Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. május

Third attempt (Harmadik nekifutás)

Posted by jhnnsclvn - május 30, 2012

Bemutatjuk Kecskeméti Gábor miskolci doktori iskolájának holnap védő jelöltjét. Élünk a gyanúpörrel, hogy az 57 éves, kétszer bukott, harmadszor ugyanazzal a témával törvényellenesen próbálkozó “doktoranda” nem tudja, mi az, hogy szakmai önéletrajz, nem tudja, mi az, hogy tudományos pályafutás. – A szerk.

Szerző: Buranovszkaja Babuska

Baranyai Katalin szakmai önéletrajza
Baranyai Katalin született Encsen (Abaúj megyében) 1955. december 27-én. Szülei Vavrek Mária és Baranyai Endre, egyetlen testvére, András (1959) ma az ELTE professzora.
A sárospataki Rákóczi Gimnázium orosz tagozatán érettségizett 1974-ben és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát 1980-ban.

Diákéveiben a nagy hagyományú protestáns iskolák szellemiségébe nőtt bele: Patakon az
iskolaújság diákszerkesztője volt, az Országos Diáknapokon műfordításban és szólóénekben nyert 1973-ban, bejutott az OKTV döntőjébe Semprun Nagy utazásáról írt dolgozatával. Az egyetemen bölcsészkari TDK-felelős, az Egyetemi Tanács diákképviselője, az 1977-es OTDK-n Pécsett különdíjat kapott Bessenyei György Tariméneséről írt eszmetörténeti tanulmányáért. Szakdolgozatát Berzsenyi hellenikájából készítette Julow Viktor professzornál. Műfordítói speciálkollégiumot végzett. (Tudományos pályafutás helyett iskolai dolgozatairól számol be.)
A kezdő középiskolai tanári években még kisebb műfordítói munkákat vállalt (mi az, hogy vállalt? milyeneket, hol jelentek meg?) pályázaton nyert (milyen pályázaton? a helyi középiskolain?)

Tanárként bekapcsolódott a Beszélni nehéz! anyanyelvi mozgalomba és diákszínjátszással kezdett foglalkozni (mi köze ennek a tudományos pályafutáshoz?). Miután 1986-ban megbízást kapott Cs. Szabó László Londonból Sárospatakra telepített hagyatéki könyvtárának a feldolgozására, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának munkatársaként megismerkedett Cs. Szabó László műveivel, hazai és emigrációs pályájával. (Ki bízta meg? Ő csapott le a hagyatékra az özvegy bizalmába férkőzve!)

1991-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a KLTE – n, Debrecenben „Cs. Szabó László írói pályája és művei 1920-1949” címen írt dolgozatával. Témavezetője Fülöp László.
1997 és 2000 között elvégezte az ELTE modern magyar irodalom doktoriskoláját, szigorlati záróvizsgát tett, de a nyugati magyar irodalom londoni fejezetéről írt dolgozatát végül nem védte meg. (Nem, mert a nyilvános vitán megbukott. Pedig a végtelenül jóindulatú Rónay László professzornál nagyon nehéz megbukni.)

(2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen bukott meg ugyanezzel a dolgozattal, ld. https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/19/another-petty-error-egy-masik-piti-ugy/ . Baranyai Katalin ezt a bukást is kiretusálta az önéletrajzából!)

Munkahelyei:
…..
1997-ben a Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karán, Nagykőrösön oktat. Innen családi okok miatt távozik. (Itt volt Petrőczi kolléganője és barátnője.)
2000-ben az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont Igazgatóságán a főigazgató mellé rendelt referens … (magyarán titkárnő

2004-ben, indulásakor, a Mundus Kiadó munkatársa (A Mundust ismerjük, ez a kiadó, ahol Biernaczky és a szegedi Pál Jóska elcsalták Istvánffybácsi 2 millió forintját. Mikor is? https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/)

Rangos ösztöndíjak:

Ösztöndíjai:
Soros-ösztöndíj Cs. Szabó László hagyatéki könyvtárának a feldolgozására; 1986-1988.
Soros-ösztöndíj, egyéni 1989/90-ben; Teleki László Alapítvány ösztöndíja 1991/92-ben.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőképzőjén szerez képesítést Eibisbergben, 1990-ben. 1991-ben részt vesz a Magyar Népfőiskolai Társaság, tanulmányútján (Studieförbundet Vuxenskolan) Stockholmban,; hollandiai tanulmányúton 1994-ben.

Egyesületi tagságok:
…1994-ig aktív tagja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesületnek, 1992-ben a határontúliak szekciójában. Alapítója az Erdélyi János Cserkészcsapatnak és részt vesz Magyar Cserkészszövetség újraindításában.

Egyéb tevékenység:
A sárospataki oktatói években TIT felvételi előkészítőket tart… Sárospatakon főiskolai színjátszással, drámapedagógiával foglalkozik (Comenius Tanítóképző).
Folyamatosan előad regionális és akkreditált pedagógus továbbképzéseken. Saját, elvégzett
továbbképzései: közoktatási szakértői (Sulinova, 2000.), filmesztétikai (Faludi Akadémia, 2003.) emelt szintű érettségi vizsgáztatói (KPSZTI, 2004.), módszertani (Magyartanárok Egyesülete, Pozsony, 2005.) pályázatírói és pszichodráma képzés (2008).

Családi állapota:
férjezett (S… Péter, építész), gyermekei: Sz… (27) – jogász, Sz…
Endre (24) – közgazdász, S… Simon (14) – gimnazista.

Click to access szakmai_oneletrajz_baranyai_katalin.pdf

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 89 hozzászólás »

Two cheatings and a defension (Két csalás és egy védés)

Posted by jhnnsclvn - május 27, 2012

Szerző: Hugo és Gáspár

Mindenki emlékszik a „Four weddings and a funeral / Négy esküvő és egy temetés” című angol vígjátékra Hugh Granttal. Ezt a filmet juttatják eszünkbe a károlis védések a „kihelyezett” helyszíneken: Szegeden, Debrecenben és Miskolcon. Jócskán megkésve és kettő megismételve is szabálytalanul. A két bukott szamár, Mészáros Márton és Baranyai Katalin az ismétlésnél sem volt képes szabályosan eljárni. Mészáros nem várta ki a 2 évet, amellett hogy szedett-vedett, összefüggéstelen „dolgozata” nem szól semmiről, Baranyai kivárta, de harmadszor próbálkozik ugyanazzal, holott a törvény csak 2 kísérletet enged ugyanabból a témából. – A szerk.

Pénzes Tiborc Szabolcs 5 nappal ezelőtt, ez év május 22-én Debrecenben megvédte PhD-értekezését. Ebben nem volna semmi meglepő, ha nem Debrecenben lett volna, és nem Imre Mihály témavezetésével. 2 évvel ezelőtt még nem ez volt a forgatókönyv:

„Pozitív fejleménynek tekinthető, hogy a KRE IDI egyik abszolutóriummal rendelkező doktorandusza, Pénzes Tiborc Szabolcs 2010. április 7-én doktorhallgatói jogviszonyt létesített a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában (iktatószámú papír). A doktori szigorlatra előreláthatólag 2010 második felében, a kész disszertáció (felelős témavezető: Dr. Szabó András) védésére pedig előreláthatólag 2011 első felében kerül sor.”
(Idézet Balla Péter 2010. április 24-én Bazsa Györgyhöz írt leveléből,

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/24/cynical-reply-to-the-accreditation-board-balla-peter-cinikus-valasza-bazsa-gyorgynek/)

Összességében azt mondhatjuk, hogy Pénzes Szabolcs jól tette, hogy leváltotta Szabót és a Miskolci Egyetemet. Ez legalább így első látásra becsületes védésnek látszik, és a summa cum laude Debrecenben igen értékes és imponáló eredmény. Gratulálunk Pénzes Tiborc Szabolcsnak az eredményéhez.

Nincs mihez gratulálni Mészáros Mártonnak, aki Szegeden még brutálisabb csalással szerezte meg – egyelőre – a doktori fokozatot, mint a Károlin anno. Egyelőre, mert ellene változatlanul büntetőeljárás van folyamatban többrendbeli csalás miatt. Védései során ugyanarra a szövegre 4 különböző témavezetőt tüntetett fel, valamint 2 különböző keresztnevet, hamis identitást imitálva a bukott dolgozat újbóli jogellenes benyújtásának elleplezése céljából. Mészáros, mint ismeretes, Szegeden 4 hónappal a károlis bukás után ugyanazzal a dolgozattal jelentkezett eljárásra, holott a törvény minimum 2 év várakozási időt ír elő. Hamis nyilatkozatot írt alá arról, hogy még a témában nem volt elutasított dolgozata, és hogy ez ne derüljön ki, a Szegedi Egyetem hamis keresztnevet töltött fel az azonos cím mellé. A SZTE átkeresztelte Mészárost Mártonról Istvánra, hogy kicselezzék a rendszert, és a Károli is hamis adatot szolgáltatott az országos adatbázisba: azt közölte Mészáros károlis védéséről, hogy elmaradt, holott meg volt tartva legalább 100 tanú előtt. Szabó András pedig dékánként és EDHT-elnökként hamis tartalmú határozatot írt alá a „summa cum” minősítéssel odaítélt fokozatról. Szegeden is több hamis adatot töltöttek fel az ügyben: nemcsak Mészáros nevét, hanem a témavezetőkét is többször átírták. Mészáros védését nem hirdették meg, csak a védés napján, és a dolgozatot is csak akkor töltötték fel a rendszerbe.

Mészáros szegedi védése a törvény értelmében érvénytelen:

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását
követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt
írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be
és azt nem utasították el.
(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével,
ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

Mészáros hamisan nyilatkozott arról, hogy nem volt 2 éven belül sikertelen védése, mert volt. 2010. február 27-én jelentkezett Szegeden eljárásra, holott a Károlin 2009. szeptember 8-án anullálták a fokozatát. 5 hónapon belül jelentkezett új eljárásra 2 év helyett.

Baranyai Katalin küszöbön álló miskolci védése ugyanezen kormányrendelet alapján lesz érvénytelen. Baranyai fokozatát azért vonatta vissza a MAB, mert a károlis védés előtt néhány hónappal az ELTÉ-n már ugyanebből a témából (ugyanezzel a szöveggel) megbukott. Ebből nemcsak az következik, hogy Mészáros szegedi védését ugyanúgy érvényteleníttetni kellene, mint Baranyai károlis védését, ugyanabból az okból, hanem az is, hogy Baranyai Miskolcon két bukott védés után már harmadszor nyújtja be ugyanazon a témájú és című dolgozatát. Márpedig fenti kormányrendelet legfeljebb 1 újrázást engedélyez. Baranyai esetében viszont ez már harmadszori nekifutás ugyanannak az akadálynak. Fenti kormányrendelet értelmében ez a védés eleve érvénytelen. Arról már nem is beszélve, hogy mit keres a csak angol szakos, ráadásul mediaevista Petrőczi Éva témavezetőként egy 20. századi magyar íróról szóló dolgozatban?

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=9374

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , , , | 89 hozzászólás »

Transposed (and lost) Heads (Elcserélt (és elvesztett) fejek)

Posted by jhnnsclvn - május 23, 2012

A fejeket csereberélő sokkarú Durga istennő

Szerző: Spirit

Megmagyarázom a címet, mivel tudom, hogy a blogot az MTA dyslexiás doktora, Szabó András és a Kulcsár-Szabó klán súlyosan alulművelt tagjai is olvassák. Egy Thomas Mann elbeszélés címét vettem kölcsön, de már ő is kölcsönözte egy hindu legendából. Inter- és transztextualitás a javából, de ha visszamegyünk az eredeti hindu forráshoz, nyugodtan írhatnánk intercourse-t és transzszexualitást is, így legalább Petrőczinek dereng majd valami – legalábbis zsigeri szinten. Ami Thomas Mannt illeti, hát őt fent említettek nem biztos, hogy ismerik. Őt is megmagyarázom: az a német ürge, akit Petrőczi (hiteles nevén: dr. Szabó Andrásné dr. Ludvig Éva Alice) az ősének tekint a Hannoveri Ház (az angol királyok) mellett. Mióta ezt a különös rokonsági összefonódást Petrőczi bejelentette a Kossuth Rádióban, genealógusok hada keresi az őrület határán a kapcsolatot II. Erzsébet és Thomas Mann között, egyelőre eredménytelenül.

A metafora azt a zavarodottságot jellemzi, amely a Károlin uralkodik. Szabó pl. névleg még a Régi Magyar Irodalmi Tanszék vezetője, valójában már régóta átjátszották Hansági líblingjének, Mészáros Márton/Istvánnak. Erről csak éppen az alkotói kényszerszabadságra küldött Szabó András nem tud, aki a „maga mentségét” stilizálja egyre primitívebbre a Mátyás utcában. Szóval Szabó még egyelőre fejnek képzeli magát, miközben lényegében már Mészáros az. Közben Petrőczinek már kezd megvilágosodni a feje, depresszív folyamat indult be nála, már a fészbukról is lemondott. Föl se tette rá magát, mert nem akarja égetni magát, „elveszteni az arcát” a világhálón. Józan döntés részéről, talán az első életében.

A magyar nyelvtudományi tanszék vezetője – feje – magyar nyelvészetből még alapképzettséggel sem rendelkezett, mikor a direkt számára kiírt vezetői pályázatot megnyerte. A református felekezethez még kevesebb köze van, ezt a feje alatt viselt menórával igazolja. Kinevezésének oka, hogy Balla rektor, az Újszövetség professzora, négygyermekes református lelkipásztor teljesen elvesztette a fejét miatta, belezúgott „Hals über Kopf”, ahogy a Humboldt ösztöndíj hazájában mondják, amely ösztöndíjat APÓSa az akkori egyetemi fenntartartó, Hegedűs püspök elintézett neki, akárcsak a professzori címet.

Balla Péter a csak nevében református Károli rektora, feje. Valójában a Károlit már nagyon régen Kulcsár-Szabó Ernő, a Kulcsár-Szabó klán feje irányítja. Ő dönt életről, halálról, felvételről és kirúgásokról. Szóval hullanak a (protestáns) fejek, miközben a Kulcsár-Szabó klán egyre újabb Gorgó-főkkel szaporodik. Kulcsár SZabó Ernő még Szabó pedofil botrányát is jegelte. Amikor Szabó Mátyás utcai lakásából kb 10 évvel ezelőtt a rendőrség elvitte a pedofil szervert, a MAB Károlira kiszálló tagjaként figyelmeztette a BTK akkori fejeit, Raffayt és Kovács Esztert, korai még Szabót bekasznizni, egyelőre marad, még van némi (hóhéri és rablói) feladata.

De most KSZE levette oltalmazó kezét Szabó fejéről, így ő már szabad préda. Kíváncsiak vagyunk, mikor esik ez le nála is. Még az se indította be nála a vészcsengőt, amikor Hansági, KSZE frissen habilitált menye nyilvánosan leugatta a fejét.

De a legérdekesebb kérdés természetesen az egyetem fejének identitása. Mostanában ebben az országban egyetlen sincs biztonságban, lásd az álamfő bukását. Nota bene egy doktori csalásba bukott bele Schmitt, egy olyan csalásba, amely a Károlin a mindennapi úzushoz tartozik, lásd Pethő Sándor esetét. A Károlin az IDI fejét Balla, Szabó András, Hansági és Kulcsár-Szabó Ernő együtt buktatták meg okirathamisítással, magánlaksértéssel, levéltitok- és magántitoksértéssel valamint egyéb köztörvényes bűncselekményekkel megbízva egy hírhedt nemzetközi titkosszolgálati bűnszövetkezetet.

Balla, a KRE „feje” éppen az álamfőt próbálta meg korrumpálni azzal, hogy „jogtudományi konferencián” szerepeltette fő előadóként. Másrészt úgy, hogy a már bebukott ÁJK tanszékvezetőjévé nevezte ki Schmitt jogi osztályának fejét, Cservák Csabát. Csak közben Cservák besúgta a HVG-nek a főnökét, így ő is, a főnöke is repült. Hullottak a fejek a legmagasabb szinten.

Hogy ki a Károli igazi feje, nehezen megválaszolható kérdés. Mert miközben a de jure vezető, Balla Péter megbízta a nagyon érdekes kapcsolati hálózattal rendelkező nemzetközi hírszerző céget az IDI általa már kirúgott fejének titkosszolgálati módszerekkel való megfigyelésével, a sötét hátterű cég de facto átvette a Károli vezetését. Hogy mi lesz ebből, egyelőre beláthatatlan, mert Balla és a Wistmanwood (mert ki másról lenne szó) egymásbagabalyodása a róka fogta csuka és a csuka fogta róka esetét példázza. Mint ahogy az is beláthatatlan, honnan jönnek és hova mennek a pénzek a Károli költségvetésében, pláne a Wistmanwood kezén keresztül, akinek egyik feje a III/I-es “nyírfás” Földi László, volt komcsi hírszerző.

Hát ezen érdemes törnie a fejét annak, akinek még van. De aki meg is szeretné tartani, lehetőleg a nyakán, az jobb, ha hanyatt-homlok menekül innen.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , , , , | 106 hozzászólás »

Who snitched on Bene? (Ki nyomta fel Benét?)

Posted by jhnnsclvn - május 18, 2012

Szerző: Neménvótam

Bene lebukása a blogon a Károlin zajló nemzedéki háború mellékterméke volt. Kisebbfajta kattintásrekordot idézett elő a “Pater Ányos” és “A balfék konspirátor” c. poszt, azaz Bene Sándor és Hermann Zoltán levelezése, melyet utóbbi – Bene és a saját vesztére – Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnesnek is megküldött tájékoztatásul és felbujtásul. Emlékeztetőeül: a levelezésben Bene és Hermann 2008 júliusában arról tanakodtak, hogyan akadályozhatnák meg az 1955-ben született kitűnő irodalomtörténész, Tüskés Gábor felvételét a Károlira, ami hátráltatná az ő karrierjüket, hátravetné őket a sorban. Végül úgy döntöttek, a “családi csatornákat” használják, azaz a “csendestárs” Hansági-Kulcsár-Szabó-Ágnesassszony APÓSával, Kulcsár-Szabó Ernővel nyíratják ki a nemkívánatos vetélytársat, Tüskést:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/03/27/pater-anyos/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/04/22/the-twit-conspirator-a-balfek-konspirator/

Az 1960-as években született 3 szövetséges – Bene, Hansági és Hermann – számára 3 évvel ezelőtt a közös ellenség az előző generáció, az 1950-es években született professzorok nemzedéke volt, akiknek a helyére sóvárogtak. Tüskés felvételét hatalmi ambícióik érvényesítéséhez feltétlenül meg kellett fúrni, hogy könnyebben leszámolhassanak a két már ott lévő 50-es éveken született professzorral, Himával és Szabóval. Ezért Tüskés helyett a 40-es évek elején született Kovács Árpádot hozták be a Doktori Iskolába 4. professzornak Hima, Szabó és Fabiny mellé. A 70 felé járó Kovács kényelmesnek tűnt számukra: egyrészt a Kulcsár-Szabó klánhoz a szervilizmusig hű, másrészt nyugdíjasként teljesen kiszolgáltatott, harmadrészt belügyes múltja miatt zsarolható, negyedrészt matuzsálemi korú. Bármikor leradírozható a terepről. Ő volt az ideális jelölt. A három “testőr” 2008 nyarán akcióba lépett: Tüskést megfúrták, Kulint Szabó segítségével félreállították, aztán szembefordították Szabót és Himát. Szabó mögé állva eltávolíttatták Himát, aztán hátbatámadták Szabót: mindent rákentek, a sarokba lökték, lenyomták.

Akkor még hárman összeforrtak a szövetségben. Közös volt az érdek. Most hogy Hansági a szövetségeseit manipulálva győzött, azaz minden akadályt eltakaríttatott velük az útjából, villámgyorsan habilitált a korrupt Szegeden, és seperc alatt professzor lesz, nincs szüksége korábbi szövetségeseire – saját nemzedéktársaira, a 60-as években születettekre. Nyomul az “ifjú”, már a 70-es nemzedékhez tartozó Mészárossal az oldalán a vele egyidős SEPSI ellen, akit – szójátékkal – gúnyosan SENKInek nevez. Széltében-hosszában kürtöli, hogy ez a SENKI még az IDI doktoranduszainak az átvételét se tudta elintézni a Pázmányra. “Mert annyira nullának számít a szakmában” Ágnesasszony harsány híradása szerint. Szidja, gúnyolja, alkalmatlannak nevezi, aki csak a fölösleges adminisztrációt nyomatja, de aki a tudományhoz nem is konyít. Dr.-elöl-hátul-habil.-debil.- Hansági-Kulcsár-Szabó-Ágnes-assszony készül a hatalomátvételre az új nemzedékkel, Mészárossal szövetségben. De előtte még megadta a kegyelemdöfést korábbi szövetségeseinek, Benének és Hermannak. Kiszolgáltatta a levelezésüket Mészárosnak azzal, hogy “publikálja”. Hiszen ki más férhetett hozzá Ágnesasszony leveleihez, mint ő maga és a cuncimókusa, Mészáros, akivel olyan közös a postaládájuk, mint Szabóé és Petrőczié? Ez is egy “jó házasság”: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/04/a-really-good-marriage-egy-igazan-jo-hazassag/. Benének és Hermannak biztos nem állt érdekében a levelezés nyilvánosságra hozása. Ellenben a feltörekvő ifjúnak…

A fotón az elárult, blamált, a szakmában lejáratott, megszégyenített Bene látható Júdással. Júdás a plafont nézi: Nem én vótam…

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton | Címkézve: , , , | 90 hozzászólás »

Looking forward to ascension day (Áldozócsütörtökre készülve)

Posted by jhnnsclvn - május 15, 2012

Szerző: Tóth Károly


Ezen a héten ünneplik a keresztények és keresztyének Áldozócsütörtököt, „Urunk mennybemenetelének napját” (Ascensio Domini). Az úgynevezett „mozgóünnepek” közé tartozik, húsvét után pontosan 40 nappal kerül rá a sor. A korai keresztények még Pünkösddel, a „Szentlélek kiáradásának” ünnepével együtt emlékeztek rá, később azonban a két ünnep markánsan különvált.

A húsvéti ünnepkör egyik fontos tagja az Áldozócsütörtök, minden keresztény bizakodást és hitének megerősítését meríti belőle. Az újrakezdés, a megbocsátás lehetőségét adja ez az ünnep a keresztényeknek, erre hívta fel a figyelmet Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök május 13-án reggel a Kossuth Rádióban.

Hogyan készül erre a kivételes ünnepre a Károli Gáspár Református (?)  Egyetem vezetősége?

Mindenekelőtt Szabó Andrásra gondolunk, a KRE egykori dékánhelyettesére, dékánjára, rektorhelyettesére és mindmáig tanszékvezetőjére, Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök sógorára.

Szabó most éppen „kutatói szabadságát” élvezi. Tehát ül Mátyás utcai luxuslakásában, melyet a református hagyatéki leltár bútoraiból, festményeiből, szőnyegeiből és csillárjaiból ingyen rendezett be magának. Kapja a kétszeres professzori fizetését, a révkomáromit euróban, a károlist forintban és mit is csinál? Nem kutat, ezt MTA-doktorijának ismeretében (olvasható a Ravasz László blogon, csak edzett idegzetűeknek!) nem is várjuk el tőle, kognitív képességei erre eleve alkalmatlanná teszik. Blogot ír Szabó, méghozzá saját magáról. Primitív hazugságokkal próbálja magát tisztára magát a hamistanúzás, okirathamisítás, közpénzek eltulajdonításának vádja alól.

Ezenközben a 157 milliós közpénzcsalásban bűntársa, a Gál Ferencre visszakatolizált Györgyné Koncz Judit már lebukott. Betty rektorhelyettes volt a Károlin. Vele Szabó dékánként, mint Petrőczi Áfonyahegyi…  opuszából tudjuk, még heidelbergi tartózkodása alatt is napi több órát beszélt telefonon. Koncz Judit éppen abban az időszakban volt BTK-s rektorhelyettes, amikor szőrén-szálán eltűnt 157 millió forint, illetve illetékteleneknek (vajh kik is lehetnek?) fizették ki. Ezt a rejtélyt a rendőrség még nem tudta megoldani, beérték a Szabó és Koncz által feltálalt mesével a makulátlan Marosi Margó bűnösségéről. Betty közben lebukott Szegeden, mert a Gál Ferencen dékánként újra sikkasztott. A Botka -féle szoci városvezetés és a Délmagyarország nem hagyja, hogy megússza, mint a Szabóval közösen elkövetett 157 milliós sikkasztást.

Szabó „tudományos” dékánhelyettesét közben Szegeden (!) habilitálták. Hansági Ágnes – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus menye – katolikusként került a Károlira, és még most se képes megkülönböztetni egymástól nemhogy Melanchtont és Zwinglit, de még Luthert és Kálvint se. Akárcsak szeretője, Balla sógora, Mészáros Márton, akit István álnéven PhD-ztatott le a mindenre képes szegedi egyetem.

Mészáros Mártont közben egy millió forint közpénzzel jutalmazta a Kulcsár-Szabó klán az NKA-n keresztül „A Gutenberg-galaxis teológiai alapjai” című tervezetéért. Bednanics benne volt abban a bizottságban, amely a maximális összeget adta a projektumnak, holott tudta, hogy Mészárosnak semmiféle teológiai végzettsége, sem ismeretei nincsenek, hiszen opponensként éppen ő mondta azt az ominózus PhD-értekezésről, hogy abban Mészáros összekeveri Luthert Kálvinnal. A Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus vezetésével működő irodalomtudományi világban azonban ez nem jelenthet akadályt.

Közben a Károli Gáspár Református (?) Egyetem rektora, Balla Péter (ifj. Hegedűs Lóránt(né) sógora) a jelentékeny szoci kapcsolatokkal (Nyírfa-ügy) rendelkező Földi László Wistmanwood nevű cégét bízta meg azzal, hogy egy általa már kirúgott, megrágalmazott professzor magánlakásában megfélemlítésül felvételeket csináljon, és utólag alapozzon meg velük egy felmondást.

Balla Péter rektor tehát a húsvéti ünnepkör áhítatában aljasságban és gátlástalanságban jóval felülmúlja Iskárióti Júdást.

Hát így készül a Károli kőateista vezetősége Áldozócsütörtök ünnepére. Csak ateizmussal magyarázható ugyanis, hogy égbe kiáltó bűnök elkövetése közben nem félnek a Teremtőtől.

Mi azonban Őhozzá fohászkodunk:

„Törd meg az istentelennek karját, Hivd elődbe és idézd törvénybe, Vizsgáld meg és ítéld meg gonoszságát.”(X. zsoltár)


Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 40 hozzászólás »

Crook’s award (1 milliós jutalom csalásért!)

Posted by jhnnsclvn - május 13, 2012

 “Minél jobban kilóg a lóláb, minél otrombább a ‘csalás’, a szemérmetlen hatalomelvűség, minél többet nyomnak le kacsatömővel a pampogásától már amúgy is fulladozó csőcselék torkán, annál világosabb, ki a james, ki mondja meg, mi van, ki oszt­ja a lapokat, ki kapja a zsét. … Úgyhogy kuss legyen.”

Farkas Zsolt: Győz a jó

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/013/farkas.pdf

Keresztapa megmutatta ismét, ki a james. Bár több tucat szakember bizonyította szakmailag, hogy a munkássága nem ér semmit, sőt, kifejezetten kártékony, a hatalma ma nagyobb, mint valaha. Törvénytelenül ledoktoráltatta 2010-ben Szegeden a Károlin 2009-ben megbukott Mészárost ugyanabból a témából. Szegeden Klukovits Lajos még a Márton keresztnevet is átíratta Istvánra, hogy fel ne tűnjön az 1 éven belüli sikertelen kísérlet. Mészáros saját kezűleg írt nyilatkozatot, hogy ugyanebből a témából 2 éven belül sehol sem nyújtott be disszertációt. Legalább 100 tanú és több tucat hivatalos dokumetum bizonyítja, hogy hazudott. Kit érdekel? A Szegedi Tudományegyetemet biztosan nem. Szemrebbenés nélkül elfogadták a hamis nyilatkozatot. A Kulcsár-Szabó kör, kiváltképp a cezaromán hisztérikus diktátor MENY, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes egyre csak nyomja le a kopasz bunkó szeretőjét az egész szakma torkán. A bukott védés után még Egerbe, az OTDK zsürijébe is elvitte tavaly ítélkezni a bukott szamarat az okos és tehetséges hallgatók felett.

Most pedig 1 millió forintot, a lehetséges maximumot ítéltette meg vazallusaival a kétszeres PhD-csaló Mészáros Márton / István részére a Nemzeti Kulturális Alap alkotástámogatási pályázatán. Nem közvetlenül Kulcsár-Szabó, hogy szó ne érje a háza táját. Elhelyezte ott már rég a saját embereit, akik levegőt se mernek venni másképp, mint ahogy ő parancsolja. Az egyik kollégium vezetője pl. az a Bednanics Gábor, aki opponensként 100%-kal átvitette Mészáros Márton nemlétező disszertációját 2009 márciusában a Károlin. Pedig tudta, hoy nem ér semmit, meg is írta:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/30/crushing-criticism-by-bednanics-bednanics-megsemmisito-kritikaja/

Akit a rendőrség is kihallgatott e-miatt. Fent van ezen a blogon, mert a Kulcsár-Szabó família egyik tagja bent felejtette az ELTE egyik faxkészülékében: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/02/05/bednanics-hearing-bednanics-kihallgatasa/ Ennek ellenére ez a lakáj kollégiumi vezető lehet. Kulcsár-Szabónak való alávetettsége napnál világosabb: http://karolibotrany.blogspot.com/2011_08_05_archive.html . Bednanics nagyon használható. Mindenre. Akárcsak a Mädchen für alles Eisemann, vagy a szegedi Lakáj, Pál József.

De az egész szakmai kollégium tele van károlis oktatóval. Persze olyanokkal, akik úgy táncolnak, ahogy a Kulcsár-Szabók fütyülnek. Különben nem lehetnének ott. Szakály, Hermann Róbert, Bertha Zoltán, még Sepsey Gábor felesége is kollégiumi tag:

http://www2.nka.hu/pages/ismerteto/allando_koll.html

Keresztapa bebiztosította uralmát személyes jelenléte nélkül is. Aki lázadni mer a klán ellen, azzal azonnal leszámolnak. Így biztosítják a mindenre kész gerinctelen talpnyalók asszisztenciájával a kontraszelektált selejt töretlen uralmát.

Íme, mire nyert a csaló Mészáros 1 millió forintot – egy teológiai műre! Nemhogy teológiai végzettsége nincs, de még Kálvint se tudja Luthertől megkülönböztetni, amint szegedi PhD-bírálói megállapították. (Persze minden konzekvencia nélkül, mert a szedett-vedett dolgozatot minden formai és tartalmi lehetetlensége ellenére elfogadták.) Ami pedig a Gutenberg-Galaxist illeti, ennél elavultabb fogalom aligha juthatott volna a pályázó eszébe. 60-70 évvel ezelőtt merült fel McLuhannél, de a 80-as években lecsengett, elcsépeltté, kiüresedetté vált. Csak ez a károlis, kulcsárszabós zsüri szopta be – Mészáros nem létező teológiai szakértelmével együtt. Mert Keresztapa előtte néhány zsüritagnak odaszólt csendesen: “A Marcinak nagyon kellene. A maximumot, amit csak lehet. Meghurcolták szegényt a doktorija miatt. Ez most jót tenne neki..” Kell ennél több? Mert ha nem úgy döntenek, akkor holnap már nem lesznek kollégiumi tagok, holnapután pedig nem lesz állásuk. Nem Keresztapa rúgja ki őket direkt, csak ott áll a döntések mögött – csendesen, de súlyosan…

MÉSZÁROS MÁRTON

GÖDÖLLŐ

ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A GUTENBERG-GALAXIS KIALAKULÁSÁNAK TEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI CÍMŰ MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE

1.000.000 Ft

3802/3793

http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=B27564AC7268EEAC8D5CDDF97CD375F4

Hiába leplezték le Kulcsár-Szabó tudományát, III/III-as múltját, a fasiszta Jauss-szal való bensőséges kapcsolatát, hiába bizonyítottuk számos dokumentummal Mészáros csalását, nincs semmi következménye. A nepotista korrupció virágzik, a pénzlenyúlás tovább folyik: a hamisan nyilatkozó, kétszeres PhD-csaló Mészáros Márton / István 1 millió forintos jutalmat kap – a mi zsebünkből.

Posted in ELTE, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 56 hozzászólás »

Betty’s sabbatical (Györgyiné Koncz Judit-Betty kutatóéve)

Posted by jhnnsclvn - május 10, 2012

Bennfentes üvegzseb 2.

Írta: május 10, 2012 | Szerző: | Kategória: Hittudományi Főiskola | Tags: , , , |Szólj hozzá »

Köszönjük a Délmagyarország újságírójának az új cikket.

Epedezve várja mindenki a belső vizsgálat eredményét. Kérjük a hittudományi főiskolát tönkretevő Kozma Gábor , Györgyiné Koncz Judit, Skamla Gábriel, Farkas Petra felfüggesztését Kiss-Rigó László püspöktől.

Sok támadást kaptunk a felhasznált eszközeinkkel kapcsoltban. A hittudományi főiskolán folyó törvénytelen csalások kiderítése más eszközökkel nem ment. A rendőrség a feljelentéssel nem foglalkozott. Ha foglalkozott volna, minden bizonyítékot időben eltüntetett volna Györgyiné Koncz (Betty) Judit, Kozma Gábor, Skamla Gábriel, Farkas Petra. Így is megtették. Éjszakába nyúlóan égnek a villanyok az irodákban.

Kozma Gábornak a botrány kirobbanása előtt jelentettük, milyen törvénytelenségek folynak a hittudományi főiskolán. Nem foglalkozott az értesítéssel. Az is előfordulhat, hogy a rektori titkárnő tüntette el a levelünk. Kozma Gábor talán nem is tudott 1-2 csalásról. Mi az első esetet tartjuk valószínűnek.  Kozma Gábor igazságot tehetett volna. Kirúghatta volna a főiskola jó hírnevének veszélyeztetőit. Ő is sáros, eszében sincs eltávolítani a bűntársait. A hallgató-dolgozókat korrumpáltak, megzsarolták őket. Cserébe mindent megtehetnek és nem szalasztják el ezt a lehetőséget. Pénzt és egzisztenciát kapnak a bűnpártolásért cserébe. A régi dolgozókat pedig sorra kergeti el, ahogy a Délmagyarország egyik hozzászólója is írja. Fejétől bűzlik a hal. Azzal nem számolt Kozma Gábor, hogy mi lesz akkor, ha mi, a hallgatók fellázadunk ez ellen a fertő ellen.

A Délmagyarország cikkéből az is kiderül, hogy szó sincs Györgyiné kirúgásáról. Kozma Gábor nemteológus-diakónus is azt nyilatkozta, hogy éppen most támadt elmulaszthatatlan kutatnivalója a Károliról átkerült botrányhősnőnek. Miután tönkretette a főiskolát. Miután bevezette a kérvénydíjat és a sok egyéb pénztárca-fosztogató trükköt, amivel minket nyúl le. Visszaveszik a kiutalt ösztöndíjat, ha mi ügyet akarunk intézni. Bettynek csak a dékáni állása szűnt meg, ahogy Kozma Gábor is sugallja. Nem sikerült még gyökerestől kitépni a hittudományi főiskoláról és a felsőoktatásból. A hallgatók veszélyeztetve érzik magukat. Kozma Gábort sem tűnik el. Mindennek eljön az ideje. (Nemsokára az olvasók elé tárjuk, mivel zsarolják egymást Kozma Gábor, Farkas Petra és Skamla Gábriel.)

Addig álljon itt a bennfentes üvegzseb 1. folytatása. A szociális támogatások. Farkas Petra, Vreckó Stella, Skamla Gábriel  miért kap a fizetése és a tanulmányi ösztöndíjai mellé szociális alapon járó pénzt? A következő bejegyzésben is a hallgató-dolgozók pénzügyeit fogjuk nyilvánosságra hozni.


Bennfentes üvegzseb 1.

Írta: május 1, 2012 | Szerző: | Kategória: Hittudományi Főiskola | Tags: , , | 1 hozzászólás »

Üdvözlünk minden olvasónkat.

Nagyon örülünk, hogy ekkora érdeklődés a blog iránt. Köszönjük a rektor úr nyilatkozatát. Döbbenetes, hogy hazugságnak titulálja a blogon szereplő leveleket. A rektor urat nagyon megtévesztik vagy ő maga is nyakig benne van. Köszönjük a feljelentést és kérjük a hatóságokat, hogy a Hittudományi Főiskola kérése szerint mindenre kiterjedően nyomozzanak. Vizsgálják Skamla Gábriel hamis jegyzőkönyvét, a Hittudományi Főiskolán történő csalásokat, hallgatói pénzek sikkasztását, okirathamisitásokat, a hallgatók foglalkoztatását.

Szünet után újabb érdekes témával tértünk vissza. Ez a hallgatók zsebének, szájának betöméséről szól.

Kíváncsiak voltunk hogy a bennfentes hallgatók mennyi pénzt visznek haza. Erre is találtunk információkat a hozzánk került levelekből.

Tovább…

Forrás:

https://galferences.wordpress.com/2012/05/10/bennfentes-uvegzseb-2/

Kiemelések tőlünk – a Jhnnsclvn blog szerkesztői.

Posted in Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 27 hozzászólás »

Pedostratos’ diary (Pedosztratosz naplója)

Posted by jhnnsclvn - május 6, 2012

A cím egy összetétel a ped- (mint pl.  pedagógus stb.) előtagból és a Hérosztratosz névből, amire a magyarázatot itt találjátok:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/tag/szabo-andras-a-reformatus-magyar-herosztratosz/  – a szerk.

Szerző:  Chirpy cheep

Szabó András blogot ír. Ez már önmagában is különös hír. Mi késztet egy nehézbeszédű, szófukar embert arra, hogy magántermészetű közléseket tegyen, s ezeket a világhálón megossza boldog-boldogtalannal?

Szabó eddig írásművészetét a bíróságokhoz címzett hamis tanúvallomásokban és a MAB-nak, valamint a Károli rektorának írt feljelentő levelekben csillogtatta. Ezekben nem hagyta magát a tényektől vezetni, magyarul: hazudott, ami a csövön kifért.

Ez a blog szövegeiben sincs másként. Céljuk kivételesen nem mások megrágalmazása, hanem saját személyének fényezése. A szöveg címzettjei: volt és jelenlegi tanítványai, ismerősök. Hypertextuális összefüggésbe helyezve: dialogikus viszonyban áll a károlis blogokkal. Míg a károlis blogok a TÉNYEKET TÁRJÁK FEL Szabóról, tetteiről és a Károli más vezetőiről, ez a blog egy fikciós szövegfolyam egy Szabó András nevű, merőben fiktív személyről. A szöveg protagonistája, akit a gyanútlan olvasó akár az egyes szám első személyű elbeszélővel is azonosíthat  – az életrajzi adatokon kívül semmiféle kapcsolatban nem áll Szabó Andrással, a szerzővel.

Milyen ember ez a fiktív Szabó András? Mindenekelőtt tisztalelkű, becsületes ember, mélyen hívő református. A valódi Szabó András, mint tudjuk, minden skrupulus nélkül hágja át az isteni és világi törvényeket: hamisan tanúzik, okiratot hamisít, rágalmaz, fenyeget, zsarol, és úgy hazudik, mintha könyvből olvasná.

Hogy hihetővé tegye a protagonistának az azonos nevű, valódi személlyel tökéletesen ellentétes személyiségét, a blog kvázi-napló módjára építi fel. A fiktív Szabó András már fiatalkorában keményen dolgozik egy NDK-s lelkész által szervezett karitatív munkában. Közben szellemét is pallérozza: „már akkor jól tudtam németül”. Az igazi  Szabó András ma se tud jól németül, tudja ezt mindenki, aki hallotta már őt ordenáré kiejtéssel, súlyos hungarizmusokkal beszélni.

Mély ellenállást tanúsított a fiktív Szabó András a szocialista rendszerrel szemben. Ennek egyik fő bizonyítéka a blogban az, hogy egyáltalán nem tanult meg oroszul. Ezt, mondjuk, még el is hisszük, ismervén Szabó tehetségtelenségét a nyelvek tekintetében, erre Petrőczi Éva is fel szokta hívni a közfigyelmet. A pártállam elleni ellenállásának különös módját választotta Szabó, mikor az ELTÉ-n éppen a közismerten aljas komcsi Tolnai Gáborhoz szegődött. Ezt a blog azzal indokolja, hogy itt nyílt módja Szenci Molnár életművének tanulmányozására, márpedig ezt már debreceni diák korában is tervezgette.

A blog tartalma egyébként tele van bárgyú esetlegességekkel. Megtudjuk, hogy Szabó az NDK-ban utálta az eintopfokat, viszont szerette a barna rozskenyeret, amelyet azóta se talál. Megtudjuk, hogy az NDK-ban a nyugatnémet adókat hallgatta, miközben „izzadtunk, mint a ló”. Itt lett kedvence az örökbecsű Chirpy chirpy cheep cheep sláger.

Igazi Entwicklungsromanhoz méltóan elvezeti Szabó blogja az olvasót hőse felnőttkoráig, amikor fiatal kutatóként elsajátítja a tudományos munkák módszertanát és sorra írja tudományos monográfiáit (?). Közben megismerkedik a Commodore 64-el, ami nagy öröm volt az írógép után, amelybe: „sose tudtam egyenesen belefogalmazni”. Mindeközben kedves barátként, kollégaként említődnek azok, akik ellen Szabó a legaljasabb rágalmazó hadjáratot folytatja: Szentmártoni Szabó Géza, Horváth Iván.

Ha nem lenne személyes tapasztalatunk a valódi  Szabó Andrásról, a szöveg szerzőjét egy korlátolt és nagyon korlátozott íráskészséggel rendelkező embernek gondolnánk. De ismerjük a valódi Szabó Andrást, így ezt a szöveget egy nagyon aljas és ostoba ember tökéletesen hiteltelen manipulációjaként tudjuk csak olvasni:

http://szaboandras54.blogspot.com

És az egyet fizet kettőt kap elv alapján kínálunk akciós ráadást is:

http://petroczieva.blogspot.com

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 188 hozzászólás »

The underpants of Klukovits and Hansági (Klukovits gatyája és Hansági bugyija)

Posted by karoligaspar - május 2, 2012

Szerző: Szegedi Szégyen

Ágnes asszony eldöntötte!

Ágnes asszony, született Hansági, később lett Kulcsár-Szabó, de megmaradt Hansági is, hol ez, hol az, végre döntött! Egy irdatlan hosszú nevet választott magának:

Dr. habil. Hansági Kulcsár-Szabó Ágnes

Ehhez persze kellett egy habilitáció is. Meglett! APÓS a szegedi csatlósokkal – Pál Józseffel, Fried Istvánnal, Balázs Mihállyal, Klukovits Lajossal – megszerveztette. Ezeknek a Szabó András-féle 44 oldalas “nagydoktori” locsogás és Mészáros Márton / István csalása után amúgy sincs bőr a képükön. Még egy szégyent bevállalni – se nem oszt, se nem szoroz.

A habilitációs előadások meghirdetése sumák módon, csak bennfentesek értesítésével zajlott, az országos doktori adatbázis honlapjára utólag került fel. A közönséget megszervezték. Kívülállók nem is tudhattak róla. Olyan volt, mint a menetközben megistvánult Mészáros Márton PhD-védése. Klukovits Lajos, aki gyakrabban cserélgeti a hamis neveket a doktori adatbázisban, mint a saját gatyáját, a védés konkrét helyét és idejét utólag vitte fel az adatbázisba.

A titkos habilitációra csak meghívottak mehettek be, az ajtóban őrt álltak. Titkos habilitáció a “titkos házasság” mintájára, mint Domenico Cimarosa vígoperájában, az Il matrimonio segretoban. Ott maga a matrimonio a segreto, Hanságinál viszont a habilitáció. De miért akarták titkolni? Mikor akarnak előrukkolni vele? Amikor Hansági úgy gondolja, eljött a restauráció ideje? Akkor szemérmesen, egy sötét sarokban, megmutatja Balla Péter rektornak a bugyiját és a venia legendijét? Majd rámutat Tepsire, és azt mondja: Ilyenje ennek a libának nincs, hoci nekem a dékáni széket!

Pál József pedig a hírös városból (mármint a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola médiasztárjairól: Bettyről, Skamláról, Kozmáról stb. hírös) Szegedről éljenez hozzá: Viva la nuova presidentesse di facolta!

Ágnes asszony hosszúúúúúúúú

Posted in Balla Péter, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , , , , | 106 hozzászólás »

PhD all-time high (PhD-világrekord)

Posted by jhnnsclvn - május 1, 2012

Szerző: Pali bácsi

Plagi bá’ esete elhomályosította Mészáros Márton PhD-csalását, ami méltatlanul kevés figyelmet kap mostanában. Pedig a mi Marci Pistánk tartja alighanem a leggyorsabban megírt PhD világrekordját. Alábbi s.k. aláírt egyik nyilatkozata szerint egy szép napon eldönti, miről akar értekezni, és a másik s.k. aláírt nyilatkozata szerint még ugyanazon a szép napon le is adja a kész értekezést – tokkal-vonóval. 2009. március 9-én Marcinknak eszébe jutott Luther mint téma, és 2009. március 9-én megszületett, bekötődött és beadódott a doktori értekezés. Ezt csináld utánam Schmitt Pál és von und zu Guttenberg!

Mészáros Márton 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a 2009. március 26-i PhD-védés előtt saját kezűleg aláírt nyilatkozatában kérte, hogy aznaptól témát és témavezetőt változtathasson. Úgy fogalmazott, hogy a “továbbiakban” Szabó András és Hansági Ágnes vezetésével szeretné írni disszertációját a megváltoztatott témája (Luther és kora) miatt. (Eredeti téma: 20. századi magyar protestáns irodalmi élet, eredeti témavezető: Hima Gabriella.)

A másik nyilatkozatában, amelyet ugyancsak 2009. március 9-i dátummal saját kezűleg írt alá, pedig azt kéri, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa.

Ezek szerint Mészáros Márton egyetlen nap alatt írta a disszertációját: 2009 március 9-én. Aznap kérvényezte az új témát, aznaptól kezdett el konzultálni új témavezetőjével (a régi értesítése nélkül), és még aznap be is nyújtotta. 2009. március 26-án pedig 100%-kal megvédte. Elnök: Eisemann György, opponensek: Bednanics Gábor és Petrőczi Éva (a témavezető, Szabó András felesége), tagok: Bene Sándor, Török Lajos, Simon Attila (Debreceni Egyetem ÁJK).

A kérvényeket az akkori adminisztratív ügyintéző, Demes-Kőfalusi Krisztina nem továbbította sem a Doktori Iskola vezetőjének, sem az Iskola tanácsának, hanem saját hatáskörében (!) engedélyezte. De előtte még egy saját gyártmányú iktatószámot is hamisított az elsőre. Hogy az iktatószám a hivatalosnak látszó kérvényen nem létező, hamis, azt a Zsengellér József, a HTK jelenlegi dékánja által vezetett vizsgálóbizottság jelentése állapította meg:

Hamis iktatószám

Ugyanezen az oldalon az utolsó mondatban az olvasható, hogy a jogsértő cselekmények végrehajtására épp a Kar dékánja, Szabó András utasította a titkárnőt.


A hitelesség bizonyítására álljon itt a Jelentés utolsó (9.) oldala:

Aláírások

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , , , , , , , | 48 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.