Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2016. január

Silencium (A reformátusok hallgatnak)

Posted by karoligaspar - január 28, 2016

holokauszt

Írta: Sola scriptura

Január 27-e a Holokauszt nemzetközi emléknapja. A református fórumok erről mit sem tudnak. A parokia.hu nem említi az eseményt. A http://www.reformatus.hu aznapi cikke pedig a Kispál és a Borzról szól, az ő keresztyénségükről.

A reposzton a házépítéssel kapcsolatos törvényi hátteret boncolgatja Soós Szilárd nagytiszteletű (?) úr(?).

Ezen a napon az MTA nagytermében a holokauszt évfordulójára és a tavaly elhunyt híres rabbira emlékezve Schweitzer József emlékkonferenciát tartottak. Az eseményen megjelent Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete, a MAZSIHISZ vezetősége, számos külföldi vendég és a magyar értelmiség színe-virága.

Bár ennek a konferenciának a megrendezésében állítólag szerepet vállalt a Károli Református Egyetem, ennek nem sok jele volt. Hiányzott Balla Péter, a KRE rektora, amin nem is csodálkozunk. Bizonyára megrónák neonáci, jobbikos rokonai, ha egy zsidó emlékét ápolná akár egy félórás obligát megjelenéssel is. Lovász László, az MTA elnöke megnyitotta a konferenciát és üdvözölte a magyarországi egyházak jelenlevő képviselőit. A reformátusok távollétükkel tüntettek. Bogárdi Szabó István egy hangsúlyozottan nyegle hangvételű pár sorban mentette ki magát, üzenetét egy kollokviális “áldáskéréssel” fejezte be. A résztvevők összenéztek: a rossz modornak erre a durva megnyilvánulására ők sem számítottak.

A Károlit két ember képviselte: Zsengellér az első hittudományi szekció levezető elnökeként és Karasszon István előadóként.  Zsengellér felkészületlennek és zavartnak látszik. Annyi telik tőle, hogy salommal, dicsértessékkel és áldás békességgel köszöntse a megjelenteket és elmondja, Schweitzer József őt barátjának szólította. Ez nem nagy ügy, Schweitzer minden teológiát végzett embert a barátjának szólított. Meg hogy elment az apja temetésére, pedig nem is ismerte.  Ez egy mélyen kulturált ember udvarias gesztusa volt, ami egy, a MRE belső, parasztosan brutális stílusához szokott embernek furcsának tűnhetett. Zsengellér félszeg mufurcsága különösen disszonáns volt Fröhlich rabbi és Erdő Péter kifinomult elokvenciájához mérten, akik ennek a szekciónak az előadói voltak, Erdő videoüzenettel, Fröhlich személyesen. A konferencia előadásait a magyar tudomány kiemelkedő képviselői tartották. Komoróczi Géza professzor előadása most is igazi élmény volt, Vizy Szilveszter befejező szavai méltók voltak a rendezvény szellemiségéhez.

A Károli egyetlen előadására a délutáni órákban kerül sor, Fröhlich Ida kumráni írásokat elemző nagyszerű előadása után. Karasszon István előadásának a címe ez volt: Kóhelet és a filozófia. A református szóhasználatban Prédikátor könyveként emlegetett írás felettébb sokértelmű, felvetődik benne az élet értelmetlenségének kérdése, a túlvilági élet megkérdőjelezése.  Karasszon szerint ez az írás a maga komplexitásában kevésbé integrált a zsidó hagyományban, sokkal inkább a görög filozófiában. A görög szellemi hatást a héber eredetiben megfigyelhető számos tükörfordítás is igazolta, de a tágabb kulturális összefüggéshálózatot a föníciai nyelv filológiailag kimutatható hatása is érezteti. Karasszon a tőle megszokott alapos felkészültséggel és lebilincselő stílusban tartotta meg előadását, melyet a jelenlevők nagy rokonszenvvel és mély megértéssel fogadtak.

A Kóheletnek vagy a Prédikátor könyvének fő üzenete ez: “A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga”. (Préd. 12: 3. 15)

Ehhez méltónak bizonyultak a konferencia résztvevői, akik egy nagyszerű ember életművén keresztül emlékeztek a huszadik század legszörnyűbb genocídiumára. Aki még arra sem méltatta a nemzetközi gyászünnepet, hogy megjelenjen rajta, az is világos üzenetet fogalmazott meg magáról. Az MRE mai vezetőire az Isten parancsolatai megtartásának cinikus semmibe vevése, a jelen politikai vezetőinek gátlástalan kiszolgálása jellemző. Felszínes szenteskedés, mélységes korrupció  és kulturálatlan viselkedési formák: ezek a mai magyar református egyház riasztó arcvonásai. Örüljünk, hogy az MRE és a KRE vezetői nem botránkoztatták meg álságos és bugris jelenlétükkel ennek a mély tudással és átélt spiritualitással jellemezhető eseménynek az avatott közönségét.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 43 hozzászólás »

Betty’s Girlfriend (Betty bukta)

Posted by jhnnsclvn - január 25, 2016

Győztek a tanárok, visszalépett a Klik jelöltje

Meglepő fordulat történt Bányai-ügyben: visszalépett az igazgatójelöltségtől Szilágyi Piroska Tünde, a kecskeméti képviselő testület által legtöbb szavazattal támogatott pedagógus.

 Miután a 2014-15. tanév végén lejárt Dr. Lukács Lajos igazgatói mandátuma, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot írt ki a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium igazgatói posztjára. Akkor sokan egyértelműnek vélték, hogy újra az intézményt 22 éven át vezető Dr. Lukács Lajos lesz 2015 szeptemberétől a vezető, ugyanis ő volt az egyetlen pályázó. Azonban a KLIK mielőtt döntött volna, véleményezésre kérte fel az önkormányzat közgyűlését.

A javaslat a szavazás során elbukott. A KLIK nem nevezte ki Dr. Lukács Lajost igazgatónak, az iskola Máté Ildikó igazgatóhelyettes vezetésével kezdte meg a 2015-ös tanévet- írta meg még 2015. decemberében a Hiros.hu portál.

A KLIK újabb pályázatot írt ki a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium igazgatói posztjára. November 13-án kiderült, az intézményt 22 évig vezető pedagógus mellett három további személy adta be a pályázatát. Egyikük Pósfainé Dr. Bakota Éva később visszalépett. A maradék három pályázó közül a bizottság Tajti István pályázatát nem támogatta, Dr. Lukács Lajos négy, míg Szilágyi Piroska Tünde öt szavazatot kapott.

Fotó: Baon.hu

A két vezetőhelyettesi poszt egyikét dr. Lukács Lajos volt igazgatónak ajánlották fel, de sem ő, sem a másik helyettesi pozícióra jelölt kollégája nem fogadta el a jelölést.

A Hírös.hu portál úgy tudja, hogy a közgyűlés által támogatott jelölt, Szilágyi Piroska Tünde levelet juttatott el a Klebersberg Intézményfenntartó Központ igazgatójának és a város polgármesterének, hogy visszalép, és visszavonja a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium igazgatói állására beadott pályázatát. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte a vita, az országos politikai szintet is elért támadások már nem az intézményvezetői beosztás betöltéséről szólnak, hanem a KLIK és a politika elleni támadásról, s nem akarja, hogy ebben a vitában őt eszközként használják.

Ez az ügy párhuzamos a Budai Nagy Antal Gimnázium igazgatóválasztásával.  Ott is mindenki – szülők, gyerekek, kollégák – a régi igazgatót akarták újraválasztani, de jelentkezett a posztra Manolovitsné Erdőközi Orsolya is, az iskola rendkívül népszerűtlen tanára.

És láss csodát: ő nyerte meg a pályázatot. Czunyiné azt mondta a sajtónak: “szakmai döntés született”. Aminek az az alapja, hogy Czunyiné (akkor még csak Bertalan Judit) és Manolovitsné (akkor még csak Erdőközi Orsolya) 1994 és 1999 között együtt járt a Károli bölcskarára. Ott a HÖK elnök Bertalan volt, a HÖK egyik vezetőségi tagja pedig Erdőközi. Ők még azt is tagadták, hogy ismerték volna egymást. Mivel 1994-ben a kar hallgatóinak száma (az első két évfolyamé) kb. 120 volt, a HÖK vezetősége pedig öt tagú, az ordas hazugság nyilvánvaló. De Czunyiné mindig is becstelen hazudozó volt, zsenge fiatalkorától kezdve, s úgy látszik, Erdőközi is hasonló.

Czunyiné bűnös az egész magyar közoktatás sárba tiprásáért, Betty csak egy kis KLIK-es körben terjeszti a becstelenséget és korrupciót. A forrás mindkét esetben a Károli: onnan ömlik a szenny a magyar köz- és felsőoktatásra. Fejétől bűzlik a Károli: Bertalan és Erdőközi idejében a parázna életű, mocskos szájú, kormánytartalék-rabló Tenke Sándor, Bertalan szeretője züllesztette az intézményt, napjainkban a kollégáit titkosszolgálati eszközökkel megfigyeltető neonáci Balla Péter. Alatta pedig olyan gazemberek tömik a zsebüket és űzik mocskos játékaikat, mint Szabó András és cikkünk hőse, a tanítónőből rektorhelyettessé avanzsált Betti, aki a vallását gyakrabban váltja, mint a bugyiját, de szennyes jelleméhez hű marad.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 36 hozzászólás »

The prince and the pauper (Koldus és király(fi))

Posted by jhnnsclvn - január 18, 2016

Koldus és király(fi)

Írta: Mark Twain magyar hangja

Gyerekkoromban nagyon szerettem Mark Twain fiataloknak írt könyvét. Az amerikai író, aki maga is megjárta az élet csúcsait és mélységeit, nagyon fontos tanulságokat fogalmazott meg. A történet a tizenhatodik századi Angliában játszódik. Itt születik meg egy szeméttelepi házban Tom, a koldusgyerek és Edward, a walesi herceg. Életük azonban nem is lehetne különbözőbb: Tom szegénységben, mocsokban és kegyetlenségben nő fel, Edward szavait selyembe-bársonyba öltözött udvaroncok lesik. Tom úgy érzi, más ő, mint a környezete, a paptól szerzett könyvekből valóságos csodavilágot álmodik magának, s olyan bölcsességet szív magába, mely még bárdolatlan környezetéből is tisztelet vált ki

Egy napon megtörténik a csoda: a koldusgyerek és a királyfi találkozik egymással, s Edward, a jövendő király ruhacserét javasol hasonmásának. Mindegyikük megtapasztalja az addig elképzelhetetlent: Tom a trón pompáját, Edward a Cheapside mocskát és brutalitását. Tom az annyira vágyott magas műveltséget szívja magába, Edward ember- és életismerete bővül hihetetlen mértékben. Kirabolják, megverik, kicsúfolják, börtönbe vetik, megtapasztalja a korabeli Anglia minden bűnét és szennyét.  Közben meghal apja, a király, s Edward éppen az utolsó percben érkezik meg a koronázásra, ahol a becsületes Tom átadja neki az őt megillető koronát.

Magyarországon is született egy gyerek, falu szélén, vályogházban. Őt is agyba-főbe verte durva lelkű apja, akárcsak Tomot, de ő nem könyvekbe és a bölcsesség megtapasztalásába menekült, hanem a bőrt rugdalta a kert végén a budi mellett és focista karrierről álmodott, de ehhez hiányzott a megfelelő gömbérzéke, stratégiai intelligenciája és mindenekelőtt a teammunkára való minden képessége.

Hátrányos helyzetű gyerekként viszont rögtön felvették az ország leghíresebb jog- és szócsavar-képzőjébe. Itt találkozott későbbi haverjaival, a két bajszossal, és már húszéves korukban megígérték maguknak és egymásnak, hogy ők fognak uralkodni az ország felett, ők lesznek a három főméltóság. És lőn! A koldusfiút a soros gonosz varázsló egyenesen Albionba röptette, ahol beavatást nyert a fekete mágiába. A két bajszos megelégedett a családjukban már három generáció óta sikeresen űzött vörös mágiával.

A vörös és fekete hármas közben megválasztatták magukat az ország élére – merthogy, majd elfelejtettem, demokráciában zajlott e történet -, és megvalósították minden vágyukat. A faluszéli kódisgyerek hatalmas stadiont építtetett a budi helyére, s ott rúgja a helikopterből alászálló bőrlabdát. Mivel csalódott a fekete és a vörös mágiában, a pápista és protestáns fővarázslókkal szenteltette fel a fűtött gyepet. Ott bogárzottak és rigóként csiviteltek, füstölőt lengettek és áldást osztottak a fűtött gyöp közepén. A királyfi pedig a koleszből egy hatalmas, kacsalábon forgó palotába költözött az előkelő Nádiposzáta utcába. Az Országházban már a keze ügyébe helyezte el a koronát és csak a nép spontán akaratmegnyilvánítására vár, hogy a saját fejére helyezze.

Vannak a történetnek mellékszereplői is. Itt van mindenekelőtt a szépnek éppen nem mondható disznópásztorleányka. Az ő apja a Tisza partján nevelgette a kocákat és a malacokat, s amikor a leányka hazajött a jog- és szócsavar-képzőből, hosszú gumicsizmában ganézott ki a derék sertések után. A disznópásztorleánykából azóta királynő lett, de régi öltözködési stílusát – az elegáns otthonka-dizájnt – mindmáig megőrizte. Nagyon szorgalmas asszony amúgy, a GYES-ből és a GYED-ből sikerült neki 38 ingatlant vennie. Tokaj szőlővesszei neki csepegtetnek nektárt, meg Kékessy Dezső bácsinak, a szürke eminenciásnak, akinek sikerült a háttérben 1100 hektárnyi birodalmat összeharácsolnia.

A csillagszemű juhász sorsa másként alakult. Őt a falu szélén egy menetiránnyal szemben közlekedő kivilágítatlan lúdvérc halálra gázolta, a falu fő disznópásztora pedig rátette a kezét a birkáinak még az ürülékére is. “Aki a kicsit nem becsüli…” – mondta a gázos disznópásztor, a mondatot nem fejezte be, ő az összetett mondatokat amúgyis értelmiségi raplinak tartja.

Viszont a vásárhelyi kondás unokája Lázárként felkelt túlsúlyos elődje árnyékából és arany Rolexét villogtatva johannita lovagként és aranykulcsos főkamarásként szolgálja a .. . na kit is? Hát mindenesetre nem Ragyás Tónit, aki egy térképen alig látható faluból érkezett a király udvarába, ahol igazi csodatevő lett: saját lakása például megállíthatatlanul növekszik a Pasa parkban, már a fényességes padisah otthonánál is tágasabb. Tóni midászként működik, amire ráteszi a kezét, az arannyá változik, persze csak a saját maga számára, mindenki más csak sz..rt tart a markában Tóni intervenciója nyomán.

Aztán itt van az udvari bolond, Happy Endi, aki nemcsak személyes jelenlétével képes derűt kelteni, hanem a képernyőn keresztül minden alattvalónak megmutatja, merre lakik az isten. Hát bizony Endi kaszinóiban, gyémántos bárcásainál, akik ügyesen kitakarították az államkassza legalját is.

A koronázással vár a mi királyunk, de már nem soká. Megvárja a félezeréves évfordulót, hogy Európára, sőt a világra szóló eseményt rittyentsen magának. Ő lesz Luther Márton és Kálvin János magyar reinkarnációja, Európa, mit Európa, a világ és a kereszténység megmentője. A Habony Művek már dolgozik egy protestáns pápa tervén, melynek keretében a mi királyunk egyben a pápai tiarát is a fejére illesztheti. Ebben nagy segítségére van a két bajszos is, akik közben megtértek és megigazultak, és vöröskatona nagyapjuk helyett egyenesen Pál apostoltól vs. Szent Páltól vezetik le a csornai vs. pápai családfájukat.

A történetnek persze még nincs vége.  Még az is előfordulhat, hogy Cheapside lakosai megunják a mocskot és szegénységet, amibe a faluszéli királyfi és nyaloncai, Ragyás, Happy, és a jogcsavarók, Bandó Tünde, Folthátánfolt Peti  és a többi gazember taszították őket. Ha egyszer felkel a Cheapside, elkergetheti őket és visszaveheti az elrabolt államkasszát. Csak akarni kell. Saját varázslónk prognózisa szerint az 500 éves évforduló nagyon is alkalmas erre.

 

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | 112 hozzászólás »

Betty reloaded (Betty újratöltve)

Posted by jhnnsclvn - január 11, 2016

Györgyiné Koncz Judit: BETTY

2016. január 06. – 12:25
Régi ismerősünk, Györgyiné Koncz Judit, becenevén Betty, Szabó András legszorosabb szövetségese, intrikus-párja újra hozta a formáját. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola zajos botrányai után most kecskeméti tankerületi felügyelőként hívja fel magára a figyelmet. A Civilhetes Független Közéleti Magazinban szárnyal a téma. Az alábbi cikket vettük át változatlan formában: http://civilhetes.net/gyorgyine-koncz-judit-betty . De nem ez az egyetlen poszt odaát, amely Bettyvel foglalkozik. Úgy látszik, nekik is becsípődött, mint mindenkinek, ahol ez a rendkívül sötét, gátlástalan trutyikavaró megfordult. Ld. még: http://civilhetes.net/botranyos-multtal-rendelkezo-tankeruleti-vezeto-donthet-a-banyai-sorsarol ill. http://civilhetes.net/parthuseg-tisztesseg-vagy-szakertelem- A szerk.

 Betty karrierjének stációi.

Györgyiné dr. Koncz Judit (önelnevezése szerint: BETTY)

A képen látható Györgyiné dr. Koncz Judit (önelnevezése szerint: BETTY) részletes pályafutása 2010 nyaráig követve itt olvasható. Egy rövid összefoglaló botrányos gálferences karrierjéről és dékáni bukásáról pedig több szegedi fórumon, pl. a délmagyar oldalon Katolikus wikileaks címmel. Györgyiné Koncz Juditot, azaz Bettyt a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – Kozma Gábor rektor délmagyarnak adott valótlan nyilatkozata ellenére – lebukása után még egy évig bujtatottan alkalmazta, vagyis jóltartotta, míg helyet talált neki lakóhelyén, Kecskeméten. Jelenleg a KLIK kecskeméti tankerületi igazgatója. Vezető állásba került ismét, de a felsőoktatásból már visszavonták a közoktatásba. Romboló tevékenységét a 14-18 éves korosztály tagjai közt fejti most ki – írja a jhnnsclvn.wordpress.com.

Önéletrajza szerint a végzettségét tekintve ének–népművelés szakos mindössze főiskolai végzettségű Györgyiné Koncz Judit 2011-ig a Károli Református Egyetemen tanított, ahol – egyetemi diploma nélkül – a rektorhelyettességig vitte. Kirúgása után Szegeden oktatási igazgató, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Humántudományi Karának dékánja lett. Onnan is botrányos körülmények között távozott. Mindkét bukását informatikai “merénylet” – feltört e-mailes levelezés – okozta alig több, mint 1 év leforgása alatt.

A Károli Református Egyetemen – akkor még – ismeretlen személyek Betty saját rektorhelyettesi postafiókját törték fel 2010-11 telén, amelyben rémes bűncselekményre találtak bizonyítékot, a 157 milliós ösztöndíjcsalás elkövetésére bűntársával, Szabó Andrással együtt. Szabó András püspökrokonsága miatt megúszta a kirúgást, csak lefokozásban részesült, a dékánság után az intézetvezetésről is leváltották. Bettyt viszont azonnali hatállyal kirúgták. Formailag közös megegyezés aláírását zsarolták ki belőle. A Károli a két vezetőnek, Szabó András és Koncz Judit rektorhelyetteseknek falazott, a sikkasztásért a rendőrséggel az ártatlan Marosi Margó gazdasági ügyintézőt hurcoltatta meg, aki abba beleőrült.

A Gál Ferenc Főiskolán Betty már óvatosabb volt, bonyolultabb jelszóval védte titkait. Ám ez nem segített rajta. Vele szoros, de furcsa kapcsolatban álló diákok – fél-tanítványok, fél-kollégák – levelezését 2012 április elején ismeretlen személyek feltörték, és újabb kompromittáló dokumentumokat hoztak nyilvánosságra Bettyvel kapcsolatban, amik már az új helyén elkövetett csalásokra és okirathamisításokra derítettek fényt.

A gálferences blogon található nyilvánosságra került diáklevelezés nemcsak Betty gálferences bűneit tárja fel, de azt is elárulja, mit rejtett Györgyiné Koncz Judit károlis rektorhelyettesi fiókja. Farkas Petra, a GFHF akkori hallgatója és egyszemélyben Kozma Gábor rektor titkárnője (!) így ír 2012. április 6-án  szerelmének, a TDK- és diplomacsaló Skamla Gábriel akkori diáknak és egyszemélyben tanulmányi osztályvezetőnek, miután tudomást szerzett Skamla elektronikus postafiókjának feltöréséről:

„Szia Gaga! … neked nincs semmi rejtegetnivaló dolgod a fiókjaidban (mármint úgy értem, hogy a munkahelyeddel kapcsolatban). Mert Judit (Györgyiné Koncz Judit – a szerk.) esetében mikor feltörték a Károlin a gmailes fiókját, akkor volt benne rejtegetnivaló! A hamis költségtáblázatot, amit átküldött a Károli rektorának, gazdaságisának, fel is tették a blogra!”

Később, amikor a Wistmanwood károlis ténykedése kipattant, kiderült, hogy a Károlin sem véletlenül törték fel Györgyiné Koncz Judit fiókját. Kovács Barnabás stratégiai igazgató, Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató és Sepsi Enikő BTK dékán már régóta gyanakodta Bettyre, de nem volt bizonyítékuk. Ekkor fordultak a Fabiny-ügyben oly sikeres Wistmanwood Kft-hez, ugyan, nézzen már körül Györgyiné Koncz Judit és Szabó András elektronikus levelezésében is. Nyírfás Földi László és Kardos Zsolt cége számára nem jelentett problémát Betty primitív jelszóval védett postafiókjának a feltörése. Valószínűleg Szabó Andrásé sem, de a fő csapás ezúttal Betty ellen irányult. Őt akarták azonnali hatállyal eltávolítani, ami a feljelentés kilátásba helyezésével sikerült is. Betty postafiókjának feltöretésére és lebuktatására Szabó András is utal Facebookos szerelmével, Eszterrel folytatott levelezésében.

A gálferencen egy évvel később akciózó hekker kilétére sosem derült fény, bár Betty és Kozma Gábor rektor nagy erőkkel nyomoztattak utána. De az elkövető nem hagyott nyomot. Profi volt. Nem zárható ki a feltevés, hogy ez is a Wistmanwoodszámlájára írható. A Wistmanwood szokása ugyanis, hogy mindkét térfélen játszik. Hekkeléssel zavart és ijedséget kelt egy intézményben, hogy aztán felajánlhassa szolgálatait, és beépülhessen az adott helyre. A Wistmanwoodot a Károli ajánlására Kozma Gábor is felkérte magánnyomozásra és az elektronikai rendszer átvilágítására. Kardos Zsolt pedig oda is beütött legalább egy téglát…

A Wistmanwood ezúttal a fausti Mephisto szerepét játszotta. Most is rosszra tört, mint az ördög alapból mindig, de a sötét és rosszindulatú Györgyiné Koncz Judit-Betty kétszeres lebuktatásával – gonosz szándéka ellenére – szinte kifejezetten jót művelt…

Források:

http://galferences.wordpress.com/2012/04/15/mi-tortent-a-lebukas-utan/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/07/27/who-is-running-for-dean-1-the-nursemaid-with-pipe-dekanjeloltek-1-a-furulyazo-dadus/

http://www.origo.hu/itthon/20120510-belebukott-a-szakdolgozatbotranyba-a-szegedi-dekan.html

http://szegedcafe.hu/tema/gyorgyine-koncz-judit/

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/katolikus_wikileaks_tavozott_a_hittudomanyi_dekanja/2278663/

Posted in Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 63 hozzászólás »

Whispering with Satan (Sátánnal suttogó)

Posted by karoligaspar - január 4, 2016

A Sátánnal társalkodó Tóth János József (középen)

A Sátánnal társalkodó Tóth János József (középen szakállal) A kép forrása: http://www.kre.hu/btk/index.php/11-hirek/449-hazaerkeztek-hallgatoink-a-maltai-tanulmanyutrol.html

A botrányos PhD-jairól híres viccegyetem, a Károli, egy újabb PhD-botránnyal került 2015 legvégén a médiafigyelem középpontjába. Igaz, a média a Corvinusnak tulajdonítja a botrányt, amely a nyilvános vitát lefolytatta, pedig a szerző a Károli Egyetem neveltje, sőt, témavezetője is a Károli volt oktatója és tanszékvezetője. De ez még nem minden. A szerző ugyanaz az a Tóth János, aki már közel három éve különböző nickeken trollkodik ezen a blogon Balla Péter rektor és Sepsi Enikő dékán megbízásából, mégpedig elsősorban a kétszeres PhD csaló, Mészáros Márton védelmében. Mióta azonban kitört körülötte a botrány, ő maga szorul védelemre, ezért trollként nemcsak lapul, hanem ő alkalmaz trollokat – többek között egy másik Mártont – az őt támadó vincentblogon. – A szerk.

Írta: Arkangyal

A Károlinak sikerült a karácsony és szilveszter közötti langyos kábulatot is felkavarni egy takaros kis botránnyal. Tóth János József, az egyetem kommunikációs szakának végzett hallgatója, jelenlegi oktatója körül robbant ki a gyalázat. Ismét egy doktori disszertációról van tehát szó, ezúttal nem egy minimalistáról, mint Mészáros Márton/István esetében. Tóth János Józsefével nem ez a baj, amint arról meggyőződhetünk, hiszen teljes terjedelmében olvasható a neten.

Tóth János a Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájára nyújtotta be “Univerzális kollektív létezés. A szociálkonstruktivista kommunikáció-modell módosítása felé” című értekezését, majd, mint maga értékeli, “sikeresen megvédte” 2015 december 15-én.  A modellt Tóth úgy módosította, hogy “univerzális érvényességgel bíró együttlétezési formákat vezet be, melyekben a transzcendens tagok világalkotó tevékenységével is számolunk”.  Tehát a kommunikáció kiterjed ember(csoportok), intézmények, gépek világán kívül “transzcendens” tagokra, úgymint angyalokra, bukott angyalokra, azon belül is a hajdani fényhozóra, Luciferre, a bukott angyalra, más néven a sátánra. A szerző a disszertációban bizonyította – ebben nincs is okunk kételkedni -, hogy az A kategóriás szociológiai folyóiratok nem számolnak ezekkel az ún. “transzcendens” tagokkal.  Márpedig ennek nagyon mélyen fekvő oka van, ahogy azt, hála Tóthnak, magunk is megtudhatjuk: “ha belegondolunk abba, hogy doktrinálisan kinek a szándéka Isten elfelejtetése az emberekkel, miközben teremtettségünkben olyanok vagyunk, hogy folyamatosan vágyódjunk Isten felé…. akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy egy istentelen kollektivitás, az isteni törvényekkel ellenkező intézmények és társadalmi helyzetek mennyiben tekinthetőek pusztán emberi alkotásoknak…”.

Mi elgondolkoztunk és megtaláltuk a választ: a Sátán maga hozta létre az “isteni törvényekkel ellenkező intézményeket”. Tette ezt olyan módon, hogy transzcendens tagként kommunikációba lépett emberi tagokkal, mindenekelőtt Soros Györggyel és hasonló tuggyukkikkel, akik a maguk transzcendentális, de mégis emberi gonoszságukban elvégezték a piszkos munkát az A kategóriás szociológiai folyóiratokban és egyebütt.

Tóth ezt a disszertációt állami ösztöndíjasként írta, tehát mindannyian hozzájárultunk ezeknek az alapvető felismeréseknek a létrejöttéhez. Leginkább pedig a témavezető, Vass Csaba, valamint a Károli kommunikációs tanszékének egyéb nagyjai, gondolunk itt a név szerint nem említett Bogár Lászlóra, aki az ECHO tévén keresztül világosítja fel fáradhatatlanul nemzetünket. De leginkább persze maga Vass Csaba, az MSZMP egyik vezető ideológusa, platformjának irányítója, Pozsgai Imre balkeze, az említett tanszék egykori vezetője. Vass úr publikációinak száma viszonylag csekély, de ezek a lehető legimpozánsabb fórumokon jelentek meg: Dunakavics, Ökotáj. Az MTMT-re saját maga által feltett, nyolc legfontosabb publikációjának ez a forrása. Vass úrnak nyilván alapvető szerepe lehetett az MSZMP szétverésében, amennyiben angyali küldetésben dolgozott ott és a Hazafias Népfrontban. Vagy azóta világosodott meg, és lépett át a “bűn struktúráiból” a helyes oldalra.

A tudomány Tóth János féle “krisztianizálása”, a kommunikációs modell ilyenfajta transzendentális kibővítése annyira megrázta az ÖrülünkVincent blog embereit, hogy karácsony másnapján feltették véleményüket róla. Ehhez aztán többen is hozzászóltak, többek között maga Tóth is.

Aztán a Magyar Nemzet is tárgyalta a témát:

Ebben közölt egy nyilatkozatot is, amelyet a lap tévesen a Corvinus említett doktori iskolájának tulajdonít. Pedig nem illetékes helyről érkezett ez, mindössze a doktori iskola volt hallgatói – élükön Demeter Márton, Tóth barátja – nyilatkoznak. Legfőbb “érvük”, hogy az értekezést “három nagy tekintélyű professzor” is bírálta, és nem azt gondolta, amit a blog.

Erre az ÖrülünkVincent blog Szilveszter előtt még egy posztot szentelt a témának, amelyben leleplezi Tóth János sátáni módszerét, amellyel sikerült a fokozathoz szükséges egyéb követelményeket teljesítenie: haverjával, Demeterrel frissen gründoltak egy folyóiratot, melybe elhelyezték pár írásukat, és elintézték, hogy az egyetem ezt a nóném diáklapot “A” kategóriás szakfolyóirattá minősítse. Ebben együtt működött velük a doktori iskola volt vezetője, Horányi Özséb professzor emeritus. Fel sem tudjuk fogni, mi indította a hetvenen jóval felül levő Horányit, a hazai Pax Romana egyik vezetőjét, hogy élete alkonyán ilyen brutálisan lejárassa magát.

Tulajdonképpen itt be is fejezhetjük, hiszen a disszertáció teljes szövege hozzáférhető, az ÖrülünkVincent blog hozzászólói is számos kérdést tisztáztak. Csak még annyit: Tóth tévesen gondolja azt, hogy “sikeresen megvédte”  ún. dolgozatát. A doktori fokozat odaítélése ugyanis nem a 2015-ben összeült doktori bizottság feladata. Ők hoztak egy döntést – javaslatot, ezt továbbították az egyetemi EDHT-nek. A döntés joga a Corvinus Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottsága kezében van, ez a testület pedig még nem hozott döntést. Csak a testületileg hozott pozitív határozattal kerül be a név “sikeresen védett” megjelöléssel a doktori adatbázisba, csak ezután használhatja irataiban jogszerűen az illető a PhD, ill. dr. névelőzéket. Várjuk ki ezt: hajlandó-e a Corvinus szakmai hitelességét veszélyeztetni egy ilyen pszeudotudományos hablattyal vagy nem. Mi is úgy látjuk, a fő kérdés az, amit az  ÖrülünkVincent blog huferk84 nickname alatt így foglalt össze: “megengedheti-e magának a Corvinus, hogy egy ilyen doktorit adjanak ki a nevében. Pontosabban, hogy csökkenti-e ez a Corvinus mint egyetem értékét és jó hírét. Szerintem nem engedheti meg magának, és igen, csökkenti.”

Nemsokára megtudjuk a Corvinus EDHT-jának a döntését. Addig csak két kérdést teszünk fel.

  1. Miért nem szerepel Tóth János József a doktori adatbázisban? Ide akkor szoktak felkerülni a doktoranduszok, amikor már abszolutóriumot szereztek, van témájuk és témavezetőjük. T.J.J.-ről nem tud a rendszer.http://www.doktori.hu/index.php?menuid=122

2. Miért nem szerepel T. J. témavezetője, Vass Csaba a doktori adatbázisban? (Csak egy ilyen nevűről tud a rendszer, a szegedi fizikus Vass Csabáról.)

 

Posted in Károli University of the Reformed Church | 112 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.