Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2013. július

Szabó and Hansági (Szabó és Hansági)

Posted by jhnnsclvn - július 29, 2013

Bölcskei 115 milliós sikkasztási ügyét hamarosan folytatjuk. Amíg az elszámolásos dokumentumok beszerzése folyik – tekinttettel a nyári uborkaszezonra is – egy lájtosabb témájú posztot teszünk fel, amely más szempontból tartalmaz fontos információkat Szabó András és az egyház ill. Szabó András és az egyetem viszonyáról. És talán megvilágítja Szabó András fő motivációját is, amelynek mindent alávetett, többnyire egyháza és egyeteme érdekeit, noha folyamatosan az ellenkezőjét kommunikálta és kommunkikálja. – A szerk.

Szabó András 2012 április

Reality

Hansági

a Princz-kegyenc Dr. Szabó András

Szerző: Dear Brother

Eszter és Szabó levélváltásai (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/06/14/denial-of-disease-eszter-and-andras-3-a-tagadas-betegsegeeszter-es-andras-3/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/04/28/eszter-and-andras-2-12-steps-toward-each-other-eszter-es-andras-2-12-lepes-egymas-fele/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/02/07/the-satyr-and-the-beauty-a-szatir-es-a-szepseg/) számos tanulsággal szolgálnak. Én most egy olyanra akarok kitérni, amellyel csak néhány komment foglalkozik – Szabó és kollégái viszonyával. Szembetűnő, hogy Szabónak senkiről nincs egy jó szava sem, csak Petrőczit védi, őt is észrevehető kelletlenséggel, mert még rá is irigy: sokat publikál, még ha csak verseket is, és ömlik belőle a szó, míg Szabó se írni, se beszélni nem tud.

A többiekről vagy visszataszító kíméletlenséggel nyilatkozik: “öreg, beteg, még él” (Király Erzsébet, Posgay Ildikó, Kecskés András), vagy teljes elutasítással: “nem is akarok róla tudni” (Ferge Gábor).

A legkülönösebb az, ahogy Hansági Ágnesről nyilatkozik. Először is részletesen és nagy kárörömmel megtárgyalja egy vadidegennel annak legnagyobb problémáját, a gyermektelenséget: “Kétségbeesetten próbálkozott, de nem jött össze a gyerek, ezt mindenki tudta a tanszéken.”

De hogyan juthatott odáig kettejük kapcsolata, hogy Szabó így nyilatkozzon róla (ismeretleneknek): “Hanságiról már leváltam (volt néhány csúnya húzása), de egyelőre összeköt bennünket a közös ellenség”. A következő pedig már nyílt fenyegetés a Szabóra (MTA doktora irodalomtudományból) annyira jellemző alpári, primitív stílusban: “Van egy pont, ahol kiborul a bili. Hansági közel van ehhez.”

De hogyan jutottak el idáig? Kapcsolatuk története röviden összefoglalva: Szabó 1997 őszén ráveszi Szilágyit, hogy alkalmazza félállásban Hanságit irodalomtudományi jellegű kurzusok tartására. Hansági alkalmaztatásának indoka Szabó szerint: “hogy akkreditáljanak bennünket”. Hansági mint Kulcsár-Szabó Ernő jövendő (még két év, mire valóban az lesz!) és PhD fokozattal még három évig nem rendelkező menye.

Ezek után Hansági kvázi a MAB üzeneteit közvetítette “az Ernőtől”, aki megmondta, hogy “amíg ez itt van, sose akkreditálnak minket”. Szabó, aki eleinte közvetítő szerepet vállalt, saját aljas szándékait is “az Ernő” üzenetei közé vegyítve közvetítette Tenke Sándor rektor számára. Így mondott fel a Károli Erdélyi Istvánnak, Püspöki Nagy Péternek, Huszár Ágnesnek, Beke Albertnek és másoknak, nem tudni, hogy valóban Kulcsár-Szabó Ernő kezdeményezésére, amivel takarózott, vagy a sajátjáéra.  Erdélyi István kirúgatásában Szabót különösen motiválta az a 8 millió forint, amit vérdíjként kapott Princz Postabankjától azért, hogy Erdélyi (MTA doktora) helyére játssza be a történelmi tanszék vezetésébe az akkor még kandidátusi fokozattal sem rendelkező Etényi Nórát, R. Várkonyi Ágnes protezsáltját. Szabó András azt írja Eszternek, és hivatalosan is azt terjeszti, hogy csak névrokona a postabankos sikkasztó Dr. Szabó Andrásnak. Noha Dr. Szabó Andrásból lényegesen kevesebb van, mint Dr. nélküliből, R. Várkonyi Ágnes kezességvállalása félreérthetetlenül azonosítja őt még a Dr. előtagú névrokonok között is.

Hansági és Szabó kapcsolata ekkor még a kölcsönös haszonszerzésen alapult. Hansági közvetítette Szabó egyházi insider infóit is a minden politikai lében kanál jövendőbeli após, KSZE felé. Szabó ugyanis már károlis alkalmaztatásának kezdeteitől – 1995-től – spicliskedett. Jelentett Bölcskeinek – Szabó Botond közvetítésével – Hegedűs püspökről, Szilágyi Ferencről és Tenke Sándorról is. Ellentételezésként ő is kapott belső egyházi infókat, sőt, terhelő iratokat, számlákat rokonától, talán épp kedves bátyjától, Szabó Botondtól, a mindenkori püspökökről, egyházi vezetőkől, amiket bespájzolt, hogy bebiztosítsa állását és esetleg még magasabb egyetemi pozíciókat zsaroljon ki a mindenkori fenntartóból. Ilyen belső egyházi infó alapján hagyta ott pl. Petrőczivel együtt 1997-ben a fenntartó Hegedűs püspök Kálvin téri templomát és pártolt át Balog Zoltán Hold utcai gyülekezetébe. (Ami jó húzásnak bizonyult, Szabó MAB-bizottsági tagként való kooptálására és Petrőczi József Attila díjára gondolva.)

Szabó nagy ajándékot kapott Kulcsár-Szabó Ernőtől. Ő intézte el, hogy Szabó 2003-ben az MTA doktora lehetett. Disszertációja egy szövegközlés – Szenci Naplójának társszerzővel együtt készült fordítása, valamint egy 43 oldalas szószátyár bevezető és egy fölöslegesen felpuffasztott szójegyzék.

Hansági és Szabó kapcsolata akkor vált feszültté, amikor nyilvánvalóvá vált Szabó brutális önzése. Szabó csak azért törekedett kari és egyetemi tisztségekre, hogy saját – Petrőczire kiterjesztett – személyes érdekeit minél erőszakosabban érvényesítse. Pillanatnyi szeszélyeiért habozás nélkül tett kockára egyetemi érdekeket. Ha valaki – pusztán elvi alapon – ellenszegült ennek, azt a legaljasabb módon rágalmazta, támadta, elég a Fabiny Tibor elleni folyamatos intrikáira utalni.

Szabó végtelen mohóságát nem elégítette ki, hogy 2006 és 2008 között a KRE rektorhelyettese lehetett, többször pedig a KRE BTK dékánhelyettese, illetve dékánja. Szabó családjára kiterjesztett ambíciói az egész egyetem átvételére vonatkoztak. Ő akart a KRE rektora lenni, felesége, Petrőczi Éva pedig a KRE BTK dékánja. Petrőczi később az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjének pozícióját célozta meg. Ehhez azonban egyetemi tanári kinevezés kellett volna. Szabó és Petrőczi mindent megtesznek a cél érdekében, leginkább Kulcsár-Szabó Ernőt próbálják presszionálni Hanságin keresztül.

Hansági Ágnes erről így ír egy bizalmasának: “Andráséktól származó infóm az, hogy Éva januárig mindenképpen maradna az angolon, hiszen tanszékvezetőként mindenképpen nagyobb az esélye, hogy felterjesztik a professzorságra… András már a doktori iskola nehéz helyzetét használja arra, hogy Évát mentse, nyilván az ő szempontjukból ez érthető, de alig hinném, hogy átmenne a professzori kinevezése a MAB-on.”

Petrőczi közben masszív közutálatot hívott ki maga ellen az angol tanszéken. Hansági így ír a bizalmasának: “András teljesen elkeseredve hívott. Kulin és a rektor lényegében kihátráltak Éva mögül, és gőzerővel támogatják, hogy menjen el az angolról a kommunikációra.” Szabó és Petrőczi közben kiszemelik maguknak ifj. Géher István helyét is a Magyar irodalmi Intézet Világirodalmi Tanszékén. Még az sem zavarja őket, hogy Petrőczinek nincs magyar szakos diplomája, Kisgéhernek ellenben van. Hansági így ír erről bizalmasának: “Ami akut katasztrófa, hogy tegnap este Éva már azt magyarázta a telefonban, hogy neki István helyére kellene jönnie hozzánk. István szuperül dolgozik, szeretik a hallgatók és a kollégák, katasztrófa lenne egy ilyen csere. Ami tovább nehezíti a helyzetet, hogy őt éppen most hívták meg az Iowai Nemzetközi Írótáborba, ami szenzációs, de ha Éva megneszeli, nekünk végünk. Istvánt reggel azonnal hívtam, szőr mentén vázoltam neki a helyzetet, és a lelkére kötöttem, hogy addig egy szót se szóljon senkinek amíg … {meg tudjuk} oldani a helyettesítését”. Egy másik e-mailben is említi: “…a héten intézi Kriszta Géher szabadságát, arra kértem, ne nagyon szellőztesse, vázoltam a helyzetet”.

Így kezdődött Hansági és Szabó kapcsolatának megromlása. Ez vezetett végső soron a Puritanizmuskutató Intézet megalapításához és a házaspárnak az Irodalomtudományi Doktori Iskola körül elkövetett bűncselekménysorozatához, amely végső soron az akkreditáció megvonásához és a kar visszaminősítéséhez vezetett.

A történetet folytatjuk.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , , , | 99 hozzászólás »

Breaking news: Censorship again! (Cenzúrázták az Átlatszó oktatás blogot!)

Posted by karoligaspar - július 25, 2013

Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás az SZTE-n?

Feladta: július 24, 2013 | Szerző:  | Kategória: Hittudományi Főiskola | Tags:  |Hozzászólás »

Mészáros MarciPista miatt cenzúrázták az Átlátszó oktatás blogot! Az alábbi szöveg mindössze pár óra hosszat volt olvasható az atlatszooktatas.cink.hu/torvenytelen-doktori-vedes-es-okirathamisitas-az-szte-n-849293315 linken. Ki vetette onnan le olyan sürgősen? A Mészáros-család, amelynek tagjai közt püspök, rektor, NAV-os főmufti, ügyész stb. is van? Vagy Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus,  akinek menyéről a posztban közhírré tétetett, hogy a csaló Mészáros Márton intim barátnője? Vagy a református egyház Zsinata a Károli Egyetem érintettsége miatt? Esetleg a Fővárosi vagy a Legfőbb Ügyészség, amelyek több feljelentés dacára évek óta sikeresen tussolják el a Mészáros-ügyet? Bármelyik lehetett, de a legvalószínűbb, hogy a Szegedi Tudományegyetem közoktatási rektorhelyettese volt, aki a fő-fő hunyó az alábbi történetben. Szerencsére a szöveget időben elmentettük, és itt most újraközöljük. – A szerk.

Mészáros Márton törvénytelen védései

Mészáros Márton törvénytelen védései

Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás az SZTE-n?

2013. 07. 22. 08:00 – Hava Nikita

Címkék: oknyom felsőoktatás Karoli okirathamisitas

Mi kell ahhoz, hogy egy fiatal tudósnak a „fél” magyar tudományos élet asszisztáljon karrierje érdekében?

A történet röviden:
Van egy komoly családi háttérrel rendelkező doktorandusz hallgató, aki a szegedi egyetemen megvédi PhD értekezését. Később a védést egy „schmittpáli” forma miatt érvénytelenítik. Ezek után a fennálló jogszabályok miatt legalább két év szilenciumra kellett volna ítélni a delikvenst, de pár hónappal később a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) hősünk megvédhette a PhD-jét. Csakhogy a MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) elektronikus rendszere ezt nem engedte, így a Károli vezetői Mészáros Márton keresztnevét Istvánra változtatták és végül így rugdosták át a tudományos karrier első akadályán.

hvg.hu februárban írt egy érdekes sztorit, hogy állítólag a Károli megfigyeltetett egy tanárt, hogy kirúghassa. Egyébként a Károli bajos dolgaival két blog is aktívan foglalkozik, a Jhnnsclvn’s és a Galferences.

A történet hosszan:

A Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesének közreműködésével, okirat hamisításhoz folyamodva, törvénytelenül lefolytatott doktori védéssel doktorifokozatot szerzett Mészáros Márton – a Jhnnsclvn’s Blog értesülései szerint.

A blog állítása szerint Mészáros Márton korábban a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálata szerinti csalás miatt visszavont doktori disszertációját Pál Józseffel, az SZTE rektorhelyettesével, az intézmény irodalomtudományi doktori iskolájában fogadtatta el. A kormányrendeletben előírt 2 év várakozási idő helyett mindössze 5 hónappal a disszertáció visszavonása után, pontosan ugyanazzal a címmel és tartalommal kezdeményezte az akkori doktorandusz a 2010-es szegedi eljárást, amelyhez – a blogon megtekinthető dokumentumok alapján – a bizottsági tagokat Pál József saját kezűleg írt felkérésekkel hívta össze.

Instant disszertáció

Mészáros Márton a „20. századi magyar protestáns irodalmi élet” témájában, kezdte el írni disszertációját, majd 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a PhD-védést megelőzően nyilatkozatban kérte, hogy azonnali hatállyal témavezetőt változtathasson, utóbbit a dolgozat témájának azonos idejű megváltoztatásával indokolta: a disszertáció ettől kezdve a „Protestantizmus és medialitás” címet viselte és mintegy négyszáz évvel korábbi időszakot ölelt fel. Ugyanezen a napon kelt nyilatkozatában pedig azt kérte, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa a KRE-n. A 2009. március 9-én elkezdett új témát március 25-ére sikeresen befejezte, március 26-án 100 %-os értékeléssel, Summa cum laude minősítéssel megvédte azt. Az értekezés opponensei többek között Szabó András dékán felesége, Petrőczi Éva volt. Az értékeléskor valahogy senkinek sem tűnt fel, hogy egy társszerzővel írt dolgozat összesen 13 oldalas, amivel még egy egyetemi alapképzés szakdolgozatának terjedelmi minimumát sem üti meg. A Galferences blog szerint Mészáros nem tudta megkülönböztetni a protestáns felekezeteket (Luther és Kálvin követőit), és azt sem indokolta, miért szól a dolgozat egyik fele Lutherről, a másik fele a 20. századi magyar kálvinista Ravasz Lászlóról. (A teljes dolgozat ITT olvasható)

A Károlinak derogált

168ora.hu – aki a Károli Egyetem belső harcairól tudósított – felszinesen érintette a témát. A Magyar Akkreditációs Bizottság a Károli Gáspár Református Egyetem irodalomtudományok doktori iskolájának működését 2009-ben felfüggesztette, a határozat indoklásában egyebek között az olvasható: „A MAB három személy esetében, köztük Mészáros Márton PhD fokozatának visszavonását és új eljárás kezdeményezését egyetértéssel fogadta.” A disszertációk kapcsán az eljárási, tartalmi és terjedelmi problémákat még az egyetem is elismerte, nyilatkozatban ítélte el és etikátlannak minősítette a történteket a KRE két másik doktori iskolája és rektorhelyettese is. Ezért Mészárosnak máshol kellett megvédeni doktoriját.

Doktorandusz vagy ilyesmi

A kormányrendelet sikertelen védés esetén előír 2 év várakozási időt, mielőtt a doktorjelölt ismét megpróbálkozhat doktori munkájának megvédésével. Mészáros Márton mindössze 5 hónap elteltével, azonos címmel és témában íródott disszertációját az SZTE doktori iskolájában ismét sikerrel védte meg.  A Jhnnsclvn’s Blogra feltöltött, dokumentumok szerint az eljárás befogadását Pál József személyesen engedélyezte.  Az elektronikus rendszer azonban nem fogadta el a két éven belüli kettős védést, így – a blog szerint – a Károli és a Szegedi Tudományegyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: a KRE “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént Károlis védést, a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, ezzel kikerülve a rendszer szűrését.  Az engedélyezés Mészáros István néven történt, még az oklevelet ismét Mészáros Márton névre állították ki – írja a Jhnnsclvn’s Blog.

Pál József rektorhelyettes akadémiai teljesítményét, kilenc éves MTA tagságát – a blog – Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe, az alábbi kapcsolatokra hivatkozva: Mészáros Márton a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának, Balla Péternek a sógora, emellett disszertációjának második témavezetője, Kulcsár-Szabó Ágnes „bizalmas barátja”, akinek apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának egykori elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2007-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári kinevezéseket véleményező kollégiumának elnöke volt. Az SZTE-n érintett lehet a “fél” egyetem. Többek között egy ilyen folyamatról tudnia kellett a SZTE hivatalban lévő rektorhelyettesének és Doktori Iskola vezetőjének is.

Ezt a történetet már többen megírták, de ami az újdonság, hogy még mindig nem történt semmit. Mészáros Márton még mindig a Károli BTK Modern Magyar Irodalomi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti  Tanszékén oktat, a neve előtt használja a “Dr.”-t és tudomásunk szerint semmilyen hivatalos vizsgálat nem folyik ellene.

Forrás: http://galferences.wordpress.com/2013/07/24/torvenytelen-doktori-vedes-es-okirathamisitas-az-szte-n/

Posted in Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , , , , , , | 72 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 5 (Sikkasztás Isten áldásával 5)

Posted by karoligaspar - július 21, 2013

Rektor utasítása csalásra

Rektor utasítása csalásra

Szerző: Zsinati illetékes

Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, és Nagy Sándor főgondnok, a Zsinat világi elnöke 2007. március 5-én levelet ír Szűcs Ferenc rektornak azzal az utasítással felérő kéréssel, hogy a rektor engedjen át  részükre számlákat 115 millió ft értékben. Világossá teszik, hogy a rekonstrukciós célra érkezett támogatásból az egyetem egy fillért sem fog kapni, kizárólag a számlákat akarják ingyen, hogy azokat az OKM-től kapot 115 milliós összeg fiktív felhasználására “elszámolhassák”. Az épület felújítása a támogatás elnyerésekor EU-s pályázati pénzből már javában folyt, az építési engedélyt a Józsefvárosi Önkormányzat  már 2006-ban kiadta, a kifizetéseket az egyetem a rendelkezésre álló keretből folyamatosan teljesítette. Bölcskei és Nagy szemrebbenés nélkül bevallják, hogy eszük ágában sincs az államtól elnyert 115 millióból a felújítási munkákba ténylegesen invesztálni, csak úgy tesznek a minisztérium felé, mintha… Vagyis mit akarnak? Kizárólag a másutt már felhasznált és elszámolt összegekről szóló számlákat akarják megkaparintani, hogy azokat másodszori elszámolásra újra benyújthassák a minisztériumnak. Hogy a 2006. december 23-án megítélt összeg 2007. január 19-re már teljesen eltűnt, azt Bölcskei 2007. január 19-i elszámolási kísérletében bevallja:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

Fenti levélben azt hazudják, hogy a 115 milliós összeg az egyházszabadon felhasználható keretére érkezett, ami nem igaz. Ld. Kormányrendelet, ami kizárja a működésre való felhasználást: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1

Az sem igaz, hogy a szerződéskötés folyamatban van, hiszen azt két héttel korábban, 2007. február 21-én már kölcsönösen alá is írták a minisztériummal: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

Mi ennek a levélnek a világos üzenete? Kb. ez: “Na ide azokkal a számlákkal, mert a minisztérium felé villantanunk kell valamit. Lóvét nem kaptok, mert a 115 milliót már lenyúltuk. Közötök?”

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 77 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 4 (Sikkasztás Isten áldásával 4)

Posted by karoligaspar - július 18, 2013

Új szerződés 1

Új szerződés 1

Új szerződés 2
Új szerződés 2

Bölcs-Galik8_3

bc3b6lcs-galik8_4

Bölcs-Galik8_5Bölcs-Galik8_6

Új szerződés 7

Új szerződés 7

Szerző: Zsinati illetékes

Miután Bölcskei elköltötte a 115 milliót és elszámolt vele 2007. január 19-én, megköti a szerződést 2007. február 21-én a minisztériummal a már eltapsolt pénz jövőbeni felhasználására. A minisztérium részéről a szerződést a gyanútlan Závecz Ferenc államtitkár írja alá, aki feltehetően nem tudott Bölcskei január 19-i elszámolásáról. Bár Bölcskei az elszámolást Balogh Gyulának címezte, az elszámolási lapon csak egy név tűnik fel a jobb felső sarokban ügyintézőként és alul középen szignálóként: Galik Gáboré. Még legfeljebb a teljesen jelentéktelen és Galik mellett alárendelt szerepet játszó Csepregi András tudhat Bölcskei balul sikerült elszámolási kísérletéről, vagyis az egyházügyi pénzügyi Főosztályvezető (a szakmai Főosztályvezető Fedor Tibor volt), akinek Tarr célmódosító e-mailjét küldte – és a helyettese, Galik Gábor, aki az e-mailt másolatban kapta.

Amikor a minisztriumi képviselő és Bölcskei aláírják a támogatói szerződést a csak felújításra, beruházásra felhasználható 115 millióról, hárman biztosan tudják, hogy az összeg már nincs meg: Bölcskei és Tarr az egyház részéről, és Galik a minisztérium részéről.

A szerződés felhívja a figyelmet, hogy az eredeti számlákat az OKM ellenőrizheti, ám egyházi intézményeket soha nem ellenőrizhette más, csak az Egyházi Kapcsolatok Titkársága, vagyis jelen esetben a sikkasztáshoz falazó Galik…

A szerződés 4. oldala felhívja a figyelmet a szankciókra, ha a Kedvezményezett szándékosan félrevezetné a Támogatót, pl. tudatosan hamis, valótlan adatokat szolgáltatna, vagy ha megszegné a kötelezettségét, pl. nem arra fordítaná a pénzt, amire kapta. Bölcskei a szerződés aláírásakor mindkét bűnt elkövette. A Református Misszió Központ és a balatonfenyvesi konferenciaközpont renoválásának valótlan állításával hamis adatokat szolgáltatott, és hamisan is ígérgetett a jövőre vonatkozóan, mert a Károli Református Egyetem Reviczky utcai épületének felújítását esze ágában sem volt a 115 millióból finanszírozni. Részben azért, mert az más forrásból akkor már folyamatban volt, részben pedig azért, mert a szerződés aláírásakor a pénz már nem volt meg, a főpásztor bevallotta, hogy azt abban a minutában elköltötte, amint megkapta: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

Hogy hogyan sikerült Bölcskeinek egyetlen fillér ráfordítás nélkül számlamásolatot produkálnia a Reviczky utcai felújításról az OKM-elszámoláshoz, azt a következő posztban mutatjuk be.

– folytatjuk –

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 26 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 3 (Sikkasztás Isten áldásával 3)

Posted by karoligaspar - július 15, 2013

Elszámolás iktatása 2007.I.25.

Elszámolás iktatása 2007.I.25.

Szerző: Zsinati illetékes

Az egyházi pénzügyekért felelős szervezeti egység az Egyházi Kapcsolatok Titkársága. A 115 milliós átutalás felelős ügyintézője Dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes, aki a villámgyors, bizonylatok nélküli elszámolást 2007. I. 25-én, Bölcskei levelének beérkezésekot iktatja. Kb. másfél évvel később, 2008. V. 29-én “kijavítja” az elszámoási nyomtatványt: jó vastagon kihúzza belőle az “elszámolás” szót…

Ugyanezen a napon keletkezik egy második elszámolás ugyanerről az összegről, vagyis a 115 millióról. Ennek ügyintézője Laffertonné Komáromi Kinga, az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának tanácsosa. A kiadmányozó Csepregi András, aki az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának pénzügyekért felelős főosztályvezetője volt annakidején (a szakmaiért Fedor Tibor, ma is az, jelen ügyben intact). Csepregi helyettese volt Galik, aki minden iratot számára aláírásra előkészített. Csepregi 2008-ban olyan összeget kiadmányozott, amelyet Bölcskei – saját bevallása szerint (ld. előző poszt: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/) – 2007. január 19-én már elköltött. Galik aláírása ezen is szerepel:

Bölcskei második fiktív elszámolása

Bölcskei második fiktív elszámolása

Miért volt szükség egy második elszámolásra, ha Bölcskei 2007. I. 19-én az összeggel már – a maga módján – elszámolt, és Isten áldását kérte arra, aki a gyalázatos elszámolását elfogadja?

2007 február elején Bölcskei már kezdi gyanítani, hogy az elszámolása gáz, nem fogják elfogadni. A fülest erről minden valószínűség szerint Galik adja Kistarrnak, azaz Tarr Zoltánnak, az egykori besúgó, Tarr Kálmán fiának: “Ez így nagyon gáz. Villantani kéne valami bizonylatot.” Márpedig azok nincsenek, mert a nevezett két épületet nemhogy nem újították fel, de az Bölcskeinek és Tarrnak halvány eszében sem volt. Galik hivatalosan azt írja, hogy az összeg felhasználását még csak ezután kell megtervezni, és a támogatói szerződést majd annak ismeretében és elfogadása esetén megkötni. Virágnyelven közli, hogy Bölcskei mohó elszámolása – enyhén szólva – elkapkodott volt. Erre Kistarr kitalálja, hogy a már elköltött összeg felhasználását utólag megváltoztatja. Ezt a folyamatot tükrözi Galik Gábor és Tarr Zoltán alábbi email-váltása:

Galik - Kistarr levelezése

Galik – Kistarr levelezése

Tarr új ötlete az, hogy a Károli Református Egyetem Bölcsészkarának Reviczky utcai épületét fogják felújítani látszólag abból a pénzből, amit két héttel korábban, a Református Misszió Központ és a balatoni konferenciaközpont állítólagos felújítására már elköltöttek. Tarr fiktív felhasználást tervez, hiszen a Reviczky utcai épület felújítása akkor már folyamatban, valamint EU-s pénzből és egyéb forrásból (pl. HEFOP pályázat) bőségesen fedezve volt. Ráadásul Vass Csaba, a Kommunikációtudományi Intézet akkori igazgatója is elnyert 2007 táján egy 200 milliós pályázatot a stúdió kiépítésére. Tarr úgy érti a cél megváltoztatását, hogy a Reviczky számláit fogják az elszámoláshoz felhasználni, anélkül hogy a Reviczky felújítására a 115 millióból egyetlen garast is beáldoznának!

A folytatásban ezt bebizonyítjuk!

A dokumentumokat az alapítványi támogatásból szereztük be – a szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 42 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 2 (Sikkasztás Isten áldásával 2)

Posted by karoligaspar - július 13, 2013

Bölcskei köszöni a karácsonyi ajándékot

Bölcskei köszöni a karácsonyi ajándékot

ttv

eredeti boríték 2007.I.22-i dátumbélyegzővel

Szerző: Zsinati illetékes

Íme a bizonyíték, hogy Bölcskei a 2007. januárjában kapott 115 millióval már 2007. január 19-én “elszámolt” – a maga módján: Ld. előző poszt. Fenti irományát maga nevezi elszámolásnak, bizonylatot nem csatolt hozzá, ezt le is írja, de a boríték formátumából is nyilvánvaló. Azt is kéri, hogy jelen “elszámolását” fogadják el!

Miről szól valójában ez a levél?

Bölcskei köszöni a karácsonyi ajándékot, amit épp csakhogy megkapott, de már seperc alatt el is költötte. Isten áldását kéri arra a minisztériumi jóemberre, aki segít neki a 115 millió villámgyors lenyúlásához falazni. Céloz rá, hogy ha esetleg számlákat is akarna a minisztérium, akkor próbál produkálni ilyeneket, de egy ravaszkás verbális szemhunyorítással jelzi, sértésnek venne egy ilyesfajta igényt. Jó lesz ez az elszámolás így is a kálvinista “pápától” – Isten debreceni helytartójától.

Az a minisztériumi jóember majd, mint később ki fog derülni, Galik Gábor lesz, a szocik és ballibsik alatt egyházügyi főosztályvezető-helyettes, ma, a Fidesz alatt, a KIM kabinetfőnöke, aki annak rendje-módja szerint iktatja is 2007. I.25-én az ominózus elszámolást. Majd másfél évvel később észbekap… De ne szaladjunk elébe. Galik okirathamisításáról majd később.

– folytatjuk –

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából idén létrehozott alapítványunk támogatásával vásároltuk – a szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 29 hozzászólás »

Peculation with God’s blessing 1 (Sikkasztás Isten áldásával 1)

Posted by karoligaspar - július 10, 2013

2006 (XII.23) Korm.hat

2006 (XII.23) Korm.hat

Szerző: Zsinati illetékes

A Kormány 2006 december 23-án határozatot hozott arról, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium államháztartási tartaléka terhére 984,4 millió forintot ad az ún. történelmi egyházaknak, kizárólag beruházásokra, épületek felújítására, rekonstrukcióra. Az össztámogatásból 115 milliót rendelt a Református egyházhoz. A határozat szövegéből egyértelműen kiderül, hogy az más célra nem használható fel. A végrehajtás határideje: azonnal.

A Karácsony előtt kibocsátott rendelet azonnali végrehajtása mellett is nehezen képzelhető el azonban az év végi és jövő év eleji ünnepek miatt, hogy a 115 millió január 2. hete előtt megérkezett volna az egyházfők számlájára. Ehhez képest Bölcskei Gusztáv már január 19-én “elszámolt” a teljes összeggel. A rendelkezésre álló röpke 10 nap alatt Bölcskei pikk-pakk rekonstruáltatta a Református Misszió Központját 88.774.588 Ft-ért és a balatonfenyvesi konferenciaközpontot 63.954.497 Ft-ért. Ebbe a szűk 10 napba (hétvégékkel) belefért a szakterveztetés, engedélyeztetés az önkormányzatoknál, kivitelezői szerződés és maga a felújítás is… Csoda? Az lenne, ha az épületek tudtak volna arról, hogy fel lettek újítva. Ez azonban nem látszott rajtuk. Mindkét patinás református épület pont olyan ramatyul nézett ki 2007. január 19-én, mint 2006 december 23-án. Bölcskei gyors “elszámolásának” másik szépséghibája, hogy az egész mindössze 7 sor volt, és egyetlen számlát, bizonylatot sem tartalmazott…

– maradjanak velünk, mert folytatjuk (dokumentumokkal) –

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 39 hozzászólás »

Holiday on Malta (Hurrá nyaralunk!)

Posted by jhnnsclvn - július 8, 2013

malta_valletta

Új szerkesztőségi megjegyzés:

Bár a posztban nem szerepel sem név, sem magyar intézmény, Tóth János olvasónk úgy véli, hogy a “Jani” az ő személyére és károlis kutatócsoportjára utal. Kérésére közöljük, hogy az általa vélt hasonlóság ellenére, nem róla és nem a Károli Gáspár Református Egyetem Kommédia Tanszékének kutatócsoportjáról van szó a posztban. Ezért a posztban “Jani” nevét kipontoztuk. Bár “Máltai Lovag” közel abban az időben járt a szigeten egy külföldi lap tudósítójaként, a cikkben szereplő máltai intézmények és azok képviselői valósak, a kutatócsoportról szóló “beszámoló” fikció.

Szerző: Máltai lovag

Mint a meséskönyvben – csodaszép. Történelmi városok és strandok. Egy tudományos projekttel több legyet ütünk egy csapásra. Tanulunk angolul, magunkba szívjuk az ősi kultúrát és inkluzíve nyaralunk is. Nem is akárhogy.

J… megtiltotta, hogy a kommédiás projektről nyilatkozzunk, mert szerinte ez üzleti titok. Szerinte csak a szigetről és az itt hemzsegő turistákról számolhatunk be az otthoniaknak. A sziget tele van vegyes nemzetiségű iskolással, főleg gimisfélékkel. Mi már túlkorosnak számítunk köztük. Mind angoltanfolyamra jött. Ennek Máltán régi hagyománya van. A Földközi tengeri sziget mintegy négyszázezer lakosára pont 42 angol nyelviskola esik. Ezek minőségben és árban erősen különböznek.

Máltán két hivatalos nyelv van: az angol és a máltai. Úgyszólván egyszerre tanulhatjuk mindkettőt.

Az ESE (European School of English) számára 2012 volt a rekordév 5000 nyelvtanulóval. Ami most következik az a szigorúan titkos projekt része, remélem nem bukok le a laptopommal a paplan alatt, ahonnan halált megvető bátorsággal tudósítok a mélyinterjúkról, amiket a sziget lakosaival készítettünk. Elsőként  Sean Bradshaw-val, az ESE marketingigazgatójával.:

“A gazdasági válságot intézményünk meg se érezte. Mindössze annyit tapasztaltunk, hogy kevesebben érkeztek Spanyolországból, de ezt bőven kiegyenlítette a német nyelvterület nyomulása: német, osztrák, svájci nyelvtanulók özönlötték el a szigetet. Ehhez jött még a növekvő érdeklődés a BRIC-országokból (Brasilia, Russia, India, China) és Törökországból. Így nem szenvedtünk hiányt semmiben. Nagy utánpótlás-potenciált látok még Dél-Amerikában is.

Azonkívül szélesítjük a palettát. Rámozdultunk a nyuggerekre is, akik tele vannak dohánnyal, de unatkoznak. Mi azt sulykoljuk nekik, hogy a szenilitás és Alzheimer ellen nyelvtanulással védekezhetnek. A módszer nagyon bejött, nektek is ajánlom. Szedjétek össze a matuzsálemeket a református templomokból és iskolázzátok őket be. A nyugdíjukat irányítsátok egyenesen a ti számlátokra. Így legalább nem felejtik el befizetni a tandíjat. Pénz meg minek nekik? A református öregek otthonait funkcionáljátok át bentlakásos kollégiumokká. Mindjárt fickósabban fogják érezni magukat az öregek. Legalább ennyi jót tesztek velük, az oktatást felejtsétek el. Hülyék ők már ahhoz. 🙂

Ha már úgy érzik, eleget magoltak és lázadoznak, belökünk nekik egy kis Toefl, IELTS vagy Cambridge-EFL nyelvtani tesztet. Rögtön elszáll az önbizalmuk és tejelnek nekünk tovább. Rövid pórázon tartjuk őket is és az unokáikat is.

A nyelvi turizmusnak nálunk kb olyan hagyománya van, mint nálatok a Balatonnak. De míg abban a pocsolyában 1-2 napig is áztathatják az öregek és a dedósok a v..ukat, egy nyelvre legalább 3 hét kell. Ti megszívtátok azzal a bonyolult és jelentéktelen nyelvetekkel, amit a kutya se akar tanulni, mert valljuk be, nem érdemes. Nem is viszitek semmire a nyelvturizmus terén.

Mi egy bomba ötlettel rászívtuk magunkat a menedzserekre és bankárokra. Megalapítottuk a leányvállalatunkat, az ETI-t (Executive Training Institute). Eti leányzó csak az igazgatókra és bankárokra gyúr. A szó szoros értelmében testre szabja nekik az ajánlatát.”

Rachel Falzon, az ESE akadémikusi fejlesztéséért felelős menedzser szerint az orális kommunikáció a nyerő szakirány. Az olyan konszernek igazgatói, mint a Bosch, Siemens, Volkswagen, WMF vagy a nagy svájci bankok igazgatói stb. sorban állnak ETInél az orális finomításokért ill. finomságokért. ETI velük lankadatlan, de nekünk sajnos ezt a kurzust nem ajánlotta fel, le se fütyült bennünket. Pedig mindent bedobtunk. A tekintete világosan kommunikálta: kevesek vagytok skacok.

Megtudtuk, hogy az elit nyelvturistákat vagy befogadó családoknál, vagy az ESE campusán helyezik el. (Mi erősen harmadosztályú osztellókban lakunk.  Ennek is örülünk. Talán ezt szagolta ki nálunk az ETI.) Van olyan nyelviskola, amelynek saját hoteljei vannak. Ezek még interjúra se voltak velünk  kaphatók.

Aztán átmentünk Vallettáról Swieqibe, ahol a Clubclass angoliskola hasonlóan strukturált, mint az ESE és az ETI. Itt Joe Aquilinával csináltunk volna mélyinterjút, de az nem tűrt nyomdafestéket, amit ő Swieqi infrastruktúrájáról mondott. Szerinte a helyi vezetők nem azzal törődnek, hogy az infrastruktúrát a turisztikai érdeklődéssel arányban fejlesszék, hanem inkább azzal, hogy a nyelvtanfolyamok bevételeit lenyúlják. Na ezzel ismerős húrokat pengetett, ezzel talán már kezdhetünk valamit otthon is.

Egyelőre ennyi a nyers verzió, aztán majd a J… kipofozza és tálalja hivatalosan is.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 103 hozzászólás »

Templar Speeches (ÁJK-s évzáró)

Posted by jhnnsclvn - július 7, 2013

ajk.2013.07

Szerző: Doctor Utriusque Iuris

Július 6-án délelőtt kilenckor kezdődött a Fasori Templomban a Károli ÁJK-sainak az évzárója. Az időpontot bölcs előrelátással választották meg, nehogy a délután háromkor gyülekező melegfesztivál közönsége felismerhesse és lármásan üdvözölhesse Németh Dávid dékánhelyettes testvérünket, aki nekik is a testvérük.

A templom zsúfolásig megtelt diákokkal és hozzátartozóikkal. Nagy nap lehetett ez mindegyiküknek, ez meglátszott öltözékükön is. Láttunk büszke apukát fröccsöntött strandpapucsban, piroskockás inge derékig nyitva, látni engedi szőrös mellkasán az átizzadt atlétatrikót. A fiatalok is kitettek magukért. Alul buggyos miniszoknya, fölül ujjatlan pólóban a diplomaosztásra spendírozott szilikon mellimplatátum. A fiúk: harmonikanadrág, piszkos póló, átizzadt ing.

Antalóczy Péter dékán, Miskolczi-Bodnár rektorhelyettes, Sepsi Enikő dékán, Szenczi Árpád és Németh Dávid köszöntötte az alma mater nevében a frissdiplomásokat. Antalóczy Péter dékánnak ez a születésnapja, rögtön az úrasztalánál köszöntheti saját magát és gratulálhat saját karának, amelynek most először sikerült summa cum laude minősítésűeket kibocsátani a Viola utcai kar patinás panelfalai közül. Antalóczy dékán megemlékezik dél-koreai látogatásáról, mikor koreai hittestvéreink hasonló ünnepségén vett részt. Figyelmezteti az egybegyűlteket, hogy ne hallgassanak az innen-onnen, sőt “kormányzati berkekből” is érkező szirénhangokra, amelyek a jogi diploma értéktelenségéről fuvoláznak. Emlékeztet felekezetünk jelszavára: “teher alatt nő a pálma”, megemlíti, hogy a most végzettek saját izzadságukkal öntözték eme pálmát. Ez igaz is lehet, a templomot betöltő orrfacsaró izzadtságszagba beleszippantva.

A fiatalok itt-ott felröhögnek a közös emlékek, közös puskázások felidézésére, de észrevehetően csökken a figyelmük. Ezt műkörömrágcsálással, hónaljvakarással és tökmarkolászással ellensúlyozzák. Menyhárt Szabolcs adjunktus versmondása emeli az ünnepély fényét, különösen találó, mikor a “posványban fetrengést” említi hazánk nagy költője.

Ezután eljutottunk az ünnepség fénypontjához: a diplomák kiosztásához. Öt szakirányú jogi szakértő, tizennégy külügyi szaktanácsadó veheti át kincseket érő diplomáját egyenesen Bába Iván kezéből. A jogászok pedig esküt tesznek: 4 fő vehet át  summa cum laude minősítésűt, 55-en  cum laude, a derékhad – 64 fő – pedig rite minősítésűt.

A dékán felhívja figyelmüket az erkölcsre, mely irányítja majd életüket, és hozzáteszi, hogy “szakmai tudásukkal öregbítik a Károli hírnevét”.

Ebben nem is kételkedünk. A Károli rossz hírneve már most olyan öreg, mint a legkiérdemesültebb Rákóczi téri.  A kibocsátottak pedig Isten áldásával egyre közelebb jutnak ehhez.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 20 hozzászólás »

Checkmating the District Attorney (Sakkmatt az ügyészségnek)

Posted by karoligaspar - július 4, 2013

Abraxas

  • 275. §
  • (1) Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve
    • a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
    • b) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba,
      bűntettet követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szerző: Abraxas

Mit csinál az ügyészség, ha mattot kap? Elszabotálja a nyomozást, és indoklás nélkül elutasítja el a panaszt.

Sokan ostromolnak bennünket e-mailben, hogy ne csak Szabó András szerelmi életéről írjunk, hanem a közokirathamisítási és csalási bűnügyéről is, amelyben a Fővárosi Főügyészség nyomozott. Hogyan folytatódott a nyomozás, miután a Fővárosi Főügyészség megállapította, hogy hivatali visszaélést követett el? Mint ismeretes, Szabó András hivatalos személyként – EDHT-elnökként és dékánként – négy hamis tartalmú közokiratot írt alá PhD-fokozatok odaítéléséről, amelyek közül a MAB csalás miatt hármat visszavont. A Fővárosi Főügyészség határozatát, mely tényként szögezi le Szabó András minősített bűncselekményét (intellektuális közokirathamisítás), vádemelésnek kellett volna követnie: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/04/03/stinker-in-the-poultry-yard-goreny-a-tyukudvarban-3/. Ám valakik a Fővárosi vagy a Legfőbb Ügyészségen, vagy mindkettőn, közbeléptek. Levették az ügyről dr. Bézsenyi Balázs csoportvezető főügyészt, és kirúgták a Fővárosi Főügyészségről. A helyébe megbíztak a csoportvezetéssel egy kellően korrupt ügyésznőt, dr. Tömöri Ibolyát. Alább láthatjuk, hogy zárta rövidre Tömöri Ibolya az ügyet. Egyszerűen. Mivel Szabó András ártatlanságát nem tudta megmagyarázni, nem bíbelődött vele. Átvágta, mint a gordiuszi csomót, ezzel is bizonyítva, hogy a mai Magyarországon a végrehajtó hatalom se nem független, se nem pártatlan:

Ha az ügyészség mattot kap...

Ha az ügyészség mattot kap…

A dokumentumot a tényfeltárásra összegyűlt adományokból szerezte be a munkánkat támogató alapítvány. – A szrkesztőség

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 54 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.