Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. február

Szenci’s Recycling (Szenci sokadik újrahasznosítása)

Posted by karoligaspar - február 27, 2012

Szerző: Prudens

Mint tudjuk, Szabó András mestere az újrahasznosításnak, egész „életművét” erre az eljárásra építette fel.

Először Szabó Tolnai Gábor Szenci-szemináriumán hízelgett és forgolódott a 70-es években, mikor a nagyon és méltán rossz hírű professzor pártfeladatként megkapta Szenci Molnár Albert munkáinak kiadását.  Szabó András ekkor még hízelgésben és nyalásban szerfölött szorgalmas diákként vett részt a Napló fordításában. A munka oroszlánrészét Uray Piroska végezte. Aki tudni akarja, hogy Szabó mekkora  munkát végzett az életmű filológiai feldolgozásában, az nézze meg az 1976-ban a Magvető Kiadónál megjelent Szenci Molnár Albert Válogatott Munkái című kétkötetes kiadványt:  Szabó nevét meg sem említik a munkatársak között.

Mikor aztán minden munkatárs elhalálozott,  Szabót magáévá tette az egész munkát – és sem Tolnait, sem Uray Piroskát meg nem említve lett akadémiai doktor az amúgy roppant szűkszavú Napló fordítójaként, valamint ehhez írt 43 oldalas bevezető szerzőjeként. Ennek a 43 oldalnak a minőségéről mindenki meggyőződhet, aki megtekinti azt a Ravasz László blogon:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2010/09/06/extracts-from-a-diary-naplo-szemelvenyek/

ill. néhány oldalt itt:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/09/05/extracts-from-a-diary-naplo-szemelvenyek/

De a RECYCLING továbbra is Szabó kedvenc fogása maradt. Így jelentette meg tavaly Rév-Komáromban akadémiai doktori értekezésének lebutított (?) változatát „Bizontalan heleken búdosó…” címmel.

Közben felesége, Petrőczi/Ludvig Éva is hónaljig nyúlkált a református örökségben. Minden létező híres református személyt benyálazott hozzájuk írott, saját magát melléjük emelő és dícsérő versezetekkel. Nem volt elég neki Arany János, Petrőczi Kata Szidónia, Lórántffy Zsuzsanna, Rab Zsuzsa és Jékely Zoltán, tavaly egész kötetet szentelt a „szép híves patak” blaszfémikus telerondításának.

Legutóbb a recycling és a belerondítás cselekményét Szabó és Petrőczi párosban végezte. Áldatlan és blaszfémikus tevékenységük szörnyű végeredménye A zsoltár a régi magyar irodalomban című kompiláció, mely a jobb sorsra méltó L’Harmattan Kiadónál jelent meg 2012-ben.

Ez egy 2007-es csurgói összeröffenésen elhangzott szövegelések összegyűjtése. Látnivaló, ehhez a tudós (?) párosnak öt teljes évre volt szüksége, na meg a Károli és a  L’Harmattan Kiadó szerződésére, melynek alapján ez utóbbi jó pénzért sorozatot ad ki a Reviczky utcában keletkezett fércművekből.

2012. február 15-én, szerdán mutatták be Szabó és Petrőczi eme fércmunkáját más hasonlók társaságában a Reviczky utcában.

Sepsi Enikő, a Károli Bölcsészettudományi Karának dékánja így vezette be ezt az ominózus bemutatót:

“Az a gondolat indította útjára a Károli-Könyvek-sorozatot, hogy legyen az egyetemnek olyan méltóképpen terjesztett, professzionális sorozata, amely a szakmai nyilvánosság számára magas színvonalon és hosszabb távon nemzetközi kontextsban is meg tud jelenni. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a kiadványokból e-book-okat fejlesszünk.”

A professzionalizmusról és a magas színvonalról szóljanak maguk a szerzők. A könyv fülszövege az alpári vallási giccsgyáros Petrőczi stílusában imígyen reklámozza a házaspár régi-új szüleményét: „Reméljük, hogy esztendőkkel e napsugaras csurgói egybegyülekezés után is érzékelni fogják kedves Olvasóink e zsoltáros komolyságon, igényességen is át-átütő oldottságot:”

Sikerült, Petrőczi. Miután legyűrtük undorunkat, csak röhögni tudunk rajtatok.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 41 hozzászólás »

חצפה

Posted by karoligaspar - február 24, 2012

Szerző: Zores

Az eredetileg héber חצפה [chuzpà], majd a jiddisbe חוצפה [chùtzpe] alakban átment szó arcátlanságot, pofátlanságot, szemérmetlen és gátlástalan pimaszságot, cinizmust jelent. A magyar zsidók a “hücpe” alakot használják a fogalomra.

Nos, ez a szó fejezi ki legteljesebben Bölcskei Gusztáv református zsinati elnök legutóbbi pénzszerzési kísérletét, amely szerencsére kudarcba fulladt.

Miközben minden felsőoktatási intézmény súlyos pénzügyi gondokkal küzd az államilag támogatott képzési helyek elvonása plusz a költségvetés 20-30-40%-os megnyirbálása miatt, a Károli lubickol a pénzben. Már a szeptemberi évnyitón Balla Péter “frissensült” bábrektor azzal dicsekedett, hogy a többi felsoktatási intézménnyel szemben a Károlinak nincsenek anyagi gondjai, fölötte felhőtlen az ég. Az állami intézményekbe miniszteri biztosokat neveztek ki, hogy a súlyos elvonásokat végrehajtsák, ugyanakkor a Károli pénzügyeit nem korlátozza és nem kontrollálja senki. Annyira dúskál a pénzben, hogy észre sem veszi, 157 milliót loptak el valakik álösztöndíjak formájában. Adót nem fizet, mert nullszadósra jelentette le magát az adóhivatalnál, viszont milliókat költ a Wistmanwood magánnyomozó irodára, amellyel a Károli Egyetem oktatóit saját ottonaikban figyelteti: megfelel-e életvitelük privát négy faluk között a Szentírásnak? Mert ha otthonukban, szabad idejükben a legkisebb szabálysértést elkövetik, máris megkapják a rendkívüli felmondást. A magánnyomozó iroda ugyan lényegesen többe kerül, mint egy törvényes végkielégítés, dehát a Károlinak temérdek pénze van. Még erre a drága hobbyra is telik. És ami az államilag támogatott férőhelyeket illeti, a bölcsészkarral a kormányzat igazán nem fukarkodott. Az ország legkisebb és legyengébb, legszínvonaltalanabb bölcsészkara több állami férőhelyet kapott, mint az ELTÉ-t kivéve bármely intézmény.

Szóval, a Károli, amelytől nem vontak el egyetlen árva lyukas garast sem, miközben az állami intézményeket keményen megsarcolták, pár nappal ezelőtt jelentette a püspöknek, hogy kifogyott a pénzből. Mire Bölcskei püspök szaladt OV-hoz, hogy adjon neki egy oktatásügyi gyorssegélyt, természetesen extra, az állami támogatáson felül, potom 450 millió forint erejéig. Nagyon gyorsan kell, természetesen kizárólag oktatási célra.

Hova, mire fogyott el a Károli pénze, amikor tőle nem vontak el semmit, amikor Balla alig 5 hónappal ezelőtt azzal még dicsekedett a parókia portál által készített évnyitós interjúban, hogy felveti őket a zsé? Talán magándetektívekre? Talán az oktatók és hallgatók üldözésére, követésére, illegális lehallgatására és lekandikamerázására? Az ilyesmi tényleg sokba kerül. Egy magándetektív óradíja 50-100.000 Ft, és egyetlen ember napi megfigyeléséhez 7-8 detektív kell.

Tudja a kormányzat, mire költi Balla Péter az állami támogatást és a hallgatók befizetéseit? Tudja a NAV, hogy a Károli, amelyik nullszaldósként nem fizet adót, magánnyomozó irodát alkalmaz a saját oktatói és hallgatói ellen? Tanulmányozta már valaki, milyen szerződéseket köt a Szentírásra felesküdött lelkész, Balla Péter, Kardos Zsolt ügyvezető igazgatóval, a Wistmanwood magándetektív iroda vezetőjével?

Talán mégiscsak ki kellene nevezni miniszteri biztost a Károlira is, és utánanézni egy kicsit a pénzügyeinek. Azaz, körmére kellene nézni Ballának és Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatónak. Eddig csak a Jobbiknak síbolták a pénzt. Mos már a Wistmanwoodnak is.

Van azonban egy jóhírünk: Bölcskei Gusztáv legújabb kuncsorgását a megközelítőleg félmilliárd forint extra zsebpénzért elutasították. OV nem hajlandó Balla magándetektívjeit állami pénzből finanszírozni. 🙂

Posted in Balla Péter, Uncategorized | Címkézve: , , | 40 hozzászólás »

Breaking News: MAB February 2012. (Friss MAB-hír: 2012. február)

Posted by jhnnsclvn - február 20, 2012

Szerző: MAB-illetékes

Most pénteken dönt a MAB plénuma a Károli két világi karának akkreditációjáról.

A MAB-nak decemberben a Károlira látogató bizottságát egy korrektségéről és igényességéről nevezetes ELTÉ-s jogászprofesszor, a római jog kutatója, F.A. vezette. A Látogató Bizottság nagyon negatívan minősítette a KRE midkét világi karát. Kifogásolták a színvonaltalan oktatókat és a valódi tudományos teljesítmény hiányát. A MAB azonban, úgy tűnik legalábbis, nem meri levonni a konzekvenciát. A Kovács Barnabás által megvesztegetett MAB-taggal az élen egy szűk csoport azért lobbizik, hogy a plénum 2013. június 30-áig szavazza meg a Károli mindkét világi karának az akkreditációját. Azzal hitegetik a bizonytalanokat, hogy ha a keresztény kurzus szája íze szerint ítélkeznek, akkor eseteg megkegyelmez nekik a kormány, és meghosszabbítja a megbízatásukat. Ezek a lobbyzók az időhúzásra játszanak. Már a januári ülésen sem akartak dönteni. Pedig az egyetlen helyes és felelősségteljes döntés az akkreditáció megvonása lenne mindkét világi kartól. Egyik színvonaltalanabb, mint a másik.

Miközben a jó egyetemek is élethalál harcot vívnak egymással a fennmaradásért, ezt a szélhámos kókler bandát a keresztény kurzus nemcsak felszínen tartja, hanem a BTK-t több állami férőhellyel dobta meg, mint az ELTÉ-t kivéve a hagyományos, régi és nagy bölcsészkarokat: Debrecent, Pécset, Szegedet. A MAB-nak, mielőtt kimúlik, fel kellene nőnie a feladathoz. Vegyék már végre komolyan saját magukat, és döntsenek egyszer a lelkiismeretük és a legjobb tudásuk szerint. Ne pedig félelmükben, mint eddig, ha a Károliról volt szó. És ne hallgassanak a Kovács Barnabás által megvesztegetett, korrupt kollégáikra. Hosszabbításra úgysem számíthatnak a kormány részéről, most már pánik nélkül mondhatnának korrekt, politikamentes szakmai véleményt. A kormányzat világos szándéka a jogi képzés arányának csökkentése. A Károli színvonaltalan jogi karának a haknizó másod-harmad-negyed-ötödállású oktatókkal (ld. Osztovits, Cservák) semmi keresnivalója nincs a palettán. De a Bölcsészkarnak sem, amelynek egyetlen doktori iskoláját megszüntették, a Történettudományit pedig protekcióval akkreditálták, miközben az akkreditáció összes törvényi feltétele hiányzik (a törzstagok felének nincs doktorált hallgatója, ugyancsak a fele túlkoros, továbbá nincs közös műhelymunka). Az ÁJK-n semmilyen doktori iskola sincs. Még protekcióval akkreditált sem.

Sok MAB-tag abban bízik, meghosszabbítják a megbízását, ha nem húzzák ki a gyufát a kormányzatnál. Ez nem így van. Ez a testület megszűnik, és a következőbe már Bölcskei személyesen delegál tagot, hogy kibulizza a Károlinak a lehető legmagasabb költségvetést. Mindegy, milyen szakmai teljesítményre. Bölcskeit az egész ügyből csak az anyagi haszon érdekli. Az időhúzás neki jó. Ezt nem volna szabad megengedni.

A MAB-tagok számára ez a pillanat a legkedvezőbb a szabad, tisztán szakmai véleménynyilvánításra. Nincs mitől félni, mincs miért aggódni. Így is úgy is menesztik őket. Ha az embernek már nincs vesztenivalója, miért ne legyen tisztességes, miért ne hozzon felelős, a magyar felsőoktatást komolyan vevő döntést?

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 22 hozzászólás »

Authentic response to the suicide note (Hiteles válasz a professzor búcsúlevelére)

Posted by jhnnsclvn - február 17, 2012

Authentic response to the suicide note (Hiteles válasz a professzor búcsúlevelére)

2012. február 16.

 

Tisztelt “Ravasz László Baráti Kör”!
Most olvastam Szigeti Lajosról a bejegyzését!
Megrendített!
Nem tudom, hogy kihez van szerencsém, ezért rövid leszek.
Amit leír az csak egy része az egésznek.
Tudja, nekem sokkal jobban fáj az, hogy Lajost gyakorlatilag mára elfelejtették mint József Attila kutatót, mint irodalomtörténészt.
Az utolsó könyvét gyakorlatilag megírta. Meg kéne csak szerkeszteni.
Nem vállalták az ismerősök, barátok, hogy egy emlékkötetet összeállítanak .
Vagyis végül megszületett, a Nyitrai Egyetemen. Nem a Szegedi Tudományegyetemen, Nem a Károlyn és nem is a Veszprémin.
Üdvözlettel:
… az özvegy
Fenti megrendítő levelet a Ravasz László Baráti Kör kapta válaszul Szigeti Lajos Sándor professzor neten közzétett búcsúlevelére. A szerző engedélyével közölték – minden kommentár nélkül. Mi is így tesszük fel – a szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 42 hozzászólás »

The Divorce-Lawyer 4. (Dr. Takács János László, a válóperes ügyvéd 4.)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2012

2011. júniusában indítottuk a  dr. Takács János László a válóperes ügyvéd sorozatunkat. Miután dr. Takács János László 2011. június 22-én egy munkaügyi tárgyaláson felmondta a Károli képviseletét, azt hittük, komolyan gondolta, és a sorozatot lezárhatjuk, dr. Takácsot ad acta tehetjük. Ez azonban részéről csak színjáték volt. Ezért a dr.Takács-sorozatot folyatjuk:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/19/the-divorce-lawyer-dr-takacs-janos-laszlo-valoperes-ugyved/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/20/the-divorce-lawyer-2-dr-takacs-janos-laszlo-valoperes-ugyved-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/21/we-always-win-mi-mindig-nyerunk/

 A folytatás apropója ugyanaz a munkaügyi per, amelynek legutóbbi, 2012 február eleji tárgyalásán dr. Takács utódja a Károli képviseletében állítólag igazi, hamisítatlan doktortakácsos bizonyítási indítvánnyal állt elő: magánlaksértéssel behatolt áldetekívek tanúvallomásaival illetve az általuk felszerelt poloskák és kandikamerák illegális felvételeivel óhajtja megfordítani a per kimenetelét. A Watergate-ötlet azonban nem az új jogi képviselőtől, hanem még a felmondási indok kiötlőjétől, dr. Takács János Lászlótól származhatott, akinek híresen inkorrekt, mondhatni kriminális módszereiről szólt dr. Takács-sorozatunk első 3 darabja. A jelenleg is zajló Károlis munkaügyi perről egyelőre semmi biztosat nem tudunk, s mivel az olvasókat csak hiteles információval szeretnénk ellátni, arra kérjük a hozzászólókat, egyelőre kattanjanak le erről a témáról. Mivel a bíróság a zárt tárgyalást az említett munkaügyi perben már legutóbb megszüntette, az illegális megfigyeltetés valódi vagy hamis voltáról legkésőbb 2 hónap múlva bárki saját maga meggyőződhet. Addig a sorozat 4. darabjaként annak a veszprémi üzletembernek a beszámolóját közöljük önálló posztként, akinek a munkáltatóját 2011 őszén Veszprémben dr. Takács képviselte. Az eddigi szokásos drtakácsos pervezetéshez képest új elem felperes illegális megfigyeltetése, amit már az ombudsmann is elítélt. Ugyanakkor a felperes által becsatolt CD-vel kapcsolatban milyen érzékenyen szisszen fel, hogy az hozzájárulás nélkül készült. És ezt pont a kandikamerázásra és poloskázásra notóriusan felbujtó dr. Takács észrevételezi! Dr. Takács fejlődőképes: a tárgyalás végére felfedezte a személyiséghez fűződő jogot!

Szerző: KÉSZ

Szeretnék belépni a Klubba!

Belépőm egy munkaügyi per, melyben pénteken (2011. szeptember 23-án) a hírhedt ügyvéd úr (maga Takács, a válóperes módszerű) néhány bizonyíthatóan hamis adatot, állítást  nyújtott be a munkáltatói jogot felettem gyakorló személyéről. Takács ügyvéd már a tárgyaláson elmondta, hogy ő csak azt tudja adni információként, amit a megbízójától kap. Mintegy előre védekezett, hiszen nyilvánvaló volt, hogy ezeknek az “információknak” a jó részét ő agyalta ki vagy ő sugallta. A kérdés: hogyan lehet rábizonyítani, hogy társ, felbujtó, vagy egyenesen a bűnelkövetések eszmei szerzője volt a válóperes módszerű kolléga? Szívesen csatlakozom a panaszt tevőkhöz, és már tettem is lépéseket, írtam az ügyvédi kamarának. Miután a válóperes módszerű dr. Takács elolvasta a kamara vonatkozó döntéseit, már a tárgyaláson kimentette magát: nem ő a gonosz, hanem a munkáltató. Egyébként a munkáltató, akit a válóperes módszerű dr. Takács ügyvéd képviselt, illegálisan figyeltetett. Írtam az Adatvédelmi Biztosnak, aki már fel is tette az erre vonatkozó állásfoglalását a saját honlapjára: úgy marasztalta el dr. Takács megbízóját, hogy még a lefolytatott vizsgálat során tanúsított rosszhiszeműségüket is feltárta. Bizonyítható, hogy még az Adatvédelmi Biztosnak is hamis információkat adtak a megkeresésére. Persze gondolom ebben is dr. Takács megbízója a ludas, legalábbis a válóperes módszerű ezt így állítja be. Naná,  én is róla tudom elképzelni, egy német “topmenedzserről”, semmi esetre sem a helyi szokásokat, (válóperes) ügyvédi gyakorlatot jól ismerő, minden hájjal megkent simlis válóperes dr. Takácsról.

A pervezetés dr. Takács módra az én munkaügyi peremben is érdekes. Megírja egy előkészítő iratban szeptember 23-ra, hogy még nem kapta meg azt a hangfelvételt, amit augusztus 1-én saját magam érkeztettem a bíróságon, a szószerinti átiratával együtt. Az előkészítő iratot szeptember 22-én csütörtökön este elküldi az én jogi képviselőmnek. Ez egy igazán jóhiszemű és nagyszerű időpont a küldésre (faxon), ha a tárgyalás amire vonatkozik, másnap 23-án 10,00-kor kezdődik Veszprémben, főleg, hogy a felperes képviselője Egerben lakik és és ott is van az ügyvédi irodája. A tárgyaláson dr. Takács egyenesen azt állította, hogy nem kapta meg a CD-t, amit augusztus 1-én saját kezűleg leadtam, majd amikor a Bíró közli vele a küldés és átvétel dátumát, kicsit módosít. Ő már meghallgatta, de a megbízója még nem (a megbízó maga is alanya volt annak a megbeszélésnek, aminek a hanganyagát és átiratát benyújtottuk, így az számára eleve nem lehetett ismeretlen), így szeretne időt kérni, főleg azért, mert a megbízója külföldi, nem beszéli a nyelvünket. Majd hozzáteszi, hogy amennyiben kívánja a bíróság, tud kapásból szóban reagálni, és ezt rögtön meg is teszi, a tőle szokott módon. Üt tokától bokáig: a felvétel hozzájárulás nélkül készült, amit beadtunk, az nem is biztos hogy eredeti, ami pedig a felvételen hallható, az teljes mértékben alátámasztja az Ő és megbízója igazát…

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 96 hozzászólás »

Hot couple bed (Házasság hete Debrecenben)

Posted by jhnnsclvn - február 9, 2012

Szerző: Diszkrét Besurranó

Nem mindennapi programot eszelt ki a református egyház feje a debreceni kálvinisták szórakoztatására. Megrendezi a házasság hetét – két részletben (február 10-12. és február 17-19.). Az egyházfőnek nagy tapasztalatai vannak a házastársi hű(tlen)ségről, sőt, a viszont hű(tlen)ségről is, amikor pl. verekedésbe keveredett szíve hölgye újdonsült barátjával úgy 3 évvel ezelőtt egy pasaréti lakásban (Bishop’s chess 3. ezen a blogon: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/26/bishops-chess-3-puspoki-sakkjatszma-3/).

Hogy az unalmas házastársi szexet feldobja, megbízta a korrektségéről híres Whistlestock nyomozóiroda diszkrét besurranó kopóit, hogy papnak, apácának, anyám tyúkjának öltözve osonjanak be a hálószobákba, és a keblükbe, orrukba, fülükbe rejtett milliós értékű, ipari kémkedésre kifejlesztett precíziós kandikamerákkal és kandipoloskákkal készítsenek profi felvételeket a forró szexre önként jelentkező házaspárok házaséletéről. (A Whistlestock hétpróbás cég, ami annyit jelent, hogy a károlis oktatókon már legalább hétszer ki vannak próbálva. Úgy poloskázták és kandikamerázták be a károlis oktatók magánlakásait, hogy tulajdonosaik észre se vették. Csak pislogtak egyesek, amikor az Ecserin véletlenül találkoztak a róluk és lakásukról készült titkos felvételekkel, amiket a Whistlestock kft leleményes ügynökei tippadás céljából betörőbandáknak árulnak.)

A Whistlestock tásulat nyusziképű hölgytagjai multitaszkolnak. Kandikamerázás közben gyermekfelügyeletet is vállalnak – aktív oktatással. Megtanítják a felügyeletükre bízott gyerekeket, hogy lehet kebelbe, fülbe, orrba, szájba, fogak közé stb. rejtett kamerákkal ágyban üzekedő szüleiket diszkréten és titokban lefotózni, természetesen csakis törvényes keretek között, hiszen a jogszerű működés a kft logója (szakmai képzés). A hanghatásokat felnyomják majd a netre, és letölthető lesz a www.refnagyerdo.hu oldalról (technikai képzés). A jól sikerült képfelvételeket kivetítik majd egy nagy vetítővászonra az Arany Bika Hotel előtti téren. A DVD-t a felügyelt gyermekek árulhatják, amiért 20% jutalék üti a markukat. Ugyanennyi részesedést kapnak a pogácsa és ásványvíz-árusításért. Semmi sincs ingyen, a vizelde sem, a budi előtt is szedhetik a gyerkőcök a pénzt, sőt, azt meg is tarthatják (üzleti képzés).

A legbuzgóbb lepedőakrobatákat a vasárnapi 10.30-as istentiszteleten a püspök személyesen tünteti ki! A Károli Egyetem lelkész rektora pedig a legszaporább családapákat köszönti.

Helyszín: Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet (Mikszáth Kálmán utca)

Támogatják:
·Debrecei Szexológiai Szolgálat
·Debreceni Reformárus Püspökség
·Károli Gáspár Reformárus Egyetem rektora

Szeretettel várunk!

Részletes program: http://www.reformatus.hu/images/pdf/hazassag_hete_debrecen_program.pdf

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 42 hozzászólás »

Bednanics’ hearing (Bednanics kihallgatása)

Posted by jhnnsclvn - február 5, 2012

Szerző: Bednanics keresztje

2010 őszén találtak az ELTÉ-n egy készülékben felejtett faxot. Sokáig tartott, amíg eljutott hozzánk. A fax azt dokumentálja, hogy Kulcsár Szabó Ernő környezete – akadémiai kutatócsoportja, családja, munkahelye – benne volt a Hima Gabriella elleni intrikában. A legtöbbet Bednanics és Hansági fáradozott felmondási ok gyártásán.  Ez a levél egy ilyen Balla megrendelésére “gyártott” ok. Kulcsár-Szabó Hansági Ágnes írta alá, melyben előadja a “köztiszteletben álló” Bednanicsot ért méltánytalanságot. A fax mégsem a Károliról, hanem az APÓS ELTÉ-s faxkészülékéről ment át Hansági lakástelefonjára 2010 szeptember 9-én szerdán 14:20-kor. Dékánhelyettesi fejléces levélre lett kinyomtatva, és ott helyben iktatva. Hansági talpnyaló reverenciával “Főtiszteletű”-nek szólítja a jelentéktelen bábrektor Ballát, majd mérhetetlen felháborodással előadja, hogy a “köztiszteletben álló” Bednanicsot – aki, szegény, nem vette észre, hogy Mészárosnak nincs kész a disszertációja – beidézte kihallgatásra a rendőrség. Pedig ennek az embernek nem kezet, hanem egyenesen lábat kellene csókolni MarciPista erősen hiányos dolgozatának elfogadásáért!

Hogy ez a levél mikor és hogyan jutott el Ballához, nem tudni. Az nincs dokumentálva. Hacsak nem személyesen loholt át vele Hansági a Kálvin térre, hogy személyesen prezentálja a 15 napon belüli szubjektív felmondási okot a betegállományban lévő Hima Gabriella kirúgására.

Akadémikusi konspiráció

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: , | 80 hozzászólás »

The tenth commandment (A 10. parancsolat)

Posted by jhnnsclvn - február 4, 2012

Tudós szerzőnk ismét megajándékozta a blogot egy magas színvonalú, mély erkölcsi tartalmú írással. – A szerk.

 

Szerző: Tóth Károly

A Károli vezetőinek erkölcs(telenség)e

avagy a tizedik parancsolat

 

A törvény kőtábláin,melyet Mózes a Szináj hegyén vett át az Örökkévalótól, ott áll az irigység tiltása is. „Ne kívánd a te felebarátodnak házát, egyéb tulajdonát, feleségét!”

Az irigység a római katolikus egyház főbűneinek listáján is szerepel. Nem véletlenül. Az irigység ugyanis gonosz indulat, az emberi lélek tisztaságának megrontója, számos bűncselekmény oka és előidézője. Vezethet így lopáshoz (ezt tiltja a nyolcadik parancsolat), hamis tanúságtételhez (ezt tiltja a kilencedik parancsolat), sőt még (lélek)gyilkossághoz is (ezt tiltja a hatodik parancsolat).

Nézzük meg, hogyan viszonyul a Károli vezetősége az IRIGYSÉGhez, s a belőle burjánzó gyűlölethez és bűnökhöz.

A KRE BTK-n először 1998-ban láthattuk az IRIGYség kiáradását. Szabó András 1997-ben a tájékozatlan Szilágyi Ferenc orra előtt becsempészte Hansági Ágnest a Károlira, mondván, „jól jön ez nekünk, hiszen Hansági jövendőbeli apósa, Kulcsár-Szabó Ernő elintézi a MAB-nál az akkreditációt”. Hansági Ágnes pedig – aki csak évek múlva lett KSZE menye és PhD-ját is csak három év múlva szerezte meg – alkalmaztatásának pillanatában elkezdte irtó hadjáratát a kar komoly tudományos teljesítményt felmutató református oktatói ellen. Ebben segítőtársai voltak az irigység paroxizmusában tobzódó Szabó András és Petrőczi Éva. Ádáz hadjáratuk következtében számos kitűnő embernek mondott fel az egyetem, többek között Erdélyi István akadémiai doktor történésznek és az Európa-hírű Püspöki Nagy Péternek Ő ellene – költségeket nem kímélve – már tizennégy éve pereskedik a Károli, állandó magas jövedelmet biztosítva dr. Takácsnak.

Szabót, Hanságit és cinkosaikat a gyűlöletnek egy kivételesen magas foka, a ressentiment mozgatja. Nietzsche így ír erről : „ezek a fizikailag lepusztult és tönkrement emberek, egy egész föld alatti világ reszket itt valósággal a boldogok elleni kielégíthetetlen, csillapíthatatlan bosszúvágytól, a bosszú álöltözetében, a bosszú ürügyével…” (Nietzsche: Adalékok a morál genealógiájáról. Gondolat,  1996: 149)

Szabó, Petrőczi és maga Hansági is lelkük mélyén tisztában vannak saját tehetségtelenségükkel, értéktelenségükkel. Ezért üldözik a náluk különbeket, ezért zsarolnak, hamisítanak, hamistanúznak, rágalmaznak. És ezen az alapon értik meg olyan jól magukat a Károli legújabb – Schmitt Pál által (?) kinevezett – rektorával, az alantas ösztönök rabjában levő Balla Péterrel. Balla is gyűlölködik és irtóhadjáratot indít mindenki ellen, aki magánál különbnek gondol: törvénytelenül felmondott a KRE BTK IDI-je vezetőjének, Hima Gabriella professzorasszonynak. Ádáz dühvel üldözi azokat a doktoranduszokat, akik minimális tisztességgel viselkedtek – például nem írtak alá hamis tanúvallomásokat. Már pedig a hamistanúzás szokásos eljárás a Károlin, Szabó Andrásnak például kifejezetten a szenvedélye.

Meddig tűri a Teremtő a Károli nevezőinek gyilkos ámokfutását? Azoknak az istentelen és bűnös cselekedeteit, akikre rábízta a magyar fiatalság protestáns szellemben való nevelését és a református kultúrkincs őrzését és kutatását? Tehát a Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek bűncselekményeit. Hiszen, ahogy Márk evangéliuma 12. részének 1-9. versében leírja, a telepített szőlőt bízta rájuk. A bérlők azonban gonosz emberek, a bérért küldött szolgákat először megalázzák, aztán megölik. Ekkor a szőlősgazda saját szeretett fiát küldi a bérlőkhoz. Azok azonban „megfogván azt megölék és a szőlőn kívül veték”. (Mk. 12, 8)

Az Újszövetség professzora, Balla Péter rektor nyilván tudja a példázat kimenetelét.Mit is tesz a példázatbeli szőlősgazda? „Eljő és elveszti a munkásokat és a szőlőt másoknak adja.”   (Mk. 12, 9)

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címkézve: , , | 51 hozzászólás »

Bandi’s and Betty’s amnesia (Bandi-Betty amnéziája)

Posted by jhnnsclvn - február 1, 2012

Szerző: Hátulról lesből támadó

Amikor Szabó András 2009 április 17-én Györgyiné Koncz Judit-Bettyvel személyesen felkereste Bazsa Györgyöt, a MAB elnökét, hogy feljelentsék Hima Gabriellát és rátehessék a kezüket a Doktori Iskolára, valahogy kiment a fejükből, hogy ez nem egy jövőbeni terv, hanem egy közös múltbeli sikertelen puccsuk, jövőbe vetítve. Igazi bandis-bettys-akció – halálos ítélet a megvádolt távollétében, hogy ne védekezhessen, ne is mukkanhasson. A paplanaláfingós leváltást a szervilis Gállaci vezényelte le, akinek a Doktori Iskola közelében keresnivalója se lehetett volna (N.B: ő még mindig kari igazgató; a régi rendszernek ez a talpnyaló szolgája vajon mivel szolgált rá az új vezetés bizalmára?). A Doktori Iskola vezetője elleni 2009 április 6-i puccsot, amit Bandi és Betty elfelejtett Bazsának 10 nappal később, 2009 április 17-i személyes találkozásukkor megemlíteni, ehelyett úgy tettek, mintha csak tanácsot kérnének egy ilyen jövőbeni akcióhoz, az alábbi jegyzőkönyv tartalmazza:

J'accuse - a távollétében 1.

J'accuse - a távollétében 2.

J'accuse - a távollétében 3.

J'accuse - a távollétében 4.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 28 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.