Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2014. április

Theft is theft: once more about the 115 million (A lopás az lopás: még egyszer a 115 milliós sikkasztásról)

Posted by jhnnsclvn - április 27, 2014

 

Fogd a pénzt és fuss!

Fogd a pénzt és fuss!

 

A lopás az lopás, bárminek kereszteljék is azt át eufemisztikusan: kölcsönnek, előfinanszírozásnak vagy anyám tyúkjának. A Református Egyház mégis benyelte a 115 milliós sikkasztásos ügyet. Bölcskei Gusztáv lelkészi elnök és Tarr Zoltán zsinati tanácsos, a 115 milliós sikkasztás tényleges elkövetői és haszonélvezői, a szervilis és hasonló ügyekben mindenkor előrángatható, korrupt, egykori APEH-es Kis Csongor Áronnal álvizsgálatot végeztetve felmentették magukat. A szolgalelkű és pénzügyekben sokszorosan kompromittálódott Kis Csongor Áron (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/02/19/aron-csongor-kis-and-the-115-million-kis-csongor-aron-es-a-115-millio/) nem vizsgált semmit, hanem “vizsgálati jelentésnek” csúfolt beszámolójában a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata 2013. november 20-án kiadott nevetségesen átlátszó és hazug „Közlemény”-ét szajkózza: http://www.reformatus.hu/mutat/gazdasag-finanszirozas-koltsegvetes/. Az Egyházfórum legújabb számában megjelent alábbi válasz ízekre szedi az MRE ún. kommunikációs szolgálatának magyarázkodásait, ami egyben Kis Csongor Áron érveinek szétzúzását is jelenti. Ha az MRE csak egy kicsit is ad a látszatra és saját ígéretére ill. fenyegetőzésére, akkor pert indít az Egyházfórum és / vagy a cikk szerzője ellen. Az MRE által beígért jogi lépéseket olvasóinkkal együtt nagyon várjuk, akárcsak az Egyházfórumbeli cikk szerzője illetve a lap szerkesztői. – A szerk.

Kis Csongor Áron notórius bűnpártolóMagyarázom a bizonyítványom

Szerző: Jakab Attila

A Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata 2013. november 20-án kiadott „Közlemény”-e lényegében összemossa az Egyházfórum-ot és a https://jhnnsclvn.wordpress.com internetes blogot. Ennek kapcsán néhány tárgyi tévedés mindenképpen helyreigazításra szorul.

1) Mindenekelőtt örvendetes és megnyugtató, hogy a „Közlemény” egy percig sem vitatja a dokumentumok hitelességét. Feltételezem, hogy a bíróságon külön csemege lesz majd annak kiderítése, hogy ezek miképpen kerültek nyilvánosságra az illetékes hivatalokból; és történt-e bűncselekmény ennek kapcsán? Mindehhez az Egyházfórumnak nincs köze!

2) A „Közlemény” szerzői sajnálatosan felületesen olvasták el a cikket. Az ugyanis nem „Báránybőrben” címmel jelent meg. Az a rovat! A pontos cím: „Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?”.

3) Az inkriminált cikk nem „blog-bejegyzésekre”, hanem kizárólag nyilvánosságra került hivatalos dokumentumokra alapoz. Egyetlen bejegyzésre sem hivatkozik; azokat nem idézi.

4) Mivel a „Közlemény” nem állítja a felhasznált dokumentumok „valótlanságát”; feltételezem, hogy azok „hamisítvány” voltát a bíróságon kívánja majd bizonyítani. Ehhez minden bizonnyal bemutatja majd az illetékes hivatalok „eredeti” és „hiteles” példányait.

5) Az Egyházfórumban megjelent írás nem állít, és nem vádol. Egyszerűen kronológiai sorrendbe rendezte a szétszórtan nyilvánosságra került dokumentumokat, összevetve azokat a hozzáférhető hivatalos információkkal. „Írásomban nem kívánok semmit sem állítani; de még csak értelmezni sem. Csupán kronológiai struktúrába rendeztem azokat a dokumentumokat, amelyek eddig nyilvánosságra kerültek; illetve igyekeztem ráirányítani a figyelmet a nyilvánvaló anomáliákra. Az érintettek és az illetékesek feladata ezeket megmagyarázni. Mivel közpénzekről van szó, megítélésem szerint az a legkevesebb, hogy az állampolgárok legalább értesüljenek a történésekről, amennyiben az illetékesek nem tesznek semmit” (57-58.old.).

6) Értelmezhetetlen a „Közleményben” következetesen használt „cikkek” és a „neves írók” többes száma. A tisztesség minimuma, hogy a többi cikket is jelezze, illetve a „neves írókat” is nevesítse a református Kommunikációs Szolgálat. Miért került célkeresztbe egyedül az Egyházfórum? Mi menti a többi cikket és „neves írót”?

7) Hatalmas tévedés, hogy a probléma kizárólag „a Zsinat elnöksége által a Károli Gáspár Református Egyetem akkori rektorának írt levél egy mondata”. Tulajdonképpen maga az egész levél probléma; és erről az olvasó önálló véleményt alkothat, mert a levelet teljes terjedelmében elolvashatja. Módszertanilag nézve azonban a „Közlemény” kitétele mindenképpen problémás. Ezt nevezik mazsolázásnak! Egyértelmű, hogy a „Közlemény” az önkényesen önmaga által kreált kérdésre reagál. Innentől kezdve egy belterjes, önmagára zárt mentális térben, és a saját logikája mentén zajlik a monológ. A „Közlemény” valójában nem az Egyházfórumban megjelent cikkel, hanem az általa hallani vélt állítással vitatkozik; azt próbálja megmagyarázni. Ezt az önmagával folytatott vitát csak kívülről szemlélhetjük. Abba beszállni nem lehet, és nincs is értelme.

8) A „Közlemény” állításával ellentétben az „állami forrás keletkezése” semmiféle oknyomozást nem igényel. Ehhez elégséges figyelmesen elolvasni a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározatot, amely egy hivatalos és nyilvános dokumentum.

9) Amennyiben, a „Közlemény” állítása szerint, a MRE 2006. december 20-án dr. Veress János pénzügyminiszternél megkötötte a megállapodást, 22-én a kabinetfőnök tájékoztató levelet írt, és 2007. január 19-én dr. Bölcskei Gusztáv püspök „elszámolt”, mi értelme volt még az egész későbbi szerződéskötési és „elszámolási” procedúrának, amiről lényegében az egész írás szól? Értelmetlen hivatali irattermelésről lenne szó? Tekintettel arra, hogy a katolikusok, az evangélikusok és a Mazsihisz is részesültek ebből a 2006-os karácsonyi mannából, a bíróságon minden bizonnyal nem lesz különösebben körülményes dolog tisztázni a kronológiát, és megérdeklődni tőlük, hogy ők hogyan jártak el, és miképpen számoltak el?

10) A „dr. Bölcskei Gusztáv püspök által az OKM kabinetfőnöke részére 2007. január 19-én írt ‘elszámolás’”-ban nincs szó arról, hogy az átutalás már 2006-ban megtörtént volna. De ezt a részletkérdést egy bíróság, amennyiben akarja, pillanatok alatt tisztázhatja. Annál is inkább, mivel vélelmezhetően a többi egyháznak is abban az időben utalhatták át a pénzt!

11) „A dr. Bölcskei Gusztáv által január 19-én, 130066/2007. Eln. számon írt levél két olyan beruházást említett, amelyeket az Egyház 2006-ban végzett saját forrásaiból, és megfeleltek a megállapodásban rögzített és a kabinetfőnök levelében hivatkozott célnak.” Ez minden bizonnyal teljesen rendben is van. A kérdés marad: mi értelme volt még az egész későbbi szerződéskötési és „elszámolási” procedúrának, amiről lényegében az egész írás szól? A bíróságnak, feltételezem, semmibe nem kerül majd az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságától kikérni a dr. Bölcskei Gusztáv levelében említett 2006-os beruházásoknak a 115 milliót elszámoló dokumentációját!

12) Amennyiben a 2007. január 19-i „elszámolás” mindent rendezett, mi értelme volt a „Közleményben” taglalt februári „egyeztetés előkészítésnek”? Annál is inkább, mivel innentől a „Közlemény” belefullad a saját belterjességébe.

13) Személy szerint nem tudom megítélni, hogy egy elvileg elfogadott közpénzekről szóló „elszámolás” utólagos módosítása mennyire bevett szokás a magyar államigazgatásban. De ennek felderítése nem is tartozik rám. A 2007-es Közbeszerzési Értesítő hivatkozott számaiban azonban a KGRE közbeszerzései pontosan nyomon követhetők.

14) Számomra teljesen érthetetlen és értelmezhetetlen, hogy miképpen jön be a képbe az MRE 2007. évi költségvetésében az szja 1% kiegészítésének 250 M Ft-tal való csökkentésének mérséklése. Mi köze van ehhez „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatására” kapott 115 milliónak? Amennyiben ugyanis igaznak bizonyul a „Közlemény” állítása, hogy „a támogatást cél szerint használtuk fel, és eközben sikerült az MRE költségvetését is egyensúlyban tartani”, akkor valami nagyon nincs rendben. A két dolognak ugyanis semmiféle köze nem lehetne egymáshoz!

15) Tekintettel arra, hogy az Egyházfórumban megjelent cikkben nincsenek „levont következtetések” – maga a „következtetés” szó sem szerepel – feltételezem, hogy ez a többi, meg nem nevezett cikkre és nem nevesített szerzőre vonatkozik/vonatkozhat. Gondolom lesz szerencsém/szerencsénk megismerni őket a bíróságon. Merem remélni azonban, hogy egy jogállamban az őállításaik és következtetéseik felelőssége nem engem és az Egyházfórumot terheli.

16) A „Közlemény” felvet több igen érdekes kérdést. 2006-ban mikor – és főképpen kitől (!) – tudta meg az MRE, hogy karácsonykor kap majd 115 millió forintot? Azt tehát az év folyamán nyugodtan megelőlegezheti a KGRE-nek. És ha mindez közismert volt az egyházvezetés számára, akkor dr. Bölcskei Gusztáv püspök miért nem a KGRE-t írta bele a 2007. január 19-i „elszámolásába”? Arról nem is beszélve, hogy a másik három felekezetnek miről, és mikortól volt tudomása 2006-ban? A magyar államigazgatás csak a reformátusokat avatta volna be ebbe az év végére tervezett rendkívüli pénzosztási akcióba? Feltételezem, hogy biztosan lesz olyan kormányhivatalnok, aki ezeket a kérdéseket gond nélkül megválaszolja majd.

17) Az eddig nyilvánosságra került dokumentumok – főleg a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározat – sem „kompenzációs támogatásról”, sem pedig az állami pénzekért folyó egyházi „harcról” nem tájékoztatnak. Ez a „Közlemény” érdekes adaléka, amelyről adott esetben a másik három felekezet illetékesei biztosan érdekes kiegészítésekkel szolgálnak majd. Nélkülük ugyanis szinte mondhatni lehetetlen lesz feltárni a közpénzek egyházakhoz történő juttatásának mechanizmusait. Ebben a vonatkozásban akár üdvös is lehet egy esetleges bírósági eljárás. Annál is inkább, mert ez az a terület, ahol Magyarországon semmiféle oknyomozás nem folyik.

18) Teljes mértékben egyetértek a „Közlemény” azon kitételével, hogy „az egyház-finanszírozás rendszerének teljes átalakítására” lenne szükség. De ezt szakembereknek kellene átlátható módon kidolgozni, majd szakmai vitát követően elfogadni a törvényhozásnak. Egy republikánus államnak nem feladata a hitélet finanszírozása. Ebből kifolyólag első lépés lehetne, hogy az egyházi intézményeknek különböző (köz)feladatok ellátására folyósított közpénzeket nem az egyházak központi számláin folyatják át, hanem azokat az illetékes intézmények kapják közvetlenül, és ők is számolnak el vele; nem pedig a központi egyházi vezetés! Ezzel pl. elejét lehetne venni a 115 millióhoz hasonló ügyeknek.

19) Kérdés: az elmúlt több mint 20 esztendőben mit tettek az egyházak „a nagymértékű gazdasági, politikai kiszolgáltatottság” megszűntetése érdekében? Esetleg mikor akarják elkezdeni az első lépések megtételét?

20) A tárgyilagosság hiánya, a másik fél meghallgatása kötelezettségének elmulasztása, a tendenciózus és rosszindulatú megközelítés, illetve a „Református Egyház vezetésének rossz színben való feltüntetése” olyan becsületsértő állítások az erkölcsi lécet magasan tartó református egyház Kommunikációs Szolgálata részéről, amelyeket egy bírósági tárgyaláson az egyházi vezetésnek kell dokumentáltan bizonyítania. Ellenkező esetben viselnie kell kezdeményezése minden következményét.

21) Egy jogi lépés esetében a független, illetve a jogállamiság keretei között és normái szerint működő magyar bíróságon reményeink szerint nem csupán a „Közleményben” kiemelt egyetlen ominózus mondatról lesz szó, hanem az egész írásról és magukról a dokumentumokról. Akkor végre rekonstruálni lehet a történéseket, és tisztázni lehet az érintett személyek (pl. dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes) szerepét. A Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére történt 52 milliós készpénzes kifizetésről nem is beszélve. A vállalat illetékesei, gondolom, epekedve várják, hogy mindezt egy független bíróságon, nyilvános tárgyalás keretében, végre el- és megmagyarázhassák!

22) Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű ügyek menetrendszerűen Strasbourgban érnek véget, (jómagam és az Egyházfórum) bizakodva várjuk a beígért „konkrét jogi lépések megtételét az ügyben”! A dokumentumokat nyilvánosságra hozó https://jhnnsclvn.wordpress.com esetében nem az én tisztem nyilatkozni.

Forrás:

http://www.egyhazforum.hu/index.php/component/content/article/25-folyoirat/cikkek/forum/289-valasz-a-reformatus-egyhaz-kozlemenyere


Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 91 hozzászólás »

Brother helps sister (Testvéri ajándék)

Posted by karoligaspar - április 23, 2014

 

pusszantalak nővérkém

pusszantalak nővérkém

segíts már, öcskös!

segíts már, öcskös

Szerző: Pannon dombok

 

Érdekes információkat hallottunk a veszprémi úgynevezett Pannon Egyetemről. Ezt az 1949-ben alapított Vegyipari Egyetemet az 1990-es években  azzal fenyegették meg, hogy  az “egykarú egyetemek” napjai meg vannak számlálva. Tehát növeszteni kell még néhány kart hozzá. Most van már neki annyi, mint Siva istennőnek, karrá vált pl. a keszthelyi alapítású agrártudományi is,  de nem minden kar életképes.  A leggyengébb a jelenleg a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karnak nevezett  valami, amit az orosztanárok angol- és némettanárrá való átképzésére gründoltak. Ennek fő felelőse a szegedi MSZMP-titkár oroszos Lengyel Zsolt lett, valamint a szintén szegedi németes Földes Csaba.  Nyíregyházáról csatlakozott hozzájuk a francia-tirpák Mihalovics, feleségével, hozta feleségét, a németül alig tudó ügyefogyott Lengyel Alojziát (később docenssé tették a német tanszéken),  szomszédasszonyát, Révay Valériát a magyar tanszékre.

Aztán elkezdődött a Károliról az áramlás: Kovács Árpád fiával és szeretőjével, Szitár Katalinnal. Hozták a bűnöző idióta Szabó Andrást és feleségét, a fűzfapoetessza grafomán-nimfomán Ludvig/Petrőczi Évát. És még a bukott károlis rektor, a szinte gyengeelméjű Kovács Eszter is ott kötött ki. A károlis családi köteléket erősítette Hermann Zoltán, aki főállásban Veszprémben volt, másodállásban a Károlin, majd átevezett a Károlira, de helytartóként Veszprémben hagyta feleségét, Zsófiát.

Csak egy valami hiányzott Veszprémben az úgynevezett bölcsészkarhoz: a doktori iskola. Ez pedig négy nekifutás után sem sikerült. Bedőlt Bárdos Jenő: “hogyan tanítsuk az angolt” című doktori iskolája, majd a pedagógiai szélhámos Zsolnai József peddoktorija. Ezt követően nyelvtudományi doktori iskolát  alapítottak a nyíregyházi Udvari István vezetésével. A derék ruszinológus  orosz alapképzés nélkül alapított egy szlavisztikait, de korai halála miatt át kellett fazonírozni. Ennek vezetését a szegedi Szabó József vette át, aki egész grandiózus tudományos életművet épített szülőfaluja, Nagykónyi nyelvjárására.

Közben az ELTÉ-ről szalajtott kárpátalji rendőr Kovács Árpád próbálkozott egy inter- és transzkulturálissal, de az sem ment. 2002-től 2009-ig kínlódott vele, nem sikerült. Akkor megkapta az útilaput, mert doktori iskola sehol. A Veszprémből kirúgott rendőrt átvették kegyelemből a Károlira, ahol nemhogy nem alapított doktori iskolát, hanem bedöntött egyet.

Navracsics Judit közben átvette szeretőjétől, Lengyel Zsolttól az alkalmazott nyelvtudományi tanszéket, ehhez hozzácsapták az elnéptelenedett magyar nyelvészetit. Navracsics Judit magyar szakos képzettség nélkül vezetgette az öszvér tanszéket, de doktori még mindig sehol. Még a Fidesz által felhigított MAB sem akart semmit akkreditálni.

Akkor lépett be a képbe Navracsics Judit öcsikéje, az igazságügyi miniszter Tibor. Apukájuk Navracsics elvtárs volt, a Veszprém megyei tanácselnökhelyettes, akit a rendszerváltás után kimenekítettek a Lovassy Gimnázium igazgatói székébe. Itt tanított a lánya, Judit is, ő volt Mesterházy Attila orosztanára. Kicsi a világ, Veszprém meg különösen.

Most viszont, az egetverő Fidesz-győzelem után Tibor úgy döntött, elég a gondból-bajból, segít nővérkéjének egy doktori iskola gründolásában. Nagyon egyszerűen, nem is próbálkoznak a helyi kutyaütőkkel, hanem VÁSÁROLNAK HÁROM HOLLAND PROFESSZORT minden cafranggal együtt. Gyakorlatilag Navracsics Judit lesz az Alkalmazott Nyelvtudományi Iskola vezetője, a tudományos apportot hozza az euróért vásárolt három holland.

Navracsics Tibor különben Brüsszelbe kíván távozni, nem áll jól a szénája, a Fidesz Veszprém megyei erős embere, Kövér László nagyon rühelli őt.  De még előtte kistafírozza nővérkéjét egy doktori iskolával a három megvásárolt holland segítségével. Elvégre ha Orbán ajándékozhatott a falujának, Felcsútnak egy stadiont, Navracsics is ajándékozhat a “királynők városának” egy nyelvtudományi doktori iskolát. Mégiscsak tudományosabb tett ez.

Hát így zajlanak az egyetemi  dolgok a Séd partján Narancsországban.

 

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 90 hozzászólás »

Aggressive Sugar Daddy (Rokkantakat verő jóságos apuka)

Posted by jhnnsclvn - április 17, 2014

 

Mangalica és klónjai

Mangalica és klónjai

 

Szerző: Para Ping Pong

Az előző poszt fájó emlékeket szakított fel bennem. Én ugyanis ott voltam 1 és negyed évvel ezelőtt a Bazilikában, és tanúja voltam, amikor az illető apuka több gyermek (köztük a sajátja) szeme láttára meg akart ütni bennünket, engem és kar nélkül még ösztönös védekezésre is képtelen társaimat. Meg akarta mutatni gyermekének, hogy ő, aki mozgásában nem korlátozott, el tud bánni a tolószékesekkel. Lánya aki szemmel láthatóan büszke volt rá esetleg majd hasonló helyzetben követni fogja a mintát. Megdöbbenve látom hogy van, aki kétségbe vonja beszámolónk hitelességét. Ezért kérem, tegyék fel levelünket teljes terjedelmében külön posztként, nehogy elsikkadjon a szubjektív visszaemlékezések között. Ez ugyanis a hiteles, szervezetünk hivatalos honlapján máig olvasható, mindnyájunk által tanúsítottbeszámoló.

Üdvözletüket küldik a mindennek dacára zenekedvelő, békés paralimpikonok

Hírek – Csodálatos karácsonyi koncert, minősíthetetlen mellékzöngével

2012. december 23.

Csodálatos karácsonyi koncert díszvendégei voltak paralimpikonjaink szombaton este a Bazilikában, ahol a budapesti Erkel Ferenc Általános Iskola zenei tagozatának diákjai, illetve az iskola régebben végzett hallgatói szebbnél-szebbnél dalokkal ajándékozták meg a hallgatóságot.

Csodálatos karácsonyi koncert, minősíthetetlen mellékzöngévelA gyermekkart a Magnificat Kórusalapítvány működteti, amelynek célja, hogy az előadásokkal Magyarország és a világ minden pontján hirdesse a zene és az énekszó szeretetét. A szombat esti koncerten ez tökéletesen sikerült.
Mindenki egy csodálatos élménnyel gazdagabban, maximálisan elégedetten távozhatott volna a helyszínről, ha a koncert előtt nem játszódnak le olyan jelenetek, amelyek méltatlanok voltak a karácsony hangulatához, és egy magát európainak valló országhoz: paralimpikonjaink részére – akiket díszvendégnek hívtak meg – a szervezők az első sorokban foglaltak helyet. Hiába tettek azonban ki papírokat a lefoglalt székekre, akadtak olyan vendégek, akik ennek ellenére leültek ezekre a székekre, és sem a szervezők kérésére, sem akkor nem adták át a helyüket, amikor megérkeztek sportolóink. Volt olyan édesapa, aki a kisgyermekével ült le a sportolóink számára fenntartott helyre, és amikor a szervezők megkérték, hogy üljön hátrébb, így reagált: „ha nem itt lennénk, megütnélek!”.
A szervezők higgadtságának köszönhetően a szeretet ünnepén rendezett koncert verekedés nélkül lezajlott, vendéglátóink szereztek pótszékeket, így azok a sportolóink, akiknek nem jutott hely a díszvendégek részére fenntartott sorban, pótszékről hallgatták meg a nagyon színvonalas előadást.
A Magyar Paralimpiai Bizottság köszöni szépen a meghívást, köszöni a fellépőknek a csodálatos előadást és a szervezők munkáját. Nem a szervezők tehetnek arról, hogy ilyen jelenetek játszódtak le a koncert előtt, az MPB nem azért teszi szóvá a történteket, mert botrányt akar generálni, hanem jelezni kívánja, hogy az integráció és annak elfogadása terén még vannak hiányosságok, és ez olyan probléma, amiről muszáj beszélni.

« több hír

Forrás:

http://www.hparalimpia.hu/index.php?c=hirarchivum&tol=450&kod=1156

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 60 hozzászólás »

A real Hakuin (Egy igazi Hakuin)

Posted by karoligaspar - április 17, 2014

Nagy Gábor László, rokkantakat verő jóságos apuka

Nagy Gábor László alias RÖFI, rokkantakat verő jóságos apuka

 

Szerző: Zeneiskola

Tisztelt szerkesztők! Nagy Gábor László ügyvéd gyermekem iskolatársának apja. Egy szenteskedő morális korcs. Játsza a keresztényt és a jóságos apukát de valójában egy gátlástalan önző képmutató, embertársait a földbe döngölő bunkó. Potyázni szeret mindent ingyen akar, könyökölve törtet előre és fogyatékos embertársait ököllel veri ki arról a helyről amit magának és klónozott kölykeinek kiszemelt. Pedig ezek az emberek hazánk büszkeségei: paralimpikonok. A koncertet nekik az ő tiszteletükre adták. Nem sok örömük telt benne mert a jóságos keresztény apuka inzultálta őket. És utólag még ő papol erkölcsről és Jézusról. Figyeljék kérem az első sorban a kórusnak fenntartó helyre kölykével benyomuló apukát!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
Magnificat ifjúsági kórus és a
Vox Caelestis vegyeskar Karácsonyi koncertjére!
2012. december 22. szombat, 19:00 óra
Szent István Bazilika

Közreműködők:
Domány Rita, orgona
Horváthné Patak Mária, zongora
Vezényel:
Szebellédi Valéria
A belépés díjtalan.

Tetszik ·  · Megosztom · 2012. december 19.

 • Ez 26 embernek tetszik.
 • Tamás Majercsik A koncert szerintem csodálatos volt.Nem tudom volt e már ennyi ember a Bazilikában. Szeretném megköszönni mindenkinek aki segített a szervezésben és azoknak is akik nem. Akik végül nem verekedtek össze sem velem sem a kórista fiúkkal és miután és miután hoztunk nekik pótszéket hajlandóak voltak átadni a meghívott Paralimpiai válogatottnak a lefoglalt padokat,és elmondták nekünk hogy ha vendéget akarunk hívni azt az otthonunkba hívjuk és külön köszönöm annak az apukának aki gyermekével ült az első sorban a kórusnak fen tartott helyen , Valinéni külön könyörgésére “nem teheti ezt velünk” válasz : Valinéni hozasson nekem egy széket és akkor átadom a helyet .Remélem ezek az emberek akik ennyire önzők és morálisan ilyen alacsony szintre süllyedtek élvezték hogy majdnem sikerült botrányba fullasztani ezt a csodálatos koncertet amivel az iskolát szerettük volna segíteni,reklámozni.Szerencsére a Paralimpiai válogatott meghívottjai és sajtósa is eltudott vonatkoztatni az atrocitásoktól és az eredeti célra koncentrálva élvezni tudták az előadást.Még egyszer köszönöm mind két kórusnak a fantasztikus előadást,azok helyett akik minősíthetetlenül viselkedtek pedig elnézést kérek , mert ők ezt nem fogják megtenni.

  hoztunk …Bővebben

 • Tamás Majercsik Közzé teszem a Paralimpiai Bizottság közleményét.
  Híreink –
  Csodálatos karácsonyi koncert, minősíthetetlen mellékzöngével2012. december 23.Csodálatos karácsonyi koncert díszvendégei voltak paralimpikonjaink szombaton este a Bazilikában, ahol a budapesti Erkel Ferenc Általános Iskola zenei tagozatának diákjai, illetve az iskola régebben végzett hallgatói szebbnél-szebbnél dalokkal ajándékozták meg a hallgatóságot.A gyermekkart a Magnificat Kórusalapítvány működteti, amelynek célja, hogy az előadásokkal Magyarország és a világ minden pontján hirdesse a zene és az énekszó szeretetét. A szombat esti koncerten ez tökéletesen sikerült.
  Mindenki egy csodálatos élménnyel gazdagabban, maximálisan elégedetten távozhatott volna a helyszínről, ha a koncert előtt nem játszódnak le olyan jelenetek, amelyek méltatlanok voltak a karácsony hangulatához, és egy magát európainak valló országhoz: paralimpikonjaink részére – akiket díszvendégnek hívtak meg – a szervezők az első sorokban foglaltak helyet. Hiába tettek azonban ki papírokat a lefoglalt székekre, akadtak olyan vendégek, akik ennek ellenére leültek ezekre a székekre, és sem a szervezők kérésére, sem akkor nem adták át a helyüket, amikor megérkeztek sportolóink. Volt olyan édesapa, aki a kisgyermekével ült le a sportolóink számára fenntartott helyre, és amikor a szervezők megkérték, hogy üljön hátrébb, így reagált: „ha nem itt lennénk, megütnélek!”
  A szervezők higgadtságának köszönhetően a szeretet ünnepén rendezett koncert verekedés nélkül lezajlott, vendéglátóink szereztek pótszékeket, így azok a sportolóink, akiknek nem jutott hely a díszvendégek részére fenntartott sorban, pótszékről hallgatták meg a nagyon színvonalas előadást.
  A Magyar Paralimpiai Bizottság köszöni szépen a meghívást, köszöni a fellépőknek a csodálatos előadást és a szervezők munkáját. Nem a szervezők tehetnek arról, hogy ilyen jelenetek játszódtak le a koncert előtt, az MPB nem azért teszi szóvá a történteket, mert botrányt akar generálni, hanem jelezni kívánja, hogy az integráció és annak elfogadása terén még vannak hiányosságok, és ez olyan probléma, amiről muszáj beszélni.
 • Nagy Gabor Tisztelt Majercsik Tamás Úr!Köszönöm részletes beszámolóját és engedjen meg ezzel kapcsolatban néhány kiegészítést.Mindenek előtt szeretnék megosztani Önnel egy történetet, amelyet Eckahrt Tolle írt le az Új Föld című könyvében.„Hakuin, a zen mester, egy japán városban élt. Nagy megbecsülésnek örvendett. Sokan keresték fel, hogy meghallgassák spirituális tanítását. Szomszédjának a tizenéves lánya egy nap teherbe esett. Amikor erre fény derült, dühös szülei szidalmazva faggatták a lányt az apa kilétéről. A lány végül azt mondta, hogy a gyerek Hakuintól, a zen mestertől származik. A dühöngő szülők erre átrohantak Hakuinhoz, s üvöltözve és vádlóan elmondták, lányuk bevallotta, ő a gyermek apja. Hakuin csak ennyit mondott: „Így lenne?”
  A botránynak híre ment a városban és a környéken. A mester jó híre odalett, ám őt ez nem zavarta. Immár senki sem kereste fel. Nem bánta. Amikor a gyermek megszületett, a lány szülei átvitték Hakuinhoz. „Te vagy a gyerek apja, hát tessék, gondoskodj róla!” A mester szeretettel gondoskodott a gyerekről.
  Egy év múlva a lány szégyenkezve vallotta be, hogy a gyermek apja valójában az a fiatalember, aki a hentesüzletben dolgozik. A szülők irulva-pirulva keresték fel Hakuint, hogy kimagyarázkodjanak, és a bocsánatáért esedezzenek. „Borzasztóan sajnáljuk. Azért jöttünk, hogy visszavigyük a gyereket. A lányunk bevallotta, hogy nem ön az apja.” Hakuin mindössze ennyit mondott: „Így lenne?”, és átnyújtotta a csecsemőt.”„Képzeljük el, vajon az ego hogyan reagált volna a kibontakozó eseménysor egyes fázisaiban” – zárja a történetet Tolle.Valahogy így érezheti most magát az a több tucat ember is, aki a legnagyobb nagyrabecsüléssel, már egy órával a Magnificat Kórus fellépése előtt beült a Szent István Bazilika első soraiba azzal, hogy testközelből élje át azt a csodát, amelyet Szebellédi Valéria és nagyszerű tanítványai megteremtettek. És akiket most azzal vádolnak, hogy majdnem verekedést provokáltak… Így lenne? Tenné fel a kérdést Hakuin.Valójában az a több tucat ember, aki már hat órakor ott volt, hogy az első sorokban hallgathassa a csodát, semmiféle „foglalt” feliratot nem talált a padokban. Nem is találhatott, hiszen amint az utóbb kiderült, a Bazilika adminisztrációja nem járult hozzá, hogy a hat órakor kezdődő szentmiséről le legyen választva az első öt sor. A „foglalt” cédulák a szentmise végén, a koncert kezdete előtt öt perccel kerültek ki a padokra. Ön ezt pontosan tudja, hiszen talán Ön is hozott ki párat az akkor már zsúfolásig megtelt padokra.A templom addigra már minden sorában megtelt, így azok, akik már egy órával előbb odamentek, hogy a koncertet minél közelebbről hallgathassák, nem tudtak máshova menni. És ennek a ténynek semmi köze nem volt ahhoz, hogy ezek az emberek kulturálatlanok lettek volna, olyanok, akik ne tisztelték volna a paralimpikonokat, vagy az előadókat. Épp ellenkezőleg….Egy igazi Hakuin.
 • Tamás Majercsik Kedves” igazi Hakuin” most már tudom ön az apuka gyermekével az első sorból .Tehát több tucat ember beült a misére . Mise vége . Új bekezdés .Szervezők jönnek ,foglalt táblákat kiteszik mert új rendezvény kezdődik.Miért nem előbb? Ahogy írta a mise alatt nincs foglalt hely. Több tucat ember föl áll? Nem . A Mise az Mise a Koncert az Koncert. Egyébként az esetek 99% -ában ha egy buszra fölszáll egy mozgásában korlátozott és nincs ülőhely ha megkér egy utast hogy szeretne leülni , még a legbutább ember is elszégyelli magát és átadja a helyet nem hogy a Paralimpiai Válogatott tagjainak még ha hatóra óta hallgatta a misét és már nagyon unta mert a 7 órakor kezdődő koncertre érkezett, igaz még a bölcs zen mester sem tudta mert nem kérdezte hogy az első sorba mindig a kórus tagok ülnek.De miután kapott pótszéket át adta a helyét való igaz.Szóval kedves “Hakuin ” ha beül a hatórás misére azzal még nem foglal helyet a hétórás koncertre.Egyébként ha tudta volna hogy a kik a meghívottak másként reagált volna? Talán még a segítségét is fölajánlotta volna? A kérdések kérdések maradnak válaszok nincsenek csak bölcs zen mesterek idézetei egy igazi Hakuintól.
 • Juli Pallagi Igazan meghato es bolcs tortenet ….
  január 13., 23:09mobil használatával · Tetszik
 • Juli Pallagi Ugy gondolom a Paraolimpiai Bizottsag kozlemenye hitelesebben hangzik mint egy bolcs mese!
  január 13., 23:13mobil használatával · Tetszik · 1
 • Aleks Varga En szeretem az igazi Hakuinokat, pontosan beleillik ebbe a magyar tarsadalomba, erzekeny, es empatikus. Az ilyen igazi Hakuinok szoktak nem atadni az ulohelyet a terhes anyaknak, meg a mozgasserulteknek a buszon villamoson, mert ok mar 6-ota ott ulnek. Es ha raadasul meg kereszteny is a mi igazi Hakuinunk, akkor tan meg Jezus is buszke ra…

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 13 hozzászólás »

Proudly fired (Büszke kirúgottak)

Posted by jhnnsclvn - április 12, 2014

Szerző: Kirúgottak Klubja

A Károli Gáspár Református Egyetem hivatalos honlapján található az alábbi lista a Károli egykori kitüntetettjeiről: http://www.kre.hu/portal/index.php/bueszkesegeink.html. A kitüntetettek között több olyan “büszkeségnek” nevezett van, akivel a Károli cudarul elbánt: Bolyki Jánost például röviddel a kitüntetése után Balla Péter a 168 óra című lapban nyilvánosan megalázta és halálba kergette. Lőrincz Lajost és Máthé Gábort, az ÁJK egykori dékánjait a kitüntetése után leváltották és kirúgták.  Gallay Katalint 1 évvel a kitüntetése után leváltották a Rektori Hivatal vezetéséről és kirúgták. Böszörményi Jenő gazdasági igazgatót nemcsak kirúgták, de előtte meghurcolták, annak a 115 milliónak az elsikkasztásával rágalmazták meg, amit Bölcskei és Tarr loptak el, és amivel szemben Böszörményi mindvégig ellenállt. Aenne-Marie Kool professzort előbb az intézetétől és az általa szerzett pénzügyi  támogatástól fosztották meg, majd nyilvános meghurcolást követően kirúgták. Vörös Imre professzort akadémikusi kinevezése után megalázták és elüldözték az ÁJK-ról. Szabó Erika könyvtárvezetőt meghurcolták, betegségbe kergették, kis híján megölték, majd táppénzről való visszatérése után lefokozták és áthelyezték a HTK-ra. Füredi László gondnokot és Vidra Béláné tanulmányi osztályvezetőt, akik évtizedekig szolgálták a BTK-t, kitüntetésük után kirúgták. Ez csak néhány név a sok közül, mert a kitüntetettek közötttöbb áldozat is van. Ellenben a 157 millió ösztöndíj elsikkasztásához asszisztáló HÖK-vezetőket – László Mártont, Apostagi Zoltán Adorjánt, Szénási Esztert – kitüntették. Helyettük az ártatlan és tisztakezű Marosi Margót hurcolták meg és rúgták ki. Különösen megalázó és kegyetlen volt Jakabfy Gyöngyi kirúgása az ÁJK-ról. Az ő és 4 társa kivégzéséről a “Holt lelkek jogi sikolya” című posztban olvashatnak: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/29/legal-scream-of-dead-souls-holt-lelkek-jogi-sikolya/

Mindegyik említett kirúgást vagy üldözést már a Balla-érában hajtották végre. Felmerül a kérdés: ha Balla Péter az egyetem saját kitüntetettjeivel, “büszkeségeivel” bánik így, vajon milyen sors vár a közönséges, azaz ki nem tüntetett alkalmazottakra?

Büszkeségeink: A Károli Gáspár Református Egyetem kitóüntetettjei

Pro Universitate díj:
2005 Dr. Tóth Kálmán
2006 Dr. Lőrincz Lajos
2007 Dr. Magay Tamás
2008 Gallay Katalin
2009 Dr. Tóth Károly
2010 Dr. Bolyki János
2011 Dr. Nagy István
2012 Dr. Bagdy Emőke
2013 Tarr Zoltán

Pro Universitate Juventutis díj:
2005 Denke Katalin
2005 Lányi Gábor János
2005 Sári Dóra
2005 Sólyom Réka
2007 Kovács Katalin
2007 Sümegi Nóra
2007 Vámosi Zoltán
2008 Ulrich Zsuzsanna
2009 Apostagi Zoltán Adorján
2009 Fehér Mónika
2009 László Márton
2009 Cseh Katalin
2010 Birkás Zsófia
2010 Györösi Zsófia
2010 Szász Júlia Szende
2010 Szénási Eszter
2011 Kovács Júlia
2011 Nemeshegyi Benjámin
2011 Hajnal Krisztina
2011 Ablonczy Tamás
2011 Pucsok Eszter
2012 Kurucz Zsuzsanna
2012 Mészáros Sándor
2012 Hátszegi Eszter
2012 Tary Zsuzsa
2012 Bíró Zsuzsa
2012 Lénárd Valentina
2013 Bajkó Ervin
2013 Bonácz Ágnes
2013 Bessenyei Balázs
2013 Weiner Zoltán
2013 Juhász Nyitó Zsuzsanna

Károli Emlékérem:
2005 Dr. Sarkady János
2005 Drs. Evert Blaauwendraat
2006 Dr. Király Tibor
2006 Kalász Márton
2007 Baja Béla
2007 Dr. Krejniker Miklós
2008 Dr. Anne-Marie Kool
2008 Dr. Erdélyi Ildikó
2008 Dr. Máthé Gábor
2008 Dr. Révész T. Mihály
2008 Szkárosi Júlia Niké
2009 Dr. Ritoók Zsigmond
2009 Győri János László
2009 Barátossy Jenő
2010 Prof. Dr. Belényi Gyula
2010 Dr. Gottfried Adam
2010 Debreczeni Tibor
2010 Dr. Barabás László
2011 Dr. Jan Peter Balkenende
2011 Magyarországi Japán Nagykövetség
2011 Dr. Medgyessy László
2011 Dr. Nagy Istvánné
2011 Dr. Jan Peter Balkenende
2012 Dr. Jakucs Tamás
2012 Kanada Nagykövetsége
2012 Dr. Szenczi Árpád
2013 Prof. Dr. Kukorelli István
2013 Prof. Dr. Honti László
2013 Dr. Kulin Ferenc
2013 Dr. Dávid István

Az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele:
2005 Böszörményi Jenő
2005 Dr. Boross Géza
2005 Dr. Nagy István
2005 Dr. Papp László
2006 Dajka Beatrix
2006 Szabó Erika
2007 Dr. Bagdy Emőke
2007 Dr. Bócz Endre
2007 Dr. Herczeg Pál
2007 Nagy Lídia
2008 Dr. Jakabfy Gyöngyi
2008 Szabó Klára
2009 Füredi László
2009 Prof. Dr. Németh Dávid
2009 Prof. Dr. Vörös Imre
2009 Birinyi Márk
2011 Dr. Máthé Gábor
2011 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2011 Dr. Pálóczi-Horváth András
2011 Dr. Békési Sándor
2011 Lados Nóra
2012 Dr. Dobrocsi Szilvia
2012 Dr. Nagy Judit
2012 Balogh Márk Dávid
2012 Dr. Méhes Balázs
2013 Dr. Kun Attila
2013 Dr. Czeglédy Anita
2013 Kozák Péter
2013 Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit
2013 Kelemenné Farkas Márta

Károli Egyetem Díszoklevele:
2005 Dr. Nagy Istvánné
2005 Takácsné Bogdán Magdolna
2005 Vidra Béláné
2007 Dittlerné Szökő Judit
2009 Kérdő Marianna
2009 Mórocz Istvánné
2009 Kajtár Andrea
2009 Nyerges Lászlóné
2010 Bialné Cserei Erika
2010 Földházy Edit
2010 Tolnai Gyula
2011 Takácsné Bogdán Magdolna
2011 Gál László
2011 Erdei Tamás Ferenc
2012 Sidor Viktória
2012 Barcsné Merényi Edit
2012 Gál Éva
2012 Vasvári Nóra
2012 Szmatona Józsefné
2012 Schvéger Istvánné
2013 Ferencz Zoltán
2013 Kátai Jolán
2013 Balázs Lászlóné

Forrás: http://www.kre.hu/portal/index.php/bueszkesegeink.html

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 36 hozzászólás »

The criminal church affair in Pécs (A pécsi egyházi bűnügy)

Posted by jhnnsclvn - április 10, 2014

Elítélték a csaló papot

mayer_mihaly

A képen látható Mayer Mihály püspök épphogy megúszta…

A pécsi ügy rengeteg párhuzamot mutat Bölcskei Gusztáv és Tarr Zoltán sikkasztásaival, azonban a debreceni palástos bűnbanda elleni feljelentéseket – feltehetően e Legfőbb Ügyészségre beépített Lajtár István legfőbb ügyész-helyettesen keresztül – a nyomozó hatóság eddig lepattintotta. Reméljük azonban, hogy ami egyelőre késik, az nem múlik, és egyszer a debreceni palástos gengszterek is a vádlottak padjára krülnek. . A szerk.

Egy ember vitte el a pécsi püspökség balhéját

Húsz év bűncselekmény, hatvan feljelentés, két év nyomozás, egy vádlott, két év bíróság és közel négy év börtönbüntetés az egyenlege annak az egyházmegyei panamának, amelyből komoly politikai manőverek árán lehetett csak kimenteni egy püspököt és további egy tucat elkövetőt. Egy ukrán e-mail címről a lapunk szerkesztőségébe is eljuttatott névtelen, a Legfőbb Ügyészségnek címzett nyílt levélben csalódott pécsi katolikusok igyekeznek felhívni a közvélemény figyelmét a négy éve húzódó büntetőeljárás nyilvánvaló ellentmondásaira.

Első fokon bűnösnek mondta ki, és három év tíz hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Pécsi Törvényszék Wolf Gyulát, a Pécsi Egyházmegye korábbi vagyonkezelőjét. A katolikus papot (egyben pápai káplánt) költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelésben és a számvitel rendjének megsértésében marasztalta el a bíróság, és az általa okozott kár megtérítésére kötelezte: az államnak nyolcmilliót, az egyház­megyének ötvenötmillió forintot kell fizetnie.

A csúnya történet gyakorlatilag a rendszerváltásig visszavezethető, de Wolf Gyula 1994-es színre lépésétől már nyomon is követhető. Lebukásáig akadálytalanul folytatta üzelmeit, melyek a terhére rótt cselekményeknél feltehetően sokkal szélesebb skálán mozogtak. Ezt onnan sejthetjük, hogy az egyházmegye püspökét és hálózatát 2010 őszén lebuktató, kiugrott katolikus pap, Csizmadia Zoltán, valamint az ő merészségén felbátorodó hívek összesen mintegy hatvan rendbeli bűncselekménnyel kapcsolatban tettek feljelentést. Mayer Mihály, azóta leköszönt megyés püspök és a volt gazdasági igazgató neve olyan bűncselekmények gyanúja kapcsán került a nyomozók figyelmébe, mint zsarolás, okirathamisítás, csalás, sikkasztás, pénzmosás, pénzügyi és ingatlanpanamák (Szent János Hotel, Csele Hotel, püspöki palota, máriagyűdi ferences kolostor, Gaudium Nostrum stb.), pedofília és homoszexuális zaklatás.

Ami a nyomozást illeti, annak genezise máris felveti a nagypolitika jelenlétét a folyamatban. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság megszólított előadója azonnal jelezte, hogy összeférhetetlenség miatt nem ők nyomoznak majd, ám az ügy csak két hónappal később landolt először Tolna, majd Somogy megyében. Addigra a nyomok kihűltek, a bűnjelek és a felhalmozott vagyon nagy részét eltüntették – mondta forrásunknak egy kaposvári rendőr, aki rálátással bírt a nyomozócsoport kétéves munkájára. Így is több tucatnyi hatóságot kerestek meg és számos szakértőt rendeltek ki a rendőrök, illetve kihallgattak több mint kétszáz tanút. Nem egy információhordozó és áldozat azonban félelmében külföldre menekült, vagy „hallgatási pénzben” állapodott meg az egyházmegyével.

Egy ukrán e-mail címről lapunk szerkesztőségébe eljuttatott nyílt levélben az ügyet alaposan ismerő katolikus hívők a Legfőbb Ügyészség figyelmét igyekeznek felhívni a büntetőeljárás nyilvánvaló ellentmondásaira. Nekik főleg az fáj, hogy noha Semjén Zsolt KDNP-elnök már a 2000-es években figyelmeztette a pécsi egyházmegye vezetését a botrány veszélyére (szálloda egymilliárdért, 40 milliós BMW,  3 milliós pásztorbot, több milliárd a püspöki palotára stb.), a gazdasági panama részterületei továbbra is virágoztak, és mindenkinek – elsőként Wildmann Jánosnak, az Egyházfórum című katolikus periodika főszerkesztőjének – beletört a bicskája, aki átvilágítást sürgetett.

Ez egy darabig a Vatikánra is igaz volt, ám egy idő után sikerült leleplezni a pécsi püspökség vatikáni „ügynökeit”, és a nunciatúra több papot is meghallgatott az ügyben. Mivel Mayer Mihály nem volt hajlandó elmozdítani – a Róma szerint „feladatai ellátására alkalmatlan” – Wolfot, egy német nyelvű levélben kapott erre végső parancsot a Szentszék illetékesétől. Akadékoskodásába végül maga a püspök is belebukott: mindketten „megromlott egészségi állapotukra tekintettel” távoztak hivatalukból. A gazdasági papgurunak még volt annyi lélekjelenléte, hogy feljelentse főnökét menesztése miatt, de elbukta a munkaügyi pert.

A csalódott pécsi katolikusok azt is sérelmezik, hogy a vádirat a tényleges ügyek 80 százalékát nem is tartalmazta, egy ember vitte el a legalább két tucat közreműködő (köztük ügyvéd, jogtanácsos, helynök stb.) balhéját, és a politika kiskaput mutatott a 70 éves Mayer püspöknek. Aki egyébként számtalan, a per tárgyává tett dokumentumot társszerzőként jegyzett Wolffal, valamint fiókba mélyesztette a visszaélésekről szóló panaszleveleket, feljelentéseket. A bíróság egyszer hallgatta meg, ahol is elmondta, hogy megbízott a vádlottban, és nem látott bele az egyházmegye zavaros pénzügyeibe, inkább a szentségek kiszolgáltatására és a protokolláris teendőkre koncentrált.

Annak azért üzenetértéke van, hogy a gazdasági igazgató ügyvédje nem védence felmentését kérte perbeszédében, hanem felfüggesztett szabadságvesztést. 16 éves regnálásának idejéről Wolf Gyula egyetlen évvel tud csak nagyjából elszámolni, a többi könyvelés úgymond „elveszett”. A vádiratba emelt ügyek összesen több százmillió forint kárt okoztak az államnak és az egyházmegyének. Ebben nem a munkáltatói kölcsönök, fiktív kistérségi támogatások, okirathamisítások, illetékek visszatartása jelentette a nagy tételt, hanem az egyházmegye tulajdonában lévő és a püspökség ingatlanjait kezelő Fény Kft. (ügyvezető: Wolf Gyula) nevében megvalósított csalások (túlszámlázások, eltartási és ajándékozási szerződések ingatlanjainak elsíbolása, színlelt szerződések stb.)

Írásos vallomásában Wolf atya csak részben ismerte el bűnösségét, és megítélése szerint a katolikus egyház belső szabályait betartva intézte a püspökség pénzügyeit, amelyről minden döntéshozónak és felettesének tudomása volt.

Forrás: http://www.hetek.hu/belfold/201403/eliteltek_a_csalo_papot, a folytatást a Hetek c. országos közéleti hetilap 2014. március 7-i számában lehet elolvasni, vagy itt a beszkennelt változatot:

pecsipüspök

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , | 11 hozzászólás »

Fascism and the Reformed Church in Hungary/Fasiszta tendenciák a református egyházban

Posted by karoligaspar - április 5, 2014

ÍRTA: SOLI DEO GLORIA

Hegedűs Lóránt pere első fokon befejeződött a Budapest-Északi Református Egyházmegye Bíróságán. Megintették, utána nyugodtan ünnepeltette magát a híveivel és a jobbikosokkal a Kálvin szobor alján.

Közben az ötödik és az első kerületet beterítették Enikő, Hegedűs Lórántné plakátjaival.  A Hegedűs család erősebbnek érzi magát politikai tekintetben, mint eddig bármikor.

http://www.168ora.hu/itthon/horvath-gyorgy-reformatus-ifj-hegedus-lorant-birosag-szelsojobb-palastvesztes-124909.html

Hegedűs Lóri annyira nem zavartatja magát, hogy közben egy vidéki jobbikos rendezvényen “biológiai fegyvernek” minősítette a cigányokat a magyarellenes erők, értsd a zsidók kezében. Emiatt újabb eljárás indul ellene, ezúttal a Budapest-déli egyházmegyénél, jelentette be Bogárdi Szabó püspök.

http://reformatus.hu/mutat/9458/

A Hegedűs család bosszút esküdött Bogárdi Szabó ellen. Nem hajlandók elviselni Bogárdi püspökségét, ezért felbujtották az egész körüket Bogárdi megbuktatására. Azt tudják, hogy Kislórinak püspöknek indulni pillanatnyilag semmi esélye, ezért tesznek a nyeretlen kétévesre, Balla Péter sógorra. A Hegedűs család, a Jobbik és a Dunamelléken mozgósítható szimpatizánsok azon dolgoznak, hogy Bogárdit megbuktassák és Ballát megválasztassák püspöknek. Ebben segítséget kapnak a Mészáros családtól, és a gödöllői haveroktól, de leginkább a JOBBIKtól.

A Dunamelléken tehát a Hegedűs család Jobbik segítségével reméli megnyerni a püspökválasztást.

Közben a Dunántúlon is nagy az izgalom. Köntös László az “evangélium hirdetésére” (PRÚSZ közgyűlés) alapított blogján KEMÉNY fideszes propagandát folytat.  Ebben segítségére van Papp Gyula Attila, az Erdélyből a pápai önkormányzatba ejtőernyőzött figura, aki most a Reposzton gyalázza a baloldali erők minden egyes tagját. Az ő élettársa a pápai Fidesz iroda vezetője, világos a kapcsolat.

Köntös megalkudott a Fidesszel, hogy  támogatják püspöki ambícióját. Neki könnyebb dolga van, Steinbach bejelentette, hogy nem jelölteti magát még egyszer.  Köntös meglehetősen népszerűtlen hozzá nem értése és tökéletesen alaptalan pökhendisége miatt. Neki is vannak csontvázai a szekrényben, még a detroiti korszakból. De most úgy gondolja, fideszes hátszéllel bármire vállalkozhat.

Tehát Köntös még erőteljesebben fújja a Fidesz vitorláját, mint Bölcskei. Ott Debrecenben, az elzsírosodott agyú atyafiak nem kezelik a modern elektronikát “az evangélium szolgálatában”, ahogy Köntös nagytiszteletű (???) úr (???) olyan utánozhatatlanul ordenáré cinizmussal mondta.

Tehát a Dunántúl és a Dunamellék püspökválasztásában a Jobbik mérkőzik a Fidesszel. És az evangéliumi üzenetet felfogni sem képes gazemberek vívják.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Mészáros Márton, Uncategorized | 21 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.