőségével, hogy így a Károli is megnyerhessen néhány pályázatot. Az egyik pályázat egy közel kétszázmilliós összegről szólt, amit hivatalosan a végzős tanulók pályakövetésére adtak – ez a felmérés soha nem készült el. Az összegből 150 milliót költöttek valami adminisztrációs szoftverre, a maradék ötvenet pedig zsebre rakták a BTK vezetői (a jogi kar vezetősége például nem is értesült az egész pályázatról, csak utólag). Ezt követően Vargha Andrásra többé már nem volt szükségük, egyszerűen eldobták, mint egy megunt rongybabát.

Admin:

Olvastam Rabbi hozzászólását. A 200 milliós összeg igaz, a szoftverre elköltött 150 millió nem. Nagyságrendekkel kisebb összegért vásároltak szoftvert, a többit kalózmásolással szerezték. Az alibi vásárlás csak az ürügy volt az összeg eltüntetésére. Ebből a 200 millióból különböző hiányokat fedeztek a BTK-n, nagy része eltűnt. Kapa Mátyás azt kifogásolta, hogy a Jogi Kar nemcsak nem kapott az összegből, de még a szerződésről sem tudott. Kapa bele sem nézhetett, akárcsak a BKV-s szerződésekbe. A jogi részt Takács János ügyvéd intézte a jogászok háta mögött. Ez persze Kapának nem tetszett. Ballának meg Kapa nem tetszett. …(kimoderálva – a szerk.)

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 2 hozzászólás »

Public enquiry 3. Árpád Kovács and Attila Simon (Nyilvános nyomozás 3. Csaló MAB-tagok)

Posted by jhnnsclvn - január 23, 2010

A két kitérő (MENY feltöltés alatt ill. A lesből hátbatámadó Szabó) után folytatjuk a Mészáros-féle bűnügy dokumentációját. Eddig közreadtuk Mészáros Márton 2 db 2009. március 9-i nyilatkozatát, melyek feketén-fehéren bizonyítják a közokirathamisítás elkövetését, továbbá a Doktori Iskola vezetője távollétében történt leváltásának valódi okát (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-nyilvanos-nyomozas-2/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/) . A “Veto and Revenge”-ben publikált jegyzőkönyv 2. pontja bizonyítja, hogy a törzstagok tudatában voltak a csalásoknak, hamisításoknak és egyéb szabálytalanságoknak, megvolt a lehetőségük, hogy javítsanak, de nem tették. Nemcsak nem tették, hanem kollektíve megbüntették azt, aki ezt kérte tőlük. Mészáros Márton, Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes bűnössége a dokumentumok alapján egyértelmű. Mindhárman gazdasági-társadalmi előnyt akartak elérni csalással és hamisított közokirattal: MM teljesítmény nélkül fokozatot, a dékánpáros teljesítmény nélkül törzstagságot. A bűncselekménynek tevékeny részese volt Demes-Kőfalusi Krisztina titkárnő, amit a két MM nyilatkozat bizonyít. Mindezt nem az egyetem érdekében követték el, hanem saját egyéni érdekükben. Az akkreditációt szabályosan is el lehetett volna érni – becsületes munkával. Ezt bizonyítja Váradi Ferenc védése, valamint Hima Gabriella témavezetése, amit nem kifogásolt a MAB. De az összes többit igen…

Most a MAB szerepét szeretnénk közelebből megvizsgálni. Ugyanis a MAB 2 tagja, Kovács Árpád és Simon Attila aktívan részt vettek a Mészáros-féle csalásban.

Kovács Árpád és Simon Attila a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának tagjai. Egyikük sem volt eredetileg MAB-tag, mindketten a ciklus közepén váltak azzá. Kulcsár-Szabó Ernő, az adott bizottság vezetője hívta meg őket 2008 szeptemberében Hima Gabriella és Korompay János helyére, akiket a nyári ülésszünet alatt – nem tudni, miért, talán, hogy helyet csináljon két bizalmi emberének – kitett a bizottságból. Erre az ügyre vonatkozhat Szabó András előterjesztésében az egyik Hima Gabriella elleni vád: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/ DIT-jegyzőkönyv, 3. pont. Erről az ügyről közelebbit nem tudunk, csak annyit, hogy mind Korompay, mind Hima MAB-mandátuma a Kulcsár-Szabó-féle bizottságban 2007. januárjától 2010. januárjáig szólt. Hogy nem békés megegyezéssel szűnt meg, az kiolvasható Szabó András szavaiból. Korompay János és Hima Gabriella lecserélése Kovács Árpádra és Simon Attilára talán a Károli szabálytalan doktori akkreditációját volt hivatva előkészíteni. Ezt nem tudjuk pontosan, ez csak feltételezés. Ezt a feltételezést mindenesetre alátámasztja, hogy Kulcsár-Szabó Ernőnek ez a két bizalmi embere alig tette be a lábát az általa vezetett bizottságba, néhány hónap múlva mindketten állásért jelentkeztek a Károli Bölcsészkarán, amelynek dékánhelyettese véletlenül ugyanazt a családnevet viseli, mint a MAB KÁB elnöke: Kulcsár-Szabó Ágnes. Úgy tűnik, mintha a Kulcsár-Szabó Ernő vezette KÁB ugródeszka lett volna a Károlira. Kovács Árpád váratlan és rendkívüli MAB-tagságát követően 4 hónappal, 2009. január 21-én került állásba a Károlin: http://www.kre.hu/portal/doc/szenatus/Szenatusi_hatarozatok_20090121_m.pdf, 25./2009. Ráadásul nyugdíjasként és csak orosz szakosként, holott a Károlin nincs orosz szak. Ebből is látszik, hogy más küldetése volt, mint az oktatás.  Simon Attila márciusban pályázott, és simán végigment mind a Kari Tanácsi, mind a szenátusi szavazáson, docensként és tanszékvezetőként is, csak a Zsinat mondott nemet az utolsó pillanatban (hogy miért, ez külön poszt tárgya). A kommunikációra beáramoltatott tömeges felvételnek nincs nyoma a honlapra felvitt Szenátusi határozatokban: http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=127 ! Ez újabb közokirathamisítás és az SzMSz megsértése.

A Kulcsár-Szabó Ernő-féle MAB-bizottsági karrierjüket követően mindketten részt vettek Mészáros Márton nem létező doktori disszertációjának megvédésében. Simon Attila valahogy bekerült a Mészáros-féle bizottságba tagként, és mint ismeretes, maximális pontszámot adott a csalásra (mint mindenki: 100%). Tudomásunk szerint DIT-határozat nélkül ült be, ugyanis a DIT más összetételű bizottságot javasolt. Szakmailag nem volt ott semmi keresnivalója. Nem Luther-szakértő, még csak nem is irodalmár, a Debreceni Egyetem Jogi Karán dolgozik. Ez azonban nem jogtudományi védés volt. Vajon ki hívta meg a bizottságba, ha nem a DIT?

A MAB-tag Kovács Árpád pedig, amint az a 2009. április 9-i DIT-jegyzőkönyvből kiderül, a Mészáros-féle védést megvétózó felülvizsgálati kérelem ellen szavazott, a meg sem írt dolgozat 100%-os minősítését szabályosnak fogadta el, leváltotta a felülvizsgálatot kérő DI-elnököt, hogy saját maga ülhessen a helyébe: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/, DIT-jkv. 2., 3. és 4. pont.

Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a MAB Kulcsár-Szabó Ernő által vezetett szakbizottságának két tagja részt vett a bűncselekményben, bűnpártolást követett el, ezen kívül korrupcióban is vétkesek. Mindketten MAB-tagságukat értékesítették egy csalás és közokirathamisítás legalizálására, és mellesleg a szakma elárulására, vagyis az ellenkezőjét tették annak, amire MAB-tagként felesküdtek – magyarán áruba bocsátottak egy társadalmi és szakmai mandátumot. Kovács Árpád konkréten professzori állásra váltotta át MAB-tagságát. Simon Attila is megpróbálta, nem rajta és nem a BTK vezetésén múlt, hogy ez most nem jött be. Ő csak aprópénzt kapott – bizottsági tagként. Ezen kívül viszontszívességet tettek az őket meghívó KÁB-elnök családtagjának, Kulcsár-Szabó Ágnesnek (nepotizmus).

Hogyan fér össze saját etikájukkal és a MAB etikájával az a szerep, amit a Mészáros-féle csalás legitimálásával játszottak?

A kérdés első felére egyszerűnek tűnik a válasz: ebből az esetből világos, hogy erkölcsi értelemben gátlástalan, amorális lényekről van szó.

A kérdés második felére azonban a MAB-tól várnánk választ.

Ezeket a kérdéseket ideje volna feltenni a MAB KÁB elnökének, Kulcsár-Szabó Ernőnek, tekintettel arra a további körülményre, hogy a Mészáros-féle bizottság majdnem kizárólag az ő embereiből állt össze (az egyetlen kivétel a dékánfeleség, Petrőczi Éva volt, de Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettessége óta már ő is tiszteletbeli családtag): Simon mellett KSzE doktorandusza, Bednanics Gábor, KSzE jobbkeze és egyik helyettese, a “Mädchen für alles”  Eisemann György, de Hermann Zoltán is ide sorolható – mint KSzE doktorandusza és mint KSzE másik helyettesének, Szilágyi Mártonnak a sógora. A témavezető MENYről, Kulcsár Szabó Ágnesről nem is beszélve… – a szerk.

Posted in Károli Egyetem BTK, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 12 hozzászólás »

András Szabó, the hang-dog (A lesből hátbatámadó Szabó András)

Posted by jhnnsclvn - január 22, 2010

Az alábbi írás Eötvös kollégistától hozzászólásként érkezett a Public enquiry 2-ra (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/) – a szerk.

Szerző: Eötvös kollégista

Elöljáróban mindjárt megmondom, hogy nem én vagyok az Eötvös kollégista,hanem még a szüleim voltak anno. Ennek majd a későbbiekben lesz jelentősége.

Megdöbbentőnek találom azt a módszert, amit ebben az áprili 6-i jkv-ben olvasunk, és amit Szabó András – ahogy olvasom a Református Életben – már vagy 15 éve meglehetős sikerrel újra meg újra alkalmaz. A gyanútlan távollévőt távollétében megfúrja. Elhíreszteli róla, hogy ilyen meg olyan, az illető azt sem tudja, mivel vádolják, és már el is ítélik. Ez a jegyzőkönyv számomra megvilágosodás volt. Mindig is tudtam, hogy a “Csöndes tisztogatás”, ahogy megjelent a Református Életben, aztán a betiltott blogon, igaz (újra olvasható itt: http://karolisbotrany.blogspot.com/2009/10/csondes-tisztogatasok.html – a szerk.), de ez az április 6-i jegyzőkönyv a kézzelfogható bizonyíték. Szabó előterjeszt. Aki ellen, az természetesen nincs ott. A jelenlétében aligha merne. Feláll és elsorolja a vádjait. És senkit nem zavar, hogy a megvádolt nem válaszolhat. Rábólintanak a vádakra. Különösen, ha az előterjesztő a dékán. Mernének is tiltakozni. És a puszta rágalmakra kimondják a halálos ítéletet. Ezért olvashatjuk a MAB-határozatban a MAB-honlapon és ezen a blogon, hogy így ne. Soha, sehol, semmikor. Ha már kivégzés, ne ilyen szabósan. Legalább a stílusra ügyeljetek. Biztos sok rosszat el lehet mondani arról, akit ti Menynek neveztek, de az, ami ebben a jegyzőkönyvben van, nem az ő műve. Ez a hamisítatlan Szabó András. A kis paplanaláfingó.

A kisstílű, sunyi, büdös alattomos gazember.

Szabó Andrásról már előbb hallottam, mint ahogy ti itt blogolni kezdtetek róla. A szüleim kb. abban az időben voltak kollégisták, amikor ő. Teljesen meg voltak döbbenve, amikor megtudták, hogy dékán lett. Mindig jelentéktelennek látták, de nem olyannak, aki meghúzza magát jelentéktelensége tudatában, hanem betegesen irigynek, féltékenynek, rosszindulatúnak és főleg sunyinak, aki folyton azon töri a fejét, hogy tegye el láb alól a riválisait. Mert hogy a többiek okosabbak és tehetségesek nála, azt mindig is tudta, ette őt a sárga irigység. Általában erre indult be mint fúrógép. Ezt az egyet már akkor is ügyesen csinálta. Már a koleszban is sok áldozata volt. Kirúgták őket, koholt vádak alapján, és sose tudták meg, ki vádolta be őket. Elkullogtak, mint a megvert kutyák, még ők szégyellték magukat. Nem azért, mert elkövettek valami súlyosat, hanem hogy így elbántak velük. Személytelenül. Nem volt megfogható ellenség. Felszívódott. És nem értették, honnan jött ez a csapás. Mint derült égből a villám.

A szüleim szerencsére már akkor jó barátságban voltak egymással, összetartottak, voltak barátaik, meg tudták védeni magukat. Mert őket is megrágalmazta Szabó. De nem ám nyíltan, hanem folyosói suttogással kezdte róluk terjeszteni, hogy nem is jár nekik a kolesz, hogy nem is abba a szociális kategóriába tartoznak. Hogy a szüleik kulákok, burzsujok stb. Nem jár nekik szociális segély, az olyan igazi szegények elől csalják el az állami támogatást, mint ő, el kellene mondani a kisztitkárnak, meg a kolesz vezetőinek, hogy rúgják ki őket. Szüleim szerencsére utána tudtak járni, honnan jön a pletyka. Elkapták a kis sunyi Szabót, a dióira léptek, hogy mért terjeszt róluk hazugságokat. (Nem attól lett impotens, már azelőtt is az volt.) És mi volt a válasza? Olyan igazi szabós: „Neménvótam”, „fogalmam sincs, én is úgy hallottam” stb. De a barátaik egyértelműen beazonosították a forrást. A szüleim otthon csak úgy emlegették, hogy a paplanaláfingó. Aki alattomban ügyködik.

A módszer már akkor is ugyanaz volt, mint amivel megfúrta itt a dékánokat, rektorokat, rektorjelülteket ahogy olvasom, és egyáltalán mindenkit, aki egy fejjel magasabb nála és ezért az útjában volt. Amikor a szüleim olvasták a Református Életet, úgy érezték, ütött az igazság órája. Végre megkapja ez a gyáva, sunyi kis rágalmazó, amit érdemel. De korai volt az öröm. Szabó András még mindig dékán, és az áldozatok még mindig áldozatok. És a módszer még mindig ugyanaz: az áldozat rágalmazása a távollétében, hogy ne tudjon védekezni, ne tudjon válaszolni.

Mire várnak még az illetékesek? Hogy megszólaljon a lelkiismerete?

Lelkiismerete csak embernek van, nem ilyen aljas kis patkánynak.

.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 9 hozzászólás »

Daughter-in-law under construction (MENY feltöltés alatt)

Posted by jhnnsclvn - január 21, 2010

Szerző: Pszichiáter

Blogunk igazán hatékony. Megpendítünk egy témát, és példás gyorsasággal reagál rá az egyetemi vezetés. Persze, a maga módján: tüneti kezeléssel. Nem a lényegen javít, csak az optikán próbál -azon is botor módon, mint mindig.

 Az “Ágnes, what is your name” posztunkban bemutattunk egy fejet, amelyhez azonos keresztnév, Ágnes, de két különböző vezetéknév tartozik: dékánhelyettesként és tanszékvezetőként Kulcsár-Szabó, a bukott doktori iskola nem akkreditált törzstagjaként pedig mind a Károli, mind a MAB honlapján Hansági. Ebből a tényből különböző pszichológiai és szociológiai következtetéseket vontunk le (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/30/identity-complex-of-the-daughter-in-law-a-meny-identitaszavara/) . A posztban megadtunk további linkeket, ahol a látszólag önmagával azonos személy különböző neveken tűnik fel. Miután a fél ország No-name Ágnes asszonyon hahotázott, aki még a nevét se tudta megmondani 42 évesen, de magas pozíciókat töltött be, és élet-halál ura volt a Károlin, az egyetemi vezetés úgy próbálta megállítani a nagy össznépi hahotát, hogy levette az egyetemi honlapról az egész BTK-t. Íme: http://www.kre.hu/under/underc.htm

Ez csakis a közröhej tárgyává vált Nemtudjahogyhívják MENY miatt lehet, mert a Károli összes többi karának honlapja megnyitható.

Igaz, problémák másutt is akadnak. Pl.az ÁJK-n. Balla Péter komoly bajuszkája alól megértésünket kéri, hogy ez a honlap is folyamatos feltöltés alatt van: http://www.kre.hu/ajk/ . Megértjük. Folyamatosan fel kell tölteni a kart dékánokkal. Kapa Mátyás helyét Domokos Andreával, de csak ideiglenesen, mert a dékáni pályázat folyamatban van. Akkor majd új feltöltés jön.

Balla Péter helyét is jó volna már feltölteni valami állandó és főképp alkalmas rektorral, mert az ő rektori megbízása lassan már olyan ideiglenes, mint a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatoké volt. (Az 40 évig tartott. Csak remélni merjük, hogy Ballának nem lesz ennyi ideje. Legalábbis rektorként. Amúgy hosszú életet kívánunk neki. Csak nem ezen a poszton, amire nem született, és amihez nem nőtt fel, és nem is fog. Nem is erre szánták, hanem arra, hogy az alkalmas Vargha Andrást kifúrják, és helyet csináljanak Szabó Andrásnak. Annyira talán Balla nem kártékony. Bár ez sem biztos, hiszen Duplaszabóék és Györgyiné irányítják. Ennyi erővel ők is ülhetnének a helyén.)

De a Rektori Hivatal honlapja is folyamatos feltöltés alatt van. Nem a rektorok, hanem a főtitkárok miatt, akik szinte fénysebességgel váltják egymást. Korábban ez a pozíció olyan állandó volt, mint a naprendszer. Prekker Judit több mint egy évtizedig kapaszkodott a székébe, de aztán jött a bizalmatlan Balla Péter, aki éppúgy nem bízott Prekker Juditban, mint Kapa Mátyásban. Ravasz Leventében bízott – vagy egy hónapig. Aztán benne is elvesztette a bizalmát. Jött Zarándyné Imre Anikó. De a bizalmatlan rektor benne sem bízott tovább egy hónapnál. Az ügyeletes bizalmas Sepsi Enikő (http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=61). Vajon meddig? Az ideiglenes rektor 4 hónap alatt 4 főtitkárt fogyasztott el. Ők tényleg ideiglenesek voltak.

Radikális takarítás folyik tehát a jogi karon, ahonnan a dékánokat söprik ki, és a Rektori Hivatalban, ahonnan a főtitkárokat. De az igazi Augiász istállója a Bölcsészkar, amit tényleg alaposan ki kellene takarítani: lapátra tenni a dékánt, a helyettesét, és a bölcsészkarra csak véletlenül odatévedt tanítónő-rektorhelyettest. Meg a Kari tanács nagy részét. Mielőtt a Duplaszabó vezetés elsüllyeszti az egész egyetemet.

Ám a Bölcsészkaron csak honlaptakarítás folyik. A MENY gondolkodási időt kapott: ki kell találnia, mi a neve. Majd ha eldönti, lesz honlap.

Szerintünk mindez fölösleges adminisztratív munka és időpocsékolás. Teljesen mindegy milyen néven rúgják ki, amire már nemcsak megérett, hanem túlérett. Hosszú a bűnlajstroma. Csak, amiről mi tudunk: csalás, többrendbeli közokirathamisítás (ideértve az össze-vissza névhasználatot hivatalos okmányokon, a súlyos bűnügy, a Mészáros-féle hamisításra való felbujtás mellett), rágalmazás, intrikálás, pletykálás, kirúgott és fekete listára tett kollégáknak való anyagi és erkölcsi károkozás. A Károli a MENY eltávolításával megszabadulna egy közveszélyes őrülttől: a Duplaszabó dékán-páros rosszabbik felétől.

Nem a Bölcsészkar honlapját kellene tehát feltölteni, hanem a bölcsészkart magát: mégpedig alkalmas, erkölcsileg tiszta, szakmailag tekintélyes vezetőkkel. A MENYt pedig először is feltölteni egy vezetéknévvel, másodszor pedig azzal, amire már 2 évtizede hiába vágyik. Talán az kigyógyítaná súlyos, pszichózisba fordult neurózisából, aminek pusztító hatása már túlterjedt a bölcsészkar, sőt, túl az egész egyetem határain.

(Ajánlott MENY-posztok: az összes Y-írás itt, illetve a Senkiföldjén, továbbá a cikkben hivatkozott identitászavar-elemzés, valamint egy korábbi poszt itt: az Aranyásók 2. része – a szerk.)

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: | 12 hozzászólás »

Public enquiry 2. Veto and Revenge (Nyilvános nyomozás 2. Vétó és válasz)

Posted by jhnnsclvn - január 19, 2010

Mészáros egy napon kelt 2 nyilatkozata, amelyek szerint épp leadta a disszertációt ill. épp elkezdte írni, hamisítvány. Az egyiken nincs iktatószám, továbbá nem a Doktori Iskola vezetője vagy tanácsa a címzett, hanem a titkárnő, aki még másnap sem tud ezekről, ld. meghívókat a Public enquiry 1. részében. Az állítólagos dátum (2009. március 9.) és a védés (2009. március 26.) között nem ült össze a Doktori Tanács (továbbiakban DIT), így ezeket a kérelmeket senki nem tárgyalta, azokra engedélyt sem adtak. Házi vita sem lett kitűzve. Az első DIT-ülést ezt követően a Mészáros-védést ünneplő eszem-iszom alatt tartották, még március 26-án, elfogadták a védés 100%-os eredményét, és felkérték az éppen kéznél levő Eisemannt, hogy vállaljon egy másik ügyet is: főnöke menyének, Kulcsár-Szabó Ágnesnek a habilitációját. (Emlékeztetőül: Eisemann György az ELTE Magyar stb. Inézetének igazghatóhelyettese, igazgató: Kulcsár-Szabó Ernő, kolléga: Kulcsár-Szabó Zoltán.)

Mészáros ún. „értekezését” azóta már le is vették a www.doktori.hu honlapról, akkora blamázs volt. Terjedelme ugyanis maximum egy recenziónyi – a másik fele pedig bevallottan csapatmunka, és tematikailag sincs köze az első részhez.

Mit tettek a felelősök, amikor mindez kiderült? A Kar vezetői, Szabó dékán, Kulcsár-Szabó dékánhelyettes és Kovács Árpád új DI-vezető bűnrészesek. Tudatosan követték el a csalást, amelyet a 2009. április 6-i DIT-ülés jegyzőkönyvének 2-3. pontja bizonyít.

De mit tett a Doktori Iskola vezetője, és mit tett a rektor?

A Doktori Iskola akkori vezetője, Hima Gabriella külföldi konferenciáról hazatérve értesült MM védéséről, amit azonnal megvétózott az érvénytelen témavezetőváltás, a hiányzó házi védés és az el nem készült disszertáció miatt. Ez a vétó nem áll rendelkezésünkre, csak Szabó dékán és bandájának (Petrőczi Éva, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kovács Árpád és Hermann Zoltán) megtorló intézkedése erre a vétóra – a fenti DIT-ülés jegyzőkönyve. A banda haladéktalanul összeült a Doktori Iskola vezetőjének háta mögött, odarángatták az Írószövetségből a Kányádi Sándor ünneplése alkalmából éppen beszédet tartó Bertha Zoltánt, és természetesen a troll Hermann Zoltán is kéznél volt. A Hima Gabriella által megvétózott és a MAB által azóta már visszavont védéseket szabályosnak deklarálták, a csalás teljes tudatában újfent megerősítették, Hima Gabriella felülvizsgálati kérelmét elutasították, távollétében leváltották és Kovács Árpádot, a Kulcsár-Szabó Ernő által vezetett MAB-Bizottság tagját ültették helyébe, aki a MAB nevében törvényesítette Mészáros csalását. (1 tartózkodás volt a szavazatok között, feltehetően a kényszerrel odavonszolt Berthától.)

Vargha András akkori megbízott rektor az ülést érvénytelennek tartotta, Hima Gabriella leváltását nem fogadta el. Őt pár nap múlva Szabó András és Györgyiné Koncz Judit a HÖK segítségével puccsal megbuktatta a Szenátusban, és Balla Pétert léptették a helyébe.

Mészáros Márton rokona, Balla Péter mb. rektor a 2009. április 6-i puccsot érvényesnek fogadta el, Hima Gabriellát azonnali hatállyal felmentette a Doktori Iskola vezetése alól, és megerősítette Kovács Árpád kinevezését.

 A 2009. április 6-i DI-puccs jegyzőkönyve körlevelekben kering a neten, de aki még nem ismeri, itt olvashatja:

DIT2009.04.06

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 18 hozzászólás »

Public enquiry 1. (Nyilvános nyomozás 1.)

Posted by jhnnsclvn - január 19, 2010

Néhány kommentelőnk a Mészáros-féle okirathamisítások láttán szemrehányást tesz nekünk, mért nem lépünk fel keményebben. Szerintük Mészáros 5 évig terjedő börtönnel büntetendő közokirathamisítást követett el, amikor valótlan tartalmú nyilatkozatot felhasználva próbált előnyhöz jutni.

Mi, sajnos, nem vagyunk illetékesek, az illetékesek pedig nem nyilatkoznak. Ezért megpróbálunk egy közös nyomozással – az internet nyilvánossága előtt, olvasóinkkal együtt – utánajárni, lett-e és ha igen, milyen következménye ennek a bűncselekménynek.

A kérdés tehát az, hogy tett-e valaki Mészáros Márton ellen hamis nyilatkozatai miatt feljelentést a rendőrségen. Ha nem, miért nem, ha igen, hogy áll az ügy. Egyáltalán, ki volt illetékes feljelentést tenni?

Ha pontos információnk nincs is, körlevél formájában eljutott hozzánk néhány autentikusn dokumentum az ügyről, amit most sorjában közreadunk. A levelezések részvevőitől nincs értelme engedélyt kérni a nyilvánosságra hozatalhoz, mert elméletileg valószínűleg megtagadnák, gyakorlatilag viszont már megadták azzal, hogy körlevelekben juttatták el az információt.

Az első körlevél, amit közreadunk, Demes-Kőfalusi Krisztinától származik – több száz címzettel. Ez a körlevél azt bizonyítja, hogy a közokirathamisítás többrendbeli, hiszen még a témavezetésváltásra vonatkozó kérelem dátuma, azaz 2009. március 9, sem valós. A kérelem címzettje, átvevője, iktatója, elbírálója, Demes-Kőfalusi Krisztina még egy nappal később, 2009. március 10-én 15:33 perckor sem tudott erről a nyilatkozatról, különben nem küldte volna ki néhány száz példányban saját kezűleg azt a körlevelet, amely a 4 márciusi védés meghívóját tartalmazza. Ezen a meghívón ugyanis szó sincs Szabó András témavezetéséről Mészáros Mártonnal kapcsolatban (minden károlis oktató és doktorandusz ellenőrizheti a saját postaládájában). Ezen még Hima Gabriella és Hansági Ágnes neve szerepel (a 4. meghívó):

védések meghívó

Ugyanakkor pár nappal később az Országos Doktori Tanács honlapján már Szabó András neve került Mészáros Márton neve mellé témavezetőnek:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=1755

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton | Címkézve: | 7 hozzászólás »

Evidence for forgery (Mészáros Márton 2 nyilatkozata)

Posted by jhnnsclvn - január 15, 2010

Mészáros Márton 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a PhD-védés előtt saját kezűleg aláírt nyilatkozatában kérte, hogy aznaptól témát és témavezetőt változtathasson. Úgy fogalmazott, hogy a “továbbiakban” Szabó András és Hansági Ágnes vezetésével szeretné írni disszertációját a megváltoztatott témája (Luther és kora) miatt. (Eredeti téma: 20. századi magyar protestáns irodalmi élet, eredeti témavezető: Hima Gabriella.)

A másik nyilatkozatában, amelyet ugyancsak 2009. március 9-i dátummal saját kezűleg írt alá, pedig azt kéri, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa.

A 2009. március 9-én elkezdett új témát március 25-ére sikeresen befejezte, aznap még állítólag egy házi védésre is futotta idejéből, amelyet a jegyzőkönyv szerint Kőfalusi Krisztina tanszéki adminisztrátor vezetett le.

Ezt követte 1 nappal később, március 26-án a 100 %-os védés, Eisemann György elnökletével.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: | 60 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.