Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2013. január

Rioting Students (Lázadó diákok)

Posted by jhnnsclvn - január 31, 2013

lázadó diák

A Károli, a magyar felsőoktatás bűzös mocsara

Írta: PROFESSORE

Az elmúlt 10 nap a magyar felsőoktatás izgalmas időszaka volt. Kezdődött a tárgyalásokkal, amelynek eredményeként egy rész-megállapodás született Balog Zoltán és HÖOK között. Az aláírt megállapodás már nem tartalmazta azt a részt, amelyben legitim tárgyalópartnerként a minisztérium csak a HÖOK-ot és a MRK-t nevezte meg, így a további egyeztetések résztvevői lehetnek a Hallgatói és az Oktatói Hálózat, valamint a szakszervezetek is. A média azonban forrong: HAHA szadeszes kapcsolatáról írnak, a HÖOK vezetőit árulással vádolják, ezzel kapcsolatban az atlatszo.hu bedobott a köztudatba néhány gyanúsan magas kifizetést az ELTÉ-n, valamint a SZTE-n. Bayer lapja, a Magyar Hírlap pedig „leleplezte” a hálózatokat mint kriptoszadeszesek által irányított és Soros által finanszírozott destruktív sejteket.

Közben a Ráday, Reviczky és a Viola utcában nyugalom honol, no nem az ökumenikus imahét szentséges csendje, hanem a kénkőbűzös sátáni lehelet által elkábított zombik hangtalansága. Aki még nem teljesen diszlexiás és belenéz a híradásokba, unott mosollyal tolja félre az újságot vagy a laptopot. Mennyi elcsalásával vádolják az ELTÉ-s és a szegedi gyerekeket? 10-20 millió? Peanuts! A Károlin 157 milliós ösztöndíjcsalást leplezett le a rendőrség. És? Történt valami? A csaló dékán, Szabó András azóta is húzza milliós fizetését, „megtakarításai” NAV nem látta számlákon fialnak, bűntársai is vígan élnek. Egyedül a szerencsétlen Margó szívta meg, hát igen, így jár az, aki bízik Szabó Andrásban.

A hallgatókat és az oktatókat szerte az országban a következő kérdések érdeklik legjobban. Lásd pl.

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/vodor_a_fejre_-_negy_teves_eszme_a_felsooktatasrol-77170

  1. 1.      A felsőoktatásból történő forráskivonás. Ez fokozatosan történik, és aránytalanul sújtja az egyes intézményeket. Jelenleg Magyarország az utolsó Európában a felsőoktatásra juttatott GDP-arány tekintetében: 0,5%. Az európai átlag 1%.

A Károli kiváltságos helyzetben van: bár a költségvetést egészében nem közlik, a nyilvánosságra került adatokból nyilvánvaló: plusz pénzek áramlanak az intézménybe. Ezek forrását a legnagyobb titoktartás övezi. Miért?

  1. Az állami finanszírozású helyek száma. Ez sem érinti a károlisokat, hiszen Hoffmann Rózsa államtitkár tavaly is jóval több „ingyenes” helyet juttatott a Károlinak az indokoltnál. Emlékszünk: az ország leggyengébb és legkisebb bölcsészkara a Reviczky utcában annyit kapott, mint a kiváló Szegedi Tudományegyetem bölcsészkara. A károlisok tehát bíznak tehát a további protekcióban. Annál inkább, mert közben Hoffmann Rózsa főnöke, Balog Zoltán egyenesen a Hold utcai református templomból katapultált a megaminisztérium élére. Szóval atyafiságos a viszony a Károli és a miniszter között.
  2. A képzés magas színvonala. Ez a károlisokat soha nem izgatta. Az oktatói kar intellektuális szintje némely tanszékeken alulmúlja egy középiskoláét. Oktatói kinevezéshez a Károlin nem szükséges az adott szakterületen végzett kiemelkedő tudományos munka, esetenként még alapképzettség sem. Bár az alapító okirat rögzíti, a református felekezethez való tartozás sem tűnik fontosnak. Akinek pedig sem alapképzettsége sincsen, sem nem református, az a Károlin tanszékvezető is lehet, ahogy a nyakában pökhendin arany menórát viselő Fóris Ágota példája mutatja. A színvonalat egyébként a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálja felül. Amikor ez még csakugyan minőségbiztosítási intézményként működött, felül is vizsgálta a nepotizmuson és korrupción alapuló károlis rendszert. Megvonta az akkreditációt az ÁJK Doktori Iskolájától és a bölcskar IDI-jétől is, rámutatott Szabó András EDHT elnök, Balla Péter rektor, Hansági Ágnes, Pethő Sándor és mások okirathamisításaira és egyéb bűncselekményeire.
  3. A MAB radikális átalakításával a Magyarországi Református Egyház delegálhatott egy személyt a testületbe. Csanády Márton, aki korábban jól fizetett munkákat végzett a zsinati elnök megbízásából, nyilván teljes erővel képviseli a Károli érdekeit. Balog Zoltán miniszter kooptálta a MAB felülvizsgálati bizottságába azt a Szabó Andrást, akinek bűncselekményeit – lásd az előző pontot – az előző MAB olyan határozottan elítélte. A kör bezárult: a mindenre elszánt, aljas bűnözőt bíróvá emelték.
  4. 2013. január 31-én a FDSZ és az OH egyetemi szervezete nyílt levélben fordult a Corvinus rektorához. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a február 4-i Rektori Kabinet-ülésre előkészített javaslatban az állami elvonások következtében a személyi kiadások 29%-kal csökkennek. Az egyetem csoportos elbocsátásokra kényszerül. Ez ellen tiltakoznak az oktatói érdekvédelmi szervezetek, más egyetemek hasonló szervezeteinek szolidaritásától kísérve. A nyílt levél követelései: “Szubszidiaritást és autonómiát! Független értékelést! Kiszámítható és átlátszó irányítást!” A Károlin nincs elvonás, a leggaládabb bűnelkövetők: Szabó András, Hansági Ágnes, Mészáros Márton kiemelt fizetést kapnak. Maradhatnak az emberi kor végső határáig. A károlis úgynevezett professzorai azt se tudják, mi is az a szubszidiaritás és autonómia. Csak a lóvé érdekli őket, meg mindenki által megvetett, röhej tárgyává tett “kutató, professzori” címeik. Bárgyú primitívséggel ülnek Balog nagytiszteletű (?) úr által biztosított helyeiken.

Ezért van csend és nyugalom a magyar felsőoktatás legbűzösebb mocsarában. Az egyetem alapító okiratában olvasható az az igehely, melynek szellemében Benda Kálmán létrehozta az intézményt: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való” (Hós. 4,6). Megállapítható, hogy a primitív tudatlanság a Károli létezésének majd két évtizede alatt csak nőtt és terjeszkedett. Egyben viszont bevált az alapítók szava. Ők „egész nemzetünk javát és üdvét tekintve” hozták létre az intézményt. Nyilván nem azért, hogy országos undor és megbotránkozás tárgya legyen, de Szabó András, Balla Péter, Hansági Ágnes, Pethő Sándor, Petrőczi Éva azzá tették. Amíg a Károli létezik, a legócskább vidéki kócerájnak is van hova letekinteni, mint a tudatlanság, korrupció, nepotizmus alulmúlhatatlan fertőjére, a magyar felsőoktatás legbűzlőbb mocsarára.

A Károli mint elrettentő negatív példa nyilván jól szolgálja „egész nemzetünk javát és üdvét”. Benda Kálmán akadémikus forog a sírjában.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címkézve: | 92 hozzászólás »

Loránt Hegedűs passed away (Meghalt Hegedűs Loránt)

Posted by jhnnsclvn - január 26, 2013

Hegedűs Loránt püspök

Hegedűs Loránt püspök

Életének 83. esztendejében magához szólította a Teremtő dr. Hegedűs Lorántot, a karizmatikus lelkipásztort, zsinati elnököt, a magyar reformátusság történetébe egyetemalapítóként bekerülő püspököt.

Dr. Hegedűs Loránt 1930 november 11-én született Hajdúnánáson. 1949 és 1954 között végezte el a budapesti Református Teológiai Akadémiát. 1954-55-ben Bicskén szolgált segédlelkészként, 1956 és 1958 között a budapesti Kálvin téri gyülekezet lelkipásztora volt.

Az 1956-os forradalomban bátor hazafiként és református lelkipásztorként vett részt. A kommunista diktatúra bátor helytállásáért Nagykőrösre, Komlóra, Alsónémedibe száműzte, ahol ez a kivételes teológus segédlelkészként szolgált. 1963-tól kezdve két évtizeden keresztül szolgált a bukovinai székely reformátusok hidasi gyülekezetében.

1983 és 1996 között a budapesti Szabadság téri gyülekezet lelkipásztora volt. 1991 és 1997 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke volt, 1991 és 2002 között pedig a Dunamelléki Egyházkerület püspöke.

1994-ben megalapította az első magyar református egyetemet, a Károlit. 1993-ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára volt, 1996 és 2003 között pedig az általa alapított Károlin tanította a teológusokat és bölcsészeket hitre, tudományra és erkölcsre.

Megrendülten búcsúzunk nagy tanítónktól és lelki vezetőnktől. Búcsúzzunk tőle a 347. dicséret szavaival, amellyel ő is oly sokszor búcsúzott testvéreinktől:

„Nincsen szívem félelmére,

nézni sírom fenekére,

mert látom Jézus példájából,

mi lehet a holtak porából.

Szűnjenek meg kétségeim,

változzatok félelmeim

reménységgé, örömökké,

mert nem alszom el örökké.”

A szerkesztőség

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 132 hozzászólás »

Professor Navracsics’ Walk to Canossa (Navracsics professzor Canossa járása)

Posted by jhnnsclvn - január 25, 2013

Professor Navracsics’ Walk to Canossa (Navracsics professzor Canossa járása)

A Ravasz László Baráti Kör hozzájárult, hogy a nemzetközileg ismert és elismert kitűnő vallástörténész alábbi írását saját oldalunkon is közöljük. Köszönet érte! – A szerk.

2013. január 22.

a lenullázódott Navracsics

a lenullázódott Navracsics

Balla, a született nulla

a nullának született Balla

Szerző: Dr. Jakab Attila PhD
vallástörténész – regisztrált álláskereső

Bayer Zsolt – aki szintén “az idióta nyugati világ ‘vívmányait’ használja” (http://www.magyarhirlap.hu/ki-ne-legyen) – tudatosan, megfontoltan, előre kiszámítottan írta meg provokáló cikkét. Botrányt, saját szóhasználatával élve “műfelháborodás”-t akart gerjeszteni. A valós társadalmi problémát tulajdonképpen faji kérdéssé konvertálta (mindkét írásában: http://magyarhirlap.hu/tenyleg-mi-legyen). Tudta, hogy ez az, ami hat, mert a faji gondolkodás már közel 150 éve beívódott a magyar közgondolkodásba (románok, zsidók, cigányok a sorrend!). Mivel a zsidózás mára már a Jobbik sajátja lett (lásd Gyöngyösi listázási afférja) így az 5-ös számú Fidesz tagsági könyvel rendelkező publicista inkább átstartolt a cigányozásra (korábban ő is inkább a zsidózás műfaját művelte). Azon egy percig nem gondolkodott el, hogy a cigányság egy részének felrótt magatartásminták vajon honnan jönnek? Kitől tanulták? Vajon nem kellene a továbbélő magyar nemesi, dzsentri mentalitást, magatartást (a kivagyiságot) górcső alá venni? Azt természetesen nem várom el, hogy Bayer ezt megtegye, mert nem hiszem, hogy arra meglenne a szellemi kapacitása, de esetleg megpróbálhatna olvasgatni, utána járni a dolgoknak.

Bayer 2013 első napjaiban szemrebbenés nélkül rákérdezett arra, hogy “ez itt még egy társadalom?” Eszébe sem jutott elmélázni azon, hogy 2010 tavaszától már Orbán Viktor a Jani ebben az országban, ahol Pintér belügyminiszter osztogatja az előre beígért pofonokat, és biztosítja a közrendet. Bayer azonban kételkedik a pintéri rendőrség hatékonyságában, ezért a tömeg zsigeri ösztöneire apellál; lincselésre szólít fel. Kimondja, hogy amennyiben a rendőrség passzív marad, akkor majd “a szigethalmi közösség gondoskodik róla, hogy soha többé ne legyen kedvük fenyegetőzni” az elkövetőknek. Ami eléggé világosan benne van a szövegben, azt nem lehet szándékosan félreérteni. Azt csak érteni vagy nem érteni lehet!

Amennyiben Bayer Zsolt úgy ítéli meg, hogy “ami van, fenntarthatatlan és robbanás előtt forrong. ‘Ami van: széthull darabokra’ (http://magyarhirlap.hu/tenyleg-mi-legyen), akkor miért nem arról ír mélyreható és értelmes cikkeket, hogy az Orbán-rezsim 2010 tavasza óta folytatott gazdaság-, de különösképpen társadalompolitikája milyen mértékben járult hozzá ennek a robbanásig feszült helyzetnek a kialakulásához?! Esetleg nem arról van-e szó, hogy Bayernek jutott a feladat, hogy egy előre beprogramozott társadalmi robbanásra mentálisan felkészítse az országot, előre elmagyarázza annak okait? Akkor ugyanis azonnal be lehet vezetni a szükségállapotot (lásd Alaptörvény 47. cikk a különleges jogrendről és 49. cikk a szükségállapotról!), ahogy azt az Alaptörvényben megfogalmazták – és akkor annyi a (2014-es) választásoknak! Ez lenne a Fidesz vészforgatókönyve a hatalom elvesztésének elkerülhetetlensége esetén?

A Bayer – Navracsics történet azonban más miatt feltáró jellegű. 2013. január 7-én Navracsics Tibor professzor, közigazgatási és igazságügyi miniszter, az ATV esti Egyenes Beszéd című műsorában még pontosan érteni vélte, hogy miről beszélt Bayer Zsolt az első írásában. Kijelentette, hogy “olyan embernek nincs helye egy közösségben, aki emberek egy csoportját állatnak tartja”. Egy héttel később, 2013. január 14-én, a Hír TV Rájátszás című műsorában, azonban már visszakozott, és helyesbített (http://index.hu/belfold/2013/01/14/navracsics_bayer_masodik_irasa_bizonyitott). Szerinte Bayer Zsolt sok mindent helyre tett. “Ismerem Bayer Zsoltot – állította -, és nem tételezem fel róla, hogy a szombati cikkben leírtakat komolyan gondolta volna”.

Időközben ugyanis Navracsics professzor elolvasta az inkriminált írást, és kiderült, hogy (a poltpéteri ügyészséghez hasonlóan), vélelmezhetően gőze nincs arról mi a szövegelemzés és szövegértelmezés. A navracsicsi állítással ellentétben – hogy “Bayer Zsolt meg tudja írni ezt a problémát úgy is, hogy ne legyen túl éles a nyelvezete” -, a valós helyzet ugyanis az, hogy Bayer még nem írta meg; csupán állítja, hogy tudna olyan cikket írni a magyarországi cigánykérdésről, amibe semmiképpen sem lehetne belekötni. Ne állítsa! Írja meg a cikket! És ha mondjuk a Heti Válasz le is közölte, akkor el is hisszük neki az állítását! Mindaddig azonban, amíg ezt nem tette meg, az állítása nem több egy kétes értékű / értéktelen szándéknyilatkozatnál.

Amennyiben azonban minél előbb sikerül szétverni a magyar felsőoktatást, és Demján Sándor meggyőződését követve teljesen leépíteni a “tömeges selejtgyártásra” szakosodott (vagyis semmiféle kézzelfogható profitot nem termelő) humán- és társadalomtudományokat, akkor Navacsics professzor már nem is fogja megtudni, hogy mi a szövegelemzés és a szövegértelmezés, mert nem lesz kitől megtanulnia. Valószínűleg ez is a cél. Bayer Zsolt ősfideszes, vezérkari családtag, a Vezér kebelbarátja írásainak nem az a célja, hogy azon a magyar (“nemzeti-keresztény”) olvasó elgondolkodjon, hanem hogy indulatba jöjjön, előítéletei megerősítést nyerjenek, egyértelműen, nevesítve lássa minden vélt vagy valós problémáinak okait/okozóit, és ily módon bármikor azonnal hadra foghatóvá (békemenetesíthetővé) váljék. Hiszen a hiba nem a rendszerben, nem az egyénben van, hanem minden baj forrása a Bayer Zsolt (vagy Gyöngyösi – mikor ki van szolgálatban) által nevesített Más/Másik. Ha az már nem lesz, maga a baj is megszűnik, és eljön a felvirágzás, a pannon Kánaán. Kb. így gondolták ezt 1880-1890-ben, 1920-ban, 1938-tól 1944-ig, az 1950-es években (igaz osztályalapon), és ma.

Egyébként Bayer Zsolt nagyon pontosan, és fölényesen, tette helyre Navracsics professzort: “Navracsics Tibornak, az én kedves régi barátomnak nem azzal kell foglalkoznia – mondta-, hogy engem kizárasson a Fideszből, egyrészt mert nem fog neki sikerülni. Másrészt ő az igazságügyminiszter. Azzal foglalkozzon, hogy a fenyegetőket, úgy, ahogy vannak, nagymamástól, nagypapástól, azonnal és haladéktalanul vigye el a kommandó.” Magyarra lefordítva: Bayer Zsolt “családtag”, a Vezér legbelsőbb köréhez tartozik. Érinthetetlen; bármit mond, ír vagy tesz. Ezzel szemben Navracsics professzor egy külsős, egy jövevény – és soha nem fog belépni a körbe; nem lesz tagja a”családnak”!

Az eredmény: Navracsics professzornak be kellett vállalni egy látványos és nyilvános önmegaláz(kod)ást ahhoz, hogy tovább rághassa a koncot, és érezhesse az isteni Vezér testmelegét. Példát statuáltak vele. Rajta keresztül tették nyilvánvalóvá mindenki számára, aki a rendszerben van, hogy meddig lehet elmenni az önállóságban. Semeddig. Azoknak, akik az Orbán-rezsim felépítésében és működtetésében szerepet vállaltak, azoknak az egyéni mozgástere nulla. Sőt, mi több: előbb-utóbb emberileg is lenullázódnak – rákényszerülnek arra, hogy feltörlő rongyokká váljanak.

Navracsics professzor esete elszomorító. Azt üzeni a fiataloknak, hogy a sikeres érvényesülés titka a meghunyászkodás, a szolgalelkűség, a jobbágylelkület, az elv- és gerincnélküliség. Az orbáni ellenzéknek ezzel az üzenettel kell számolni; és valami mást, hiteleset javasolni. Különben ugyanazt hozza vissza, csak pepitában! S akkor nem felfele, hanem továbbra is az erkölcsi züllés és elsilányulás, végeredményben a széthullás útján lefele viszi tovább a társadalmat.

Navracsics professzor lealjasodását összekapcsolva a Semjén-ügy körül mindinkább kialakuló csenddel, valamint a Professzorok Batthyány Körének fülsiketítő hallgatásával az válik nyilvánvalóvá, hogy a magyarországi értelmiség, mint olyan, erkölcsileg és intellektuálisan megbukott. Most üt vissza az a gyakorlat, hogy az elmúlt 20-25 évben többnyire csak a Navracsics kaliberű emberek juthattak pozíciókba. Itt nem elszigetelt egyéni esetekről, hanem egy belülről teljesen szétrohadt rendszerről van szó, ahogy azt jól mutatja a Károli Gáspár Református Egyetem évek óta csendben, a média közönye közepette zajló botránysorozata (https://jhnnsclvn.wordpress.com). A kisgömböc jellegű rendszerhez nem szabad még csak hozzáérni sem, mert a genny (kicsinyes irigység, mérhetetlen beképzeltséggel társult középszerűség, túlérzékenység, sértődésre való nagyfokú hajlandóság, alantas gáncsoskodás, intrika, gyávaság, intézményesített kontraszelekció, féltudás) szétspriccel, a rendszer összeomlik, és mindenkit maga alá temet. Úgy tűnik, hogy az omerta és a közös érdek továbbra is szoros egységbe kovácsolja mindazokat, akik körön és klikkeken belül vannak. Ezért is nincs valójában semmiféle szakmai közélet Magyarországon. Önámítás, valóságos önbecsapás azt hinni, hogy egy ilyen rendszerrel bármiféle jövőt is lehet építeni. A “mesterek” kora után ugyanis most vagyunk a gondosan kiválasztott “inasok” korszakában, akik szintén szeretnének 15-20 évet kihúzni. Utánuk pedig már nincs semmi, csak a nagy nihil. A fiatalok egy része ezt látszik (végre-valahára) felismerni. A közeljövő nagy kérdése, hogy számíthatnak-e a szüleikre, nagyszüleikre? Ellenkező esetben teljesen kilátástalanná, értelmetlenné válik jövőjüket ebben az országban elképzelni!

Hozzászólások kikapcsolva | a gerinctelenek üzenete, Navracsics lenullázódása és a nullának született Balla Péter, szolgaképzés a magyar felsőoktatásban | Permalink
Szerző:: ravaszbarat

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2013/01/22/professor-navracsics-walk-to-canossa-navracsics-professzor-canossa-jarasa/


Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 16 hozzászólás »

The pact (A paktum)

Posted by jhnnsclvn - január 21, 2013

Balog paktumaBalog paktuma melléklet

Balog Zoltán; Nagy Dávid

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: | 88 hozzászólás »

Breaking News: Balog Ha-Ha

Posted by jhnnsclvn - január 21, 2013

Balog és a hallgatók. Ha-Ha

Eljutott hozzánk az EMMI miniszter, Balog Zoltán és a HOÖK elnöke, Nagy Dávid által 2013. január 21-én délután aláírásra kerülő ideiglenes megegyezés szövege. A szövegből világosan kiderül, hogy a miniszter részéről semmiféle komoly, betartható ígéretről nincs szó, kivételt csak a rektorválasztás jelenthet, bár a kancellári rendszerre való áttérés ezt is felülírhatja. A HÖOK beleegyezik abba, hogy a további tárgyalások a Felsőoktatási Kerekasztal keretében fognak folytatódni, amelynek munkájába a miniszteren és a HOÖK-on kívül kizárólag a Magyar Rektori Konferenciát vonják be.

Nyilvánvaló, ahogy az egyeztetésbe be nem vont egyik egyesület egyik vezetője fogalmazott, a megegyezés célja: „a tiltakozók leszalámizása”. Magyarul: mind a Hallgatói, mind az Oktatói Hálózat, mind pedig a szakszervezetek ki vannak zárva a véleménynyilvánításból. Ez ellen tiltakozott a HAHA 21-én reggel háromkor kiadott kommünikéjében.

Mi Balog miniszter erőfeszítését látjuk ebben is, hogy gleichschaltolja a magyar felsőoktatást, és a számára kedves intézményeket, különösen saját felekezeti egyetemét, a kirívóan színvonaltalan és erkölcstelen Károli Gáspár Református Egyetemet elvtelen módon előnyhöz juttassa. Ez a törekvése nyilvánult meg abban is, hogy a törvényszegő, csaló, okirathamisító, hivatali hatalommal durván visszaélő Szabó Andrást nevezte ki a MAB felülvizsgálati bizottságának tagjává.

Íme a szöveg, amelyet ma délután írnak alá:

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA ÉS A HÖOK ELNÖKE RÉSZ-MEGÁLLAPODÁSA

1.A Felek megállapítják, hogy a hallgatók által megfogalmazott 6 követelés a Kormány és a HÖOK tárgyalásai során részben teljesült, részben jelen megállapodás rendezi, részben teljesítetlen marad. A Felek a fennmaradó kérdéseket a jelen rész-szerződésben megjelölt egyeztetési fórumokon tárgyalják meg.

2. A Felek kinyilvánítják azon közös akaratukat, hogy 2013-ban folytatódjék a felsőoktatás átfogó átalakítása, amelynek eredményeként a felsőoktatásra fordított források bővülnek.

3. A Felek tudomásul veszik, hogy az Országgyűlés eltörölte a felülről tervezett keretszámok rendszerét, így a felsőoktatásban való részvétel a minőségi kritériumok teljesítésétől és az intézményi kapacitásoktól függ.

4.A Felek – a közös felelősség jegyeként – kinyilvánítják együttműködésüket a felsőoktatási intézmények pénzügyi helyzetének áttekintésére.

5. A Felek támogatják az intézmények felelős irányítását, ennek részeként – az autonómia jegyében – a Kormány biztosítja a rektorválasztás korábbi rendszerét.

6. A miniszter – a HOÖK kérésére – él azon törvényben rögzített jogával, hogy a mellékletekben felsorolt szakokon előírt ponthatárt állapít meg és az azt elérő vagy meghaladó, felvételt nyert hallgatók számára állami ösztöndíjas helyet biztosít. Ennek érdekében a miniszter biztosítja az érintett szakok magyar állami ösztöndíjas formában való meghirdetésének lehetőségét. A Kormány törekszik arra, hogy a fenti szakok a 240 pontot elérő vagy meghaladó első helyes jelentkezők 10-20%-a számára biztosítsa a magyar állami ösztöndíjas férőhelyet.

7. A Felek a fennmaradó kérdések megtárgyalása céljából megállapodnak egy ideiglenes mandátumú “Felsőoktatási Kerekasztal” felállításában, amelyben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Rektori Konferencia, illetve az őket érintő kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar-Európai Gazdasági Tanács vesz részt, s a következő munkacsoportokban fejti ki tevékenységét:

a. a felsőoktatás finanszírozása (pl. működési költségek biztosítása, hallgatói térítések és juttatások),

b. a hallgatói jogok és kötelezettségek (pl. hallgatói szerződések)

c. az átalakítás átfogóbb tartalmi kérdései (pl.: rektorválasztás. a képzési struktúra felülvizsgálata, a felvételi eljárás, a német modell szerinti kancelláriai rendszer).

Budapest, 2013. január 21.

BALOG ZOLTÁN                    NAGY DÁVID

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 10 hozzászólás »

The Japanese Connection (A japán kapcsolat)

Posted by jhnnsclvn - január 19, 2013

Szabó elsírja bánatát japán ismerősének

Szabó elsírja bánatát japán ismerősének

Sitosi vigasztalja Szabót

Sitosi vigasztalja Szabót

Szerző: Dark Tangent

Tavaly április végétől egy figyelemre méltó üzenetváltásra bukkantunk a facebookon a blog egyik kedvencének, Szabó Andrásnak az oldalán. Ez az üzenetváltás visszautalt egy előzményre, amelyben Szabó András egykori japán Eötvös kollégista társának erre a blogra panaszkodik. Hogy a japán kollégista társ könnyebben felidézhesse őt, korabeli fotókat is mellékelt magáról. Az üzenetváltást lementettük, és csakis ezért maradt fenn, mert Szabó András törölte magát Hukoya Sitosi oldaláról. Pedig a japán igazán kedves volt vele, vigasztalgatta őt a blog miatt. Alább közreadjuk közös nosztalgiázásukat, az eredeti formában, az esetleges hibákkal, elütésekkel együtt:

Top of Form

András SzabóHukaya Sitosi

Subscribe · April 29

Eötvös Collégium, 1973-tól. Ezek szerint még emlékszel rám. Akkoriban így néztem ki.

Like · · Share

Hukaya Sitosi

Nem tudtam, hogy te vagy az a Szabó András, aki kollégista volt. Mert a te alapadataidban nem találtam semmilyen konkrét információt magadról. Ejnye! Csak Pongrácz Mari volt a közös ismerősünk. Gondoltam, hát ez talán megbízható ember.
…See More

April 29 at 1:20pm · Like

Hukaya Sitosi Szóval két Szabó András lehetett. Az egyik fölöttem járt, másik pedig alattam…

April 29 at 1:23pm · Like

András Szabó Szabó Géza, történelem-latin szakos volt a Diákbizottság elnöke (most Szentmártoni Szabó Géza nevet használja), én a szobatársa voltam Gézának, Tóth Eszternek nem én udvaroltam. Pongrácz Mari és én is a Diákbizottság tagjai voltunk, amikor Géza az elnök. Én magyar-latinos voltam, sokszor kevernek az előadóművész Szabó Andrással, aki aztán kollégiumi nevelőtanár is lett. Felrakok egy másik fényképet, arról talán beugrik.

April 29 at 1:30pm · Like

Hukaya Sitosi Aha, az Géza! Igen Géza udvarolt neki! Akkor még stimmelebb a fotód 🙂

April 29 at 1:31pm · Like

András Szabó Igen, én jártam alattad.

April 29 at 1:31pm · Like

Hukaya Sitosi

Arcodra — a fotó alapján — emlékeztem. Csak valami nem stimmelt. Mert összekevertelek Gézával. Pongrácz Mari annak idején — már e században vagy a múlt század végén — mondta, hogy kollégisták voltunk, de akkor sajnos én nem emlékeztem rá…See More

April 29 at 1:35pm · Like · 1

Hukaya Sitosi Na, megvagy! 🙂

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabó_András_(irodalomtörténész)

Szabó András (irodalomtörténész) – Wikipédia

hu.wikipedia.org

Dr. Szabó András (Derecske, 1954. szeptember 30.) magyar irodalom- és egyháztört…See More

April 29 at 2:13pm · Like

András Szabó Igen, ez vagyok. A Károlin kollégám Gergely Attila, mert japán szak is van. Persze ha az interneten kutakodsz rólam, találsz egy névtelen rágalmazó blogot is – azzal nem kell foglalkozni, beteg lelkű nők írják, s a magyarországi zűrös helyzetet mutatja, hogy még támogatóik is vannak.

April 29 at 2:40pm · Like

András Szabó Annak idején nagyon csodáltalak, hogy milyen jól megtanultál magyarul

April 29 at 2:42pm · Like

Hukaya Sitosi Ne félj, rólam is írnak mindenfélét. Ez nem a magyar specialitás. Hanem az internet természete.

April 29 at 2:50pm · Like

András Szabó Megnyugtatsz, csak nehéz megszokni

April 29 at 2:52pm · Like

Hukaya Sitosi Nem kell elolvasni 🙂 Tudom, hogy nagyon kellemetlen. Én sem örülök neki. De úgy sem lehet csinálni semmit. Akkor csak egy mód van rá. Nem kell törődni velük.

April 29 at 2:54pm · Like

András Szabó Ezt próbálom én is csinálni

April 29 at 4:00pm · Like

András Szabó Nyilvánosan beszélgetünk, látom, más is felkapta a fejét a nevedre

April 29 at 4:09pm · Like

Hukaya Sitosi Nem teljes Nyilvánosság előtt. Csak az ismerőseim ismerőséig láthatja a beszélgetésünket. Az talán nem is baj. Hiszen így lassan összeállhat a Régi Csapat 🙂

April 29 at 4:11pm · Like

András Szabó Az szép lenne 🙂 mankóval, tolókocsival, ősz hajjal, kopaszon, pocakosan…

April 29 at 4:16pm · Like

Hukaya Sitosi Valószínűleg az ismerőseim közül is fogsz találni sok volt kollégistát. Bíró András (Nagy Gróf), Biró Gyula (Kis Gróf), Wacha Balázs, Schiller Judit, Pongrácz Mari, Csiszár Mária, Duró Győző, stb.

April 29 at 4:28pm · Like

András Szabó Éppen most néztem végig, idősebbek nálam, de Dúró Győzőt most jelöltem be.

April 29 at 4:31pm · Like

András Szabó Pongrácz Mari meg már az ismerőseim között volt.

April 29 at 4:32pm · Like

Hukaya Sitosi Győző sajnos nem igen néz bele a Facebookba. Nem szeret semmilyen digitálisat. Elég nagy baj.

April 29 at 4:33pm · Like

András Szabó Nemzedékünk többsége így van vele, pedig sokukkal fel lehetne venni így a kapcsolatot

April 29 at 4:35pm · Like

Hukaya SitosiTálosné Pálvölgyi Márta is kollégista volt. Komárom fogorvos lánya.

April 29 at 4:35pm · Like

Hukaya Sitosi A nem kollégista diákok közül: Endre Tálos, Tálosné Kerényi Zsuzsa,

April 29 at 4:37pm · Like

Hukaya Sitosi Ja, meg Csikós Ella is kollégista volt.

April 29 at 4:37pm · Like

András Szabó Én inkább az1953 és 1956 között születettekre emlékszem

April 29 at 4:38pm · Like

Hukaya Sitosi Kanyó Györgyi is közénk tartozott, de nem volt kollégista, holott Jugoszláviából jött (most Pesten lakik).

April 29 at 4:39pm · Like

Hukaya Sitosi Nyilván nagyon számít, hogy évfolyamtársak voltak-e vagy sem.

April 29 at 4:40pm · Like

Hukaya Sitosi Gósy Mari nyilván azért nem emlékezett rám, mert valószínűleg nagyon fölöttünk járt. Talán Margócsi István, Wacha Balázs, Bíró András, Salamon Anikó, Szent-Györgyi Katalin, stb. nemzedékhez tartozott.

April 29 at 4:42pm · Like · 1

Hukaya Sitosi Pressing Lajos is kollégista volt. Pszichológus. Most buddhista pap 🙂

April 29 at 4:43pm · Like

Hukaya Sitosi Apropó, az ismerőseim között szereplő Salamon Anikó csak névrokon, nem a kollégista Salamon Anikó néprajzos, aki Székely Mózes erdélyi fejedelem leszármazottja volt.

April 29 at 4:48pm · Like · 1

Bottom of Form

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 57 hozzászólás »

Back-wind blown from pulpit (Szószékről fújt hátszél)

Posted by karoligaspar - január 14, 2013

Bene.Meszaros.Vari


Sokan emlékeznek még arra a bánatos népdalfélére, amit a csalódott főpásztor fujdogált úgy másfél évvel ezelőtt Heine és Petőfi romantikus stílusában hátszél helyett a szem elől vesztett vitorla (Orbán Viktor) után: “Lennék én hátszél, ha lennél vitorla”, ami kábé ezt jelentette: be szívesen kinyalnálak én hátulról, ha látnám már a lóvét:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/05/17/i-would-be-wind-if-you-were-a-sail-lennek-en-hatszel-ha-lennel-vitorla/

Jelentjük, hogy a kezdetben reménytelennek tűnő szerelem, amiért már majdnem megsajnáltuk a szenvedve vinnyogó Bölcskeit, happyenddel végződött. Meglett a vitorla, a történelmi egyházakra bőven hull a mennyei, de legalábbis állami manna, és fúj, mit fúj, dübörög a hátszél, egyenesen a szószékről: “Szavazzatok a Fideszre!” Már csak egy kérdés maradt: ki uszította rá a folytonfolyvást lóvéért rinyáló Bölcskeire Vári Györgyöt? Ennek próbált utánajárni Cukrosbácsi nicknevű olvasónk egy nyomravezető fotó segítségével. – A szerk.

 

Szerző: Cukrosbácsi

Szép fotó ez egy romkocsma vagy mi homályában. Középen ül Vári György, az ORZSE oktatója és a Magyar Narancs publicistája. Balján a két bal lator: Bene Sándor és Mészáros Márton vagy István? (erről második keresztapját, a szegedi Klukovits Lajost kellene megkérdezni), a KRE két érdemdús oktatója. Vári György írta a következő cikket a Magyar Narancsba 2011 májusában.

http://magyarnarancs.hu/belpol/utkereso_reformatus_egyhaz_-_dunan_innen_tiszan_tul-76080

Ebben a cikkben utal Bölcskei Gusztávval folytatott beszélgetésére. Ebben a zsinati elnök keserűen panaszolta Várinak, hogy ők milyen szívesen támogatná a református kormányfőt, de néha „nem találja a vitorlát”. Ezen a lamentáláson aztán a fél ország röhögött. Azon, hogy a súlyos demenciás tüneteket felmutató „főpásztor” miért pont a rabbiképző egyik tanárának panaszkodik arról, hogy „nem fújhatja” a kormánypárt „vitorláját”. Már maga a mindközönségesen „nyalásra” utaló szókép megválasztása is arra mutat, hogy Bölcskei azt se tudja, mit beszél, és hogy az és akkor vezeti meg, aki akarja.

Várinak könnyű dolga volt: nem ő csinált majmot Bölcskeiből, nem kellett fáradnia vele, a zsinati elnök saját magát mutatta meg teljes valójában: értelmi fogyatékos bohócként.

Eddig csak egy kérdés maradt fenn: hogyan jutott be éppen Vári György, a közismert liberális zsidó a főpásztorhoz és miért pont őt találta az annyira szimpatikusnak, hogy kiöntötte neki a, mondjuk így, lelkét.

Ennek a fotónak a birtokában árnyaltabban látjuk a helyzetet. Vári nem magától, hanem a balján ülő két KRE-s lator segítségével jutott be Bölcskeihez. A kérdés most már csak így tehető fel: Bene Sándor vagy Mészáros Márton kommendálta be barátjukat, Vári Gyurit Bölcskeihez? Esetleg mindkettő? Nézzük azokat a tényeket, amelyek egyik és másik mellett szólnak.

  1. Bene Sándor kisstílű machiavellista. Ez nemcsak abban mutatkozik meg, hogy szívesen választja tanulmányai tárgyának az említett szerzőt, hanem abban is, hogy maga is szívesen fellép a Teatrum mundi színpadára intrikusi szerepkörben. Miközben a közismerten fasiszta, kezdetben MIÉP-es, később jobbikos orientációjú Károlin tanítgat, keresi a lóvét és fogdossa a csajokat, a szadeszes Beszélőben publikálgat. Reviczky utcai Tartuffe-nek is nevezhetnénk, ha nem lenne annyira ügyetlen. Jól emlékszünk még arra, ahogy fúrta a miskolci kollégát a Kulcsár-Szabó klán „családi kapcsolatain” keresztül. Hogy ráfaragott, mutatja, hogy Sanyicsek még intrikusnak is egy balfék. JAJ ÉS JUJ!

  2. Mészáros Márton (István?) régen kivívta tiszteletünket. Ilyen – szabad szemmel nem is érzékelhető – intellektussal ember még ilyen sokra nem vitte. Bár diplomát csak 27 éves korban sikerült szereznie, nemsokára már KÉTSZER IS lePHD-zott. Amivel a doktori csalók körében dobogós helyet biztosított magának: Schmitt Pál és Semjén Zsolt szégyenkezhet: ők csak egyszer csaltak. Mészáros több módon is bebiztosította magát a Károlin: Balla – balkézről való rokonaként. Mészáros nagybátyja Hegedűs Zsuzsannának, Balla sógornőjének a férje. Mészáros azonkívül Kulcsár-Szabó Ernő menyének, Hansági Ágnesnek a szeretője is. A Kulcsár-Szabó klán különböző leágazásai, mindenekelőtt pedig Hansági segítették őt kétszer is doktori fokozathoz.

Mészáros ezen kívül állandóan fúrta Bölcskeit. Mindig nagy átéléssel adja elő a BESÚGÓ DALt, és senkinek nincs kétsége, hogy ennek hőse maga a főpásztor, Bölcskei (spicli álnevén: Bátori) Gusztáv.

KÉRDÉSÜNK: melyikük uszította rá Vári Györgyöt Bölcskei Gusztávra? Melyikük intézte el, hogy Bölcskei bohócot csináljon magából? Esetleg a két bal lator bűnszövetségben ügyködött?

A helyes megfejtők megkapják tőlünk Bene Sándornak a Beszélőben megjelent összes írását, valamint Mészáros Márton (István???) kétszeresen nyertes doktori értekezését.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 80 hozzászólás »

Hell at the Károli University (Pokol a Károlin)

Posted by jhnnsclvn - január 11, 2013

Pokoli Pokol a Károlin

Pokoli Pokol a Károlin

Szerző: Cicero

Mint tudjuk, az Alkotmánybíróság 2013. január 4-i határozatában az alapjogot korlátozónak, így alkotmányellenesnek ítélte a választási regisztrációt. A többségi határozattal szemben öt alkotmánybíró fogalmazott meg különvéleményt, de egyikük, Lenkovics Barnabás magának a regisztrációnak az eltörlésével egyetértett. A kötelező előzetes regisztráció intézményét csak a 2010-es választás után megalakult parlament, vagyis a kétharmados kormánytöbbség által megválasztott négy alkotmánybíró tartja alkotmányosnak. A három legszebb példány közülük itt látható:

Pokol, Dienes-Oehm, Balsai

A seggnyaló triász: Pokol, Dienes-Oehm, Balsai

A balszélső karunk büszkesége, Pokol Béla, aki nemcsak saját magával ajándékozta meg a Károli Jogi Karát, hanem protezsáltjával, Féreg (=cservák tótul) Csabával, Schmitt Pál egykori jobbkezével és felnyomójával. Ld. honlapunk megfelelő oldalait:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/egyhazjogi-tanszek

http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

Pokol az AB határozata után különvéleményt fogalmazott meg. Három pontba gyűjtötte kifogásait a többségi döntés ellen. Ez a három pont jogilag mélyrepülés, seggnyalásilag magasiskola. Különösen az első, amiben annyira alárendeli magát a Fidesz-vezérkarnak, mint egy óvodás az óvónéninek: Szerinte az Alkotmánybírósághoz forduló államfő nem gondolhatott a választási regisztráció vizsgálatára, mert az az alaptörvény része, így érinthetetlen. Ezért a döntés előtt újra meg kellett volna kérdezni Ádert, hogy nekiállhatnak-e a választási regisztráció vizsgálatának. Értsd: Óvónéni, kimehetek-e pisilni, mert ha nem, akkor visszatartom.  Mert a regisztráció – és ez már a második pont – nemhogy a választójog korlátozása, hanem éppenhogy a választási rendszer funkcionális működőképességének egyre fontosabb feltétele. Mégpedig a nagyszámú külföldön dolgozó magyar miatt, akiket nehéz nyilvántartani. (És akikre a regisztráció amúgy is érvényes, tehát kár aggódni miattuk.) Végül a harmadik pont: Pokol nem értett egyet azzal sem, hogy alaptörvény-ellenes a kereskedelmi tömegmédiumok kizárása a politikai kampányból. „Ez a rendelkezés a választási kampány legköltségesebb tételét képes radikálisan csökkenteni, hisz a kereskedelmi televíziók politikai reklámjai a percenkénti többmilliós költségekkel a tapasztalatok szerint az összes pártot adósságba kergetik, és a politikai korrupció egyik legfőbb oka épp a választási kampányokhoz szükséges sok százmilliós és milliárdos összegek előteremtése. Ez a szabályozás ennek kívánt gátat szabni” – írja Pokol. Amit úgy kell érteni, hogy monopóliumot a köztévének, és kizárni a kampányból a konkurenciát!

Összességében Pokol Béla jogból és emberi tartásból ismét leszerepelt, viszont a vigaszágon seggnyalásból sikerült felkapaszkadnia a dobogóra. A három érmest a fenti képen láthatjuk.

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 57 hozzászólás »

The double-life of the French Hostess (A Francia Hostess kettős élete)

Posted by jhnnsclvn - január 7, 2013

Az alábbi cikket egyik új olvasónk, Clémens Dubois küldte be még a múlt év végén. Sajnos, anyagtorlódás miatt nem tudtuk azonnal közölni. A szerző megértését kérjük. – A szerk.

sepsi_enikoFlorence La Bruyere

Szerző: Clémens Dubois

Míg Sepsi Enikő legális életében dékán, partizánként anyagokkal látja el és “bátoríja” a francia liberális sajtót a magyar kormány ellen, személyesen és barátai révén is bedolgozik több ellenzéki offline és online orgánumba. Az alábbi cikket pl. Sepsi egyik francia barátnője, Florence La Bruyere, a francia Libération napilap budapesti tudósítója írta. Sepsi nemcsak az anyaggyűjtésben, anyagok franciára fordításában segédkezik a magyar kormány rágalmazójának és lejáratójának, hanem az alábbi cikk magyarra fordításában is. Persze csak inkognitóban, nehogy kiderüljön, hogy mindkét térfélen játszik: a nemzeti-keresztény magyaron és a liberális francián. Párizsi tanulmányai alatt elég sok liberális franciával ágyba bújt, a rossz nyelvek szerint miniszterelnökünk későbbi személyes ellenségével, a vörös Danyval is.

Szabad országot, szabad egyetemet akarnak

Megroggyantották Orbánt a diákok

A magyar egyetemistáknak és középiskolásoknak sikerült az, ami eddig senkinek: meghátrálásra kényszerítették Orbán Viktort – írja pénteki számában a francia Libération. 2010-es kormányra kerülése óta a konzervatív jobboldal autoriter vezetője kétharmados parlamenti többségét felhasználva ellenőrzése alá vonta a közszolgálati médiát, szabadságkorlátozó új alkotmányt szavaztatott meg, és blokkolta a demokratikus működést garantáló intézményeket. A két hete zajló országos méretű diáktüntetések, amelyekhez időközben a középiskolások is csatlakoztak, rábírták a miniszterelnököt, hogy bedobja a törülközőt – mutat rá Florence La Bruyere, a liberális francia újság budapesti tudósítója.

A széleskörű megmozdulás hatására az autoriter miniszterelnök visszavonta a felsőoktatási reformot.

Ennek nyomán a kormány szerdán elállt attól, hogy a felsőoktatási reform keretében csillagászati mértékű tandíjat vezessen be az egyetemeken, s egyúttal 10 480 főre korlátozza az államilag támogatott hallgatói helyek számát. Két héttel ezelőtt, éppen a felsőoktatási keretszám bejelentése lobbantotta be a szikrát. Ezt a létszámkeretet végül 55 ezer főre emelték meg, amennyi 2010-ben volt. A jogi és közgazdasági szakra jelentkező fiataloknak azonban továbbra is be kell vállalniuk a súlyos költségtérítést (évi 1000-2000 euró*).

Ez a bejelentés azonban nem tudta megakadályozni a középiskolások felvonulását. „Nem hiszünk benne. A kormány nem emelte meg az egyetemi költségvetést. Hogyan fogja így finanszírozni ezt az 55 ezer helyet?” kérdezte szkeptikusan egy középiskolás a budapesti Tudományos Akadémia épülete előtt tüntett háromezer fiatal előtt elhangzott felszólalásában. A tüntetők rózsákat lengettek, „Télirózsás forradalom” feliratú plakátokat emeltek a magasba, célzásként a… Rózsa keresztnevű oktatásügyi államtitkár asszonyra. „Mi azt akarjuk, hogy a rózsák a kertben legyenek, nem a parlamentben” – jegyzi meg ironikusan Gáspár, egy negyedikes gimnazista.

A járókelők tapsától kísért menetben, amelyhez egyetemisták és professzorok is csatlakoztak, a forradalmár palánták ütemesen skandálták: „Nem adjuk fel! Szabad országot akarunk, szabad egyetemet! A Margithídhoz érve a Dunába hajigálták a rózsákat. „Orbán forradalmat csinált, amikor fiatal volt. Most rajtunk a sor!” – kiáltotta bele a mikrofonba Fruzsina, a 17 éves középiskolás.

A Ha Ha (Hallgatói Hálózat) diáktömörüléshez csatlakozott egyetemisták és középiskolások mindaddig folytatni kívánják a megmozdulásokat, amíg el nem érik valemennyi követelésük teljesítését. Ragaszkodnak a tanulói szerződések eltörléséhez, amely arra kötelezi őket, hogy öt évig Magyarországon dolgozzanak diplomájuk megszerzése után, és követelik, hogy állítsák helyre az egyetemek autonómiáját.

diaktuntetes

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 92 hozzászólás »

New Year Greetings to Minister Zoltán Balog (Újévi üdvözlet Balog Zoltán miniszternek)

Posted by karoligaspar - január 1, 2013

Orbán a lelkészével, Balog Zoltánnal a Hold utcai templomban

Orbán a lelkészével, Balog Zoltánnal a Hold utcai templomban

Szerző: Politológus

A bűnpártoló miniszter

Mindenki, aki ért egy kicsit a(z oktatás)politikához, világosan látja, hogy Balog Zoltán, aki Orbán lelkipásztorából a  miniszterségig vitte, CSŐDBE VISZI AZ OKTATÁSÜGYET (IS). Nemcsak az kínos, hogy semmit nem ért hozzá – akárcsak az egészségügyhöz és a kultúrához –, hanem ezt még titkolni sem képes. Nemrég egy nemzetközi konferencián nagy dölyfösen elmondott szavaiból derült ki – a külföldiek észre is vették –, hogy miniszter úrnak FOGALMA SINCS, mi a feladata a tárcája keretei között működő Oktatási Hivatalnak.

A felsőoktatás szempontjából az igazán katasztrofális az, ahogy a felsőoktatás minőségbiztosításának rendszerét, annak legfőbb intézményét, a MAB-ot is tönkretette. A kinevezéseket nem független hozzáértő fórumokra, pl. MTA bízta, hanem azok több mint felét miniszteri, államtitkári jogkörbe vonta. Benne vannak a hallgató önkormányzatok, a doktoranduszok országos szövetsége, az ipari és kereskedelmi kamarák küldöttei is. Ez egy velejéig korrupt kijáró rendszer cinikus intézményesítése.

Az európai felsőoktatási minőségügyi szervezet, az ENQA, miután elnöki szinten megfogalmazott tiltakozásukat Balog miniszter válasz nélkül hagyta, bejelentette, hogy megfontolja a MAB tagsági viszonyának fenntartását. Valószínűleg 2013-ban elveszíti a  MAB az ENQA-tagságát. Akkor pedig a magyarországit diplomákat nem fogadják el külföldön. Nem valószínű, hogy ennek következményeit akár Balog Zoltán, akár Hoffmann Rózsa értené. Magyarul: nem jönnek külföldi hallgatók az orvosképzés- mérnök- és közgazdászképzésekre. A magyar diplomások pedig nem kapnak külföldön végzettségüknek megfelelő munkát.

Balog rendületlenül folytatja a MAB erkölcsi leamortizálását. Ennek a legarcátlanabb gesztusa az, hogy 2012. november 1-jén kinevezte Szabó Andrást a MAB felülvizsgálati bizottságába. Azt a Szabó Andrást, aki a KRE BTK dékánjaként és az EDHT elnökeként köztörvényes bűncselekményeket – okirathamisítást, kényszerítést stb. – követett el 2009-ben az IDI cselekményei kapcsán épp a MAB megtévesztése céljából. Az akkor még szakmai alapon működő MAB ezt feltárta, majd, miután a KRE rektora, Balla Péter nem szüntette meg a jogsértő helyzetet, 2010-ben megvonta az IDI működési engedélyét. Ezt a bűnözőt, Szabó Andrást nevezte ki Balog Zoltán a MAB egyik fontos tisztségére – egyenesen a képen látható Hold utcai templomból, ahová a Szabó-Ludvig házaspár az Orbán Viktorral való találkozás reményében jár rendületlenül.

Feltártam a helyzetet a Magyar Országgyűlés egyik ellenzéki pártjának frakciója előtt. Ők, miután megmutattam nekik a MAB ide vonatkozó iratait és meghallgatták a Ravasz László blogon Szabó bűncselekményre utaló, ill. másokat bűncselekmény elkövetésére felszólító szavait, vállalták, hogy interpellálják a minisztert. Úgy fogalmaztak: Balog vagy tökéletesen tudatlan, vagy bűnpártoló módon cselekedett. Mindenképpen elég Szabó András kinevezése ahhoz, hogy politikailag „kitörjék Balog nyakát”, így fogalmaztak.

Arra kérlek Benneteket, juttassátok el hozzám a Zsengellér-jelentést. Ezt az interpelláló képviselő kérte. Ez ugyanis egy belső jelentés, tehát semmiképpen sem vádolható elfogultsággal.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 88 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.