Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. január

Fóris’ big day (Fóris nagy napja)

Posted by jhnnsclvn - január 28, 2012

Szerző: Terminológus mester

A Károli Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője, Fóris Ágota újabb sikert könyvelhet el magának. Miután magyar szakos alapképzettség nélkül kineveztette magát tanszékvezetőnek, nekiállt a magyar nyelvtudomány és a protestáns kulturális örökség tökéletes ÁTÉRTELMEZÉSÉHEZ.

A zsidó felekezethez tartozó, a terminológia szakterületével foglalkozó Fóris azzal hálálta meg Balla Péter rektornak erkölcstelen és szakmai szempontokat nélkülöző kinevezését, hogy megígérte, tudományos módszerekkel leleplezi a blog szerzőit. Ez ugyan mind a mai napig nem történt meg, de a korpuszok és alkorpuszok mátrixokba rendezése – ismerve Fóris hihetetlen kreativitását – még hozhat nagy tudományos (?) meglepetéseket.

Most azonban  Fóris a hallgatókkal kíván valami nagyon jót tenni. Ennek érdekében akkreditáltatta – professzor emeritus férje segítségével – a terminológia mesterszakot. Aki pedig hétfőn, január 30-án 14 órakor befárad a Reviczky utcába, megtudhatja, miért jó az, ha pénzt és időt nem kímélve terminológia mesterszakon képezteti ki magát.

Egy akkreditálandó szakkal kapcsolatban háromféle követelményeket lehet támasztani:

 1. tudományos megalapozottság,
 2. az egyetem szakmai profiljába való illeszthetőség,
 3. a hallgatók további életpályája tekintetében.

Vegyük sorba ezeket a követelményeket a terminológia mesterszak tekintetében:

 1. a terminológia nem köthető semmiféle akadémiai diszciplínához. Tudományos szempontból nem egyéb, mint pragmatikai döntések sorozata arról, hogy pl. milyen összetételi határok között nevezhető valami bronznak vagy acélnak. Tehát lényegében szabványosítási kérdés.
 2. A Károli profilja a protestáns értékőrzés. Ez semmiféle kapcsolatban nem áll a terminológiával. Fóris talmudista rabulisztikával próbálja illeszteni a terminológiát a protestantizmushoz. Hitelessége annyi, mint Fóris megfelelése egy református magyar nyelvész professzor elé támasztott követelményrendszernek.
 3. A hallgatók szempontjából kifejezetten fölösleges, sőt káros időt és pénzt költeniük erre a képzésre. Bemeneti feltétel: magyar vagy más nyelvszakos BA végzettség. Ekkor a hallgató – a Károli oktatási színvonalát ismerve – éppen csak makog angolul vagy németül, magyar szakos tudása legfeljebb Fóris professzorasszonyéhoz mérhető. BA szak után tolmácsként, szakfordítóként dolgozni irreális, de lehetetlen is, mivel ezek a tevékenységek ENGEDÉLYHEZ VANNAK KÖTVE. Fóris és csapata tehát egyszerűen BECSAPJA A HALLGATÓKAT, mikor azt állítja, hogy terminológia MA-val szakfordítóként dolgozhatnak.

De sem az egyetem, sem pedig a hallgatók érdeke nem befolyásolja Fórist, Balla Péter rektor kreatúráját. Indul tehát a terminológiai mesterképzés a Károlin, az egyetem szégyenére és a hallgatók kárára.

MEGHÍVÓ

Fórum

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Magyar Nyelvtudományi Tanszék és a TERMIK rendezvénye
a Terminológia mesterszakról

Időpontja:
2011. január 30. (hétfő), 14.00

Helyszíne:
KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

Program
Fóris Ágota
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, szakfelelős
A terminológia mesterszak

Kovács László
TÉK Localizations Kft., ügyvezető igazgató
Gyakorlati terminológia a fordítás világában

Riesz Zoltán
Morávia IT Hungary Információtechnológiai Kft., ügyvezető igazgató
Egy terminológus mindennapjai

Bölcskei Andrea
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
A terminológia szerepe a szabványosításban

Beszélgetés az előadókkal és terminológus hallgatókkal
Jelentkezési határidő a Terminológia mesterszakra: 2012. február 15.
A rendezvényre szeretettel várjuk az egyetemistákat, középiskolásokat, és más érdeklődőket!

______________________________________________________________________________________
További információk:
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217.

Tel: 483-2868, E-mail: nyelvtudomanyi.tanszek@kre.hu
Honlap: www.kre.hu; www.kre.hu/nyelveszet; http://alknyelvport.nytud.hu/muhelyek/termik

További olvasnivalók a témában:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/01/15/unvaluable-knowledge-a-tudni-nem-erdemes-dolgok-tudomanya /

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/02/18/calvinist-terminology-kis-kavinista-terminologia /

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 28 hozzászólás »

The nursemaid with pipe in Szeged (A furulyázó dadus Szegeden)

Posted by jhnnsclvn - január 25, 2012

Sokakat érdekel, hallgatókat és oktatókat egyaránt, mi lehet a mi drága egykori rektorhelyettes asszonyunkkal, dr. Györgyiné Koncz Judittal (becenevén: Bettyvel) ott a távoli Szegeden, katolikusok között. Emlékeztetőül: Györgyiné Koncz Judit volt Szabó András legfőbb szövetségese a “csöndes tisztogatások”-ban, azaz abban a műveletben, amellyel közös erővel megfúrták a Károli több vezetőjét: Szűcs Ferenc rektort, Böszörményi Jenő gazdasági igazgatót, Vargha András rektorjelöltet, Hima Gabriella és Vörös Imre doktori iskola-vezetőket, Kapa Mátyás dékánt és még sok más, vezető és nem vezető oktatóit. Szabó András 1993 óta tartó intrikusi tevékenyége is a Bettyvel való együttműködésben, 2008-2010 között érte el a csúcspontját. A puccsista páros sikeres együttműködéséről ld. https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/06/the-unseccessefull-takeover-a-meghiusult-puccs/ Betty kirúgása óta Szabó András nyíró-technikája érezhetően lelassult. Tepsi még mindig  tartja magát Szabóval szemben. Bezzeg, ha Betty itt lehetne megint Szabó oldalán! Bettynek azonban közel sem hiányzik ennyire Szabó András. Talán azért, mert új munkahelyén, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán is rátalált a maga Szabó Andrására, akit ott Kozma Gábornak hívnak. Az alábbi két beszámolóból kiderül, hogy Bettykénk Szegeden, a Gál Ferenc katolikus főiskolán is hozza a formáját. A sors iróniája, hogy pont ez a velejéig amorális lény testesíti meg ott az etikát, mi több, ő akkreditáltatta azt szakként. Azóta lasszóval fogja rá a hallgatókat. A hallgatók azonban inkább fejőstehénnek érzik magukat, mintsem főiskolásnak. Györgyiné Koncz Betty igen tanulságos szakmai életrajzát ld. itt: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/07/27/who-is-running-for-dean-1-the-nursemaid-with-pipe-dekanjeloltek-1-a-furulyazo-dadus/  – A szerk.


Szerző: Ferences Gál

1. Beszámoló

A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola megnyerte Györgyiné Dr. Koncz Juditot, vagyis Betty asszonyt dékánnak, de nem ám tombolán. Betty a MAB akkreditációs eljáráson átsegítette az etika szak akkreditációját. A Furulyázó Dadus ezzel dicsekszik. Áldásos tevékenységet ezen a katolikus főiskolán sem szünetelteti. A mélyen tisztelt dékán asszony itt is húzott strigulákat, már ami az elbocsátásokat illeti.

Dr. Kozma Gábor rektor úr is hasonló beállítottságú, a két vadász egymásra talált. Igazán elemükben vannak. A kiváló tanári kar nagy részét már eltávolították, de ennek még nincs vége.

A legújabb botrány, hogy egy aktív hallgató, Farkas Petra HÖK elnök lett az egyik rektori titkárnő. Emellett a teljes tanulmányi osztáyt egyik pillanatról a másikra lefejezte a Furulyázó Dadus, az ott dolgozókat eltüntette. A régi gárda helyére három tapasztalatlan újoncot tett, ketten közülük még aktív hallgatók. A HÖK alelnök, Skamla Gábriel (volt papnövendék) lett a tanulmányi osztály vezetője. Elgondolkodtató.

 Nekem elment a kedvem attól, hogy ott tanuljak, ahol ilyenek történnek. Következő évben már másik főiskolára iratkozom át.

2. Beszámoló

Nagyon sokan olvassák a Károlin történtekről szóló blogokat Szegeden: oktatók és hallgatók egyaránt.

Hallgatóként igen kevés információhoz jutok hozzá, mi inkább a jéghely csúcsát látjuk, hogy nagyon nincsenek rendben a dolgok. Pénzt szednek a beiratkozásért, egyes hallgatóknak mindent szabad, mások egy tárgy felvételéért húszezreket fizetnek. A tankönyvtámogatásokat félévek óta nem fizetik ki a hallgatóknak. Óriási beruházások folynak, telephelyeket hoznak létre, közben dolgozókat küldenek el a gazdasági válságra hivatkozva. Nemrégiben egy új vezető mutatkozott be: Dr. Tóth László, főigazgató, aki az újonnan létrehozott Gerhardus Külügyi Intézetet vezeti. Egy katona. Soha nem volt köze a valláshoz, nem is értettük, mit keres itt.

Betty dékán törvénytelenül, nem központi eljárás keretében próbál beíratni hallgatókat etika szakra. Egy hallgatót pl. arra próbált rábeszélni, hogy vegye fel csak úgy, felvételi eljárás nélkül a szakot, majd később formálisan felvételizik. Nem hallgatóknak érezzük magunkat, hanem fejősteheneknek. Betty felkészületlenül megy be órára, sokszor azt sem tudja, kiknek és milyen tantárgyat tart.

Nem látja senki, milyen cél érdekében sakkoznak a vezetők. Csak kapkodjuk a fejünket.

Betty dékán főiskolán is talált magának publikálási lehetőséget a Deliberationes folyóiratban, melyet ki is használ. Mivel ő szerkeszti, ő mondja meg, ki publikálhat benne.

Egyes HÖK tagok olyan juttatásokat kapnak a főiskolától, hogy a dolgozóknál is többet visznek haza. Minden kitüntetés, ösztöndíj az ő markukat üti. Más szorgos, jó átlaggal rendelkező hallgató szóba sem jöhet. Nevelik a csatlósaikat…

Remélem, hogy elkezdenek nyilatkozni a dolgozók is. Van, aki perre készül a főiskola ellen. Páran reménykedünk, hogy egyszercsak ők is kipakolnak.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 163 hozzászólás »

Intertextuality. Life buoy for Dr. Pál Schmitt (Intertextualitás. Mentőöv Dr. Schmitt Pálnak)

Posted by jhnnsclvn - január 23, 2012

A pénzügyi világban jártas szakemberek számára ismerős az az elv, hogy kutyaszorítóban a leggyakorlatiasabb megoldás az elmélet. Bármennyira paradoxonnak tűnik is ez, az alábbi szöveg kristálytisztán bizonyítja, hogy az olyan kelepcéből, amilyenben most az államfő van a kölcsönzött doktorija miatt, csakis egy adaptálható elmélet jelenthet kiutat. Az ELNÖKnek egyszerűen rossz tanácsadói vannak. A “közös munká”-val és a “közös törzsanyag”-gal benavigálták dr. Schmitt Pált egy olyan zsákutcába, ahonnan már nehéz kievickélni. KuSza Ernő méltán akadémikus, mert megtalálta a megoldást. Igaz, nem olcsón. Állítólag a berlini nagykövetséget kéri érte, összes professzori állása, funkciója, akadémikusi pótléka megtartása mellett. KuSza megéri a pénzét. Aki nem hiszi, olvassa el az alábbi szöveget, ami valóságos mentőöv a zavaros magyrázatok ingoványában fuldokló Dr. ELNÖKnek. – A szerk.

Szerző: Ku-Sza Ernő

Ennek a roppant egyszerű nyelvezetű írásnak a témája Én és a Pali bácsi. Azért írom egyszerű nyelvezettel, hogy Pali bácsi is megértse. Meg azért is, mert ezt most nem egy német, hanem egy magyar szövegből emeltem át. Azaz a pretextus nem nyakatekert idegen szöveg, amit félig sem értek, hanem egy jól megírt magyar, amit most egy posztmodern szövegtechnikai eljárás értelmében intertextualizálok. Ez a jólmegírtság érződik rajta. Gördülékeny, érthető, sőt értelmes. Nem úgy, mint a többi KuSza-szöveg, amit kötelező olvasmánynak adok fel a hallgatóknak, de még én se értem.

Szóval, mi a közös mibennünk a Schmitt Palival?

Az, hogy mindketten imádunk lopni.

Miért is lopunk mi, tudósok, doktorok, én és a Pali? Mert nem jut eszünbe semmi eredeti. Csakhogy kissé nehezebb helyzetben vagyunk, mint egy tolvaj, aki egyszerűen elveszi a másét. Mi sajnos ezt nem tehetjük. A másik pénztárcáját, ékszerét, autóját nem védi semmi. De más szövegeit védi a szerzői jog.

Egy megoldás van. Akkor, ha az a szöveg idegen nyelven íródott, és mi le tudjuk fordítani, meg tudjuk szólaltatni magyarul, átengedve önmagunkon, átfordítva a saját nyelvünkre, amely persze nemcsak saját anyanyelvünk, hanem saját egyéni nyelvünk is.

Ez persze régi módszer. A rómaiak is így tették magukévá a görögöket. Pl. Catullus Szapphót.

Ez nem volt annyira egyszerű, mert Szapphó homo volt, Catullus meg hetero. Ezen úgy segített Catullus, hogy a szerelmét elnevezte Lesbiának. Így aztán ő is leszbikus verseket bírt írni. Hajszálra ugyanaz a szövegtechnika, ahogy Pali bá’ csinálta a Nyikolájjal:

Szapphó: Mint egy isten…

Mint egy isten, boldog az én szememben

az a férfi, szembe ki véled ülhet,

és közelről hallja, ahogy csevegsz, a

hangodat, édes

és megejtő, halk nevetésedet, mely

úgy szorítja szívem, a mellem oly szűk –

mert ha meglátlak, darabokra tört a

számban a nyelvem:

nincs szavam már, s szerte a tagjaimban

tűz lobog fel, bőröm alá lopózik,

mit se lát a két szemem, és a vérem

zúg a fülemben.

Catullus: 51. vers

Istenekkel látszik egyenjogúnak

(többnek is még – hogyha szabad ilyesmit

mondani) az, szembe veled ki ülhet,

s nézhet az édes

nevetésed hallva; ez elrabolja

minden érzékem, hiszen én ha látlak,

Lesbiám, egy szó se jön – én szegény! – a

számra sokáig,

béna a nyelvem, pici kis tüzecskék

harapóznak már el a tagjaimban,

fülem is cseng, és iker éj borul rá

a szemeimre.

Első pillantásra igencsak hasonlít egymásra a két vers. Második pillantásra is: Catullusé meglehetősen pontos fordítása a Szapphó-versnek. Pedig ma ezt nem így hívják. Hanem úgy, hogy intertextualitás. Nem is vonta meg senki, utólag se, Catullustól a költő-címet.

Minden bizonnyal ez az intertextuális technika technika tetszhetett meg Pali bácsinak, aki nagy irodalomkedvelő és kivételes erudíciójú nyelvművész. Fogta tehát Nyikoláj Georgijevet, és ugyanazt csinálta vele, mint Catullus Szapphóval: magáévá tette. Láthatjuk, hogy Catullus se Szapphó nevét írta a fordítása alá, hanem a sajátját. Majd bolond lett volna, ha már annyit dolgozott vele. Pali bácsi se volt bolond.

Ez tehát nem lopás, ez az intertextualitás bevett, ősrégi technikája. Én is ezt csinálom.

Na már most, mi a különbség köztem és a Pali bácsi között? Az, hogy Pali bá’ lebukott, én meg még nem. Lehet, soha nem is fogok.

Mi a titkom?

Pali bácsi elkövette azt a hibát, hogy lefordíttatta valakivel a bolgár szerző francia nyelvű szövegét, mégpedig olyannal, aki értett franciául, és nem saját maga fordította. Ha saját maga fordította volna, soha senki nem ismert volna rá az eredetire. Én ezzel szemben saját magam, önállóan fordítok. Vagyis nem azt írom le magyarul, ami a német szövegben van, hanem ahogy én azt értelmezem. Vagyis ahogy én azt megértem. Vagyis ahogy én azt nem értem. Mondják, akik néha valami áthallást fedeznek fel, hogy Jaussnál, Gadamernél, Kosellecknél stb. annak volt értelme, ami nálam teljesen elveszett. És hogy ott a szintaxis, szemantika, grammatika rendben volt. Az én fordításaim ellenben érthetetlenek, értelmetlenek, se nyelvtanilag, se szintaktikailag, se szemantikailag nem stimmelnek. Az én szövegem eredetijére a szülő anyja, sőt, a nemző apja se ismer rá. Ezek eredeti, hamisítatlan, Kesze-KuSza-szövegek. Az a differentia specificájuk – magyarul márkájuk – hogy tökéletes zagyvaságok.

Mi a tanulság?

Az, hogy ha valaki ilyesfajta intertextualitásra adja a fejét, mint a Pali bácsi, ügyeljen rá, hogy a szövegének ne legyen semmi értelme. Ha nincs értelem, a kutya se keresi az eredetit. Egyrészt mert a külföldi szerzőkről eleve feltételezik, hogy csak értelmes szövegeket adnak ki, másrészt mert hülye szöveget le se lehetne fordítani. A módszerem zseniális és bombabiztos. A véletlen vezetett rá, vagy a szükség. Az ti., hogy nem értek jól németül.

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 49 hozzászólás »

Places and budget at the Károli University, 2012 (Helyek és költségek a Károlin, 2012)

Posted by jhnnsclvn - január 20, 2012

Szerző: Kisjogász

Feltették a tájékoztatót az ösztöndíjas helyek intézményenkénti megosztásáról és az új hallgatókat terhelő költségekről. A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-re összesen 280 államilag támogatott helyet kap. Ebből 0 hely jut az ÁJK-nak – teljesen megérdemelten –, 10 Nagykőrösnek (+35 felsőfokú szakképzés), 270 a BTK-nak. Az országosan 100 államilag finanszírozott jogász helyen egyébként az ELTE és a Pázmány osztozik egyenlő arányban. (Ennyivel jobb a Pázmány jogi képzése a Károlinál 🙂 ) A BTK-n belül 20 helyet kap a Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézet, ezen azonban meg kell osztozni a kommédia szakosoknak a “frissensült” (Karasszon-idézet, ugye, nem haragszik, Professzor úr? 🙂 ) szociológusokkal. A maradék 250-en osztozhatnak a többiek, ami nem is olyan kevés ahhoz képest, hogy milyen penetránsan rossz hírük van az egyes szakoknak, mint pl. a magyar irodalom és kultúratudomány, vagy a magyar nyelvészet. Ezeket én csak (rossz)hírből ismerem, viszont a károlis jogi képzést a bőrömön tapasztaltam, sőt ez a tapasztalat a bőröm alá hatolt, ma is jeges borzadály fog el, ha rá gondolok. Nem ajánlom senkinek! Ez nemcsak messze a legszarabb, hanem messze a legdrágább is, ahogy annakidején Balla Zoltán professzor úr ezen a blogon már nagyon helyesen megírta: méregdrága bóvli!,  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/02/13/the-lowest-quality-at-the-highest-price-bovlit-meregdragan-ez-a-karoli/

Költségek a Károlin

KRE

Károli Gáspár Református Egyetem

KRE-ÁJK

Károli Gáspár Református Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

O N K jogász 215 000 Ft 10 JOGI

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Szakmacsoport

F N K jogi asszisztens 115 000 Ft 4 ügyv

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

O L K jogász 210 000 Ft 10 JOGI  MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Szakmacsoport

F L K jogi asszisztens 115 000 Ft 4 ügyv

KRE-BTK

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

A N K anglisztika 170 000 Ft 6 BÖLCS

A N K germanisztika-néderlandisztika szakirány 165 000 Ft 6 BÖLCS

A N K germanisztika-német szakirány 165 000 Ft 6 BÖLCS

A N K keleti nyelvek és kultúrák-japán szakirány 180 000 Ft 6 BÖLCS

A N K kommunikáció és médiatudomány 200 000 Ft 6 TÁRS

A N K magyar 180 000 Ft 6 BÖLCS

A N K pszichológia 290 000 Ft 6 BÖLCS

A N K szabad bölcsészet 170 000 Ft 6 BÖLCS

A N K szociológia 190 000 Ft 6 TÁRS

A N K történelem 180 000 Ft 6 BÖLCS

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK  ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

A L K kommunikáció és médiatudomány 200 000 Ft 6 TÁRS

A L K pszichológia 290 000 Ft 6 BÖLCS
KRE

Károli Gáspár Református Egyetem

KRE-BTK

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

M N K irodalom- és kultúratudomány 220 000 Ft 4 BÖLCS

M N K japanológia 230 000 Ft 4 BÖLCS

M N K néderlandisztika 200 000 Ft 4 BÖLCS

M N K német nyelv, irodalom és kultúra 200 000 Ft 4 BÖLCS

M N K pszichológia 330 000 Ft 4 BÖLCS

M N K színháztudomány 250 000 Ft 4 BÖLCS

M N K tanár (T/D) – angoltanár 270 000 Ft 2-3 PED

M N K tanár (T/D) – magyar mint idegen nyelv tanára 270 000 Ft 2-3 PED

M N K tanár (T/D) – magyartanár 270 000 Ft 2-3 PED

M N K tanár (T/D) – némettanár 270 000 Ft 2-3 PED

M N K tanár (T/D) – történelemtanár 270 000 Ft 2-3 PED

M N K tanár – angoltanár 270 000 Ft 5 PED

M N K tanár – magyar mint idegen nyelv tanára 270 000 Ft 5 PED

M N K tanár – magyartanár 270 000 Ft 5 PED

M N K tanár – némettanár 270 000 Ft 5 PED

M N K tanár – történelemtanár 270 000 Ft 5 PED

M N K terminológia 230 000 Ft 4 BÖLCS

M N K történelem 220 000 Ft 4 BÖLCS

M N K vallástudomány 200 000 Ft 4 BÖLCS

Részidős képzések

Képz.

szint

Munkarend

Fin.

forma Választható szak Önköltség (félév)

Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

M L K színháztudomány 230 000 Ft 4 BÖLCS

M L K tanár (T/D) – angoltanár 270 000 Ft 2-3 PED

M L K tanár (T/D) – magyartanár 270 000 Ft 2-3 PEDM L K tanár (T/D) – némettanár 270 000 Ft 2-3 PED

M L K tanár (T/D) – történelemtanár 270 000 Ft 2-3 PED

M L K vallástudomány 200 000 Ft 4 BÖLCS

Itt az egész lista:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT2012A_AOF/FFT2012A_Tajekoztatas.pdf

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 33 hozzászólás »

In defence of the President (Az Elnök védelmében)

Posted by karoligaspar - január 18, 2012

Szerző: Szenátus

Balla Péter összehívta a Szenátust és határozatot hozatott a köztársasági elnök fenntartás nélküli támogatásáról. Érvelése szerint Dr. Schmitt Pálnak egyetlen egyetem sem köszönhet annyit, mint a Károli. Hosszú, áldatlan viszály és interregnum után dr. Schmitt Pál volt az, aki egy hitben erős, erkölcsileg feddhetetlen, tudós férfiút nevezett ki rektornak a Károli élére, elősegítve annak felvirágzását: Balla Péter lelkészt. Dr. Schmitt Pálnak ezért a Károli hálával tartozik, és köteles megvédeni őt a méltatlan balliberális támadásoktól.

Az egyetem tavaly szeptemberben hivatalosan is beiktatott rektora, Balla Péter ezen túl személy szerint is hálával tartozik a Köztársasági Elnöknek, dr. Schmitt Pálnak, aki nemcsak átnyújtotta neki a díszkötéses hivatalos oklevelet a rektori kinevezésről, hanem szeretettel, barátilag fogadta őt a Sándor palotában. Sőt, nemcsak Balla Péterrel fogott kezet, hanem kebelére ölelte Balla Péter feleségét és összes gyermekét, szívesen, kedvesen, mintha a nagyapjuk lenne, barátságosan pózolgatott velük a kamerák előtt, örök emléket és mély benyomást hagyva a szívükben.

Az itt látható képek közül az elsőnek a “Bábok kézfogója”, a negyediknek “Az adoptált Nagypapa” címet adhatnánk: http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/inaugurated-in-the-office-of-the-rector/ 

Ld. még: 

http://karoligaspar.wordpress.com/2012/01/18/in-defence-of-the-president-az-elnok-vedelmeben/

 

Balla Péter ezért a keresztyén szellemiség és a Szentírás nevében hitet tesz a nagy és nemes államférfi mellett, és arra szólítja fel beosztottjait, kollégáit, hogy tegyenek meg mindent dr. Schmitt Pál megvédéséért, a méltatlan rágalmak alóli tisztázásért.

Konkrét intézkedésekről is születtek határozatok az ügyben. A Szenátus felkéri dr. Sepsi Enikőt, a Bölcsészettudományi  Kar dékánját, a francia nyelv kitűnő ismerőjét, neves francia-magyar műfordítót, a francia Pálmarend lovagját, hogy hasonlítsa össze tüzetesen a francia és a magyar nyelvű szöveget, és állapítsa meg, hasonlítanak-e egymásra és ha igen, melyik keletkezett előbb. Az elnök szövegének ugyanis volt egy korábbi változata, amit a bolgár kollégájának kölcsön adott. Emellett a Szenátus felkéri az egész Történettudományi Intézetet és különösképpen a Történettudományi Doktori Iskolát, hogy vizsgálja meg alaposan a két szöveget. Személy szerint Prof. Dr. Szakály Sándort, a Történettudományi Doktori Iskola vezetőjét bízzák meg a tüzetes tartalmi elemzéssel. Tudvalevőleg Szakály professzor nemcsak a hadtudományoknak, hanem a sporttörténelemnek és sporttudományoknak is kiváló tudósa, így ő a legalkalmasabb személy a dr. Schmitt Pált ért durva ellenzéki politikai támadások elhárítására. Sepsi Enikő dékán asszony és Szakály Sándor professzor nemcsak dr. Schmitt Pál Elnök, hanem az egész magyar nép becsületéért küzdenek,  amikor annak bebizonyításán fáradoznak, hogy nem a mi Elnökünk, hanem – eléggé el nem ítélhető módon – a bolgár plagizált. Ezért Balla Péter kéri az egész Károli Egyetem közösségét, egy emberként álljanak e két nagyszerű tudós és nagyszerű református mögé.

Értesüléseink szerint egyidejűleg Kovács Barnabás stratégiai igazgató is nyomozást indított annak felderítésére, ki vezette a bolgár nyomra a HVG újságíróját. – A szerk.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 114 hozzászólás »

Worm’s strategy (Féreg-stratégia)

Posted by jhnnsclvn - január 16, 2012

Az alábbi posztból az derül ki, hogy még nem döntöttek az ELNÖK sorsáról: felemeljék-e vagy leejtsék? – A szerk.

Szerző: Féreg Csaba, a Károli Református Egyetem Jogi Karának tanszékvezetője

Egyre kínosabb a helyzet. A főnökömnek ma tele lett a nadrágja, amikor át kellett adnia a kinevezési okmányt Csizmadia Norbert államtitkárnak. De megmentettem a helyzetet. Mondtam az újságíróknak, hogy pofa be, a főnököm mától némasági fogadalmat tett. Pali bá’ ennek megfelelően feszült, de rezzenéstelen arccal, némán átadta az okmányt, kezet fogott és elvonult. Mindezt szó nélkül. Az újságírók, akik majd szétpukkadtak a kaján kérdésektől és gúnyos megjegyzésektől, nagyot koppantak. Profi szervezés volt részemről. Ez volt a legkevesebb azért, hogy a tippet valójában én adtam az újságírónak, mármint hogy nézzenek egy kicsit utána annak a doktorinak. 🙂 De nem biztos, hogy még egyszer le tudom szerelni a nyüzsgő médiát. Pali bá’nak meg szaporodnak a protokolláris feladatai. Gyakran ki kell majd állnia a nyilvánosság elé, és ez az én fejemre hullik majd vissza…

Valamit most már tényleg mondanunk kell, mégiscsak mi jelöltük ezt a bábot, amit már nagyon bánok. Értem, hogy a Nagyvezírnek egy két lábon járó töltőtoll kellett, de hát ez lépten-nyomon pacázik. Ha meg akarjuk menteni, akkor nosza, nyomjuk a süket dumát a méltatlan politikai támadásról meg az ellenzéki manipulációról meg a többi hülyeségről. Megrendeltem egy fedődolgozatot, amivel bizonyítjuk, hogy valójában a bolgár lopott ettől a Copy Kingtől. A bolgár halott, nem tud visszapofázni, a kegyeletsértés meg kit érdekel, kicsire nem adunk. A bolgár lánya nem látszik harcias típusnak, rajta átgázolhatunk, a NOB meg tele van Pali bá’ haverjaival. Ők a mi embereink.

A tudományos szakvélemény elkészítésére van már több jelentkező. A legesélyesebb egy akadémikus, aki a berlini nagyköveti posztért be fogja bizonyítani, hogy egy fülkeforradalmian eredeti dolgozatról van szó. Tárgyalunk vele, de még mindig nem kaptuk meg a Nagyvezírtől az ukázt.

A kérdés még mindig az, hogy nem jobb-e beáldozni ezt a díszizét. Azért a saját hazugságainknak nehogy bedőljünk már. Még hogy köztiszteletben álló, érdemdús férfiú. Hát egy ország röhög ezen a „pojácán”, amire én magas ívben teszek, de ha mégis valaki másnak kéne ez a szék, tudjátok, kire gondolok, akkor hagyjuk, hogy ez a pojáca előtte összekenje? Ez persze nem az én gondom. Mondják, hogy szarba lépni szerencsét hoz, akkor nyilván szarba beleülni is. Mindegy mibe ül a következő, mert sokáig nem fog ott ülni. Népszerű és többtízezrek által megtekintett köztévés interjúban kifejtettem, hogy Pali bá’t én nem tekintem elnöknek, semminek sem tekintem, annyira nullának, hogy rá is legyintettem, el is hessentettem. Ezzel azt akartam kifejezni, hogy az a pojáca, aki az ajtótól az íróasztaláig sétál napont több tucatszor, aztán leül és aláír, nem elnök, nem is ember, nem is tom mi. És ugyanitt elmondtam, hogy az én eszményem a balti államok elnöki rendszere, ahol már a parlament által elfogadott törvényeket is meg lehet torpedózni:

http://videotar.mtv.hu/Cimkek/c/s/cservak_csaba.aspx

Majd ha ez a lidércálom itt elmúlik, akkor megmutatom. De előtte jön még egy keményebb vargabetű. Mindegy, majd őt is megfúrom.

Oké nagyokosok, mielőtt elszalad velem a ló és elkezdek álmodozni a jövő elnökségemről, oldjuk meg előbb ezt a bagatell ügyet a bagatell érintettel itt. Szóval melyik legyen: méltatlanul támadott nemzeti büszkeségünk vagy köpönyegforgató komcsi tolvaj? Melyiket dolgozzam ki?

A féreg a címben nem szitokszó, hanem a szláv “cserv” szó magyar fordítása. A “cserv” szónak családnévként különböző kicsinyítőképzős változatai fordulnak elő, pl. ‘cservák’, ‘cservenyák’ stb. – A szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 37 hozzászólás »

Mr. Butcher and Mr. Smith (Mészáros Márton és Schmitt Pál)

Posted by jhnnsclvn - január 12, 2012

Szerző: Anthony

Schmitt Pál doktorijának lebuktatásához ennek a blognak nincs semmi köze. Nem a ti érdemetek, valljátok be, még csak nem is gondoltatok rá, halvány eszetekben sem merült fel a gyanú, hogy még egy tornából írt disszertáció is lehet csalás.

A Mészáros-ügy leleplezése azonban a ti érdemetek. Ország-világ elé tártatok egy bődületes csalást (külföldi lapok fórumain is szerepelt az ügy). 13 és fél oldalas, társszerzővel írt szövegre valaki summa cum laude minősítéssel (100%-kal) doktori címet kapott. Igaz, csak egy bóvli egyetemen, a Károlin. Majd amikor lebukott, és a MAB visszavonatta a Károlival a fokozatot, a patinásnak mondott, de valójában ugyanolyan bóvli és ugyanolyan korrupt Szegedi Egyetem ismételten kiadta a PhD-t, úgy, hogy a bukás után 4 hónappal már eljárásra fogadta a csalót a bukott dolgozatával együtt, holott a törvény minimum 2 év várakozást ír elő az eljárásra bocsátásig (nem pedig a védésig!). Mészárosnak a haja szála sem görbült, mint ahogy témavezetőinek – a kar akkori dékánjának és helyettesének – sem, a szegedi okirat- és névhamisítóknak, doktori iskola-vezetőknek, titkároknak, egyéb közreműködőknek, az egri opponensnek, a károlis dékánnénak (opponens a témavezető dékán-férj mellett!), az ELTÉ-s bizottsági elnöknek, egyiküknek sem, változatlanul a helyükön vannak mindnyájan. Csak egyetlen embert rúgtak ki az ügy miat, a Károli Doktori Iskolájának akkori vezetőjét, aki nem vállalt cinkosságot a csalásban. Őt a lehető legbrutálisabb módon üldözték és a legdurvább módszerrel végezték ki: betegállománya alatt – nem azonnali hatállyal, hanem visszamenőlegesen, beelőzve a visszamenőleges törvényeket.

A Mészáros-ügynek ugyanaz a társadalmi üzenete, mint a Schmit-plágiumnak. Ebben az országban minden lehetséges. A bűncselekmény nemcsak megengedett, hanem támogatott, a bűncselekmény üldözése viszont súlyos következményeket von maga után. Vagyis ebben a közegben a bűnözőket támogatják. Hiába buknak le, hiába húzzák le róluk a keresztvizet, hiába bizonyítanak be mindent, hiába publikálják a bizonyítékokat, a bűnözők továbbra is élik világukat, űzik becstelen mesterségüket, míg leleplezőik nagyon megszívják.

És itt van a vízválasztó a nyugat-európai demokráciák és a magyar társadalom között: a harmadik „fél”, a nyilvánosság ereje. Az előbbiben egy hiteltelen, hazug, csaló személy nem él meg: akit rajtakapnak egy bűnelkövetésen, annak egzisztenciálisan, morálisan, emberileg vége. Nyilvánosan leleplezik, a nyilvánosság előtt kell vállalnia tette következményeit.

Nálunk viszont épp fordítva. Először is a nyilvánosságot igyekeznek minden erővel elnyomni. A Mészáros-ügy feltárójának, a betegállománya alatt rendkívüli felmondással kirúgott professzornak a munkaügyi perét zárt ajtók mögött tárgyalják. Minden titokban, mutyizással menjen, ne szivárogjon ki semmi. Noha a bűncselekmények feltárása elsőrendű társadalmi közérdek, a Református Egyetem és a Református Egyház főleg ettől fél. Stílszerűen mondhatnánk, úgy félnek ezek az álszent papok a nyilvánosságtól, mint ördög a tömjéntől. De nemcsak a farizeus papok. Mészáros másodszori, teljesen törvénytelen védése a Szegedi Tudományegyetemen a nyilvánosság teljes kizárása mellett zajlott. A cinkosok egymás közt voltak. De ugyanez mondható el 9 gyanús jogi PhD-védésről is, ugyancsak Szegeden, ami miatt a MAB csak 1 évre adta meg a szegedi jogi kar akkreditációját. A nyilvánosság a mumus Szegeden is. Bűnözni csak csendben, sötétben lehet. Nehogy má’ a sajtó megszimatolja, mit művelünk mi itten…

A magyar és a német társadalom különböző hozzáállását a csalókhoz, mutyizókhoz, nepotistákhoz, jól példázza a Schmitt-Mészáros ügy összevetése a leghíresebb német doktori csalással, a Guttenberg-üggyel:

Karl-Theodor zu Guttenberg német védelmi miniszter 2011 márciusában lemondott a miniszterségről és a Bundestagban viselt képviselői mandátumáról, két héttel később pedig az utolsó politikai megbízatásától is megvált. A kereszténydemokrata miniszter doktori disszertációjával kapcsolatban múlt év február közepén merültek fel kételyek: vajon az egyik legnépszerűbb német politikus értekezése önálló tudományos kutatómunka eredménye-e?

Guttenberg báró – a gyorsan gyűlő és a nyilvánosság elé tárt bizonyítékok ellenére – néhány napig kategorikusan tagadott, állítva, hogy a dolgozat a saját munkája. Pár nappal később azonban a plágiumgyanú miatt „Googlebergnek” gúnyolt báró bejelentette, hogy ideiglenesen, mindaddig, amíg a Bayreuthi Egyetem nem tisztázza a kérdést, nem használja a doktori címet. Három napra rá, elismerve, hogy „súlyos hibákat” követett el, kénytelen volt véglegesen lemondani a címről, kérve egyúttal az egyetemet, hogy a summa cum laude minősítésű tudományos fokozatot vonja vissza. A Bayreuthi Egyetem saját vizsgálatára alapozva február 23-án a doktori szabályzat „széles körű megsértése” miatt visszavonta a fokozatot.

Forrás:

http://hvg.hu/itthon/20120111_Schmitt_doktori_disszertacio_plagium#utm_source=hvg.hu&utm_medium=listing&utm_content=related&utm_campaign=related

Guttenberg lemondása villámgyoran, napok alatt lezajlott. Pedig ő nem ilyen arányban lopott (180 oldalt a 215-ből, csak 120-at a 400-ból). És hogyan reagál Schmitt Pál? Először is kategorikusan tagad, a leghatározottaban visszautasít, miközben az egyértelmű bizonyítékok már napvilágra kerültek, miután már értelmetlen tagadni. Majd szólnak neki: izé, ez gáz, ez így nem jó, tuningold egy kicsit. És Pali bácsi finomít az álláspontján: mély barátság, közös munka, közös konzultációk, közös gondolkodás, közös források a bolgár sporttörténész Georgijevvel. Csoda-e, ha a kodifikált eredmény, bár mindketten önállóan fogalmazták meg, egyikük franciául, másikuk magyarul, szóról szóra megegyezik? Ugye hogy nem?

Valljuk be őszintén: tényleg nem. Ami itt a szemünk előtt van, az nem csoda, hanem lopás.

A Mészáros-ügy már súlyos tünet volt: a magyar társadalom vészjelzése, riadó-üzenete. Vigyázat: az ún. tudományos fokozatok Patyomkin-homlokzatok – nincs mögöttük építmény, nincs mögöttük munka, tudás!

Nem túl sokat kellett várnunk arra, hogy a Schmitt-üggyel robbanjon a bomba.

Nincsenek már a magyar társadalomban becsületes iparosok. Elvégre mit várhatunk a falu hentesétől, szabójától, kulcsárától, ha már a falu első embere, a falu kovácsa is csaló?

Posted in Károli University of the Reformed Church | 74 hozzászólás »

University budget (Felsőoktatási keretszámok és költségek, 2012)

Posted by jhnnsclvn - január 8, 2012

A könnyebb tájékozódás végett idemásoltuk a 2012. évi felvételi keretszámokat és a -tól -ig költségeket. Ebben a versenyben kell a Károlinak megfelelő számú hallgatóról gondoskodnia. – A szerk.

Szerző: Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága

A felsőoktatásba felvehetők létszáma

A Kormány 2012. január 4-én elfogadta a 2012-ben a felsőoktatásba felvehetők létszámkeretét.

Ennek alapján minden jelentkező felvételt nyerhet, amennyiben pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot. Az erről szóló döntés a hallgató felkészültségének, azaz a felsőoktatás magasabb minőségének ún. bemeneti biztosítéka. A legjobb tudású hallgatók képzését az állam ösztöndíjjal vagy részösztöndíjjal támogatja. A többiek igénybe vehetik az állami kamattámogatással létesített diákhitel II-t, amely fedezi a képzésük költségeit. Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott keretszámok az alábbiak szerint oszlanak meg az egyes képzési területek ill. szintek között:

 1. 2012-ben az államilag támogatott új belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehető) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti és a katonai felsőoktatást – a Kormány 33.927 teljes és 15.550 részleges (50 %-os) támogatásban részesülő létszámban határozta meg

Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban részesülők létszáma

Részleges támogatásban részesülők létszáma

a) a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma

3.500

 

b) alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

26.990

+1.017*

+15.550

ebből

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

1.300

+100

bölcsészettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

2.700

gazdaságtudományok képzési területre felvehető hallgatók száma

250

informatika képzési területre felvehető hallgatók száma

3.600

+4.600

közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehető hallgatók száma

1.017*

igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehető hallgatók száma

   200

műszaki képzési területre felvehető hallgatók szám

8.000

+7.600

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

2.800

+100

pedagógusképzés képzési területre felvehető hallgatók száma

1.600

sporttudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

  450

társadalomtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1.000

természettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

4.000

+3.150

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

   740

művészetközvetítés képzési területre felvehető hallgatók száma

   350

c) egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók létszáma

2.420

 

ebből

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

   160

jogász szakra felvehető hallgatók száma

   100

műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma

   200

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1.800

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

   160

*/ A 2. pont szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehető létszám.

d) az államilag támogatott új belépő létszámkeret legfeljebb 10 %-a – az a)-c) pont szerinti keretszám részeként – a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,

e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.

 1. A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen az államilag támogatott alapképzésre felvehető hallgatók létszámából közigazgatási képzésre 450 fő, rendészeti képzésre 477 fő, katonai képzésre pedig 90 fő vehető fel.
 1. a)  A Kormány a 2012-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatók létszámát 19.600 főben határozza meg, azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.

b)   A Kormány a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési területen mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatók létszámát 500 főben határozza meg.

 1. A Kormány a 2012-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehető hallgatók létszámát 1.300 főben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehető hallgatók létszáma legfeljebb 430 fő, míg az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületekre felvehető hallgatók létszáma legalább 870 fő lehet.
 1. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehető hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5 %-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlétszám nem léphető túl.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei

A Kormány által január 4-én elfogadott alább részletezett összeghatárokon belül az egyes felsőoktatási intézmények határozzák meg az önköltségek összegét. Ezeket az összegeket a felvételi tájékoztató elektronikus változatából ismerhetik majd meg az érdeklődők.

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fő/év)

Képzési terület

Költségkeretek

alapképzés

mesterképzés

(osztatlan)

-tól

-ig

-tól

-ig

A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS        
1. AGRÁR        
1 agrár műszaki

350

500

610

800

2 élelmiszer- és kertészmérnöki

350

500

610

800

3 gazdasági-vidékfejlesztés mérnöki

350

500

610

800

4 környezetgazd. és term.-védelemi mérnöki

350

500

610

800

5 mezőgazdasági

350

500

610

800

2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

 

6 magyar

230

400

450

600

7 modern filológia

230

400

450

600

8 ókori és keleti filológia

230

400

450

600

9 pedagógia

230

400

450

600

10 pszichológia

450

600

650

800

11 szabad bölcsészet

230

400

450

600

12 történelem

230

400

450

600

3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

13 közgazdasági

350

500

450

700

14 üzleti

300

700

500

800

4. INFORMATIKA

 

15 informatikai

360

600

650

850

5. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

 

16 jogi-igazgatási

240

400

450

650

6. MŰSZAKI

 

17 műszaki ágak

350

650

610

800

7. MŰVÉSZETI

 

18 művészeti ágak

600

1600

700

1900

8. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 

19 művészeti

550

700

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

20 egészségtudományi

500

600

600

800

10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 

21 gyógypedagógus

500

550

650

750

22 óvodapedagógus, tanító

230

400

23 tanár

600

800

11. SPORTTUDOMÁNY

 

24 sport

350

450

610

800

25 testkultúra

350

450

610

800

12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 

26 politikatudomány

300

600

450

800

27 társadalomismeret

300

600

450

800

28 szociális

300

450

600

800

13. TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

29 élő- és élettelen képzési ágak

350

600

610

800

B) OSZTATLAN KÉPZÉS

 

 

 

 

1. AGRÁR

 

 

 

 

30 állatorvostudományi

 

2000

2400

31 erdőmérnöki

 

450

500

5. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

 

 

 

32 jogász

 

300

700

6. MŰSZAKI

 

 

 

33 építész

 

650

800

7. MŰVÉSZETI

 

 

 

34 építőművész

 

35 művészeti ágak

 

1000

1900

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

36 orvos, fogorvos

 

1900

2700

37 gyógyszerész

 

1500

1600

Forrás:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozel-50-ezer-tamogatott-ferohely-a-felsooktatasban


Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 111 hozzászólás »

Counter-Report 2011 (Ellenjelentés a Károli BTK helyzetéről, 2011)

Posted by jhnnsclvn - január 5, 2012

Jelentés a MAB Látogató Bizottságának a Károli Bölcsészettudományi Karának jelenlegi helyzetéről

Új vezetés

A Bölcsészettudományi Kart 2010 szeptembere óta új dékán, dr. Sepsi Enikő irányítja. Sepsi Enikő 2009 novemberében került a Károli oktatói állományába docensként a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékre, lényegében egyetemi oktatói tapasztalat nélkül. Korábban az ELTE Ménesi úti kollégiumának igazgató-helyettese volt évtizedekig. Alkalmazásával egy időben azonnal főtitkári megbízást kapott, majd fél évvel később ő írta ki – gyakorlatilag saját magára „szabva” – a dékáni pályázatot. Erre utal az a körülmény, hogy a posztra más pályázó nem volt. A Károli Református Egyetemen már hagyomány az ilyen antidemokratikus pszeudo-pályáztatás, amit az egyetemi autonómia felfüggesztésével a Fenntartó közvetlenül irányít, és amelynek eredményeképpen a kiszemelt leendő vezető ellenfél nélkül nyeri el a neki szánt pozíciót. Így kapott megbízást az ÁJK dékáni posztjára 2010-ben előbb Domokos Andrea, majd a tudományos fokozat nélküli Kovács Barnabás és Kovács Zsolt Csaba, egyidejűleg a stratégiai ill. gazdasági igazgatói pozíciókat is betöltve, majd Antalóczy Péter. Így választatta magát a Bölcsészkaron dékánná 2008-ban Szabó András, így kapott kétszer is rektori megbízást Balla Péter. Egyetlen esetben sem volt ellenjelölt.

A vezetőváltás okai és következményei

A korábbi vezetői team – Szabó András és „csapata” – 2010-ben, másfél év után, formálisan lemondott. Valójában erre felszólítást kaptak a Fenntartótól. Ennek elsődleges oka nem az Irodalomtudományi Doktori Iskola körül elkövetett hivatali visszaélések lehettek, mert ezek nem jártak az elkövetőkre nézve megfelelő súlyú következménnyel, ahogyan azt a MAB 2009. október 1-i határozatában az egyetem vezetésétől megkövetelte, hanem a BTK-n kirobbant különösen nagy értékű sikkasztási ügy, amelyről informális források szerint a Fenntartó már korábban értesült, de csak Sepsi Enikő kinevezése után állt módjában azt kivizsgáltatni.  A BRFK 2011 szeptemberi közleménye nem szól arról, hogyan lehetett egy alacsony beosztású adminisztratív munkaerőnek a Kar vezetői tudta nélkül 157 millió forintot elsikkasztania. A magányos tettes mint magyarázat se nem való-, se nem életszerű.

Sepsi Enikő érdeme, hogy a sikkasztást feltárta, a Kar adminisztrációjának rendbe tételét elkezdte. Ez a munka még folyamatban van. A tudományos munka koordinálására és irányítására az új dékán sem képességei, sem tapasztalatai alapján nem látszik alkalmasnak.

Szabó Andrást a dékáni posztot követően a Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézet vezetéséről is leváltották, de tanszékvezetői megbízását megtarthatta. Egykori helyettesei közül Bíró Máriát 2010 nyarán egyik napról a másikra nyugdíjazták. A BTK rektorhelyettesét, Györgyiné Koncz Juditot – formailag közös megegyezéssel – ezt követően küldték el. Szabó András másik helyettese, Kulcsár-Szabó Ágnes tanszékvezetői pozícióját megtarthatta, bár épp azt a tanszéket vezeti – az Összehasonlító Irodalmit –, amelyen egyszakos diplomájával helye sem lehetne.

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet új vezetője

Szabó András helyére Bertha Zoltán nevezték ki 2011 áprilisában intézetvezetőnek, aki nem szívesen és csak vezetői nyomásra vállalta el a feladatot. Kinevezése után azonnal infarktust kapott, egy héten át intenzív osztályon kezelték. Vezetésre alkalmatlan, ennek teljes mértékben tudatában van, nem akarta vállalni, azonban „rábeszélték”. A régi vezetőkkel nem mer konfrontálódni, saját hallgatói és kollégái érdekeit sem képes velük szemben érvényesíteni.

A Régi Magyar Irodalmi Tanszéket változatlanul Szabó András vezeti. Bár a közalkalmazotti törvény tiltja, itt oktat óraadóként saját felesége, Petrőczi Éva is, magyar szakos diploma nélkül, csak angol szakos diplomával régi magyar irodalmat. A tanszék oktatói gárdája túl nagy az ellátott órákhoz képest: a házaspár mellett itt oktat Bene Sándor másodállású docens, Bánki Éva adjunktus és Pénzes Szabolcs tanársegéd.

Az Összehasonlító Irodalmi Tanszéket az egyszakos diplomájával arra alkalmatlan Kulcsár-Szabó Ágnes vezeti, aki közvetlen munkatársai zömét szintén a komparatisztikára alkalmatlan egyszakosok közül válogatta: Kovács Árpád csak orosz szakos (orosz szak nincs az egyetemen), Mészáros Márton pedig csak magyar szakos. Egyedül Géher István Lászlónak van az Összehasonlító Tanszékre magyar-angol szakosként megfelelő képesítése. Minthogy ez a tanszék látja el a világirodalom oktatását, kérdés, hogy képes ezt Kulcsár-Szabó Ágnes és Mészáros Márton teljesíteni, akiknek nemcsak idegen nyelv szakos diplomájuk, hanem nyelvtudásuk sincs. Nem lehet tudni, Mészáros Márton megkapta-e a doktori fokozatot. Az egyetemi honlap egyik helyén Dr-ként, a másik helyén anélkül tüntetik fel. Az Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu) szerint a fokozatot részére a Szegedi Tudományegyetem 2010 december 16-án kiállította, annak ellenére, hogy a szegedi védés kormányrendeletbe ütközött. A 2009. március 26-i eredménytelen eljárás után Mészáros a fokozat visszavonását követő 2 éven belül (2011 szeptember 1-ig) nem is jelentkezhetett volna ugyanazzal a témával új eljárásra a törvény értelmében. Ezt elkerülendő a doktori adatbázisba valótlan adatot szolgáltattak: Mészáros eredménytelen károlis védését „elmarad(t)”-ként tüntették. Mészáros kétszeri szabálytalan doktorálása ügyében informális értesüléseink szerint jelenleg is büntetőeljárás folyik.

A Miskolci Egyetem saját honlapja szerint ugyanezzel a hamis adatszolgáltatási trükkel Baranyai Katalint is védetni akarja ugyanabból a témából, amiből egyszer az ELTÉn, egyszer pedig a Károlin már eredménytelenül próbálkozott. Kormányrendelet tiltja ugyanabból a témából a harmadszori doktorálást. A rendelet kijátszásának célja az, hogy Petrőczinek legyen védett doktorandusza. Petrőczi témavezetése sem lehet valós: diplomája és kutatási területe alapján nem lehetne modern magyar irodalmi értekezés témavezetője.

A Klasszikus Magyar Tanszéket évek óta Hermann Zoltán docens vezeti, holott azon a tanszéken két jóval nagyobb tudományos munkásságú, habilitált oktató is van, közülük az egyik, Nyilasy Balázs, még ma is aktív korú.

Legkritikusabb a Modern Magyar Irodalmi Tanszék helyzete. Szigeti Lajos Sándor és Hima Gabriella kiválásával ez a tanszék egyrészt iskolateremtő nagy egyéniségek és elegendő számú oktató nélkül maradt, nem képes ellátni a Régi Magyarénál jóval nagyobb óraterhelést. Bertha Zoltán és Szász László egészségi állapotuk miatt is nehezen birkóznak meg a feladattal, a Hima Gabriella helyére felvett Benyovszky Krisztián pedig már ez év szeptemberében távozott a tanszékről, bár a honlap ezt még nem tünteti fel. Horváth Csaba adjunktus pedig munkaideje egy részét főállású munkahelyén, a PIM-ben tölti. (A jelentés postázása után vettek fel Benyovszky helyére egy új oktatót: Papp Ágnes Klárát.)

Irodalomtudományi Doktori Iskola

A megszüntetett Irodalomtudományi Doktori Iskolát ma is azok tartják a kezükben, akik a szabálytalanságokat elkövették (ld. 2009. április 6-i DIT jkv.: ebben a MAB által később kifogásolt, majd visszavont fokozatokat Hima Gabriella akkori IDI-vezető felülvizsgálati kérelme ellenére, szándékosan az IDI-vezető távollétére időzített értekezleten újból megerősítették az akkori részvevők: Szabó András, Petrőczi Éva, Kovács Árpád, Kulcsár-Szabó Ágnes, Hermann Zoltán). Az új intézetvezető, Bertha Zoltán gyengeségét mutatja a leváltott régi vezetőkkel szemben, hogy nem képes saját végzett, sőt, abszolutóriumot szerzett és leszigorlatozott hallgatói fokozatszerző eljárásra jelentkezését kiharcolni. Fentebb felsoroltak – azaz a 2009. ápr. 6-i DIT-ülés részvevői – csak „saját” hallgatóikat menedzselik, míg Bertháét, az elhunyt Szigetiét és az elbocsátott Himáét valósággal diszkriminálják. A „saját” idézőjelesen értendő, hiszen eredetileg egyiküknek se volt védésre alkalmas saját tanítványa. Ezekre ők egy nagy témavezető-leváltási akció keretében tettek szert, amelyre körlevélben szólították fel az összes doktoranduszt 2009 augusztus végén. Az elorzott témavezetéseket ráadásul 2 évre visszadátumozták, amely ellen csak Hima Gabriella tiltakozott, őt azonban már 2009 szeptemberétől kikapcsolták az oktatásból, nem adva neki órát, jóllehet munkaviszonyát csak 1 évvel később szüntették meg. (Hogy milyen súlyos, munkaviszonyból származó kötelességszegést követhetett el egy fél éve folyamatos betegállományban levő oktató a felmondástól visszaszámított 15 napos szubjektív határidőn belül, ami miatt keresőképtelensége alatt a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel – rendkívüli felmondással – kellett őt eltávolítani, arra egyelőre nem derült fény. Úgy tudjuk, munkaügyi per van folyamatban, ám arról a Károli – nem tudni, milyen ürüggyel – a nyilvánosságot folyamatosan kizáratja.) A Szigetihez, Berthához és Himához lojális maradt doktoranduszokat nem menedzseli senki, még Bertha sem. Sem Bertha intézetigazgató, sem Sepsi dékán nem ura a helyzetnek.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatói tudományosan jelentéktelenek. Dér Csillának, H. Varga Mártának, N. Császi Ildikónak megvan ugyan a PhD fokozata, tanulmányaik azonban gyérek és fajsúlytalanok. Vörös Éva nyelvtörténészként pl. olyan tökéletesen jelentéktelen és periférikus témákat kutat (?), mint a kivi, meg a papaya szó megjelenése a magyar nyelvben. (Ez az utóbbi 20 év nyelvtörténete címszó alatt fut.) Nádor Orsolya nappali képzésen mindössze óvónői képesítést szerzett. Azóta a magyar mint idegen nyelv területén írogat – ezt a nyelvészek nem tekintik tudománynak. Heltainé Nagy Erzsébet főállásban a Nyelvtudományi Intézetben van. Hegedüs Rita  (a magyar mint idegen nyelv) az ELTE nyugdíjasa. Honti László akadémikus már nyugdíjas ( H. Varga Márta  férje), de szintén fel van tüntetve. A tanszékvezető Fóris Ágota.  Protekcióval, H. Varga Márta barátnőjeként jutott be a tanszékre, hiszen magyar szakot nem végzett: állítólag jelenleg végzi egy vidéki egyetemen a BA-t. Spanyol-olasz szakos. Miután 2010 őszén – az ideiglenes akkreditáció megszerzése után – Honti akadémikus nyugdíjba vonult, az volt a feltétele, hogy Fóris legyen az utódja: így akarta biztosítani saját felesége állását, mivel  H. Varga Márta szinte autista módon kommunikációképtelen. Az Oktatási Közlönyben megjelent pályázati kiírás Fórisra volt koncipiálva: nem tartalmazta sem a szakirányú képzettség, sem a református felekezethez tartozás kritériumát.

A Történettudományi Intézetben máig többen is oktatnak történelem szakos diploma nélkül, pl. Csoma Zsigmond borász, agrármérnök, Szilasi Alex zongoraművész, Imregh Mónika klasszika-filológus stb.

A Történettudományi Doktori Iskolát idén ősszel a MAB akkreditálta, bár több szempontból sem felel meg a törvényi feltételeknek. 8 törzstagja közül 4-nek nincs védett doktorandusza (Kurucz György, Kun Miklós, Ö. Kovács József, Szabó Péter), 3-an már idén elérik az új doktori iskolákra törvényileg elírt felső korhatárt (65 év), jövőre pedig, amikor az oktatás ténylegesen megkezdődik, már túl is lépik (Gergely András, Kun Miklós, Belényi Gyula). Van olyan törzstag is, aki az oktatásban öreg is, meg kezdő is (Kun Miklós, akinek nemcsak fokozatot szerzett, hanem semmilyen doktorjelöltje sem volt még hosszú pályafutása alatt). Tudományos műhely sem alakult még ki a TDI egyetlen alprogramjában sem („A doktori iskolába nemrég meghívott törzstag-jelöltek eddigi tudományos tevékenysége más intézményekhez kötődik, így a doktori iskola egyik programjában sem alakult még ki helyi tudományos műhely”, MAB-határozat). Feltehetően a MAB gesztust gyakorolt a Károli Bölcsészettudományi Kara felé ezzel az elnéző, sőt, kivételező akkreditálással.

A német szakon idén akkreditálták a diszciplináris irodalomtudományi mesterszakot, bár jelentékeny, aktív korú irodalmár nincs a tanszéken.

Angolból csak a tanári szak lett mesterszinten akkreditálva.

A kommunikáció- és médiatudomány  MA-akkreditációja megbukott.

Egyetemi színvonalú oktatásnak csak a pszichológia és a színháztudományi szak nevezhető. Utóbbi értelme azonban megkérdőjelezhető. Ugyanez a képzés zajlik a mindössze néhány száz méterrel távolabb található Színház- és Filmművészeti Egyetemen, részben ugyanezekkel az oktatókkal, valamint az ELTÉ-n is lehet hasonló tárgyakat tanulni az Esztétika szakon, térben még közelebb, csupán néhány méterrel odébb. Ennek a szaknak a veszprémi Pannon Egyetemen volt létjogosultsága, mert abban a régióban ez volt az egyetlen ilyen jellegű képzés. Budapesten azonban a Belvárosban, egymás közvetlen közelében már volt két hasonló profilú képzés. A Károlin egy harmadik képzés létesítése – gyakorlatilag Veszprémből való „átlopása” – semmi más célt nem szolgálhat, mint az abban részvevő oktatók álláshalmozását. A Veszprémből való áttelepítést egyébként érdemes volna kivizsgáltatni. Ezt 2009 elején a Károli akkori dékánhelyettese, Kulcsár-Szabó Ágnes kezdeményezte és hajtotta végre. A szak akkreditációja abban a MAB KÁB-ban történt, amelynek elnöke a Károli dékánhelyettesének apósa, Kulcsár-Szabó Ernő volt, még 2009 nyarán. Azon az ülésen, amelyen a színházi szak károlis akkreditációját tárgyalták, az elnök részt vett a vitában és a szavazáson is, noha érintett volt: menye nemcsak kezdeményezte a szak „áttelepítését”, hanem személy szerint is fel van tüntetve a képzésben, sőt oktat is, magasabb óraszámban, mint a saját tanszékén. (Voltaképpen mindegy, hol oktat, mert egyikre sincs kvalifikálva: nincs értékelhető munkássága se összehasonlítható irodalomtudományból, se színháztudományból.)

Összességében a Károli legtöbb szakján (magyar irodalom, nyelv, kommunikáció- és média, angol, német, történelem) kifogásolhatók a képzés személyi feltételei. A Történettudományi Doktori Iskola protekciós, gesztus értékű akkreditálásával (4 törzstagnak nincs védett doktorandusza, 3-nak még témavezetettje sem, 3 oktató az öregségi korhatárt már most eléri, az oktatás megkezdésekor meg is haladja majd, nincs tudományos műhely) csak formálisan felel meg az egyetemi színvonalnak, tartalmilag sok a kérdés.

Az IDI körüli törvénytelenségeket az egyetem egy belső jelentésben részlegesen feltárta, de a jelentést nem tárta sem a Szenátus, sem a MAB elé, pedig a MAB 2009. október 1-i határozatában ezt megkövetelte. A jelentés eltitkolása abból a célból történhetett, hogy az igazi felelőst felmentsék, és azt az oktatót tegyék meg bűnbaknak, aki a szabálytalanságokat nem elkövette, hanem feltárta. A Szenátus előtt a szabálytalanságokat elkövető akkori dékán, Szabó András az IDI volt vezetőjét annak távollétében brutálisan megrágalmazta, és elérte munkaviszonya megszüntetését, áthárítva rá a felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket ő maga követett el. Az IDI vezetőjének egyszer sem adtak alkalmat a vádak elleni védekezésre, az ő tevékenységét tárgyaló ülésekre meg se hívták, meg se kérdezték. Haragosa, egyben az igazi elkövető, Szabó András viszont minden alkalommal jelen lehetett. Az elbocsátás körülményei – féléve tartó keresőképtelenség alatt 15 napon belül tudomásra jutott súlyos kötelességszegéssel vádolva meg és rendkívüli felmondással sújtva a professzort – alkalmasak Hima Gabriella súlyos megrágalmazására, szakmai jóhírének csorbítására, személyiségi jogai durva megsértésére. Ez nem méltó egyetlen egyetemhez sem, különösen egy magát „keresztyén”-nek nevezőhöz.

2011. november 30

Ravasz László Baráti Kör

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 47 hozzászólás »

Short report about the monitoring (Rövid hír a 2011. évi monitoringról a BTK-n)

Posted by jhnnsclvn - január 5, 2012

Szerző: BTK-s kolléga

A 2012. januárra beharangozott MAB monitoring látogatásra végül is még az utolsó decemberi tanítási héten sor került. Közel sem előzte meg olyan látványos felhajtás, mint 2010-ben, amikor még Koncz Judit rektor-helyettes asszony szervezte az előkészületeket. Míg Koncz inkább a külsőségre, Sepsi inkább az adminisztrációra helyezte a hangsúlyt. Emlékszünk még Koncz Judit körlevelére, ami kb. arról szólt, hogy a nem működő komputereket borítsuk le hímzett guszta kis terítőkkel, a terítőket pedig rögzítsük egy-egy cserepes virággal, hogy minden nagyon lakályos és nett legyen. Csak a kijelölt emberek álljanak szóba a látogatókkal, mert ők már fel vannak készítve. A többiek kussoljanak, de jelenjenek meg teljes számban, néma díszletet alkotva.

Ezzel szemben Sepsi dékán asszony stratégiája a kifogástalan adminisztráció volt. Ez a felkészülés sem a tartalomról szólt, hanem egy másfajta külsőségről, mint a terítő és a virágcserép. Az oktatók egész fél éven át rengeteg adminisztratív házi feladatot kaptak, szinte hetente újat. Egyes tanszékeken ez még nagy óraterheléssel is járt, így ez egy kemény félév volt. Folyosókon és tanszéki szobákban egyfolytában csepülték az új vezetést, amely ilyen fölösleges terhekkel sújtja az oktatókat, és visszasírták Szabó Andrást, aki le…ta az admisnisztrációt. Az infrastruktúra közben egy szemernyit se javult. Több tanszéken hiányoznak alapvető technikai eszközök: laptop, projektor, vetítővászon, írásvetítő stb. Legfeljebb a hallgatók hozzák a saját laptopjaikat. Tartalmi javulás sincs, sőt, sok tekintetben minőségi romlásról lehet beszélni. Az egyetemi státuszt csak a Történettudományi Doktori Iskola protekciós akkreditáltatása menti meg, amely bár alapvető törvényi feltételeknek sem felel meg, de az egyik új “szerzemény”, Hermann Róbert, a miniszterelnök kollégiumi szobatársa volt még a székesfehérvári gimnáziumi években…

Ezúton az akkreditációs látogató bizottság figyelmébe ajánljuk a Ravasz László Baráti Kör 2011 november 30-án készített és ugyanaznap a MAB titkárságára postázott ellenjelentését, amelyet teljes terjedelmében a következő posztban teszünk közzé.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 2 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.