Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2013. október

Reformation Day 2013 (A reformáció napja, 2013)

Posted by jhnnsclvn - október 30, 2013

Az alábbi poszt először a Galamusban jelent meg Isten fizesse meg! címmel, majd a Ravasz László Baráti Kör honlapján: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2013/10/27/peculation-with-gods-blessing-in-galamus-sikkasztas-isten-aldasaval-a-galamuson/ . A szerzőt, sajnos, nem sikerült elérnünk, hogy engedélyt kérjünk a közlésre, de miután már sokan rebloggolták és vagy ezren lájkolták, úgy véljük, nyugodtan tekinthetjük közkincsnek. “Méltóbb” módon nem is ünnepelhetnénk a Reformáció napját, mint a református egyházfő, Bölcskei Gusztáv, százmilliós volumenű sikkasztásának történetével. – A szerk.

Peculation with God’s blessing in Galamus (Sikkasztás Isten áldásával a Galamusban)

Isten fizesse meg!

Huszár Ágnes 2013.10.27.06:22
Semjén Zsolt és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius

A napokban írták alá az 1997-ben a Vatikánnal kötött megállapítás módosított változatát. A megállapodás célja annak idején az volt, hogy szabályozza a „vallásos intézmények közszolgálati tevékenységének finanszírozását”.
Mint a szerződést a magyar kormány részéről aláíró Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes kifejtette, a megállapodás módosítására azért volt szükség, mert megváltozott a jogszabályi környezet, azon belül például az adójogszabályok. Arról van szó, hogy jövő januártól nem vonatkozik a számviteli törvény az egyházakra a 2013. július 29-i kormányrendelet értelmében. Ezentúl csak az egyházak belső szabályozása dönti el, mire költik el a hozzájuk befolyó pénzt, s azt is, ki és hogyan ellenőrzi ezt. Ez további könnyítés az egyházak jogállásáról szóló 2011-es törvényhez képest, amely már megtiltotta, hogy állami szerv vizsgálja az egyházak „hitéleti célú” bevételeit és felhasználásukat. 2011 óta csak a meghatározott célokra adott közösségi támogatások elköltésének módját vizsgálhatta az Állami Számvevőszék. Januártól azt sem.
Semjén Zsolt a módosított megállapodás aláírása után bejelentette, hogy a szövegét törvényjavaslatként fogják benyújtani az Országgyűlésnek. Ha pedig a törvényhozó elfogadja, ez – az 1997-es megállapodáshoz hasonlóan – nemcsak a katolikus intézményekre, iskolákra, egyetemekre, szociális intézményekre lesz érvényes, hanem a többi felekezet által fenntartottakra is.
Az állam a mindnyájunk munkájából, adóforintjaiból összegyűlt összegből juttat az egyházaknak iskolák, egyetemek, szociális intézmények fenntartására. A közpénzből kapnak gyerekek és fiatalok tanítására, oktatására, sérültek, idősek ápolására. Ezekkel az összegekkel –  az új adójogszabályok értelmében – az egyházaknak elszámolniuk sem kell. Bízunk bennük, elvégre istenfélő, jámbor emberek. Isten szeme pedig – a gyermekmondóka szerint – mindent lát.

Pedig talán nem tesszük jól. Jakab Attila az Egyházfórum legújabb számában megjelent cikkében (Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?) különös történetet mesél el. Dokumentumokkal bizonyítja, milyen sajátos módon számolt el  2007-ben dr. Bölcskei Gusztáv, Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke egy 115 milliós állami támogatással.
A történet úgy kezdődik, hogy 2006. december 23-án arról hozott döntést az akkori kormány, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium államháztartási tartalékából „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatására” kioszt a négy, úgynevezett történelmi egyház között 420 millió forintot.
Bölcskei Gusztáv 2007. január 19-én keltezett levelében köszönetet mond az adományért és el is számol (!) vele, a következőképpen:
„az alábbiak szerint számolunk el:
– Református Missziói Központ rekonstrukciója: 87 774 588 Ft
– Balatonfenyvesei konferenciaközpont rekonstrukciója: 63 954 497 Ft
Tisztelettel kérjük az elszámolás elfogadását, s amennyiben szükséges, számlamásolatokat és szöveges beszámolót is rendelkezésre tudunk bocsátani.”
Csak csodálni lehet, hogy télvíz idején, karácsony és szilveszter között, három hét alatt (!) sikerült elvégezni a rekonstrukciós munkát, és a pénzzel is az utolsó forintig elszámolni. A minisztérium malmai lassabban őröltek. Az ottani illetékes – dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes (ő jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium magas állású köztisztviselője) – 2007. február 7-én keltezett levelében küldi csak el a szerződés tervezetét.
Tarr Zoltán zsinati tanácsos 2007. február 7-i  email üzenetében jelzi a minisztériumi illetékesnek, hogy a Zsinat Elnöksége kéri a cél megváltoztatását. Arról a dokumentációban nem esik szó, a miniszteri illetékesek sem észrevételezik, hogy az előző püspöki levél szerint a munkát elvégezték, és a kapott pénzt az utolsó forintig elköltötték.
„Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Reviczky utcai épületének rekonstrukciója lenne.” Kérésüket meghallgatják, a 2007. február 21-én aláírt szerződésben már a KRE  Reviczky utcai épülete szerepel. A támogatást fel kell használni 2006. december 23-tól 2007. június 30-ig. (Ez a határidő később 2008. január 31-re, végül pedig 2008. február 29-re módosult.)
Így került a történetbe a Károli Gáspár Református Egyetem. Bölcskei Gusztáv és Nagy Sándor főgondnok 2007. március 5-én levélben fordult a KRE rektorához, Szűcs Ferenchez. Tájékoztatják a támogatásról és így folytatják: „Az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel, melynek elszámolását a Zsinat elnöksége a Reviczky utcai ingatlanon történt beruházás számláival szeretné megtenni. Az ügymenet a következő:
A MRE a KRE a Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást… az összeg ténylegesen nem rekonstrukciós célokat, hanem alapvetően intézményi működési célokat szolgál.”
Ebből a levélből teljesen világos, hogy a zsinati elnökség nem kíván semmit építtetni, csak az – egyéb forrásból származó pénzen – megkezdett építkezés számláit akarja elkérni. A MRE Zsinatának elnöksége az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál (OKM) az elszámolást egész idő alatt számlamásolatokkal intézte. Ezt a minisztériumi illetékesek rendben levőnek találták. Azon sem akadtak fenn, hogy az elszámolási anyagban szerepel a Reviczky utcai épületben végzett munkákról egy olyan összefoglaló, melynek a címe a HEFOP 4.1.2. pályázatra utal.

További érdekesség, mint Jakab Attila írja: „2007. augusztus 21-én kiállítottak egy 35/2007 sorszámú számlát bruttó 52 518 308 Ft értékben. Fizetési mód: KÉSZPÉNZ.” Minden más esetben átutalással fizettek a Reviczky utcai épületben építési munkát végző Gesztelyi Zrt-nek. Milyen okból vették fel – a szokásostól eltérő módon – készpénzben ezt a tekintélyes összeget?
A pénzt a minisztérium átutalta, a számlamásolatokat megkapta. A Reviczky utcai épületben elkészült egy nyelvi laboratórium. A történet, az iratok tanulmányozása alapján úgy tűnik, a felek kölcsönös elégedettségével zárult. Volt azonban két különös utójátéka.
Az első az, hogy 2008. május 29-én Bölcskei Gusztáv és Nagy Sándor főgondnok levélben értesíti Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkárt arról, hogy zsinati biztost nevezett ki a KRE élére, akinek „elsődleges feladata az egyetem működésének rendbetétele, a működés stabilizálása”. Ezzel egyidejűleg az egyetem rektorának „a munkáltatói jogok gyakorlásával, valamint a vagyoni és gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos jogkörét további intézkedésig felfüggesztjük… a gazdasági igazgató vezetői megbízását visszavontuk”.
A zsinati elnökség tehát – éppen történetünk időszakában – elvesztette a bizalmát a KRE rektorában és gazdasági igazgatójában. Lehet, hogy azért, mert Szűcs Ferenc rektor (az etika professzora) és az iratokban meg nem nevezett gazdasági igazgató nem lelkesedett azért az ötletért, hogy „a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi”? Nem tudjuk a választ.
A másik kis utójáték pedig az, hogy  2008. szeptember 4-i dátummal érkezett egy levél az OKM-be, melynek írója – vezetékneve a dokumentumon ki van takarva – bejelenti, hogy „a református egyház vezetése a juttatott 115 millió forintot nem a célnak megfelelően használta fel, az összeg elszámolása kapcsán hamis színben tüntetett fel valós tényeket… felvetődhet a csalás és a sikkasztás esete”. Semmi jele annak, hogy indult volna vizsgálat a levél következtében.
Így számolt el a református egyház vezetősége a közcélú tevékenységre juttatott százmilliós támogatással abban az időben, amikor az államnak még törvényes joga lett volna az ellenőrzéshez. 2014 január elsejétől az egyházaknak már számlamásolatok beszerzésével sem kell fáradniuk: senki sem szólhat bele, mit csinálnak a (köz)pénzzel.
Keresztény ország vagyunk, ebből is világos.


Az ügy valamennyi dokumentuma:
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-aldasaval-8/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/22/sikkasztas-isten-aldasaval-9/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/24/peculation-with-gods-blessing-10-sikkasztas-isten-aldasaval-10/Huszár Ágnes nyelvész

Írásai a Galamusban

Forrás: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/335891_isten_fizesse_meg

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 116 hozzászólás »

Breaking news: The peculation-case in the press (Bölcskei és Tarr sikkasztása a sajtóban!)

Posted by jhnnsclvn - október 23, 2013

A forradalom 57. évfordulójára megjelent az Egyházfórum 2013. évi 3. száma, benne Jakab Attila lélegzetállítóan izgalmas nyomozásával a 115 millió forintos közpénz Bölcskei-Tarr-Galik féle “elszámolásáról”. A tanulmány szerzője szenzációs felfedezésre jut. Bölcskei és Tarr nemcsak hogy duplán számolta el a 115 milliót, hanem az egyik számlát, éppen a legnagyobb összegűt, feltehetően hamisította is…

Rendeld meg már most itt, hogy október 31-én, a Reformáció ünnepén, kézben tarthasd a Református Egyház lelkészi elnökének százmilliós volumenű sikkasztásáról szóló dokumentált történetet!

egyhazforum_2013_03_Page_01egyhazforum_2013_03_Page_02egyhazforum_2013_03_Page_51

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 145 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 6. Pál the liar (Kátyúk és kelepcék a páli úton 6. Pál, a hazug)

Posted by jhnnsclvn - október 20, 2013

Pál József vörös nyakkendővel

Pál József vörös nyakkendővel   

Lonovics János SZTE Doktori Intézet elnöke

Lonovics János
SZTE Doktori Intézet elnöke

Szerző: Szegedi Kolléga

Pál József apológiájában azt állította, hogy az első jelzés Mészáros védésének szabálytalansága ügyében csak két hónappal a szegedi védés után, 2011 januárjában érkezett. A második jelzés pedig már a BRFK megkeresése volt. Sem előbb nem érkezett jelzés, sem kettőnél több figyelmeztetés nem volt: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/10/11/beatrices-bloomy-innocence-beatrice-hamvas-artatlansaga/ Pál József arcátlanul hazudik. Mi már 2010. június 10-én figyelmeztettük a SZTE Doktori Intézetének vezetését és tagjait Mészáros Márton eljárásra jelentkezésének törvénytelenségére, másolattal az egyetem és a kar vezetésének. A Ravasz László Baráti Kör a figyelmeztetést a védés előtt egy héttel a SZTE vezetőinek, oktatóinak elküldte, majd megismételte, valósággal bombázva őket. A teljes levelezést nem tudjuk közreadni, mert több száz e-mail íródott az ügyben, java részük még a védés előtt. De néhány levelet bizonyításképpen közreadunk. Ezeken jól látható a címzettek e-mail-címe, amely bizonyítja, hogy Szegeden már a védés előtt a fél egyetem tudott a szabálytalan eljárásról, így a rektor, a dékán, a Doktori Intézet elnöke, titkára, összes tagja, köztük jogászprofesszorok és többszáz oktató. Az állítólagos jogászprofesszori szakvéleményt mégsem ekkor készíttették el. Pál apológiája szerint ez már nemcsak a védés, hanem a rendőrségi megkeresés után történt, tehát több hónapos késlekedéssel. Ha egyáltalán megtörtént. Ha egyáltalán létezik ilyen szakvélemény, hiszen Pál csak állította ezt, de Szegeden senki sem látta, a jogászok tagadják, hogy ilyen “szakvéleményt” adtak volna, azt Pál a mai napig nem szkennelte be.

Jhnnsclvn.Szte1

Jhnnsclvn.Szte2

RLBK.SZTE1RLBK.SZTE2Az alábbiakban közreadjuk az e-mailakben jelzett mellékleteket, melyekből jól látható, mekkora terjedelmű volt valójában Mészáros Márton disszertációja eredetileg:

Jhnnsclvn.Szte.M1.1Jhnnsclvn.Szte.M1.2

Jhnnsclvn.Szte.M2Jhnnsclvn.Szte.M3.1Jhnnsclvn.Szte.M3.2Jhnnsclvn.Szte.M3.3

Posted in Szeged University | Címkézve: , , , | 40 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 5. Beatrice’s fairy tales (Kátyúk és kelepcék a páli úton 5. Beatrice tündérmeséi)

Posted by jhnnsclvn - október 14, 2013

Dante.Beatrice2

„amit titokban tesztek, azt a háztetőkről fogják hirdetni”

Szerző: Johannes

Tisztelt Pál József úr,

köszönjük, hogy elküldte válaszát, egyben sajnáljuk, hogy nem használta ki a lehetőséget a “hiba” (nevezzük így, eufemisztikusan) korrigálására: 1. nem kezdeményezte azonnali hatállyal Mészáros Márton (István?) fokozatának visszavonását, 2. nem kezdeményezte az ODT adatbázisába hamis adatok feltöltésére utasítást adó doktori intézeti titkár, Klukovits Lajos felelősségre vonását és 3. nem mondott le azonnal rektorhelyettesi posztjáról. Bár amit elkövetett, az szerintünk minősíthető bűncselekmény, mi ezekkel a lépésekkel beértük volna, nem tettünk volna újabb feljelentést. Legfőképpp azt sajnáljuk, hogy semmiben sem mondott igazat.

Rövid válaszunk: minden a Mészáros-ügyben tett releváns állítása valótlan és iratellenes, amit bebizonyítunk.

A hosszú válaszunk annyira hosszú lenne, hogy minden egyes állítása cáfolatának külön-külön posztot szentelhetnénk óriási dokumentációval. Közben ugyanis megérkezett a Ravasz László Baráti Körtől az a levelezés, amit az ügyben az Országos Doktori Tanács illetékeseivel és a SZTE mintegy félszáz oktatójával folytatott 2010. június 10-től kezdve 2011. februárjáig, beleértve Szabó Gábor rektort, Lonovics János Doktori Inézeti elnököt, Klukovits Lajos titkárt, Jakab Éva és Nagy Ferenc jogászprofesszorokat. Várjuk még az „álügyvéd”-nek titulált, egyébként nagyon is valóságos, külföldön élő jogász-segítőnk, Dr.Békési Károly dokumentumait is. Egyelőre kompromisszumos megoldásként föltesszük közepes hosszúságú válaszunkat, amit a későbbiekben részletesen dokumentálunk majd a folyamatosan beérkező újabb iratokkal.

Ön ezzel az evangéliumi idézettel kezdi apológiáját: „az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak”. Az első válaszoló, dr. Eördögh István arcátlannak tartja ezt az idézetet, amit levele egész tartalmával alátámaszt: http://galferences.wordpress.com/2013/10/13/dr-eordogh-istvan-valasza-az-artatlan-beatricenek/ . Szerintünk is ez elsősorban az Ön és bűntársai tevékenységére érvényes. Mészáros Márton védése Szegeden annyira „sötét” volt, hogy mind a törvényt, mind a SZTE Doktori Szabályzatát megszegve, meg se hirdették egy hónappal az esemény előtt, csak közvetlenül a védés előtti napon töltötték fel az Országos Doktori Tanács adatbázisába a meghívót és az ún. „téziseket”, amely valójában a dolgozat első két közhelyes semmitmondó bekezdésével volt azonos. Ezért a blaszfémikus idézetre mi egy másik evangéliumi idézettel válaszolunk, ld. mottónk. Hogy miért nem névvel? Erről több monográfiát lehetne írni a Károlin meggyilkolt, őrületbe kergetett, meghurcolt, egzisztenciájuktól megfosztott, életen át üldözött, titkosszolgálat által megfigyeltetett áldozatok sorsáról külön-külön. Egyelőre nincs más választásunk, mint a gerillaháború. De reméljük, hogy eljön majd a sisakfelvonás ideje, amikor reményeink szerint károlis bűntársait bíróság elé állítják – hogy Ön nélkül, vagy Önnel együtt, ez már Önön múlik.

Az állításaival kapcsolatban a következő meglátásaink vannak:

1. hazugság: A Magyar Akkreditációs Bizottság az említett fiatal kolléga Károlin szerzett PhD fokozatát megsemmisítette. Ez expressis verbis nem igaz, mert a fokozatot a Károli maga vonta vissza. Az eljárást senki sem semmisítette, nem is semmisíthette meg, mert azt csak hatóság (pl. bíróság) teheti. A MAB a folyamatba még csak be se avatkozott, köze nem volt hozzá, csupán „egyetértéssel fogadta”, ld. MAB-határozat 2. pont: http://web.mab.hu/tir/index.php?pid=713&pop=200&xqwVH4wxHju,RMLLW0KSyxVeK,c
2. csúsztatás és csonkítás: „(a MAB) javasolta, hogy más egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában próbálkozzon újra”. Igen, de nem a fokozatot nem szerzett dolgozattal, hanem „új disszertációval”, összhangban a 2 éves szilenciumot előíró kormányrendelettel: MAB-hat. 8.p. id.h.)
3. hazugság: A Károli megfelelő doktori iskolájának új vezetője ebben az ügyben a szegedi egyetemet kereste meg, mivel a jelölt témájának, munkájának a megítélésére itt volt meg a megfelelő szakmai háttér. Semmivel se megfelelőbb, mint máshol. Minden tudományegyetem alkalmas lett volna a téma elbírálásra. De máshol nem volt a jelölt mögött álló lobbinak (Kulcsár-Szabó akadémikusnk és körének) ilyen magas pozícióba lévő mozgatható végrehajtója.
4. hazugság: Az IDI a törvények és a belső szabályzatok által előírt módon javaslatot tett a (külsős) opponensek és a bíráló bizottság tagjaira. A törvények és a szabályzat értelmében már a befogadásra sem tehetett volna, nemhogy az eljárásban résztvevők kijelölésére. Ld. 33/2007. (III.7.) Korm.rend. 10.§ és SZTE DMSZ 2010-es változat 25.o. Ez másoknak is feltűnhetett, mert a felkértek sorra mondták le a megbízást, a bizottságot többször át kellett alakítani.
5. csúsztatás: Mindkét opponens (ELTE, DTE) és az egyik bizottsága tag (DTE) külsős volt. Ez formailag igaz, lényegileg azonban az egyik opponens, a debreceni Oláh Szabolcs, elfogulatlannak nem volt tartható. Szorosan kötődött a jelölthöz, ugyanannak a „tudományosnak” nevezett, valójában kétes tevékenységet folytató agyondotált szűk klikknek, baráti körnek a tagjat: http://www.aitk.hu/munkatarsak. (Az első, károlis védési bizottság 3 tagja (Bednanics, Eisemann, Simon) is ebből a körből került ki, nem csoda, hogy a 13 oldalas társszerzős szöveget 100%-kal átvitték).
6. ordító hazugság: 2011. elején először egy álügyvédi megkeresés érkezett az SzTE-re, ennek leleplezése után pedig egy másik a BRFK-tól feljelentés okán. Ön szerint 2 megkeresés ékezett a SZTE-re, egy 2011. elején, egy pedig a BRFK-tól, nem mondja meg, mikor. Ezzel szemben 2010. június 6-tól 2011. februárjáig, összesen 7 hónapon keresztül folyamatosan bombázták közérdekű bejelentésekkel a SZTE-t, a egyetem mintegy félszáz munkatársának címezve, köztük rektornak, dékánnak, a Doktori Intézet összes tagjának, az elnöknek, a titkárnak, a jogászoknak. Vagyis már a védés előtt 5 hónappal kezdődtek a figyelmeztetések! Az „álügyvédnek” nevezett jogász annyira valóságos, hogy még a védés napján, a védés előtti utolsó fél órában telefonon próbálta az intézeti titkárt Klukovits Lajost lebeszélni a törvénysértésről- hiába! Ennek dokumentumai rendelkezésre állnak, fel fogjuk tenni a fórumra, mint ahogy abból a mintegy félszáz hivatalos megkeresésből is a legrelevánsabbakat. (Hogy a rendőrség milyen okból és milyen indoklással „ejtette” az ügyet, az újabb nyomozás tárgya lesz.)
7. nem dokumentált felelősség-áthárítás: az orvosprofesszor vezette Egyetemi Doktori Tanács… a jogászprofesszorok egyöntetű véleményét elfogadta, vagyis: a korábban szerzett fokozat „megsemmisítését” úgy kell tekinteni, mintha az meg sem történt volna, tehát az eredeti (korábbi) állapotot (még nem adott be doktori pályázatot) kell visszaállítani. Nem hisszük, hogy ezt a jogi nonszenszt jogászprofesszorok valóban leírták volna, kérjük, dokumentálja: tegye fel a határozatot a nevekkel, aláírásokkal! Ez ugyanis azt jelentené, hogy egy bűncselekménynek nincs semmilyen következménye, csak a bukást szankcionálják, az okirat-hamisítást és csalást nem. Mintha egy sportolót doppingolás után csak az érmétől fosztanának meg, nem tiltanák el büntetésből egy időre a versenyzéstől, sőt, a következő futamban máris rajthoz állhatna. Ennek az értelmezésnek az a társadalmi üzenete, hogy megbukni nem szabad, de csalni igen, sőt, érdemes, mert ha nem jön be elsőre, lehet azonnal tovább próbálkozni! Ráadásul az állítás alapja sem igaz, hiszen a MAB – jogosítvány és illetékesség híján – nem semmisített meg semmit, csak véleményt nyilvánított.
8. hazugság: Az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátora véletlenül a doktori adatbázisba a helytelen keresztnevet vitte fel… Az adminisztrátor a befogadástól a védést követő napig még tudta hogy Mártonnak hívják a jelöltet, ugyanis a védést követő napig, 2010.11.25-ig Mártonként volt feltöltve. Ezt az országos adatbázisból (www.doktori.hu) 2010.11.24-én, 25-én és 2010. 12.06-án és 2010.12.08-án lementett adatok bizonyítják, amelyek még abban az időben nyilvánosságra kerültek: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/. A névcsere konkrétan akkor történt, amikor az Országos Doktori adatbázisba a kettős védést kiszűrő informatikai rendszer nem engedte be 2 éven belül ugyanazt a nevet és a címet, a lementett dokumentumok szerint valamikor 2010.11.25. és 2010.12.06 között. Ön valóban azt akarja elhitetni velünk, hogy a www.doktori.hu szűrőrendszerének kicselezése Machán Eszter adminisztrátor ötlete volt? Hogyan lehet nem szándékosan, hanem véletlen tévedésből megtéveszteni az informatikai rendszert?
9. nevetséges felelősség-áthárítás: a szokásos gyakorlatnak megfelelően a képzési program vezetője, egyetemünk nagy tekintélyű, Herder-díjas emeritus professzora (nem témavezetőként) tett támogató javaslatot arra, hogy az értekezést eljárásra bocsájtsák. Ön komolyan azt állítja, hogy a 83 éves Fried Istvánnal íratták felül a törvényeket és szabályzatot, és ezt mindenki egyhangúlag elfogadta – a jogászprofesszorok is? Mi eddig azt gondoltuk a SZTE-ről, hogy az egy komoly egyetem!
10. ordító hazugság: nem témavezetőként. Fried István a SZTE által feltöltött témavezető volt az eljárás kezdetétől legalább a védés utáni napig, ez dokumentált: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/
11. ordító hazugság: Témavezető váltás az ügy szegedi szakaszában egyáltalán nem történt, ugyanaz, akit a Károlitól kaptunk, ld. lenti linket… A hivatkozott link természetesen az utólag „korrigált” (azaz meghamisított) állapotokat mutatja. A védés előtt és közvetlenül utána lementett adatok többszörösen ellentmondanak az Ön állításainak. A SZTE az eljárásra jelentkezéstől kezdve a védés utáni napig 2010. 11. 25. folyamatosan Fried Istvánt tüntette fel témavezetőnek. Majd amikor a Ravasz László Baráti Kör és az állítólagos „álügyvéd” egyrészt közvetlenül, másrészt a MAB-on és az Országos Doktori adatbázis kezelőjén keresztül folyamatosan tiltakozott a 2 éven belüli fogadás ellen, 2010.12.06-tól kezdve a jelölt nevét Mészáros Istvánrat, a témavezetőét pedig Hansági Ágnesre cserélték, hogy a szabálytalan védést elrejtsék a rendszerben. Még a sem igaz, hogy ez azonos a Károliról hozott témavezetővel, mert a Károli által az ottani védéssel kapcsolatban feltöltött adatok Szabó Andrást tüntetik fel. Az Ön állításainak valótlansága könnyen ellenőrizhető az akkor lementett adatok alapján: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/. A MAB ad hoc jelentése és a Károli szenátusa által készíttetett jelentés szerint azonban a Károlin valójában egy 3., azaz összességében már egy 4. témavezető dolgozott a jelölttel: Lamm Vanda és Zsengellér József jelentései bizonyítják, mindkettő olvasható a Johannes- és Ravasz-blogon. Ön, aki állítólag nem követett el egyetlen szabálytalanságot sem, a nevét és aláírását adta egy katyvaszhoz, amiben hemzsegtek a szabálytalanságok és a bűncselekmények!
12. hatásköri túllépés: A 2010. évi Szegedi Doktori Szabályzat szerint a Doktori Iskola vezetőjének (adott esetben Balázs Mihálynak) kellett volna felkérni közreműködésre a PhD-eljárás részvevőit. Lehet, hogy ez azóta változott, de akkor így volt. Az Ön kivételes engagement-ja az ügyben talán mégiscsak összefügg be nem ismert akadémikusi aspirációival.
13. mellébeszélés: a MAB nem „engedélyezi” a doktori eljárásokat, ráadásul nincs is „szűrőrendszere”, amit a SzTe kijátszhatott volna. Ez igaz, de senki nema MAB szűrőrendszeréről beszélt, hanem az Országos Doktori Tanács adatbáziséról és annak kijátszásáról (www.doktori.hu). Ön olyasmivel vitatkozik, amit senki sem állított.
14. önellentmondás: A MAB szerepét illetően Ön komikus önellentmondásba keveredik. Való igaz, hogy a MAB-nak nincs szűrőrendszere, az se nem engedélyezi a védést, se nem vár bejelentést, sőt nyilván sem tartja a doktori védéseket, mert a MAB-nak valójában köze nincs a védésekhez, ez egyetemi hatáskör. Miközben a MAB hatásköre ellen érvel, nem veszi észre, hogy agyonvágja levele 4. bekezdésének 1. mondatát, amely az Ön alapállításának alfája és omegája. Ha a MAB-nak nincs köze az egyetemi PhD-védésekhez – tényleg nincs –, akkor hogy hihette el az állítólagos „jogászprofesszoroknak”, hogy a MAB megsemmisíthette Mészáros károlis védését? A MAB-nak mindössze a doktori iskolák megfelelésének ellenőrzésére volt jogosítványa, enneksorán botlott okirathamisításokba és csalásokba a Károlin, és helyezett büntetőfeljelentést kilátásba a talált bizonyítékok alapján, aminek hatására a Károli jobbnak látta visszakozni. A 4. bek. 1. mondatában Ön a Jóisten szerepét tulajdonítja a MAB-nak (képes meg nem történtté tenni, ami megtörtént), az állítólagos állítások „cáfolatának” 3. pontjában viszont már egyáltalán semmilyent. Akkor Ön szerint mégis mire volt feljogosítva a MAB? Ha valakinek, akkor Önnek igazán tudnia kell, hgy a MAB nem semmisíthette meg Mészáros védését! Hiszen az egész országban nincs erre Önnél illetékesebb: senki nem ült ugyanis egyhuzamban 9 évig ebben a testületben!
15. mellébeszélés: Pál József rektorhelyettes…kilenc éves MTA tagságát a blog Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe. Kapcsolódva a 14. pontunkhoz: a Johannes blog vagy a Ravaszblog ilyen szamárságot sohasem állított, más blogok tévesen MTA-t írtak MAB helyett, összecserélve a betűket. Ön inkább fantom-állításokkal vitatkozik ismét, ahelyett, hogy arra válaszolna, mit keresett még a 3. ciklusban is a MAB-ban, amikor a törvény 2 ciklusban limitálja a folyamatos MAB-tagságot, utána át kell adni a helyet másnak. Ezt mindenki megtette, csak Ön szegett törvényt Kulcsár-Szabó Ernő képzési ági bizottsági elnök hadba hívó parancsára.

Az Ön által idézett evangéliumi szavak értelmében – „Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hagy derüljön fény a tetteire…” – kérem, hogy vonja le végre tettének konzekvenciáit, mert már szétoszlattuk a Mészáros érdekében elkövetett orbitális csalása körüli sötétség javát, és nagyrész már fény derült tetteire. További dokumentumokkal fogjuk még oszlatni a maradék homályt Ön, Mészáros Márton / István és a Kulcsár-Szabó maffia körül, hogy beteljesedjenek az Evangélium szavai:

„amit titokban tesztek, azt a háztetőkről fogják hirdetni”

Mindamellett értékelve készségét a párbeszédre,

üdvözli:

Johannes

Posted in Szeged University | Címkézve: , , | 108 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 4. Beatrice’s bloomy innocence (Kátyúk és kelepcék a páli úton 4. Beatrice hamvas ártatlansága)

Posted by jhnnsclvn - október 11, 2013

Pál József vörös nyakkendővel

Az “ártatlan” Beatrice

“Beatrice” nicken érkezett az alábbi szöveg, Pál József aláírással, Pál József lánya, Pál Judit e-mail-címéről. Fontosságára tekintettel nem hozzászólásként, hanem önálló posztként közöljük, noha annak tartalmával szemben komoly ellenvetéseink vannak. (Egyidejűleg Pál József fia, Pál Gergely ugyanezt a szöveget elküldte a http://szegedibennfentes.blog.hu oldalnak, ahová tegnap fel is került.) Az állítások tételes cáfolatát illetve kommentelését azonban nem itt, hanem egy külön posztban végezzük el. Megjegyezzük, hogy az üggyel kapcsolatban további iratok beszerzése folyik, részben a Ravasz László Baráti Körtől, részben a Kör jogászától, Dr. Békési Károlytól, akit az alábbi szöveg “álügyvéd”-ként aposztrofál, illetve a SZTE Doktori Intézetétől. Be fogjuk bizonyítani, hogy a SZTE Doktori Intézetének ténykedése egyértelműen törvénysértő volt, a SZTE figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, a kormányrendeletet és saját doktori szabályzatát, és nem adminisztratív tévedést, hanem szándékos okirathamisítást követett el. – A szerk.

Szerző: Pál József

Kelletlenül ugyan, de reagálni kényszerülök néhány, közelmúltban megjelent blogra. Az ezeknek alapját képező, gyűlölettől fűtött, közéleti tevékenységemet és személyemet érintő aljas és természetesen névtelenségbe burkolódzó blogokban megfogalmazott vádakra eddig nem válaszoltam, mivel még ilyen negatív formában sem kívántam szintjükre süllyedni. Metafizikai terminológiával élve: a nem létezőt nem akartam ezáltal én magam létbe hívni. A most olvasott cikkek némileg változtattak az eddig megszokott stíluson, valamivel civilizáltabbak, bár az alaptalan vádakat megfogalmazó újságíró(k), blogoló(k) (vagy megbízóik) nevét itt sem látom (János evangélium. „az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak volta”). Új szál viszont a politika befűzése az áltörténetbe (Egyenlítő TV), amely az 1998-2000 közötti helyettes államtitkári tevékenységemre vonatkozik.

Szükségesnek tartom az alábbi, egyébként könnyen ellenőrizhető tények kijelentését. Eddig erre nem kaptam felkérést.

Az alaphelyzet: a SzTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a doktori eljárások lebonyolítása, felügyelete nem a nemzetközi, hanem a tudományos rektor helyettes feladata, aki e jogkörét a Doktori Intézet igazgatóján keresztül is gyakorolja. Magyarán az PhD-ügyekben csak részterületeken vagyok érdekelt. Az eljárásokat a Doktori Iskolák kezdeményezik, folytatják le a Kari Doktori Tanács segítségével. Az Egyetemen 19 doktori iskola működik, a végső döntési szerv a közel 30 tagú, részben külsős professzorokból álló Egyetemi Doktora Tanács, amely dönt a fokozat odaítéléséről.

A Magyar Akkreditációs Bizottság az említett fiatal kolléga Károlin szerzett PhD fokozatát megsemmisítette és egyben javasolta, hogy más egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában próbálkozzon újra. A Károli megfelelő doktori iskolájának új vezetője ebben az ügyben a szegedi egyetemet kereste meg, mivel a jelölt témájának, munkájának a megítélésére itt volt meg a megfelelő szakmai háttér. Az SzTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája befogadta a jelöltet és dolgozatát. (Rajtuk a keresztnév jól láthatóan Márton.) Az IDI a törvények és a belső szabályzatok által előírt módon javaslatot tett a (külsős) opponensek és a bíráló bizottság tagjaira. Mindkét opponens (ELTE, DTE) és az egyik bizottsága tag (DTE) külsős volt, pusztán, megint csak a szabályoknak megfelelően, az elnök, valamint a másik bizottsági tag volt a szegedi egyetem munkatársa. Ezt a mind szakmai, mind formai szempontból megfelelő javaslatot a Kari Doktori Tanács (ennek vagyok az elnöke) változtatás nélkül elfogadta, s így „hivatalból” kijelöltem a bizottságot. A védésre 2010. november 24-én került sor, és sikerrel zárult.

2011. elején először egy álügyvédi megkeresés érkezett az SzTE-re, ennek leleplezése után pedig egy másik a BRFK-tól feljelentés okán. A bekért adatok áttanulmányozása után a rendőrség ejtette az ügyet. Időközben az egyetem felfüggesztette a fokozat kiadását, s a végső döntést csak akkor hozta meg az orvosprofesszor vezette Egyetemi Doktori Tanács, miután a jogászprofesszorok egyöntetű véleményét elfogadta, vagyis: a korábban szerzett fokozat „megsemmisítését” úgy kell tekinteni, mintha az meg sem történt volna, tehát az eredeti (korábbi) állapotot (még nem adott be doktori pályázatot) kell visszaállítani.

A legutóbb kapott blog abszurditásai, amelyek e terület legelemibb ismereteinek hiányáról tanúskodnak, de a vádak alapját képezik :

Állítások:

1. „Pál József rektorhelyettes…kilenc éves MTA tagságát a blog Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe…”
Az igazság: Az akadémiai tagság (levelező vagy rendes)nem meghatározott időre szól (ld. http://mta.hu/data/files/2013_evi_akademikusvalasztas_eljarasi_szabalyzata.pdf), tehát nem volt, s nem is lehetett volna kilenc éves akadémiai-tagságom. Ha mégis feltételezzük, akkor ennek kezdete 2004-ben lett volna, vagyis öt évvel korábban, mint ahogyan az említett kolléga benyújtotta disszertációját a Károlin. (Eléggé vicces, hogy ennyire előre biztosította volna a disszertáció sikerét akadémikusi tagajánlóm. Egyébként ehhez három akadémikusra lett volna szükség és az MTA I. Osztálya legalább 50 %-os támogatására!)

2. „A Jhnnsclvn’s Blogon feltöltött, fényképezett dokumentumok szerint az eljárás befogadását Pál József személyesen engedélyezte.”
Az igazság: A pályázat az SzTE BTK irodalomtudományi Doktori Iskola Összehasonlító Irodalomtudományi Képzési programjához érkezett, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a képzési program vezetője, egyetemünk nagy tekintélyű, Herder-díjas emeritus professzora (nem témavezetőként) tett támogató javaslatot arra, hogy az értekezést eljárásra bocsájtsák. Ezután mind az IDI, mind a Kari Doktori Tanács egyhangú szavazással ezt engedélyezte. Minderről természetesen jegyzőkönyvek készültek. (A Tanács elnökeként ekkor kértem fel a bizottságot.) Témavezető váltás az ügy szegedi szakaszában egyáltalán nem történt, ugyanaz, akit a Károlitól kaptunk, ld. lenti linket).

3. „Az elektronikus rendszer azonban nem fogadta el a két éven belüli kettős védést, így a blog szerint a Károli és a Szegedi Tudományegyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: a KRE “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént károlis védést, a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, ezzel kikerülve a rendszer szűrését. Az engedélyezés Mészáros István néven történt, még az oklevelet ismét Mészáros Márton névre állították ki.”
Az igazság: Az érvényben lévő rendeletek szerint az Egyetemeknek semmilyen kötelezettsége nincsen arra nézve, hogy a MAB-felé jelezze folyamatban lévő doktori eljárásait. Így, értelemszerűen, nem tettük ezt az említett kolléga esetében sem, sem helyes, sem helytelen keresztnévvel. Nyilvánvaló ebből, hogy a MAB nem „engedélyezi” a doktori eljárásokat, ráadásul nincs is „szűrőrendszere”, amit a SzTe kijátszhatott volna. Sőt, nyilván sem tartja a doktori eljárásokat. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátora véletlenül a doktori adatbázisba a helytelen keresztnevet vitte fel, ezt azonnal korrigálta, egyébként a cím alapján a disszertáció ezalatt is azonosítható maradt. Az adminisztrátori tévedés az eljárás szempontjából teljes mértékben irreleváns volt, a témában semmilyen esemény nem következett be az említett idő alatt. (Az adminisztrátor az iskola vezetőjétől dorgálásban részesült.)

A 185 oldalas (=393.125 leütés a kötelező minimum 270.000) disszertáció az SzTE repozitóriumában itt található: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/617/

Országos Doktori Tanács honlapján a témavezetőnél:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323
ODT-n a védési lapján pedig itt:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=6259

A tények ezek. Sem a Szegedi Tudományegyetem, sem én személy szerint semmilyen hibát nem követett(em) el az eljárás során.

A blogolók személyének és szándékának minősítésére fent olvasható a jánosi idézet, amelynek folytatása: „Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hagy derüljön fény a tetteire… „(Jn.3.21)
Pál József

Posted in Szeged University | Címkézve: , , , , | 37 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 3. Pál’s transfiguration (Kátyúk és kelepcék a páli úton 3. (Pál)Urunk színeváltozása)

Posted by jhnnsclvn - október 9, 2013

Pál József párttitkárPál narancsszínben

Szerző: Villa d’Este

Amikor azzal bíztak meg, hogy foglaljam össze a két képen látható úrnak a történetét –vörös nyakkendővel jelzett komcsi időszaktól a narancsszínű nyakkendős fidesznyikségig –, tudtam, hogy lehetetlen feladatra vállalkozom. Hiszen monográfiát kéne írni Pál József dicstelen pályafutásáról. De még a monográfia műfaját sem olyan könnyű meghatározni. Pszichopatológiai leírásra alkalmas Pál küzdelme a neves képzőművész apa nyomasztó szellemével és tehetséges unokatestvére, Pál Ferenc jelenlétével. (Az utóbbi iránti rokonszenvünk egyébként rohamosan csökkent, mikor dékánhelyettesként, sötétlila csokornyakkendőben bezáratta az ELTÉN az OHÁ-sok és HAHÁ-sok közös rendezvényén a termet.)

Pál Józsefre visszatérve már az is felfoghatatlan, hogyan képes az olasz reneszánsszal foglalkozni egy olyan ember, akibe még annyi ízlés se szorult, hogy Dante nevét méltatlanul viselő kompendiumát ne saját hordóhasa és ágyéka elé helyezve mutogassa  (L. az első képet.)

Pál József, a tehetségtelen ifjonc mindenképpen karriert akart csinálni, mégpedig italianisztikában és Szegeden. Ehhez megfelelő mentort választott magának Fried István személyében, akit elöl-hátul a szó minden értelmében kiszolgált. Nincs kifogásunk Fried tanár úr közismert “másságával” szemben, amíg ez magánügy lenne. De Fried tanár úr fénykorában Szegeden modern filológiából ez volt az egyetemista fiúk előtt a karrier egyetlen útja. (A lányokat felejtsük el, nekik esélyük sem volt.) Hány tehetséges fiatal szorult ki Szegeden azért a tudományból, mert ha mégoly finoman is, de visszautasította Fried tanár úr intim közeledését. És hány csúszómászó jutott be, aki nem… Fried tanár úrral mégsem a “mássága” volt a legnagyobb baj, hanem hogy kiszolgálta a mindenkori hatalmat, utasításra emelt föl, és hullajtott porba fejeket. Méltán nevezték őt Blaha Lujza után szabadon a “Nemzet Nyalogányának”. A tehetségtelen, de ambíciózus Pál mindkét aberrált úton követte őt. Így lett belőle a “nyalogány nyalogánya”. Eddig ez még a psychopatologia sexualis része is lehetne, hátha rájött az ízére? (Élénk képzeletű olvasóink itt hagyják abba az olvasást!) De komolyra fordítva a szót: Fried tanár úr teljes körű “kiszolgálása” azt bizonyítja, hogy Pál már egyetemistaként sem riadt vissza semmitől a karrier érdekében.

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/28/the-boot-lickers-boot-licker-pal-a-nyalogany-nyaloganya/

Készülő monográfiánk itt átfordul a politikai krimi műfajába. Pál József a maga végtelen aljasságával és stupiditásával bármely hatalom kiszolgálására képes volt. Horn Gyula kormányzása és Fodor Gábor minisztersége alatt megcsípte a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatói posztját. Rövid ideig államtitkár-helyettes is volt.

Jellemző rá, hogy stílusérzéke még bűnözés közben sem nyilvánul meg: képes benne lenni a legprimitívebb, legpitibb csalásokban. Így lett bűntársa annak a Biernaczky Szilárdnak, aki a Károlin is rontotta a levegőt a 90-es években, s akit Szabó András 1998-ban főnökével, Erdélyi Istvánnal és nagyszerű kollégájával, Püspöki Nagy Péterrel együtt kirúgatott. Biernaczky először munkaügyi bírósághoz fordult.  Szabó András őellene is tett egy hamis tanúallomást – kétségbe vonta  Biernaczky kandidátusi fokozatát, pedig annak védésén maga is ott ült a Reviczky u. 4/c első emeleti dísztermében.  Biernaczky később visszavonta a keresetét és homályos háttéralkuk alapján színvonaltalan könyvein “egyetemi könyvkiadó”-ként jelölhette meg magát, a KRE helyiségeiben tanyázott stb. Ekkoriban csinálta Pál Jóskával együtt azt a nevezetes stiklit, mikor két millióért (amit állítólag kétszer is felvett, tehát összesen négy millióért) mindössze két példányban adott ki egy könyvet.

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/

Rövidre fogva: Pál legnagyobb gazemberségeit Kulcsár-Szabó Ernő szegedi és MAB-ba delegált pribékeként követte el. És itt már tárgyunknál vagyunk: a KSZE meny Hansági Ágnes habilitáltatásánál és Mészáros Márton/István Phd-ztatásánál. KSZE beígérte neki jutalomként az akadémikusságot, ez azonban nem sikerült.

Politikailag – mint a második képen látható nyakkendője színe is mutatja – most fideszbérenc. (Persze bármikor visszapirosodik, ha úgy alakulnak a választások.) A választás előestéjén, 2010 tavaszán, a Fidesz és saját maga érdekében aljas támadást indított a Szegedi Egyetem rektora ellen a Magyar Nemzetben. Pál egyik célja, hogy rektor legyen Szegeden és nagykövet Rómában, ha lehet, egyidejűleg. De ezzel, úgy tűnik, kihúzta a gyufát. Szegeden és az MTA környékén is megelégelték Pál gaztetteit és nem hagyják, hogy az egyetlen szocialista nagyvárosban egy ilyen patkány rontsa a fiatalokat. (Mert, ugye, amit Fried professzortól tanult, azt szívesen továbbadja a serdületlen ifjúságnak is.)

Egyelőre ennyi. Ha egy egész könyv talán nem is, de a Károli bűnügyi krónikájának egy fejezete biztosan róla fog szólni.

Posted in Szeged University | Címkézve: , , | 50 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 2. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 2.)

Posted by karoligaspar - október 7, 2013

Pál József párttitkár

Szerző: Szegedi Kolléga

Mészáros Mártont a 2009. március 26-i károlis PhD-csalása miatt feljelentették a BRFK-n. Már büntetőeljárás alatt állt, amikor a kamu dolgozatával 4 hónap múlva jelentkezett PhD-eljárásra a SZTE-n. Pál József a számos szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére bűntársával, Klukovits Lajossal nemcsak fogadta a bűnügy gyanúsítottját, hanem 2010. november 24-én keresztülboxoltatta a védést a Szegedi Tudományegyetemen ugyanabban a témában, ugyanazzal a címmel, amivel a Károlin is próbálkozott. 2010. november 24-re két védést hirdettek meg a SZTE Doktori Intézetében ugyanazzal a címmel, ugyanarra az időpontra, ugyanbba a terembe, az egyiket Mészáros Márton, a másikat Mészáros István nevére. A meghívón és a disszertáció címlapján Mészáros István neve szerepelt, a meghívóhoz feltöltött pdf dokumentum belsejében azonban Mészáros Márton. A meghívón Fried István szerepelt témavezetőként, a disszertáció fedőlapján is, a csatolt dokumentum belső címlapján azonban Hansági Ágnes, mint ahogy a köszönetnyilvánításban is. Az országos doktori adatbázisban egyidejűleg fentlévő, elmaradtként feltüntetett károlis védés meghívóján viszont Szabó András, a Károli egykori dékánja, aki dékánként, hatalmi szóval kényszerítette bele a nevét Mészáros disszertációjába. A Ravasz László Baráti Kör a védés előtt hosszas és részletes levelezést folytatott a SZTE vezetőivel, az Irodalomtudományi doktori iskola minden egyes törzstagjával és témavezetőjével, a Doktori Intézet igazgatójával, Klukovits Lajossal, elnökével, Lonovics Jánossal, és minden egyes tagjával, különösen a jogász Jakab Éva és Nagy Ferenc professzorokkal, felhíva a figyelmet a 2 éven belüli új védést tiltó kormányrendeletre. A levelezéshez számos linket és dokumentumot csatolt. Hiába, mert Mészáros Márton védését a Mészáros István névre szóló meghívóval mégis megtartották. Annak dacára, hogy a törvényi előírás ellenére Mészáros nem tett nyilatkozatot, volt-e két éven belül ugyanebben a témában másutt eljárása.

Ezt követően a Ravasz László Baráti Kör még a védés napján, 2010. november 24-én feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen. A Legfőbb Ügyészség a feljelentést Mikulás napján, 2010. december 6-án érkeztette. A feljelentés 2 oldalból és 6 oldal mellékletből állt a Legfőbb Ügyészség érkeztető pecsétje szerint.

Az alábbiakban közreadjuk a Ravasz László Baráti Kör feljelentésének Legfőbb Ügyészségre érkeztetett példányát:

RLBK.feljel.1RLBK.feljel.2

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából létrehozott alapítványunk támogatásával szereztük be – a szerk.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , , , , , , | 51 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 1. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 1.)

Posted by jhnnsclvn - október 4, 2013

Bár Pál apostol Timóteuszhoz szóló levelében arra figyelmeztet, hogy a nem becsületes erőfeszítést nem koronázza siker, szegedi druszája, Pál József rektorhelyettes mégis becstelen utat választott az akadémikusi cím eléréséhez. Csalások és okirathamisítások sorozatával rugdosta át a doktori eljáráson Mészáros Mártont, a Kulcsár-Szabó klán kegyeltjét, hogy a klánvezér cserébe kibulizza neki az akadémikusi címet. Szerencsére a becstelen módszert ezúttal sem koronázta siker – szegedi Pálunk csak a jelölőlistára csalta fel magát. Sajátos karrierstratégiáját Hava Nikita a http://atlatszooktatas.hu oldalon feltárta, ám posztját Pál József és Mészáros Márton fenyegetésére órákon belül levették. Most azonban a http://szegedibennfentes.blog.hu szellőzteti meg újra a Pál József által hivatalból támogatott PhD-csalást. A már eddig publikált dokumentumok mellett folyamatban van újabb adatok beszerzése is az ügyben, ezért a sorozatot folytatjuk. – A szerk.


Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese hamisított?

2013.09.30. 12:32 szegedi.bennfentes

Pál JózsefMi kell ahhoz, hogy egy „csókos” fiatal „tudósnak” a fél magyar tudományos élet asszisztáljon karrierje érdekében. A történet röviden: Van egy komoly családi háttérrel rendelkező phd hallgató aki „A” egyetemen megvédi PHD értekezését. Érdekes körülmények főleg a „scmidtpáli” formai miatt végül is ezt a védést érvénytelenítik. Ezek után a fennálló szabályok miatt legalább két évre szilenciumra ítélik a delikvenst, de itt jön képbe „B” egyetem aki fogadja hősünket pár hónappal később, hogy nosza itt megvédheted a phd-dat.

Csakhogy a MAB (magyar akkreditációs bizottság) elektronikus rendszere ezt nem engedte volna, így „B” egyetem vezetői hősünk keresztnevét Istvánra változtatva végül csak átrugdosták barátunkat a tudományos karrier első akadályán.

A legviccesebb az egészben hogy mindez fenn van a neten is, és az adatok könnyen ellenőrizhetők. Lássuk:

Image_001.jpgA Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesének közreműködésével, okirat hamisításhoz folyamodva, törvénytelenül lefolytatott doktori védéssel szerzett fokozatot Mészáros Márton, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) oktatója a Jhnnsclvn’s Blog értesülései szerint.

A blog állítása szerint Mészáros Márton a korábban, a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálata szerinti csalás miatt visszavont doktori disszertációját Pál Józseffel, az SZTE rektorhelyettesével, az intézmény irodalomtudományi doktori iskolájában fogadtatta el. A kormányrendeletben előírt 2 év várakozási idő helyett mindössze 5 hónappal a disszertáció visszavonása után, pontosan ugyanazzal a címmel és tartalommal kezdeményezte az akkori doktorandusz a 2010- es szegedi eljárást, amelyhez – a blogon megtekinthető dokumentumok alapján (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/05/03/jozsef-pals-steps-to-the-nomination-of-the-academy-membership-1-pal-jozsef-utja-az-akademikusi-jelolesig-1/) – a bizottsági tagokat Pál József saját kezűleg írt felkérésekkel hívta össze.

Instant disszertáció

Image_002.pngMészáros Márton 20. századi magyar protestáns irodalmi élet témájában, kezdte el írni disszertációját, majd 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a PhD-védést megelőzően nyilatkozatban (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/) kérte, hogy azonnali hatállyal témavezetőt változtathasson, utóbbit a dolgozat témájának azonos idejű megváltoztatásával indokolta: a disszertáció ettől kezdve a „Protestantizmus és medialitás” címet viselte és mintegy négyszáz évvel korábbi időszakot ölelt fel.

Ugyanezen a napon kelt nyilatkozatában pedig azt kérte, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa a KRE-n. A 2009. március 9-én elkezdett új témát március 25-ére sikeresen befejezte, március 26-án 100 %-os értékeléssel, summa cum laude megvédte. Az értekezés opponensei többek között Szabó András dékán felesége, Petrőczi Éva volt. Az értékeléskor senkinek sem tűnt fel, hogy a társszerzővel írt dolgozat összesen 13 oldalas, amivel még egy egyetemi alapképzés szakdolgozatának terjedelmi minimumát sem üti meg.

A Károlinak derogált

A 168ora.hu értesülései szerint, aki a Károli Egyetem belső harcairól tudósított felszinesen érintette a témát: (http://www.168ora.hu/itthon/karoli-egyetem-felfuggesztes-doktorandusz-

akkreditacio-47489.html) a Magyar Akkreditációs Bizottság a Károli Gáspár Református Egyetem irodalomtudományok doktori iskolájának működését 2009-ben felfüggesztette, a határozat indoklásában egyebek között az olvasható: „A MAB három személy esetében, köztük Mészáros Márton PhD fokozatának visszavonását és új eljárás kezdeményezését egyetértéssel fogadta.” A disszertációk kapcsán az eljárási, tartalmi és terjedelmi problémákat még az egyetem is elismerte, nyilatkozatban ítélte el és etikátlannak minősítette a történteket a KRE két másik doktori iskolája és rektorhelyettese is.

Doktorandusz, minek nevezzelek?

A kormányrendelet sikertelen védés esetén előír két év várakozási időt, mielőtt a doktorjelölt ismét megpróbálkozhat doktori munkájának megvédésével. Mészáros Márton mindössze 5 hónap elteltével, azonos címmel és témában íródott disszertációját az SZTE doktori iskolájában ismét sikerrel védte meg. A Jhnnsclvn’s Blogon feltöltött, fényképezett dokumentumok szerint az eljárás befogadását Pál József személyesen engedélyezte. Az elektronikus rendszer azonban nem fogadta el a két éven belüli kettős védést, így a blog szerint a Károli és a Szegedi Tudományegyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: a KRE “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént károlis védést, a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, ezzel kikerülve a rendszer szűrését. Az engedélyezés Mészáros István néven történt, még az oklevelet ismét Mészáros Márton névre állították ki – írja a Jhnnsclvn’s Blog.

Pál József rektorhelyettes akadémiai teljesítményét, kilenc éves MTA tagságát a blog Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe, az alábbi kapcsolatokra hivatkozva: Mészáros Márton egyrészt a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának, Balla Péternek a sógora, emellett disszertációjának második témavezetője, Kulcsár-Szabó Ágnes „bizalmas barátja”, akinek apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának egykori elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2007-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári kinevezéseket véleményező kollégiumának elnöke volt.

Az SZTE-n érintett lehet a fél egyetem. Többek között egy ilyen folyamatban tudomással kellett bírnia az SZTE hivatalban lévő rektorhelyettesének: Pál Józsefnek (,http://www.u-szeged.hu/hirek/2011-januar/prof-dr-pal-jozsef) A bölcsészkar dékánjának Csernus Sándornak (http://www.u-szeged.hu/uj/fokusz/ekezeti-toke), illetve Klukovics Lajosnak az SZTE doktori iskolájának vezetőjének.( http://www.u-szeged.hu/hirek/2011-december/matek-tanarokat)

Forrás: http://szegedibennfentes.blog.hu/2013/09/30/szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettese_hamisitott_373

Szólj hozzá!

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , , , | 26 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.