Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2011. december

Bait song (Csali nóta)

Posted by jhnnsclvn - december 30, 2011

Két ismertebb református újság van, vigyázat, nem keverendők össze. Az eggyel korábbi felhívást a Református Élet tette közzé, ezt a mostanit a Reformátusok Lapja. Az alapvető különbség a két lap között, hogy az előbbi igazat szólt, ezért betörték a fejét, az utóbbi úgy hazudik, hogy bármely pillanatban rárogyhatna a csillagos ég. Az igazmondás a Református Életnek 1 millió forintjába került, a Reformátusok Lapjának hazudozása viszont akár jövedelmező is lehet, ha akad még balek, aki ezt elhiszi. – A szerk.

Szerző: RefLap

Hívogat a Károli

 A Reformátusok Lapjának karácsonyi 2011. december 25-i számának 13. ! oldalán olvasható a Károli reklámcikke a fenti címmel. Bohátka Gergely főtitkár segítségével áll össze a szöveg primitív  giccsből és méretes hazugságokból. A cím magáért beszél, éppúgy, ahogy a kép: a Ráday utcai teológiai épület mamdártávlatból, aláírása szerint „Budapest belvárosában”. Így üzennek a hajdúsági és nógrádi gyerekeknek: a „központi fekvés” mint egy tanintézmény fő előnye.

A szövegben szerepel az a kiáltó hazugság, hogy a Károlin folyik „az ország harmadik legerősebb jogi képzése”. Nyilván ezért szüntette meg a MAB az ÁJK doktori iskoláját, melynek hiányában: csiribi-csiribá: nem lesz többé egyetemi szintű a kar.  A tavaly végzettek szín rite minősítése mutatja, hogy a hallgatók színvonala megfelel az oktatókénak. Élén Cservák Csaba mint tanszékvezető: főleg mint Schmitt Pál belső munkatársa. Cservák szegedi PhD-jának színvonalát a MAB kifogásolta: a Károlinak pont így jó, nem azért tartják a Csabit, hogy oktasson azzal a 9 tudományos (?) publikációjával, ami van neki.

A BTK-t is nagyon feldícséri a szöveg, leginkább a még be sem indult Történettudományi Doktori Iskolát, amelyet a Hadtörténeti Intézettel közösen gründoltak. Régi protestáns diszciplína a harcászat, hadászat, főleg, ha a kormányfő kollégiumi szobatársa is ott van a törzstagok között. Formálisan is csak ő felel meg az iskolavezetőn kívül: a többi vagy túlkoros, vagy nincs doktorált hallgatója, vagy mindkettő: azaz öreg is, megkezdő is.

Kiemelésre méltónak tartják még a nyelvi képzést –  a lektorátus hihetetlen mennyiségű deficitet termel ugyan – , de a legérdekesebb, hogy mennyi pénze lehet a Károlinak. Hiszen „maximális összegeket” ad  tanulmányi ösztöndíjakra,  az OKTV-n  helyezést kapott  tanulók , ha a Károlira jelentkeznek, nemcsak maguk kapnak busás jutalmat, hanem még tanáraik is.

Hát igen, a kimagasló ösztöndíj mindig is a Károli jellegzetessége volt. 2011. októberében jelentette be a BRFK, hogy 157 milliós sikkasztást fedeztek fel csak a bölcsészkaron. Ez úgy jött ki, hogy 45 hallgatónak fejenként 3-4 millió forint ösztöndíjat utaltak át. Ez szép kis summa ösztöndíjnak, főleg úgy, hogy nem is járt nekik. Csodák csodája, hogy ez a pénz valahogy nem hozzájuk érkezett meg. Az igazi csoda azonban az, hogy a sikkasztókat máig nem találják – egyetlen adminisztrátor kivételével.

„Hívogat a Károli”. Hívogatja a lúdvérc (lidérc) is a mocsaras vidékeken a gyanútlan arra járókat, de akik hallgatnak hívására, nagyon megjárják.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 28 hozzászólás »

The sentence of 1.000.000 Forint worth (Az egymillió forintos mondat)

Posted by jhnnsclvn - december 27, 2011

Az alábbi levelet a Református Élet szerkesztőségétől kaptuk, röviddel Karácsony előtt. Az ügy fontosságára és sürgősségére való tekintettel, az ünnep múltával azonnal föltesszük. A cikk magáért beszél. Mindenki döntse el a maga számára, igazságos volt-e ez az ítélet, jogos-e, hogy valaki, aki tagadja a múltját, még egy milliót kaszáljon is ezért a tagadásért… – A szerk.

Az egymillió forintos mondat

Lapunk, a Református Élet 2010 júniusában egy terjedelmesebb összeállítást közölt azokról az 1990 után is vezető egyházi hivatalt betöltő református személyekről, akik az egypártrendszer idején kapcsolatban álltak a totális államgépezet véderőműveként üzemelő titkosszolgálattal.
Ebben az összeállításban szerepelt Bölcskei Gusztáv református püspök is, mint akit a titkosszolgálat 1986 és 1989 között „Báthori” fedőnéven ügynökként tartott nyilván.
A Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke néhány hónappal a megjelenés után feljelentést tett lapunk ellen, rágalmazás vádjával. A tárgyalás során a bíróság semmilyen levéltári dokumentumot nem volt hajlandó figyelembe venni, az ítéletet csupán egy 2002-ben kiadott átvilágító bizottsági határozatra alapozta.
Az Egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző III. számú Bizottság ugyanis 2002-ben – bár a törvény az egyházi vezetők vizsgálatát nem utalta hatáskörébe, mégis – kiadott egy határozatot, mely szerint Bölcskei Gusztáv 1990 előtt semmilyen kapcsolatban nem állt a III/III. csoportfőnökséggel, az erre utaló dokumentumok tartalmukban hamisak. A Dr. Cseicsner Éva vezette Bizottság ezen határozatát pusztán két tanú meghallgatása alapján hozta meg. A két tanú közül az egyik maga az érintett személy, azaz Bölcskei Gusztáv volt, a másik pedig az akkor is érvényben lévő titoktartási kötelezettség alatt álló Szabó Béla nyugalmazott rendőr alezredes, „Bátori” egykori tartótisztje, aki 1956-ban az ÁVH kötelékében fegyveresen védte a debreceni pártházat és harcolt a forradalmárok ellen.

Juhászné dr. Kádár Beáta Borbála, a Gödöllői Városi Bíróság bírája kizárólag ezt a Bizottsági határozatot vette figyelembe, amikor a cikk szerzőjét – a Bölcskei Gusztávra vonatkozó egy mondatért – 500.000 forint, a lap társszerkesztőjét pedig 460.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A Református Élet szerkesztősége a közelmúlt megismerésére vonatkozó társadalmi igény és a törvény adta lehetőségek közötti ellentmondás ismeretében úgy gondolta, hogy a kiszabott büntetés terhének hordozása nem személyes, hanem közösségi kérdés. Ugyanakkor a havilapot 2010 novemberéig megjelentető Exodus Kiadó nem profitorientált vállalkozás, így a bírságot csupán kölcsönök segítségével tudta befizetni.

Most arra kérjük Kiadónk ismerőit, lapunk egykori olvasóit és mindazokat, akik nem értenek egyet a 20. századi történelmi események feltárását akadályozó hiányos és álszent törvényi szabályozásokkal, hogy adományaikkal támogassák Kiadónkat.

A számlaszám, melyre adományaikat elküldhetik:

Sylvania Bt. – Exodus Kiadó
66000042-11027322

Az üggyel kapcsolatos további részletes felvilágosítás kérhető a Kiadó e-mail címén:
info@exodus.hu

Szerkesztőségünk nevében a közelgő ünnepekre Isten áldását és békességét kívánva maradok üdvözlettel:

Hamarkay Ede
szerkesztő

Exodus Kiadó
Református Élet szerkesztősége
2113 Erdőkertes Báthori u. 1.
06 47 338 515

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , | 36 hozzászólás »

Blessed Christmas Greetings, 2011 (Áldott Karácsonyi üdvözlet, 2011)

Posted by jhnnsclvn - december 24, 2011

Szentestén szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat, és örömmel tudatom, hogy a google – bizonyára karácsonyi ajándékként – felfüggesztésemet feloldotta, és engedélyezte visszatérésemet a blogra. Köszönöm szerkesztőtársaimnak, AnonymAnalystnak és Karoligasparnak az áldozatos munkát és helytállást kényszerű távollétemben, és kérem, hogy a továbbiakban is egyenrangú társszerzőkként működjenek velem együtt a blog szerkesztésében.

A prófétikus tehetséggel megáldott kálvinista költő egyik korai költeményével kívánunk áldott és békés Karácsonyt a blog íróinak és olvasóinak – Johannes és a szerkesztőség.

Szerző: Ady Endre

Karácsony – Ma tán a béke…

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…

Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!…
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!…

1899

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 36 hozzászólás »

Investigation (MAB-vizsgálat)

Posted by karoligaspar - december 20, 2011

Szenzációs leletet kaptunk a mai nap folyamán egy olvasónktól. Az e-mailt Bazsa György, a MAB elnöke írta Szabó András dékánnak 2009. május 6-án. Ezzel a levéllel kezdődött a MAB vizsgálata az Irodalomtudományi Doktori Iskola ügyében. Ennek melléklete volt az a táblázat, amit korábban már feltettünk, és most újra felteszünk. A Ravaszblogon levő hanganyagon erről a levélről és erről a táblázatról vitatkozik Szabó András – dékáni és EDHT-elnöki pozícióból – Hima Gabriellával. A levél 2009. május 6-án kelt. Az erre a levélre összehívott EDHT-ülést 5 nappal később, 2009. május 11-én tartották a Rektori Hivatalban, amelyen Balla Péter és Pethő Sándor is részt vett:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/koncepcios-per-hanganyag/

Message body

——– Original Message ——–

Subject:

témavezetés

Date:

Wed, 6 May 2009 09:38:16 +0200

From:

Dr. Bazsa György <bazsa@unideb.hu>

To:

<dekan@kre.hu>

Dr. Szabó András egyetemi tanár, dékán

az EDHT elnöke

Károli Gáspár Református Egyetem, BTK

Irodalomtudományi doktori iskola

törzstag

Budapest

Tisztelt Professzor Úr!

Bizonyára tudja, hogy a MAB honlapján meghirdetett lehetőséget biztosítottam arra, hogytisztaMABlap@mab.hu e-mail címen olyan bejelentéseket lehessen hozzám eljuttatni, amelyeknél a bejelentő nem kívánja nyilvánosan felfedni személyét, tartva pl. az őt érintő hátrányos következményektől vagy más okok miatt. A lehetőséggel már jó néhányan éltek, és én minden alkalommal megtartva a bejelentő nyilvános anonimitását, eljártam különböző ügyekben. Eddig senki sem élt vissza a lehetőséggel és a különböző bejelentések, ha nem is mindig elfogulatlanok, de sem rosszindulatúak, sem támadóak nem voltak.

Legutóbb az Önök doktori iskolájában március végén lezajlott négy doktori védéssel kapcsolatban érkezett bejelentés, miszerint a jelöltek témavezetői csak részben voltak valóban témavezetők, egy részük csak formálisan és nem érdemi témavezetői tevékenység révén írta neve mögé az értekezésben, a meghívókon és a www.doktori.hu adatbázisban a fokozatot szerzett doktoranduszt.

www.doktori.hu adatbázis és az Önök doktori iskolájának honlapján elérhető információkból a csatolt fájlban olvasható táblázatos összeállítás készült. Ez arra utal, hogy a bejelentés, illetve a táblázat információi szükségessé teszik, hogy a helyzetről a doktori iskola vezetője és az érintett kollegák tájékoztatást adjanak.

Kérem, szíveskedjen ebben az értelemben saját személyét érintő válaszát két héten belül megküldeni.

Üdvözlettel:

Bazsa György

a MAB elnöke

1 Attached files| 13KB

KRE Irodalom DI

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 61 hozzászólás »

Brothers-in-Law (Sógorok)

Posted by anonymanalyst - december 18, 2011

Kiküldött munkatársunk jelenti az MTA székházának díszterméből

Tudósítónkat megkértük, hogy nézzen körül a hallgatóság sorai között is. Azt mondja, nem látta Szabó Andrást és Petrőczi Évát, bár a bűnöző páros mostanában elég furcsa helyeken fordul elő. A Károli részéről kizárólag Szabó András által kirúgatott és megrágalmazott tudós reformátusok vettek részt az ünnepélyen. Nevüket nem áruljuk el, mivel nem hatalmaztak fel bennünket rá. (A szerk.)


2011. december 17-én, szombaton 11 órakor kezdődött az az ünnepség, melynek keretében többek között a Pápai Református Kollégium is megkapta a Magyar Örökség díjat. A díjat „több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanítói, nevelői szolgálata” elismeréseként nyújtották át a 480 éve Huszár Gál által alapított iskolának. Huszár Gál – kinek Énekeskönyvét hasonmás kiadásban megjelentető Hubert Gabriellát Szabó András 1998 őszén valósággal kitiltott a Károliról – nemcsak főiskolát, hanem főiskolai nyomdát is alapított. Ennek betűivel jelent meg Huszár Gál Dávid fiának fordításában először magyarul hitvallásunk, a Heidelbergi Káté.

A Magyar Örökség díj Kuratóriuma – melynek dr. Kelemenné Farkas Márta nyelvtanár személyében – károlis tagja is van, nem először ismeri el a dunántúli skóla kiemelkedő tevékenységét. 2011 tavaszán A. Tóth Sándor kollégiumi tanár és festőművész kapta meg poszthumusz a Magyar Örökség díjat. A. Tóth Sándor  a híres párizsi Arc en Ciel tagja a nemzetközi elismertséget cserélte fel a pedagógiai munka robotos mindennapjaival, amikor Párizsból Pápára költözött és rajztanárként és cserkészvezetőként dolgozott évtizedekig. Művészete elismertségére jellemző, hogy 2010-ben a granadai Picasso Múzeum állította ki műveit Paul Klee és Picasso festményeivel együtt.

Amikor a szombati ünnepélyen negyedikként dr. Kelemenné Farkas Márta a laudációt tartó Bogárdi Szabó István püspököt szólította, elmondta, hogy „A Magyar Örökség kitüntető címre a Pápai Református Kollégiumot több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanító, nevelő szolgálata alapján méltónak tartják arra, hogy a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában helyet kapjon.” Ezután a Duna-melléki egyházkerület püspöke beszélt a Pápai Kollégium majd ötszáz éves szellemi örökségéről. Méltatta az alapító Huszár Gálnak és örököseinek érdemeit és az iskolában folyó protestáns erkölcsiségű értékteremtő munkát. Felszólított mindenkit, hogy „vigyázzanak az elődök hagyatékára”, mert ez az örökség „képes megvilágítani a jövőt”.

Az Istennek, hazának és tudománynak  jelszó alapján folyó oktató-nevelő munka méltatása után leszögezte: „Amíg van haza, addig van Pápa”. A szellemi örökséget a docilitas, libertas és animus gratus egységeként határozta meg. Kíváncsiak vagyunk, amikor Szabó püspök Huszár Gált, az alapítót méltatta, gondolt-e sógorára, Szabó Andrásra, aki vérszomjas dühvel rágalmazta meg, üldözte el, rúgatta ki a Károliról az iskolateremtő prédikátor leszármazottját. Még attól sem riadt vissza szennyes célja érdekében, hogy a BTK által büntetett és a kilencedik parancsolat által tiltott hamistanúzásra vetemedjen.

A jól megérdemelt díjat a Dunántúli Egyházkerület feje, a kitűnő Steinbach József püspöknek nyújtották át. A Pápai Református Kollégium tehát helyet kapott a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában”. A Károli pedig – okirathamisító, sikkasztó, hamistanúzó vezetőinek bűnös tevékenysége következtében – végleg bevéste magát a nemzet és a magyar reformátusság szégyenkönyvébe.

Szimbolikus értékű, hogy pont az a püspök mond laudációt a Pápai Református Kollégium örökségéről, akinek sógora, Szabó András, a Károlin porrá zúzta a protestáns, sőt, a keresztény értékeket, és aki ellen már nemcsak a BRFK, hanem a Fővárosi Főügyészség is nyomozást folytat hivatali hatalommal való visszaélés, okirathamisítás, csalásra való felbújtás és egyéb bűncselekmények miatt. Épp Pápa, Huszár Gál és Huszár Dávid szellemi és erkölcsi öröksége és az egész református egyház nevében és érdekében reméljük, hogy ezeket a bűncselekményeket ezúttal már nem tussolják el, hanem Szabó Andrást végre büntetőjogi felelősségre is vonják.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 63 hozzászólás »

Pápa’s legacy (Pápai örökség)

Posted by karoligaspar - december 16, 2011

Meghívó: Magyar Örökség

Szerző: Pápai Diák

A Pápai Református Kollégium Magyar Örökség díjat kapot

2011. december 17-én, szombaton 11 órakor átnyújtják a kitüntetetteknek, közöttük a pápai Református Kollégiumnak a díjat „több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanítói, nevelői szolgálata” elismeréseként. A laudációt Bogárdi Szabó István tartja, a Duna-melléki egyházkerület püspöke.

480 éve alapította a Református Kollégiumot Pápán Huszár Gál prédikátor. Az ő fia, Huszár Dávid volt felekezetünk hitvallásának, a Heidelbergi Káténak első fordítója és kiadója. A Kollégium fennállásának majd ötszáz éve alatt nagy befolyást gyakorolt a Dunántúl szellemi és spirituális életére. Teológiai karáról kerültek ki azok a református lelkészek és tanítók, akik hitbeli üzenetet és a kor szintjén levő tudást közvetítették hazánk nyugati részén.

Tanárai között meg kell említenünk Tarczy Lajost, aki Hegel előadásait hallgatta Berlinben, Bocsor Istvánt, aki a magyar szabadságharc idején volt professzora a híres skólának. A jogtudományi fakultás hallgatója, majd tanára volt Eötvös Károly és Kerkápoly Károly is. Híres tanítványai közé tartozott Petőfi (akkor még: Petrovics) Sándor és Jókai Mór.

1848-ban, az iskolák államosításának időszakában felszámolták a Kollégium működését. A rendszerváltozás után kelt új életre. A pápai egyházkerületi könyvtárban komoly iskolatörténeti kutatómunka folyik. Ennek eredménye a Hudi-Köblös szerzőpáros kitűnő monográfiája: A Pápai Református Kollégium diákjai 1585–1861.

A Károli vezetői szívesen emlegetik, hogy ők a nagy hírű református iskoláknak, a debreceninek, a patakinak, a pápainak a szellemi örökösei. De mi az igazság? Huszár Ágnes nyelvész kandidátus, az iskolaalapító egyenes ági leszármazottja, a kezdetektől fogva a Magyar Intézet oktatója és intézetvezető-helyettese volt. 1998 őszén – átszervezésre való hivatkozással – felmondtak neki. Hansági Ágnes és Szabó András intrikája alapján távolította el Tenke Sándor rektor az egyetem egyetlen református magyar nyelvészét, akinek akkor már a habilitációja is folyamatban volt. (Ezt később – hála a Károlinak – munkanélküliként szerezte meg.) Szabó András hamis tanúvallomást is tett ellene a munkaügyi perben, amelyet Huszár Ágnes megnyert a Károlival szemben. Azt, hogy Szabó András tanúvallomásában célzatosan félre kívánta vezetni a bíróságot, jogerős bírói végzés mondja ki.

Hát ez a köze a Károlinak a Pápai Református Kollégiumhoz. Még a szellemét, annak örököseit is meg kívánták semmisíteni.


Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 20 hozzászólás »

The apple does not fall far from its tree (Nem esik messze az alma a fájától)

Posted by anonymanalyst - december 11, 2011

Prudens az ÉS-t olvasgatva rátalált Kulcsár Szabó Zoltán interjújára egy német filosszal, és déjà vu élménye támadt. Gyorsan papírra is vetette, hogy el ne illanjon. – A szerk.


Szerző: Prudens

A vérciki Jauß még vércikibb magyar tanítványai

Az ÉS LV/49. 2011. december 9-i számában olvashatjuk A jelenléttől a látenciáig címmel Kulcsár-Szabó Zoltán interjúját Hans Ulrich Gumbrechttel. (Idén jelent meg magyarul a professzornak a Ráció Kiadónál A jelenlét előállítása című könyve.) A német irodalomtudós, a Stanford Egyetem professzora TÁMOP-pénzzel segített két hetes vendégprofesszúrája végén válaszolgatott KSZZ alázatos és fontoskodó kérdéseire, pl. „Milyen benyomásokat szerzett a szakmai munkája során, mennyiben igazolódtak előzetes várakozásai, amelyeket nyilván a világ számos egyetemén szerzett tapasztalatai is meghatároztak.”

Gumbrecht udvariasan válaszolgat. Dícséri az ELTÉ-s hallgatók okosságát és felkészültségét. Sokatmondó módon egyetlen szót sem ejt a magyar kollégákról. Nem csodáljuk, hiszen KSZZ ilyeneket bír neki mondani: „felmerülhet a kérdés, hogy az, ami egy vers esetében egy ilyen ingaszerű jelenléthez jut, talán nem is a nyelv anyagisága, vagy akár a nyelvet hordozó médium.” Zoli nem árulja el, mire gondol anyagiságról ill. médiumról beszélve, a beszédet hordozó levegőhullámokra vagy a nyelvi rendszer agyi implementációjára. Annyi világos, hogy  Kulcsár-Szabó Zoltán annyit ért a nyelv tudományához, mint felesége, Hansági Ágnes, aki az illokúció beszédaktusának feltalálásával örökre beírta nevét a magyar tudomány szégyenkönyvébe.

KSZZ észrevételezi, hogy Gumbrecht „a szellemtudományok történetének szentelt előadásában alig említette a hermeneutika szót.” A világhírű tudós csattanós válasza: „sose értettem, mi olyan vonzó vagy érdekes a hermeneutikában. Azt, hogy mindig értelmezünk, és nem tudunk mást, mint értelmezni, legkésőbb a Lét és idő óta tudjuk, de valójában jóval korábbról is…kevés olyan dolgot találok a hermeneutikában, ami filozófiailag érdekelne.”

Magyarul: a szent tehén hermeneutika, amelynek celebrálásában Kulcsár-Szabó Zoltán apja akadémikusságig vitte és a magyar irodalomtudomány diktátorságáig, a nemzetközi tudományos életben érdektelen tegnapi szenzáció, levetett gönc.

KSZZ szóba hozza Gumbrecht hajdani témavezetőjének, Hans Robert Jaußnak a nevét is.  Élénken emlékezünk Kulcsár-Szabó Ernő Jauß-interjújára, melynek során KSZE arcpirító alázatoskodással celebrált hálaadó istentiszteletet annak az embernek, akiről újabban nemcsak Waffen SS múltja vált közismertté, hanem az is, hogy egyike volt annak a 25 Waffen SS-tisztnek, akik az utolsó pillanatig védték Hitler bunkerét.

Gumbrecht professzor ezt mondja a Kulcsár-Szabó klán aranyborjújáról: „Egszerűen nem írom le a nevét, nem akarom, hogy a név megelevenedjen.”

Sajnos, ez már megtörtént, méghozzá Magarországon.  Mégpedig beszélgetőtársának, a Kulcsár-Szabó klán trónörökösének környezetében. KSZE akadémikus százmilliókat kap állami pénzből hermeneutikai kutatásokra  Jauß szellemében. Akihez nyilván személyesen is vonzódott a „hasonló a hasonlónak örül” értelmében. Kevés különbség látszik SS tiszt és pártállami operatív tiszt között. Krónikus hazudozók és árulók félszóból is felismerik egymást.


Posted in ELTE | Címkézve: , , , , , | 100 hozzászólás »

Advent gift (Ádventi ajándék)

Posted by karoligaspar - december 8, 2011

A magyarországi reformátusok számára csalódást és keserűséget hozó időszakban élünk. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke a Zsinattal huzakodik: még több pénzt akar elvonni az egyházkerületektől, de ezek képviselői – végre-valahára – sarkukra álltak.

A Károli Gáspár nevét és a „református” jelzőt blaszfémikusan nevében viselő egyetem a Reformáció Emléknapját egy 157 milliós sikkasztásnak a BRFK által történt bejelentésével tette mindannyiunk számára megbotránkoztató módon emlékezetessé. És még mindig a Károlin van a csalások időszakának dékánja, Szabó András és azok eltűrője, Balla Péter rektor.

Az ad reményt, hogy vannak közöttünk olyanok, akik komolyan veszik Kálvin intését, mely szerint a (munka)helyünk a világban az Úr által számunkra kijelölt őrhely. Mindjárt két ilyen emberre is rá tudunk mutatni: Steinbach József püspökre, aki egy nagyszerű könyvvel ajándékozott meg bennünket és Tóth Károly testvérünkre, aki elolvasva azt, okult belőle és itt és most hírt ad nekünk róla. (A szerk.)

Szerző: Tóth Károly

Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm

 

Szép adventi ajándékot kaptunk Steinbach Józseftől, a dunántúli egyházkerület püspökétől. Tágas tér. Üzenetek a 18. zsoltárból címmel jelent meg Pápán, a Dunántúli Református egyházkerület Tudományos Gyűjteményei kiadásában (felelős kiadó: Köntös László egyházkerületi főjegyző, gyűjteményi igazgató), elegáns szedéstükörrel és kitűnő minőségű papíron a püspök úrnak a 18. zsoltár által inspirált gondolatai és „extatikus prédikációi”.

A jelzőt Bogárdi Szabó István Ajánlásából vettem, aki Steinbach Józsefet „extatikus igehirdetőnek” nevezi (13. l.). A szó etimológiai jelentésében (‘kiáll vhova’) Steinbach püspök prédikációi csakugyan extatikusak Nem a szónak valamiféle olcsó, hatásvadász, érzelgős jelentésében, hanem egy olyan ember hiteles kiállásának jellemzéseként, akit azért állított az Úr egy kiemelkedő helyre, hogy messzebbre lásson másoknál, s adjon hírt nekik a látottakról-hallottakról.

A vizsgált szöveg –  a 18. zsoltár – olvasható a Zsoltárok Könyvében és Sámuel második könyvének végén is, rövidebb változatban pedig a 144. zsoltár első tíz versében. A királyzsoltár szövegében Dávid király élete csúcsán előre és visszatekintve fogalmazza meg hitvallását.  A szöveg kivételes szépsége és tisztasága, megragadó ereje miatt nevezte Ravasz László a „zsoltárok királyának”.

A szöveg kompozíciója is tökéletes: három elemből tevődik össze. Az első a halálos veszedelem:

„Körülvettek a halál kötelei,

pusztító áradat rettent engem.

A sír kötelei fonódtak rám,

A halálnak csapdái meredtek rám.” (5-6.)

A második elem a csodálatos megszabadítás:

„Lenyúlt a magasból, és fölvett,

a nagy vizekből kihúzott engem.” (17.)

A harmadik az ezt követő boldog állapot, „amely már eschatológiai távlatokkal túlmutat az adott királyon a végidők királyára” (21. l.)

Ebben megfogalmazódik az, miért is jutalmazta az Úr a halálos veszedelembe kerülőt:

„Igazságom szerint bánt velem az ÚR,

kezem tisztasága szerint jutalmazott engem…

A hűségeshez hűséges vagy,

a feddhetetlen emberhez feddhetetlen” (21. 25.)

Steinbach püspök igehirdetései és gondolatai ennek a történetnek egyes stációira felfűzve jelennek meg az olvasó előtt. A gondolatok követését a margóra kivetített kulcsmondatok könnyítik meg. Olvasható így ez a mű nagyobb szakaszokban és napi vigasztalásként, kisebb passzusokban is.

Az egyes prédikációk a bibliai üzenet korszerű teológiai magyarázatát úgy hozzák közel a hívő és érdeklődő olvasóhoz, hogy saját életük konkrét problémáihoz kapcsolódva szikráztatják fel annak egyes elemeit. „Rendben vannak-e az emberi kapcsolataink? Tágas teret ajándékoztál nekem, Uram! Az idő tágasságát, a lehetőségek tágasságát, az emberi kapcsolatok tágasságát.” (163. l.)

Ezek a tág ívű gondolatok a 2010-es év egyes dátumaihoz kapcsolódnak. A gondolatok megszületési helyére utalnak a kötet képei: a balatonalmádi református templomtól a tőle csak pár kilométerre levő balatonfűzfői templomig a würzburgi váron és kankalinos réteken, tágas balatoni panonárámokon keresztül vezet az út.

Fogadjuk Isten vigasztaló üzenetét egy kivételes ember ihletett tolmácsolásában. Igaztalan támadások okozta szenvedéseink közepette halljuk meg a bátorító igét:

„Megmentesz ellenségeimtől,

sőt, támadóim fölé emelsz,

és  megszabadítasz az erőszakoskodóktól”. (49.)


Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 70 hozzászólás »

Bonnie and Clyde in the newspaper (Bonnie és Clyde a HVG-ben)

Posted by karoligaspar - december 5, 2011

A HVG 2010 szeptember 1-i számában Riba István kitűnően foglalja össze az Irodalomtudományi Doktori Iskola történéseit. Riba egy ideje nyomon követheti a Károli sorsát, mert már Kulin Ferenc dékán 1998. évi menesztése után is országos napilapban foglalkozott ezzel a botrányos egyetemmel. A tavaly szeptemberi cikkben kőkemény tényekre hivatkozva jelenti ki, hogy Szabó András és Petrőczi Éva csalók és tolvajok. Ráadásul szerepel a cikkben Bölcskei Gusztáv fotója, amint a szószékről valósággal áldását adja a szörnyűséges házaspár kriminális ténykedéseire. Az írás annyira tárgyilagos és korrekt, hogy a Károlinak eszébe sem jutott perelni a lapot. Aki még mindig nem hiszi, hogy Szabó András és Petrőczi Éva csaltak, hamisítottak, loptak, visszaéltek a hivatali hatalommal, az kérdezze meg Balla Pétert, hogy miért nem fordult bírósághoz a HVG ellen, amikor pedig a 168 óra ellen ennél sokkal kevesebbért (pusztán Pethő “elveszett tisztességéért”) is bepróbálkozott – persze sikertelenül. De a válasz különösebb utánajárás nélkül is kézenfekvő: Riba cikkének minden betűje igaz, nincs rajta fogás. Ha valaki még kételkedik, hogy a MAB-táblázat eredeti-e, akkor ajánljuk, hogy keresse fel Riba Istvánt, és kérdezze meg, milyen források alapján állítja, hogy a dékánházaspár lenyúlta mások témavezetéseit. Szerintem az előző posztban közölt MAB-táblázat a források között lesz megnevezve. 🙂

A bűn néven nevezése

Püspöki áldás a házaspár bűneire

Püspöki sakkjátszma

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , | 91 hozzászólás »

The thief couple (A tolvajszarka páros)

Posted by karoligaspar - december 1, 2011

Szerző: Repülős Gizi

A 2009 május 11-i EDHT-ülés Ravaszblogon hallható hangfelvételén Szabó András a témavezetések körüli feszültségekről és egy MAB által összeállított táblázatról beszél, amellyel az IDI-ben a témavezetések körüli csalások kivizsgálása 2009 áprilisában, egy hónappal a 4 gyanús védés után megkezdődött. Szabó nem vitte magával az ülésre a táblázatot, nem akarta mutogatni, inkább csak a maga módján „elmesélni”. Hima ekkor közbeszól, hogy ő lemásolta és  körbeadja az ülés részvevőinek. Szabó hallhatóan nem örül ennek, nem véletlenül. A táblázatban fehéren-feketén az áll, hogy Szabó András és Petrőczi Éva egyetlen témát sem vezetett – mindent loptak. Az EDHT-ülés egész célja, hallhatóan, hogy Szabó András a saját és felesége lopásait legalizáltassa az EDHT-val. Ez Hima ellenállásába ütközik. Többször elmondja, hogy nem fogja Szabó és Petrőczi kedvéért égetni magát, de felnyomni sem fogja őket. Dumálják ki magukat a MAB előtt, ahogy tudják, őt ne keverjék ebbe bele. Szabó András ekkor Balla Péter füle hallatára parancsba adja Himának, hogy falazzon nekik. Hima erre kerekperec nemet mond. Azt ajánlja Szabónak, hazudjon ő a saját nevében. Balla ekkor burkoltan megfenyegeti Himát, hogy a Kari Tanáccsal leváltatja. Hima erre azt válaszolja, hogy nem bánja, mert a funkció csak munkával jár, pénzzel nem. De nem ajánlja, hogy olyan valakit válasszanak elnöknek helyette épp az IDI akkreditációja előtt, akit nem fogad el a MAB. (Hima ezzel Petrőczire célzott, aki akkor már úton-útfélen terjesztette, sőt, a Kossuth rádióba is bemondta, hogy ősztől ő lesz a doktori iskola vezetője. Az a Petrőczi, akit utóbb a MAB valóban kétszer is leminősített.)

Az EDHT-ülés hanganyaga itt hallható: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/koncepcios-per-hanganyag/

Az ülés hivatalos jegyzőkönyve  pedig itt olvasható: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2010/10/17/record-edht-jegyzokonyv-2009-majus-11/

Időközben sikerült megszereznünk azt a táblázatot, amelyet a MAB készített a manipulált témavezetésekről, és amelyet Szabó András semmiképp sem akart megmutatni az EDHT-nak. A táblázat is bizonyítja, hogy Szabó és Petrőczi egyszerűen, válogatás nélkül, mindent lop. Nemcsak a református hagyatéki lerakatot fosztották ki, lakásukat a lopott szajréból rendezve be, mások őseinek olajfestményét saját grófi ősükként mutogatva, nemcsak a hencidai templomot rabolták ki, ahonnan még az úrasztalát is hazavitték, nemcsak a képzésre kiutalt állami támogatást és a hallgatók befizetéseit nyúlták le nemlétező ösztöndíj címén, hanem szellemi termékeket is gátlástalanul eltulajdonítottak, mások több éves munkájának eredményét. Szabó András a beosztottjai témavezetéseit egyszerűen átírta a saját és felesége nevére, és még ő beszélt feszültséggerjesztésről.

Íme a MAB-táblázat, amelyet 3 paraméter alapján készítettek: a jelölt témája, az állítólagos témavezető kutatási területe és a köszönetnyilvánítás. (Objektívebb, ezért információkinyerésre is alkalmasabb mutatóknak tűnnek ezek, mint Fóris vektorai, mátrixai, lemmái és koszinuszai. 🙂 )

Bizonyíték a lopásra


Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , | 91 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.