Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2014. március

The PhD criminal case in Szeged. Documents 4 (Mészáros bűnügye Szegeden. Dokumentumok 4)

Posted by jhnnsclvn - március 28, 2014

Pál József vörös nyakkendővelkorrupt klukovits

Szerző: Szegedi Kolléga

Pál József Bennfentes Blogra és Johanneshez eljuttatott válaszában azt állítja, semmilyen szabálytalanságot nem követett el, véletlen adminisztratív tévedésekről van szó. Klukovics, a SZTE Doktori Intézetének titkára, ugyanezt válaszolta a BRFK-nak, meg is nevezve a bűnöst Machan Eszter személyében. Azt is állítják, hogy Fried téves témavezetése és Mészáros Márton Istvánra keresztelése csak egy pillanatig volt így, helytelenül a rendszerben, mert azonnal korrigálták. A rendelkezésre álló dokumentumok azt bizonyítják, hogy mindketten hazudnak.

Mészáros Márton  4 hónappal a károlis bukása után – 2010 februárjában – jelentkezett a SZTE Irodalomtudományi Doktori iskolájába eljárásra, ami törvényileg tilos. Fried István a hivatalos ülésen azonnal elvállalta a témavezetését, ami 2010 februárjában történt, és a letöltés időpontja szerint még  a védést követő napon is fennállt. Nem igaz tehát, hogy adminisztrátori figyelmetlenségről volt szó, mert azt 9 hónap alatt csak észre kellett volna venni az illetékeseknek, legkésőbb a nyilvános védés meghirdetésénél, mint ahogy az sem, hogy azonnal korrigálták. 3/4 évig így volt fent a felületen! Ezt bizonyítják az országos doktori adatbázisból 2010. 11. 24-én és 2010. 11. 25-én történt letöltések:

Fried.temavezetes1Fried.temavezetes2

3 nappal a védés után, 2010. november 27-én Mészáros Márton eltűnik a rendszerből, és megjelenk helyette Mészáros István. Ez az újabb csalás lett volna a Klukovits által említett azonnali korrekció? Fried István témavezető ugyanis ezzel egyidőben valóban átalakult Hansági Ágnessé.  Ez a dupla névcsere még 2010 december 6-án, sőt, december 11-én is érvényben volt a lementett adatbáziskivonat tanúsága alapján, tehát itt sem történt azonnali javítás. Továbbá sem Pál, sem Klukovits nem ad magyarázatot arra, hogyan nyomta ki Hansági Machan Eszter fejéből Fried Istvánt, még olyan idétlent sem, mint a Márton-István névcserére (Machan Eszternek Klukovits szerint akkoriban csak Mészáros István járt a fejében!).

Pál és Klukovits feltűnően és ostobán hazudnak.

Jozsef Pal step’s to the nomination 1 (Pál lépései az akadémikusi jelölésig 1) poszt irataiból egyértelműen kiderül, hogy Machan Eszternek nem volt köze a Mészáros-anyaghoz, az összes dokumentumon a másik adminisztrátor, Oláh Anikó neve szerepel: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/05/03/jozsef-pals-steps-to-the-nomination-of-the-academy-membership-1-pal-jozsef-utja-az-akademikusi-jelolesig-1/. Oláh Anikóról pedig senki sem állítja, hogy abban az időben el volt telve Mészáros Istvánnal.

Hogy nem adminisztrátori tévedésről van szó, azt bizonyítja az alábbi levélváltás Csizmadia József és dr. Békési Károly között. Békési doktor a Ravasz Kör nevében felveszi a kapcsolatot az Országos Doktori Adatbázissal, ahonnan Csizmadia Józseftől kap választ. Csizmadia tájékoztatja Békési doktort, hogy a Mészáros-ügyben felvette a kapcsolatot a SZTE illetékeseivel, akik azzal rázták le, hogy a Ravasz-kört névtelen feljelentőnek tekintik, nem foglalkoznak a kifogásaival. Csizmadia erre felhívta a MAB akkori elnökét, Bazsa Györgyöt. Bazsa György ezt követően személyesen telefonált a SZTE vezetőinek, és figyelmeztette őket a törvénysértés következményeire. Csizmadia tájékoztatja a Ravasz László Baráti Kör nevében tárgyaló Békési dr-t arról, hogy a SZTE vezetése a törvénysértés bejelentését immár nem tekintheti névtelennek, a SZTE vezetésének intézkednie kell:

RLBK.Csizma1RLBK.Csizma2Bekesi.Csizma2Bekesi.Csizma3Bekesi.Csizma5Bekesi.Csizma6

Ezt követően támadt valakinek az az ötlete 2010 november 27-én, hogy bujtassák el Mészáros Mártont a rendszerben Mészáros István név alatt. A Mészáros féle csalásban tehát valóban a fél szegedi egyetem benne volt a legmagasabb szintekig. Békési az RLBK nevében még aznap, 2010 november 27-én újabb bejelentést tesz Szegeden, a MAB-nál és az Országos adatbázisnál a gyanús névcseréről, ám az István keresztnév még 10, sőt, 15 nappal nappal később is bizonyosan fent volt a rendszerben a letöltés időpontjának tanúsága szerint (valószínűleg jóval tovább, egészen a rendőrségi megkeresésig):

kettos.nevcsere1kettos.nevcsere2

Nem ártalmatlan adminisztrátori tévedésekről van itt szó, hanem huzamosan fenntartott trükközésekről az informatikai rendszer és a törvény kijátszása céljából. Pl. a Mészáros védésre vonatkozó infót tartalmazó 246. Kari Kurírszámot eltüntették a netről:

http://www.arts.u-szeged.hu/kurir/kurir246.pdf

Ezen kívül törvénytelenségek, szabálytalanságok egész sorát követték el. Nemcsak a 2 éves szilenciumsértés miatt törvénytelen ez a védés, hanem a témavezető személye miatt is. Hansági témavezetése, mint Mészáros közvetlen munkahelyi főnökéé, törvényben kizárt.

De a legkirívóbb szabálytalanságot azzal követték el, hogy Mészárostól nem kérték be a törvényben és a SZTE (akkor érvényben lévő) Doktori Szabályzatában kötelezően előírt Nyilatkozatot arról, volt-e 2 éven belül ugyanebben a témában másutt eljárása. E nélkül a Nyilatkozat nélkül Mészáros védése érvénytelen. A nyilatkozat elmulasztásával elkövetett súlyos törvénysértést az ügyben a BRFK részéről nyomozó Mákné Portel Melinda alezredes asszonynak észre kellett volna vennie. Ő ugyanis bekérte ezt az iratot: The PhD criminal case in Szeged. Documents 1 (Mészáros bűnügye Szegeden. Dokumentumok 1)

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/01/27/phd-criminal-case-in-szeged-documents-1-meszaros-bunugye-szegeden-dokumentumok-1/brfk-kerdes1-2/

Klukovitsnak, persze, esze ágában se volt mellékelni, mint ahogy az állítólagos jogi szakvéleményt sem, amely arra bátorította őket, hogy köpjék le a 2 éves szilenciumra vonatkozó törvényt. Nagyon valószínű, hogy egyik dokumentum sem létezik, mert sem a nyomozati iratokban, sem a SZTE archívumában nem találhatók.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , | 33 hozzászólás »

The vengeful church (A bosszúszomjas egyház)

Posted by jhnnsclvn - március 22, 2014

Sovány vigasz, hogy nemcsak a református egyház üldözi a leleplezőit, hanem a katolikus is. Hogy a brutális üldözéseknek semmilyen következményük nem lesz, mint például a Bolykit halálba kergető wistmanwoodos Balla Péterének, az egy újabb adalék a poltpéteri ügyészség botrányos működéséhez. Kiss Rigó szeged-csanádi megyés püspök ügyei kísértetiesen hasonlítanak a kálomistákéihoz. Bölcskeihez hasonlóan ő is  tagadj ügynökmúltját, hamis papírokkal illetve tanúkkal fedezi le magát, akár a debreceni “pápa”. Bölcskei ebbe annyira belejött, hogy nemrég a 115 millió botrányos elsikkasztását is hamis zsinati határozattal söpörtette szőnyeg alá – legalábbis egyelőre. És abban is hasonlítanak, hogy aki ellenállást mer tanúsítani, netán szóváteszi a visszaéléseket, azt nemcsak egzisztenciájától fosztják meg, hanem földönfutóvá teszik. Kiss Rigó annakidején a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán kirobbant korrupciós botrányban is hasonlóan viselkedett, akkor sem a feljelentettek, hanem a feljelentők ellen nyomoztatott, mint most is. Végre valahára ellene is elrendelték a nyomozást. Hát várjuk ki! És még ezekbe a bűnözö és bosszúálló egyházi vezetőkbe dönti a tömjénzsoltos KDNP dézsaszámra a milliárdokat, ezeknek adja át az óvodákat, iskolákat, ezeknek szolgáltatja ki az ország ifjú állampolgárait. Vérlázító. Annál inkább, mert a közpénzfelhasználás közérdekűsége mind a pápistáknál, mind a kálomistáknál erősen kétséges. Az alábbi cikk szerint a pápisták sem erőltetik meg magukat épületeik felújíttatásával – a nagyvonalú kormányadományokat az egyházi vezetők itt is eldorbézolják:

Szerző: Tanács István

Kényszerítés miatt nyomoznak Kiss-Rigó püspök ellen

hirdetés

Az írás a Népszabadság 2014. 03. 22. számában jelent meg.

3 komment


Tanács István, Szeged
Népszabadság

A csalás gyanúja miatt bejelentést tévő egyházi alkalmazottat kirúgással fenyegették, végül meg is tették és a szolgálati lakásból is kirakták.

Nyomozást rendelt el az Orosházi Járási Ügyészség kényszerítés bűntettének gyanúja miatt Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök és Kovács József püspöki helynök cselekedeteivel kapcsolatban.

A kapuban a futballbarát megyés püspök
A kapuban a futballbarát megyés püspök
Karnok Csaba

Mint arról már írtunk, hónapokon át nyomozott a NAV Kecskeméti Bűnügyi Igazgatósága a szeged-csanádi egyházmegyében költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A nyomozást kétszer meghosszabbították, végül januárban megszüntették. Barnáné Horváth Melinda, a NAV igazgatóságának szóvivője ezt azzal indokolta: a vizsgálat alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, a feljelentésekben és bejelentésekben leírt magatartások nem minősülnek bűncselekménynek.

A nyomozás megszüntetésével egy időben megtudtuk, hogy még a nyomozás ideje alatt megindult a szeged-csanádi egyházmegyében a hajsza a lehetséges bejelentők után. Kovács József püspöki helynök személyesen foglalta le Maronka Lajos gádorosi diakónus számítógépét, személyes adatokat, leveleket keresve benne. Maronka bejelentést tett a Szegedi Járási Ügyészségen, hogy a püspök és helynöke gátolja a nyomozást és befolyásolja annak kimenetelét.

Arra a kérdésre, figyelembe vették-e az esetleges bejelentők üldözésére és a nyomozás akadályozására irányuló információt, Barnáné Horváth Melinda januárban azt felelte: valamennyi bejelentés tartalmát megvizsgálták és ha szükséges volt, az intézkedéseket megtették.

Időközben kiderült, hogy a szegedi ügyészségre címzett bejelentés az Orosházi Rendőrkapitányságra került, ahol először feljelentéskiegészítést kértek, majd a nyomozás elutasításáról döntöttek, azzal az indokkal, hogy a kifogás tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény.

Az Orosházi Járási Ügyészségen hivatalból felülvizsgálták a keletkezett nyomozati iratokat. Az elutasító határozatot hatályon kívül helyezték és elrendelték a nyomozást. A kényszerítésről szóló bejelentésben Maronka Lajos gádorosi diakónus leírta, hogy őt egyházi elöljárói megfenyegették, hogy ha szorgalmazza az ő és mások által leírt bűncselekmények felderítését, kivizsgálását, munkaügyi jellegű szankciók érik.

Az iratokból kitűnően Maronka Lajost felettesei azzal fenyegették, hogy elmozdítják szolgálatából és kiteszik a szolgálati lakásából. Ez meg is történt, vagyis hibásan hivatkozik arra a rendőrség, hogy a kényszerítés bűntettének fontos tényállási eleme, a fenyegetés nem valósult meg.

A büntető törvénykönyv 195. szakasza szerint kényszerítést az valósít meg, aki mást fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz. Az a tény, hogy Maronka Lajos elvesztette szolgálatát, kirakták a szolgálati lakásából, az ügyészség szerint értékelhető súlyos hátránynak, amely a megfenyegetett diakónusban komoly félelmet keltett. Az ügyészség szerint a felmerült bűncselekmény gyanúja csak a lefolytatott nyomozás keretében tisztázható. Információnk szerint az érintettekkel még nem közölték a gyanúsítást.

Politizáló pap

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök nemcsak egyházi vezetőként vált ismertté, hanem politizáló papként és futballmenedzserként is. Az egyházmegye többségi tulajdonában alakult meg 2010-ben a KITE Szeged elnevezésű futballklub, amely az NB III-ban kezdte, de föl akarták juttatni az első osztályba, hogy Szegedre is legyen miért egy nagy stadiont építeni. A klub Szeged 2011 néven az NB II-be még följutott, ahonnét azonban tavaly júniusban kiesett. Ezt követően a felnőttkeretet Gyulára, a szintén az egyházmegye által működtetett Grosics akadémiára költöztették át. Kiss-Rigó László a térségben számos iskolát vett át az önkormányzatoktól azzal, hogy az egyházi iskolák nagyobb finanszírozást kapnak a költségvetéstől. A 2010-es választás előtt személyesen kampányolt Lázár János támogatására.

A Lázár felügyelete alá került Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az egyházmegye 2,4 milliárd forint támogatást kapott a szegedi fogadalmi templom felújítására. Számos pap nem nézi jó szemmel az egyházmegyében, hogy miközben a falusi templomok tönkremennek, a püspök hatalmas összegeket mozgat egyéb célokra. Biacsi József ásotthalmi plébános például megmutatta a Népszabadság munkatársainak az évek óta beázó templomát – amelynek felújítására nem jut pénz –, amikor tavaly decemberben arra próbáltunk magyarázatot keresni, hogy a hagyományos fideszes településen miért választották meg olyan nagy többséggel a falu polgármesterének a Jobbikhoz közel álló Toroczkai Lászlót.

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez! Hozzászólás elküldése

3 órája
Jegyzi

Idézet Ferenc pápa nyilatkozatából: „Inkább látnék egy zúzódásokkal teli, szenvedő, piszkos egyházat, amely kint van az utcán, mint egy olyat, amelyik egészségtelen, mert be van zárva, és mert makacsul ragaszkodik a saját biztonságához.” Hát, egy biztos: a magyar katolikus klérust nem igazán érdekli mit mond, mit kér róluk a pápa. Ez az eset is ennek bizonyítéka. Idióta híveik és azok cégei adományként fizetik az “egyházi tizedet”, amit aztán a főpapság egyéni beállítottságának megfelelően kénye-kedve szerint használ fel. A falusi egyházközségek meg nyomorognak. Ez itt a módi! Itt még mindig ( vagy inkább ismét) a sötét középkor dívik . És hogy hol van a bíboros, prímás-érsek? Bezárkózik elefántcsont-tornyába, nem lát, nem hall semmit, csak hogy ne kelljen megregulázni egyetlen cinkostársát sem.

5 órája
bruszli1

hat igen, a katolikus egyhaz mindig is elen jart az igazsag kideriteseben, es tamogatta sajat megtisztulasat. A fenti ugy mellett elegendo az egyhazi ugynokokre es a gyerekmolesztalasokra utalni.

7 órája
weiner

Az egyházi fenntartású fociakadémiák jelentik a rendszerváltás óta eltelt negyedszázad legnagyobb vívmányát. Ha sikerülne néhány nyilvánosházat is üzemeltetni a klérusnak, bizonyára tovább szaporodna a hívek száma. Persze a KDNP védnöksége alatt néhány vadásztársaságot is át kellene venni kezelésbe, hogy nagyobb biztonságban legyenek az énekes madarak.

Posted in Szeged University | 58 hozzászólás »

Petrőczi reloeded (Petrőczi újratöltve)

Posted by karoligaspar - március 16, 2014

Ludvig, tudós

Szerző: Ancilla

Szabó Andrásné Ludvig (lopott nevén Petrőczi) Éva éppen egy évvel ezelőtt kapta meg – a szakma egyértelmű helytelenítése közepette – a József Attila díjat. Idén éppen nem kapott semmit, de buzgalma töretlen.  A legújabb RefLapban Egy tizenkilencedik századi lelkigondozói kézikönyvből címmel firkál valami felejthetetlent. Egy Zschockke nevű német lelkipásztor művének fordításáról elmélkedik a neves szerző/nő… Fene se érti, miért a fordításról és miért nem az eredetiről. Tán nem ő  állította magáról, hogy német anyanyelvű? Olvashatta volna tehát németül, de ő inkább Rosemunde Pilcher softpornó giccseit fogyasztja az “anyanyelvén”.  Itt egy fordítást forgat bele a saját undorítóan giccses prózájába.

De Ludvig nem éri be ennyivel. A Mértékadó című műsorfüzetet is teleokádja Mint a gyerekkor – Gyuri őze címmel. Őzikés öreg néne nem hagyja abba a giccsgyártást: most egy ócska, elnagyolt képeket rittyentgető  falusi orvossal pityereg a természet szépségén.

Az a Ludvig, akinek a falait a református hagyatéki leltárból rabolt drága műkincsek “díszítik”, képtelen giccsgyártás nélkül meglenni. Ludvigot minden giccsek ontására ihleti, legyenek azok a Rádayból saját kezével rabolt könyvek avagy bugyuta körorvosok dilettáns fényképezkedései.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: | 66 hozzászólás »

Brutal defamation against Eszter Machan (Machan Eszter brutális megrágalmazása)

Posted by jhnnsclvn - március 13, 2014

Szerző: Szegedi Kolléga

Pál József Johanneshez és a Bennfentes Bloghoz eljuttatott válaszlevelében, valamint Klukovics Lajos a BRFK-nak írt magyarázkodásában Mészáros Márton mellett Fried István témavezetői nevét, valamint Mészáros keresztnevének Istvánra cserélését adminisztrátori tévedésnek tulajdonítják, ami egyszeri volt, véletlen, és azonnal korrigálták. Klukovics BRFK-nak írt válaszlevelében meg is nevezi a kelekótya, a neveket összevissza zagyváló, munkájára alkalmatlan beosztottat: Machan Eszter. Sőt, még elő is áll egy nevetséges magyarázattal, mely szerint Machan Eszter egy időben dolgozott egy bizonyos Mészáros Istvánnak, akibe fülig belezúgott, egyfolytában István járt a fejében, akkor is, amikor a Mártonnak kellett volna. Még ha ezt nagynehezen el is hinnénk Klukovicsnak, azt már semmi körülmények között, hogy Machan Eszter Fried Istvánba is beleszeretett, csak ő járt a fejében, ezért írta le az ő nevét Hanságié helyett. Fried tanár úrról 2 tényt mindenki tud, nemcsak a szegediek: 1. a világ legrútabb jelensége, 2. buzi. Arról már nem is beszélve, hogy lehet vagy 100 éves.

Ezeket az egyszeri, véletlen, szerelmes névtévesztéseket cáfolják a 2010 november-decemberében lementett adatbázis-állapotok. Fried tanár úr témavezetői neve 2010 februártól, a jelölt Istvánra módosított keresztneveneve 2010 júniustól legalább 2010 decemberéig folyamatosan így szerepelt az adatbázisban. Lehetséges, hogy tovább is. Ha egyszeri, azonnal korrigált titkárnői tévedésről volt szó, hogyan szerepelhettek a hibás adatok még a védés napján, a védés meghívójában is, és miért maradtak fent még hetekig a védést követően is? Továbbá, ha Machan Eszter tévedett, miért nem vette észre ezt a tévedést az ő munkáját felügyelő Klukovits Lajos doktori intézeti titkár és Pál József rektorhelyettes úgyis, mint a BTK Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke? Azt akarják állítani Pál és Klukovits, hogy hónapokon át nem néztek bele az adatbázisba, és az adatokat még a védésre szóló meghívók kiküldése előtt sem ellenőrizték? Még akkor sem, amikor a Márton-István névcserére már mindenki hangsúlyosan, szóban és írásban figyelmeztette őket és a SZTE vezetőségét: a Jhnnsclvn blog szerkesztősége, a Ravasz László Baráti Kör, dr. Békési Károly jogtanácsos, Csizmadia József, az országos doktori adatbázis létrehozója és kezelője valamint Bazsa György, a MAB elnöke?

Nyilvánvaló, hogy az okirathamisításokat Pál és Klukovits közvetlenül hajtotta végre, Machan még csak nem is tudott róluk. Pál állításai alátámasztására az országos doktori adatbázis (http://www.doktori.hu/) jelen állapotára hivatkozik. Csakhogy a 2010-ben lementett adatok nemcsak hogy ellentmondanak a maiaknak, hanm azt is bizonyítják, hogy Pál és Klukovics hónapokon át cserélgette a Mészárosra vonatkozó adatokat, vagyis magyarán folyamatosan hamisítgatták  az adatbázist. A letöltés dátumát érdemes nézni!

(Amennyiben az iratok olvasása nehézségbe ütközik, itt találhatók ugyanezek nagyobb felbontásban: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/ )

Fried tlmavezetése

Fried témavezetése

Fried témavezetése 2

Fried témavezetése 2

Mészáros Pistuka

Mészáros Pistuka

Pista és Ági

Pista és Ági

marcielmaradt

megtörtént védés letagadása

megtörtént védés letagadása

Mészáros elmaradt?

Mészáros elmaradt?

elmaradt.vedes

Posted in Szeged University | Címkézve: , | 24 hozzászólás »

The rabbit fever of the Calvinist Church (A Református Egyház nyúlszíve)

Posted by karoligaspar - március 7, 2014

bírósági diadalReformatus.emlekbiz

Szerző: Kocsicsergő Bálint

2013 november 3-án a második bécsi döntés hetenötödik évfordulójára emlékezve a Hazatérés temploma előtti lépcsőn felavatták Horthy Miklós bronzszobrát. Az istentiszteleten papként ifj. Hegedűs Lóránt és testvére, Zsuzsanna szolgált, a rendezvényen több jobbikos országgyűlési képviselő is részt vett, többek között  Gyöngyösi Márton, aki beszédet is mondott. A rendezvény ellen többek között az Egyesült Államok is tiltakozott.

http://hvg.hu/itthon/20131107_Eliteli_az_USA_a_Horthyszobor_avatasat

A református egyház vezetői sem hallgathattak. November 4-én a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, dr. Szabó István kiadott egy nyilatkozatot, mely szerint: “az illetékes egyházmegye esperesét sürgősséggel fegyelmi felelősség megállapítására kértem fel, különös tekintettel arra, hogy ifj.  Hegedűs Lóránt magatartása megfelel-e a lelkészekről szóló törvény 91.§ 1)a., h., i., j.pontjainak”

http://reformatus.hu/mutat/8863/

Közben református lelkészek is tiltakoztak Hegedűs tevékenysége ellen, mert az az ő “szolgálatukat is hitelteleníti”.

http://www.atv.hu/belfold/20131106-reformatus-lelkeszek-tiltakoznak-ifj-hegedus-tevekenysege-ellen/hirkereso

Bölcskei Gusztáv, a MRE zsinatának lelkészi elnöke  a dél-koreai Puszanból írta: “Szomorúan és megütközéssel olvastuk a híradásokat a vasárnap a Szabadság téri Hazatérés templomában és lépcsőjén történtekről”.

http://reformatus.hu/mutat/8848/

Megkezdődött az eljárás. Az egyházi bíróság ügyésze, dr. Horváth György palástvesztést kért Hegedűsre. A két tárgyaláson Hegedűs Lóránt nem jelent meg, csak két ügyvédjével képviseltette magát, valamint egy 14 oldalas beadványban fejtette ki, hogy szerinte miért megalapozatlan a vád.

https://reformatus.hu/mutat/9204/

Az egyházi bíróság 2014 március 7-én fél tizenegykor hirdette ki ítéletét. Hegedűs Lóránt büntetése írásos figyelmeztetés volt. Hegedűs lelkészt az esperesi hivatal udvarában mintegy 150-200 híve várta. Nekik mondta el pökhendi beszédét a Kálvin szobor elé állva. Ebben többször kitért az egyház vezetésének hiteltelenségére és gyávaságára, valamint a „főpásztor” Bölcskei besúgó múltjára.

Ezzel a gyáva ítélettel bizonyította a Magyarországi Református Egyház, hogy Bölcskei Gusztáv zsarolható, a rá vonatkozó súlyos vádak igazak, és nyilvánvalóan ez az oka, hogy minden  látszattiltakozása ellenére sem kíván elhatárolódni Hegedűs lelkész újfasiszta tevékenységétől. Mert akkor a Jobbik nem falazna tovább Bölcskeinek, feltárnák mind a besúgó múltját, mind gyanús pénzügyeit, amelyek közül a 115 millió lenyúlása csak az egyik. Emlékeztetőül: 2009 májusában Bölcskei 14 millió forint kölcsönt vetetett fel a koreai KDB Banktól a saját céljaira, de azt az egyetemmel fizettette vissza. Az ügyben fejelentés történt, de a debreceni ügyészség eltussolta az esetet. És ezek csak Bölcskei nyilvánosságra került bűncselekményei.

Szabó Istvánnak, a Dunamellék püspökének, a maga részéről esze ágában sincs a saját bőrét vinnie a vásárra ifj. Hegedűs ellen Bölcskeié helyett, pláne épp az egyházi választás évében, amikor már nemcsak Dunamellék püspöksége, hanem az egész református egyház lelkészi elnöksége a tét. Bölcskei Gusztáv Szabó püspök mindkét álmát szeretné meghiúsítani. Míg ifj. Hegedűs ellen Bölcskei saját maga helyett Szabó Istvánt akarta volna exponálni, Szabó István ellen pont a Hegedűs család egyik tagjával, Balla Péterrel paktált le, aki a Károli Eegyetem rektora, ifj. Hegedűs Lóránt és Lórántné sógora valamint a kétszeres PhD-csaló Mészáros Marcipista nagybátyja. Bölcskei épp a családi belső áruló Ballával akarja kilövetni mindkét ellenfelét: egyrészt ifj. Hegedűst a Szabadság téri gyülekezetből, hogy azt a sunyi sógor Balla Péter kezére átjátssza, másrészt Szabó püspököt a Ballának ilyen módon átjátszott gyülekezet segítségével a dunamelléki püspöki székből. Ezek a belső hatalmi harcok és fonák, keresztülkasuli ellenérdekeltségek illetve ármányos paktumok árnyalják az ifj. Hegedűs elleni látszatfellépés egyházi hátterét.

És a belső egyházi szövevény mögött, persze, felsejlik a politikai is. A Magyarországi Református Egyház vezetői, akik a legszervilisebb módon dörgölőznek Orbán Viktorhoz és a kormánypártokhoz, a Jobbikkal még intimebb kapcsolatban állnak. Bölcskei 6-os kartonja és 115 milliós ügye a szocik alatt viszont azt bizonyítja, hogy az egyházi vezetőségnek nincs saját politikai meggyőződése és semmilyen tekintetben nem finnyás. Minden kormánnyal képes azonnal intim viszonyba kerülni. Ha netán fordulna a kocka, bármerre, azonnal át is állnának bármelyik oldalra, legyen az a szélső jobb vagy akár a bal, és ők lennének az elsők, akik Orbán hátába döfnék a kést…

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 54 hozzászólás »

PhD criminal case in Szeged. Documents 3 (Mészáros bűnügye Szegeden. Dokumentumok 3)

Posted by jhnnsclvn - március 5, 2014

Szerző: Szegedi Kolléga

Mint ismeretes, Mészáros Márton PhD-fokozatának csalás és többszörös magánokirat-hamisítás miatti annullálálását követően a Szegedi Tudományegyetem – a törvényi előírás ellenére , amely 2 éves szilenciumot ír elő –  4 hónapon belül új eljárásra fogadta a jelöltet. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint ez Pál József rektorhelyettes nyomatékos közbenjárására történt. A Ravasz László Baráti Kör a SZTE többszöri hiábavaló írásbeli figyelmeztetése után feljelentést tett hivatali visszaélés és csalás miatt. A rendőrségi megkeresés SZTE rektorához címzett szövege itt olvasható: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/01/27/phd-criminal-case-in-szeged-documents-1-meszaros-bunugye-szegeden-dokumentumok-1/. Az egyetem nevében Dömötör Máté főtitkár válaszolt (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/02/04/phd-criminal-case-in-szeged-documents-2-meszaros-bunugye-szegeden-dokumentumok-2/), mellékelve Klukovits Lajos doktori intézeti főtitkár “kimunkált” magyarázkodását, melyben több érdekesség is olvasható. Ezekre később még visszatérek. Csupán egy feltűnő okirathamisításra hívnám fel előzetesen a figyelmet: Mészáros gyenge, se tézisekkel, se összegzéssel nem rendelkező, és a nyilvános védésen erős hátszéllel is csak 80 %-ot elért dolgozata már 100 %-osként került be a SZTE doktori anyakönyvébe. Hogy ezt az okirathamisítást ki követte el és kinek az utasítására, arra Klukovits nem ad semmilyen magyarázatot a rendőrségnek: kvázi magától értetődőként közli mindössze 2 sorral a valódi pontszám alatt a pontszámhamisítást (4.o.). A SZTE akkor és most is érvényben lévő Doktori Szabályzata szerint a véglegesen megítélhető pontszám legfeljebb a szigorlat és a védés átlaga lehet. Tekintettel a 80%-os védésre ez az átlag még akkor se lehetne 100%, ha a szigorlat történetesen annyi lett volna. De az sem volt annyi…

Ennyit Pál József nyilatkozatáról, hogy nem sértett se törvényt, se szabályt, de még hibát se követett el…

DomotorMKluk.valasz1Kluk.valasz2Kluk.valasz3Kluk.valasz4

Posted in Szeged University | Címkézve: , , | 32 hozzászólás »

Does crime pay? (Meglakolnak-e a taláros bűnözők?)

Posted by jhnnsclvn - március 2, 2014

Jakab Attila az Egyházfórum 2013/4. számában válaszolt a zsinati közleményre  115 milliós ügyben. A Zsinati Tanács – és elsősorban a jelentést előterjesztő Kis Csongor Áron – jól tette volna, ha ezt a választ még a tanácsülés előtt elolvasták volna. Így légből kapott, vagy kínkeserkükben kiagyalt, iratellenes érveik hiteltelenségére és nevetségességére előbb rádöbbentek volna, mint ahogy leírták. A közleményt és választ tartalmazó szám megrendelhető: http://www.egyhazforum.hu/index.php/megrendeles
Ha az ügy még mindig nem éri el Polt Péter legfőbb ügyész és Lajtár István legfőbb  ügyész-helyettes (és károlis oktató) ingerküszöbét, kénytelenek leszünk annak tartalmával feljelentésben szembesíteni őket.
Egyházfórum 2013/4 (XXVIII. évfolyam)

egyhazforum 2013 04 s

Megrendeléné? Kattintson ide!


ELŐSZÓ
Wildmann János: Ajánlás

SÚLYPONT
Török Csaba: “Egy olyan egyházról álmodom…”. Egy ferenci egyházfordulat lehetősége
Bodó Márta: Kételyek, remények, várakozások. Néhány gondolat Ferenc pápa fogadtatásáról
Csiszár Klára: Életszerű tanítás
Gáncs Péter: „Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben…”. Ferenc pápa evangélikus szemmel
Gyergyói Gyuláné: Ferenc, az elevenítő
Neubauer Irén: Közvetlenül
Július Marian Prachár: Szimpátia és aggódás között Szlovákiában
Scharle Péter: Nyitva tartunk
Várszegi Asztrik: Ferenc pápa
Robert Zollitsch: Rövid állásfoglalás Ferenc pápa pontifikátusához
Paul M. Zulehner: Az osztrák katolikus egyház az új pápa megválasztása után

LELKISÉG
Egyetemisták a Hit évéről

FIDENTIA PRO ECCLESIA
Matavovszky Tiborné: „Jöjjön el a Te országod…”

TEOLÓGIA ÉS TUDOMÁNY
Alexandriai Philón: Minden igaz ember szabad

FÓRUM
MRE Kommunikációs Szolgálat: Közlemény
Jakab Attila:  Válasz a református egyház közleményére

IN MEMORIAM
Winkler Lajos: Székely Tibor István

RECENZIÓK
Kamarás István: A pap, a nő és sok-sok egyéb
Wildmann János: Egészen a halálig

OLVASÓI LEVELEK

Egy szám ára: 690 Ft, digitális változatban 345 Ft

2013. évi előfizetési díj: 2394 Ft 


Share

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 40 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.