Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2015. november

Just we two (Kettecskén Szabó Andrással)

Posted by anonymanalyst - november 30, 2015

Szerző: Secretary

A titkárnők gyöngye, az okirathamisító Kőfalusi Krisztina, aki a balek Demessel feleségül vetette magát, és azóta Demes-Kofa stb néven fut tovább, elmeséli Mákvirág Melinda rendőrnőnek kihallgatása alkalmával, hogy minden csalást és törvénysértést kettecskén követtek el Szabó Andrással. Arra a kérdésre, hogy megtagadta-e Szabó András törvénysértő utasításait, azt válaszolta, dehogy tagadott meg ő bármit is Szabó Andrástól. Mindent kettecskén írtak alá, lehetőleg szimultán, mint a jegyzőkönyveket, vagy a hamis doktori fokozatokat odaítélő előterjesztést és az azt megerősítő határozatot egy és ugyanazon napon. Egy pillanatig se gondolta Demeskofa, hogy túllépte hatáskörét, hiszen Szabó András intim bizalmasaként neki szinte dékáni aláírásjoga volt. Bizonyos értelemben több joga, mint a feleségnek Petrőczinek, aki csak a dékáni levelezést olvasgatta és válaszolta meg olykor a dékán helyett.

Kofa annyira buta liba, hogy észre se veszi, milyen átlátszóan hazudik. Nem ő vezette le Mészáros házi védését, aszondja, mert ő csak egy titkárnő, hanem valószínűleg Török Lajos. Aztán elétárják a jelenléti ívet, amiből kiderül, hogy Török Lajos ott se volt. Mindegy, aszondja Kofa, nem tudja ki volt ott, mert nem tudja elolvasni az aláírásokat, csak a sajátját. Pedig bizony ő vezette nemcsak a jegyzőkönyvet, hanem még a házi vitát is, ezt mint kirívó szabálytalanságot rögzítette jelentésében a MAB ad hoc bizottsága Lamm Vanda akadémikus vezetésével. De Mákvirág Melindának esze ágában sem volt a minden ízében hamis tanúvallomást szankcionálni. Az iratok többségén például nemcsak a dátum hamis, hanem az iktatószám is (ez már a Zsengellér-jelentésben is rögzítve van), vagy egyenesen hiányzik mindkettő, de Kofa nem emlékszik, miért. Vanó Renátát (aki most főmufti a fideszes oktatási hivatalban) már Mészáros témavezető-váltási kérvénye előtt 5 nappal utasította Kofa, hogy Szabó Andrást vigye föl a doktori adatbázisba témavezetőként. Hogy lehet ez? – kérdezi tőle Mákvirág Melinda rendőrnő. Nem tudja Kofa, aszondja biztos hamisították az e-mailjét.

De a fenti eseteknél is durvább hazugság, hogy miért ő írta alá 2009. március 27-én a hamis doktori fokozatok előterjesztését. Szerinte azért, mert már senki nem volt az egyetemen, és a dolog sürgős volt. Az még hagyján, hogy a dolog egyáltalán nem volt sürgős, mert a MAB előbb 3, majd 6 hónapot, aztán 1 évet, végül végtelen haladékot adott a Károlinak a védések lebonyolítására. A bicskanyitogató kifogás az, hogy 2009. március 27-én már senki illetékes nem volt az irodán, ezért írta ő alá titkárnőként a (hamis) doktori fokozatok előterjesztését. Pedig az egész Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság jelen volt abban a pillanatban és még azt követően is hosszú ideig, mert az aznap aláírt előterjesztést még aznap meg is tárgyalták, és el is fogadták Szabó András vezetésével. De Mákvirág Melindának nem tűnik fel ez az ellentmondás, simán benyalja a plafonszaggató hazugságot. Szabó András nemcsak hogy ott volt az előterjesztés aláírásának pillanatában, hanem ott állt Kofa mellett, egyik kezével Kofa hamis okiratot aláíró kezét vezette, a másikkal a Kofa pólójából állandó jelleggel kivillantott meztelen hasát simogatta… Aztán azon nyomban, még aznapi, 2009 március 27-i dátummal, az EDHT elnökeként Szabó is nyomban aláírta a határozatot a hamis doktori fokozatok odaítéléséről…

Az se semmi, hogy Kofa a doktori botrányok és okirathamisítások miatt elvesztette a munkáját és az egyéniségét. Dehogy vesztette el az állását, ma is a Károli alkalmazottja, csak épp GYED-en lopja a napot. Nemrég kért ugyanis munkáltatói igazolást Ballától áruvásárlási kölcsönhöz – és megkapta! Az egyéniségét pedig el se veszthette, mert az sose volt neki.

A fenti példák csak gyöngyszemek a primitív, olcsó kis luvnya tanúvallomásának hazugságtengeréből. Lehet bennük tovább mazsolázni, alább olvasható az egész.

Kofa vallomása 1

Kofa vallomása 1

Kofa vallomása 2

Kofa vallomása 2

Kofa vallomása 3

Kofa vallomása 3

Kofa vallomása 4

Kofa vallomása 4

Kofa vallomása 5

Kofa vallomása 5

Kofa vallomása 6

Kofa vallomása 6

Kofa vallomása 7

Kofa vallomása 7

Kofa vallomása 8

Kofa vallomása 8

Kofa vallomása 9

Kofa vallomása 9

Kofa vallomása 10

Kofa vallomása 10

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 69 hozzászólás »

Official witness (Hivatalos tanú)

Posted by anonymanalyst - november 22, 2015

Mészáros-ügyben kihallgattak egy akadémikus jogász professzort is a rendőrségen. Na nem a kormány seggnyalóját, a Mészáros szegedi csalásához Pál Józsefnek asszisztáló Jakab Évát, hanem egy igazi jogászt, Lamm Vandát. Az ő óvatos, de korrekt tanúvallomását szembesíthetjük Szabó Andrásné Ludvig Éva hazudozásával, aki szembajos lévén nemhogy Mészáros disszertációját nem tudta elolvasni, de még a saját férje nevét se tudta kihámozni a témavezető rovatban. Különben Szabó Andrást kellett volna megneveznie, mint elsődleges felelőst a meg nem felelő dolgozat átengedéséért. A tanúvallomásból az is kiderül, hogy már a határozat aláírása bűncselekmény volt, amit szintén Szabó András követett el – ezúttal nem témavezetőként, hanem dékánként. Ez bizony hivatalos irat, és a dékán hivatalos személy, azaz a hivatali visszaélés a határozat aláírásával megvalósult, még akkor is, ha oklevél kiállítására már nem került sor. Az is kiderül a vallomásból, hogy ez utóbbi kizárólag a MAB közbelépésének köszönhető. Különben Balla is elkövette volna szemrebbenés nélkül a hivatali visszaélést, de ettől őt a MAB megmentette. Szabó András esetében viszont teljesen egyértelmű, hogy az intellektuális közokirat-hamisítás bűncselekménye nem puszta kísérlet, hanem végigvitt, befejezett tény. Arról már nem is beszélve, hogy íratta bele magát témavezetőként már a házivédés után, 2 héttel az éles védés előtt Mészáros disszertációjába? Ehhez képest most Szabó András nem a börtönben ül, amire bőségesen rászolgált, hanem a MAB Felügyeleti Bizottságában. Kábé így lehet ma az orbáni rendszerben érvényt szerezni a jognak. – A szerk.

Lamm Vanda akadémikus 1

Lamm Vanda akadémikus 1

Lamm Vanda akadémikus 2

Lamm Vanda akadémikus 2

Lamm Vanda akadémikus 3

Lamm Vanda akadémikus 3

Lamm Vanda akadémikus 4

Lamm Vanda akadémikus 4

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , | 88 hozzászólás »

On prohibited and dangerous ground (Tiltott és veszélyes tájakon)

Posted by karoligaspar - november 16, 2015

Sóvárgás a tiltott, de veszélyes gyümölcsra

Kancsal sóvárgás

Írta: Psychopathia sexualis
Szabó Andrásról nem írok szívesen. Már lényének puszta felidézése rosszullétet okoz, ha pedig az ember elmélyed undorítónál undorítóbb bűncselekményeinek tanulmányozásában, az erkölcsi nausea az elviselhetetlenségig fokozódik. Amiért mindezt mégis vállalom, az az erkölcsi kötelesség, hogy megóvjak tapasztalatlan fiatal embereket ennek a sátáni gonosznak az aljas machinációitól.

Szabó pszichopatológiájának feltárását több évtizeddel korábban kell kezdeni, még egyetemista korában. Szobatársa Szabó Géza volt, a remek külsejű, behízelgő modorú kálvinista bel ami, akire valósággal ragadtak a nők. A mi Szabónk meg még kezdeményezni sem mert, attól félt, ha egy nő meglátja visszataszító testét a pikkelysömör vérvörös csíkjaival a gusztustalan, rengő hájat borító halottfehér korpás bőrön, azon mód elrohan tőle. Szabó már kezdett belenyugodni, hogy egyetlen hű társa a jobb keze marad, ezzel szokott saját magán nemi jellegű machinációkat végrehajtani.

Aztán megjelent Ludvig Éva Alice, akit éppen kirúgott a férje, Morvai, aki a bíróság előtt hitelt érdemlően bizonyította, hogy a két kislány – Kata és Kinga – erkölcsi fejlődését károsítja anyjuk fékezhetetlen promiszkuus életvitele. Ludvig pasivadászatra indult, mégpedig ezúttal kálvinista berkekben, ezért kezdett a Ménesi úton kereskedni. Mikor Szabó Géza és Heltai János undorodva elkergették, Ludvig Szabóra fanyalodott, és egy hivatásos utcalány érzéketlenségével vette kezébe Szabó szabad szemmel alig látható férfiasságát. A történet házassággal végződött, ahogy maga Szabó is megírta és fényképekkel illusztrálta hazug és nevetséges blogján. Az első gyermek még a frigy előtt fogant, ez jól látszik “Évike” viszonylag emberszabású külsején. A selejtes agyát és visszataszító becstelenségét viszont vén kuruc anyjától örökölte. A második kölyök csakugyan Szabó klónja, ez látszik “Andriska” viszolyogtató külsején és kappanhangján.

Szabó nemi élete látenciába vonult, némi a vécében megejtett baráti (saját) kézfogásoktól eltekintve. De az öregedéssel nála is bekövetkezett a prosztatamegnagyobbodás, amit ő – helytelenül – soha nem létező libidójának visszatéréseként ünnepelt. Kancsal szeme egyre gyakrabban pihent meg bimbózó lányok formás mellén, köldökpiercingjén, fenekén és fantáziáját egyre gyakoribb önkézfogással ünnepelte meg. Az áttörést a levélben jelentkező volt tanítvány (?), Eszterke megjelenése hozta meg, akinek igazi arcáról máig nem lebbent fel a fátyol. De Szabó igazán belepistult a vágy titokzatos tárgyába, pedig Ludvig még az áldott sodrófát is meglengette a hencidai úrasztala fölött. A történet további fordulatait mi sem ismerjük pontosan, de Petrőczi blogbejegyzéseiből értesülünk folyamatosan, hogy “férje” soha nem tágít(hat) a fűzfapoetessza hájas oldala mellől. Oka van rá, a vén ringyó megzsarolta, ha otthagyja őt, rögtön nyilvánosságra hozza az 1999-ben Tenke Sándorral közösen megejtett milliárdos lopás, valamint a későbbi ösztöndíjrablás tényét bizonyító iratokat.

De vén kecske is megnyalja a sót, és ha egyszer már megnyalta, továbbra is sóvárog rá. Miután Ludvig az Eszterke epizód után láncra verte, Szabó actio radiusa alaposan beszűkült. Csak Komáromba engedi el a penetráns némber, mivel onnan hozza haza euróban a (második) fizetését. Ott aztán ki is élheti magát Szabó, akinek ebben a hazában egyetlen védett doktoranduszt sem sikerült felmutatnia. Ott állítólag sikerült védeni egy bizonyos Merva Tibornak, aki a szlovákság ábrázolásáról írt Jókai életművében címmel egy disszertációt. Szabó ugyan régi magyaros, semmit nem ért a tizenkilencedik századi magyar irodalomhoz, de úgy látszik, ez a Sellyén nem zavar senkit. Szabóról még az is köztudott, hogy olvasni sem szeret, helyette elektronikus játékokkal szórakoztatja selejtes elméjét. Bár a doktori eljárásokat szabályozó magyarországi törvények előírják azt, hogy a témavezetőnek valódi szakembernek kell lennie, erre a törvényre bátran köpnek a Duna szlovákiai partján.

Ott, Tótország szélén csak az a fontos, hogy az úgynevezett doktori disszertációk valami helyi “hírességet” tegyen még híresebbé. Valami ilyesmire vállalkozik Habodász Andrea, amikor Fábián Juliannáról, egy olyan komáromi asszonyról kíván doktori értekezést írni, aki egy suszter négygyermekes feleségeként inkább főkötővarrással, mint írással tette híressé magát helyi körökben. Egyetlen “irodalmi” tevékenysége abban merült ki, hogy néhány rímes levelet váltott Gvadányival, aki maga is egy sokadrangú írója volt a kornak, s ha nem lett volna gróf is, ma már a nevét sem ismernék.

Szabó András maga sem gondolhatja komolyan – bár ki tudja, hiszen selejtes agya igazi intellektuális működésre nem is alkalmas -, hogy ebből a pimf témából a leányzó képes “új tudományos felismeréseket” és módszereket felmutató disszertációt írni. Szabó nyilván egy olyan ormótlan csalásokkal megtűzdelt eljárást fog megrendezni, amit már kipróbált a Károlin, s ami az ottani IDI betiltásához vezetett.

Ami Szabó motivációját illeti, nincs kétségünk afelől, hogy megnagyobbodott prosztatája által kiváltott szexuális képzelgéseinek hatására vetette magát a csinos, filigrán leányzó után, akit úgy próbál undorító kéjsóvárságában birtokba venni, hogy beígér neki egy PhD-t. Innen üzenjük: ne higgy a cukrosbácsinak, Andrea, akármit ígér is!

Szabó tiltott és veszélyes tájékokra tévedt, többszörösen is. A leányka testének tiltott tájékaira kíván behatolni – ne ábrándozz, Szabó, ez neked fiziológiai okokból sem sikerülhet -, ennek az aljas célnak a megvalósítása érdekében témavezetőként számára kétszeresen tilalmas területre lépett. Először is a tizenkilencedik századi irodalomhoz semmit se ért (a többihez se sokat), a női irodalomhoz pedig egyáltalán semmit. A feminista irodalomtudomány határainak megsértése egy ilyen prosztóbunkó figura részéről inkább siralmas, mint arcátlan próbálkozás. Amúgy fél is a nőktől, és a feministákat kifejezetten veszélyesnek tartja. Ha csinos, fiatal nőt lát, agya riadókészültségbe kapcsol, és a vágyakozással együtt a félelem is úrrá lesz a gyáva botcsinálta feministán. A fiatal lány meztelen teste mellett, melyet sóvárgó fantáziája vetít lelki szemei elé, azonnal megjelenik drabális és brutális oldalbordája a sodrófával, mellyel a hűtlen Szabó fájdalmas fizikai kapcsolatba került az Eszter-ügy kipattanását követően.

Figyeljük ennek a vén szatírnak a hihetetlenül pofátlan, de egyúttal félszeg és remegő próbálkozásait, közben pedig felelősségteljesen figyelmeztetjük a fiatalokat: NE HIGGYETEK NEKI! Szabó segítségével éppoly kevéssé fog sikerülni nektek “új tudományos felismerésekre” jutnotok, ahogy Szabónak sem sikerült egész hosszú és undorítóan becstelen életében. Látni Szabó testét pedig… Nos, halálos látvány, már többen feküsznek kint a temetőben, akik nem riadtak vissza a Mátyás utcai zombi bibliai értelemben vett megismerésétől.  Védjétek meg fiatal életeteket Szabótól!!!

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 96 hozzászólás »

Grey fat (Szürke háj)

Posted by anonymanalyst - november 9, 2015

Szürke haj, szürke háj

Szürke haj, szürke háj

Szürke háj, fehér szakáll

Szürke háj, fehér szakáll

Szerző: Bányaló

Szabó Andrásné sz. Ludvig (lopott nevén: Petrőczi) Évát kihallgatta anno a rendőrség Mészáros Márton PhD csalása ügyében. Többek között feltették neki a kérdést, hogyhogy nem vette észre kijelölt hivatalos opponensként, hogy Mészáros disszertációja rövidebb, mint a nyúl farka. Mire Szabóné némi mellébeszélő felelősségáthárítási kísérlet után – ki mindenkinek kellett volna helyette ezt észrevennie – kibökte, hogy az ő szürke hályogjával nemigen tudott karaktert számolgatni. Arra már nem tért ki – és az őt kihallgató rendőrtiszt sem merte forszírozni -, hogy a disszertáció témavezetője, Szabó András, aki mellesleg Szabó Andrásné hites (????) ura és akkoriban még a Károli Egyetem dékánja, se vette észre, hogy a híres disszertáció mindössze 13 oldal. Elvégre Szabó Andrásnak nem volt se szemműtéte, se szürke hályogja, legfeljebb szürke hája. De attól még tudhatott volna karaktert számolni…

Szabó Andrásnét egyébként a szürke hályog nem akadályozta abban, hogy rendszeresen fosztogassa a környékbeli boltokat és abban sem, hogy hevesen udvaroljon Ali bácsinak, a sarki Shiraz étterem tulajdonosának. Ali bácsi szeme hályogos volt ugyan, de annyira nem, hogy ne vette volna észre Ludvig istenverte csúfságát, ami nem annyira a szürke hályogban, hanem a szürke hajban és hájban testesült meg. A Shiraz étterem végül kénytelen volt a magából kivetkőzött (tessék szó szerint érteni!) Ludvigot a termeiből kiutasítani. Ami Szabónak nagyon rosszul esett, mert ő meg éppen akkor akart volna az iráni testvérekkel megkötni egy lukratívnak látszó üzletet. Szabónak, az idegen szavakat nem ismerő professzornak (????) mondom: sok lóvé nézett ki, de aztán fuccs.

Szabóné vallomása 1

Szabóné vallomása 1

Szabóné vallomása 2

Szabóné vallomása 2

A rosszul olvasható 1. oldal szövege:

“Ea: Önt a Károli Gáspár Egyetem hivatalos bírálónak kérte fel Mészáros Márton fokozatszerzési eljárásában.

A felkérés szerint Önnek feladata volt, hogy bírálatában részletezze “az értekezés tartalmát (?), erényeit, esetleges hibáit, külön kitérve arra, hogy a jelölt által elért tudományos eredmények elfogadhatók-e”.

Mészáros Márton értekezésének értékelése során észlelte-e Ön, hogy az értekezés terjedelme meg sem közelíti a kötelezően előírt 400.000 karaktert?

Tanú: Sajnos szembetegségem miatt a dolgozatot számítógépen nem láthattam, csak papíron kaptam kézhez, ezért nem állt módomban a karakterszámot ellenőrizni.

Továbbá meg kívánom jegyezni, hogy a karakterszám ellenőrzése nem tartozik az opponens feladatai közé, ezt a disszertációt író személynek magának, valamint a doktori iskola (?) lefolytatott eljárásért felelős vezetőjének kell ellenőriznie.”

Hogy mi van??? Sem a témavezetőnek, aki a tanú férjura, sem pedig a tanú-oppenensnek nem kell észrevennie, hogy a terjedelem csak töredéke volt a doktori iskolai szabályzatban rögzített terjedelemnek? Épp a doktori iskola vezetőjének kellett volna a karakterszámot ellenőriznie, aki számolgatás nélkül, már ránézésre megállapította a nyilvános védés előtti héten tartott házivédésen, hogy a dolgozat még félig sincs kész, ezért nem járul hozzá a vitára bocsátáshoz? – A Szerkesztőség

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , | 90 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.