Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2016. március

Easter greetings 2016 (Húsvéti kívánságok 2016-ban)

Posted by karoligaspar - március 26, 2016

happy-easter-2016-text-messages-cards

Írta: Üregi Nyúl

Itt van a húsvét, a feltámadás ünnepe. Refi körökben az emelkedettségnek, ünnepi áhítatnak nyoma sincsen. Bogárdi Szabó István, a zsinat lelkészi elnökének szokásosan kioktató és öntelt hangvételű prédikációját hallhattuk vasárnap délelőtt a Kossuth adón, nem lettünk tőle boldogok. A reformatus.hu portál legerősebb üzenete a nagyhéten ez: Ide a lóvét! Ezt viszont aprólékosan tárgyalják, hogy még a legütődöttebb testvér is megkapja az utasítást, hogyan utaljon, mit töltsön ki, hogyan támogassa az anyaszentegyházat és hogyan lehessen jókedvű adakozó.

Hogy mit tesz a magyarországi református egyház miértünk? A semminél is kevesebbet, azt viszont hihetetlen arroganciával. Erre nagyon jó példa a magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak 2016 február 20-án megrendezett találkozója a fasori evangélikus templomban. Az előzetes meghívóban egyetlen hivatalos személy nem szerepelt, csak a metodisták, pünkösdisták, baptisták stb. Amikor megérkezett az ember a helyszínre, az a különös meglepetés érte, hogy az állam rátelepedett erre a csakugyan lelkesítő ünnepségre. Az utolsó pillanatban benyomakodott a triplatokás Czibere Károly szegényügyi felelős az EMMI minisztériumból és tele pofával hazudozott arról, milyen sokat tesz a fideszes kormányzat a cigányokért.

Utána Czibere zsíros vigyorral ott is hagyta a templomot, elmondta, amit akart, lefotózták, felvétel készült róla, mit is érdekelték őt a cigányok. Aztán beszéltek a baptisták, a metodisták, a pünkösdisták és végül a reformátusok is. Kedvesek voltak, lelkesek, őszinte hitüket a templomban ülő cigány emberek boldog arca és ki-kitörő tapsa hitelesítette. Nyeső Ágnes volt az utolsó, a refik részéről. Kifejtette, azt akarják elérni, hogy a cigányok “bocsánatot kérjenek”. Kitől, mitől, Nyesőtől? Nos,  ez a visszataszító arrogancia jellemzi a református egyház megnyilatkozásait. Ez volt tetten érhető a zsinati elnök Bogárdi Szabó megnyilatkozásaiban is. A parokia.hu portálon megjelent interjúkban is megmutatkozott, de a legleplezetlenebb módon a reposzton írt hozzászólásaiban.

Újabban viszont Bogárdi püspök feltűnően hallgat, a reposztosok persze nem. Ugyan egyetlen részvétteljes  szavuk nem volt az áldozatokról, viszont sok gyűlöletteljes azokról a tuggyukkikről, akik mindennek az okai. Ahogy aranyos bácsi, a reposzt legbutább és legszorgalmasabb kommentelője minden alkalommal leszögezi, a liberálisok az okai mindennek. Brüsszelben, Párizsban is ők robbantottak nyilván.

A nagyon ritka ellenpéldákat Kutasiné Molnár Boglárka keresztyén szellemiségű nagypénteki írása képviseli. Ő megértette Ferenc pápa szimbolikus lábmosásának üzenetét és a maga halk módján tiltakozik a kormánycsahos sajtó inszinuációja ellen is.

Egyébként feltűnő a színvonalkülönbség a többi keresztény blog (krisztesó, kötőszó stb.) és a reposzt között. Ez utóbbi  teológiai tudatlansággal, rossz helyesírással, szerkesztetlen mondatokkal közvetít valami primitív gőgöt: Orbán velünk, ki ellenünk? – alapon. Most, hogy megkapták a kormánytól még a Károlyi-Csekonics palotát is a Károlinak, az ország leggagyibb egyetemének, elbizakodottságuknak nincs határa. Majd rájönnek nem olyan sokára, hogy mit is várhatnak Magyarország legkorruptabb miniszterelnökétől. De nincs mit Orbán, Balog és Kövér szemére vetniük, a MRE vezetői hozzájuk hasonlóan sunyi, műveletlen és korrupt figurák.

Visszatérve a feltámadás ünnepére, ha már a MRE vezetőitől nem kapunk egyetlen méltó húsvéti üzenetet sem, álljon itt egy mitőlünk: “Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket: az Úr szereti az igazakat.” (Zsolt. 146,8)

Amiből az is következik, hogy az Úr nem szereti a MRE sunyi és korrupt vezetőit. Ahogy mi sem. És ne csapják be magukat: számukra, Orbán és bűntársai számára soha nem lesz feltámadás, csak megszégyenülés és felelősségre vonás. Az élő Isten elől hova is bújhatnátok, hitvány papok? Bűnötök az égig bűzlik, nem takarja ezt el a nárciszok, jácintok édes illata sem.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 95 hozzászólás »

My successor is next to me (Mellettem az utódom)

Posted by jhnnsclvn - március 21, 2016

Zsengellér és a Wistmanwoodos Patkány

Zsengellér és a Wistmanwoodos Patkány

Szerző: Pharisée

Balla Péter fenekéhez, úgy tűnik, hozzáragadt a rektori szék, és nincs, aki leválassza róla. Pedig nehezen tapadt meg rajta. Az akkori fenntartó, Bölcskei Gusztáv eleinte ki se akarta őt nevezni. Hosszú ideig “rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettesnek” hívták. Ezzel a hosszú és megalázó, direkt neki kreált titulussal futkosott rektori konferenciákra, társegyetemek ünnepélyes évnyitóira és évzáróira, bíróságra, rendőrségre és minden olyan eseményre, ahol az intézményt hivatalosan képviselnie kellett. Mert mit is jelentett a “rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes”? Kb. annyit mint “rektorpótlék – jobb híján”, “bohócnak egyelőre megteszi” stb. Az egyetemet a PhD nélküli hétpróbás gengszter, Kovács Barnabás irányította árnyékrektorként. Ballából valószínűleg sose lett volna kinevezett rektor, ha a MAB Bölcskeit erre rá nem kényszeríti. Miután a sokadik vizsgálat és monitorozgatás után még mindig nem volt a Károlinak rektora, a MAB az akkreditáció feltételéül szabta rektor kinevezését az intézmény élére. Csak ennek köszönheti ez a lelkészi jellegű patkány, hogy kezébe nyomta a PhD-csaló Schmitt Pál – akkor még “álamfő”-ként – a rektori oklevelet. Méltatlan kezekből hasonlóképpen méltatlan kezekbe vándorolt az irat, amit Balla büszkén fotóztatott még a Sándor-palotában különböző társaságban és háttérrel – szólóban, saját magával, feleséggel, Cservákkal, libasorba állított kölykökkel -, majd hazatérve bekereteztette és az ágya fölé függesztette. Azóta is imádkozik hozzá minden este: “Én istenem, jó istenem, lecsukódik már a szemem, ám a tied nyitva atyám, amíg alszom vigyázz reá, el ne lopják má’ az éjjel, csókolhassam holnap reggel”. Aztán hálóingben felmászik az ágyra, lábujjhegyre áll, és csókot lehel Schmitt Pál kézjegyére. Reggel ugyanez a műsor, amit hálaadó ima vezet be.

Csoda-e, ha ez a kívül-belül jelentéktelen kreatúra, amely leginkább egy vedlett szürke patkányra hasonlít, ragaszkodik ehhez a darab papírhoz, amely őt senkiből – átmenetileg – valakivé teszi? Önérték híján helyi értékkel látja el.

Nem, ez nem csoda. A csoda az, hogy ezt az új püspök, Szabó István hagyja. Azok után, hogy ez a nagyravágyó, saját magát röhejesen félreismerő patkány még a püspöki címet is el akarta venni tőle. Még Szabó püspök híveiben is megdöbbenést és csalódást kelt, hogy nem rúgja ki a wistmanwoodos rágcsáló alól a rektori széket, hogy arra egykori pápai kollégáját és barátját, a – Ballához képest – mégiscsak emberi formájú Zsengellér Józsefet ültesse.

Mitől fél Szabó István? Mivel tartja sakkban, mivel zsarolja őt Balla és a Hegedűs család? Bogárdi Szabó a Fidesz kegyeltje, Balog Zoltán barátja, együtt szokták szidni a Hold utcában a ballibeket. Bogárdi a reposzton is lelkészhez méltatlan agresszivitással szokta káromolni a tuggyukkiket, ami baloldaliak mellett a zsidókat is magába foglalja. Egyetlen rossz szót nem ejt viszont a Jobbikról. Lehet, hogy a felcsúti futballpályát felavató Bogárdi a Fidesz utáni korszakra készül, s számításai szerint az a Jobbiké lesz. Erre utal az is, hogy a nagy protestáns egyházak közül éppen ő nem képviseltette magát a holokauszt emléknapján rendezett Schweitzer-konferencián, s egy olyan nyegle kimentő levelet küldött, “más dolgom van” címszóval, ami mindenkiben megbotránkozást keltett. Ezzel Bogárdi csattanósan kifejezte időlegesen taktikai okokból elrejtett, zsigeri antiszemitizmusát, amelyet most sógora, Szabó András képvisel az egyetemen a rá jellemző, sunyi változatban, aljas, gúnyos megjegyzések, rágalmazások, intrikálások formájában zsidó származású, vagy annak vélt kollégákkal, szakmabeliekkel szemben.

Bogárdi  Szabó püspök amúgy nagyon érzékeny politikailag, emlékszünk, a szoci kormánnyal is milyen jól kijött. Most, hogy a szocik, a Jobbikhoz hasonlóan, 12-13 százalékon állnak, a zsinat lelkészi elnöke is elkezdte újra már jól bevált hintapolitikáját a két ellenzéki párt között. A szociknak tett engedmény, hogy már nem intéz agresszív kirohanásokat ellenük és Gyurcsány ellen a reposzton, a Jobbiknak pedig az, hogy meghagyja Ballát a rektori poszton. Hogy ezzel Balla bűncselekményeit fedezi, ill. legitimálja, úgy látszik, nem számít neki. Neki tökéletesen megfelel egy olyan rektor, aki titkosszolgákat küld a kollégák lakására. Hát igen. Bogárdinak láthatóan már csak egy célja van: püspök akar maradni, és a Zsinat lelkészi elnöke. Több választáson úgysem indulhat, ez az utolsó esélye. Hogy ezért a célért Balla bűncselekményeit legitimálja, neki még ez is belefér. Nem akar bajuszt akasztani Balla sógorával, Lórikával, aki felesége révén nagy befolyással van a Jobbik politikájára, és a Takaró-klánt sem akarja maga ellen bőszíteni.

Egyelőre tehát nagyon úgy néz ki, marad rektornak a wistmanwoodos Balla. Zsengellér pedig, akit az élet ugyancsak megtaposott, marad az örök második, a szerencsétlen lúzer. Balla boldogan üldögél tovább a rektori székben, saját irodáját a nemrég megkapott Károlyi-palota grófi dolgozószobájában rendezteti be. Így jut – sok galádság és becstelenség révén – egy olyan trágyaszagú, sültparaszt figura Károlyi gróf lakosztályába, akivel a gróf a csizmáját sem tisztíttatta volna ki.

Sic transit gloria mundi.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 83 hozzászólás »

Ms Czunyi’s property (Czunyiné anyagi és szellemi javai)

Posted by jhnnsclvn - március 14, 2016

A hit ereje Nagykőrösön

A hit ereje Nagykőrösön

Szerző: A Hit Ereje

Czunyiné Bertalan Judit egy címzetes főiskolai tanári cím és egy bokodi kültelek 1/27-nyi birtokosa. Anyagi javai 2014 óta vagyonbevallása szerint egy fillérrel sem változtak: nem nőttek, de nem is csökkentek. A legkülönösebb ezekben a vagyonnyilatkozatokban az, hogy Czunyiné kizárólag államtitkári fizetését (kb. 1 millió forint) tünteti fel, következetesen megfeledkezik azonban parlamenti képviselői juttatásáról. A vagyonbevallás szerint kizárólag egy szántót birtokol, sem lakása, sem háza, sem nyaralója, de még egy árva autója sincsen. Ennyire szegény lenne Czunyiné, aki államtitkári kinevezését megelőzően Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja volt? Nem hisszük, annál kevésbé, mivel az oroszlányi MSZP írásából megtudtuk, hogy Czunyiné a megyében igazi “helyi kiskirály”-ként a megyei útbiztosi pozíciót is megszerezte magának. Bizonyára nem ingyen. De “kis halak – jó halak” alapon megtartotta a bokodi önkormányzatban betöltött tisztségét is. Mindezekből a pozíciókból szerzett jövedelmekről azonban egyetlen szót, egyetlen számot sem találunk a vagyonnyilatkozataiban.

A nyilvánosság előtt tett nyilatkozataiból ítélve szellemi javai sem gyarapodtak 1993 óta, mióta elkezdte, majd bukdácsolva elvégezte a Károli “református” “Egyetemet”. Hihetetlen ostobaságokat beszélt a lúgokról és a savakról, tudatlanságánál csak arroganciája volt nagyobb. Akik politikusi pályafutását az egyetemi pad elhagyása óta figyelemmel kísérték, azt mondják, erkölcsössége sem változott, ugyanazokkal a módszerekkel haladt előre a politikai pályán, mint egyetemi tanulmányaiban. Két dolog változott: ruháinak színvilága, melyben az utóbbi években a narancssárga dominál, és retorikája, melyben többször alkalmazza a kereszténység és az erkölcsösség külsőségeit, mint egyetemista korában.

Vagyonának alakulása a kormányoldalon nyilvánossá tett s.k. kitöltött vagyonnyilatkozatai szerint itt látható:

Nincs háza, lakása.

Hol lakik a Czunyi család? Csak nem albérletben?

Nincs autója.

Mivel jár a Czunyi család? Csak nem gyalog?

Ha nem tüntette fel létező vagyontárgyait a vagyonbevallásában, akkor mi is Czunyiné?

A választókat és az adóhivatalt becsapó adócsaló.

Hogy áll a helyzet Czunyiné szellemi apportjával? Aki ismerte őt károlis hallgató korából, emlékezhet rá, hogy sem a tudomány, sem a kultúra más területei iránt nem élt benne semmiféle érdeklődés. Megszerezte a jegyeit, ahogy tudta – minimális szellemi erőfeszítéssel, de a főnökségnek tetsző módon. Egyszer pl. hirdettek egy pályázatot Benda Kálmán, a KRE első rektorának emlékezetéről. Bertalan Judit képes volt írni Benda Kálmánról úgy, hogy egyszer sem beszélt vele, látni is csak egyszer látta, a legelső tanévnyitón. Más jelentkező nem lévén, meg is nyerte a pályázatot.

Balla Péter 2015. október 3-án átadta a “címzetes főiskolai tanár” kinevezést Czunyinénak “A hit erejével” című konferencia megnyitásaként. Ezt a konferenciát a Nagykőrösi Főiskola (később a KRE főiskolai kara) fennállásának huszonötödik évfordulójára rendezték. A hit ereje nyilván kompenzálja a szellem erőtlenségét. Csakis így lehetett címzetes professzor Bertalan Juditból abban az oktatási intézményben, amelyben diákként majdnem megbukott.

A nagykőrösi tanoda mindig is híres volt kimondottan alacsony színvonaláról, de Balla Péternek és Bertalan Juditnak még ezen is sikerült észrevehető módon rontania. A Károli rektorai – a nagyszerű alapitó rektortól, Benda Kálmántól eltekintve – a tudatlanság és az amoralitás ékes példái. Tenke Sándor a szeretőjét, Bertalan Juditot sokféleképpen használta fel. Nemcsak a Ráday 28. első emeletén, hivatali irodájától pár méterre levő szobájában, házasságtörő nemi élete gyakorlására. Ezzel mindjárt fényes példát mutatva a teológushallgatók számára egy lelkésztől és hittudományi professzortól elvárható erkölcsiségre. Megtette HÖK vezetőnek Bertalant, igy biztositotta a maga számára a HÖK szavazatait. Bertalan spicliként is működött, nemcsak saját óráiról jelentett, hanem barátainak, pl. Erdőközi Orsolyának a segitségével olyan tanárokról is súgott, akiknek órát maga nem látogatta. (Erdőközi Orsolya tavaly gimnáziumi igazgatóságot kapott jutalmul ezért az időközben államtitkárrá lett Bertalantól.)

Tenke Sándor az első Orbán kormány két milliárdos támogatását is elköltötte, Szabó András támogatásával. Mire is? Amerikai autókra, kristálycsillárokra, lanthátú székekre, meg a kurváira, mert Bertalan mellett a Rozgonyi lányokkal is ápolt testvérinél forróbb kapcsolatokat, s őket is a Károlival fizettette (az egyik gazdasági igazgató, a másik főtitkár volt). Ez praktikusnak bizonyult, hiszen a Tenke annyiszor nyúlt a kasszába és arra szórta a közpénzt, amire akarta. Erre a nagyszabású lopássorozatra Tenke is ráfizetett – a zsinat biróság elé citálta, a Rozgonyi lányok is – ki lettek rúgva, aki mindent megúszott büntetlenül, a legaljasabb mind közül, Bertalan Judit volt.

Az ő karrierje a Károlin jól bevált módszerrel haladt tovább. Államtitkár lett, a közoktatásért lett felelős olyan tudással, amire jobb helyeken érettségit sem adnának. A Károlin viszont professzorság jár mindezért, még ha cimzetes is.  Balla, a Károli jelenlegi rektora Tenkéről vesz példát: ő is tudatlan és mélységesen becstelen. Doktori disszertációját komoly teológus körökben csak röhögve emlegetik. Kollégáira nemcsak besúgóhálózatot szervezett, hanem egy profi titkosszolgálat embereit uszitja.

És cimzetes főiskolai tanárnak nevezi ki a magyar kormány legsötétebb agyú és erkölcsiségű némberét. A dologban az a legviccesebb, hogy akkor teszi ezt, amikor Czunyiné pályája meredeken zuhan lefelé. Nos, aki hülye, mint Balla, az minden tettében az.

A dolognak komoly szimbolikus ereje van: a Károli ostoba és becstelen vezetője kitünteti a Károli műveletlen és mélységesen züllött volt diákját. Teszi ezt egy A hit erejével cimű konferencián. Most már csak egy kérdésünk maradt: miben hisznek ezek? Milyen hitet közvetit a Károli?

Csak egy lehetséges válasz van erre. Kimondani is alig merjük: a sátáni gonoszságba és becstelenségbe vetett hit erejét. Ezeknek visszataszitó példái maga Balla rektor és a mindenki (minden fő fideszes) kapcája, Czunyiné Bertalan Judit. Ők a Károli arcai, hogy azt ne mondjam, pónemjei. Aki ide jön, aki ide küldi a gyerekeit, ebben az erkölcsi fertőben lesz része.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 80 hozzászólás »

In Vino Veritas (Borban az igazság)

Posted by karoligaspar - március 7, 2016

Pallas Athéné mint Kocsma Jenny

Pallas Athéné mint Kocsma Jenny

Írta: Prudens

Ráday Mihály három évtizedes városvédő műsorának alcíme szerint néha Pallas Athene kezéből is kilopják a lándzsát. A mostani kormányzat nem ilyen kicsinyes, ellopta az egészet szőröstül-bőröstül, házastul. A Szentháromság u 2. alatti budai régi városháza épületét először a Pallas Athene Domus Animae Alapítvány tette magáévá. Ebben az épületben működött régen az MTA Nyelvtudományi Intézete, még mielőtt átköltözött volna a Karmelita Kolostorba. (Itt fog székelni nemsokára a tervek szerint a Miniszterelnöki Hivatal.) De azok a primitív idők már régen elmúltak, amikor még tudományt lehetett művelni gyönyörű, patinás épületekben. A mai kormányzó “elit” tagjai, bár még mindig kanállal eszik a Wellington bélszínt és utána böfögve piszkálgatják az ezüst halkéssel a fogaikat, nagyon kényesek rá, hol is teszik mindezt. Nekik csak a legszebb, legkülönb, legrégibb, legdrágább a megfelelő.

Matolcsy György MNB-elnök mer nagyot álmodni: éppen most duplázták meg 5 millióra a fizetését. Így rögtön át is vette a Városvédő Pallasz Athéné szobor által óvott épületet, hogy a saját zseniális gondolatait propagáló unortodox doktori iskolát telepítse bele. A doktori iskola, melynek költségvetése meghaladja az egész magyar állami felsőoktatásét, az épület első emeletén nyert elhelyezést. Innen nézik a neogótikus Halászbástyát vagy Hadik András lovas szobrának hátsó felét, miközben Kuszaszemű professzor ontja eléjük “dús élte kincsét” a költővel szólván. Na, ez azért így hirtelen túlságosan megterhelő lenne egy nem piros ponttal a fenekén született magyar táltosnak, ezért Kuszaszemű professzor, a tőle már megszokott zsenialitással erre is megtalálta a megfelelő megoldást.

Mielőtt felfáradnak a világ legdrágább doktoranduszai a  díszlépcsőn, előtte át kell haladniuk a Matolcsy professzor által közpénzből nem közpénzzé varázsolt fizetőeszközből finanszírozott borozón, a történelmi ihletettséget kedvelők pedig akár a szomszédos bormúzeumon is. Márpedig, jól tudjuk, a Jóisten direkt “nektárt csepegtetett Tokaj szőlővesszein”, természetesen Lévai Anikó magyar nagyasszonynak, a nemzet édesanyjának birtokán. Aki pedig magához veszi a kormányfő feleségének megszentelt kezétől érintett szőlőből, magyar szüzek hófehér lábával való taposás által borrá szublimált matériát, az már tiszta és befogadó lélekkel várja Kuszaszemű professzor kinyilatkoztatását.

Szegény Pallasz Athéné pedig lecsüggeszti Zeusz homlokából kipattant fejét, ernyedt kezében a lándzsát is alig bírja tartani. Ő, akit a bölcsesség istennőjének tisztelnek már több ezer éve, házmesternéként kénytelen asszisztálni Übü király házi kincstárnokának kreatív tombolásához.

-Zeuszra, ezt nem tűröm tovább! – mondta Pallasz Athéne és dárdájára támaszkodva kecsesen leugrott a kis fali fülkéből, majd a Halászbástyán keresztül a Duna felé vette az irányt. A Jégverem utcánál megtorpant egy kicsit, de mikor elsuhant mellette a fekete páncélozott Audi-csorda, acélos léptekkel visszamasírozott a helyére. Elvégre véderőként helyeztek el itten engem – gondolta. Régen a városházát védtem, aztán a MTA kutatóintézetét, később a Collegium Budapestet. Hogy ebből ezek kocsmát csináltak, az biztosan nem az én hibám. Mindegy, ezt is megvédem becsülettel.

De azért még megállapította: Sic transit gloria mundi.  Hadik András a ház túlsó oldalán egyetértett vele, de hozzátette: Azért egy lovasrohamot szívesen vezényelnék ellenük. De hát a tábornokok már csak hadászati megoldásokban képesek gondolkodni.

Posted in Uncategorized | 91 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.