Szabó István harmadik ciklusát kezdheti meg az egyházkerület élén, megbízatása hat évre szól.

A választáson két jelölt, a jelenleg is hivatalban lévő Szabó István, valamint Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora indult.

Szabó István a szavazatok több mint kétharmadát (220 szavazat) szerezte meg a gyülekezetektől, míg Balla Péter 88 szavazatot kapott.

A főgondnoki tisztre a hivatalban lévő Tőkéczki Lászlót, valamint Kovács Leventét jelölték. Tőkéczki László 216, Kovács Levente 94 szavazatot kapott. A legszorosabb eredmény a főjegyzői poszton volt, amelyre két új jelölt pályázott. Simonfi Sándor 159, Illés Dávid 149 szavazatot kapott.

A világi főjegyzői posztot a jelenlegi főjegyző, Veres Sándor töltheti be a következő hat évben. Veres Sándor 230, míg a másik jelölt, Brandenburg Sándor 79 szavazatot kapott.

Szabó István 1956. december 14-én született Sárbogárdon. Nős, három gyermek édesapja. Debrecenben érettségizett, majd Budapesten végezte a teológiát. Az egyetem után Sáregresen szolgált segédlelkészként, majd a Józsefvárosban beosztott lelkészként. 1985-től a Budapest-Külső-Üllői úti Missziói Egyházközségben a szinte teljesen megszűnt gyülekezet újjászervezése volt a feladata. 1989-ben templomot és lelkészlakást épített a gyülekezettel, amely öt évvel később anyaegyházközséggé vált.

A református egyházban az idei év végén lejár valamennyi választott tisztviselő hatéves megbízatása, és ezzel véget ér a 13. zsinati ciklus is. A választási szabályzat értelmében az egyházkerületekben november 28-ig lezajlott választások eredményeit december elején összesítik, majd a jogorvoslati határidők letelte után, 2015. január 31-ig megalakulnak az új egyházkerületi közgyűlések és beiktatják az új vezetőket.

2015. február 28-ig kell összehívni az új zsinat alakuló ülését, amelyen megválasztják a zsinat lelkészi és világi elnökeit.