Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2018. március

Jesus and the tradition of show trials (Jézus és a koncepciós per hagyománya)

Posted by jhnnsclvn - március 30, 2018

Jesus and the tradition of show trials (Jézus és a koncepciós per hagyománya)

Szerző: Visinszky Ibolya

Jézus Krisztus virágvasárnap szamárháton csak szellemi poggyásszal – a tanításával és az életpéldájával – érkezett a Szent Városba, ahol egyszersmind a vallási előírások és hagyományok helyes megtartásáról is tanúságot tett. Első útja ugyanis a Templomba vezetett, ahonnét kiűzte a kufárokat, “brókereket”, mondván, hogy rablók barlangjává, harácsolás és pénzhajhászás helyszínévé tették Isten házát. E tettével visszaállította a templomnak a szertartásos méltóságát, megszenteltségét, tisztaságát. Radikalizmusa és következetessége egyre zavaróbbá vált a korabéli közéleti és vallási vezetőség számára, ezért a képmutató vallási vezetők – a gyarmatosító hatalom segítségével  – a teljes kiiktatására törekedtek. Ahogy teszik azt ma is az ellenállókkal nemcsak diktatúrák, hanem állítólagos (illiberális) demokráciák is az ún. keresztény egyházi vezetők hathatós támogatásával, akik a krisztusi tanítással, tehát a valódi kereszténységgel szemben a testvérviszály, a gyűlölködés és uszítás éllovasai. Ha Jézus most jelenne meg a mi templomainkban, a mi Semjénjeink, Rétváriink, Czunyinéink ugyanúgy elfognák és kiszolgáltatnák őt a vérszomjas indulatoknak, mint anno Jeruzsálemben a zsidó főpapok, vagy mint Dosztojevszkij Karamazov-testvéreinek betétregény-hőse, a Nagy Inkvizítor.

Nem szeretnénk erőltetett párhuzamokat vonni a krisztusi történet zsidó főpapjai és a mai magyar ún. keresztény egyházi vezetők között, de a tények magukrt beszélnek. Irgalmasszívű keresztény kormányunk odáig szította a  magyar magyar elleni gyűlöletet, nem utolsó sorban a templomok szószékeit felhasználva, hogy Németh Szilárd tegnapi angyalföldi választási fórumán már lincselni akarták a civileket a fogatlan, agyhalott, Orbán-imádó szekta hívei.

Civilizáltabbnak álcázott formájában ez a gyilkos indulat pedig ugyanolyan koncepcós pereket eredményez, mint amilyenben Jézust Jeruzsálemben 33-ban elítélték. Az erőszaknak, zsarolásnak, fenyegetésnek való ellenállást, akárcsak közel 2000 évvel ezelőtt, ma is megkísérlik fölforgató tevékenységnek beállítani, a kipécézetteket a nyilvánosság előtt megrágalmazni. A koncepciós perek elvi síkon mind egyformák: a sorba be nem állót, az erkölcstelen parancsot megtagadót meghurcolják, megvádolják, majd a vád érdemi megvitatása nélkül a dróton rángatott bírákkal elítéltetik. A “bírák” – nevüket és hivatásukat megcsúfolva – a vádlók strómanjai: a vádat kiötlők által előre megírt ítéleteket hirdetik ki.

Nincs elvi különbség a politikai parancsnak vagy nyomásnak engedelmeskedő Poncius Pilátus, a sztálini főügyész Andrej Januarjevics Visinszkij vagy Ibolya Tibor Fővárosi Főügyészség vezető, másodállásban károlis dolgozó, Balla Péter rektor beosztottjának felelőssége között. Van azonban emberi különbség közöttük. Poncius Pilátus az ítélethirdetés után még látványoson vizet hozatott, mosta kezeit, szimbolikusan elhatárolódva a végzetes ítélettől. Sztálin véreskezű főügyészétől, Andrej Januarjevics Visinszkijtől távol állt a lelkiismeret furdalás, akárcsak a másodállásban a Károli Gáspár Református Egyetemen haknizó Fővárosi Főügyészség vezetőjétől, Ibolya Tibortól. Visinszkij és Ibolya közeli lelki és eszmei rokonok. Ők nemhogy elhatárolódnának, hanem egyenesen kérkednek a poltikai parancsra hozatott ítéletekkel való azonosulásukkal. Visinszkij – Pilátussal ellentétben – nem vízben, hanem a soron következő áldozat vérében mosott kezet, Ibolya pedig röhögve nyírja ki saját munkahelyi főnöke, Balla Péter ellenfeleit, azaz saját kollégáit, hogy főnökének alányaljon. Gátlástalanul tüntet el bizonyítékokat, szeg törvényt, köpi szembe saját főállású ügyészségi beosztottjait az általuk hozott, törvényességet betartani igyekvő határozataik indoklás nélküli visszavonásával. Közvetlenül ő áll a Hoffner Lászlót I. fokon a Károlival szemben győztesnek kihirdető bíró elleni fenyegetések és attrocitások hátterében. És közveltenül az ő érdeme a Wistmanwood nevű, komcsi titkosszolgákból verbuválódott bűnszervezet kimosdatása a magánlakáson történt titkos megfigyelés és lehallgatás bűntettéből. Mint ahogy ő áll a Károli érdekében elkövetett bizonyítékhamisítási és bizonyítéklopási ügyek mögött is, mint ahogy ő befolyásolta és kontrollálta a Károli egyik professzora elleni több mint hét évig húzódott munkaügyi pernek álcázott koncepciós pert is, amint ezt a jövőben ezen a blogon részletesen bemutatjuk.

És persze a Júdások, a fizetett (jutalmazott) vagy épp szerencsétlen megzsarolt besúgók sem hiányoznak egyik történetből sem. Oknyomozó munkánk során igyekeztünk őket is felkutatni…

Posted in Balla Péter, Fővárosi Főügyészség, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 51 hozzászólás »

Campaigne in the nursery (Papás-mamás a dadi óvodában)

Posted by jhnnsclvn - március 21, 2018

 

Szerző: Bokodi Pedellus

 

Óvodában járt Orbán Viktor, gyerekekkel rázott kezet, egyiküket fel is emelte, hogy a kisfiú is jól látszódjon a csoportképen. A másikat Czunyiné emelte fel, szintén azért, hogy jól látszódjon.

Mi ezt a látogatást már pont egy hónappal ezelőtt szóról szóra bejósoltuk. Ezért nem hihetünk abban a narratívában, ami a sajtóban Csillag Istvánné dadi óvónőre hivatkozva közvetlenül a látogatás után megjelent.

Fenti narratíva szerint ugyanis Cukiviki és Cukijuci épp papás-mamást készült játszani, de aztán rájöttek, hogy ehhez gyerekekre is szükség van kelléknek.

Ezért keresték fel együtt a Komárom-Esztergom megyei dadi óvodát, ami véletlenül abban a választókörzetben van, ahol a Károli Gáspár Református Egyetemen még Bertalan Judit néven futott Czunyiné jelöltette magát országgyűlési képviselőnek. Illetve dehogy is ezért, ezt már helyesbítették. Ellenkezőleg, nem is az óvodát akarták meglátogatni, oda csak véletlenül tévedtek be, mert az ártatlan csöppségek  a kerítésen keresztül olyan ellenállhatatlanul invitálták a véletlenül arra bóklászó, a papás-mamás játékhoz épp gyerekeket kereső párost. Kereslet és szükséglet véletlen egymásra találásáról lehetett itt szó csupán. Csillag Istvánné óvodavezető szerint legalábbis igazából nem is hozzájuk ment a kormányfő, hanem velük szembe, egy egyházi épületbe, a gyerekek pedig a kerítésen keresztül nézték a nagy fekete autókat és olyan örömmel integettek neki, hogy muszáj volt irányt változtatnia.

Az óvőnő szerint az egész esemény csak véletlen volt, kampányról szó sincs, az épületbe nem mentek be, és ők különben is nagyon szívesen biztosítottak neki és Juditkának helyet és gyerekkellékeket a papás-mamás játékhoz az óvoda udvarán. Világért sem az épületben, mert az már kampánynak számított volna. De az udvar az egészen más. Az tényleg csak egy spontán papás-mamás játékra alkalmas a spontán biodíszlettel.

Vajon miért jutott eszébe Orbán Viktornak és Czunyiné Bertalan Juditnak pont a dadi óvoda kerítése mellett papás-mamást játszani? Csak nem kavart Czunyiné Orbán Viktorral is hajdanán? Persze, nem Czunyi alatt, hanem még Czunyi előtt.

Csillag Istvánnét ezért a narratíváért Balog Zoltán máris felterjesztette tisztikeresztre, amit három hónap múlva pedagógusnapon fog megkapni.

Czunyiné Bertalan Judit kapcsolati tőkéjéről, politikai előéletéről és karrierépítési módszeréről több posztot is olvashattok ezen a blogon, pl. Czunyiné és a szentek viszonyáról. Csak írjátok be a keresőbe egyház és piroslámpás negyed! Esetleg úgy is, hogy egyház és szex. Vagy megközelíthetitek Czunyinét az etikai kódex oldaláról is. De Tenke Sándor egykori károlis rektor és háromgyerekes református lelkész nevével sem reménytelen próbálkozni a keresőben.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 59 hozzászólás »

Ms Floozy & Co (Baszári Kati és társai)

Posted by jhnnsclvn - március 13, 2018

 

Szerző: Fotográf

Zseniális fotókat lőtt a Károli Gáspár Egyetem fényképésze jelen tanév évnyitóján. Az esemény ugyan fél évvel ezelőtt történt, azonban még senki se szentelt elég figyelmet ezeknek a művészi képeknek, melyek annyira jellemzőek ennek a legerkölcsösebb felsőoktatási intézménynek a szellemére.

Az első díjat a fenti fotó nyerte el kollégáim körében, amelynek a “Baszári Kati” címet adtam Nagymamám emlékére. Így nevezte el eredeti humorral a “bakasárikat”, piaci kofákat és házmesternéket, akik széttárt lábakkal hajolgattak, söprögettek vagy ültek a padokon, éppúgy, mint a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. Sepsi Enikő lila galléros dékáni, majdhogynem papi palástjában terpeszt az első sorban, direkt a szószékkel szemben a templomban, kezében egy a ruhája gallérjával és mandzsettájával megegyező színű bársonykötésű mappa. Hiába azonban a szenteskedő ruha, úgy áll az rajta, mint tehénen a gatya, vagy – stílszerűen – mint sarki kurván a casula. Nemcsak a lábát tárja szét a papi szószólók előtt, hanem a palástját is, kivillantva kövér combját és a gallérhoz, mandzsettához és mappához hasonló, ám egy árnyalattal világosabb, sötétvörösbe hajló színű bugyiját, zavarba hozva ezzel Balla Péter fő-fő tisztelendő urat, a szépemlékű Hegedűs Lóránd püspök vejét, a református egyetem rektorát. Persze a dékánasszony nem tehet róla, csak hozza a formáját. Ezzel az illetlen pózzal tökéletesen harmonizál közönséges arca, mely rögtön elárulja, honnan szalajtották őt egy egyházi egyetem magas méltóságába. Ő legalább nem játssza meg magát, nem vág ájtatos ábrázatot, azt adja magából a fotón is, ami a lényege.

Nem úgy galériánk második helyezettje a másik karnak, a Hittudományinak a dékánja. Ő az, aki feljelentette egyik diákját, amiért az négyszemközt bevallotta neki, hogy saját neméhez vonzódik. Van, aki ezt aljasságnak, a bizalommal való visszaélésnek, árulásnak tekinti. De az igazság az, hogy páni rémületében tette, amit tett. Előre menekült, hogy megelőzze saját lebukását. Mármint annak kiderülését, amit itt a HTK-n mindenki tud, hogy ő is saját neméhez vonzódik. Nem véletlenül választotta őt bizalmasául a homokos diák. Azt hitte, hogy holló a hollónak, homó a homónak… de tévedett. Németh Dávid – Sepsi Enikővel ellentétben – azonban minden erejével leplezni próbálja, ami a lényege. Ájtatos ábrázattal, összekulcsolt kézzel úgy pózol ott, mintha az üdvözült képű Balla főtisztelendő tükörképe akarna lenne. Pedig egyre jobban, sőt, egyre kísértetiesebben hasonlít nem Ballára, hanem Szabó Andrásra. Csak egy kicsit beesettebb az arca és kicsivel több a haja. De a frizurája, a szakálla formája, az arcvonásai – mintha csak Szabó András soványabb ikertestvérét látnánk. Igyekezett pótolni azt az alakot, akit olyan fájdalmasan hiányoltunk az eseményről. Ha ott lett volna, ő még Baszári Katit is lenyomta volna. Így be kellett érnünk Homi Domival…

Végül fotópályázatunk harmadik helyezettje a károlis évnyitók és évzárók örök tartozéka. No komment… hacsak annyi nem, hogy ideje lenne visszavonulni…

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 59 hozzászólás »

Presents for sons-in-law (Spéci ajándékok vőknek a Károli Egyetemtől)

Posted by jhnnsclvn - március 8, 2018

“A vész láttán ahogy tudott
Farkát behúzva elfutott
Ijedt szíve s ina szakadt
Midőn nyúlként bátran szaladt” (Bátor Sir Robin)

 

És a másik vő-rokon: Egy ferde fickó ferde képe

Ma védte meg szakdolgozatát Orbán Viktor veje, ha ugyan volt mit. Gyanúsan gyorsan, percek alatt végzett. Valószínűleg ez is olyan mutatvány lehetett, mint Mészáros Márton (szegedi álnevén Mészáros István) doktori értekezése, ami úgy védődött meg 100%-kal a Károli Egyetemen, hogy meg se íródott. Tiborcz István is ajándékba kaphatott egy jogi diplomát a Károli Gáspár Református Egyetemtől, akiknek az ilyen ajándékozás már rutinnak számít. Kilenc évvel ezelőtt egy másik vő-rokonnak, Mészáros MarciPistának osztottak ki ajándékba egy doktori címet. Vejeknek és vejrokonságnak (Mészáros MarciPista Hegedűs püspök vejének unokaöccse és az egyetem kilenc éve töretlenül uralkodó rektorának sógora) alanyi jogon járnak olyan papírok, amikért mások évekig keményen megdolgoznak. (A Szerkesztőség)

Szerző: Csányi Nikolett

Csütörtökön védte meg szakdolgozatát Tiborcz István a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán. Ahogyan ugyanis a HVG három hete megírta, Tiborcz István elkezdte jogi tanulmányait, és információink szerint jogásznak is hívatta magát, de a diplomáját eddig nem szerezte meg. Szédületes gazdasági sikereit tehát a károlis végzettség nélkül aratta le.

Nemrég megtudtuk, hogy Tiborcz csütörtökön délután az újpesti Viola utcai egyetemi épületben készül vizsgát tenni, ezért munkatársunk elment és megvárta őt a szakdolgozati védés után. A miniszterelnök veje elsőként vizsgázott, nagyjából negyedóra alatt végzett is, majd a kijárat felé vette az irányt. Kollégánk megpróbálta elérni, mielőtt autóba száll, de felbukkanásával alaposan meglephette Orbán Ráhel férjét, mert ő a kamerához kapott, és majdnem rácsapta a kocsiajtót.

Tiborcz István azóta kerüli a nyilvánosságot, hogy a magyar sajtóban idén elkezdtek megjelenni a korábbi cégét, az Eliost érintő uniós nyomozás eredményei. A gyanú szerint a miniszterelnök vejének – immár volt – vállalkozása szervezetten csalta el az uniós forrásokat, miközben sorra nyerték a fideszes önkormányzatok közvilágítási tendereit.

A cikk végén egy remek video a Károli Jogi Karának Viola utcai épületében a folyosón baktató Tiborczról, majd a fekete Mercédesz kisbuszba való beszállásáról és páni rettegést tükröző arcáról, amikor az újságíró megszólítja. Ahogy a VŐ rácsapta a hvg kamerájára a kocsiajtót, jól idomított sofőrje azonnal gázt adott… Érdemes megnézni a videón a gazember rémületét. – A Szerkesztőség

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , , | 57 hozzászólás »

Ms Czunyi and the holy crown (Czunyiné és a Szent Korona)

Posted by jhnnsclvn - március 5, 2018

Czunyiné legújabb facebook fotója

 

Szerző: Robi

Czunyiné Bertalan Judit, a Károli Református Egyetem egykor bukdácsoló, ám az akkori rektor Tenke Sándor ágyában igen szorgalmas hallgatója nyilván olvasta előző posztunkat. Megy is előre, hajrázik, egymás után teszi ki a képeket facebook-oldalára kampánykörútjáról. Czunyiné itt, Czunyiné ott. Hol Banán osztja az asszonyoknak az észt, hol az etei borosgazdákat ijesztgeti a migráncsokkal, hol a kocsi iskolásoknak tart mesedélelőttöt saját jámbor, szent életéről “Apáca akartam lenni” címmel. Az index szerint az iskolások hatalmas lelkesedéssel itták a kereszténydemokrata politikus asszony ájtatos szavait.

Nem tudni, miből szűrte le ezt az index újságírója, hacsak nem ironizált. Mi inkább úgy látjuk, hogy az iskolások halálosan unták a jámbor prédikációt a Szent Koronáról és a szenteskedő életvitel dicsőítéséről. A többség az asztalra borulva aludt. A gyerekek Czunyiné előadása után ki is fejezték csalódásukat. Azt mondták, szívesebben hallgatták volna a Jhnnsclvn blogról már mindnyájuk által ismert szaftos történeteket Czunyiné károlis múltjáról, a rektorral való intim kapcsolatáról és a kecskeméti Károli-Szeged közös jogászképzésen gyűjtögetett politikai tőkéjéről első kézből, közvetlenül az érintettől. Czunyiné azonban igaz történetek helyett csak unalmas mesékkel traktálta őket, nem csoda, hogy a kisdiákok elaludtak rajta. Azt állította, hogy őt mindig vonzották a szentéletű nők, már gyerekkorában is a szentek életét, legendáit olvasgatta, legszívesebben apáca lett volna, de az ő idejében épp nem voltak zárdák Magyarországon, sajnos. Ezért ment jobb híján egyházi egyetemre, ahol szigorúbb erkölcsi nevelést kapott, mint egy katolikus rendházban kaphatott volna. Az új facebook-fotón az állógalléros felső is az apáca ruhadivatot imitálja. Elmondta, hogy bár férjhez ment, valójában Jézus menyasszonyának tekinti magát.

Czunyiné kampánykörútjának fotói mellett amúgy robotként tolja a fideszes egyenszöveget, amit szó szerint ugyanebben a formában olvashatunk minden fideszes politikus fb-üzenőfalán: “Az ellenzék lebukott! A választás másnapján elkezdenék a migránsok betelepítését. Ha Soros György emberei alakíthatnak kormányt, akkor Magyarország bevándorló országgá válik. Állítsuk meg őket! Április 8-án mindenkire szükség lesz. Add tovább!”

Állítsuk meg április 8-án a fideszes robotokat. Állítsuk meg Czunyinét! De legalább az iskolákba ne engedjük be! Állítsuk meg a gyerekek és fiatalok agymosását! Robotok helyett szabad, független, gondolkodó állampolgárokat neveljenek az iskolák gyerekeinkből!

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 25 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.