Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. június

Wrong choice (Rossz választás)

Posted by jhnnsclvn - június 28, 2012

Szerző: Puritán Parázna

A Károli honlapján ezt a megrázó közleményt olvashatjuk. Bezárják az egyik központi  intézetet. De nem ám a Puritánt vagy a Kremlkutatót, hanem pont a Közép- Európai Missziós Tanulmányi Intézetet. Kunmiki, Petrőczi maradnak. Csak pont a kedves Anne-Marie Koolt tüntetik el a honlapról…

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY
A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése sajnálattal kell bejelentse, hogy a felsőoktatásban zajló változások következtében maga is nehéz igazgatási, szervezeti lépésekre kényszerül. E folyamat részeként született meg 2012. június 22-én a Közép- és Kelet-európai Missziói Tanulmányi Intézet bezárásáról szóló, a feladatok ellátását az egyetem keretén belül biztosító, 2012. július 1-től hatályos szenátusi döntés is.
A KRE vezetése hálás a KMTI 6 éves működéséért, különösen annak vezetőjének, prof. dr. Kool Anne-Marienak. Egyetemünk nemzetközi hírnevét a missziológia területén nyújtott magas színvonalú képzéssel és nemzetközi konferenciákkal öregbítette.
Egyetemünk elkötelezett a megkezdett munka folytatását illetően. Ennek záloga a Hittudományi Kar. Az előttünk álló feladatokat, szerződéses kötelezettségeket és a már megfogalmazott jövőre vonatkozó terveket a teológiai fakultás tekinti át és hozza összhangba a lehetőségeinkkel, meglévő erőforrásainkkal.
Egyetemünk határozott szándéka, hogy a KMTI által kiépített szakmai kapcsolatokat megőrizze és küldetését e külföldi szervezetekkel is együttműködve folytassa.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése,

Budapest, 2012. június 26.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 98 hozzászólás »

John the Baptist (Keresztelő Szent János)

Posted by jhnnsclvn - június 24, 2012

Szerző: Johannes

Ma június 24. van, pontosan 6 hónappal vagyunk az előző Karácsony után és a következő Karácsony előtt. De a mai nap nem Jézusról szól, hanem arról, akinek születése az övét 6 hónappal megelőzte. Rokonáról, unokatestvéréről, Erzsébet és Zakariás fiáról, Johannesről, azaz Keresztelő Szent Jánoséról. Lukács evangéliuma számol be Johannes születéséről és gyerekkoráról (Lukács 1, 57-66.80) Anyja meddőnek számított. Apja pap volt, és amikor Jeruzsálemben épp istentiszteletet tartott, egy angyal beígérte neki, hogy apa lesz. Zakariás nem nagyon hitte, ezért némasági fogadalmat tett mindaddig, míg az ígéret valóra nem válik. Valóra vált, fia született, és Zakariás a János nevet adta neki, ami annyit jelent: “Isten kegyes”.

János, aki csak 6 hónappal volt idősebb Jézusnál, máris elkezdte számára előkészíteni az utat. Akkoriban egy erős szellemi mozgalom indult meg a zsidóság köreiben, mely egy új, szent kor eljövetelét várta. Sokan vonultak ki a pusztába kvázi szerzetesi, aszketikus, intenzíven vallásos életet élni – kis közösségekben. A Holt tenger környéki qumrani katakombákban talált papirusztekercsek dokumentálják ezt a mozgalmat, amelyhez János közel állt.

Keresztelő Szent János híre akkor kezdett szélesebb körben elterjedni, amikor az új életre való készségét jelképezve, megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és a megtérőket is elkezdte keresztelni. Sokan csatlakoztak hozzá, a tanítványaivá váltak, mint pl. András, Péter testvére, vagy a későbbi János apostol. Akár elkezdhette volna saját maga a Messiást játszani, benne volt a helyzetében. De Keresztelő Szent János ekkor valami váratlant cselekedett: nem nyomulni kezdett, hanem visszahúzódni. Úttörőnek, előkészítőnek tekintette magát, pusztába kiáltott szónak. És amikor rokona, atyafia, Jézus, személyesen jött el hozzá, hogy megkereszteltesse magát, azt mondta, hogy most már ideje Jézusnak átvennie a főszerepet, neki, Jánosnak, pedig háttérbe vonulni.

Ez a gesztus mutatja János nagyságát. Kész volt magát Jézus szolgálatába állítani, valójában egy ügy, a kereszténység szolgálatába. Nem magát tekintette a legfontosabbnak, hanem azt, aki számára az utat előkészítette. Bár csapatostul jöttek hozzá az emberek, meg sem próbálta magához kötni őket, hanem tovább irányította őket Jézushoz. Erre csak valóban önzetlen, szolgálatra kész emberek képesek. Keresztelő Szent János a szolgálatra készség nagy példaképe. Szolgálni egy embert, egy ügyet, csak a legnagyobb jellemek képesek.

Ez a példázat ma is érvényes, mégsem követik a református egyetemen, amelynek rektora, Balla Péter, az Újszövetség professzora. Balla persze gyakran hivatkozik szolgálatra, Jézusra, alázatra, de ez csak retorika. Az Újszövetség professzora nem érti a Bibliát, nem érti a példázatokat, nem érti Jézus és Johannes kapcsolatát. Balla nem tudja, mi az, hogy szolgálni. Ha tudná, már rég eltakarodott volna a rektori székből, ahova nem képességei ültették, hanem nagyravágyása, hiúsága, ostobasága és SZERVILIMUSa. Ez utóbbi nem azonos a szolgálattal. A szervilizmus – hogy finoman fogalmazzunk – a talpnyalással azonos. Hogy kinek a talpát nyalja Balla? Mindenkiét, aki felette áll a hierarchiában, vagy egyszerűen erősebb nála. Konkrétan: Bölcskeiét, Kovács Barnabásét, Sepsi Enikőét, Csanády Mártonét stb. Otthon pedig az összes született Hegedűsét. Azonkívül az összes tolvajét, sikkasztóét, csalóét – Szabóét, Hanságiét, a Mészáros-famíliáét.

Balla végülis tényleg szolgál – a Sátánt szolgálja papi talárban.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 43 hozzászólás »

Petrőczi’s succubus prose (Petrőczi parázna prózája)

Posted by jhnnsclvn - június 21, 2012

Szerző: SpiritBlogunk hőse újabban Szabó András, a hencidai úrasztala és Orbán Viktor kormánytartalékának elrablója, a gyakorlott rágalmazó, hamistanú és (karakter)gyilkos.

Nem feledkezhetünk el azonban bűnös élete nem kevésbé vétkes társáról, Ludvig/Petrőcziről, az enyveskezű némberről. Lop ő mindent, ami a keze ügyébe kerül, lekvárt a spájzból, csipketerítőt az asztalról, verssorokat könyvekből. Még a nevét is egy református nagyasszonytól lopta dr. Szabó Andrásné dr. Ludvig Éva Alice, ez a hivatalos neve.

Erre a névre azonban annyi gyalázatot hozott a PARÁZNA FRÁJLA, amennyit nem szégyellt, és a szégyent még hírből sem ismeri az, aki annak idején rendőrök toloncoltak ki a szegedi kollégiumból, amelyet kuplerájjá változtatott. Aztán, miután Morvainak, az első férjének ítélte a bíróság két kicsi lányát anyjuk erkölcstelen életvitele miatt, felfedezte magának Szabó Andrást a Ménesi úton. Először Szabó Gézával, aztán H. Jánossal próbálkozott, ők azonban undorodva lesöpörték. Ekkor startolt rá Szabóra, akinek a számára villámcsapásként hatott a felismerés, hogy van szerelem a saját jobb kezén kívül is.

A szexéhes Petrőczi a továbbiakban sem mondott le kvázi prostituált életformájáról, bár egyre nehezebb volt férfiakat szerezni magának. A Ráday utcában a sánta könyvtárosok is nyúlként futottak előle. Állítólag a 157 milliós sikkasztás tekintélyes részét azoknak a HÖKös csődöröknek fizették ki, akik képesek voltak undorukat legyőzni a szörnyű Gorgó fő és még szörnyűbb test láttán.

Becstelen élete további folyását kellőképpen dokumentálta jelen blog, beleértve úgynevezett „költői” pályáját és „tudósi” működését is. Tavalyi gyűjteményes kötete óta nem olvastunk tőle versnek nevezett szósalátát, csak prózát.

Petrőczi legújabb förmedvénye a Dunántúli Református Lapot rondítja el. Ennek Egyház – könyv – kultúra rovatában nyálazta össze a felismerhetetlenségig a Steinbach József és Köntös László által szerkesztett Zsoltárok könyve. 159 dunántúli prédikáció című kötetet.

Az ismertetés stílusa gyomorforgatóan giccses. Petrőczi nem olvas, hanem „ízlelget-szemelget”, merész képzavarral „sokszínű-sokágú”-nak nevezi ezt a „vaskosságában is könnyű” kötetet, „lélekringató költészet”-nek a benne olvastakat. Látszik, sokat tanul Petrőczi Rosamunda Pilcher prózájából,

A legótvarosabban bunkó megfogalmazást hosszabban idézem: „a ma embere megszólításának fontosságát fejezi ki, de nem rájuk kiáltva (térjetek meg!), ugyanis, ha a szakadék melletti korláton ülő embertársunkra rákiáltunk (vigyázz!), ijedtében biztos alázuhan”. Egyetértünk. Már maga Petrőczi bálnatestre helyezett Gorgó-fője a baziliszkusz pillantással elég egy heveny szuicid roham kiváltására. És akkor még a szövegelését nem is hallottuk.

Ezért méltánylandó különösen, hogy vettük a fáradságot és elolvastuk Petrőczi hánytatóporral felérő írását. Tettük ezt azért, hogy felhívjuk olvasóink figyelmét annak mérhetetlenül kártékony voltára.

És kifejezzük a kötet szerzőinek, valamint szerkesztőinek, Steinbach püspöknek és Köntös László püspöki titkárnak mélységes sajnálkozásunkat, hogy a kivénhedt babiloni parázna gyomornedveivel undorítóvá tette kitűnő könyvecskéjüket.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: | 46 hozzászólás »

Predator sex (Héja-nász az avaron)

Posted by jhnnsclvn - június 17, 2012

Nemcsak Arany János énekelte meg látnoki erővel Szabó András életét, hanem Ady Endre is. Számos Arany-ballada címe foglalja össze Szabó András gaztetteit, pl. “A hamis tanú” (munkaügyi pereken való fellépés), “Tetemrehívás” (áldozatainak temetésén való részvétel), “A walesi bárdok” (rossz lelkiismeret, álmatlanság, fülzúgás), “A tudós macskája” (tudományos életmű jelentéktelensége) “Vörös rébék” (“Hess madár!”), pl.https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/22/the-first-victim-of-andras-szabo-tetemrehivas/. Szabó András és Petrőczi “tündöklését és bukását” legszemléletesebben Ady Endre anticipálta a “héja-nász”-ban… Íme! – A szerk.

Szerző: Ady Endre

Útra kelünk. Megyünk az Õszbe,
Vijjogva, sírva, kergetõzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.

Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.

Szállunk a Nyárból, ûzve szállunk,
Valahol az Õszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az õszi avaron.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 83 hozzászólás »

Sophisticated backbite (Kifinomult fúrás)

Posted by jhnnsclvn - június 11, 2012

Szerző: Neménvótam

Az angol “backbite” szó sokkal jobb kifejezés, mint a magyar fúrás, mert a hátulról történő, alattomos kutyaharapást asszociáljuk hozzá. Azt, ahogy Szabó András marja meg gyanútlan áldozatait.

Bene Sándor a “Pater Ányos” posztban egy kisstílű intrikus, aki Machiavellinek vizionálja magát, de még kisinas sem lehene Szabó András mellett, aki ha nem is Machiavelli, de egy valóságos Jágó.

Szabó András híres fúrásainak eredményeit a “Mehiúsult puccs” c. poszt dióhéjban tartalmazza:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/06/the-unseccessefull-takeover-a-meghiusult-puccs/

A módszert működés közben látjuk az alábbi e-mailben, ami igazi gyöngyszem. Látjuk, hogy építi fel Szabó András a rágalmat, hogy keni másra azt, ami tőle indul ki, hogy aztán még széles körben terjessze is, a másikra mutogatva: “Nem én mondom, ő mondta, ő a hunyó”. A mailt anonim küldője kommenttel látta el, de kérte, hogy azt ne idézzük szó szerint, nehogy ráismerjenek, hanem saját szavainkkal fogalmazzuk át. A mail az észt születésű finnogrista nyelvész, Anne Tamm megfúrásának technikáját mutatja be, de az igazi áldozat Vargha András. Jut sár bőven Császi Ildikóra is, akit Szabó úgy állít be, mintha Posgay Ildikóüldözője lenne. Holott Posgayt Szabó András tette lapátra, nem Császi és nem Anne Tamm miatt. Utóbbihoz:

http://www.ceu.hu/profiles/faculty/anne_tamm

Szabó sokkal ügyesebb intrikus, mint Bene. Neki is az volt a vágya, mint Benének, csak fel ne merüljön a neve az ügy kapcsán (“JAJ” és “JUJ”: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/03/27/pater-anyos). Ezért egy privát e-mailben beugrasztotta Vargha András akkori megbízott rektort, majd az ő privát válaszát azonnal nyilvánossá tette, tüstént több tucat címre szétküldve. Első látásra csak Anne Tammot akarta megfúrni, de az igazi célszemély Vargha András akkori rektor volt, akinek a helyére pályázott, nem képletesen, hanem szó szerint: kicsivel később be is nyújtotta a rektori pályázatát, de a kirobbant doktori iskolai botrány miatt a Zsinat visszavonatta vele.

A mailek olvasási sorrendje:

Legalul látjuk Szabó András körmönfont beugrató levelét Vargha Andrásnak címezve: ugyan, kérdezze már meg a kedves feleségét, mi a véleméye arról az észt hölgyről, akivel az aljas Császi a szegény Posgayt ki akarja nyomni; középen Vargha András őszinte válaszát, abban a hiszemben, hogy ez privát levél, egymás között marad; legfelül pedig azt a Vargha Andrást bemártó és Anne Tamm-mal szemben gúnyos kommentet, amivel ezt a levelet Szabó a kollégáknak továbbítja. Természetesen egyenként, hogy mindenki azt higgye, csak ő kapta meg. A levél beküldője legalább 30 címzettről tud, de ennél jóval többen lehetnek.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , | 120 hozzászólás »

Evidence for András Szabó’s crime (Bizonyítékok Szabó András bűnösségére)

Posted by jhnnsclvn - június 7, 2012

Szerző: Puzzle

Mivel Szabó András azt híreszteli jártában-keltében, hogy a DKK-levél a MAB elnökéhez az előző posztban hamisítvány, és van, aki ennek a kampánynak bedől (pl. 12 lépés nevű kommentelőnk az előző poszt alatt), összeszedtünk néhány bizonyítékot a levélben foglaltak hitelességének alátámasztására. Íme:

1. DKK levele a MAB elnökének

Olvasható változat

Feladó: Krisztina Kőfalusi
Dátum: 2009. május 25. 17:28
Tárgy: téves küldemény
Címzett: bazsa@unideb.hu

Tisztelt MAB Elnök Úr!

Vanó Renáta minőségbiztosítási koordinátor asszony jelezte, hogy az Elnök Úrnak írt hivatalos levelébe nemkívánatos csatolmányként tévedésből belekerült a mi egymás közti magánlevelezésünk. Ebben lehet hogy terhelőnek látszó mondatok szerepelnek rám vonatkozólag. Ezennel kijelentem, hogy nem szándékoztam okirathamisítást elkövetni. Minden iratot Prof. Szabó András dékán utasítására készítettem. A témavezetői táblázat átírására Szabó András 2008. novemberében adott először utasítást. Azzal indokolta, hogy neki és feleségének, Petrőczi Évának nincs témavezetettje, mert régi magyar ill. angol puritán irodalomból nincsenek még készülőben sem dolgozatok, viszont nekik is meg kell felelniük a MAB előírásának. És különben is a témavezetések megosztása MAB-határozat, és van akinek túl sok van és nem akar osztozkodni. A védések előtt Szabó András kevesellte a 0,5-et. Azt mondta, hogy neki, mint dékánnak okvetlen többnek kell lenni, mint a beosztottjainak. Ezért újabb témavezetett feltüntetésére adott utasítást a neve mellett. Mivel ekkor már a témavezetések duplán foglaltak voltak, ez csak úgy volt lehetséges, hogy egy témavezetői nevet ki kellett húzni és a helyére dékán úr nevét beírni. Dékán úr azt is mondta, hogy az érintett kollégának ne szóljunk, nehogy a védés előtt botrányt csináljon. Ezért küldtem át koordinátor asszonynak március 4-én egy újabb listát, hogy aszerint tegye fel a honlapra, és nem azért mert hibát követtem el vagy önkényesen intézkedtem. Azt is kértem hogy a feltöltéssel várjon pár napot.

Baranyai Katalin védési jegyzőkönyvét először azért kellett átírnom, mert a bizottság alulméretezett volt. Dékán úr kérte, hogy még egy személy aláírását másoljam át egy másik védés jegyzőkönyvéből Baranyai Katalinéba, lehetőleg olyanét, aki ugyanazon a napon egy másik bizottságban jelen volt, így kevésbé feltűnő a bővítés. Ezt nem lehet csalásnak nevezni, mert az illető tényleg megjelent aznap ugyanott, csak néhány órával később. Azt már Petrőczi tanárnő kérte, hogy a pontszámokat is javítsam át, mert szegény Baranyai Katalin, aki már egy idősebb hölgy, Petrőczi tanárnővel egyidős, az ő legjobb barátnője, megalázónak érezte, hogy a rite határán van, míg fiatal doktoranduszaink 90-100%-ot kaptak. Ezért minden pontot megemeltünk egygyel, de vigyáztunk arra, hogy az összeg ne lépje át a summa cum laude határát. Így lényegi hamisítás szerintem nem történt.

Nem magamtól, hanem Szabó András prof. utasítására kértem a védettektől utólag visszadátumozott nyilatkozatokat a konzultációkról. Enélkül nem kaphatják meg az oklevelüket.
Kijelentem, hogy minden okiratot dékáni utasításra készítettem ill. változtattam meg, a változtatásokhoz nekem semmilyen személyes érdekem nem fűződött, és feladatot sem tagadhattam meg. Nem minden eredeti okirat van nálam, van amelyik Szabó András prof-nál van.

Tisztelettel:

Demes-Kőfalusi Krisztina
KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
Titkárságvezető

2. Zsengellér-Jelentés DKK és Szabó András közös okirathamisításairól

Olvasható változat:

DKK felelősségének tisztázásában fontos kiemelni, hogy mint az IDI ügyintéző titkárnője, kulcsszerepet kapott a valótlan témavezetések ügyviteli és okirati legalizálásában. Ugyanakkor tisztában kellett lennie azzal, hogy jogellenes cselekményekben működik közre, így meg kellett volna tagadnia azok teljesítését. Ez annak ellenére megalapozza DKK munkajogi felelősségét, hogy SZA személyében éppen a munkáltatói jogkör gyakorlója, a dékán utasította őt a jogsértő cselekmények végrehajtására. (Fkr. 51.§ /2/b. pontja)

3. A Zsengellér-Jelentés hitelesítése (aláírások):4. MAB-táblázat a valós témavezetésekről:

5. MAB-táblázat hitelesítése (Szabó saját hangja, amint maga hitelesíti a táblázatot):

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/koncepcios-per-hanganyag/ (Szabó monológja fájl, 1. perc)

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: | 143 hozzászólás »

Mata Hari’s pitch (Mata Hari akciója)

Posted by anonymanalyst - június 3, 2012

Szerző: MAB-Illetékes

Az alábbi levél aktualitását a károlis botrány két szereplőjének újbóli reflektorfénybe kerülése adja: Baranyai Kataliné és Kecskeméti Gáboré. Baranyai Kataliné, aki az ELTÉ-n megbukott dolgozatával a Károlin 2009. március 23-án védett, és Kecskeméti Gáboré, aki a MAB 3 tagú vizsgálóbizottságának tagjaként lebuktatta őt és visszavonatta a MAB-bal Baranyai PhD-fokozatát. Lám, változnak az idők. Most Kecskeméti Gáboron a sor, hogy lebuktassák, mint törvényszegőt, és épp Baranyai miatt, akit ő buktatott le. Ha valaki, hát ő igazán tudja, hogy ugyanezzel a dolgozattal Baranyai már kétszer bepróbálkozott. Amikor fogadta őt Miskolcon ugyanezzel a témával, tudatában volt annak, hogy törvénysértést követ el.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 84 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.