Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2015. augusztus

Letters to pussies (Levél a csicskáknak)

Posted by anonymanalyst - augusztus 23, 2015

SzAlevel.BednanicsnakSzAlevel.Eisemannak

https://jhnnsclvn.files.wordpress.com/2010/01/mmnyilatkozat9.jpghttps://jhnnsclvn.files.wordpress.com/2010/01/mmnyilatkozat28.jpg

Szerző: KSZE Workshop

Szabó András nemcsak a feleségének írt felkérő levelet, hanem Woland mester csicskáinak, a Mädchen für alles Eisemannak, és a kandúrképű gazfickónak, Be(hemót)(dnanics)nak. Nekik is azt írta 2009. február 19-én, hogy mellékeli Mészáros Márton disszertációját, akárcsak becses nejének, amely Mészáros s.k. írt nyilatkozatai értelmében nemhogy szövegként, még gondolatként sem volt akkor kész: Mészáros csak 2009. március 9-én ötlötte ki, mit akar majd a disszertációjában állítólag Szabó dékán segítségével írni. Szabó András mindenképpen hazudott. Ha 2009 február 19-én már kész volt a szöveg és azt mellékelte, akkor az nem az ő témavezetésével készült, mert őt majd csak 3 hét múlva kéri fel Mészáros a jövőre vonatkozóan: “a továbbiakban” legyen Szabó András a témavezetője.  Ha viszont igaz, amit Mészáros írt, aki szerint 2009. március 9-én mégcsak a koncepció született meg, akkor 2009 február 19-én Szabó András nem mellékelhetett semmit, ez fogalmilag kizárt.

Mindebből napnál világosabban kiderül, hogy Szabó András, a MAB Felülvizsgálati Bizottságának Balog Zoltán által 9 évre kinevezett tagja egy hiteltelen, hazug témavezetés-tolvaj.

Figyelemreméltó, hogy a kamu felkérést nemcsak a feleségének küldi el Szabó, hanem két, állítólag független, külső embernek, az ELTÉ-s Eisemannak és az egri Bednanicsnak. A két Kulcsár-Szabó-csicska ugyanúgy szemet hunyt a disszertáció hiánya felett, mint az egytest-egylélek-egypostaláda hitves.

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , | 98 hozzászólás »

We haven’t planned your funeral (Nem a temetésedet terveztük… In memoriam Szitár Katalin)

Posted by karoligaspar - augusztus 16, 2015

Szitar_Kati_olvas

Szerző: Lala barátja

“Nem a temetésedet terveztük a mai délutánra, Lajos” – ezt mondta Szilágyi Zsófia 2009. június 29-én a felsőőrsi temetőben Szigeti Lajos Sándor koporsójánál.

Majdnem pontosan négy évet töltöttek együtt a Pannon Egyetemen, ahova Szigeti Lajos 2005. augusztusában érkezett. Kollegiális visszaemlékezésnek tűnnek ezek a mondatok: “Nem ismerhette Szigeti Lajos Sándort, aki nem járt veszprémi egyetemi szobájában”, hiszen mindenhol otthont képes volt teremteni magának, melyek  aztán sokat elárultak a bennük lakó lelkéről.  Szilágyi megemlíti Szigeti legfontosabb tulajdonságát: pedagógiai szenvedélyét. És könnyű kézzel felskiccel egy irodalmi hasonlatot – kollégák egymás között. Az Aranysárkány szenvedő hősének felidézése viszont hirtelen brutalitással szubverzív subtextet konstruál a látszólag együttérző nekrológ alá. Novák Antal tanár úr története ugyanis minden más, csak nem egy pedagógiai hősköltemény. Novák Antalt a tanítványai üldözik a halálba, olyan kiszámított, kegyetlen biztonsággal, mintha maguk lőtték volna főbe.

A beszéd a hallgatókat a kegyetlen megfigyelő szerepébe helyezi: “látták, ahogy láttuk mi is, küzdenie önmagával, harcolni a betegségével.” A “betegség” – itt az alkoholizmus metaforája. A gyászbeszéd – melyet egy pusztán retorikai szempontú vizsgálat remekműnek is nevezhet – a briliáns manipuláció iskolapéldája. “A tanárhalál megrázó” – egyetértünk. A tanár mindig is egyedül áll az egyik oldalon, vele szemben pedig az érzéketlen vagy agresszív horda, ahogy az Aranysárkányban. Ebben az  esetben azonban hazug ez a beállítás, hiszen Szigeti tanár úrral egy másik horda állt szemben, a saját kollégáinak kegyetlen és cinikus csapata, Kovács Árpád és Veszprémbe hurcolt tanítványai. A tehetséges professzor zavarta köreiket, ambícióikat. Szilágyi utal is rá: “Lajos, te egy évek óta együtt dolgozó, egy szellemi körből kikerült oktatókból álló műhelybe kerültél.” A “szellemi kört” állítólag a regényre fókuszáló kutatói faszcináció tartotta össze és a magát Mesternek nevező Kovács Árpád személye, aki ezt a titulust az igazi Mestertől, a hátba döfött Király Gyulától orozta el. “Lajost” pedig “csak a vers érdekelte”. A leírás pontos, a magyarázat hamis: Lajost kirekesztették. A “szellemi műhely” egy kegyetlen banda eufemisztikus metaforája, akik két embert biztosan halálba kergettek: Király Gyulát és Szigeti Lajost. És talán Szitárt is, aki maga is a banda tagja volt.

Szilágyi Zsófia szavaiból mintha némi önvád is szólna: “Nem biztos, hogy megírható, miért vált egy ember útja fájdalmasan tragikussá.” A tettesek perspektívájából bizonyára kényelmetlen lenne.

Eltelt hat év, a forró nyárban megint egy tanárhalál változtatja meg a kollégák időbeosztását. Szitár Katalin agyvérzése sem a nyugodt, inspiratív munkahelyi légkör  következménye volt. És az ő rejtett, titkolt betegsége is ugyanaz volt, mint Szigeti Lajosé. Részben őt is az a horda vette körül, mint Lajost. A Szilágyi-Hermann hiéna házaspár, Hansági és apósa, akik a nagydoktoriját gáncsolták, amit Kati már tíz éve annyira ambicionált. Szilágyi megint előveheti az Aranysárkányt, most még inkább, hiszen ez Kati kedvenc könyve volt, ebből doktorált. A sárkány fenyegető alakja felette is repült, az ő háza fölött is megállt, megjelölve őt mint következőt… Kati magányos volt, mint Novák, aki egyedül sakkozott a verandán, és megverte magát. Kati valószínűleg nem sakkozott egyedül, hanem egyedül ivott. Bánatában, magányában. Nem volt már senkije. Egyetlen ember állt közel hozzá egész magányos életében, a tanár Kovács Árpád, de az utóbbi években ez a kötelék is meglazult. Halálba itta volna talán magát, ha nem előzi be a delíriumot egy agyvérzés.

Talán tudta, hogy rövid élete lesz. Sejtette, hogy a Kulcsárszabókkal szemben a harcot nem nyerheti meg. Sejtette, hogy ugyanaz lesz a sorsa, mint Nováknak: vereséget fog szenvedni, amibe belehal. Kati örökölte népe asszonyainak jóstehetségét, de ő nem tenyérből és kártyából jósolt, hanem szövegekből. Ezt persze éppen olyan misztikusan tette, mintha kártyából vagy tenyérből jövendölt volna, hiszen előrevetítéseinek semmi közük nem volt a szövegekhez. PhD értekezésében pl. levezeti Novák jövőbeli megveretését a verandán önmagával folytatott sakkpartiból. Önmagával sakkozik, tehát vereséget fog szenvedni: egyik fele legyőzi a másik felét. Hogy lesz egy győztes fele is lényének, az nem érdekelte. A verés és a vereség fixáció volt számára, ide akart mindenáron kilyukadni. Tehát Novák vereséget fog szenvedni, és nemcsak azért, mert megveri magát, hanem azért is, mert a verandán sakkozik, és a veranda főnév magában foglalja a ver igét. Hogy egy nem magyar eredetű főnév hangalakjából vezeti le egy magyar ige jelentését, nem okozott gondot számára. Akárcsak mestere, Kovács Árpád, egy Bábel tornya előtti közös nyelvet vizionált, melyben nem a konvención alapuló hangsoroknak, hanem maguknak a hangoknak van immanens jelentésük: a hangok jelentése, éppen mert immanens, minden nyelvben azonos. Talán azért ragaszkodott ehhez a mítoszhoz, mert akárcsak mestere, az oroszon kívül nem tudott idegen nyelveket. Nem volt tudatában, hogy hamis etimológiát művel. Bivaly eltökéltséggel hitt abban, amit Kovács Árpád tanított neki. Pedig eredetileg nem volt tehetségtelen. Csak félresiklott…

Kati nagyon mélyről jött, a hátrányos helyzetű kisebbségből, és nagyon magasra tört. Görcsös és látható ambíciója nehezítette a kommunikációját, népszerűtlenné tette, egykori barátait és jóakaróit is elfordította tőle. Többnek akart látszani, mint aki, ezért felvett egy szigorú, kioktató goromba pózt. De legbelül bizonytalan volt és riadt. Akárcsak az Aranysárkány Novákja. Tudta, hogy az erőszakos törtetőké a világ. Megpróbált ő is lépést tartani velük, de a Hermann-Szilágyi-Hansági stb. bandával szemben lemaradt. Ők olyanok, mint a tanárverő Liszner Vilmos. Erőszakosak és kegyetlenek. Övék a jövő. Kati megrekedt egy vidéki egyetem haldokló tanszékének élén. Innen már nem volt tovább út. Feladta…

És a Szilágyi-Hermann házaspár, Hansági, Szávay Dorottya és férje, Horváth Csaba, megint kimennek egy temetőbe, Felsőőrsre vagy máshova, és elmondják azokat a hazugságokat, amelyek felmentést adnak a tetteseknek és a gyanú árnyékát vetik az ártatlanokra. A beszéd elmondójának kezében kétélű tőrré válik a hazugságok halmaza. Szigeti Lajost nem a diákjai, hanem a kollégái kergették a halálba. Nemcsak a veszprémiek, hanem mindenekelőtt a károlisok: Szabó András, Hermann Zoltán (Szilágyi Zsófia férje) és Kulcsárszabó-Hansági Ágnes.

Ugyanezek Szitár koporsójába is verték a szögeket, noha ez már a farkascsordán belüli harc volt: kölcsönös adok-kapok. Szitár Katalint ezek nem fogják őszintén gyászolni. Inkább fellélegeznek, hogy vége. Egy ember fogja csak szívből siratni az ő Katikáját – Kovács Árpád. Gyász helyett döbbenet és rettegés lesz úrrá a temetőbe elzarándoklókon.

Az apák generációját Hansági, Hermann, Szilágyi és Szabó már lemészárolták. Temetőben nyugszanak: Szilágyi Ferenc, Bolyki János, Király Gyula és a fél nemzedékkel fiatalabb áldozatok, Györke Ildikó és Szigeti Lajos. Most már a horda körében arat a halál. Ki fogja követni Szitár Katalint ezen az úton? Kit kívánt maga mellé venni utolsó útjára? Megtudjuk nemsokára.

Közben felkerült a Pannon Egyetem honlapjára a temetés helyszíne és időpontja: Farkasrét, augusztus 25. 13.45 – A szerkesztőség

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , , | 158 hozzászólás »

An old maer with cataract (Hályogos szemű vén kanca)

Posted by karoligaspar - augusztus 13, 2015

Írta: Prudens

Petrőczi Évának a RefLapban is  egyre inkább kitelik a becsülete, már ha ezt a szót nem lenne blaszfémia használni a minden szempontból gátlástalan fűzfapoetesszával kapcsolatban. Miközben könyvet jelentet meg a hályogos szeméről, amit a shirazos Ali bácsi szürkehájnak nevez, prózát írni se restell, különösen a RefLapba, ahol még a szerkesztőségnek is a tagja. Sok számból kiszorítja őt a lényegesen tehetségesebb (ez még nem bók, nullával nem szorzunk!) Bagdán Zsuzsanna, sőt még a szombathelyi papné, Köves Gyopár is. Váradi Ferencet meg egyenesen “tudós”-nak nevezik a felvezető kopfban. Ez a szó egy kicsit erős, de tényleg sokkal közelebb áll ehhez a szójelentéshez ez a fiatal ember, mint Petrőczi, aki még meg is buktatta őt a férje, Szabó András által “sikeresen” romba döntött károlis Irodalomtudományi Doktori Iskolában.

Petrőczi “költői” teljesítménye alulmúlhatatlan, már ha megengedjük, hogy firkálmányai az irodalom körébe tartozzanak. (Énszerintem rohadtul nem tartoznak oda.) Olyan mondatok, hogy Rab Zsuzsa “párolgó agapéval” várja őt a mennyországban – no igen, ezt még végiggondolni is emberpróbáló. Meg amikor azt írja Rab Zsuzsa kollégiumigazgató apjának a házáról, egy elegáns, emeletes polgárházról, hogy a templom mögött “guggol”, a pápaiak azt fontolgatták, hogy kitiltják a városból a nyomorult blaszfémiáért. (Mindkét idézet a Pápai templom című szövegből van.)

Ludvig, aki állandóan “kedves olvasóinak” üzenget, mostanában a RefLapban boldogítja őket. Persze még ha meg is jelenik, garantáltan az utolsó előtti oldalon, ahol valami tökéletesen érdektelen könyvről szólva érzeleg és dicsekszik a nemzet kiérdemesült babiloni kancája, vagy hogy egy csakugyan református és csakugyan költő szavait idézzük: “a parázna frájja”. A július 26-i számban Ludvig Száraz M. Gy. Lovak a ködben c. súlyosan  giccsgyanús könyvéről írogat . Módszere egyszerű: hosszú szövegeket idéz az írótól, aki “így vall könyvéről”, utána magából a könyvből, közben alsó tagozatos szinten felmondja annak tartalmát. Ludvignak persze eszébe jut Thomas Mann: ő is emberekről írt könyveket nemdebár. Meg a szerzőnőnek is a rokona, ahogy az Áfonyahegyi öklendezésekben állította. (Mann nyilván Ludvigon keresztül a rokona az angol királynőnek, ezt viszont a nemzeti főadóban állította magáról a fékezhetetlen agyvelejű giccsőr.) Meg “felsejlik” Hrabal alakja is a kivételes recenzesnek, sőt: “konyhai illatok” is. Mi van? Ludvig régen járt már hűtőtáskával szeretetvendégségen, megéhezett az ínycsiklandozó  potyára. A “lélek bédekkere” – így fejezi be ajánlását Ludvig. Bulimiásoknak mi is ajánljuk, akárcsak a Mátyás utcai rém egyéb firkálmányait. Diszlexiásoknak a költőnő fényképeit javasoljuk : a hatás pillanatok alatt garantáltan bekövetkezik.

Legtöbbször azonban csak a RefLap tévéműsor-mellékletében jut hely neki. (Csak nem ébredt fel a minőségérzék a RefLap szerkesztőiben?) Az augusztus 10-16-i műsorfüzetben “Bellukáról” óbégat a honi szennyirodalom koronázatlan királynője. Ludvignak szinte tévedhetetlenül biztos ízlése van: ami neki tetszik, az ótvaros giccs. Bemutatta ezt már az Áfonyahegyi..ben, mikor vallott Rosamunda Pilcher regényei iránti szenvedélyéről. Hozzátette még, hogy nyelvgyakorlás céljából olvassa németül. Ludvig, aki német anyanyelvűként pofátlankodott be a németesek államvizsgáira, gyakorlásra szorul? Aki persze koherenciát meg konzisztenciát keres Ludvignál, rossz helyen kopogtat. Ő legfeljebb konkubina volt feslett fiatalkorában, amikor mesteri “fuvolázásával” érte el, hogy Bata Imre közölje az ÉS-ben förtelmes zöngeményeit.

Dicstelen vénségében pedig Kőszegi Belláról áradozik a tévés újságban, erről a némi formakészséggel és nulla ízléssel ellátott nőről, aki a Horthy korszakban kalotaszegi varrottasba öltöztetett Jancsikkal és Juliskákkal öntötte el az óvodák falait. Ludvig még Pál apostolt sem átallja lehúzni saját mocskába, miközben ügyesen  saját hitvány személyét csempészi az ünnepelt helyére: “megrendítő bizonysága annak, hogy minden időben (még manapság is) mindeneknek mindenné kell lennünk, hogy minden módon megtarthassunk némelyeket.”

Ami annak a bizonysága, hogy Ludvig már a hamut is mamunak mondja, rohamos szellemi hanyatlása következtében pedig egy egyszerű mondatot sem képes megszerkeszteni.  “Szívből reméljük”, hogy a RefLap abbahagyja, hogy ennek a morális és intellektuális nímandnak a gagyogásával undorítsa el az igényes olvasóit. Már ha vannak ilyenek persze.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 106 hozzászólás »

Soror Immaculata’s help (Szeplőtelen Nővér segítő keze)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 9, 2015

Hello users, followers and readers of the

Jhnnsclvn.wordpress.com blog!

In emergency we’ll meet here!

Betiltás esetén folytatás itt következik.

A Jhnnsclvn.wordpress.com blog felhasználói, olvasói és követői ezen az oldalon találják meg az őket érdeklő anyagokat, amennyiben a Johannes blog leleplezettjei és dühödt ellenfelei betiltatják azt a blogot.

Szentélyünk menedéket kínál az üldözötteknek és tiltottaknak, de mindenek előtt a Károli Református Egyetem és a magyarországi Református Egyház ártatlanul meghurcolt, rehabilitációjukért küzdő áldozatainak.

Soror Immaculata

Forrás: https://justiceforvictimsofthekaroliuniversity.wordpress.com/2015/07/15/hello-world/

About Soror Immaculata

Soror Immaculata

This blog is an asylum for the editors, readers, followers and any kind of users of the htt://jhnnsclvn.wordpress.com blog. In emergency I’ll offer you a forum to publish documents and posts about the Calvinist Church and about the Karoli Gaspar University run by this church.

Forrás: https://justiceforvictimsofthekaroliuniversity.wordpress.com/about/

Miután No Para akciója nyomán közel 2 hétre betiltottak bennünket, váratlan segítséget kaptunk egy testvérünktől az Úrban, Soror Immaculatától. Szeplőtelen Nővér vállalta, hogy egy esetleges betiltás esetén publikálni fogja azokat a doumentumokat, melyeket Alapítványunk folyamatosan beszerez a Károli ún. Református Egyetem ténykedéséről. Johannes egy kommentben meg is köszönte a segítő jobbot. Nem hagyjuk abba oknyomozó munkánkat, amíg nem rehabilitálják Szabó András és társai áldozatait. Alattomos hóhérukat, Szabó Andrást üldözni fogjuk, amíg él. – Szerkesztőség

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 51 hozzászólás »

Love letter (Levél a hitveshez)

Posted by anonymanalyst - augusztus 2, 2015

Szerző: Hencidai úrasztala

Fészbukon csajozó szatír

A levél írója

A hitves

A hitves

A hitvesi szerelem kifejezésének millió formája van, de a legklasszikusabb és legidőtállóbb közülük kétségtelenül a hitvesi levél. Ennek egy különös változatát produkálta Szabó András, aki dékánként és az Egyetemi Doktori Habilitációs Tanács vezetőjeként szerződést kínált feleségének, Ludvig (lopott nevén Petrőczi) Évának a semmire.  Ludvig sosem írt opponensi véleményt Mészáros Márton teammunkában is csak 13 oldalt kitevő disszertációjáról, amely teljes terjedelmében belefért az opponens születésnapjára kiadott sokszerzős  tanulmánykötetbe.

Miután Szabó és Petrőczi a “baldachinos” ágyban megbeszélte egymással egy – ismételten meghiúsult – szeretkezés pótcselekvéseként, hogy Szabó András ellopja Mészáros Márton témavezetését, amelynek opponenciáját feleségére bízza, ébredés után a férj a tettek mezejére lépett:

Levél a hitveshez

Levél a hitveshez

Figyelemre méltó a hitvesi levél dátuma: 2009. február 19. Mint Mészáros Márton s.k. írt kérvényéből tudjuk, Szabónak csak 3 héttel később, 2009. március 9-én sikerült rábeszélni Mészárost arra, hogy őt kérje fel majdan megírandó disszertációjának témavezetésére. A témában is majd csak március 9-én állapodnak meg, mint az Mészáros híres kérvényéből kiderül. Tehát egy még meg sem írt disszertáció opponenciájára kéri fel Szabó a feleségét, és azt sem átallja beleírni, hogy a nemlétező szöveget is mellékeli. Sőt! Még a “munkáltatói igazolás” bekéréséről se feledkezik meg, amelynek kiállítására dékánként és rektorhelyettesként tkp. ő maga volt illetékes. (Rektora akkor már nem volt az egyetemnek, mert azt akkorra már megfúrta.)

A levél poézise ugyan nem éri el az ihlető Radnóti-vers színvonalát, de a férj érzelmeinek őszinteségéhez nem férhet kétség. Mi más lenne, mint a szerelem jele, hogy a hitvest egy nulla terjedelmű szöveg elbírálására kéri fel egy vaskos és bonyolult tudományos nyelvezetű igazi értekezés helyett? A szerető férj kamu munkát kínál hitvesének igazi szerződéssel igazi pénzért.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , | 99 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.