Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for the ‘HungarianCalvinistChurch’ Category

The nazi ghost of the Karoli University (A Károli náci szelleme)

Posted by karoligaspar - december 1, 2019

Kislóri és Nagylóri

Írta: Borz Alom

Régen volt az, hogy Hegedűs Lóránt püspök, zsinati elnök és intézményfenntartó fisztulázó kappanhangja végigsüvöltött a Reviczky utcai épületen: “Szüljétek tele a Kárpát-medencét, különben a cigányok és a zsidók szülik tele!”

A tanárok akár arra is gondolhattak, nem helyes a tanévnyitó istentiszteleten párosodásra és szülésre biztatni a tanulóifjúságot, de nem szól(hat)tak. Hegedűs püspök volt a főnök. Aztán ő is elment minden élők útján, most a Kerepesi temetőben fekszik a Tarlós polgármester által adományozott díszsírhelyben. De szelleme nem tűnt el, sőt! Nem egyszülött, de mégiscsak fia, Lórika viszi tovább  a lángot. Ő szokta megáldani a hardcore fasisztákat, az ő templomából indulnak isten áldásával(?)  zsidót verni, cigányt ölni a jobb-jobberek.

De Lórika nem éri be ezzel. Dobszóval tiltakozik az izraeli filmhét ellen a Puskin mozi bejáratánál, harsányan sivalkodik Gyurcsány megszólalásain, és a palesztinokkal együtt átkozza a zsidókat. A palesztin nagykövet asszony törzsvendég Lórika Szabadság téri templomában.

Lórika következetesen képviseli ugyanazt a hitlerista ideológiát, amit püspök apja és testvérei, valamint sógora, Balla Péter, a Károli volt rektora.

Ha visszanézünk a közelmúltba, csak csodálkozással konstatálhatjuk, hogy ifj. Hegedűs Loránt ellen eljárt az egyházi bíróság, mivel 2013. november 3-án Horthy-szobrot avatott a templomában több jobbikos országgyűlési képviselő jelenlétében. (Nem nagy ügy, a saját felesége is ott volt.)

A rendezvényt nemvárt hazai és nemzetközi tiltakozás követte, így a Magyarországi Református Egyház vezetői sem hallgathattak. Bölcskei Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke a dél-koreai Puszanból írta, hogy “szomorúan és megütközéssel” olvasta a híradásokat. A Dunamelléki Egyházkerület püspöke, dr. Bogárdi Szabó István pedig kiadott egy nyilatkozatot, mely szerint: “az illetékes egyházmegye esperesét sürgősséggel fegyelmi felelősség megállapítására kértem fel”.

Az eljárás 2014 március 7-én ért véget, amikor is a bíróság megállapította, hogy Hegedűs Loránt szoborállítása “az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe” ütközik. Bár a bírónő szerint ez súlyos fegyelmi vétség, mégis a csekély büntetés, az írásos megrovás mellett döntöttek, hiszen: “az egyházi bíráskodás pásztorolás”.

Hogy telik az idő! Öt év telt el, és a főfideszes (szintén református) Lázár nyíltan koszorúzott Horthy sírjánál. A visszataszítóan szervilis Bogárdi pedig most egy kicsit se szomorodott el, és bírósághoz se fordult.

Lórika pedig tanítja a hittant, várja, hogy “engedjék hozzá a kisdedeket”. Pedig Lórika a kisgyerekeket zsidógyűlöletre, romaverésre biztatja. És – lássunk csodát – a szülők nem helyeslik! Sőt, fel is jelentik a “nagytiszteletű urat”.

Ezek a szülők bizonyára nem a Károlira íratják a gyerekeiket, ahol ma is él Balla Péter rektorsága révén a Hegedüs család vérfasiszta öröksége.

 

A hazudós titkárnő

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 12 hozzászólás »

Ms. Peter Balla (Balla Péter kisasszony)

Posted by jhnnsclvn - november 26, 2019

Nyolc és fél évvel ezelőtt tudósítottunk Huis clos címmel H.G. munkaügyi peréről, amit a Károli Gáspár Református Egyetem igyekezett zárt ajtók mögött tartani. Előbb a 168 óra, majd a HVG újságíróit és fotósait terelték ki a tárgyalóteremből – másokkal együtt. Aztán a valószínűleg legjobb munkaügyi bíró, Kulisity Mária, a H.G.-perben immár a harmadik, rájött a Károli aljas trükkjére, és újra nyilvánossá tette a tárgyalást. De már csak még egyet tarthatott, azt, amelyen beengedte a közönséget. Utána őt is leváltották elődeihez, Berkiné Lakatos Katalinhoz (első bíró) és Erdélyiné Szőke Györgyihez (második bíró) hasonlóan. Addigra sikerült a két Károlin haknizó díszjogásznak, az akkori igazságügyminiszter Trócsányinak és a poltszagtól bűzlő fővárosi főügyésznek, Ibolyának megtalálni a valaguk alá kúszó korrupt bírót, aki  némi színlelt jogi cirkusz után kihirdeti az előre megrendelt ítéletet. Úgy tudjuk, a per idén ért véget Strasbourgban, és az egyház által üldözött professzornak a magyar állam már ki is fizette a kártérítést. Az érintett továbbra sem járul hozzá, hogy ügyéről tájékoztassuk olvasóinkat, de mi úgy gondoljuk, már nem árthatunk neki. Túl értékes az összegyűjtött anyag ahhoz, hogy veszni hagyjuk. Folytatjuk a témát! H.G. kálváriájából összeáll korunk episztéméje a foucault-i értelemben: olyan általános ismeretelméleti képet ad ez az ügy a NER-korszakról, mely lehetővé teszi az egész rohadt, korrupt, nepotista, protekcionista rendszer bemutatását, mint egy állatorvosi lovon. A NER-korszak fő támaszát, a Református Egyházat, mely a szószékről terel tömegeket a szavazófülkékbe, nem lehetett elmarasztalni, ám nyeretni is nehéz volt annyi leleplezett gaztette után. (A Szerkesztőség)

A hazudós titkárnő

Szerző: Lying Secretary

Kulisity Máriát, a fiatal, ambíciózus és kimondottan tehetséges bírót először megvezette a Károli, amikor hagyta magát rábeszélni, hogy zárt tárgyalást tartson. Ám ezt a bírósági fogalmazó elfelejtette rávezetni a jegyzőkönyvre, így az máig nyilvánosként szerepel, hozzáférhető a bírósági irattárban, itt publikáltuk. A tárgyalásokon eleinte állandóan részt vevő Balla Péter végighazudta a pert. A letagadott WC-jelenetet már leírtuk. Mikor rajtakapták a hazugságon, bevallotta. Ezen kívül azt is hazudta, hogy a Szabó András elleni büntetőfeljelentésről csak 2010. szeptember 8-án szerzett tudomást a nevét se tudó Kulcsárszabó Meny (Kulcsárszabó? vagy Hansági?) Hazudós Ágnes e-mailjéből, és részben ez motiválta rendkívüli felmondásra. Pedig már fél évvel korábban beidézték őt a rendőrségre ez ügyben, és 2010. májusában megbízást is adott Hock Gyula ügyvédnek, hogy védje meg az ő és a PhD-csaló rokona, Mészáros MarciPista seggét. Ezen a nálunk olvasható 2011. november 17-i tárgyaláson most tovább hazudozott. Pl. azt, hogy H.G. betegállománya idején nem igazolta keresőképtelenségét. Ezt ő 2010. szeptember 8-án tudta meg, és ez volt a rendkívüli felmondás másik fő oka. Közben ő maga volt az, aki minden titkárnőnek és még a nexonos munkatársaknak is megtiltotta, hogy H.G.-től átvegyék a beteg-igazolásait. Amikor H.G-nak már végképp nem volt kinek leadnia az igazolást, személyesen Ballának nyújtotta volna át épp 2010. szeptember 8-án a Károli BTK mosdója előterében, de ő nem vette át. Ezen a nem véletlenül zárt tárgyaláson azt hazudta, hogy azért nem, mert ő rektori pozíciójánál fogva nem foglalkozott táppénzügyekkel. Hogy ez mekkora ordas nagy hazugság volt, bizonyítják alábbi, H.G-nak táppénzügyben írt levelei. Titkárnőket és bérszámfejtőket megszégyenítő precizitással írja le a különböző táppénzpapír-típusokat, még a terhességi állományba vételező formanyomtatványt is. Épp csak azt nem közli, mikor kell H.G-nak rózsaszín és mikor lila színű papíron igazolnia keresőképtelenségét, mert ha összetéveszti, azt együttműködési kötelezettsége megszegésének tekinti. Balla Péter kétségkívül nem rektornak született. A véletlen folytán ragadt a fenekéhez a rektori szék. Folyamatos és profi kioktatásai a munkaügyi nyomtatványokról titkárnői vagy munkaügyes kvalitásokról árulkodnak. Biztosan tudott kávét főzni és taxit rendelni hasonló profilú rektor-elődjéhez, Kovács Eszterhez hasonlóan, aki s.k. készítette a friss kávét helyettesének, a cukorbeteg Raffay Ernőnek, személyesen adagolva bele az édesítő cseppeket, nehogy pancserek megmérgezzék. Balla Péter kisasszony pályát tévesztett. Ámbár nemcsak a titkárnői pálya állhat közel hajlamaihoz, hanem a mostanság divatos zaklatóé is. Csak ő nem szexuálisan zaklatta női beosztottjait, hanem táppénzpapírokról szóló levelekkel inzultálta őket. Íme a bizonyság Isten és ember előtt – a zaklatásra és a hazudozásra is (még hogy pozíciójánál fogva nem foglalkozik táppénzügyekkel!):

Balla.tappenz.03.22

Balla.tappenz.03.30.

Balla.tappenz.04.09

Balla.tappenz.04.16-1

Balla.tappenz.04.16-2

Balla.tappenz.05.03

 

A Károli második ügyvédje, az ügyvédek és egyben a human species egyik legostobább és legmocsokabb példánya, Nagy Gábor László azt állította (jkv), hogy az igazolások utólag lettek beszerezve. Jól látható, hogy minden egyes személyesen leadott példány át lett vetetve, különben Balla letagadta volna. Csak két példa az átvételre, de a bíróságon felperesi iratok között megvan az összes:

Tapp.04.26-05.23

Tappenz.07.19-08.15

Végül egy bizonyíték a legszemetebb titkárnő akciójára, aki munkaidőben inkább magára zárta az ajtót, csakhogy a táppénz-papírt – talán Balla, talán Szabó András, talán a Kulcsárszabómeny utasítására, talán saját gonoszságból – ne kelljen átvennie (van ilyen több is a peranyagban ugyanettől a személytől):

zartajto3-kor

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 10 hozzászólás »

Janitor’s tree and Nurse’s flowerpot (A Pedellus fája és a Dadus virága)

Posted by jhnnsclvn - november 8, 2019

Betty Dadus: a Pedellus nagynénje

Egy ominózus rektori körlevelet kaptunk kecskeméti barátainktól, akik a magát rektorrá föltoló falusi pedellus szórakoztató ténykedéséről számolnak be. A tahó tanító le se tagadhatná, hogy a Károli Egyetem rossz emlékű furulyázó dadusának a rokona. Betty is hasonlóan készült – rektorhelyettesként – a Károli akkreditációjára, mint most ragyás képű unokaöccse a Neumannéra (szegény Neumann forog a sírjában). Anno Betty is körlevelet írt az oktatóknak, hogy a MAB-látogatás előtt lomtalanítani kell, rendet rakni, takarítani, inkább a külcsínre adni, mint holmi tartalomra. Az nem baj, ha nincs egyetemi tanár az egyetemen, de legyen növényzet. Az Akkreditációs feladatok 2010.01.30. című körlevélben írja, hogy csak muzeális értéket képviselő gépeiket, nyomtatóikat  inkább dobják ki, ne blamálják magukat velük, töltsék ki a helyüket egy üdezöld cserepes virággal, alá pedig egy takaros kis, lehetőleg házi hímzésű, tulipánmintás terítőt, fehér alapon piros virággal, hogy a terítő színei a virág zöldjével együtt kiadják a nemzeti trikolort – és máris borítékolni lehet a sikeres akkreditációt!

Kertész leszek, fát nevelek

A károlis Dadust és a neumannos Pedellust a vérségi köteléken túl botanikai szenvedélyük is összeköti. Kecskemét új idiótája, a jászberényi tanítóból lett rektor furulyázó nagynénjéhez egészen hasonló logikával és dilettantizmussal, és persze nemzetiszín pántlikával készül az intézményi akkreditációra. Az alábbi körlevélben arra invitálja dolgozóit, hogy ültessenek fákat, és már gyúr is az első kapavágásra. Talán a faiskoláját akarja akkreditáltatni a MAB-bal egyetemként. Egyetemi oktatói ugyanis már nincsenek. A Kertészeti Karról és a GAMF-ról kihaltak, a Pedagógus Karról pedig kirúgta őket, mert drágák. Olcsóbbak a főiskolai tanársegédek. Persze, lehet, hogy ők is elegek lesznek az egyetemi akkreditációhoz, ha van politikai akarat. Az pedig hogyne lenne Matolcsy és Palkovics városában! A faültető pedellus jó kertészként óvja posztját: ahol ő már nagyra növesztette magát, ott más fa ne nőjön. A MAB-látogatás néhány héten belül, a jövő év elején esedékes. A butácska pedellus az akkreditációról azt se tudja, eszik-e vagy isszák. A szó jelentését sem érti. Valami protokolláris eseménynek hiszi, amely alkalommal etetni és főleg itatni kell a MAB-tagokat és körbevezetni frissen ültetett facsemetéi között. Az akkreditációra való felkészülés fontos állomása ezért a faültetés. Íme az alattvalók “szívélyes” invitálása. Aki akarja, megnézheti élőben szombaton a MAB-akkreditációra kertészkedéssel gyúró pedellust a Neumann központi épülete előtt.

 

Méltó rektori program

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 49 hozzászólás »

The Janitor and the Nursemaid (A Pedellus és a Dadus)

Posted by jhnnsclvn - október 19, 2019

Szerző: Bácsmegyei

Pedellus

Dadus

Kecskeméti forrásunk rávilágított a kapcsolatra az ország két leggyengébb egyeteme, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Neumann János Egyetem között. A szerény képességű jászberényi tanító úgy tudta benyalni magát Kecskeméten a rektori székbe, hogy hírös kecskeméti rokona segítette őt a városi kapcsolat-építésben, kommendálta őt a városháza potentátjainál. Ez a hírhedt személy nem más, mint régi kedvencünk, Betty, a furulyázó dadus. Másképp aligha választottak volna a kecskeméti lokálpatrióták egy jászberényi pedellust! A két buta és sötét rokon nemcsak külsőleg hasonlít, hanem karrierépítő módszereikben is sok a hasonlóság. A furulyázó dadus szédületes pályáját a kecskeméti konzervgyártól a Károli rektorhelyettesi székéig már bemutattuk, majd a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán is nyomon követtük. Egy további összefoglaló egy link-gyűjteménnyel pedig itt olvasható. A jászberényi pedellus egyetemi karrierjéről a jászberényi tanítóképzőtől a szolnoki alpolgármesterasszony irodáján keresztül a kecskeméti rektori székig rengeteg anyagot kaptunk, azonban félretettük, mert eddig nem látszott kapcsolódni a károlis ügyhöz. Most viszont úgy tűnik, mégis van összefüggés. – A Szerkesztőség

 

A Pedellus és a Dadus közös stratégiáját “kapcsolati tőke” gyűjtéseként lehetne definiálni. Tény, hogy kisvárosokban nem akadémiai körök választják ki az egyetemi vezetőket, pláne nem tudományos teljesítmény alapján, hanem városi vezetők a nyalási potenciál mértéke szerint. Betty kisvárosból, a Károli nagykőrösi Tanítóképző Karáról tört be a budapesti bölcsészkarra, ahol semmi keresnivalója nem volt. Bukása után előbb Szegeden próbálta használni furulyázással gyűjtött kapcsolati tőkéjét, amivel a dékánságig jutott, de onnan is botrányos körülmények között kényszerült távozni. Egy ideig Kecskemét városa tartotta felszínen, mint sok más dicstelen bukott embert (pl. Finta Zita kancellárt, de erről később). Betty azonban több ügy miatt (ld. Bányay Júlia Gimnázium) szülővárosában is kínossá vált. Úgy tűnik, félretették, pedig dehogy. A jászebrényi pedellus rektori székbe protezsálásával egyfajta szürke eminenciásként továbbra is ott sertepertél a városvezetés körül, és várja protezsáltja háláját. A szolnokiak azt mondják, azt ugyan hiába, mert a sötét jellemű s…nyaló nem éppen hálás természetéről híres. Életútja azt mutatja, hogy amint nyeregbe segítik, félrerúgja segítőit (Kállai Mária alpolgármester asszonyt, Székely Péter egykori szolnoki rektort, Túróczi Imrét, a következő szolnoki rektort, Finta Zita kecskeméti kancellár asszonyt). De erről is később…

Egyelőre álljon itt néhány kép a Dadusról és a Pedellusról, amint Kecskemét város nagyjain keresztül egyengetik karrierjüket egymáshoz egészen hasonlóan. A kecskeméti Városháza kvázi a kupleráj szerepét tölti be tehetségtelen, talpnyaló karrieristák pozíciókkal való kopuláltatásával.

Dadus és a kecskeméti városi urak 1.

Dadus és a kecskeméti városi urak 2

A fejetlen Dadus és Kecskemét Nagyura: Palkófi

Pedellus és Polgármester (Matolcsy-rokon) 1

Pedellus és Polgármester (Matolcsy-rokon) 2

Pedellus és Polgármester (Matolcsy-rokon) 3

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 32 hozzászólás »

Calvinist Hubris (A református hübrisz)

Posted by karoligaspar - október 15, 2019

Írta: Özv. Baradlayné

Október 13-a nem volt szerencsés nap a Fidesz uralom képviselőinek. Mi tudjuk, ők nyilván nem gondolnak rá, október a REFORMÁCIÓ HÓNAPJA.  Az, ami lesújtott rájuk, mi tudván tudjuk, az Úr keze volt. Azé az Úré, akinek nevét hitvány, képmutató módon annyiszor mocskos szájukra veszik, azé az Úré, akit szervilis, földi pénzzel és javakkal agyontömött hitvány papjai blaszfémikus módon ócska szövegeléseikben emlegetnek. Igen, Bogárdi Szabó, igen, Bölcskei és Balog Zoltán, Kis-Rigó és ti, többiek, nem szégyellitek aljas cselekedeteiteket az Ő szent nevével takargatni? Azt hiszitek, becsaphatjátok a Teremtőt? Nemcsak aljasok, hanem elmondhatatlanul buták is vagytok. Megver még benneteket az Isten azért, amit itt a földön tesztek, amikor Orbánt és gazembereit szolgáljátok, és gúnyt űzve az Ige szavaiból dícséritek őket minden gátlást levetkőzve.

A főpolgármesteri választáson Karácsony Gergely legyőzte Tarlóst, a fidesz szervilis bábját, azt a rosszmodorú, lusta, buta embert, aki a matekszigorlaton kibukott a műegyetemről és egy gagyi főiskolán fejezte be az ún. tanulmányait. Az a Karácsony verte meg az önhitt vén bohócot, akiről Orbán azt mondta – a szokásos zsíros heherészéssel kísérve mondatait -, hogy “kezdi sajnálni”. A vele szemben ülő női mikrofonállvány – Nagy Katalin, a protestáns újságírók gyülekezetének tagja és kitüntetettje, mit mondjak, Petrőcziről is leírható ugyanez – szorgosan bólogat.

Ha lenne egy szemernyi tisztesség Orbán körében, az agyhalott hiénák gyülekezetében, vagy a gazdájukban magában – most elszégyellnék magukat. De nem teszik, hiszen az erkölcs tökéletes hiánya alkalmazási feltétel a NER magasabban dotált figuráinak táborában. Akinek kétsége lehetett efelől, meggyőződhetett róla, amikor Borkai apukát látta videón nem éppen  olimpiai tárgyú lólengetése közepette. És aki azon szipogott, hogy jaj, szegény felesége, meg a gyerekei, az is rögtön megtudhatta, hogy anyukának fegyveres őrökkel védett hatalmas birtoka van, nyilván a tanítónénis fizetéséből, a kisleánynak egy vendéglőt ajándékozott apu barátja, aki a videón éppen fellációt élvez egy EU-s pénzekből fizetett szotyka szája által.

No és akkor hiába a kormányfői heherészés, Karácsony tényleg megverte a Tarlóst. Most nagyon megerőltette magát a fideszes agytröszt, főleg a kommunikációs Kósa, akinek még diplomája sincs, a nyolcvan fölötti anyjának viszont már disznóhizlaldát lopott és hisz – no nem az Úristenben, hanem a csengeri ringyó milliárdjaiban, amiből mindjárt biztosított magának, ill. anyukának egy jókora darabot. Kósának a szabad szemmel nem látható intelligenciájával nem olyan könnyű bebizonyítania, hogy nem is nyert a Karácsony, pedig tényleg nyert.

Nagyon hamar rá fognak jönni, hogy Karácsony a Károlin végzett, és innen próbálják megközelíteni. Már hallom a “testvérek vagyunk, fogjunk össze a zsidók meg a komcsik ellen” – tipikus óhéber dumát a refis trágyadomb mélyéről felhörögni. Meghívják, kinevezik főalumninak – eddig a retkes cafka Czunyiné volt ezzel kitüntetve. De Karácsonyt nem lehet megvesztegetni. Ő ugyanis tényleg járt a Károlira, és ismeri az aljas mocsokságotokat. Üldözte őt a végletesen aljas  Szabó András, aki már maximum a Mátyás utcában csili-csalogat, mióta kirúgták a MAB-ból. Üldözte őt a Szabó retkes felesége, a Ludvig is, aki cirógatta a folyosón, és fülébe sugdosott arról, hogy ő majd a mennyekbe röpíti a tapasztalt szexuális trükkjeivel. Látta, amint Barátossy Jenő bácsi és Tenke Sándor szétlopják az épületet, látta, mekkora fertő az úgynevezett református felsőoktatás.

Innen üzenem, ne fárasszátok magatokat Karácsony becserkészésével, nem fogja nektek a hálás kálomista gyereket alakítani. Azt érhetitek el vele, hogy még nagyobb majmot csináltok magatokból, mint amekkorát eddig sikerült, pedig ti vagytok a magyar felsőoktatás nagy nevettetői, a leggyagyibb, legmoslékabb, legzüllöttebb tanoda.

Október 31-én pedig itt lesz a reformáció emléknapja, ahol nektek, tolvaj, kurvázó, mocskos banda, semmi keresnivalótok. Lesújt rátok az élő Isten és sújtson is le! Pokolra kerültök, de számotokra a pokol már a földön kezdődik. Az október 13. a kezdet volt csak, a betetőzés október 31 lesz.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 26 hozzászólás »

Our prophecy fulfilled (Beteljesült jóslat)

Posted by jhnnsclvn - október 6, 2019

Kiírták azt az ösztöndíjat a Károlin, amit mi már 10 évvel ezelőtt kiírtunk! Előbb Szabó András cáfolta, hogy az egyetemnek vagy az egyháznak köze lenne a hirdetéshez, majd a 168 órában Tóth Károly foglalkozott az üggyel, amire Balla Péter újabb cáfolattal reagált. Tényleg nem az egyház vagy az egyetem akart ösztöndíjat adni a hallgatóknak. Mi akartuk ösztönözni az egyházat, hogy adjanak, ilyen módon kompenzálva a kárt, amit Szabó András és felesége okozott a Kulcsár-Szabó családdal karöltve a Doktori Iskolának. Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes árulta el nekünk az összes azonosítót, technikai számot stb., ami a hirdetés feladásához kellett. Na nem azért, hogy segítsen nekünk, hanem mert annyira ostoba volt, hogy észre se vette. Még működhetett is volna a dolog, és megmenthettük volna az Irodalomtudományi Doktori Iskolát, de Bölcskei és Tarr annyira kapzsi volt, hogy inkább saját zsebre lopták el a 115 milliót, minthogy hallgatókat fizessenek meg. Ma már lopni se kell. A kormány milliárdokat önt az egyházakba. Ebből már le lehet nyomni a konkurenciát. El lehet szipkázni a hallgatókat az állami egyetemek elől. A kormány tisztességtelen versenyelőnybe hozza a Károlit. – A Szerkesztőség

Református Ösztöndíj – Új ösztöndíj a Károlin

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapít annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait.

Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzésben részt vevő ÁJK-s, BTK-s, SZEK-es és TFK-s hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy
b) mesterszakon vagy egységes, osztatlan képzésben (MA) teljes vagy részidejű képzésben vesznek részt.

Az ösztöndíjat a hallgatók a 2019/2020-as tanévben 1 alkalommal pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónap) időtartamra adható, mértéke havonta 50.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 11. (péntek) 12 óra
Bővebb tájékoztató és a pályázati adatlap itt érhető el: http://www.kre.hu/portal/index.php/reformatus-osztondij

Nem csodálkozunk ezen, hiszen beleillik a Károli szellemiségébe. Nem a hitet jutalmazzák – azt nem is lehet, az magában hordja jutalmát a Jézus Krisztussal való spirituális találkozás csodájában -, hanem a hit tettetését, a képmutatást. A református Tartuffe-ök a ne lopj parancsolatának állandó megsértésével az egész országot fosztják ki. A Károli a hamis tanúbizonyság tevésével, ahogy Szabó András és Balla Péter tette munkaügyi perekben, mikor szemen szedett hazugságokat állított a kollégáiról, negatív példát mutat minden jóakaratú és alapfokon tisztességes embernek. Szabó András, a MAB Csilicsala bácsija azt akkreditálja, aki eleget fizet neki, vagy – mint Navracsics Judit bóvli doktori iskolájának esetében – aki megfelelő előnyöket tud neki nyújtani.

Rajta, fiatalok, egy kis fehér por a Mikszáth térről, aztán kövessétek Isten, haza, a tolvaj Bölcskei és Tarr, a csaló Szabó András, a farizeus Balla Péter dicsőséges útját, és fejjétek a magyar államot. Nem kell hívőnek lennetek, csak egy kicsit szenteskednetek és ájtatoskodnotok, mint ezek a példaképek, és máris tiétek a lóvé.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 37 hozzászólás »

Trocsanyi’s credit in Brussels (A károlis Trócsányi becsülete)

Posted by karoligaspar - szeptember 26, 2019

Elbukott a károlis gaz!

Írta: Law and Order

A károlis Trócsányinak hamar kitelt a becsülete Brüsszelben. Olyan hamar, hogy már a jogi bizottság megtorpedózta a károlis professzor továbbjutását. Brüsszelben nem díjazzák a korrupciót, ami Orbán királyságában a felső osztály – Mészáros, Tiborcz, Garancsi stb. – mindennapi tevékenysége.

Nem olyan régen Trócsányi ott ült a szárszói református konferencián, és vígan beszélgetett Kövér házalnökkel és Bogárdi főpásztorral.

Trócsányi, a legreformátusabb károlis professzor és igazságügyminiszter ezt mondta Szárszón: “Egy református fórum helyet ad, hogy beszéljünk az isteni és a világi rendről. Egy jogásznak, mint jómagam, a világi rend ismerősebb, de a kettőnek találkoznia kell egymással. Érdekel, van-e kapcsolat közöttük, tudunk-e választ adni pl. olyan kérdésekre, miért van az ember a Földön.”

Trócsányi a maga részéről megtalálta a kérdésre a választ. Ő a maga részéről azért van a földön, hogy végrehajtsa Orbán isten parancsait, jogi diplomához juttassa a nemzet vejét, Tiborczot, aki 32 éves korára 35 milliárdot lopott össze. A legppfátlanabb közpénzrablót jogi diplomához Trócsányi segítette hozzá. Trócsányi (i)gazságügyi miniszterként mindenben kiszolgálta gazdáit és hozzájárult, hogy A NEGYVEN RABLÓ irányítsa Magyarországot.

Trócsányi ügyvédi irodáját a kormány valósággal elhalmozta megbízásokkal. Milliárdokat keresett a derék református professzor ezeken.  Persze ügyvédként   nem jött zavarba: felfüggesztette működését az irodában, így, úgymond köze sem volt az irodába áramló pénzfolyamról. Brüsszelben senkit nem ejtettek a fejére, ezzel a falmelléki dumával maximum a hajdúhadházi bíróságot lehetett volna meggyőzni.

Trócsányi most politikai összeesküvésről üvölt és jogi lépésekkel fenyegetőzik.

Trócsányi László: minden tényalapot nélkülöző politikai döntés született

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, NER és Református Egyház | Címkézve: , , | 42 hozzászólás »

#Me too (Velem is megtörtént)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 24, 2019

Izgalmas anyagokat kaptunk egy egyetemnek kinevezett, gyatra színvonalú vidéki főiskoláról, de még ellenőriznünk kell, valóban kapcsolódik-e az anyag a károlis történetekhez. A beküldők szerint igen. Ha ezt bebizonyítják vagy legalább valószínűsítik, akkor közöljük.

Addig továbbra is csak a Károlival foglalkozunk. Egyelőre egy válogatást adunk közre károlis diákok sztorijaiból. A válogatást az egyik volt károlis hallgató állította össze, és a felhívást további sztorik gyűjtésére is ő teszi közzé. – A Szerkesztőség.

Balla asszonyság

I love Károli

 

Szerző: Dani

VELEM IS MEGTÖRTÉNT!!

Tisztelt olvasók, szerkesztők!
Szeretném osztani veletek egyik ismerősöm személyes tapasztalatait a KRE-n töltött évekről.

“Az csak egy dolog, hogy nem tanítanak semmit, a hulladék tárgyakból nehezebb átmenni, mint bármelyik szakos tárgyból”

Mészáros MarciPistához visszatérve:
======================
volt, akinek azért adott egyes helyett kettest, vagy hármast a dolgozatára, mert nem kék, hanem zöld tollal írt, és a tisztelt tanár úr kedvenc írója is zöld színnel szokott publikálni, bár a mai napig nem tudom, hogy ki volt az a marha. Egyébként neki köszönhetem azt is, hogy egy másik tárgyból több féléven keresztül kaptam elégtelent.

Pofátlan osztályozások:
====================
Volt egy alkalom, mikor mentünk vizsgázni japán művészettörténet tárgyból, és én nagy nehezen ugyan, de megszenvedtem a négyes osztályzatot, míg a másik évfolyamtársam, aki szintén fel volt jelentkezve vizsgára, nem jött be vizsgázni, de kapott egy jelest az adott tárgyból. (ez még két másik tárgynál is így volt nála). Ez tipikusan olyan, mint a …. szövegolvasás óra. Ha hátul ülsz, mindent ki tudsz puskázni. Nagy szerencse, hogy a telefonnal felvett videóimat nem töltöttem még fel ezzel kapcsolatban. Össze sem tudom számolni, hogy hány évfolyamtársamnak én írtam meg az angol nyelvű motivációs levelet, ami a ösztöndíjhoz kellett…

A “második keleti nyelv” c. tárgyból is érdekesen történt a vizsgáztatás, ugyanis, ez egy gyakorlati tárgy volt (elvileg csak három alkalmat lehetett volna mulasztani), minden egyes alkalommal volt névsor. Ennek ellenére két olyan diák is bejött a féléves vizsgára, akik korábban nem is jártak az órára, behoztak magukkal két A4-es lapot, amin a kínai írásjelek (“hanzik”) rajta voltak, és a tanárnő szeme láttára kipuskáztak mindent (ahogy azt később tőlük megtudtam) jelesre…

Egy másik kellemetlenség akkor ért, amikor az egyik …. gyakorlat c. tárgyból mentem volna az első órára. Azt tudni kell, hogy ezt a tárgyat az I. félévben hirdették meg 22-23 főre ( a teremkapacitás miatt), de több olyan hallgató is volt, akik azért jártak 2-3 évvel tovább, mivel sokszor nem tudtak tárgyakat felvenni, mert alig volt férőhely, mivel minden évben felvettek legalább 130-135 diákot!
Én ezt a tárgyat azért buktam, mert az első alkalommal késtem időre pontosan 3,5 percet a HÉV miatt. Még az ajtó is nyitva volt, és a többiek akkor ültek még csak le, és kapcsolták be a számítógépeket mikor kijött elém a tanár úr, és közölte velem, hogy “buktam a tárgyat”…  Mondtam is magamban, hogy a jó édes anyukádat, 3 éven keresztül nem tudtam felvenni ezt a nívótlan szart, és már az első alkalommal 3,5 perces késés miatt egyszerűen csak kidob az órájáról…  Hozzátenném, hogy én szerettem azt a tanárt, aki ezt a tárgyat tartotta, mert tetszettek az órái, és minden egyes általa oktatott tárgyból jelesre vizsgáztam nála! Dehát ugye az a bizonyos statisztika… (sokan tudják, hogy mit értek “statisztika” címszó alatt).

Egy kis személyi adatokkal való visszaélés, egy kis okirat hamisítás, ha te csinálnád, az gond, ha egy true keresztény egyetem, akkor nem!

CSALÁS, OKIRAT HAMISÍTÁS, SZEMÉLYI JOGOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS
===========================================================

Többször is előfordult, hogy valaki(k) tárgyakat vettek fel a diákok nevében, a diákok tudta nélkül. Ezt onnan tudom, hogy volt két olyan évfolyamtársam is (akik közül az egyik már több, mint 2 éve nem is volt hallgatója az egyetemnek!, ill. egy másik személy, aki külföldre ment dolgozni, ezért egy egész évet passzivált. Ennek ellenére, hogy egyikük sem tudott volna tárgyakat felvenni, mégis ott volt a nevük a felvett tárgyak között, (hozzátenném, hogy több volt hallgatóval is beszéltem, akiket hasonló sérelmek értek, és innen, hogy CSAK az önköltséges hallgatókkal történt meg mindez.
TEHÁT olyan hallgatóknak volt kinn a neve a felvett tárgyak között, akik már 1.) nem is voltak hallgatói az egyetemnek, 2.) olyanoké is, akik egy egész évet passziváltak, tehát nem tudtak volna tárgyakat felvenni. Akkor jön a kérdés, hogy mégis ki vette fel a diákok helyett azokat a tárgyakat, amiket még a NEPTUN órarendje sem jelzett, ill. azt, hogy hanyadik alakalommal volt felvéve az a tárgy! Mivel én nem passziváltam és miután a tárgyakat felvettem, megnéztem, hogy kikkel leszek egy évfolyamban, innen tudom, amit itt leírtam.

Ráírtam arra az ismerősömre, aki kiment külföldre dolgozni (facebook-on keresztül), és ő azt írta vissza, hogy nem érti, ki fett fel tárgyat neki azt az 1 db. tárgyat (egyébként csak a “Japán filológia I.” volt felvéve nála…

Ezt csak azért írtam le, mert van egy olyan szabály, ha egy tárgyat nem tudsz teljesíteni harmadszor, akkor kirúgnak. Velem is ez történt annak ellenére, hogy én azt a bizonyos tárgyat NEM vettem fel három alkalommal, csak 1 alkalommal. Mikor elmeséltem a Neptun irodába, h. mi történt velem, azt mondták, hogy ezzel már nem tudnak mit csinálni ,adjak le egy új jelentkezést.

Hozzá kívánom tenni, hogy tudom, hogy ki volt az a tanár, aki felvette ezeket a tárgyakat a hallgatók nevében. Egyébként a japán szakra járók tudják, hogy ki dolgozik abban a bizonyos …. szobában.

KIRÚGTÁK A PEDOFIL BUZIT!
=========================
Volt az egyetemen egy … Bence nevű tanár, akinek azért tiltották meg a szóbeli vizsgáztatást, mert több lány hallgató arra panaszkodott, hogy zaklatja, simogatja őket, volt, akinek még alá is nyúlt. Ezt a trógert nemrég rúgták ki.

Mit is várunk egy olyan intézménytől, ahol (az elmondottak szerint) úgy szokták megszervezni az államvizsgákat (az egyik specializáció államvizsgájának szemtanúja is voltam), hogy szinte minden tárgyból betették az államvizsgát szóbeli vizsgáról írásbeli vizsgára, és még vizsgabizottság sem volt benn, csak az a tanár, aki az adott tárgyat korábban tartotta. Hát nem azért, de egy érettségi vizsgát több tanár felügyel, mint egy károlis államvizsgát… inkább hagyjuk.

Szívesen felvenném a kapcsolatot olyan VOLT, vagy jelenleg is ott tanuló hallgatókkal, akikkel ilyen és ehhez hasonló dolgok történtek.

Természetesen feljelentést fogok tenni, és amennyiben nem jutunk közös nevezőre kénytelen leszek bizonyos videókat megosztani a youtube-on a nagy nyilvánosság előtt.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 7 hozzászólás »

The Value of Tiborcz’ Juris Doctor Degree (Mit ér nekünk Tiborcz károlis jogász-diplomája?)

Posted by karoligaspar - szeptember 14, 2019

Tiborcz futása a Károliról

Janusarcú jogi diploma

Írta: Dr. Utriusque Pál

Erre alapból azt mondanám, hogy semmit, egy bűnözőnek minek is a jogi (?) végzettség (???), ha meg az illető a kormányfő veje, akkor aztán tényleg. De elgondolkoztam. Nem olyan egyszerű a dolog mégse.

Azt olvasom a HVG-ben, hogy Tiborcz Istvánnak, Orbán vejének még sincs diplomája. Ezen nagyon megrökönyödtem. 2018 márciusában azt írta ugyanez a lap, hogy Tiborcz a Károlin megvédte a szakdolgozatát, utána elszaladt az érdeklődő újságírók elől, bevágta magát egy minimum ötvenmilliós páncélozott verdába a sofőr mellé és elporzott. Íme a másfél éves, hitelesnek tűnő dokumentáció.

Szóval akkor van vagy nincs? Védett a Tiborcz szakdolgozatot vagy bármi mást, vagy nem.

Egyetlen dolgot nem tudok elképzelni: azt, hogy a Károli ne adna a miniszterelnök vejének diplomát. Ez már csak azért is kizárt, mert Mészáros Mártonnak is adott egy 100%-os PhD-oklevelet a semmire, aki nem a miniszterelnök veje, hanem csak a néhai püspök egyik vejének az unokaöccse, és ilyen módon az akkor regnáló rektorpótlék, Balla Péter, a másik püspökvő rokona. Egy már leváltott püspök vejének unokaöccsét pedig mégse lehet a teljhatalmú magyar miniszterelnök vejéhez hasonlítani. De ha még az is kapott doktori címet a semmire, akkor emez hogyne kapott volna ugyanarra. Köztudott, hogy a Károli az ország leggagyibb sulija, olyan, mint az óvodás versikében az, ahol “ki oda sem ballagott, még jutalmat is kapott”. Ha szólt volna, na nem áldott Orbán testvérünk, ahogy a RefLap gerinces újságírói nevezik, hanem Tiborcz csizmatisztítója, vagy Rühelke szobalánya, hogy Hé! kéne egy diploma, de református legyen, mást el se fogadunk!, Balla Péter hajbókolva szaladt volna egy kitüntetéses oklevéllel, és hasán csúszva nyújtotta volna át a nemzet vejének.

Igaz, hogy Mészáros Mártontól két hónap alatt visszavonták, de aztán újrázott Szegeden, már a nagybácsi, Mészáros István, Hegedűs Zsuzsa férjének a nevén, és ott is megkapta. Jakab Éva, a jogászok gyöngye, és Páljóska, a nemzet nyalogányának, Fried tanár úrnak a nyalogánya nyújtották át neki, egymással versenyt hasoncsúszva. Mikor kitöltötték a diplomát, a Pistát megint visszakeresztelték Marcira, aki pedig ilyen néven nem is regisztrált a szegedi doktori iskolába. A névzavart ráfogták egy szerencsétlen titkárnőre. Lehet, hogy Tiborcztól is visszavonták a jogi diplomát? Sebaj, felkészül Szeged, ahol Jakab Éva beíratja, mondjuk Tiborcz Viktor néven, aztán majd Tiborcz István névre állíttatja ki neki az új oklevelet. Még értékesebb is lesz, mert egy patinás egyetem üti rá a pecsétet. A “névelírást” pedig ráfogják majd egy másik titkárnőre.

A református nagykutyák vejeinek a Károlin alanyi jogon jár a doktori cím. Ha ott balul sül el, akkor Szegedre és Jakab Évára bizton számíthatnak. Akár még közszolgálati pecsét is kerülhet rá.

A református díszvirágok között aztán itt van még Trócsányi úr, a Károli főjogásza, a Fidesz (i)gazságügyi minisztere, most EU képviselője. Igaz, Brüsszelben mindenki okádik tőle, de áldott Orbán kegyelmes úr őt küldte a brüsszeli csinovnyikoknak, hogy megtudják, mi az a magyaros virtus meg jogérzék meg istennyila. Mer ha nem, lesújt rájuk a nemzetek ostora.

Trócsányi úr nagyon szépen beszélt az idei szárszói konferencián is: “Egy református fórum teret ad, hogy beszéljünk az isteni és a világi rendről. Egy jogásznak, mint jómagam, a világi rend ismerősebb, de a kettőnek találkoznia kell. Érdekel, van-e kapcsolat közöttük, és tudunk-e választ adni pl. olyan kérdésekre, hogy miért van ember a Földön?”

Könnyű kérdés. Azért vagyunk a Földön, hogy Orbán nagyurat szolgáljuk meg az ő apostolait, Mészáros evangelistát, Bayer apostolt, Kövér prófétát meg a többit. A sor végén ott áll Trócsányi (i)gazságügyi EU-s biztos is.

Szóval a HVG-s ballibsik, vagy beszéljünk magyarul: bibsik (zs..ók) azt írnak, amit akarnak. Az isteni és a világi rend szerint van diplomája Tiborcz kegyelmes úrnak, egyenesen a Magasságos nyújtotta át neki. Balla Péter testvér ehhez a mennyei aktushoz csak a saját földi kezét adta.

Áldás, Békesség! Tiborczé a dicsőség!!!!

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | 31 hozzászólás »

From the turn-bench to the bishop’s chair (Az esztergapadtól a püspöki székig)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 26, 2019

A miniszterként bebukott Balog Zoltán a református egyházban érhet a csúcsra, ehhez a reformátusok még szabályt is módosítottak. Vélhetően nem a miniszteri teljesítménye alapján szolgál rá új pozíciójára.

Tamburmajorminiszter

Ördögmaskarában püspökségre gyúrva

Sok fura karriert termelt ki a NER, mint pl. az egyik előző posztban bemutatott bácsfenékpusztai általános iskolai pedellusé, akiből puszta seggnyalással egyetemi rektor lett. De Balog Zoltán pályafutása még ennél is különösebb ívű. Segédesztergályosként kezdte Németországban, majd Hold utcai prédikátorként folytatta, mígnem egyszer csak miniszter lett.

A folytatás már szinte valóra vált Grimm-mese: Balogban életre kelt a a szegény halász nagyravágyó felesége, aki királyi és császári trónokon tett kitérők után egyenesen a pápaságig emelkedik. A párhuzam nyilvánvaló. A szegény németországi vendégmunkásból miniszteri kitérőn át püspök lesz. Ebben a castingban Orbán a csodahal, Balog a halászfeleség.

Az Emmi-miniszteri posztról leselejtezett konjunktúralovag hatalmas bukása után ismét hatalmas ugrásra készül. A mélyből kiáltott urához (mármint Orbán istenséghez), és meghallgattatott. Ura nemsokára református püspököt csinál belőle, mint egy igazi Mindenható. Ezt református egyházi körökben már kész tényként kezelik – írja a HVG hetilap. Ez unikum, és Balog esélyeit jellemzi az a tény, hogy az egyház még arra is hajlandó, hogy a püspökké választás kritériumait hozzá igazítsa.

Holott a bukott miniszterhez kevés olyan eredmény köthető, ami egyértelműen neki tulajdonítható, sokkal inkább a politikusként és egyházi személyiségként is visszás mozzanataira lehet emlékezni. Ezeket bőséggel taglalja a lap: a menekültkérdésben és a kormány idegenellenes retorikájára megnyilvánuló Balog kijelentette, a sarkításra, üzenetek egyszerűsítésére szükség van a politikai kommunikációban (pretextus: Mein Kampf), a jézusi szeretetparancsra annyit mondott, mindenkit csak elvben lehet szeretni (antikrisztusi attitűd).

Balog asszisztált az egyházügyi törvény átalakításával a kisegyházak egyházi státuszának megvonásához, az oktatás értelmetlen centralizálásához, a szeme előtt tűnt el a romák felzárkóztatására szánt pénzek egy része, és nevét adta a kulturális állami intézményrendszer kormányközeli kézbe helyezéséhez.

Kapcsolódó: Schmitt Pál óta nem búcsúztattunk ekkora senkit 

De akkor még korai volt Balogot temetni. Azóta sem tűnt el, csak átalakult. Ott bujkál a süveg alatt…

Püspöksüveg

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, NER és Református Egyház | Címkézve: , , , | 25 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.